Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Atlasīt vietnes valodu

Clopidogrel Teva Pharma B.V. (clopidogrel hydrobromide) – Izsniegšanas kārtības un lietošanas nosacījumi vai ierobežojumi - B01AC04

Updated on site: 06-Oct-2017

Zāļu nosaukumsClopidogrel Teva Pharma B.V.
ATĶ kodsB01AC04
Vielaclopidogrel hydrobromide
RažotājsTeva Pharma B.V.  

A. RAŽOTĀJI, KAS ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI

Ražotāju, kas atbild par sērijas izlaidi, nosaukums un adrese

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company Pallagi út 13

4042 Debrecen Ungārija

TEVA UK Ltd

 

 

 

 

Brampton Road

 

 

 

 

Hampden Park

 

 

 

 

Eastbourne

 

 

 

 

tas

BN22 9AG East Sussex

 

 

 

 

 

 

 

Lielbritānija

 

 

 

ē

Pharmachemie B.V.

 

 

 

 

 

 

Swensweg 5

 

 

 

istr

 

2031 GA Haarlem

 

 

 

 

 

 

 

Nīderlande

 

 

 

ğ

 

TEVA Santé SA

 

 

 

 

 

 

 

Rue Bellocier

 

 

 

 

 

89107 Sens

 

 

 

 

 

Francija

 

 

 

 

 

Drukātajā lietošanas instrukcijā jānorāda ražotāja, kas atbildrepar attiecīgās sērijas izlaidi, nosaukums

un adrese.

 

 

 

 

 

B.

IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBAS UN LIETOŠANAS NOSACĪJUMI VAI

 

 

IEROBEŽOJUMI

vairs

nav

 

 

 

 

 

Recepšu zāles.

 

 

 

 

C.

CITI REĢISTRĀCIJAS NOSACĪJUMI UN PRASĪBAS

 

 

les

 

 

 

 

Periodiski atjaunojamais drošuma ziņojums

 

 

ā

 

jāiesniedz šo zāļu periodiski atjaunojamie drošuma ziņojumi

Reģistr cijas ap i cības īpašniekam

 

Z

 

 

 

 

 

atbilstoši Eiropas Savienības atsauces datumu un periodisko ziņojumu iesniegšanas biežuma sarakstam

(EURD sarakstam), kas sagatavots

saskaņā ar Direktīvas 2001/83/EK 107.c panta 7. punktu un

publicēts Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē.

 

D.NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ DROŠU UN EFEKTĪVU ZĀĻU LIETOŠANU

Riska pārvaldības plāns (RPP)

Nav piemērojams.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas