Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cinryze (C1 inhibitor (human)) – Lietošanas instrukcija - B06AC01

Updated on site: 06-Oct-2017

Zāļu nosaukumsCinryze
ATĶ kodsB06AC01
VielaC1 inhibitor (human)
RažotājsShire Services BVBA

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Cinryze 500 vienību pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

C1 inhibitor (human)

Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Jūs varat palīdzēt, ziņojot par jebkādām novērotajām blakusparādībām. Par to, kā ziņot par blakusparādībām, skatīt 4. punkta beigās.

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.Kas ir Cinryze un kādam nolūkam to lieto

2.Kas Jums jāzina pirms Cinryze lietošanas

3.Kā lietot Cinryze

4.Iespējamās blakusparādības

5.Kā uzglabāt Cinryze

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1.Kas ir Cinryze un kādam nolūkam tās/to lieto

Cinryze kā aktīvo vielu satur cilvēka proteīnu, ko sauc par „C1 inhibitoru”.

C1 inhibitors ir dabisks proteīns, kas parasti ir asinīs. Ja C1 inhibitora daudzuma Jūsu asinīs ir maz vai ja C1 inhibitors pienācīgi nedarbojas, var rasties tūskas lēkmes (sauktas par angioedēmu). Starp simptomiem var būt sāpes vēderā un šādu ķermeņa daļu pietūkums:

roku un kāju;

sejas, plakstiņu, lūpu vai mēles;

balsenes, kā dēļ var būt apgrūtināta elpošana;

dzimumorgānu.

Pieaugušajiem un bērniem Cinryze var palielināt C1 inhibitora daudzumu asinīs un novērst (pirms medicīniskām vai zobārstniecības procedūrām) tūskas lēkmju rašanos vai pārtraukt tūskas lēkmes pēc to sākšanās.

Pieaugušajiem, pusaudžiem un bērniem (sākot no 6 gadu vecuma un vecākiem) Cinryze var palielināt C1 inhibitora daudzumu asinīs un ikdienā novērst tūskas lēkmju rašanos.

2. Kas Jums jāzina pirms Cinryze lietošanas

Nelietojiet Cinryze šādos gadījumos

Ja Jums ir alerģija pret C1 inhibitoru vai kādu citu 6. punktā minēto Cinryze sastāvdaļu. Svarīgi, lai Jūs pastāstītu ārstam, ja domājat, ka Jums kādreiz bijusi alerģiska reakcija pret kādu Cinryze sastāvdaļu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Svarīgi, lai pirms Cinryze terapijas sākšanas Jūs pastāstītu ārstam, ka Jums ir vai agrāk ir bijuši asins sarecēšanas traucējumi (trombotiski notikumi). Tādā gadījumā Jūs rūpīgi uzraudzīs.

Ja pēc Cinryze lietošanas Jums parādās izsitumi, smaguma sajūta krūtīs, sēkšana vai paātrinās sirdsdarbība, tas nekavējoties jāpastāsta ārstam. Skatīt 4. punktu.

Zāles gatavojot no cilvēka asinīm vai plazmas, tiek veikti noteikti pasākumi, lai novērstu infekciju pārnešanu pacientiem. Piemēram, rūpīga asins un plazmas donoru atlase, lai pārliecinātos, ka netiek iekļauts infekciju pārnēsātāju materiāls, un katra materiāla un plazmas fonda testēšana, lai noteiktu vīrusu/infekciju pazīmes. Šādu zāļu ražotāji asiņu vai plazmas apstrādes procesā iekļauj darbības, kas deaktivizē vai atdala vīrusus. Lai kādi pasākumi tiktu veikti, tomēr, ievadot no cilvēka asinīm vai plazmas pagatavotas zāles, nevar pilnībā izslēgt infekcijas pārnešanas iespēju. Tas attiecas arī uz nezināmiem vai jaunatklātiem vīrusiem vai citiem infekciju veidiem.

Veiktos pasākumus uzskata par efektīviem attiecībā uz tādiem apvalkotiem vīrusiem kā cilvēka imūndeficīta vīruss (HIV), hepatīta B un hepatīta C vīrusi un uz neapvalkotiem vīrusiem hepatīta A un parvovīrusa B19.

Ārsts Jums var ieteikt apsvērt iespēju vakcinēties pret hepatītu A un B, ja regulāri vai atkārtoti saņemat C1 inhibitora zāles, kas iegūtas no cilvēka plazmas.

Katru reizi, kad saņemat Cinryze devu, stingri ieteicams, lai medmāsa vai ārsts pierakstītu zāļu nosaukumu un sērijas numuru, tādējādi saglabājot informāciju par izmantotajām zāļu sērijām.

Bērni

Cinryze nav paredzēts lietošanai bērniem, kas jaunāki par 6 gadiem, angioedēmas lēkmju regulārai profilaksei.

Citas zāles un Cinryze

Pastāstiet ārstam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu lietot.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms Cinryze lietošanas konsultējieties ar ārstu. Informācija par Cinryze drošumu, to lietojot grūtniecības vai barošanas ar krūti laikā, ir ierobežota. Ārsts Jums pastāstīs par risku un ieguvumiem, kas saistīti ar šo zāļu lietošanu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Cinryze maz ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

Cinryze satur nātriju

Katrs Cinryze flakons satur aptuveni 11,5 mg nātrija. Tas jāņem vērā cilvēkiem, kas ievēro diētu ar kontrolētu nātrija daudzumu.

3.Kā lietot Cinryze

Jūsu ārstēšanu uzsāks un pārraudzīs ārsts, kuram ir pieredze pacientu ar iedzimtu angioedēmu

(hereditary angioedema – HAE) ārstēšanā.

Sagatavot Cinryze injicēšanai un injicēt to Jums var ārsts vai medmāsa. Ja ārsts izlems, ka zāles varat ievadīt pats, ārsts vai medmāsa apmācīs Jūs vai Jūsu ģimenes locekli, kā sagatavot Cinryze un injicēt tās. Ārsts regulāri pārrunās ar Jums vai Jūsu ģimenes locekli, vai aprūpētāju sagatavošanas un ievadīšanas procesu.

Ieteicamā Cinryze deva pieaugušajiem, pusaudžiem, bērniem, gados vecākiem cilvēkiem vai pacientiem ar nieru vai aknu darbības traucējumiem atbilst devai, kas norādīta tālāk tekstā.

Pieaugušie un pusaudži (sākot no 12 gadu vecuma un vecāki)

Tūskas lēkmju ārstēšana

1000 vienības (divus flakonus) Cinryze jāinjicē, līdzko parādās pirmā tūskas lēkmes pazīme.

Otru 1000 vienību devu var injicēt, ja pēc 60 minūtēm simptomi neuzlabojas.

Ja Jums rodas smaga lēkme, īpaši balsenes tūska, vai ja ārstēšanas sākums tiek atlikts, otro 1000 mg devu var dot ātrāk nekā 60 minūtes pēc pirmās devas atkarībā no Jūsu klīniskās reakcijas.

Cinryze jāinjicē intravenozi (vēnā).

Tūskas lēkmju regulāra profilakse

Tūskas lēkmju regulārai profilaksei jāinjicē 1000 vienību (divus flakonus) Cinryze deva ik pēc 3 vai 4 dienām.

Ārsts, ņemot vērā Jūsu reakciju uz Cinryze, var pielāgot starplaiku starp devām.

Cinryze jāinjicē intravenozi (vēnā).

Tūskas lēkmju profilakse pirms operācijām

1000 vienības (divus flakonus) liela Cinryze deva jāinjicē ne agrāk kā 24 stundas pirms medicīniskas, stomatoloģiskas vai ķirurģiskas procedūras.

Cinryze jāinjicē intravenozi (vēnā).

Bērni

Angioedēmas lēkmju ārstēšana

Angioedēmas lēkmju

Angioedēmas lēkmju

 

profilakse pirms

regulāra profilakse

 

procedūrām

 

2 līdz 11 gadu vecumā, >25 kg

2 līdz 11 gadu vecumā,

6 līdz 11 gadu vecumā

1000 vienību Cinryze deva (divi

>25 kg

500 vienību Cinryze deva

flakoni) jāinijicē, līdzko parādās tūskas

1000 vienību Cinryze

(viens flakons) jāinjicē ik pēc

lēkmes pirmā pazīme.

deva (divi flakoni)

3 vai 4 dienām tūskas lēkmju

Ja Jūsu simptomi pēc 60 minūtēm

jāinjicē līdz 24 stundu

regulārai profilaksei.

laikā pirms medicīniskas,

 

neuzlabojas, var ievadīt otru

zobārstniecības vai

Jūsu ārsts var pielāgot

1000 vienību devu.

ķirurģiskas procedūras.

dozēšanas intervālu atkarībā

2 līdz 11 gadu vecumā, 10-25 kg

 

no Jūsu reakcijas uz Cinryze.

 

 

500 vienību Cinryze deva (viens

2 līdz 11 gadu vecumā,

 

flakons) jāinijicē, līdzko parādās

 

tūskas lēkmes pirmā pazīme.

10-25 kg

 

Ja pēc 60 minūtēm Jūsu simptomi

500 vienību Cinryze deva

 

(viens flakons) jāinjicē

 

neuzlabojas, var ievadīt otru

līdz 24 stundu laikā pirms

 

500 vienību devu.

medicīniskas,

 

 

zobārstniecības vai

 

 

ķirurģiskas procedūras.

 

 

 

 

Sagatavošana un lietošanas veids

Cinryze ārsts vai medmāsa parasti injicē vēnā (intravenozi). Cinryze injekcijas veidā varētu ievadīt arī Jūs pats vai Jūsu aprūpētājs, taču tikai pēc pienācīgas apmācības. Ja ārsts izlems, ka Jūs esat piemērots šādai ārstēšanai mājās, viņš Jums sniegs detalizētus norādījumus. Ja Cinryze injicējat sev pats, vienmēr lietojiet to, ievērojot ārsta norādījumus. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam. Jums būs jāraksta dienasgrāmata, lai dokumentētu visu mājās saņemto ārstēšanu, un tā būs jāņem līdzi uz katru vizīti pie ārsta. Regulāri tiks pārbaudīts, kā Jūs/Jūsu aprūpētājs injicē zāles, lai nodrošinātu turpmāku atbilstošu rīcību.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4.Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, Cinryze var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Šīs blakusparādības var ietvert alerģiska tipa reakcijas.

Ja pēc šo zāļu lietošanas Jums parādās kāds no norādītajiem simptomiem, nekavējoties par to pastāstiet ārstam. Lai gan tas atgadās reti, simptomi var būt smagi.

Pēkšņa sēkšana, apgrūtināta elpošana, plakstiņu, sejas vai lūpu pietūkums, izsitumi vai nieze (īpaši pa visu ķermeni).

Biežas blakusparādības (var attīstīties ne vairāk kā 1 cilvēkam no 10): izsitumi.

Retākas blakusparādības (var attīstīties ne vairāk kā 1 cilvēkam no 100): augsts cukura līmenis asinīs, reibonis, galvassāpes, trombi, sāpīgas vēnas, karstuma viļņi, klepus, slikta dūša, vemšana, sāpes vēderā, caureja, ādas lobīšanās, niezēšana vai apsārtums, locītavu pietūkums un sāpes, muskuļu sāpes, izsitumi vai sāpes injekcijas vietā, diskomforta sajūta krūškurvī un drudzis.

Paredzams, ka blakusparādības bērniem un pusaudžiem būs līdzīgas tām, kas ir pieaugušajiem.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.Kā uzglabāt Cinryze

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot Cinryze pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes vai flakoniem pēc “EXP”. Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C. Nesasaldēt. Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

Pēc sagatavošanas Cinryze šķīdums jāizlieto nekavējoties.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Cinryze satur

Aktīvā viela ir C1 inhibitors, kas izgatavots no donoru – cilvēku – plazmas. Katrā pulvera flakonā ir 500 vienības C1 inhibitora. Pēc sagatavošanas vienā flakonā ir 500 vienības (V) C1 inhibitora

(cilvēka) katros 5 ml, kas atbilst koncentrācijai 100 V/ml. Divi flakoni sagatavota Cinryze satur 1000 vienības (V) C1 inhibitora (cilvēka) katros 10 ml, kas atbilst koncentrācijai 100 V/ml.

Kopējais proteīnu saturs sagatavotajā šķīdumā ir 15 ± 5 mg/ml.

Viena vienība ir vienāda ar vidējo C1 inhibitora daudzumu normālas cilvēka plazmas 1 mililitrā.

Citas sastāvdaļas (palīgvielas) ir:

-pulvera flakons: nātrija hlorīds, saharoze, nātrija citrāts, L-valīns, L-alanīns un L-treonīns. (Skatīt 2. punktu).

-šķīdinātāja flakons: ūdens injekcijām.

Cinryze ārējais izskats un iepakojums

Cinryze ir balts pulveris flakonā.

Pēc pulvera izšķīdināšanas ūdenī injekcijām šķīdums ir dzidrs un bezkrāsains līdz iezilgans.

Katrā Cinryze iepakojumā ir:

2 flakoni ar Cinryze 500 vienībām pulvera injekciju šķīduma pagatavošanai; 2 flakoni ar ūdeni injekcijām (katrā pa 5 ml);

2 pārliešanas ierīces ar filtru;

2 vienreizlietojamas 10 ml šļirces;

2 venopunkcijas komplekti;

2 aizsargsalvetes.

Zāļu ievadīšanai izmantojiet tikai silikonu nesaturošu šļirci (ietilpst iepakojumā).

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs:

Shire Services BVBA Rue Montoyer 47

B - 1000 Brisele, Beļģija medinfoeuceemea@shire.com

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

Citi informācijas avoti

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu/. Tur ir arī saites uz citām tīmekļa vietnēm par retām slimībām un to ārstēšanu.

Tālāk sniegtā informācija paredzēta tikai veselības aprūpes speciālistiem:

Cinryze sagatavošana un ievadīšana

Zāļu sagatavošana lietošanai, ievadīšana un darbības ar ievadīšanas komplektu un adatām jāveic, ievērojot piesardzību.

Izmantojiet vai nu pārliešanas ierīci ar filtru, kas ir komplektā ar Cinryze, vai tirdzniecībā pieejamu divpusēju adatu.

Zāļu ievadīšanai izmantojiet tikai silikonu nesaturošu šļirci (ietilpst iepakojumā).

Sagatavošana un rīkošanās

Cinryze ir paredzēts intravenozai ievadīšanai (vēnā) pēc izšķīdināšanas ūdenī injekcijām. Cinryze flakons paredzēts lietošanai tikai vienreiz.

Sagatavošana

500 vienību devai. Nepieciešams viens flakons pulvera, 1 flakons šķīdinātāja, 1 pārliešanas ierīce ar filtru, 1 vienreizlietojama 10 ml šļirce, 1 venopunkcijas komplekts un 1 aizsargsalvete. Atlikušo flakonu un ievadīšanas aprīkojumu saglabājiet nākošajai devai.

1000 vienību devai. Nepieciešami divi flakoni pulvera, 2 flakoni šķīdinātāja, 2 pārliešanas ierīces ar filtru, 1 vienreizlietojama 10 ml šļirce, 1 venopunkcijas komplekts un 1 aizsargsalvete.

Katrs zāļu flakons jāsagatavo ar 5 ml ūdens injekcijām.

Viens flakons sagatavota Cinryze atbilst 500 vienību devai. Tādējādi vienai 500 vienību devai sagatavojiet tikai vienu flakonu Cinryze.

Divi flakoni sagatavota Cinryze veido vienu 1000 vienību devu. Tādējādi vienai 1000 vienību devai tiek apvienoti divi flakoni.

1.Darbojieties uz komplekta salvetes un pirms darbību izpildīšanas nomazgājiet rokas.

2.Sagatavošanas procedūra jāizpilda aseptiskā vidē.

3.Pārliecinieties, ka pulvera flakons un šķīdinātāja flakons sasilis līdz istabas temperatūrai (15°C-25ºC).

4.Noņemiet pulvera flakona etiķeti, noplēšot ar apgāzto trijstūrīti apzīmēto perforēto strēmeli.

5.No pulvera un šķīdinātāja flakoniem noņemiet plastmasas vāciņus.

6.Aizbāžņus notīriet ar dezinfekcijas tamponu un pirms lietošanas ļaujiet tiem nožūt.

7.No pārliešanas ierīces iepakojuma virspuses noņemiet aizsargpārsegu. Ierīci no iepakojuma neizņemiet.

8.Piezīme. Pārliešanas ierīce šķīdinātāja flakonam jāpievieno pirms pievienošanas pulvera flakonam, lai pulvera flakonā nezustu vakuums. Šķīdinātāja flakonu novietojiet uz līdzenas virsmas un pārliešanas ierīces zilo galu ievietojiet šķīdinātāja flakonā, spiežot to uz leju, līdz adata izduras cauri šķīdinātāja flakona aizbāžņa centram un ierīce ar knikšķi iegulst vietā. Pārliešanas ierīcei pirms iespiešanās aizbāznī jābūt vertikāli.

9.No pārliešanas ierīces noņemiet plastmasas iepakojumu un izmetiet to. Nepieskarieties pārliešanas ierīces atsegtajam galam.

10.Pulvera flakonu novietojiet uz līdzenas virsmas. Pārliešanas ierīci un šķīdinātāja flakonu, kur ir ūdens injekcijām, apgrieziet otrādi un pārliešanas ierīces caurspīdīgo galu ievietojiet pulvera flakonā, spiežot to uz leju, līdz adata izduras cauri gumijas aizbāznim un pārliešanas ierīce ar knikšķi iegulst vietā. Pārliešanas ierīcei pirms iespiešanās pulvera flakona aizbāznī jābūt vertikāli. Pulvera flakona vakuums ievilks šķīdinātāju. Ja vakuuma flakonā nav, zāles nelietojiet.

11.Uzmanīgi virpiniet pulvera flakonu, līdz viss pulveris izšķīdis. Nekratiet pulvera flakonu. Pārliecinieties, ka viss pulveris ir izšķīdis pilnībā.

12.Atvienojiet šķīdinātāja flakonu, pagriežot to pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam. Pārliešanas ierīces caurspīdīgo galu nenoņemiet no pulvera flakona.

Viens flakons sagatavota Cinryze satur 500 vienības C1 inhibitora 5 mililitros, iegūstot koncentrāciju 100 vienības/ml. Ja pacients saņem 500 vienību devu, pārejiet uz ievadīšanas procesa apakšpunktu.

Lai iegūtu vienu devu (1000 vienības/10 ml), jāsagatavo divi flakoni Cinryze pulvera. Tātad, lai sagatavotu otro pulvera flakonu, atkārtojiet sagatavošanas procesa 1.–12. darbību, izmantojot citu iepakojumu, kur ir pārliešanas ierīce. Pārliešanas ierīci nelietojiet atkārtoti. Kad ir sagatavoti divi flakoni, pārejiet uz 1000 vienību devas ievadīšanas procesa apakšpunktu.

500 vienību devas ievadīšanas process

1.Ievadīšanas procedūra jāizpilda aseptiskā vidē.

2.Pēc sagatavošanas Cinryze šķīdums ir bezkrāsains līdz iezilgans un dzidrs. Zāles nelietojiet, ja šķīdums ir duļķains vai mainījis krāsu.

3.Sterilai vienreizlietojamai 10 ml šļircei atvelciet virzuli, šļircē ievelkot apmēram 5 ml gaisa.

4.Šļirci pievienojiet pārliešanas ierīces caurspīdīgajam galam, pagriežot to pulksteņrādītāju kustības virzienā.

5.Flakonu uzmanīgi apgrieziet otrādi un gaisu injicējiet šķīdumā, pēc tam sagatavoto Cinryze šķīdumu lēni ievelciet šļircē.

6.Šļirci atvienojiet no flakona, pagriežot to pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam un atbrīvojot no pārliešanas ierīces caurspīdīgā gala.

7.Pirms ievadīšanas pārbaudiet, vai sagatavotajā Cinryze šķīdumā nav daļiņu; ja daļiņas ir, šķīdumu nedrīkst lietot.

8.Šļircei ar Cinryze šķīdumu pievienojiet venopunkcijas komplektu un injicējiet pacientam intravenozi (vēnā). 500 vienības (izšķīdinātas 5 mililitros ūdens injekcijām) Cinryze 5 minūšu laikā injicējiet intravenozi (vēnā) ar ātrumu 1 ml minūtē.

1000 vienību devas ievadīšanas process

1.Ievadīšanas procedūra jāizpilda aseptiskā vidē.

2.Pēc sagatavošanas Cinryze šķīdums ir bezkrāsains līdz iezilgans un dzidrs. Zāles nelietojiet, ja šķīdums ir duļķains vai mainījis krāsu.

3.Sterilai vienreizlietojamai 10 ml šļircei atvelciet virzuli, šļircē ievelkot apmēram 5 ml gaisa.

4.Šļirci pievienojiet pārliešanas ierīces caurspīdīgajam galam, pagriežot to pulksteņrādītāju kustības virzienā.

5.Flakonu uzmanīgi apgrieziet otrādi un gaisu injicējiet šķīdumā, pēc tam sagatavoto Cinryze šķīdumu lēni ievelciet šļircē.

6.Šļirci atvienojiet no flakona, pagriežot to pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam un atbrīvojot no pārliešanas ierīces caurspīdīgā gala.

7.Atkārtojiet 3.–6. darbību ar to pašu šļirci un otru flakonu sagatavotā Cinryze, lai iegūtu vienu pilnu 10 ml devu.

8.Pirms ievadīšanas pārbaudiet, vai sagatavotajā Cinryze šķīdumā nav daļiņu; ja daļiņas ir, šķīdumu nedrīkst lietot.

9.Šļircei ar Cinryze šķīdumu pievienojiet venopunkcijas komplektu un injicējiet pacientam intravenozi (vēnā). 1000 vienības (izšķīdinātas 10 mililitros ūdens injekcijām) Cinryze 10 minūšu laikā injicējiet intravenozi (vēnā) ar ātrumu 1 ml minūtē.

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas