Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Atlasīt vietnes valodu

Clopidogrel Teva Generics B.V. (clopidogrel hydrochloride) – Marķējuma teksts - B01AC04

Updated on site: 06-Oct-2017

Zāļu nosaukumsClopidogrel Teva Generics B.V.
ATĶ kodsB01AC04
Vielaclopidogrel hydrochloride
RažotājsTeva Pharma B.V.

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA Kartona kastīte

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Clopidogrel Teva Generics B.V. 75 mg apvalkotās tabletes Clopidogrelum

2.AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Katra tablete satur 75 mg klopidogrela (hidrohlorīda veidā).

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur arī hidrogenētu rīcineļļu.

Sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

28 apvalkotas tabletes

 

 

 

nav

28x1 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

30 apvalkotas tabletes

 

 

 

 

 

30x1 apvalkotās tabletes

 

 

vairs

 

84x1 apvalkotās tabletes

 

 

 

50 apvalkotas tabletes

 

 

 

 

 

50x1 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

56 apvalkotas tabletes

 

 

 

 

 

56x1 apvalkotas tabletes

 

 

 

 

84 apvalkotas tabletes

 

les

 

 

 

 

 

 

90 apvalkotas tabletes

 

 

 

 

 

90x1 apvalkotās tablet

s

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

100 apvalkotas tabletes

 

 

 

 

ā

 

 

100x1 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

tas

 

ē

 

istr

 

ğ

 

re

 

 

5.LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Iekšķīgai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no mitruma un gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU (JA PIEMĒROJAMS)

11.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Teva Generics B.V.

 

 

 

 

ē

Computerweg 10

 

 

 

 

 

tas

3542 DR Utrecht

 

 

 

 

istr

Nīderlande

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ğ

 

 

 

 

 

 

 

12.

REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

 

re

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nav

 

 

 

13.

SĒRIJAS NUMURS

 

 

 

 

 

Sērija:

 

vairs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

 

 

 

 

Recepšu zāles.

 

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

ā

 

 

 

 

 

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

16.

INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

 

 

 

 

Clopidogrel Teva Generics B.V. 75 mg

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA IZVIETOJAMĀ UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES

Blisters (28, 28x1, 30, 30x1, 50, 50x1, 56, 56x1, 84, 84x1, 90, 90x1, 100, 100x1 apvalkotās tabletes)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Clopidogrel Teva Generics B.V. 75 mg apvalkotās tabletes

Clopidogrelum

2.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

Teva Generics B.V.

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

4.SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

5.CITA

 

les

vairs

 

 

ā

 

Z

 

 

 

 

 

tas

 

 

ē

 

 

istr

 

 

ğ

 

nav

re

 

 

 

 

 

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA IZVIETOJAMĀ UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES Blisters (28x1 apvalkoto tablešu kalendāriepakojums)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Clopidogrel Teva Generics B.V. 75 mg apvalkotās tabletes

Clopidogrelum

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

Teva Generics B.V.

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

4. SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

5. CITA

P

 

 

 

O

 

 

vairs

T

 

 

 

 

 

C

 

 

 

Pk

 

 

 

S

 

 

 

Sv

 

les

 

 

 

 

 

ā

 

 

Z

 

 

 

 

 

tas

 

 

ē

 

 

istr

 

 

ğ

 

nav

re

 

 

 

 

 

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas