Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

DaTSCAN (ioflupane (123l)) – Lietošanas instrukcija - V09AB03

Updated on site: 06-Oct-2017

Zāļu nosaukumsDaTSCAN
ATĶ kodsV09AB03
Vielaioflupane (123l)
RažotājsGE Healthcare Limited

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

DaTSCAN 74 MBq/ml šķīdums injekcijām

Ioflupane (123I)

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam-radiologam, kurš uzraudzīs procedūru.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu-radiologu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt

1.Kas ir DaTSCAN un kādam nolūkam to lieto

2.Kas Jums jāzina pirms DaTSCAN lietošanas

3.Kā lietot DaTSCAN

4.Iespējamās blakusparādības

5 Kā uzglabāt DaTSCAN

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1.Kas ir DaTSCAN un kādam nolūkam to lieto

DaTSCAN satur aktīvo vielu joflupānu (123I), ko lieto smadzeņu slimību izmeklēšanai (diagnosticēšanai). Tas pieder radiofarmaceitisko preparātu zāļu grupai, un tam piemīt neliela radioaktivitāte.

Pēc radiofarmaceitiskā preparāta injicēšanas tas neilgu laiku uzkrājas noteiktā ķermeņa daļā vai orgānā.

Tā kā šis preparāts satur nelielu radioaktivitātes daudzumu, to ar speciālas aparatūras (gamma kameras) palīdzību var konstatēt ārpus ķermeņa.

Var iegūt attēlu jeb skenējumu. Skenējums precīzi parāda, tieši kurā ķermeņa daļā un kurā orgānā ir radioaktivitāte. Tas sniedz ārstam vērtīgu informāciju par to, kā orgāns darbojas.

Kad DaTSCAN tiek injicēts pieaugušajam, tas ar asinīm tiek iznēsāts pa visu ķermeni. Tas uzkrājas nelielā smadzeņu daļā. Pārmaiņas šajā smadzeņu daļā tiek novērotas pie:

parkinsonisma (ieskaitot Parkinsona slimību) un demences ar Lewy ķermenīšiem.

Izmeklējuma laikā iegūtais attēls sniegs Jūsu ārstam informāciju par jebkurām izmaiņām šajā smadzeņu rajonā. Šī informācija var tikt izmantota, lai palīdzētu izvērtēt Jūsu stāvokli un lemtu par turpmāko ārstēšanu.

DaTSCAN lietošanas laikā Jūs esat pakļauts nelielai radioaktivitātes iedarbībai. Šī radiācijas deva ir mazāka nekā dažiem rentgenizmeklējumiem. Jūsu ārsts un ārsts-radiologs ir nolēmuši, ka klīniskais ieguvums no šīs procedūras ar radiofarmaceitisko līdzekli ir lielāks par risku, ko rada šī nelielās radiācijas devas iedarbība.

Zāles lieto tikai diagnostikas vajadzībām. Tās lieto vienīgi, lai atklātu slimību.

2.Kas Jums jāzina pirms DaTSCAN lietošanas

Nelietojiet DaTSCAN šādos gadījumos:

ja Jums ir alerģija pret joflupānu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

ja Jūs esat grūtniece.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms DaTSCAN lietošanas konsultējieties ar ārstu-radiologu, ja Jums ir vidēji smagi vai smagi nieru vai aknu darbības traucējumi.

Bērni un pusaudži

DaTSCAN nav ieteicams bērniem vecumā no 0 līdz 18 gadiem.

Citas zāles un DaTSCAN

Pastāstiet ārstam-radiologam par visām zālēm, kuras lietojat vai pēdējā laikā esat lietojis.Dažas zāles un ķīmiskas vielas var ietekmēt DaTSCAN darbību.

Tās ir:

buproprions (lieto depresijas (grūtsirdības) ārstēšanai),

benzatropīns (lieto Parkinsona slimības ārstēšanai),

mazindols (samazina apetīti, līdzeklis aptaukošanās ārstēšanai),

sertralīns (lieto depresijas (grūtsirdības) ārstēšanai),

metilfenidāts (lieto bērniem hiperaktivitātes ārstēšanai un narkolepsijas (pārmērīgas miegainības) ārstēšanai),

fentermīns (samazina apetīti, zāles aptaukošanās ārstēšanai),

amfetamīns (lieto bērniem hiperaktivitātes ārstēšanai un narkolepsijas (pārmērīgas miegainības) ārstēšanai; arī narkotiska viela),

kokaīns (dažreiz lieto kā anestezējošu līdzekli deguna ķirurģijā; arī narkotiska viela).

Dažas zāles var negatīvi ietekmēt iegūtā diagnostiskā attēla kvalitāti. Ārsts Jums var lūgt īslaicīgi pārtraukt lietot kādas zāles pirms DaTSCAN ievadīšanas.

Grūtniecība un zīdīšanas periods

Ja esat grūtniece vai pastāv kaut vismazākā iespēja, ka esat, DaTSCAN lietot nedrīkst. Tas ir tāpēc, ka arī auglis saņem nelielu radioaktivitātes devu. Ja domājat, ka iestājusies grūtniecība, pastāstiet par to

ārstam-radiologam. Jāapsver citas, ar radioaktivitāti nesaistītas metodes.

Ja Jūs barojat bērnu ar krūti bērnu, ārsts-radiologs var atlikt izmeklējumu uz vēlāku laiku vai palūgt Jūs pārtraukt zīdīšanu. Nav datu par to, vai joflupāns (123I) izdalās pienā.

Pēc tam, kad saņēmāt DaTSCAN, barošana ar krūti jāpārtrauc uz 3 dienām.

Tā vietā bērns jābaro ar piena maisījumu. Jums šajā laikā piens regulāri jāatslauc un atslauktais piens jāizlej.

Tā ir jāturpina 3 dienas, līdz Jūsu ķermenī vairs nebūs radioaktivitātes.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Nav zināms, vai DaTSCAN ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus vai apkalpot mehānismus.

DaTSCAN satur 5 tilpuma % alkohola (etilspirta). Katra deva satur līdz 197 mg alkohola. Tas ir ekvivalents daudzums 5 ml alus vai 2 ml vīna. Tas ir kaitīgi personām, kas cieš no alkoholisma, un tas

ir jāņem vērā grūtniecēm vai sievietēm zīdīšanas periodā, bērniem un augsta riska grupām, piemēram, pacientiem ar aknu darbības traucējumiem vai epilepsijas slimniekiem. Pastāstiet ārstam, ja uz Jums

attiecas kaut kas no iepriekš minētā.

3.Kā lietot DaTSCAN

Radioaktīvo preparātu lietošanu, uzglabāšanu un iznīcināšanu reglamentē stingri noteikumi.

DaTSCAN vienmēr lieto tikai slimnīcās vai līdzīgās iestādēs. To Jums dos tikai cilvēki, kas ir apmācīti par drošu tā lietošanu. Viņi pastāstīs Jums visu, kas jāzina par šo zāļu drošu lietošanu. Jūsu ārsts- radiologs noteiks devu, kas Jums ir vispiemērotākā.

Pirms DaTSCAN ievadīšanas ārsts- radiologs lūgs Jums iedzert dažas tabletes vai šķidrumu, kas satur jodu. Tas novērsīs radioaktivitātes palielināšanos vairogdziedzerī. Ir svarīgi, lai Jūs tabletes vai šķidrumu lietotu tā, kā noteicis ārsts.

DaTSCAN tiek ievadīts intravenozā injekcijā, parasti rokā. Ieteiktā radioaktivitāte, ko ievada intravenozi, ir no 111 līdz 185 MBq (megabekerels vai MBq ir radioaktivitātes mērvienība). Ar vienu injekciju pietiek. Uzņēmumus parasti izdara 3-6 stundas pēc DaTSCAN ievadīšanas.

Ja esat saņēmis DaTSCAN vairāk nekā noteikts

Tā kā DaTSCAN izsniedz ārsts kontrolētos apstākļos, ir maz ticams, ka saņemsiet lielāku devu, nekā noteikts. Ārsts-radiologs ieteiks Jums dzert daudz šķidruma, lai palīdzētu izvadīt zāles no ķermeņa. Jums jābūt īpaši piesardzīgam ar izvadīto šķidrumu (urīnu) no Jūsu organisma – ārsts pateiks Jums,

kas darāms. Tā tas ir parasti ar zālēm, kas līdzīgas DaTSCAN. Joflupāns (123I), kas paliek Jūsu ķermenī, zaudēs savu radioaktivitāti dabiskā ceļā.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam-radiologam, kurš uzrauga procedūru.

4.Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā citas zāles, arī DaTSCAN var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas. Blakusparādību biežums ir norādīts tālāk.

Bieži: var ietekmēt ne vairāk kā 1 no 10 lietotājiem - galvassāpes,

Retāk: var ietekmēt ne vairāk kā 1 no 100 lietotājiem

-pastiprināta apetīte,

-reibonis,

-garšas sajūtas traucējumi,

-slikta dūša,

-sausa mute,

-vertigo,

-īslaicīga kairinājuma sajūta, kas atgādina skudriņu skraidīšanu pa ādu (tirpas),

-stipras sāpes injekcijas vietā, veicot injekciju. Par tādām ir ziņojuši pacienti, kuriem DaTSCAN injicēts kādā no sīkajām vēnām.

Nav zināmi: biežumu nevar noteikt pēc pieejamiem datiem - paaugstināta jutība (alerģiska reakcija).

Radioaktivitātes daudzums ķermenī no DaTSCAN injekcijas ir niecīgs. Tas tiek izvadīts no ķermeņa dažu dienu laikā bez vajadzības pēc īpašiem piesardzības pasākumiem.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu-radiologu. Tas attiecas arī uz

iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju*. Ziņojot

par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.Kā uzglabāt DaTSCAN

Jūs neuzglabāsiet šī zāles. Par šo zāļu uzglabāšanu atbild speciālists, un tam nepieciešamas piemērotas

telpas. Radiofarmaceitiskās zāles tiek uzglabātas saskaņā ar valstī spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem par radioaktīviem materiāliem.

Tālāk sniegtā informācija ir paredzēta tikai speciālistam:

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C.

Nesasaldēt.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un flakona pēc „Der. līdz:”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu. Slimnīcas darbiniekiem jānodrošina, lai preparāts tiktu pareizi uzglabāts un izmests, un netiktu lietots pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz iepakojuma.

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko DaTSCAN satur

Aktīvā viela ir joflupāns (123I). Katrs ml šķīduma satur joflupānu (123I) 74 MBq kalibrācijas laikā (no 0,07 līdz 0,13 μg/ml joflupāna).

Citas sastāvdaļas ir: etiķskābe, nātrija acetāts, etilspirts un ūdens injekcijām.

DaTSCAN ārējais izskats un iepakojums

DaTSCAN ir 2,5 vai 5 ml bezkrāsains šķīdums injekcijām, iepakots atsevišķā bezkrāsainā 10 ml stikla flakonā, ar gumijas vāciņu, virs kura ir metāla pārklājums.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

GE Healthcare Limited

Little Chalfont

Bucks HP7 9NA

Lielbritānija

Ražotājs:

GE Healthcare B.V.

Den Dolech 2

NL-5612 AZ, Eindhoven

Nīderlande

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

GE Healthcare BVBA

General Electric International Inc.

Tél/Tel: +32 (0) 2 719 7410

Tel.: +370 68 726 753

България

Luxembourg/Luxemburg

GE Healthcare Bulgaria EOOD

GE Healthcare BVBA

Teл/Fax: + 359 2 9712561

België/Belgique/Belgien

 

Tél/Tel: +32 (0) 2 719 7410

Česká republika

Magyarország

M.G.P. spol. s r.o.

Radizone Diagnost-X Kft.

Tel.: +420 577 212 140

Tel: +36 1 787-5720

Danmark

Malta

GE Healthcare A/S

Pharma-Cos Ltd.

Tlf: +45 70 2222 03

Tel: +356 21441 870

Deutschland

Nederland

GE Healthcare Buchler GmbH & Co. KG

GE Healthcare B.V.

Tel: +49 (0) 5 307 93 00

Tel: +31 (0) 40 299 10 00

Eesti

Norge

GE Healthcare Estonia OÜ

GE Healthcare AS

Tel: +372 6260 061

Tlf: + 47 23 18 50 50

Ελλάδα

Österreich

GE Healthcare A.E.

GE Healthcare Handels GmbH

Τηλ: +30 210 8930600

España

Polska

GE Healthcare Bio-Sciences, S.A.U

GE Medical Systems Polska Sp. z o.o.

Tel: +34 91 663 25 00

Tel: + 4822 330 83 00

France

Portugal

GE Healthcare SAS

Satis – GE Healthcare

Tél: +33 1 34 49 54 54

Tel: + 351 214251352

Hrvatska

România

GE Healthcare d.o.o.

S.C. GENERAL ELECTRIC MEDICAL

Tel: +385 (0)1 61 70 280

SYSTEMS ROMANIA S.R.L.

 

Tel. + 40 37 2074527

Ireland

Slovenija

GE Healthcare Limited

Biomedis M.B. trgovina d.o.o.

UK

Tel: + 386 2 4716300

Tel: +44 (0) 1494 54 40 00

 

Ísland

Slovenská republika

Icepharma

MGP, spol. s r. o.

Sími: + 354 540 8000

Tel: +421 2 5465 4841

Italia

Suomi/Finland

GE Healthcare S.r.l.

Oy GE Healthcare Bio-Sciences Ab

Tel: +39 02 26001 111

Puh/Tel: +358 10 39411

Κύπρος

Sverige

Phadisco Ltd

GE Healthcare AB

Τηλ: +357 22 715000

Tel: + 46 (0) 8 559 504 00

Latvija

United Kingdom

General Electric International Inc.

GE Healthcare Limited

Tel: +371 6780 7086

Tel: +44 (0) 1494 54 40 00

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta {MM/GGGG}

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē; http://www.ema.europa.eu.

Šī lietošanas instrukcija ir pieejama visās ES/EEZ valodās Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas