Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ChondroCelect (characterised viable autologous cartilage...) – Marķējuma teksts - M09AX02

Updated on site: 05-Oct-2017

Zāļu nosaukumsChondroCelect
ATĶ kodsM09AX02
Vielacharacterised viable autologous cartilage cells expanded ex vivo expressing specific marker proteins
RažotājsTiGenix N.V.

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Balts trauks ar aizskrūvējamu vāciņu

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

ChondroCelect 10 000 šūnas/mikrolitrā implantējamā suspensija.

Raksturotas dzīvotspējīgas ex vivo audzētas autologās skrimšļa šūnas, kas ekspresē noteiktus marķierproteīnus.

2. AKTĪVĀS(-O)

VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katrā flakonā ir 4 miljoni autologas cilvēka skrimšļa šūnas 0,4 ml šūnu suspensijā, kas atbilst koncentrācijai 10 000 šūnas/mikrolitrā.

 

 

 

 

tas

3.

PALĪGVIELU SARAKSTS

 

 

ē

 

 

 

 

 

 

Barotne Dulbecco’s Modified Eagles Medium (DMEM).

 

istr

 

 

 

 

 

 

 

ğ

4.

ZĀĻU FORMA UN SATURS

 

re

 

 

Implantējamā suspensija.

nav

 

 

 

 

 

1 stobriņš ar 1, 2 vai 3 flakoniem (x 0,4 ml)

 

 

 

 

 

 

 

Flakoni tiek piegādāti kopā ar ķirurģijas materiāliem (viena sterila 1 ml šļirce, viens 18G IV katetrs un divas Vicryl 6,0 šuves)

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Implantācijai.

 

 

vairs

 

 

 

Pirms lietošanas izlasi t li tošanas instrukciju.

 

 

les

 

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMIā

PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

 

 

Z

 

 

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Tikai autologai lietošanai.

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz {DD mēnesis GGGG} plkst. {stundas} pēc Centrāleiropas laika (CET)

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā no 15°C līdz 25°C. Neatdzesēt un nesasaldēt.

Zāļu flakoni ir jāuzglabā stobriņos ārējā iepakojuma traukā ar aizskrūvējamu plastikāta vāku, lai aizsargātu no gaismas un bakteriāla/ sēnīšu piesārņojuma.

Nepakļaut radioaktīvā starojuma iedarbībai (rentgena stariem).

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

Iznīcināt atbilstoši vietējām prasībām.

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

 

TiGenix N.V., Romeinse straat 12/2, 3001 Leuven, Beļģija

 

tas

 

 

 

 

Tālr.: +32-(0)16 39 60 60

ē

 

Fakss: +32-(0)16 39 60 70

 

 

 

 

info@tigenix.com

istr

 

 

 

 

 

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ğ

 

EU/1/09/563/001

 

 

 

re

 

 

 

 

 

 

13.

SĒRIJAS NUMURS

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sērija {sērijas numurs }

vairs

 

 

 

Pacienta numurs (Pac. Nr.) {pacienta numu }

 

 

Pacienta iniciāļi (Pac. iniciāļi) {pacienta niciāļi }

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

14.

IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

 

 

 

Recepšu zāles.

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

 

Z

 

 

 

 

 

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

 

 

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Pamatojums Braila raksta nepiemērošanai ir apstiprināts

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS IZVIETOJAMA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ

IEPAKOJUMA

Stobriņš

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

ChondroCelect 10 000 šūnas/mikrolitrā implantējamā suspensija.

2. LIETOŠANAS VEIDS

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ētas

Der. līdz {DD mēnesis GGGG} plkst. {stundas} pēc Centrāleiropas laika (CEL)

 

 

 

 

 

 

4.

SĒRIJAS NUMURS

 

 

 

 

Sērija {sērijas numurs }

 

 

ğ

 

 

re

istr

Pac. Nr. {pacienta numurs}

 

 

Pac. iniciāļi {pacienta iniciāļi }

 

 

 

 

 

 

 

 

nav

 

 

5.

SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

1, 2 vai 3 flakoni x 0,4 ml

vairs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

CITA

 

 

 

 

 

Tikai autologai lietošanai.

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS IZVIETOJAMA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ

IEPAKOJUMA

Flakons

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

ChondroCelect

2. LIETOŠANAS VEIDS

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ētas

 

Der. līdz {DD mēnesis GGGG} plkst. {stundas} pēc Centrāleiropas laika (CEL).

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

SĒRIJAS NUMURS

 

 

 

 

 

Sērija {sērijas numurs }

 

 

ğ

 

 

 

re

istr

 

Pac. Nr. {pacienta numurs}

 

 

 

Pac. iniciāļi {pacienta iniciāļi }

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

nav

 

 

 

SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

 

0,4 ml

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

CITA

 

 

 

 

 

 

 

 

les

vairs

 

 

 

 

Tikai autologai lietošanai.

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas