Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cinryze (C1 inhibitor (human)) – Zāļu apraksts - B06AC01

Updated on site: 06-Oct-2017

Zāļu nosaukumsCinryze
ATĶ kodsB06AC01
VielaC1 inhibitor (human)
RažotājsShire Services BVBA

Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām. Skatīt 4.8. apakšpunktu par to, kā ziņot par nevēlamām blakusparādībām.

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Cinryze 500 vienību pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

2.KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Katrā vienreizējas lietošanas pulvera flakonā ir 500 vienības C1 inhibitora (cilvēka) (C1 inhibitor (human)), kas izgatavots no donoru – cilvēku – plazmas.

Pēc sagatavošanas vienā flakonā ir 500 vienības C1 inhibitora (cilvēka) katros 5 ml, kas atbilst koncentrācijai 100 vienības/ml. Viena vienība ir vienāda ar vidējo C1 inhibitora daudzumu normālas cilvēka plazmas 1 mililitrā.

Kopējais proteīnu saturs sagatavotajā šķīdumā ir 15 ±5 mg/ml.

Palīgviela ar zināmu iedarbību:

Katrs Cinryze flakons satur aptuveni 11,5 mg nātrija.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.ZĀĻU FORMA

Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai.

Balts pulveris.

Šķīdinātājs ir dzidrs bezkrāsains šķīdums.

4.KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.Terapeitiskās indikācijas

Angioedēmas lēkmju ārstēšana un profilakse pirms procedūrām pieaugušajiem, pusaudžiem un bērniem (sākot no 2 gadu vecuma) ar iedzimtu angioedēmu (HAE – hereditary angioedema).

Regulāra angioedēmas lēkmju profilakse pieaugušajiem, pusaudžiem un bērniem (sākot no 6 gadu vecuma un vecākiem) ar smagām un recidivējošām iedzimtas angioedēmas (HAE) lēkmēm, kuri nepanes vai netiek pietiekami pasargāti, profilaktiski lietojot zāles iekšķīgī, vai pacientiem, kuriem nav pietiekami efektīva atkārtotu akūtu lēkmju ārstēšana.

4.2.Devas un lietošanas veids

Cinryze terapija jāsāk tāda ārsta uzraudzībā, kuram ir pieredze ārstēt pacientus ar iedzimtu angioedēmu (HAE).

Devas

Pieaugušie

Angioedēmas lēkmju ārstēšana

1000 vienības Cinryze, līdzko parādās pirmā angioedēmas lēkmes sākuma pazīme.

Otru 1000 vienību devu var ievadīt, ja pacienta atbildes reakcija pēc 60 minūtēm nav pienācīga.

Pacientiem, kuriem ir balsenes tūskas lēkmes, vai ja ārstēšanas sākums ir novēlots, otro devu var dot ātrāk kā pēc 60 minūtēm.

Regulāra angioedēmas lēkmju profilakse

Ieteicamā sākuma deva angioedēmas lēkmju regulārai profilaksei ir 1000 vienības Cinryze ik pēc 3 vai 4 dienām; starplaiks starp devām, iespējams, jāpielāgo atbilstīgi konkrētam pacientam raksturīgajai reakcijai. Regulāri jāpārskata nepieciešamība pēc ilgstošas regulāras profilakses ar

Cinryze.

Angioedēmas lēkmju profilakse pirms procedūrām

1000 vienības Cinryze 24 stundu intervālā pirms medicīniskas, stomatoloģiskas vai ķirurģiskas procedūras.

Pediatriskā populācija

Pusaudži

Ārstēšanas, regulāras profilakses un profilakses pirms procedūrām deva 12 līdz 17 gadus veciem pusaudžiem ir tāda pati kā pieaugušajiem.

Bērni

Cinryze drošums un efektivitāte, lietojot bērniem, kas jaunāki par 2 gadiem, līdz šim nav pierādīta. Dati, kas atbalsta ieteikumus par devām bērniem, kas jaunāki par 6 gadiem, ir ļoti ierobežoti. Pašlaik pieejamie dati aprakstīti 4.8., 5.1. un 5.2. apakšpunktā.

Angioedēmas lēkmju ārstēšana

Angioedēmas lēkmju

Angioedēmas lēkmju

 

profilakse pirms

regulāra profilakse

 

procedūrām

 

2 līdz 11 gadu vecumā, >25 kg

2 līdz 11 gadu vecumā,

6 līdz 11 gadu vecumā

1000 vienības Cinryze, līdzko parādās

>25 kg

Kā sākuma deva

pirmā akūtas lēkmes sākuma pazīme.

1000 vienības Cinryze

angioedēmas lēkmju

 

24 stundu laikā pirms

regulārai profilaksei tiek

Ja pacients pēc 60 minūtēm atbilstoši

medicīniskas,

ieteiktas 500 vienības

nereaģē, var ievadīt otru 1000 vienību

zobārstniecības vai

Cinryze ik pēc 3 vai

devu.

ķirurģiskas procedūras.

4 dienām. Dozēšanas

2 līdz 11 gadu vecumā, 10-25 kg

 

intervālu un devu var būt

 

nepieciešams pielāgot

500 vienības Cinryze, līdzko parādās

2 līdz 11 gadu vecumā,

atbilstoši individuālai

pirmā akūtas lēkmes sākuma pazīme.

reakcijai. Regulāri jāpārskata

 

10-25 kg

turpmākā regulāras

Ja pacients pēc 60 minūtēm atbilstoši

500 vienības Cinryze

profilakses nepieciešamība ar

nereaģē, var ievadīt otru 500 vienību

24 stundu laikā pirms

Cinryze.

devu.

medicīniskas,

 

 

zobārstniecības vai

 

 

ķirurģiskas procedūras.

 

 

 

 

.Gados vecāki pacienti

Īpaši pētījumi nav veikti. Ārstēšanas, regulāras profilakses un profilakses pirms procedūrām deva gados vecākiem pacientiem, kas sasnieguši 65 gadu vecumu, ir tāda pati kā pieaugušajiem.

Pacienti ar nieru vai aknu darbības traucējumiem

Īpaši pētījumi nav veikti. Ārstēšanas, regulāras profilakses un profilakses pirms procedūrām deva pacientiem ar nieru vai aknu darbības traucējiem ir tāda pati kā pieaugušajiem.

Lietošanas veids

Intravenozai lietošanai.

Ieteikumus par zāļu sagatavošanu pirms lietošanas skatīt 6.6. apakšpunktā.

Sagatavotās zāles jāievada intravenozas injekcijas veidā ar ātrumu 1 ml minūtē.

4.3.Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

4.4.Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Trombotiski notikumi

Ir ziņots par trombotiskiem notikumiem jaundzimušajiem un zīdaiņiem, kam veic sirds šuntēšanas procedūras, līdztekus saņemot šai indikācijai neapstiprinātas lielas citu C1 inhibitora zāļu devas (līdz 500 vienībām/kg), lai novērstu pastiprinātas kapilāru caurlaidības sindromu. Pamatojoties uz pētījumu datiem ar dzīvniekiem, potenciāli trombogēns slieksnis ir tad, kad tiek pārsniegta deva

200 vienības/kg. Pacienti ar zināmiem trombotisku notikumu riska faktoriem (ieskaitot tos, kuriem ievieto ilgkatetrus) rūpīgi jāuzrauga.

Infekcijas izraisītāju pārnešana

Standarta pasākumi, lai novērstu infekcijas, ko izraisa no cilvēka asinīm vai plazmas pagatavotas zāles, ietver donoru atlasi, individuāli nodoto materiālu un plazmas fondu skrīningu, lai noteiktu konkrētus infekcijas marķierus, un efektīvas ražošanas procesā iekļautas darbības, lai deaktivizētu/atdalītu vīrusus. Neraugoties uz to, ievadot no cilvēka asinīm vai plazmas pagatavotas zāles, nevar pilnībā izslēgt infekcijas izraisītāju pārnešanas iespēju. Tas attiecas arī uz nezināmiem vai jaunatklātiem vīrusiem un citiem patogēniem.

Tiek uzskatīts, ka veiktie pasākumi ir efektīvi pret apvalkotiem vīrusiem, piemēram, HIV, HBV un

HCV, un neapvalkotiem vīrusiem HAV, kā arī parvovīrusam B19.

Pacientiem, kas regulāri/atkārtoti saņem no cilvēka plazmas iegūtas C1 inhibitora zāles, jāapsver piemērota vakcinācija (pret hepatītu A un B).

Katrā Cinryze ievadīšanas reizē stingri ieteicams pierakstīt pacientam ievadīto zāļu nosaukumu un sērijas numuru, lai saglabātu saikni starp pacientu un zāļu sēriju.

Paaugstināta jutība

Tāpat kā gadījumos, kad lieto citas bioloģiskas izcelsmes zāles, var rasties paaugstinātas jutības reakcijas. Paaugstinātas jutības reakciju simptomi var būt līdzīgi angioedēmas lēkmēm. Pacienti jāinformē par paaugstinātas jutības reakciju agrīnām pazīmēm, tostarp nātreni, vispārēju urtikāriju, smaguma sajūtu krūtīs, sēkšanu, hipotoniju un anafilaksi. Ja šie simptomi parādās pēc zāļu ievadīšanas, viņiem par to jābrīdina ārsts. Anafilaktisku reakciju vai šoka gadījumā jāsniedz neatliekamā medicīniskā palīdzība.

Ārstēšanās mājās un zāļu ievadīšana sev pašam

Dati par šo zāļu lietošanu mājās vai par to ievadīšanu sev pašam ir ierobežoti. Iespējamie ar ārstēšanos mājās saistītie riski attiecas uz zāļu ievadīšanu sev pašam un uz rīcību nevēlamu blakusparādību, īpaši paaugstinātas jutības gadījumā. Lēmums par zāļu lietošanu mājās konkrētam pacientam jāpieņem ārstējošajam ārstam, kuram jānodrošina, lai pacients tiktu pienācīgi apmācīts un zāļu lietošana laiku pa laikam pārbaudīta.

Pediatriskā populācija

Ir ziņots par trombotiskiem notikumiem jaundzimušajiem un zīdaiņiem, kam veic sirds šuntēšanas procedūras, līdztekus saņemot šai indikācijai neapstiprinātas lielas citu C1 inhibitora zāļu devas (līdz 500 vienībām/kg), lai novērstu pastiprinātas kapilāru caurlaidības sindromu.

Nātrijs

Katrs Cinryze flakons satur aptuveni 11,5 mg nātrija. Tas jāņem vērā pacientiem, kas ievēro diētu ar kontrolētu nātrija daudzumu.

4.5.Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Mijiedarbības pētījumi nav veikti.

4.6.Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Dati par ierobežotu skaitu novēroto grūtniecību nenorāda uz nevēlamu C1 inhibitora izraisītu ietekmi uz grūtniecību vai uz augļa/jaundzimušā veselību. Līdz šim nav pieejami citi būtiski epidemioloģiskie dati. Reproduktīvos pētījumos ar žurkām, lietojot devas, kas līdz 28 reizēm pārsniedza cilvēkam ieteicamo devu (1000 vienības), ņemot vērā vidējo pieauguša cilvēka ķermeņa svaru 70 kg, ārstēšanas izraisītu ietekmi uz māti vai embriju/augli nenovēroja. Potenciālais risks cilvēkam nav zināms.

Tātad grūtniecēm Cinryze drīkst dot tikai tad, ja tas nepārprotami indicēts.

Barošana ar krūti

Nav zināms, vai C1 inhibitors izdalās cilvēka pienā. Nevar izslēgt risku jaundzimušajiem/zīdaiņiem. Lēmums pārtraukt barošanu ar krūti vai pārtraukt/atturēties no terapijas ar Cinryze jāpieņem, izvērtējot krūts barošanas ieguvumu bērnam un ieguvumu no terapijas sievietei.

Fertilitāte

Specifiski pētījumi par fertilitāti, agrīnu embrionālo un postnatālo attīstību vai kancerogenitāti nav veikti (skatīt 5.3. apakšpunktu).

4.7.Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Atbilstoši pašlaik pieejamajiem klīniskajiem datiem Cinryze maz ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

4.8.Nevēlamās blakusparādības

Drošuma profila kopsavilkums

Vienīgā biežākā nevēlamā blakusparādība, ko klīniskajos pētījumos novēroja pēc Cinryze infūzijas, bija izsitumi; izsitumu raksturojums bija nespecifisks, taču parasti bija iesaistītas augšējas ekstremitātes, krūškurvis, vēders vai injekcijas vieta. Izsitumi nevienā gadījumā nebija nopietni, un nevienā gadījumā zāļu lietošana nebija jāpārtrauc. Iespējamas paaugstinātas jutības reakcijas (skatīt

4.4. apakšpunktā).

Nevēlamo blakusparādību saraksts tabulas veidā

Nevēlamo blakusparādību biežums tika novērtēts, vispirms ņemot vērā atsevišķu, ar Cinryze lietošanu saistītu nevēlamu notikumu apkopojumu, par ko ziņots 8 pabeigtos klīniskajos pētījumos subjektiem ar HAE. Tajā ir dati no diviem ar placebo kontrolētiem pētījumiem, trim atklātiem pētījumiem, trim subjektiem ar līdzcietīgu šo zāļu lietošanu un pēcreģistrācijas perioda ziņojumiem. Šajos pētījumos kopā 385 subjekti saņēma vairāk nekā 14 500 Cinryze infūziju.

Nevēlamās blakusparādības, kas saistītas ar Cinryze terapiju, 1. tabulā klasificētas pēc MedDRA orgānu sistēmu klasifikācijas un absolūtā biežuma. Katrā sastopamības biežuma grupā nevēlamās blakusparādības sakārtotas to nopietnības samazinājuma secībā. Biežuma iedalījums: ļoti bieži (≥1/10), bieži (≥1/100 līdz <1/10), retāk (≥1/1000 līdz <1/100), reti (≥1/10 000 līdz <1/1000), ļoti reti (<1/10 000) un nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem).

1. tabula. Nevēlamās blakusparādības, par kurām ziņots klīniskajos pētījumos un pēcreģistrācijas perioda ziņojumos

Orgānu sistēmu klasifikācija

Biežums

Nevēlamā blakusparādība

Imūnās sistēmas traucējumi

Nav zināmi:

paaugstināta jutība

Vielmaiņas un uztures traucējumi

Retāk:

hiperglikēmija

Nervu sistēmas traucējumi

Retāk:

reibonis, galvassāpes

Asinsvadu sistēmas traucējumi

Retāk:

vēnu tromboze, flebīts, dedzinoša sajūta

 

 

vēnās, karstuma viļņi

Elpošanas sistēmas traucējumi, krūšu

Retāk:

klepus

kurvja un videnes slimības

 

 

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Retāk:

nelabums, vemšana, caureja, sāpes vēderā

Ādas un zemādas audu bojājumi

Bieži:

izsitumi

 

Retāk:

kontaktdermatīts, eritēma, nieze

Skeleta-muskuļu un saistaudu sistēmas

Retāk:

locītavu pietūkums, artralģija, mialģija

bojājumi

 

 

Vispārēji traucējumi un reakcijas

Retāk:

izsitumi/eritēma injekcijas vietā, sāpes

ievadīšanas vietā

 

infūzijas vietā, diskomforta sajūta krūškurvī,

 

 

drudzis

Atsevišķu nevēlamo blakusparādību apraksts

Ziņojumos par vēnu trombozi visizplatītākais apslēptais riska faktors bija ilgkatetra klātbūtne.

Vietēja reakcija injekcijas vietā bija retāk. Klīniskajos pētījumos vietēja reakcija (raksturota kā sāpes, zilumi vai izsitumi injekcijas vietā/katetra vietā, dedzinoša sajūta vēnās vai flebīts) radās apmēram 0,2% infūziju gadījumu.

Pediatriskā populācija

Klīniskajos pētījumos tika iesaistīts 61 atsevišķs pediatriskais subjekts, kas saņēma vairāk nekā 2 500 Cinryze infūzijas (2–5 gadus veci, n=3; 6–11 gadus veci, n=32; 12–17 gadus veci, n=26). Šiem bērniem vienīgās Cinryze izraisītās nevēlamās blakusparādības bija galvassāpes, nelabums, drudzis un eritēma infūzijas vietā. Neviena no šīm nevēlamajām blakusparādībām nebija smaga, un nevienā gadījumā zāļu lietošana nebija jāpārtrauc.

Kopumā Cinryze drošums un panesamība bērniem, pusaudžiem un pieaugušajiem ir līdzīga.

Informāciju par drošumu attiecībā uz infekciju izraisītājiem skatīt 4.4. apakšpunktā.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvuma/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

4.9.Pārdozēšana

Nav ziņots par pārdozēšanas gadījumiem.

5.FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1.Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: zāles pārmantotas angioneirotiskās tūskas ārstēšanai, C1 inhibitors, atvasināts no plazmas, ATĶ kods: B06AC01.

Darbības mehānisms

C1 inhibitors pieder serīna proteāzes inhibitoriem jeb serpīniem, proteīnu virsdzimtai. Galvenā serpīnu funkcija ir regulēt serīna proteāžu darbību. C1 inhibitors ir plazmā atrodams vienas ķēdes glikoproteīns, kas nobriedušā stāvoklī sastāv no 478 aminoskābēm ar molekulmasu 105 kD.

C1 inhibitors nomāc komplementu sistēmu, klasiskajā ceļā saistot C1r un C1s – divas no komplementu sistēmas (C1) pirmā komponenta aktīvā enzīma apakšvienībām, kā arī lektīna mehānisma ceļā – mannozi saistošā lektīna asociētās serīna proteāzes. Primārais aktivizētā C1 enzīma substrāts ir C4; neinhibējot C1, pazeminās C4 līmenis. C1 ir vissvarīgākais kontakta aktivizācijas inhibitors, un tas regulē kontaktsistēmu un iekšējo koagulācijas mehānismu, saistoties ar kalikreīnu un XII a faktoru un deaktivizējot tos. Tā kā šie mehānismi ir daļa no enzīmu amplifikācijas kaskādēm, šo mehānismu spontāna vai trigera inducēta aktivizācija bez C1 inhibitora klātbūtnes var radīt neierobežotu aktivizāciju un pietūkumu.

Farmakodinamiskā iedarbība

Klīniskajos pētījumos 1 stundu pēc intravenozas Cinryze ievadīšanas ievērojami paaugstinājās antigēnā un funkcionālā C1 inhibitora sistēmiskie līmeņi. Pēc C1 inhibitora ievadīšanas paaugstinās C1 inhibitora aktivitātes līmenis serumā un īslaicīgi tiek atjaunota dabiskā kontaktsistēmas, komplementu sistēmas un fibrinolītiskās sistēmas regulācija, tādējādi kontrolējot pietūkumu vai tieksmi veidoties tūskai.

Zems C4 līmenis serumā bieži ir saistīts ar HAE lēkmēm. 12 stundas pēc ārstēšanas ar Cinryze paaugstinājās C4 līmenis. Vidējo vērtību izmaiņu atšķirība, salīdzinot ar sākuma vērtībām, dažādās ārstēšanas grupās pēc 12 stundām bija statistiski nozīmīga (p=0,0017), kas pierāda Cinryze terapijas saistību ar C4 aktivitātes palielināšanos (Cinryze + 2,9 mg/dl, salīdzinot ar placebo + 0,1 mg/dl).

Klīniskā efektivitāte un drošums

Dati no diviem randomizētiem, dubultmaskētiem, ar placebo kontrolētiem pētījumiem (LEVP 2005-1/A un LEVP 2005-1/B), dati no diviem atklātiem pētījumiem (LEVP 2006-1 un

LEVP 2006-4) un 2 pediatriskiem klīniskajiem pētījumiem (0624-203 un 0624-301) pierādīja Cinryze efektivitāti angioedēmas lēkmju ārstēšanā un profilaksē subjektiem ar HAE.

Cinryze HAE lēkmju ārstēšanai

Pētījums LEVP 2005-1/A bija randomizēts, dubultmaskēts, ar placebo kontrolēts, paralēlu grupu; tika randomizēts 71 subjekts ar akūtām HAE lēkmēm (36 saņēma Cinryze, 35 – placebo). Pētījumā tika pierādīts, ka pēc ārstēšanas ar Cinryze, to ievadot 4 stundu laikā pēc HAE lēkmes sākuma, HAE lēkmes noteicošā simptoma nepārprotams atvieglojums sākās vairāk nekā 2 reizes ātrāk, salīdzinot ar placebo grupu (vidēji 2 stundas Cinryze grupā salīdzinot ar > 4 stundām placebo grupā, p=0,048). Pēc ārstēšanas ar Cinryze HAE lēkme arī pilnībā atrisinājās vairāk nekā 2 reizes ātrāk, salīdzinot ar placebo grupu (vidēji 12,3 stundas un 31,6 stundas, p=0,001). Procentuālā subjektu attiecība, kam noteicošā simptoma nepārprotams atvieglojums sākās 4 stundu laikā pēc devas ievadīšanas, bija 60% Cinryze grupā un 42% placebo grupā (p=0,062). No 15 subjektiem, kam balsenes tūskas HAE lēkmes ārstēja atklāti ar Cinryze, nevienam nebija vajadzīga intubācija.

Atklātajā pētījumā LEVP 2006-1 101 subjektam tika ārstētas kopā 609 akūtas HAE lēkmes (vidēji 3 lēkmes subjektam; diapazons: 1–57). 4 stundu laikā pēc Cinryze ievadīšanas noteicošā simptoma nepārprotams atvieglojums tika panākts 87% lēkmju gadījumu. 95% lēkmju gadījumu klīnisko atvieglojumu novēroja un/vai subjekti tika atlaisti mājās 4 stundu laikā. Subjektiem, kam bija vairāk nekā > 1 lēkme, to lēkmju, kas reaģēja 4 stundu laikā pēc Cinryze ievadīšanas, un laika līdz reakcijai attiecība bija salīdzināma ārpus ārstēto lēkmju skaita. Nevienā no 84 atsevišķu balsenes tūskas HAE lēkmju gadījumā pēc ārstēšanas ar Cinryze intubācija nebija vajadzīga.

Cinryze HAE lēkmju regulārai profilaksei

Pētījums LEVP 2005-1/B bija randomizēts, dubultmaskēts, ar placebo kontrolēts, krustenisks; efektivitāti varēja novērtēt 22 subjektiem (bija randomizēti un ārstēti abos krusteniskajos periodos). Pētījumā tika pierādīts, ka, profilaksei lietojot Cinryze, HAE lēkmju skaits samazinājās vairāk nekā 2 reizes, salīdzinot ar placebo grupu (vidēji 6,3 lēkmes Cinryze grupā un 12,8 lēkmes placebo grupā,

p<0,0001). Profilaktiskas Cinryze terapijas laikā angioedēmas lēkmes bija arī vieglākas, salīdzinot ar placebo grupu (vidējais smaguma pakāpes novērtējums 1,3 un 1,9 jeb samazinājums par 32%, p=0,0008) un ne tik ilgstošas (vidēji 2,1 dienas un 3,4 dienas jeb samazinājums par 38%, p=0,0004). Profilaktiskas Cinryze terapijas laikā kopējais pietūkuma dienu skaits bija mazāks, salīdzinot ar placebo grupu (vidēji 10,1 dienas un 29,6 dienas jeb samazinājums par 66%, p<0,0001). Turklāt Cinryze terapijas laikā atklātas Cinryze infūzijas HAE lēkmju ārstēšanai bija nepieciešamas mazāk nekā placebo grupā (vidēji 4,7 infūzijas un 15,4 infūzijas jeb samazinājums par 70%, p<0,0001).

Atklātajā pētījumā LEVP 2006-4 HAE profilaksei 146 subjekti Cinryze saņēma dažādus laikposmus: no 8 dienām līdz aptuveni 32 mēnešiem (vidēji 8 mēnešus). Pirms iekļaušanas pētījumā subjektu ziņotais vidējais HAE lēkmju skaits mēnesī bija 3,0 (diapazons: 0,08–28,0); profilaktiskas Cinryze terapijas laikā šis skaits bija 0,21 (diapazons: 0–4,56) un 86% subjektu mēnesī bija vidēji ≤ 1 lēkme. Subjektiem, kas profilaksei saņēma Cinryze vismaz 1 gadu, lēkmju skaits mēnesī attiecībā pret lēkmju skaitu pirms pētījuma saglabājās konsekventi neliels (0,34 lēkmes mēnesī).

Cinryze HAE lēkmju profilaksei pirms procedūrām

Cinryze tika ievadīts atklāti 24 stundu laikā pirms pavisam 91 medicīniskas, stomatoloģiskas vai ķirurģiskas procedūras visā klīniskajā programmā (40 procedūras bērniem un 51 procedūra pieaugušajiem). 98% procedūru gadījumā 72 stundu laikā pēc Cinryze devas par HAE lēkmēm netika ziņots.

Pediatriskā populācija

Vecuma grupa no 6–11 gadiem

Ārstēšana

Pētījums LEVP 2006-1. 22 pediatriskajiem subjektiem tika ārstēta 121 akūta HAE lēkme. HAE lēkmju attiecība, kad noteicošā simptoma nepārprotams atvieglojums tika panākts 4 stundu laikā pēc Cinryze terapijas, bija salīdzināma gan 22 pētījumā iekļautajiem bērniem (vecuma diapazons: 2–17), gan pieaugušajiem, atvieglojumu panākot attiecīgi 89% un 86% lēkmju gadījumu.

Pētījums 0624-203. Deviņi subjekti (vecuma diapazons: 6–11) tika iesaistīti un saņēma vienu Cinryze devu: 3 subjekti (10–25 kg) saņēma 500 vienības; 3 subjekti (>25 kg) 1000 vienības, un 3 subjekti (>25 kg) 1500 vienības. Visiem 9 (100%) subjektiem tika panākta nepārprotamadefinēto simptomu atvieglojuma sākšanās 4 stundu laikā pēc ārstēšanas ar Cinryze uzsākšanas. Intervāla mediāna bija 0,5 stundas (diapazons: 0,25–2,5 stundas): attiecīgi 1,25, 0,25 un 0,5 stundas 500 vienību,

1000 vienību un 1500 vienību Cinryze grupās. Intervāls mediāna pilnīgam HAE lēkmju atrisinājumam

9 subjektiem bija 13,6 stundas (diapazons: 1,6–102,3 stundas).

Profilakse

Pētījums LEVP 2006-4. Pirms iekļaušanas pētījumā 23 bērnu (vecuma diapazons: no 3 līdz

17 gadiem) ziņotais vidējais HAE lēkmju skaits mēnesī bija 3,0 (diapazons: 0,5–28,0). Pētījuma laikā, profilaksei saņemot Cinryze (1000 vienības ik pēc 3 līdz 7 dienām; izņemot 3 gadus vecu bērnu, kurš saņēma 500 vienības ik pēc 3 līdz 7 dienām), bērniem dažādās vecuma apakšgrupās novērotais vidējais HAE lēkmju skaits mēnesī bija 0,4 (diapazons: 0–3,4), bet 87% bērnu ziņoja vidēji par

≤ 1 lēkmi mēnesī; šie rezultāti bija salīdzināmi ar tiem, ko novēroja pieaugušajiem.

Pētījums 0624-301. Seši pediatriskie subjekti (6 līdz 11 gadus veci) tika iesaistīti un randomizēti, lai

12 nedēļas saņemtu dozēšanu divreiz nedēļā 2 ārstēšanas secībās (500/1000 vienības vai

1000/500 vienības Cinryze). Abas devas izraisīja līdzīgu lēkmju samazinājuma biežumu un uzrādīja klīnisko ieguvumu saistībā ar lēkmju smagumu, ilgumu un akūtās ārstēšanas nepieciešamību.

Vecuma grupa <6 gadi

3 subjektiem, kuri bija jaunāki par 6 gadiem, Cinryze lietošana (500 vienības vai 1000 vienības) tika saistīta ar C1 INH līmeņu pieaugumu un klīnisko efektivitāti lēkmju akūtā ārstēšanā un profilaksē. Vispārējā Cinryze lietošana tika labi panesta.

Visos pētījumos Cinryze lietošanas rezultātā pēc infūzijas paaugstinājās antigēnā un funkcionālā C1 inhibitora līmenis, salīdzinot ar vērtībām pirms infūzijas, gan bērniem, gan pieaugušajiem.

5.2.Farmakokinētiskās īpašības

Randomizēts, paralēlu grupu, atklāts farmakokinētikas pētījums ar Cinryze tika veikts subjektiem ar nesimptomātisku HAE. Subjekti saņēma vai nu vienu intravenozu 1000 vienību devu, vai

1000 vienību devu un pēc 60 minūtēm otru 1000 vienību devu. Vidējie funkcionālā C1 inhibitora farmakokinētiskie parametri, kas iegūti no koncentrācijas datiem, kuri koriģēti attiecībā pret sākuma datiem, norādīti 2. tabulā.

2. tabula. Vidējie funkcionālā C1 inhibitora farmakokinētiskie parametri pēc Cinryze ievadīšanas

Parametri

Viena deva

Divas devas

 

(1000 vienības*)

(1000 vienību deva un pēc

 

 

60 minūtēm otra 1000 vienību

 

 

deva)

Csākuma (V/ml)

0,31 ± 0,20 (n = 12)

0,33 ± 0,20 (n = 12)

Cmax. (V/ml)

0,68 ± 0,08 (n = 12)

0,85 ± 0,12 (n = 13)

Attiecībā pret sākuma datiem

0,37 ± 0,15 (n =12)

0,51 ± 0,19 (n =12)

koriģētā Cmax (V/ml)

 

 

tmax (h) [vidējais (diapazons)]

[1,2 (0,3 – 26,0)] (n = 12)

[2,2 (1,0 – 7,5)] (n = 13)

AUC(0-t) (V*h/ml)

74,5 ± 30,3 (n = 12)

95,9 ± 19,6 (n = 13)

Attiecībā pret sākuma datiem

24,5 ± 19,1 (n =12)

39,1 ± 20,0 (n =12)

koriģētais AUC(0-t) (V*h/ml)

 

 

Klīrenss (CL) (ml/min.)

0,85 ± 1,07 (n = 7)

1,17 ± 0,78 (n = 9)

Eliminācijas pusperiods (h)

56 ± 35 (n = 7)

62 ± 38 (n = 9)

n = novērtēto subjektu skaits.

* Viena vienība ir vienāda ar vidējo C1 inhibitora daudzumu normālas cilvēka plazmas 1 mililitrā.

Pēc vienas Cinryze devas ievadīšanas intravenozi HAE subjektiem funkcionālā C1 inhibitora koncentrācija serumā dubultojās 1 līdz 2 stundu laikā. Maksimālā koncentrācija serumā (Cmax) un laukums zem koncentrācijas serumā laika līknes (AUC) divu devu gadījumā bija lielāks nekā vienas devas gadījumā, lai gan pieaugums nebija proporcionāls devai. Funkcionālā C1 inhibitora vidējais eliminācijas pusperiods pēc Cinryze ievadīšanas bija 56 stundas vienas devas gadījumā un 62 stundas divu devu gadījumā.

Tā kā C1 inhibitors ir endogēns cilvēka plazmas proteīns, to nemetabolizē citohroma P450 izoenzīmi, ekskrēcijas vai zāļu savstarpējas farmakokinētiskas mijiedarbības ceļā, kas novērojams daudziem mazmolekulāriem savienojumiem. Paredzams, ka metabolisma rezultātā glikoproteīns sadalās mazos peptīdos un atsevišķās aminoskābēs. Nav paredzams, ka Cinryze farmakokinētika un ekskrēcija nieru vai aknu darbības traucējumu gadījumā būtu citāda.

Pediatriskā populācija

Funkcionālā C1 inhibitora aktivitāte bērniem tika mērīta divos atklātos pētījumos (skatīt

5.1. apakšpunktu). Funkcionālā C1 inhibitora aktivitātes vidējais pieaugums, ko bērniem vecumā no 2 līdz < 18 gadiem mērīja 1 stundu pēc devas, salīdzinot ar sākuma datiem, bija no 20% līdz 88% pētījumā LEVP 2006-1 (ārstēšana) un no 22% līdz 46% pētījumā LEVP 2006-4 (profilakse), pieaugušajiem šie rādītāji bija attiecīgi no 21% līdz 66% un no 25% līdz 32%. Divos papildu pētījumos novērtēja līmeni plazmā bērniem (vecumā no 6 – 11 gadiem).

Pētījumā 0624-203 deviņiem pacientiem tika mērīts C1 INH antigēna līmenis plazmā un funkcionālā aktivitāte pēc vienas 500 vienību, 1000 vienību vai 1500 vienību Cinryze i.v. devas ievadīšanas, pamatojoties uz ķermeņa masu (skatīt 5.1. apakšpunktu). 1 stundu un 24 stundas pēc devas ievadīšanas tika konstatēts C1 INH antigēna līmeņu pieaugums un palielināta funkcionālā aktivitāte, salīdzinot ar sākuma datu vērtībām.

Pētījumā 0624-301 sešiem pacientiem tika mērīts C1 INH antigēna līmenis plazmā un funkcionālā aktivitāte pirms devas ievadīšanas un 1 stundu pēc divu Cinryze devu līmeņu (500 vienības un 1000 vienības) i.v. ievadīšanas ik pēc 3 vai 4 dienām 12 nedēļās. Abas Cinryze devas izraisīja nozīmīgu C1 INH antigēna līmeni plazmā un funkcionālo aktivitāti.

5.3.Preklīniskie dati par drošumu

Neklīniskajos standartpētījumos iegūtie dati par vispārējo toksicitāti un toksisku ietekmi uz reproduktivitāti neliecina par īpašu risku cilvēkam. Genotoksicitātes pētījumi nav veikti, jo maz ticams, ka aktīvā viela mijiedarbotos tieši ar DNS vai citu hromosomu materiālu. Pētījumi par fertilitāti, agrīnu embrionālo un postnatālo attīstību vai kancerogenitāti nav veikti, jo paredzams, ka, hroniski ievadot devu dzīvniekiem, tiem veidotos neitralizējošas antivielas pret cilvēka proteīnu.

6.FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.Palīgvielu saraksts

Pulveris: nātrija hlorīds saharoze nātrija citrāts L-valīns L-alanīns L-treonīns

Šķīdinātājs:

ūdens injekcijām

6.2.Nesaderība

Šīs zāles nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) ar citām zālēm (izņemot 6.6. apakšpunktā minētās).

Zāļu ievadīšanai izmantojiet tikai silikonu nesaturošu šļirci (ietilpst iepakojumā).

6.3.Uzglabāšanas laiks

2 gadi.

Pēc sagatavošanas zāles jāizlieto nekavējoties. Tomēr pierādīts, ka ķīmiskā un fizikālā stabilitāte lietošanas laikā saglabājas 3 stundas istabas temperatūrā (15°C–25°C).

6.4.Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C. Nesasaldēt. Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas. Uzglabāšanas nosacījumus pēc zāļu sagatavošanas skatīt 6.3. apakšpunktā.

6.5.Iepakojuma veids un saturs

500 vienības C1 inhibitora bezkrāsaina stikla flakonā (I klase), kas noslēgts ar gumijas aizbāzni (I klase) un alumīnija gredzenu ar atveramu plastmasas vāciņu.

5 ml ūdens injekcijām bezkrāsaina stikla flakonā (I klase), kas noslēgts ar gumijas aizbāzni (I klase) un alumīnija gredzenu ar plastmasas atveramu vāciņu.

Katrā iepakojumā ir:

Divi flakoni pulvera;

Divi flakoni šķīdinātāja.

2 pārliešanas ierīces ar filtru, 2 vienreizlietojamas 10 ml šļirces, 2 venopunkcijas komplekti un 2 aizsargsalvetes.

6.6.Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

Katrs komplekts satur materiālus vienai 1000 vienību devai vai divām 500 vienību devām.

Cinryze sagatavošana un ievadīšana

Zāles jāsagatavo, jāievada un ar ievadīšanas komplektu un adatām jārīkojas piesardzīgi.

Izmantojiet vai nu pārliešanas ierīci ar filtru, kas ir komplektā ar Cinryze, vai tirdzniecībā pieejamu divpusēju adatu.

Sagatavošana un rīkošanās

Cinryze ir paredzēts intravenozai ievadīšanai pēc izšķīdināšanas ūdenī injekcijām. Cinryze flakons paredzēts lietošanai tikai vienreiz.

Sagatavošana

Lai sagatavotu vienu 500 vienību devu, nepieciešams viens flakons pulvera, 1 flakons šķīdinātāja,

1 pārliešanas ierīce ar filtru, 1 vienreizlietojama 10 ml šļirce, 1 venopunkcijas komplekts un 1 aizsargsalvete.

Lai sagatavotu vienu 1000 vienību devu, nepieciešami divi flakoni pulvera, 2 flakoni šķīdinātāja, 2 pārliešanas ierīces ar filtru, 1 vienreizlietojama 10 ml šļirce, 1 venopunkcijas komplekts un

1 aizsargsalvete.

Katrs zāļu flakons jāsagatavo ar 5 ml ūdens injekcijām. Viens flakons sagatavota Cinryze atbilst 500 vienību devai.

Divi flakoni sagatavota Cinryze atbilst 1000 vienību devai. Tādējādi divi flakoni veido vienu 1000 vienību devu.

1.Darbojieties uz komplekta salvetes un pirms darbību izpildīšanas nomazgājiet rokas.

2.Sagatavošanas procedūra jāizpilda aseptiskā vidē.

3.Pārliecinieties, ka pulvera flakons un šķīdinātāja flakons sasilis līdz istabas temperatūrai (15°C-25ºC).

4.Noņemiet pulvera flakona etiķeti, noplēšot ar apgāzto trijstūrīti apzīmēto perforēto strēmeli.

5.No pulvera un šķīdinātāja flakoniem noņemiet plastmasas vāciņus.

6.Aizbāžņus notīriet ar dezinfekcijas tamponu un pirms lietošanas ļaujiet tiem nožūt.

7.No pārliešanas ierīces iepakojuma virspuses noņemiet aizsargpārsegu. Ierīci no iepakojuma neizņemiet.

8.Piezīme. Pārliešanas ierīce šķīdinātāja flakonam jāpievieno pirms pievienošanas pulvera flakonam, lai pulvera flakonā nezustu vakuums. Šķīdinātāja flakonu novietojiet uz līdzenas virsmas un pārliešanas ierīces zilo galu ievietojiet šķīdinātāja flakonā, spiežot to uz leju, līdz adata izduras cauri šķīdinātāja flakona aizbāžņa centram un ierīce ar knikšķi iegulst vietā. Pārliešanas ierīcei pirms iespiešanās aizbāznī jābūt vertikāli.

9.No pārliešanas ierīces noņemiet plastmasas iepakojumu un izmetiet to. Nepieskarieties pārliešanas ierīces atsegtajam galam.

10.Pulvera flakonu novietojiet uz līdzenas virsmas. Pārliešanas ierīci un šķīdinātāja flakonu, kur ir ūdens injekcijām, apgrieziet otrādi un pārliešanas ierīces caurspīdīgo galu ievietojiet pulvera flakonā, spiežot to uz leju, līdz adata izduras cauri gumijas aizbāznim un pārliešanas ierīce ar knikšķi iegulst vietā. Pārliešanas ierīcei pirms iespiešanās pulvera flakona aizbāznī jābūt vertikāli. Pulvera flakona vakuums ievilks šķīdinātāju. Ja vakuuma flakonā nav, zāles nelietojiet.

11.Uzmanīgi virpiniet pulvera flakonu, līdz viss pulveris izšķīdis. Nekratiet pulvera flakonu. Pārliecinieties, ka viss pulveris ir izšķīdis pilnībā.

12.Atvienojiet šķīdinātāja flakonu, pagriežot to pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam. Pārliešanas ierīces caurspīdīgo galu nenoņemiet no pulvera flakona.

Viens flakons sagatavota Cinryze satur 500 vienības C1 inhibitora 5 mililitros, iegūstot koncentrāciju 100 vienības/ml. Ja pacients saņem 500 vienību devu, pārejiet uz ievadīšanas procesa apakšpunktu.

Lai iegūtu vienu devu (1000 vienības/10 ml), jāsagatavo divi flakoni Cinryze pulvera. Tātad, lai sagatavotu otro pulvera flakonu, atkārtojiet sagatavošanas procesa 1.–12. darbību, izmantojot citu iepakojumu, kur ir pārliešanas ierīce. Pārliešanas ierīci nelietojiet atkārtoti. Kad ir sagatavoti divi flakoni, pārejiet uz 1000 vienību devas ievadīšanas procesa apakšpunktu.

500 vienību devas ievadīšanas process

1.Ievadīšanas procedūra jāizpilda aseptiskā vidē.

2.Pēc sagatavošanas Cinryze šķīdums ir bezkrāsains līdz iezilgans un dzidrs. Zāles nelietojiet, ja šķīdums ir duļķains vai mainījis krāsu.

3.Sterilai vienreizlietojamai 10 ml šļircei atvelciet virzuli, šļircē ievelkot apmēram 5 ml gaisa.

4.Šļirci pievienojiet pārliešanas ierīces caurspīdīgajam galam, pagriežot to pulksteņrādītāju kustības virzienā.

5.Flakonu uzmanīgi apgrieziet otrādi un gaisu injicējiet šķīdumā, pēc tam sagatavoto Cinryze šķīdumu lēni ievelciet šļircē.

6.Šļirci atvienojiet no flakona, pagriežot to pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam un atbrīvojot no pārliešanas ierīces caurspīdīgā gala.

7.Pirms ievadīšanas pārbaudiet, vai sagatavotajā Cinryze šķīdumā nav daļiņu; ja daļiņas ir, šķīdumu nedrīkst lietot.

8.Šļircei ar Cinryze šķīdumu pievienojiet venopunkcijas komplektu un injicējiet pacientam intravenozi. 500 vienības (izšķīdinātas 5 mililitros ūdens injekcijām) Cinryze 5 minūšu laikā injicējiet intravenozi ar ātrumu 1 ml minūtē.

1000 vienību devas ievadīšanas process

1.Ievadīšanas procedūra jāizpilda aseptiskā vidē.

2.Pēc sagatavošanas Cinryze šķīdums ir bezkrāsains līdz iezilgans un dzidrs. Zāles nelietojiet, ja šķīdums ir duļķains vai mainījis krāsu.

3.Sterilai vienreizlietojamai 10 ml šļircei atvelciet virzuli, šļircē ievelkot apmēram 5 ml gaisa.

4.Šļirci pievienojiet pārliešanas ierīces caurspīdīgajam galam, pagriežot to pulksteņrādītāju kustības virzienā.

5.Flakonu uzmanīgi apgrieziet otrādi un gaisu injicējiet šķīdumā, pēc tam sagatavoto Cinryze šķīdumu lēni ievelciet šļircē.

6.Šļirci atvienojiet no flakona, pagriežot to pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam un atbrīvojot no pārliešanas ierīces caurspīdīgā gala.

7.Atkārtojiet 3.–6. darbību ar to pašu šļirci un otru flakonu sagatavotā Cinryze, lai iegūtu vienu pilnu 10 ml devu.

8.Pirms ievadīšanas pārbaudiet, vai sagatavotajā Cinryze šķīdumā nav daļiņu; ja daļiņas ir, šķīdumu nedrīkst lietot.

9.Šļircei ar Cinryze šķīdumu pievienojiet venopunkcijas komplektu un injicējiet pacientam intravenozi. 1000 vienības (izšķīdinātas 10 mililitros ūdens injekcijām) Cinryze 10 minūšu laikā injicējiet intravenozi ar ātrumu 1 ml minūtē.

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

7.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Shire Services BVBA

Rue Montoyer 47

B - 1000 Brisele

Beļģija

8.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS

EU/1/11/688/001

9.PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums 2011. gada 15. jūnijs

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 26 maijs 2016

10.TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu/.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas