Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cystadane (betaine anhydrous) – Marķējuma teksts - A16AA06

Updated on site: 06-Oct-2017

Zāļu nosaukumsCystadane
ATĶ kodsA16AA06
Vielabetaine anhydrous
RažotājsOrphan Europe S.A.R.L.

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KARTONA KASTĪTE

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Cystadane 1 g pulveris iekšķīgai lietošanai

Betaine anhydrous

2.AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

1 g pulvera satur 1 g bezūdens betaīna.

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

180 g pulvera iekšķīgai lietošanai un trīs mērkarotes.

Pievienotas trīs mērkarotes (zaļā, zilā, rozā krāsā) 100 mg, 150 mg vai 1 g bezūdens betaīna dozēšanai.

5.LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Pudeli pirms atvēršanas viegli sakratiet.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai.

6.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

Uzglabāšanas laiks pēc pudeles pirmās atvēršanas: 3 mēneši

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 C.

Pudeli uzglabāt cieši noslēgtu, lai pasargātu no mitruma.

10.ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU (JA PIEMĒROJAMS)

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Orphan Europe SARL

Immeuble “Le Wilson”

70, Avenue du General de Gaulle F-92 800 Puteaux

Francija

12.REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

EU/1/06/379/001

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Cystadane 1 g pulveris iekšķīgai lietošanai

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

PUDELES MARĶĒJUMS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Cystadane 1 g pulveris iekšķīgai lietošanai

Betaine anhydrous

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

1 g pulvera satur 1 g bezūdens betaīna.

Pievienotas trīs mērkarotes (zaļā, zilā, rozā krāsā) 100 mg, 150 mg vai 1 g bezūdens betaīna dozēšanai.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

180 g pulvera iekšķīgai lietošanai.

5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Pudeli pirms atvēršanas viegli sakratiet.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

Uzglabāšanas laiks pēc pudeles pirmās atvēršanas: 3 mēneši

Atvēršanas datums:

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 C.

Pudeli uzglabāt cieši noslēgtu, lai pasargātu no mitruma.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU (JA PIEMĒROJAMS)

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Orphan Europe SARL

Immeuble “Le Wilson”

70, Avenue du General de Gaulle F-92 800 Puteaux

Francija

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

EU/1/06/379/001

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Cystadane 1 g pulveris iekšķīgai lietošanai

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas