Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Clopidogrel Sandoz (clopidogrel) – Marķējuma teksts - B01AC04

Updated on site: 06-Oct-2017

Zāļu nosaukumsClopidogrel Sandoz
ATĶ kodsB01AC04
Vielaclopidogrel
RažotājsAcino Pharma GmbH

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KASTĪTE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Clopidogrel Sandoz 75 mg apvalkotās tabletes

Klopidogrels (clopidogrelum)

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katra apvalkotā tablete satur 75 mg klopidogrela (besilāta veidā).

 

tas

 

3.

PALĪGVIELU SARAKSTS

 

 

ē

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

ZĀĻU FORMA UN SATURS

 

 

istr

 

 

 

 

Zāles satur arī hidrogenētu rīcineļļu. Sīkāku informāciju skatīt lietošanas n rukcijā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ğ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 apvalkotās tabletes

 

nav

re

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 apvalkotās tabletes

 

vairs

 

 

 

 

 

 

 

Iekšķīgai lietošanai.

 

 

 

 

 

 

 

 

100 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

 

 

 

 

 

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEREDZAMlesĀ VIETĀ

 

 

 

 

 

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt oriģinālā blisterī, sargāt no mitruma.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTUVAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU (JA PIEMĒROJAMS)

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

 

Acino Pharma GmbH

 

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

 

Am Windfeld 35

 

 

 

 

 

 

83714 Miesbach

 

 

 

ē

 

Vācija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

 

 

istr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

re

 

 

 

13.

SĒRIJAS NUMURS

 

ğ

 

 

Sērija

 

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

 

 

 

 

 

Recepšu zāles.

vairs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

 

les

 

 

 

 

 

 

INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

 

 

 

 

Clopidogrel Sandoz 75 mg

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, IZVIETOJAMĀ UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES

BLISTERS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Clopidogrel Sandoz 75 mg apvalkotās tabletes

Klopidogrels (clopidogrelum)

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acino Pharma GmbH

 

 

 

 

tas

 

3.

DERĪGUMA TERMIŅŠ

 

 

ē

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

SĒRIJAS NUMURS

 

 

istr

 

 

 

Der. līdz

 

 

 

ğ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sērija

 

 

nav

re

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

CITA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les

vairs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas