Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Clopidogrel Sandoz (clopidogrel) – Lietošanas instrukcija - B01AC04

Updated on site: 06-Oct-2017

Zāļu nosaukumsClopidogrel Sandoz
ATĶ kodsB01AC04
Vielaclopidogrel
RažotājsAcino Pharma GmbH

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM

Clopidogrel Sandoz 75 mg apvalkotās tabletes

Klopidogrels (clopidogrelum)

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju.

-Saglabājiet šo instrukciju. Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

-Šīs zāles ir parakstītas Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgi simptomi.

-Ja Jūs novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzu izstāstiet to savam ārstam vai farmaceitam.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

ē

tas

1.

Kas ir Clopidogrel Sandoz un kādam nolūkam to lieto

2.

Pirms Clopidogrel Sandoz lietošanas

 

 

3.

Kā lietot Clopidogrel Sandoz

 

 

4.

Iespējamās blakusparādības

 

 

5.

Kā uzglabāt Clopidogrel Sandoz

ğ

 

6.

Sīkāka informācija

 

 

 

1.

KAS IR CLOPIDOGREL SANDOZ UN KĀDAM NOLŪKAM TO LIETO

 

nav

re

Clopidogrel Sandoz aktīvā sastāvdaļa ir klopidogrels, kas pieder pie zāļu grupas, ko sauc par prettrombocītu līdzekļiem. Trombocīti ir ļoti m zi struktūrelementi, kas salīp kopā asinsreces procesā.

Novēršot šo salipšanu, prettrombocītu līdzekļi m zina sins recekļa veidošanās iespēju (procesu, ko sauc par trombozi).

Clopidogrel Sandoz lieto,vairslai novēr tu a ins recekļu (trombu) veidošanos cietos asinsvados (artērijās) – procesu, ko sauc par aterotrombozi, kas var izraisīt aterotrombotiskus notikumus (piemēram, insultu, sirdslēkmi vai nāvi).

Clopidogrel Sandoz Jums p r kstīts, lai palīdzētu novērst asins recekļu veidošanos un mazinātu šo smago traucējumu risku, jo

-Jums ir slimība, kuras gadījumā artērijas kļūst cietas (saukta arī par aterosklerozi) un

-Jums agrāk ir biju i irdslēkme, insults vai slimība, ko sauc par perifērisko artēriju slimību (traucēta a ins plūsma rokās vai kājās, ko izraisa asinsvadu nosprostošanās).

2. PIRMS CLOPIDOGREL SANDOZ LIETOŠANAS

āles

NelietojietZClopidogrel Sandoz šādos gadījumos

Ja Jums ir alerģija (paaugstināta jutība) pret klopidogrelu vai kādu citu Clopidogrel Sandoz sastāvdaļu.

Ja Jums ir slimība, kas pašreiz izraisa asiņošanu, piemēram, kuņģa čūla vai asiņošana smadzenēs.

Ja Jums ir smaga aknu slimība.

Ja Jūs domājat, ka kaut kas no minētā attiecas uz Jums, vai ja Jums rodas šaubas, pirms Clopidogrel Sandoz lietošanas konsultējieties ar ārstu.

Īpaša piesardzība, lietojot Clopidogrel Sandoz, nepieciešama šādos gadījumos:

Ja kāds no tālāk minētiem stāvokļiem attiecas uz Jums, Jums par to jāpastāsta ārstam pirms Clopidogrel Sandoz lietošanas:

Ja Jums ir asiņošanas risks, piemēram,

-slimība, kas Jums rada iekšējas asiņošanas risku (piemēram, kuņģa čūla):

-asins slimība, kas rada iekšējas asiņošanas iespēju (audu, orgānu vai locītvu asiņošana);

-nesen bijusi nopietna trauma,

-nesen veikta operācija (tostarp stomatoloģiska),

-plānota operācija (tostarp stomatoloģiska) turpmāko 7 dienu laikā.

Ja Jums ir bijis asiņu receklis smadzeņu artērijā (išēmisks insults), kas radies pēdējo septiņu dienu laikā.

Ja Jums ir nieru vai aknu slimība.

Kamēr lietojat Clopidogrel Sandoz:

Jums jāpastāsta savam ārstam, ja tiek plānota ķirurģiska operācija (arī zobu).

Jums arī nekavējoties jāpastāsta ārstam, ja Jums attīstās medicīnisks stāvoklis (ko sauc arī par

trombotisku trombocitopēnisku purpuru jeb TTP) ar drudzi un asinsizplūdumiem zem

ādas, kas var būt sīku sarkanu punktu veidā, kopā ar neizskaidrojami stipru nogurumu,

apjukumu, dzeltenu ādu vai acīm (dzelte) (skatīt apakšpunktu 4 IESPĒJAMĀS

BLAKUSPARĀDĪBAS).

 

 

 

 

Ja Jūs iegriežat sev vai savainojat sevi, var paiet ilgāks laiks nekā parasti līdz asiņošanatasapstājas.

Tas ir saistīts ar Jūsu zāļu darbību, jo tās kavē asins recekļa veidošanos. Sēīku iegriezumu

vai ievainojumu gadījumā, piemēram, iegriežot sev skujoties, tas para i nav jāņem vērā.

 

 

 

ğ

Tomēr, ja Jūs uztrauc Jūsu asiņošana, Jums uzreiz jāsazinās ar avu ār tu (skatīt

apakšpunktu 4 IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS).

 

istr

Jūsu ārsts var Jums veikt asins analīzes.

 

re

 

 

 

Bērni un pusaudži

 

 

 

 

Clopidogrel Sandoz nav paredzēts lietošanai bērniem

ai pusaudžiem.

 

Citu zāļu lietošana

 

 

 

 

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kur

s lietojat vai pēdējā laikā esat lietojis, ieskaitot

zāles, ko var iegādāties bez receptes.

nav

 

 

-iekšķīgi lietojamus antikovairsgul ntus – zāles, ko lieto asins recēšanas samazināšanai,

-nesteroīdu pretiekaisuma līdzekli, ko parasti izmanto ar sāpēm un/vai iekaisumu noritošu muskuļu vai locīta u slimību ārstēšanai,

-heparīnu vai citas zāles, ko lieto asins recēšanas mazināšanai,

-protonu lessūkņa inhibitoru (piemēram, omeprazolu) kuņģa darbības traucējumu gadījumā,

-flukonazolu, vorikonazolu, ciprofloksacīnu vai hloramfenikolu – zāles bakteriālas un sēnīšu infekcijas ārstēšanai,

-cimetidāīnu - zāl s kuņģa darbības traucējumu ārstēšanai,

-Zfluoksetīnu, fluvoksamīnu vai moklobemīdu - zāles depresijas ārstēšanai,

-karbamazepīnu vai okskarbazepīnu – zāles dažu epilepsijas veidu ārstēšanai,

-tiklopidīnu, citus antiagregantus.Dažas citas zāles var ietekmēt Clopidogrel Sa doz lietošanu vai otrādi.

Acetilsalicilskābe - viela, kas ir daudzu sāpes un drudzi mazinošu zāļu sastāvā. Dažkārt lietojot acetilsalicilskābi (ne vairāk par 1 000 mg 24 stundu laikā), komplikācijas parasti nerodas, bet ilgstoša lietošana citos apstākļos jāapspriež ar ārstu.

Clopidogrel Sandoz lietošana kopā ar uzturu

Clopidogrel Sandoz var lietot ēšanas laikā vai neatkarīgi no ēdienreizēm.

Grūtniecība un zīdīšanas periods

Preparātu grūtniecības un zīdīšanas laikā labāk nelietot.

Ja Jums ir grūtniecība vai aizdomas par grūtniecību, Jums par to jāpastāsta ārstam vai farmaceitam

Svarīga informācija par kādu no Clopidogrel Sandoz sastāvdaļām
Clopidogrel Sandoz satur hidrogenētu rīcineļļu, kas var izraisīt kuņģa darbības caureju.

pirms Clopidogrel Sandoz lietošanas. Ja Jums iestājas grūtniecība Clopidogrel Sandoz lietošanas laikā, nekavējoties konsultējieties ar ārstu, jo nav ieteicams lietot klopidogrelu grūtniecības laikā.

Par bērna barošanu ar krūti Clopidogrel Sandoz lietošanas laikā konsultējieties ar ārstu.

Pirms jebkuru zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Clopidogrel Sandoz nav raksturīga ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus vai apkalpot mehānismus.

traucējumus vai

3. KĀ LIETOT CLOPIDOGREL SANDOZ

 

ē

 

 

Vienmēr lietojiet Clopidogrel Sandoz tieši tā, kā ārsts Jums stāstījis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet

ārstam vai farmaceitam.

 

 

tas

Parastā deva ir viena 75 mg Clopidogrel Sandoz tablete dienā, lietojot

ekšķīgi ēšanas laikā vai

 

ğ

 

neatkarīgi no ēdienreizēm un vienā un tai pašā laikā katru dienu.

istr

 

re

 

Jums jālieto Clopidogrel Sandoz, kamēr ārsts Jums to paraksta.

 

 

Ja esat lietojis vairāk Clopidogrel Sandoz nekā noteikts

 

 

 

nav

 

 

 

Palielināta asiņošanas riska dēļ sazinieties ar ārstu ai tuvāko neatliekamās palīdzības nodaļu.

Ja esat aizmirsis lietot Clopidogrel Sandoz

Ja esat aizmirsis ieņemt Clopidogrel Sandoz devu, bet tceraties to 12 stundu laikā pēc parastā lietošanas laika, nekavējoties ieņemiet tableti un pēc tam lietojiet nākamo tableti parastā laikā. Ja atceraties to pēc vairāk nekā 12 stundām, lietojiet tikai nākamo devu parastā laikā. Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirstās atsevišķā devas.

Ja Jūs pārtraucat lietot Clop dog el Sandoz

Nepārtrauciet ārstēšanu. Pirms zāļu lietošanas pārtraukšanas sazinieties ar ārstu vai farmaceitu.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šī produkta lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

 

 

 

 

vairs

4.

IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Tāpat k

citas z les, Clopidogrel Sandoz var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

 

 

 

les

 

 

 

ā

 

Nekavējoties sazinieties ar ārstu, ja Jums rodas

 

Z-

drudzis, infekcijas pazīmes vai stiprs nogurums. Šie simptomi var rasties reti

 

-

 

sastopamas dažu asinsķermenīšu skaita mazināšanās dēļ;

 

 

aknu darbības traucējumu pazīmes, piemēram, dzeltena ādas un/vai acu krāsa

 

 

 

(dzelte), saistīta vai nesaistīta ar asiņošanu, kas rodas zem ādas sīku sarkanu punktu

 

 

 

veidā, un/vai apjukumu(skatīt apakšpunktu 2. “Īpaša piesardzība, lietojot

 

-

 

Clopidogrel Sandoz, nepieciešama šādos gadījumos”).

 

 

mutes pietūkums vai ādas bojājumi, piemēram, izsitumi vai nieze, pūslīši un ādas.

 

 

 

Tās var būt alerģiskas reakcijas pazīmes.

Biežākā blakusparādība (rodas 1 – 10 pacientiem no 100), par kuru ziņots, lietojot klopidogrelu, ir asiņošana. Asiņot var kuņģis vai zarnas, var rasties zilumi, hematoma (neparasta asiņošana vai zilumu

ļoti bieži: rodas vairāk nekā 1 lietotājam no 10;

veidošanās zemādā), deguna asiņošana, asins piejaukums urīnam. Nelielā skaitā gadījumu ziņots par asiņošanu acīs, asiņošanu galvas smadzenēs, plaušās vai locītavās.

Ja Jums Clopidogrel Sandoz lietošanas laikā rodas ilgstoša asiņošana.

Ja esat sev iegriezis vai guvis traumu, līdz asiņošanas apturēšanai var paiet ilgāks laiks. Tas ir saistīts ar zāļu iedarbību, jo tās kavē asins recekļa veidošanos. Tas parasti neattiecas uz nelieliem iegriezumiem un traumām, piemēram, sagriešanos skujoties. Tomēr, ja Jūs uztrauc Jūsu asiņošana, nekavējoties jāsazinās ar ārstu (skatīt apakšpunktu 2. “Īpaša piesardzība, lietojot Clopidogrel Sandoz, nepieciešama šādos gadījumos”).

Blakusparādībām ir noteikts sastopamības biežums, kas tiek definēts šādi:

 

bieži: rodas 1 līdz 10 lietotājiem no 100;

 

 

 

 

tas

 

retāk: rodas 1 līdz 10 lietotājiem no 1 000;

 

 

 

 

 

reti: rodas 1 līdz 10 lietotājiem no 10 000;

 

 

 

 

 

ļoti reti: rodas mazāk nekā 1 lietotājam no 10 000;

 

 

 

 

 

nav zināmi: sastopamības biežumu nevar noteikt pēc pieejamiem datiem.

Citas blakusparādības, par kurām ziņots, lietojot klopidogrelu:

 

 

 

ē

Biežas blakusparādības:

 

 

 

 

 

 

 

istr

 

 

caureja, sāpes vēderā, gremošanas traucējumi vai grēmas.

 

 

Retākas blakusparādības:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

galvassāpes, kuņģa čūla, vemšana, slikta dūša, aizcietējums, pārmērīga gāzu veidošanās kuņģī vai

zarnās, izsitumi, nieze, reibonis, tirpšana un nejutīgums.

 

ğ

 

 

re

 

 

 

Retas blakusparādības:

nav

 

 

 

 

vertigo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ļoti retas blakusparādības:

 

 

 

 

 

dzelte; stipras vēdera sāpes ar muguras sāpēm vai bez tām; drudzis; apgrūtināta elpošana, dažkārt kopā

ar klepu; vispārējas alerģiskas reakcija ; mutes pietūkums; bulozi ādas izsitumi; alerģiskas ādas

reakcijas; mutes dobuma iekaisums ( tomatīt ); asinsspiediena pazemināšanās; apjukums;

halucinācijas; locītavu sāpes; muskuļu sāpes; garšas sajūtas pārmaiņas.

 

 

 

Bez tam Jūsu ārsts r tklāt pārmaiņas Jūsu asins vai urīna analīzēs.

 

 

Ja novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no minētajām

 

vairs

 

 

 

 

 

 

blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzam par tām izstāstīt ārstam vai farmaceitam.

5.

KĀ UZGLABĀT CLOPIDOGREL SANDOZ

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

Uzglabāāt oriģinālā blisterī, sargāt no mitruma.

 

 

 

 

 

UzglabZāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

 

 

 

 

 

Nelietojiet Clopidogrel Sandoz pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un blistera pēc Der. līdz. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Nelietojiet Clopidogrel Sandoz, ja ievērojat jebkādas blistera vai apvalkotās tabletes bojājuma pazīmes.

Zāles nedrīkst izmest kopā ar saimniecības atkritumiem vai kanalizācijā. Vaicājiet farmaceitam par nevajadzīgo zāļu likvidēšanu. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

Tabletes kodols: makrogols 6000
mikrokristāliskā celuloze (E460) A tipa krospovidons hidrogenēta rīcineļļa

6. SĪKĀKA INFORMĀCIJA Ko Clopidogrel Sandoz satur

Aktīvā viela ir klopidogrels. Katra tablete satur 75 mg klopidogrela (besilāta veidā). Citas sastāvdaļas ir:

Apvalks:

 

 

 

 

 

 

tas

makrogols 6000

 

 

 

 

 

etilceluloze (E462)

 

 

 

 

 

titāna dioksīds (E171)

 

 

 

 

 

Clopidogrel Sandoz ārējais izskats un iepakojums

 

 

 

 

 

ē

Clopidogrel Sandoz 75 mg apvalkotās tabletes ir baltas līdz pelēkbalta , lā umainas, apaļas un

 

 

 

 

 

 

ğ

 

abpusēji izliektas. Tās ir pieejamas kartona kārbās pa 14, 28, 30, 50, 84, 90 un 100 tabletēm alumīnija

blisteros. Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

 

istr

 

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

nav

re

 

 

Acino Pharma GmbH

 

 

 

 

 

 

 

 

Am Windfeld 35

 

 

 

 

 

83714 Miesbach

 

 

 

 

 

Vācija

 

 

vairs

 

 

 

 

Ražotājs

 

 

 

 

 

Acino AG

 

 

 

 

 

 

Am Windfeld 35

 

 

 

 

 

83714 Miesbach

 

 

 

 

 

Vācija

 

 

 

 

 

 

 

Salutas Pharma GmbH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otto-von-Gu ricke-All e 1

 

 

 

 

 

39179 Bar eb n

 

 

 

 

 

 

Vācija

 

les

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

Lai iegūtu papildus informāciju par šīm zālēm, lūdzam kontaktēties ar Reģistrācijas apliecības

īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

België/Belgique/Belgien

 

Luxembourg/Luxemburg

 

Sandoz N.V.

 

 

Sandoz Pharmaceuticals GmbH

 

Telecom Gardens

 

Raiffeisenstraße 11

 

Medialaan 40

 

 

D-83607 Holzkirchen

 

B-1800 Vilvoorde

 

Deutschland

 

 

Tél/Tel: +32 (0)2 722 97 97

Tél/Tel: +49 8024 902 4000

 

 

 

 

 

info@sandoz.de

 

 

Malta
V.J.Salomone Pharma Limited 79, Simpson Street MT-Marsa HMR 14
Tel: + 356 21220174 info@vjsalomone.com
Magyarország
Sandoz Hungária Kft. Tímár u. 20.
H-1034 Budapest Tel: +36 1 430 2890
info.hungary@sandoz.com

България

Representative office Sandoz d.d. Business Park Sofia, buil. 8B, fl. 6 BG-1766 Sofia

Teл.: + 359 2 970 47 47

Česká republika

Sandoz s.r.o. Jeseniova 30 CZ-13000 Praha 3 Tel: +420 221 421 611 office.cz@sandoz.com,

Danmark

Sandoz A/S

Edvard Thomsens Vej 14 DK-2300 København S info.sandoz-dk@sandoz.com

Deutschland

Sandoz Pharmaceuticals GmbH Raiffeisenstraße 11

D-83607 Holzkirchen

Tel: +49 8024 902 4000 info@sandoz.de

Eesti

 

 

 

Sandoz d.d. Eesti filiaal,

 

Pärnu mnt 105,

 

EE-11312 Tallinn,

vairs

Tel: +372 6652400

 

Ελλάδα

 

 

 

Sambrook Med SA

 

Καρτσιβάνη 6

 

 

Π.Φάληρο

les

 

GR-175 64 Πειραιας

 

Τηλ: + 30 210 8194 322

 

ldimomeleti@g ro ymatos.gr

 

ā

 

Z

 

 

España

 

 

 

Sandoz Farmacéutica, SA

 

Avda. Osa Mayor, 4 E-28023 Aravaca (Madrid) Tel. +34 917401280

sandoz.responde@sandoz.com

Nederland

tas

Sandoz B.V.

Veluwezoom 22

NL-1327 AH Almere

Edvard Thoms nsistrVej 14

Tel: +31 36 5241600

info.sandoz-nl@sandoz.comē

Norge

 

Sandoz A/S

 

re

 

DK-2300 Købğnhavn S

 

Danma k

 

info.sandoz-dk@sandoz.com

 

Österreich

 

S ndoz GmbH

 

Biochemiestrasse 10

 

A-6250 Kundl

 

navTel: +43 (0)53382000

 

Polska

Lek Polska Sp.z o.o. ul. Domaniewska 50 C PL - 02-672 Warszawa Tel: +48 22 549 15 00

Portugal

Sandoz Farmacêutica Lda.

Alameda da Beloura

Edifício 1, 2º andar - Escritório 15

P-2710-693 Sintra

Tel: +351 21 0008781

France

România

Sandoz SAS

Sandoz Pharma Services S.R.L.

49, avenue Georges Pompidou

Victoria Business Park

F-92593 Levallois-Perret Cedex

Soseaua Bucuresti-Ploiesti 73-81

Tél: +33 1 4964 4800

Corp 2, etaj 2, Sector 1-RO

 

Tel: +40 21 4075183

Ireland

Slovenija

Sandoz Pharmaceuticals GmbH

Lek Pharmaceuticals d.d.

Raiffeisenstraße 11

Verovśkova 57

D-83607 Holzkirchen

SI-1526 Ljubljana

Germany

Tel: +386 1 5802111

Tel: +49 8024 902 4000

info.lek@sandoz.com

info@sandoz.de

 

Ísland

Slovenská republika

Sandoz A/S

Sandoz d.d. - organizačná zložka

Edvard Thomsens Vej 14

Galvaniho 15/C

DK-2300 København S

SK-821 04 Bratislava

Danmörk

Tel: +421 2 48 200 600

info.sandoz-dk@sandoz.com

 

Italia

 

 

 

Suomi/Finland

 

 

tas

Sandoz S.p.A.

 

 

 

Sandoz A/S

 

 

Largo Umberto Boccioni, 1

 

Edvard Thomsens Vej 14

 

I-21040 Origgio / VA

 

 

DK-2300 København S

 

Tel: +39 02 96541

 

 

Tanska/Danmark

 

ē

 

 

 

 

info.sandoz-dk@ andoz.com

 

Κύπρος

 

 

 

Sverige

istr

 

Panicos Hadjigeorgiou

 

 

Sandoz A/S

 

για P. T. Hadjigeorgiou Co Ltd

 

Edva d Thomsğns Vej 14

 

 

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Τ.K. 53158 CY-3301

DK-2300 Køb nhavn S

 

 

Λεμεσός

 

 

 

Danma k

 

 

 

Διεύθυνση γραφείου: Γιλτίζ 31 CY-3042

 

info.sandozre-dk@sandoz.com

 

Λεμεσός

 

 

navUnited Kingdom

 

 

Τηλ: 00357 25372425

 

 

 

hapanicos@cytanet.com.cy

 

 

Latvija

 

 

 

 

Sandoz d.d. Representative Off ce n Latvia

 

Sandoz Ltd

 

 

 

Meza Str. 4

 

vairs

 

37 Woolmer Way

 

 

LV-1048, Riga

 

Bordon GU35 9QE – UK

 

 

Tel: +371 67892006

 

Tel: +44 1420 478301

 

 

 

 

 

uk.drugsafety@sandoz.com

 

Lietuva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sandoz Pharmac uticals d.d.,

 

 

 

 

 

Branch Office Lithuania

 

 

 

 

 

 

Seimyniskiu Str. 3A

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

LT-09312 Vilnius

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

Tel: +370 5 2636037

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

Šī lietošanas instrukcija akceptēta

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras mājas lapā http://www.ema.europa.eu/.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas