Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Clopidogrel DURA (clopidogrel hydrochloride) – Izsniegšanas kārtības un lietošanas nosacījumi vai ierobežojumi - B01AC04

Updated on site: 06-Oct-2017

Zāļu nosaukumsClopidogrel DURA
ATĶ kodsB01AC04
Vielaclopidogrel hydrochloride
RažotājsMylan dura GmbH

A.RAŽOTĀJS(-I), KAS ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI

Ražotāju, kas atbild par sērijas izlaidi, nosaukums un adrese

KRKA, d.d., Novo mesto Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto Slovēnija

TAD Pharma GmbH

Heinz-Lohmann-Straße 5

27472 Cuxhaven

Vācija

Zāļu drukātajā lietošanas instrukcijā būs norādīts par attiecīgās sērijas izlaidi atbildīgā ražotāja nosaukums un adrese.

B.

IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBAS UN LIETOŠANAS NOSACĪJUMI VAI

 

IEROBEŽOJUMI

 

 

tas

 

 

 

 

Recepšu zāles.

 

ē

 

istr

 

C.

 

 

 

CITI REĢISTRĀCIJAS NOSACĪJUMI UN PRASĪBAS

 

 

 

ğ

 

Periodiski atjaunojamais drošuma ziņojums

re

 

 

Reģistrācijas apliecības īpašniekam jāiesniedznavšo zāļu periodiski atjaunojamie drošuma ziņojumi atbilstoši Eiropas Savienības atsauces datumu un periodisko ziņojumu iesniegšanas biežuma sarakstam (EURD sarakstam), kas sagatavotsvairssa kaņā ar Direktīvas 2001/83/EK 107.c panta 7. punktu un publicēts Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē.

D. NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ DROŠU UN EFEKTĪVU ZĀĻU LIETOŠANU

Riska pārvaldāības plāns (RPP)Nav piemērojams.Z

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas