Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Champix (varenicline) – Lietošanas instrukcija - N07BA03

Updated on site: 05-Oct-2017

Zāļu nosaukumsChampix
ATĶ kodsN07BA03
Vielavarenicline
RažotājsPfizer Limited

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

CHAMPIX 0,5 mg apvalkotās tabletes

CHAMPIX 1 mg apvalkotās tabletes

Vareniclinum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.Kas ir CHAMPIX un kādam nolūkam to lieto

2.Kas Jums jāzina pirms CHAMPIX lietošanas

3.Kā lietot CHAMPIX

4.Iespējamās blakusparādības

5.Kā uzglabāt CHAMPIX

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1.Kas ir CHAMPIX un kādam nolūkam to lieto

CHAMPIX satur aktīvo vielu vareniklīnu. CHAMPIX ir zāles, kas palīdz atmest smēķēšanu pieaugušajiem.

CHAMPIX palīdz samazināt tieksmi smēķēt un abstinences simptomus, kas saistīti ar smēķēšanas pārtraukšanu.

CHAMPIX var samazināt smēķēšanas baudu, ja tomēr smēķēsiet ārstēšanās laikā.

2. Kas Jums jāzina pirms CHAMPIX lietošanas

Nelietojiet CHAMPIX šādos gadījumos

-ja Jums ir alerģija pret vareniklīnu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms CHAMPIX lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

No pacientiem, kuri lieto CHAMPIX, ir saņemti ziņojumi par depresiju, domām par pašnāvību, pašnāvniecisku uzvedību un pašnāvības mēģinājumiem. Ja, lietojot CHAMPIX, Jums parādās satraukums, nomākts garastāvoklis, izmaiņas uzvedībā, kas Jums vai Jūsu ģimenei rada bažas, vai Jums parādās domas par pašnāvību vai pašnāvnieciska uzvedība, Jums nekavējoties jāpārtrauc CHAMPIX lietošana un jāsazinās ar savu ārstu, lai izvērtētu ārstēšanas metodi.

Ar smēķēšanas atmešanu saistītie efekti

Atmetot smēķēšanu, neatkarīgi no tā, vai tas notiek ar vai bez CHAMPIX palīdzības, Jūsu organismā radušos pārmaiņu ietekmē var mainīties citu zāļu darbība. Tādēļ dažos gadījumos var būt nepieciešama devas pielāgošana. Skatīt tālāk apakšpunktā „Citas zāles un CHAMPIX”.

Dažiem cilvēkiem, atmetot smēķēšanu ar vai bez zāļu palīdzības, pieaug risks rasties tādām sajūtām kā izmaiņas domāšanā vai uzvedībā, depresīvs noskaņojums un nemiers, un to var sasaistīt ar psihisko traucējumu saasināšanos. Ja Jums kādreiz bijuši kādi psihiski traucējumi, pārrunājiet to ar savu ārstu.

Ar sirdsdarbību saistīti simptomi

Ir ziņots gan par jaunām sirds vai asinsvadu (kardiovaskulārām) problēmām, gan par esošā stāvokļa pasliktināšanos, galvenokārt pacientiem ar jau esošām sirds-asinsvadu saslimšanām. Pastāstiet savam ārstam, ja Jums CHAMPIX lietošanas laikā ir kādas izmaiņas simptomos. Ja Jums parādās sirdslēkmes vai insulta pazīmes, nekavējoties meklējiet neatliekamo medicīnisko palīdzību.

Krampji

Pirms CHAMPIX lietošanas uzsākšanas pastāstiet savam ārstam, ja Jums ir bijuši krampji vai Jums ir epilepsija. Daži cilvēki CHAMPIX lietošanas laikā ir sūdzējušies par krampjiem.

Paaugstinātas jutības reakcijas

Pārtrauciet lietot CHAMPIX un nekavējoties pastāstiet ārstam, ja novērojat jebkuras no šādām pazīmēm un simptomiem, kas var liecināt par nopietnām alerģiskām reakcijām: sejas, lūpu, mēles, smaganu, rīkles vai ķermeņa pietūkums un/vai apgrūtināta elpošana, sēkšana.

Ādas reakcijas

Lietojot CHAMPIX, ir ziņots par iespējami dzīvību apdraudošiem ādas izsitumiem (Stīvensa- Džonsona sindroms, multiformā eritēma). Ja Jums parādās izsitumi vai āda sāk lobīties, vai parādās čūlas, Jums ir jāpārtrauc CHAMPIX lietošana un jāsaņem neatliekamā medicīniskā palīdzība.

Bērni un pusaudži

CHAMPIX neiesaka lietot bērniem un pusaudžiem līdz 18 gadu vecumam, jo šajā vecuma grupā vēl nav noteikts lietošanas drošums un efektivitāte.

Citas zāles un CHAMPIX

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Dažos gadījumos smēķēšanas atmešanas dēļ (ar vai bez CHAMPIX) var būt nepieciešama citu zāļu devas pielāgošana, piemēram, teofilīnam (novērš elpošanas traucējumus), varfarīnam (pavājina asins recēšanu) un insulīnam (zāles diabēta ārstēšanai). Ja Jums ir kādas šaubas, konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu.

Ja Jums ir nopietna nieru slimība, Jums vajadzētu izvairīties no vienlaicīgas CHAMPIX un cimetidīna (zāles, kuras lieto pie kuņģa saslimšanām) lietošanas, jo tas var palielināt CHAMPIX līmeni asinīs.

CHAMPIX lietošana kopā ar citiem līdzekļiem smēķēšanas atmešanai

Konsultējieties ar ārstu pirms CHAMPIX lietošanas vienlaikus ar citiem līdzekļiem, kas palīdz atmest smēķēšanu.

CHAMPIX kopā ar uzturu un dzērienu

Ir bijuši daži ziņojumi par lielāku apreibšanu no alkohola pacientiem, kuri lieto CHAMPIX. Tomēr nav zināms, vai CHAMPIX var pastiprināt alkohola iedarbību.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Ieteicams izvairīties no CHAMPIX lietošanas grūtniecības laikā. Ja Jūs plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu.

Lai gan nav pētīts, iespējams, ka CHAMPIX izdalās ar mātes pienu. Pirms sākt lietot CHAMPIX, Jums jālūdz padoms savam ārstam vai farmaceitam.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

CHAMPIX var izraisīt reiboni un miegainību. Nevadiet transportlīdzekli, nestrādājiet ar sarežģītām iekārtām un neveiciet citas, potenciāli riskantas darbības, kamēr Jums nekļūst skaidrs, vai šīs zāles ietekmē Jūsu spēju izpildīt šādas aktivitātes.

3.Kā lietot CHAMPIX

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Jums vislabāk izdosies atmest smēķēšanu tad, ja Jums ir motivācija to darīt. Jūsu ārsts un farmaceits var dot Jums padomus, sniegt atbalstu un norādīt informācijas avotus, lai palīdzētu panākt, ka Jūsu mēģinājums atmest smēķēšanu ir sekmīgs.

Pirms sākt CHAMPIX kursu, Jums parasti jānosaka diena ārstēšanās otrajā nedēļā (starp 8.un 14.dienu), no kuras Jūs pārtrauksiet smēķēt. Ja Jūs nevarat vai negribat šo dienu noteikt pirmo 2 ārstēšanās nedēļu laikā, Jūs varat noteikt smēķēšanas pārtraukšanas dienu 5 nedēļu laikā kopš ārstēšanās uzsākšanas. Šīs dienas datums Jums jāuzraksta uz zāļu iepakojuma, lai atcerētos.

CHAMPIX 0,5 mg tabletes ir baltas, bet 1 mg tabletes – gaiši zilas. Jums jāsāk lietot baltās tabletes, un tad parasti notiek pāreja uz gaiši zilajām tabletēm. Ieteicamās devas, kādas Jums jālieto no kursa

1. dienas, norādīta tabulā.

1. nedēļa

Deva

1. 3. diena

No 1. līdz 3 .dienai jālieto viena balta CHAMPIX 0,5 mg apvalkotā tablete vienu reizi dienā

4. 7. diena

No 4. līdz 7. dienai jālieto viena balta CHAMPIX 0,5 mg apvalkotā tablete divas reizes

 

dienā, viena no rīta un viena vakarā, katru dienu apmēram vienā un tajā pašā laikā

 

 

2. nedēļa

 

8. 14. diena

No 8. līdz 14. dienai jālieto viena gaiši zila CHAMPIX 1 mg apvalkotā tablete divas reizes

 

dienā, viena no rīta un viena vakarā, katru dienu apmēram vienā un tajā pašā laikā

 

 

3. 12. nedēļa

 

No 15. dienas

No 15. dienas līdz ārstēšanās kursa beigām jālieto viena gaiši zila CHAMPIX 1 mg

līdz kursa

apvalkotā tablete divas reizes dienā, viena no rīta un viena vakarā, katru dienu apmēram

beigām

vienā un tajā pašā laikā

Ja pēc 12 ārstēšanās nedēļām būsiet pārtraukuši smēķēt, Jūsu ārsts var Jums ieteikt turpināt vēl 12 nedēļas ārstēties ar CHAMPIX 1 mg apvalkotām tabletēm divas reizes dienā, lai palīdzētu izvairīties no smēķēšanas atsākšanas.

Ja nespējat vai nevēlaties atmest smēķēšanu uzreiz, Jums ir jāsamazina smēķēšanas biežums terapijas pirmo 12 nedēļu laikā un pilnībā jāatmet smēķēšana terapijas beigās. Pēc tam CHAMPIX 1 mg apvalkotās tabletes ir jāturpina lietot vēl 12 nedēļas, tādējādi terapija kopā ilgs 24 nedēļas.

Ja Jums rodas blakusparādības, ko nespējat panest, Jūsu ārsts var nolemt uz laiku vai pastāvīgi samazināt Jūsu devu līdz 0,5 mg divas reizes dienā.

Ja Jums ir nieru darbības traucējumi, Jums jākonsultējas ar savu ārstu, pirms sākat lietot CHAMPIX. Jums var būt nepieciešama mazāka deva.

CHAMPIX paredzēts iekšķīgai lietošanai.

Tabletes ir jānorij veselas, uzdzerot ūdeni, un tās var lietot ar ēdienu vai bez tā.

Ja esat lietojis CHAMPIX vairāk nekā noteikts

Ja nejauši esat lietojis vairāk CHAMPIX nekā ārsts Jums parakstījis, nekavējoties meklējiet ārsta palīdzību vai dodieties uz tuvākās slimnīcas uzņemšanas nodaļu. Paņemiet līdz savu kastīti ar tabletēm.

Ja esat aizmirsis lietot CHAMPIX

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu. Svarīgi lietot CHAMPIX regulāri katru dienu vienā un tajā pašā laikā. Ja esat aizmirsis lietot tableti, dariet to, tikko atceraties par zālēm. Ja tas ir 3– 4 stundas pirms nākamās zāļu lietošanas reizes, izlaisto tableti nelietojiet.

Ja pārtraucat lietot CHAMPIX

Klīniskajos pētījumos pierādīts, ka, lietojot zāles pareizā laikā un visa ārstēšanās kursa garumā, kā iepriekš aprakstīts, pastāv lielāka iespēja, ka izdosies atmest smēķēšanu. Tādēļ ir svarīgi turpināt lietot CHAMPIX tā, kā norādīts tabulā, ja vien Jūsu ārsts nav licis Jums pārtraukt ārstēšanos.

Smēķēšanas atmešanas terapijā risks atgriezties pie smēķēšanas ieraduma ir lielāks tūlīt pēc terapijas beigām. Pēc CHAMPIX lietošanas pārtraukšanas iespējama pārejoša paaugstināta uzbudināmība, vēlme smēķēt, depresija un/vai miega traucējumi. Ārstēšanās beigās ārsts var noteikt pakāpenisku CHAMPIX devas samazināšanu.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4.Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Smēķēšanas pārtraukšana ar terapiju vai bez tās var izraisīt dažādus simptomus. Tie var iekļaut izmaiņas garastāvoklī (depresija, uzbudināmība, neapmierinātība vai nemiers), bezmiegu, grūtības koncentrēties, palēninātu sirdsdarbību un palielinātu apetīti vai ķermeņa masas palielināšanos.

Jums ir jāzina, kā jārīkojas nopietnu neiropsihisku simptomu gadījumā, kā, piemēram, satraukums, nomākts garastāvoklis vai izmaiņas uzvedībā, neatkarīgi no tā, vai smēķēšanas atmešanai tiek lietotas zāles CHAMPIX vai nē. Ja Jums tiek novēroti šādi simptomi, nekavējoties sazinieties ar ārstu vai farmaceitu.

Nopietnas blakusparādības, kuras tiek novērotas retāk vai reti, ir izpaudušās cilvēkiem, kuri mēģinājuši atmest smēķēšanu ar CHAMPIX: krampju lēkmes, trieka, sirdstrieka, domas par pašnāvību, saiknes zaudējums ar realitāti un nespēja skaidri domāt vai spriest (psihoze), izmaiņas domāšanā vai uzvedībā (piemēram, agresija un izmainīta uzvedība). Ir ziņots arī par smagām ādas reakcijām, ieskaitot multiformo eritēmu (izsitumu veids) un Stīvensa-Džonsona sindromu (nopietna slimība ar čūlu veidošanos uz ādas, mutē, ap acīm un dzimumorgāniem), un nopietnas alerģiskas reakcijas, ieskaitot angioedēmu (sejas, mutes un rīkles pietūkums).

-Ļoti bieži: var skart vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem:

-Deguna un rīkles iekaisums, neparasti sapņi, miega traucējumi, galvassāpes

-Slikta dūša

-Bieži: var skart līdz 1 no 10 cilvēkiem:

-Infekcija krūškurvī, deguna blakusdobumu iekaisums

-Palielināta ķermeņa masa, pavājināta ēstgriba, palielināta ēstgriba

-Miegainība, reibonis, izmaiņas garšas sajūtā

-Elpas trūkums, klepus

-Dedzināšana pakrūtē, vemšana, aizcietējums, caureja, vēdera uzpūšanās, sāpes vēderā, zobu sāpes, gremošanas traucējumi, gāzu uzkrāšanās, sausa mute

-Ādas izsitumi, nieze

-Locītavu sāpes, muskuļu sāpes, muguras sāpes

-Sāpes krūšu kurvī, nogurums

-Retāk: var skart līdz 1 no 100 cilvēkiem:

-Sēnīšu infekcija, vīrusu infekcija

-Panikas sajūta, domāšanas traucējumi, nemiers, garastāvokļa svārstības, depresija, trauksme, halucinācijas, izmaiņas dzimumtieksmē

-Krampji, trīce, kūtrums, samazināts jutīgums pret pieskārieniem,

-Konjunktivīts, sāpes acīs

-Troksnis ausīs

-Stenokardija, ātra sirdsdarbība, sirdsklauves, paātrināta sirdsdarbība

-Paaugstināts asinsspiediens, karstuma viļņi

-Deguna, deguna blakusdobumu un rīkles iekaisums, aizlikts deguns, rīkle un krūškurvis, aizsmakums, siena drudzis, kakla kairinājums, sinusu aizlikums, pārmērīga gļotu izdalīšanās no deguna, kas izraisa klepu, iesnas

-Sarkanas asinis izkārnījumos, kuņģa kairinājums, izmaiņas vēdera izejā, atraugas, čūlas mutes gļotādā, sāpīgas smaganas

-Ādas apsārtums, pinnes, pastiprināta svīšana, nakts svīšana

-Muskuļu spazmas, sāpīga krūšu kurvja siena

-Patoloģiski bieža urinēšana, urinēšana naktī

-Palielināts menstruālo izdalījumu daudzums

-Diskomforta sajūta krūšu kurvī, gripai līdzīgi simptomi, drudzis, vājuma vai savārguma sajūta

-Augsts cukura līmenis asinīs

-Sirdstrieka

-Domas par pašnāvību

-Izmaiņas domāšanā vai uzvedībā (piemēram, agresija)

-Reti: var skart mazāk nekā 1 no 1000 cilvēkiem:

-Pārmērīgas slāpes

-Slikta pašsajūta vai depresija, palēnināta domāšana

-Insults

-Palielināts muskuļu tonuss, runas traucējumi, koordinācijas traucējumi, samazināta garšas sajūta, izmaiņas miega režīmā

-Redzes traucējumi, izmaiņas acs ābolu krāsā, zīlīšu paplašināšanās, jutība pret gaismu, tuvredzība, acu asarošana

-Neregulāra sirdsdarbība vai sirds ritma traucējumi

-Sāpes rīklē, krākšana

-Asiņu atvemšana, patoloģiski izkārnījumi, mēles aplikums

-Locītavu stīvums, ribu sāpes

-Glikoze urīnā, palielināts urīna daudzums un urinēšanas biežuma palielināšanās

-Izdalījumi no maksts, izmaiņas dzimumspējā

-Aukstuma sajūta, cista

-Diabēts

-Mēnessērdzība

-Saiknes zaudēšana ar realitāti un nespēja skaidri domāt un spriest (psihoze)

-Uzvedības traucējumi

-Nopietnas ādas reakcijas, ieskaitot multiformo eritēmu (izsitumu veids) un Stīvensa- Džonsona sindromu (nopietna slimība ar čūlu veidošanos uz ādas, mutē, ap acīm un dzimumorgāniem)

-Nopietnas alerģiskas reakcijas, ieskaitot angioedēmu (sejas, mutes un rīkles pietūkums)

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.Kā uzglabāt CHAMPIX

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietojiet šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz iepakojuma vai kastītes pēc “Derīgs līdz”/”EXP”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Blisteri: uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Pudelīte: zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko CHAMPIX satur

-Aktīvā viela ir vareniklīns

-Katra 0,5 mg apvalkotā tablete satur 0,5°mg vareniklīna (tartrāta formā).

-Katra 1 mg apvalkotā tablete satur 1°mg vareniklīna (tartrāta formā).

-Citas sastāvdaļas ir:

Tabletes kodolā CHAMPIX 0,5 mg un 1 mg apvalkotām tabletēm

Mikrokristāliskā celuloze

Bezūdens kalcija hidrogēnfosfāts

Nātrija kroskarmeloze

Koloidāls bezūdens silīcija dioksīds

Magnija stearāts

Tabletes apvalkā CHAMPIX 0,5 mg apvalkotām tabletēm

Hipromeloze

Titāna dioksīds (E171)

Makrogols 400

Triacetīns

Tabletes apvalkā CHAMPIX 1 mg apvalkotām tabletēm

Hipromeloze

Titāna dioksīds (E171)

Makrogols 400

Indigokarmīna-alumīnija krāsviela (E132)

Triacetīns

CHAMPIX ārējais izskats un iepakojums

-CHAMPIX 0,5 mg apvalkotās tabletes ir baltas, apvalkotas, kapsulām līdzīgas formas tabletes, kam vienā pusē iespiests “Pfizer” un otrā pusē “ CHX 0.5”.

-CHAMPIX 1 mg apvalkotās tabletes ir gaiši zilas, apvalkotas, kapsulām līdzīgas formas tabletes, kam vienā pusē iespiests “Pfizer” un otrā pusē “ CHX 1.0”.

CHAMPIX ir pieejams šādos iepakojumos:

-Terapijas uzsākšanas iepakojums satur 2 blisterus: 1 caurspīdīgu blisteri ar 11 x CHAMPIX 0,5 mg apvalkotām tabletēm un 1 caurspīdīgu blisteri ar 14 x CHAMPIX 1 mg apvalkotām tabletēm aizvalcētā iepakojumā.

-Terapijas uzsākšanas iepakojums satur 2 blisterus: 1 caurspīdīgu blisteri ar 11 x CHAMPIX 0,5 mg un 14 x CHAMPIX 1 mg apvalkotām tabletēm un 1 caurspīdīgu blisteri ar 28 x CHAMPIX 1 mg apvalkotām tabletēm aizvalcētā iepakojumā.

-Uzturošās terapijas iepakojums (ārstēšanās turpināšanai), kas satur 2 caurspīdīgus blisterus ar 14 x CHAMPIX 1 mg apvalkotām tabletēm aizvalcētā iepakojumā.

-Uzturošās terapijas iepakojums (ārstēšanās turpināšanai), kas satur 2 caurspīdīgus blisterus ar 28 x CHAMPIX 1 mg apvalkotām tabletēm aizvalcētā iepakojumā.

-Uzturošās terapijas iepakojums (ārstēšanās turpināšanai), kas satur 2 caurspīdīgus blisterus ar 14 x CHAMPIX 0,5 mg apvalkotām tabletēm aizvalcētā iepakojumā.

-Uzturošās terapijas iepakojums (ārstēšanās turpināšanai), kas satur 2 caurspīdīgus blisterus ar 28 x CHAMPIX 0,5 mg apvalkotām tabletēm aizvalcētā iepakojumā.

-Terapijas uzsākšanas iepakojums satur 2 blisterus: 1 caurspīdīgu blisteri ar 11 x CHAMPIX 0,5 mg apvalkotām tabletēm un 1 caurspīdīgu blisteri ar 14 x CHAMPIX 1 mg apvalkotām tabletēm kartona kastītē.

-Uzturošās terapijas iepakojums (ārstēšanās turpināšanai), kas satur 2 caurspīdīgus blisterus ar 14 x CHAMPIX 1 mg apvalkotām tabletēm kartona kastītē.

-Uzturošās terapijas iepakojums (ārstēšanās turpināšanai), kas satur 4 caurspīdīgus blisterus ar 14 x CHAMPIX 1 mg apvalkotām tabletēm kartona kastītē.

-Uzturošās terapijas iepakojums (ārstēšanās turpināšanai), kas satur 8 caurspīdīgus blisterus ar 14 x CHAMPIX 1 mg apvalkotām tabletēm kartona kastītē.

-Uzturošās terapijas iepakojums (ārstēšanās turpināšanai), kas satur 10 caurspīdīgus blisterus ar 14 x CHAMPIX 1 mg apvalkotām tabletēm kartona kastītē.

-Noslēgta, zili balta ABPE pudelīte ar bērniem neatveramu polipropilēna vāciņu, kas satur 56 x CHAMPIX 1 mg apvalkotās tabletes un iepakota kartona kastītē.

-Noslēgta, zili balta ABPE pudelīte ar bērniem neatveramu polipropilēna vāciņu, kas satur 56 x CHAMPIX 0,5 mg apvalkotās tabletes un iepakota kartona kastītē.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent

CT13 9NJ

Lielbritānija

Ražotājs

R-Pharm Germany GmbH

Heinrich-Mack-Str. 35, 89257 Illertissen

Vācija

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Pfizer S.A./N.V.

Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje

Tél/Tel: + 32 (0)2 554 62 11

Tel. +3705 2514000

България

Пфайзер Люксембург САРЛ, Клон България Тел.: +359 2 970 4333

Česká republika

Pfizer PFE, spol. s r.o. Tel: + 420 283 004 111

Danmark

Pfizer ApS

Tlf: + 45 44 20 11 00

Deutschland

Pfizer Pharma GmbH

Tel: + 49 (0)30 550055-51000

Eesti

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal Tel: +372 666 7500

Ελλάδα

PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε., Τηλ.: +30 210 67 85 800

España

Pfizer, S.L.

Tel: + 34 91 490 99 00

France

Pfizer

Tél: + 33 (0)1 58 07 34 40

Hrvatska

Pfizer Croatia d.o.o.

Tel: + 385 1 3908 777

Ireland

Pfizer Healthcare Ireland Tel: 1800 633 363 (toll free) +44 (0) 1304 616161

Ísland

Icepharma hf.

Sími: + 354 540 8000

Italia

Pfizer S.r.l.

Tel: +39 06 33 18 21

Κύπρος

PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (CYPRUS BRANCH), Τηλ: +357 22 817690

Luxembourg/Luxemburg

Pfizer S.A.

Tél/Tel: + 32 (0)2 554 62 11

Magyarország

Pfizer Kft.

Tel.: +36 1 488 37 00

Malta

V.J. Salomone Pharma Ltd.

Tel : +356 21220174

Nederland

Pfizer bv

Tel: + 31 (0)10 406 43 01

Norge

Pfizer Norge AS

Tlf: +47 67 52 61 00

Österreich

Polska

Pfizer Polska Sp. z o.o.

Tel.: + 48 22 335 61 00

Portugal

Pfizer Biofarmacêutica, Sociedade Unipessoal Lda

Tel: +351 21 423 5500

România

Pfizer România S.R.L.

Tel: +40 (0)21 207 28 00

Slovenija

Pfizer Luxembourg SARL, Pfizer, podružnica za svetovanje s področja farmacevtske dejavnosti, Ljubljana

Tel: + 386 (0)1 52 11 400

Slovenská republika

Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka Tel: + 421-2-3355 5500

Suomi/Finland

Pfizer Oy

Puh/Tel: + 358 (0)9 43 00 40

Sverige

Pfizer Innovations AB

Tel: + 46 (0)8 550 520 00

Latvija

United Kingdom

Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā

Pfizer Limited

Tel: + 371 670 35 775

Tel: + 44 (0) 1304 616161

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

Citi informācijas avoti

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē: http://www.ema.europa.eu/.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas