Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Clopidogrel BMS (clopidogrel hydrogen sulphate) - B01AC04

Updated on site: 06-Oct-2017

Zāļu nosaukumsClopidogrel BMS
ATĶ kodsB01AC04
Vielaclopidogrel hydrogen sulphate
RažotājsBristol-Myers Squibb Pharma EEIG

Clopidogrel BMS

klopidogrels

EPAR kopsavilkums plašākai sabiedrībai

Šis dokuments ir Eiropas Publiskā novērtējuma ziņojuma (EPAR) kopsavilkums. Tajā ir paskaidrots, kā Cilvēkiem paredzēto zāļu komiteja (CHMP) novērtēja veiktos pētījumus, pirms

Clopidogrel BMS lieto pieauguši pacienti aterotrombotisku traucējumu (problēmu, ko rada trombi un artēriju sacietēšana) profilaksei. Clopidogrel BMS var indicēt šādām pacientu grupām:

• pacientiem pēc nesena miokarda infarkta (sirdslēkmes); Clopidogrel BMS terapiju var uzsākt

Šīs zāles var iegādāties tikai pret recepti.

Kā lieto Clopidogrel BMS?

Clopidogrel BMS standartdeva ir viena 75 mg tablete vienreiz dienā ēdienreizēs vai to starplaikā. Pacientiem ar akūtu koronāro sindromu Clopidogrel BMS jālieto kopā ar aspirīnu, un ārstēšana parasti jāsāk ar vienas 300 mg tabletes vai četru 75 mg tablešu piesātinošo devu. Tai seko 75 mg standartdeva vienreiz dienā vismaz četras nedēļas (miokarda infarkta ar ST pacēlumu pacientiem) vai līdz

12 mēnešiem (pacientiem bez ST segmenta pacēluma sindroma).

Organismā Clopidogrel BMS tiek pārvērstas aktīvajā formā. Ģenētisku faktoru ietekmē dažiem pacientiem nav spēju pārveidot Clopidogrel BMS tikpat sekmīgi kā pārējiem, tādējādi viņu reakcija uz zālēm var būt mazāk izteikta. Šādiem pacientiem piemērotākā deva pagaidām nav noteikta.

Clopidogrel BMS darbojas?

Clopidogrel BMS aktīvā viela klopidogrels ir trombocītu agregācijas inhibitors. Tas nozīmē, ka šīs zāles novērš asins recekļu veidošanos. Asinis sarec, pateicoties tam, ka notiek īpašu asinsšūnu – trombocītu – agregācija (salipšana). Klopidogrels aptur trombocītu agregāciju, bloķējot vielas, ko dēvē par ADF, saistīšanos ar īpašu receptoru uz to virsmas. Tas novērš trombocītu „lipīgumu”, samazina asins recekļu veidošanās risku un palīdz novērst atkārtotu sirdslēkmi vai insultu.

Kā noritēja Clopidogrel BMS izpēte?

CAPRIE pētījumā, kurā iesaistīja aptuveni 19 tūkstošus pacientu, kuri nesen pārcietuši sirdslēkmi vai išēmisku insultu, vai kuriem bija perifēro artēriju slimība, Clopidogrel BMS salīdzināja ar aspirīnu. Galvenais efektivitātes rādītājs bija pacientu īpatsvars, kuri piedzīvoja jaunu „išēmisku epizodi” (sirdslēkmi, išēmisko insultu vai nāvi) gada līdz trīs gadu laikā.

Akūtā koronārā sindroma gadījumā Clopidogrel BMS salīdzināja ar placebo (fiktīvu ārstēšanu) vienā pētījumā, iesaistot tajā vairāk nekā 12 tūkstošus pacientu bez ST segmenta pacēluma,tasturklāt 2172 no viņiem pētījuma gaitā ievietoja stentu (CURE pētījums, kas ilga līdz gadam). Turklāt

Clopidogrel BMS salīdzināja ar placebo divos pētījumos, iesaistot tajos pacientus ar ST segmenta pacēlumu: CLARITY pētījums, iesaistot vairāk nekā 3 tūkstošus pacientu, ilga ēlīdz astoņām dienām, un COMMIT pētījums, iesaistot gandrīz 46 tūkstošus pacientu, kuri saņēma Clopidogrel BMS kopā ar metroprololu (citām zālēm sirdsdarbības traucējumu un augsta asinsspiediena ārstēšanai) un atsevišķi ilga līdz četrām nedēļām. Akūta koronārā sindroma pētījumos visi pacienti lietoja arī aspirīnu, un galvenais efektivitātes rādītājs bija to pacientu skaits, kuri pētījuma gaitā piedzīvoja kādu „epizodi”, piemēram, artēriju nosprostošanos, sirdslēkmi, vai kuriem iestājās nāve.

Jaunu išēmisko traucējumu profilaksē Clopidogrel BMS bija efektğīvākas par aspirīnu. CAPRIE

pētījumā Clopidogrel BMS grupā bija 939 epizodes, aspirīna grupā - 1020. Tas atbilst relatīvam riska samazinājumam par 9% salīdzinājumā ar aspirīnu. Tas nozīmē, ka jaunas išēmiskas epizodes būs

mazākam pacientu skaitam, ja viņi lietos Clopidogrel BMS , nevis aspirīnu. Citiem vārdiem sakot,

divu gadu laikā pēc tam, kad aspirīna vietā sāktas lietot Clopidogrel BMS, aptuveni 10 pacienti no

1000 izvairīsies no jauna išēmiska traucējuma.

Akūto koronāro sindromu bez ST segmenta pacēluma gadījumos vispārējais epizožu risks, salīdzinot

ar placebo, bija samazināts par 20%. Turklānavt mazāks bija to pacientu skaits, kuriem ievietoja stentu. Kas attiecas uz miokarda infarkta ar ST segmenta pacēlumu, pacientiem, kas lietoja Clopidogrel BMS,

bija mazāk slimības epizožu nekā tiem, kas lietoja placebo (262 pret 377 pētījumā CLARITY un 2121

pret 2310 pētījumā COMMIT). Tas parāda, ka Clopidogrel BMS samazina slimības epizodes risku.

Kāds pastāv risks, lietojot Clopidogrel BMS?

Visbiežāk novērotās ClopidogrelvairsBMS blakusparādības (vienam līdz desmit pacientiem no simts) ir hematoma (asinsizpllesūdums zem ādas), epistakse (deguna asiņošana), gastrointestināla hemorāģija (kuņģa vai zarnu asiņošana), caureja, sāpes Clopidogrel BMS izraisīto blakusparādību apraksts ir atrodams zāļu lietošanas pamācībā.

ClopidogrelāBMS nedrīkst lietot cilvēki ar paaugstinātu jutību (alerģiju) pret klopidogrelu vai kādu citu Zšo zāļu sastāvdaļu. Tās nedrīkst lietot pacienti ar smagiem aknu darbības traucējumiem vai slimību, kas var izraisīt asiņošanu. Pilns ierobežojumu saraksts ir atrodams zāļu lietošanas pamācībā.

Kāpēc Clopidogrel BMS tika apstiprinātas?

Cilvēkiem paredzēto zāļu komiteja (CHMP) secināja, ka pacienta ieguvums, lietojot Clopidogrel BMS aterotrombotisko traucējumu profilaksei, pārsniedz šo zāļu radīto risku. Komiteja ieteica izsniegt Clopidogrel BMS reģistrācijas apliecību.

Cita informācija par Clopidogrel BMS.

Eiropas Komisija 2008. gada 16. jūlijā piešķīra Clopidogrel BMS reģistrācijas apliecību, kas derīga visā Eiropas Savienībā, uzņēmumam Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG. Šīs reģistrācijas pamatā bija Iscover reģistrācijas apliecība, ko izsniedza 1998. gadā („apzināta piekrišana”).

Pilns Clopidogrel BMS EPAR teksts ir atrodams šeit.

Šo kopsavilkumu pēdējo reizi atjaunināja 09./2009.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas