Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Diacomit (stiripentol) – Izsniegšanas kārtības un lietošanas nosacījumi vai ierobežojumi - N03AX17

Updated on site: 06-Oct-2017

Zāļu nosaukumsDiacomit
ATĶ kodsN03AX17
Vielastiripentol
RažotājsBiocodex

A.PAR SĒRIJAS IZLAIDI ATBILDĪGAIS RAŽOTĀJS

Ražotāja, kas atbild par sērijas izlaidi, nosaukums un adrese

Laboratoires BIOCODEX 1 avenue Blaise Pascal, 60000 Beauvais FRANCIJA

B.AR PIEGĀDI UN IZMANTOŠANU SAISTĪTIE NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI

Ierobežotu recepšu zāles (Skatīt PielikumS I: Zāļu apraksts, apakšpunkts 4.2).

C.CITI REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS PIEŠĶIRŠANAS NOSACĪJUMI UN PRASĪBAS

Periodiski atjaunojamais drošuma ziņojums

Reģistrācijas apliecības īpašniekam jāiesniedz šo zāļu periodiski atjaunojamie drošuma ziņojumi atbilstoši Eiropas Savienības atsauces datumu un periodisko ziņojumu iesniegšanas biežuma sarakstam (EURD sarakstam), kas sagatavots saskaņā ar Direktīvas 2001/83/EK 107.c panta 7. punktu un publicēts Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē.

D. NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ DROŠU UN EFEKTĪVU ZĀĻU

LIETOŠANU

Riskvadības plāns (RVP)

Nav piemērojams.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas