Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

DaTSCAN (ioflupane (123l)) – Marķējuma teksts - V09AB03

Updated on site: 06-Oct-2017

Zāļu nosaukumsDaTSCAN
ATĶ kodsV09AB03
Vielaioflupane (123l)
RažotājsGE Healthcare Limited

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Flakons 5 ml

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

DaTSCAN 74 MBq/ml šķīdums injekcijām

Ioflupane (123I)

2.AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Katrs ml šķīduma satur joflupānu (123I) 74 MBq kalibrācijas laikā (no 0,07 līdz 0,13 µg/ml joflupāna).

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

5 % etilspirts (vairāk informācijas skatīt lietošanas instrukcijā), etiķskābe, nātrija acetāts, ūdens injekcijām.

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

Šķīdums injekcijām

1 flakons

5.LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Intravenozai lietošanai

6.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz: 20 h no aktivitātes kalibrācijas laika.

Kalibrācijas datums (Ref): 370MBq/5 ml 2300 CET DD/MM/GGGG

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 oC.

Nesasaldēt.

10.ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU (JA PIEMĒROJAMS)

Lietošana un iznīcināšana-skatīt lietošanas instrukciju.

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

GE Healthcare Limited

Little Chalfont

HP7 9NA

Lielbritānija

12.REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

EU/1/00/135/002

13.SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Pamatojums Braila raksta nepiemērošanai ir apstiprināts

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA IZVIETOJAMĀ UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMĀ

Flakons 5 ml

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

DaTSCAN 74 MBq/ml šķīdums injekcijām

Ioflupane (123I)

Intravenozai lietošanai

2.LIETOŠANAS METODE

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz: 20 h no aktivitātes kalibrācijas laika

Kalibrācijas datums (Ref): 370MBq/5 ml joflupāns (123I) 2300 CET DD/MM/GGGG

4.SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

5.SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

5 ml

6.CITA

GE Healthcare B.V.

Den Dolech 2

NL-5612 AZ, Eindhoven

Nīderlande

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Flakons 2,5 ml

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

DaTSCAN 74 MBq/ml šķīdums injekcijām

Ioflupane (123I)

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Katrs ml šķīduma satur joflupānu (123I) 74 MBq kalibrācijas laikā (no 0,07 līdz 0,13 µg/ml joflupāna).

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

5 % etilspirts (vairāk informācijas skatīt lietošanas instrukcijā), etiķskābe, nātrija acetāts, ūdens injekcijām.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Šķīdums injekcijām

1 flakons

5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Intravenozai lietošanai

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz: 7 h no aktivitātes kalibrācijas laika.

Kalibrācijas datums (Ref): 185MBq/2,5 ml 1200 CET DD/MM/GGGG

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 oC.

Nesasaldēt.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU (JA PIEMĒROJAMS)

Lietošana un iznīcināšana – skatīt lietošanas instrukciju

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

GE Healthcare Limited

Little Chalfont

HP7 9NA

Lielbritānija

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

EU/1/00/135/001

13. SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Pamatojums Braila raksta nepiemērošanai ir apstiprināts

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA IZVIETOJAMĀ UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

Flakons 2,5 ml

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

DaTSCAN 74 MBq/ml šķīdums injekcijām

Ioflupane (123I)

Intravenozai lietošanai

2. LIETOŠANAS METODE

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz: 7 h no aktivitātes kalibrācijas laika.

Kalibrācijas datums (Ref): 185MBq/2,5 ml joflupāns (123I) 1200 CET DD/MM/GGGG

4. SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

2,5 ml

6. CITA

GE Healthcare B.V.

Den Dolech 2

NL-5612 AZ, Eindhoven

Nīderlande

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas