Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Clopidogrel Acino Pharma (clopidogrel) – Lietošanas instrukcija - B01AC04

Updated on site: 06-Oct-2017

Zāļu nosaukumsClopidogrel Acino Pharma
ATĶ kodsB01AC04
Vielaclopidogrel
RažotājsAcino Pharma GmbH

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM

Clopidogrel Acino Pharma 75 mg apvalkotās tabletes

Klopidogrels (clopidogrelum)

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju.

-Saglabājiet šo instrukciju. Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

-Šīs zāles ir parakstītas Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgi simptomi.

-Ja Jūs novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzu izstāstiet to savam ārstam vai farmaceitam.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

 

 

 

1.

Kas ir Clopidogrel Acino Pharma un kādam nolūkam to lieto

tas

2.

Pirms Clopidogrel Acino Pharma lietošanas

 

3.

Kā lietot Clopidogrel Acino Pharma

 

 

4.

Iespējamās blakusparādības

 

 

5.

Kā uzglabāt Clopidogrel Acino Pharma

 

 

1.

KAS IR CLOPIDOGREL ACINO PHARMA UN KĀDAMistrNOLŪKAM TO LIETO

6.

Sīkāka informācija

 

 

ē

 

 

 

ğ

 

 

 

 

re

 

Clopidogrel Acino Pharma aktīvā sastāvdaļa ir klopidog els, kas pieder pie zāļu grupas, ko sauc par

 

 

nav

 

 

prettrombocītu līdzekļiem. Trombocīti ir ļoti mazi struktūrelementi, kas salīp kopā asinsreces procesā.

Novēršot šo salipšanu, prettrombocītu līdzekļi m zina

sins recekļa veidošanās iespēju (procesu, ko

sauc par trombozi).

 

 

 

 

vairs

 

 

 

Clopidogrel Acino Pharma lieto, lai novē tu a ins recekļu (trombu) veidošanos cietos asinsvados (artērijās) – procesu, ko sauc par aterot ombozi, kas var izraisīt aterotrombotiskus notikumus (piemēram, insultu, sirdslēkmi v i nāvi).

Clopidogrel Acino PharmalesJums parakstīts, lai palīdzētu novērst asins recekļu veidošanos un mazinātu šo smago traucējumu risku, jo

-Jums ir slimība, kuras gadījumā artērijas kļūst cietas (saukta arī par aterosklerozi) un

-Jums agrāk ir bijusi sirdslēkme, insults vai slimība, ko sauc par perifērisko artēriju slimību (traucēta asins plūsma rokās vai kājās, ko izraisa asinsvadu nosprostošanās).

2.PIRMS CLOPIDOGREL ACINO PHARMA LIETOŠANAS

Nelietojiet Clopidogrel Acino Pharma šādos gadījumos

Ja Jums ir alerģija (paaugstināta jutība) pret klopidogrelu vai kādu citu Clopidogrel Acino Pharma sastāvdaļu.

Ja Jums ir slimība, kas pašreiz izraisa asiņošanu, piemēram, kuņģa čūla vai asiņošana smadzenēs.

Ja Jums ir smaga aknu slimība.

Ja Jūs domājat, ka kaut kas no minētā attiecas uz Jums, vai ja Jums rodas šaubas, pirms Clopidogrel Acino Pharma lietošanas konsultējieties ar ārstu.

Īpaša piesardzība, lietojot Clopidogrel Acino Pharma, nepieciešama šādos gadījumos:

Ja kāds no tālāk minētiem stāvokļiem attiecas uz Jums, Jums par to jāpastāsta ārstam pirms Clopidogrel Acino Pharma lietošanas:

Ja Jums ir asiņošanas risks, piemēram,

-slimība, kas Jums rada iekšējas asiņošanas risku (piemēram, kuņģa čūla):

-asins slimība, kas rada iekšējas asiņošanas iespēju (audu, orgānu vai locītvu asiņošana);

-nesen bijusi nopietna trauma,

-nesen veikta operācija (tostarp stomatoloģiska),

-plānota operācija (tostarp stomatoloģiska) turpmāko 7 dienu laikā.

Ja Jums ir bijis asiņu receklis smadzeņu artērijā (išēmisks insults), kas radies pēdējo septiņu dienu laikā.

Ja Jums ir nieru vai aknu slimība.

Kamēr lietojat Clopidogrel Acino Pharma:

Jums jāpastāsta savam ārstam, ja tiek plānota ķirurģiska operācija (arī zobu).

Jums arī nekavējoties jāpastāsta ārstam, ja Jums attīstās medicīnisks stāvoklis (ko sauc arī par

trombotisku trombocitopēnisku purpuru jeb TTP) ar drudzi un asinsizplūdumiem zem

ādas, kas var būt sīku sarkanu punktu veidā, kopā ar neizskaidrojami stipru nogurumu,

apjukumu, dzeltenu ādu vai acīm (dzelte) (skatīt apakšpunktu 4 IESPĒJAMĀS

BLAKUSPARĀDĪBAS).

tas

 

Ja Jūs iegriežat sev vai savainojat sevi, var paiet ilgāks laiks nekā parasti līdz iņošana apstājas.

Tas ir saistīts ar Jūsu zāļu darbību, jo tās kavē asins recekļa veidošanos. Sīku iegriezumu

 

 

istr

vai ievainojumu gadījumā, piemēram, iegriežot sev skujoties, tas pa asti nav jāņem vērā.

Tomēr, ja Jūs uztrauc Jūsu asiņošana, Jums uzreiz jāsazinās ar savuēā stu (skatīt

apakšpunktu 4 IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS).

 

Jūsu ārsts var Jums veikt asins analīzes.

re

 

 

 

Bērni un pusaudži

ğ

Clopidogrel Acino Pharma nav paredzēts lietošanai bē niem vai pusaudžiem.

Citu zāļu lietošana

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat vai pēdējā laikā esat lietojis, ieskaitot

zāles, ko var iegādāties bez receptes.

 

vairs

Dažas citas zāles var ietekmēt Clopidog el AcinonavPharma lietošanu vai otrādi.

Jums noteikti jāpasaka ārstam, ja Jūs l etojat

-

iekšķīgi lietojamus antikoagul ntus – zāles, ko lieto asins recēšanas samazināšanai,

-

nesteroīdu pretiekaisuma līdzekli, ko parasti izmanto ar sāpēm un/vai iekaisumu noritošu

 

muskuļu vai locītavu limību ārstēšanai,

-heparīnu vai citas injicējamas zāles, ko lieto asins recēšanas mazināšanai,

-- omeprazolu, esomeprazolu vai cimetidīnu – zāles kuņģa darbības traucējumu ārstēšanai,

-flukonazolu, vorikonazolu, ciprofloksacīnu vai hloramfenikolu – zāles bakteriālas un sēnīšu infekcijas ārstēšanai,

-fluoksetīnu, fluvoksamīnu vai moklobemīdu - zāles depresijas ārstēšanai,

-karbamazepīnu vai okskarbazepīnu – zāles dažu epilepsijas veidu ārstēšanai,

-tiklopidīnu, citus antiagregantus.les

Acetilsalicilskābe - viela, kas ir daudzu sāpes un drudzi mazinošu zāļu sastāvā. Dažkārt lietojot acetilsalicilskābi (ne vairāk par 1 000 mg 24 stundu laikā), komplikācijas parasti nerodas, bet ilgstoša lietošana citos apstākļos jāapspriež ar ārstu.

Clopidogrel Acino Pharma lietošana kopā ar uzturu

Clopidogrel Acino Pharma var lietot ēšanas laikā vai neatkarīgi no ēdienreizēm.

Grūtniecība un zīdīšanas periods

Preparātu grūtniecības laikā labāk nelietot.

Ja Jums ir grūtniecība vai aizdomas par grūtniecību, Jums par to jāpastāsta ārstam vai farmaceitam pirms Clopidogrel Acino Pharma lietošanas. Ja Jums iestājas grūtniecība Clopidogrel Acino Pharma lietošanas laikā, nekavējoties konsultējieties ar ārstu, jo nav ieteicams lietot klopidogrelu grūtniecības laikā.

Šo zāļu lietošanas laikā Jums nav atļauts zīdīt bērnu.

Ja Jūs zīdāt bērnu vai plānojat zīdīšanu, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar savu ārstu.

Pirms jebkuru zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Clopidogrel Acino Pharma nav raksturīga ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus vai apkalpot mehānismus.

Svarīga informācija par kādu no Clopidogrel Acino Pharma sastāvdaļām

Clopidogrel Acino Pharma satur hidrogenētu rīcineļļu, kas var izraisīt kuņģa darbības traucējumus vai caureju.

3. KĀ LIETOT CLOPIDOGREL ACINO PHARMA

tas

ē

 

Vienmēr lietojiet Clopidogrel Acino Pharma tieši tā, kā ārsts Jums ā ījis. Neskaidrību gadījumā

vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

istr

 

Parastā deva ir viena 75 mg Clopidogrel Acino Pharma tabl teğdienā, lietojot iekšķīgi ēšanas laikā vai

neatkarīgi no ēdienreizēm un vienā un tai pašā laikā kat u dienu.

 

re

 

Jums jālieto Clopidogrel Acino Pharma, kamēr ārsts Jums to paraksta.

Ja esat lietojis vairāk Clopidogrel Acino Pharmanavnekā noteikts

Ja esat aizmirsis lietot Clopidogrel Ac no Pharma

Palielināta asiņošanas riska dēļ sazinietiesvairsar ārstu vai tuvāko neatliekamās palīdzības nodaļu.

Ja esat aizmirsis ieņemt Clopidogrel Acino Pharma devu, bet atceraties to 12 stundu laikā pēc parastā lietošanas laika, nekavējoties ieņemiet tableti un pēc tam lietojiet nākamo tableti parastā laikā. Ja atceraties to pēc vairāklesnekā 12 tundām, lietojiet tikai nākamo devu parastā laikā. Nelietojiet dubultu

devu, lai aizvietotu aizmirstās atsevišķās devas.

Ja Jūs pārtraucatlietot Clopidogrel Acino Pharma

Nepārtrauciet ārstēšanu, ja vien to nav ieteicis ārsts. Pirms zāļu lietošanas pārtraukšanas sazinieties ar ārstu vai farmaceitu.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

4.IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Tāpat kā citas zāles, Clopidogrel Acino Pharma var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Turpmāk aprakstīto iespējamo blakusparādību biežums ir noteikts, izmantojot šādu iedalījumu:

ļoti bieži (skar vairāk nekā 1 lietotāju no 10);

bieži (skar 1 līdz 10 lietotājus no 100);

retāk (skar 1 līdz 10 lietotājus no 1000);

reti (skar 1 līdz 10 lietotājus no 10 000);

ļoti reti (skar mazāk nekā 1 lietotāju no 10 000);

nav zināms (biežumu nevar noteikt pēc pieejamiem datiem).

Nekavējoties sazinieties ar ārstu, ja Jums rodas

-drudzis, infekcijas pazīmes vai stiprs nogurums. Šie simptomi var rasties reti sastopamas dažu asinsķermenīšu skaita mazināšanās dēļ;

-aknu darbības traucējumu pazīmes, piemēram, dzeltena ādas un/vai acu krāsa (dzelte), saistīta vai nesaistīta ar asiņošanu, kas rodas zem ādas sīku sarkanu punktu veidā, un/vai apjukumu(skatīt apakšpunktu 2. “Īpaša piesardzība, lietojot Clopidogrel Acino Pharma, nepieciešama šādos gadījumos”).

-mutes pietūkums vai ādas bojājumi, piemēram, izsitumi vai nieze, pūslīši un ādas. Tās var būt alerģiskas reakcijas pazīmes.

Biežākā blakusparādība, par kuru ziņots, lietojot klopidogrelu, ir asiņošana. Asiņot var kuņģis vai zarnas, var rasties zilumi, hematoma (neparasta asiņošana vai zilumu veidošanās zemādā), deguna asiņošana, asins piejaukums urīnam. Nelielā skaitā gadījumu ziņots par asiņošanu acīs, asiņošanu galvas smadzenēs, plaušās vai locītavās.

iegriezumiem un traumām, piemēram, sagriešanos skujoties. Tomēr, ja Jēūs uztrauctasJūsu asiņošana, nekavējoties jāsazinās ar ārstu (skatīt apakšpunktu 2. “Īpaša piesardzība, lietojot Clopidogrel Acino Pharma, nepieciešama šādos gadījumos”).

 

ğ

 

re

Citas blakusparādības, par kurām ziņots, lietojot Clopidogr luistrAcino Pharma:

Biežas blakusparādības:

 

caureja, sāpes vēderā, gremošanas traucējumi vai grēmas.

Retākas blakusparādības:

nav

Ja Jums Clopidogrel Acino Pharma lietošanas laikā rodas ilgstoša asiņošana.

Ja esat sev iegriezis vai guvis traumu, līdz asiņošanas apturēšanai var paiet ilgāks l iks. Tas ir saistīts

ar zāļu iedarbību, jo tās kavē asins recekļa veidošanos. Tas parasti neattiecas uz nelieliem

galvassāpes, kuņģa čūla, vemšana, slikta dūša, izcietējums, pārmērīga gāzu veidošanās kuņģī vai zarnās, izsitumi, nieze, reibonis, tirpšana un ejutīgums.

Retas blakusparādības:

vertigo.

vairs

Ļoti retas blakusparādība :

 

dzelte; stipras vēdera sāp ar muguras sāpēm vai bez tām; drudzis; apgrūtināta elpošana, dažkārt kopā

ar klepu; vispārējas a rģiskas reakcijas; mutes pietūkums; bulozi ādas izsitumi; alerģiskas ādas

reakcijas; mutes dobumalesiekaisums (stomatīts); asinsspiediena pazemināšanās; apjukums;

halucinācijas; locītavu s pes; muskuļu sāpes; garšas sajūtas pārmaiņas.

ā

 

Z

 

Bez tam Jūsu ārsts var atklāt pārmaiņas Jūsu asins vai urīna analīzēs.

Ja novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzam par tām izstāstīt ārstam vai farmaceitam.

5.KĀ UZGLABĀT CLOPIDOGREL ACINO PHARMA

Uzglabāt oriģinālā blisterī, sargāt no mitruma.

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

Nelietojiet Clopidogrel Acino Pharma pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un blistera pēc Der. līdz. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Nelietojiet Clopidogrel Acino Pharma, ja ievērojat jebkādas blistera vai apvalkotās tabletes bojājuma pazīmes.
Zāles nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem vai kanalizācijā. Vaicājiet farm

6. SĪKĀKA INFORMĀCIJA Ko Clopidogrel Acino Pharma satur

Aktīvā viela ir klopidogrels. Katra tablete satur 75 mg klopidogrela (besilāta veidā). Citas sastāvdaļas ir:

Tabletes kodols: makrogols 6000

mikrokristāliskā celuloze (E460) A tipa krospovidons hidrogenēta rīcineļļa

Apvalks:

 

 

 

 

tas

makrogols 6000

 

 

 

 

 

 

 

ē

etilceluloze (E462)

 

 

istr

 

titāna dioksīds (E171)

 

 

 

 

 

 

 

 

Clopidogrel Acino Pharma ārējais izskats un iepakojums ğ

 

Clopidogrel Acino Pharma 75 mg apvalkotās tabletes ir baltasrelīdz pelēkbaltas, lāsumainas, apaļas un

abpusēji izliektas. Tās ir pieejamas kartona kārbās pa 14, 28, 30, 50, 84, 90 un 100 tabletēm alumīnija

blisteros. Visi iepakojuma lielumi tirgū var

ebūt pieej mi.

 

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

nav

 

Acino Pharma GmbH

 

vairs

 

 

Am Windfeld 35

 

 

 

 

83714 Miesbach

 

les

 

 

Vācija

 

 

 

 

 

 

 

Ražotājs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

Acino AG Z

Am Windfeld 35

83714 Miesbach

Vācija

Lai iegūtu papildus informāciju par šīm zālēm, lūdzam kontaktēties ar Reģistrācijas apliecības īpašnieku.

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi akceptēta

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas zāļu aģentūras mājas lapā http://www.ema.europa.eu/.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas