Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Darzalex (daratumumab) – Lietošanas instrukcija - L01XC24

Updated on site: 06-Oct-2017

Zāļu nosaukumsDarzalex
ATĶ kodsL01XC24
Vieladaratumumab
RažotājsJanssen-Cilag International N.V.

Lietošanas instrukcija: informācija pacientam

DARZALEX 20 mg/ml koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai daratumumabum

Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Jūs varat palīdzēt, ziņojot par jebkādām novērotajām blakusparādībām. Par to, kā ziņot par blakusparādībām, skatīt 4. punkta beigās.

Pirms Jums tiek ievadītas šīs zāles, uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai medmāsai.

-Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.Kas ir DARZALEX un kādam nolūkam to lieto

2.Kas Jums jāzina pirms DARZALEX lietošanas

3.Kā lietot DARZALEX

4.Iespējamās blakusparādības

5.Kā uzglabāt DARZALEX

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1.Kas ir DARZALEX un kādam nolūkam to lieto

Kas ir DARZALEX

DARZALEX ir pretvēža zāles, kas satur aktīvo vielu daratumumabu. Tas pieder pie zāļu grupas, ko sauc par monoklonālām antivielām. Monoklonālās antivielas ir olbaltumvielas, kas izveidotas, lai atpazītu un piesaistītos pie noteiktām mērķa vietām organismā. Daratumumabs izveidots, lai piesaistītos pie specifiskām vēža šūnām organismā, lai imūnā sistēma tās varētu iznīcināt.

Kādam nolūkam DARZALEX lieto

DARZALEX lieto pieaugušajiem no 18 gadu vecuma, kuriem ir vēzis, ko sauc par “multiplo mielomu”. Tas ir kaulu smadzeņu vēzis. DARZALEX lieto tad, ja vēzis nav mazinājies vai atkal parādījies pēc ārstēšanas.

2.Kas Jums jāzina pirms DARZALEX lietošanas

Jums nedrīkst ievadīt DARZALEX šādos gadījumos:

- ja Jums ir alerģija pret daratumumabu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu. Nelietojiet DARZALEX, ja iepriekš minētais attiecas uz Jums. Ja neesat par to pārliecināts, pirms DARZALEX ievadīšanas konsultējieties ar ārstu vai medmāsu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms DARZALEX ievadīšanas konsultējieties ar ārstu vai medmāsu.

Ar infūziju saistītas reakcijas

DARZALEX ievada infūzijas (“pilienu”) veidā vēnā. Pirms un pēc katras DARZALEX infūzijas Jums tiks nozīmēts zāles, kas palīdzēs mazināt ar infūziju saistītu reakciju rašanās iespēju (skatīt “Zāles, ko ievada DARZALEX terapijas laikā” 3. punktā). Šīs reakcijas var rasties infūzijas laikā vai 3 dienu laikā pēc infūzijas.

Nekavējoties pastāstiet ārstam vai medmāsai, ja Jums rodas kāda no 4. punkta sākumā norādītajām ar infūziju saistītām reakcijām.

Ja rodas ar infūziju saistītas reakcijas, Jums var būt nepieciešamas citas zāles vai infūzijas ātruma samazināšana vai infūzijas pārtraukšana. Tiklīdz šīs reakcijas izzūd vai mazinās, infūziju var atsākt. Vislielākā šo reakciju rašanās iespēja ir pirmās infūzijas laikā. Ja Jums jau ir bijusi ar infūziju saistīta reakcija, tās atkārtotas rašanās iespēja ir mazāka. Ja Jums ir spēcīga reakcija uz infūziju, ārsts var izlemt nelietot Jums DARZALEX.

Samazināts asins šūnu skaits

DARZALEX var samazināt balto asins šūnu, kas palīdz cīnīties ar infekcijām, un asins šūnu, ko sauc par trombocītiem un kas palīdz veidoties asins trombam, skaitu. Ja Jums rodas drudzis vai ir asinsizplūduma vai asiņošanas pazīmes, informējiet veselības aprūpes speciālistu.

Asins pārliešanas

Ja Jums nepieciešama asins pārliešana, pirms tās Jums tiks veiktas asins analīzes, lai noskaidrotu Jūsu asins grupu.

DARZALEX var ietekmēt šo asins laboratorisko analīžu rezultātus. Pastāstiet personai, kas veic asins analīzes, ka Jums tiek ievadīts DARZALEX.

Bērni un pusaudži

Neievadiet DARZALEX bērniem vai jauniem cilvēkiem līdz 18 gadu vecumam. Šāds nosacījums noteikts, jo nav zināms, kā šīs zāles viņus ietekmēs.

Citas zāles un DARZALEX

Pastāstiet ārstam vai medmāsai par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu lietot. Tas attiecas arī uz bezrecepšu zālēm un augu preparātiem.

Grūtniecība

Ja esat grūtniece, domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu ievadīšanas konsultējieties ar ārstu vai medmāsu.

Ja šo zāļu lietošanas laikā Jums iestājas grūtniecība, nekavējoties pastāstiet par to ārstam vai medmāsai. Jūs kopā ar ārstu pieņemsiet lēmumu, vai šo zāļu lietošanas sniegtais ieguvums ir lielāks nekā risks bērnam.

Kontracepcija

Sievietēm, kurām tiek ievadīts DARZALEX, jālieto efektīva kontracepcijas metode terapijas laikā un 3 mēnešus pēc ārstēšanas.

Barošana ar krūti

Jums kopā ar ārstu jālemj, vai ieguvums no barošanas ar krūti atsver risku Jūsu bērnam. Tas nepieciešams, jo zāles var nonākt mātes pienā un nav zināms, kā tās ietekmēs bērnu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Pēc DARZALEX lietošanas Jūs varat justies noguris, tas var ietekmēt Jūsu spēju vadīt transportlīdzekli vai apkalpot mehānismus.

DARZALEX satur nātriju

Viens DARZALEX 5 ml flakons satur 0,4 mmol (9,3 mg) nātrija. Tas jāņem vērā, ja ierobežojat nātrija daudzumu uzturā.

Viens DARZALEX 20 ml flakons satur 1,6 mmol (37,3 mg) nātrija. Tas jāņem vērā, ja ierobežojat nātrija daudzumu uzturā.

3.Kā DARZALEX tiek ievadīts

Cik daudz zāļu tiek ievadīts

Ārsts noteiks Jums nepieciešamo DARZALEX devu un lietošanas grafiku. DARZALEX deva būs atkarīga no Jūsu ķermeņa masas.

Parastā DARZALEX sākumdeva ir 16 mg uz kg ķermeņa masas. DARZALEX var lietot vienu pašu vai kopā ar citām zālēm, ko izmanto multiplas mielomas ārstēšanai.

Lietojot vienu pašu vai kopā ar noteiktām zālēm, DARZALEX lieto šādi:

pirmajās 8 nedēļās vienu reizi nedēļā;

tad 16 nedēļas – reizi 2 nedēļās;

pēc tam – reizi 4 nedēļās.

Kopā ar noteiktām zālēm DARZALEX var lietot arī šādi:

pirmajās 9 nedēļās vienu reizi nedēļā;

tad 15 nedēļas ik pēc 3 nedēļām;

pēc tam ik pēc 4 nedēļām.

Kā šīs zāles tiek ievadītas

DARZALEX Jums ievadīs ārsts vai medmāsa. Tās tiks ievadītas vairāku stundu laikā pilienu infūzijas veidā vēnā (intravenoza infūzija).

Zāles, ko nozīmē DARZALEX terapijas laikā

Jums var būt jālieto zāles, lai mazinātu jostas rozes rašanās iespēju.

Pirms katras DARZALEX infūzijas Jūs saņemsiet zāles, kas palīdzēs mazināt ar infūziju saistītu reakciju rašanās iespēju. Tās var ietvert:

zāles pret alerģisku reakciju (antihistamīna līdzekļi);

zāles pret iekaisumu (kortikosteroīdi);

zāles pret drudzi (piemēram, paracetamolu).

Pēc katras DARZALEX infūzijas Jūs saņemsiet zāles (piemēram, kortikosteroīdus), lai mazinātu ar infūziju saistītu reakciju rašanās iespēju.

Pacienti ar elpošanas traucējumiem

Ja Jums ir elpošanas traucējumi, piemēram, astma vai hroniska obstruktīva plaušu slimība (HOPS), Jums būs jālieto inhalējamās zāles, kas mazinās elpošanas traucējumus:

zāles, kas palīdzēs elpceļiem nesašaurināties (bronhodilatatori);

zāles, lai mazinātu plaušu pietūkumu un kairinājumu (kortikosteroīdi).

Ja esat saņēmis DARZALEX vairāk nekā noteikts

Šīs zāles Jums ievadīs ārsts vai medmāsa. Maz ticamā gadījumā, kad Jums ievadīts pārāk daudz šo zāļu (pārdozēšana), ārsts pārbaudīs, vai Jums nav radušās blakusparādības.

Ja esat aizmirsis par apmeklējumu DARZALEX ievadīšanai

Lai ārstēšana patiešām iedarbotos, ir ļoti svarīgi, lai Jūs neizlaistu nevienu apmeklējumu. Ja esat aizmirsis par apmeklējumu, ieplānojiet nākamo, cik drīz vien iespējams.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai medmāsai.

4.Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Ar infūziju saistītas reakcijas

Nekavējoties pastāstiet ārstam vai medmāsai, ja infūzijas laikā vai 3 dienās pēc infūzijas Jums rodas kāda no turpmāk minētajām ar infūziju saistītas reakcijas pazīmēm. Jums var būt nepieciešamas citas zāles, infūzijas ātruma samazināšana vai infūzijas pārtraukšana.

Šīs reakcijas ir ļoti biežas (var rasties vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem):

drebuļi,

rīkles iekaisums, klepus,

slikta dūša,

vemšana,

niezošs, tekošs vai aizlikts deguns,

elpas trūkums vai citi elpošanas traucējumi.

Citi bieži simptomi (rodas līdz 1 no 10 cilvēkiem) ir šādi:

diskomforta sajūta krūškurvī,

reibonis vai apreibuma sajūta (hipotensija),

nieze,

sēcoša elpošana.

Ja Jums rodas kāda no iepriekš minētajām ar infūziju saistītajām reakcijām, nekavējoties pastāstiet par to ārstam vai medmāsai.

Citas blakusparādības

Ļoti bieži (var rasties vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem):

drudzis,

izteikts nogurums,

gripa,

caureja,

galvassāpes,

nervu bojājums, kas var izraisīt tirpšanu, nejutīgumu vai sāpes,

muskuļu spazmas,

plaukstu, potīšu vai pēdu tūska,

plaušu infekcija (pneimonija),

elpceļu, piemēram, deguna, deguna blakusdobumu vai rīkles, infekcija,

mazs sarkano asins šūnu, kas pārnēsā skābekli asinīs, skaits (anēmija),

mazs balto asins šūnu, kas palīdz cīnīties ar infekcijām, skaits (neitropēnija, limfopēnija),

mazs asins šūnu, ko sauc par trombocītiem un kas palīdz asinīm sarecēt, skaits (trombocitopēnija).

Bieži (var rasties līdz 1 no 10 cilvēkiem):

neregulāra sirdsdarbība (priekškambaru fibrilācija).

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.Kā uzglabāt DARZALEX

DARZALEX tiks uzglabāts slimnīcā vai klīnikā.

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes pēc “Derīgs līdz:”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāt ledusskapī (2°C – 8°C). Nesasaldēt.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko DARZALEX satur

Aktīvā viela ir daratumumabs. Viens ml koncentrāta satur 20 mg daratumumaba. Katrs flakons ar 5 ml koncentrāta satur 100 mg daratumumaba. Katrs flakons ar 20 ml koncentrāta satur

400 mg daratumumaba.

Citas sastāvdaļas ir ledus etiķskābe, mannīts (E421), polisorbāts 20, nātrija acetāta trihidrāts, nātrija hlorīds un ūdens injekcijām (skatīt “DARZALEX satur nātriju” 2. punktā).

DARZALEX ārējais izskats un iepakojums

DARZALEX ir koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai un ir bezkrāsains līdz dzeltens šķidrums. DARZALEX pieejams kartona kastītē, kurā ir 1 stikla flakons.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Beļģija

Ražotājs

Janssen Biologics B.V.

Einsteinweg 101

NL-2333 CB Leiden

Nīderlande

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Janssen-Cilag NV

UAB "JOHNSON & JOHNSON"

Antwerpseweg 15-17

Geležinio Vilko g. 18A

B-2340 Beerse

LT-08104 Vilnius

Tel/Tél: +32 14 64 94 11

Tel: +370 5 278 68 88

България

Luxembourg/Luxemburg

„Джонсън & Джонсън България” ЕООД

Janssen-Cilag NV

ж.к. Младост 4

Antwerpseweg 15-17

Бизнес Парк София, сграда 4

B-2340 Beerse

София 1766

Belgique/Belgien

Тел.: +359 2 489 94 00

Tél/Tel: +32 14 64 94 11

Česká republika

Magyarország

Janssen-Cilag s.r.o.

Janssen-Cilag Kft.

Karla Engliše 3201/06

Nagyenyed u. 8-14

CZ-150 00 Praha 5 - Smíchov

H-Budapest, 1123

Tel.: +420 227 012 227

Tel.: +36 1 884 2858

Danmark

Janssen-Cilag A/S

Bregnerødvej 133

DK-3460 Birkerød

Tlf: +45 45 94 82 82

Deutschland

Janssen-Cilag GmbH

Johnson & Johnson Platz 1

D-41470 Neuss

Tel: +49 2137 955 955

Eesti

UAB "JOHNSON & JOHNSON" Eesti filiaal Lõõtsa 2

EE-11415 Tallinn

Tel: +372 617 7410

Ελλάδα

Janssen-Cilag Φαρμακευτική Α.Ε.Β.Ε. Λεωφόρος Ειρήνης 56

GR-151 21 Πεύκη, Αθήνα Tηλ: +30 210 80 90 000

España

Janssen-Cilag, S.A.

E-28042 Madrid

Tel: +34 91 722 81 00

France

Janssen-Cilag

1, rue Camille Desmoulins, TSA 91003 F-92787 Issy Les Moulineaux, Cedex 9 Tél: 0 800 25 50 75 / +33 1 55 00 40 03

Hrvatska

Johnson & Johnson S.E. d.o.o. Oreškovićeva 6h

10010 Zagreb

Tel: +385 1 6610 700

Ireland

Janssen-Cilag Ltd.

50-100 Holmers Farm Way

High Wycombe

Buckinghamshire HP12 4EG

United Kingdom

Tel: +44 1 494 567 444

Malta

AM MANGION LTD.

Mangion Building, Triq Ġdida fi Triq Valletta MT-Ħal-Luqa LQA 6000

Tel: +356 2397 6000

Nederland

Janssen-Cilag B.V.

Graaf Engelbertlaan 75

NL-4837 DS Breda

Tel: +31 76 711 1111

Norge

Janssen-Cilag AS

Postboks 144

NO-1325-Lysaker

Tlf: +47 24 12 65 00

Österreich

Janssen-Cilag Pharma GmbH Vorgartenstraße 206B A-1020 Wien

Tel: +43 1 610 300

Polska

Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. ul. Iłżecka 24

PL-02-135 Warszawa

Tel.: +48 22 237 60 00

Portugal

Janssen-Cilag Farmacêutica, Lda.

Estrada Consiglieri Pedroso, 69 A

Queluz de Baixo

PT-2734-503 Barcarena

Tel: +351 21 43 68 835

România

Johnson & Johnson România SRL Str. Tipografilor nr. 11-15

Clădirea S-Park, Corp B3-B4, Etaj 3 013714 Bucureşti, ROMÂNIA

Tel: +40 21 207 1800

Slovenija

Johnson & Johnson d.o.o. Šmartinska cesta 53 SI-1000 Ljubljana

Tel: +386 1 401 18 30

Ísland

Slovenská republika

Janssen-Cilag AB

Johnson & Johnson, s.r.o.

c/o Vistor hf.

CBC III, Karadžičova 12

Hörgatúni 2

SK-821 08 Bratislava

IS-210 Garðabær

Tel: +421 232 408 400

Sími: +354 535 7000

 

Italia

Suomi/Finland

Janssen-Cilag SpA

Janssen-Cilag Oy

Via M.Buonarroti, 23

Vaisalantie/Vaisalavägen 2

I-20093 Cologno Monzese MI

FI-02130 Espoo/Esbo

Tel: +39 02 2510 1

Puh/Tel: +358 207 531 300

Κύπρος

Sverige

Βαρνάβας Χατζηπαναγής Λτδ

Janssen-Cilag AB

Λεωφόρος Γιάννου Κρανιδιώτη 226

Box 4042

Λατσιά

SE-169 04 Solna

CY-2234 Λευκωσία

Tel: +46 8 626 50 00

Τηλ: +357 22 207 700

 

Latvija

United Kingdom

UAB "JOHNSON & JOHNSON" filiāle Latvijā

Janssen-Cilag Ltd.

Mūkusalas iela 101

50-100 Holmers Farm Way

Rīga, LV-1004

High Wycombe

Tel: +371 678 93561

Buckinghamshire HP12 4EG - UK

 

Tel: +44 1 494 567 444

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta MM/GGGG.

Citi informācijas avoti

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tālāk sniegtā informācija paredzēta tikai veselības aprūpes speciālistiem.

Šīs zāles ir paredzētas tikai vienreizējai lietošanai.

Sagatavojiet infūziju šķīdumu aseptiski tālāk aprakstītajā veidā.

Atkarībā no pacienta ķermeņa masas aprēķiniet devu (mg), vajadzīgo DARZALEX šķīduma kopējo tilpumu (ml) un vajadzīgo DARZALEX flakonu skaitu.

Pārliecinieties, ka DARZALEX šķīdums ir bezkrāsains vai dzeltens. Nelietojiet šķīdumu, ja tajā ir necaurspīdīgas daļiņas, tas mainījis krāsu vai tajā ir svešas daļiņas.

Aseptiski no infūziju maisa/tvertnes noņemiet 0,9 % nātrija hlorīda šķīduma tilpumu, kas atbilst nepieciešamajam DARZALEX šķīduma tilpumam.

Ar šļirci paņemiet nepieciešamo DARZALEX šķīduma daudzumu un atšķaidiet līdz atbilstošajam tilpumam, pievienojot to infūziju maisam/tvertnei ar 0,9 % nātrija hlorīda šķīdumu. Infūziju maisiem/tvertnēm ir jābūt izgatavotiem no polivinilhlorīda (PVH), polipropilēna (PP), polietilēna (PE) vai poliolefīna kopolimēra (PP+PE). Atšķaidiet koncentrātu piemērotos aseptiskos apstākļos. Izmetiet flakonā atlikušo neizlietoto šķīdumu.

Uzmanīgi apgrieziet maisu/tvertni, lai sajauktu šķīdumu. Nekratīt.

Pirms zāļu ievadīšanas vizuāli pārbaudiet, vai parenterālās zālēs nav daļiņu vai tās nav mainījušas krāsu. Atšķaidītā šķīdumā var veidoties ļoti mazas, caurspīdīgas vai baltas proteīnu daļiņas, jo daratumumabs ir proteīns. Nelietojiet, ja ievērojat redzamas necaurspīdīgas daļiņas, šķīdums ir mainījis krāsu vai tajā ir svešas daļiņas.

Tā kā DARZALEX nesatur konservantu, atšķaidītie šķīdumi jāievada 15 stundu laikā (ieskaitot infūzijai nepieciešamo laiku) pēc atrašanās istabas temperatūrā (15°C –25°C) iekštelpu apgaismojumā.

Ja tas netiek lietots nekavējoties, šķīdumu pirms ievadīšanas var uzglabāt 24 stundas ledusskapī (2°C - 8°C) un sargājot no gaismas. Nesasaldēt.

Atšķaidīto šķīdumu ievadiet intravenozas infūzijas veidā, izmantojot infūziju sistēmu ar plūsmas regulatoru ar sistēmā ietvertu sterilu, apirogēnu, proteīnus maz saistošu, poliētersulfona (PES) filtru (poru lielums 0,22 vai 0,2 mikrometri). Jāizmanto poliuretāna (PU), polibutadiēna (PBD), PVH, PP vai PE infūziju sistēmas.

Neievadiet DARZALEX vienlaicīgi ar citām zālēm vienā intravenozā sistēmā.

Neuzglabājiet neizmantoto infūziju šķīdumu atkārtotai lietošanai. Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

IV PIELIKUMS

EIROPAS ZĀĻU AĢENTŪRAS SECINĀJUMI PAR PRASĪBU PAR REĢISTRĀCIJAS

AIZSARDZĪBU UZ VIENU GADU

Eiropas Zāļu aģentūras secinājumi par:

reģistrācijas aizsardzību uz vienu gadu

Ņemot vērā Regulas (EK) Nr. 726/2004 14. panta 11. punkta nosacījumus, CHMP izskatīja reģistrācijas apliecības īpašnieka iesniegtos datus un uzskata, ka jaunā terapeitiskā indikācija, salīdzinot ar esošajām terapijas metodēm, sniedz nozīmīgu klīnisko ieguvumu, kā sīkāk paskaidrots Eiropas Publiskajā novērtējuma ziņojumā.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas