Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cimzia (certolizumab pegol) – Izsniegšanas kārtības un lietošanas nosacījumi vai ierobežojumi - L04AB05

Updated on site: 06-Oct-2017

Zāļu nosaukumsCimzia
ATĶ kodsL04AB05
Vielacertolizumab pegol
RažotājsUCB Pharma SA  

A. BIOLOĢISKI

AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) RAŽOTĀJS(-I) UN RAŽOTĀJS(-I), KAS ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI

Bioloģiski aktīvās vielas ražotāja nosaukums un adrese

Sandoz GmbH

Lonza AG

UCB Farchim SA

Biochemiestraße 10

Lonzastraβe

Zone Industrielle de Planchy d’Avau

A-6250 Kundl

CH-3930 Visp

Chemin de Croix Blanche 10

Austrija

Šveice

CH-1630 Bulle

 

 

Šveice

Ražotāja, kas atbild par sērijas izlaidi, nosaukums un adrese

UCB Pharma S.A.

Chemin du Foriest

B-1420 Braine l'Alleud

Beļģija

B.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBAS UN LIETOŠANAS NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI

Zāles ar parakstīšanas ierobežojumiem (skatīt I pielikumu: zāļu apraksts, 4.2. apakšpunkts).

C.CITI REĢISTRĀCIJAS NOSACĪJUMI UN PRASĪBAS

Periodiski atjaunojamais drošuma ziņojums

Reģistrācijas apliecības īpašniekam jāiesniedz šo zāļu periodiski atjaunojamie drošuma ziņojumi atbilstoši Eiropas Savienības atsauces datumu un periodisko ziņojumu iesniegšanas biežuma sarakstam (EURD sarakstam), kas sagatavots saskaņā ar Direktīvas 2001/83/EK 107.c panta 7. punktu un publicēts Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē.

D.NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ DROŠU UN EFEKTĪVU ZĀĻU

LIETOŠANU

Riska pārvaldības plāns (RPP)

Reģistrācijas apliecības īpašniekam jāveic nepieciešamās farmakovigilances darbības un pasākumi, kas sīkāk aprakstīti reģistrācijas pieteikuma 1.8.2. modulī iekļautajā apstiprinātajā RPP un visos turpmākajos atjaunotajos apstiprinātajos RPP.

Papildināts RPP jāiesniedz:

pēc Eiropas Zāļu aģentūras pieprasījuma;

ja ieviesti grozījumi riska pārvaldības sistēmā, jo īpaši gadījumos, kad saņemta jauna informācija, kas var būtiski ietekmēt ieguvumu/riska profilu, vai nozīmīgu (farmakovigilances

vai riska mazināšanas) rezultātu sasniegšanas gadījumā.

Ja PADZ un atjaunotā RPP iesniegšanas termiņš sakrīt, abus minētos dokumentus var iesniegt vienlaicīgi.

Riska mazināšanas papildu pasākumi

Reģistrācijas apliecības īpašniekam (RAĪ) jānodrošina, ka pirms Cimzia izrakstīšanas/lietošanas visi ārsti ir nodrošināti ar ārstiem paredzēto informāciju, kurā ietilpst:

zāļu apraksts;

informācija ārstiem;

pacienta informācijas kartīte.

Informācijā ārstiem jābūt iekļautiem šādiem galvenajiem punktiem:

informācija par smagām infekcijām, tai skaitā oportūnistiskām bakteriālām, vīrusu un sēnīšu infekcijām pacientiem, kas ārstēti ar Cimzia;

pirms ārstēšanas uzsākšanas nepieciešams novērtēt pacientus uz aktīvo un neaktīvo tuberkulozi, ieskaitot piemērotu skrīninga testu pielietošanu;

informācija par Cimzia kontrindikācijām pacientiem, kuriem anamnēzē vidēji smaga vai smaga sirds mazspēja (III/IV klase pēc NYHA klasifikācijas) un iespējams sirds mazspējas risks, kuru pastiprina Cimzia;

informācija par risku attiecībā uz akūtu ar injekciju saistītu reakciju un vēlīnām sistēmiskām paaugstinātas jutības reakcijām; pacienta apmācība pareizas injekcijas tehnikā un vadlīnijas veselības aprūpes profesionāļiem par to, kā ziņot par ievadīšanas kļūdām;

pacienta informācijas kartītes loma un pielietojums.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas