Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Diacomit (stiripentol) – Marķējuma teksts - N03AX17

Updated on site: 06-Oct-2017

Zāļu nosaukumsDiacomit
ATĶ kodsN03AX17
Vielastiripentol
RažotājsBiocodex

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KARTONA KASTĪTE

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Diacomit 250 mg cietās kapsulas

Stiripentol

2.AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Viena kapsula satur 250 mg stiripentola.

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur nātriju.

Sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

30 cietās kapsulas

60 cietās kapsulas

90 cietās kapsulas

5.LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai.

Kapsulas jānorij veselas, uzdzerot ūdeni. Kapsulas nedrīkst sakošļāt.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU (JA PIEMĒROJAMS)

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

BIOCODEX

7 avenue Gallieni

94250 Gentilly Francija

Tālr.: + 33 1 41 24 30 00 E-pasts: webar@biocodex.fr

12.REĢISTRĀCIJAS NUMURS (-I)

EU/1/06/367/001 30 cietās kapsulas

EU/1/06/367/002 60 cietās kapsulas

EU/1/06/367/003 90 cietās kapsulas

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Diacomit 250 mg cietās kapsulas

INFORMĀCIJA, KAS IZVIETOJAMA UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

PUDELES ETIĶETES TEKSTS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Diacomit 250 mg cietās kapsulas

Stiripentol

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Viena kapsula satur 250 mg stiripentola.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur nātriju.

Sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

30 cietās kapsulas

60 cietās kapsulas

90 cietās kapsulas

5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai.

Kapsulas jānorij veselas, uzdzerot ūdeni. Kapsulas nedrīkst sakošļāt.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU (JA PIEMĒROJAMS)

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

BIOCODEX

7 avenue Gallieni

94250 Gentilly Francija

Tālr.: + 33 1 41 24 30 00 E-pasts: webar@biocodex.fr

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS (-I)

EU/1/06/367/001 30 cietās kapsulas

EU/1/06/367/002 60 cietās kapsulas

EU/1/06/367/003 90 cietās kapsulas

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KARTONA KASTĪTE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Diacomit 500 mg cietās kapsulas

Stiripentol

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Viena kapsula satur 500 mg stiripentola.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur nātriju.

Sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

30 cietās kapsulas

60 cietās kapsulas

90 cietās kapsulas

5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai.

Kapsulas jānorij veselas, uzdzerot ūdeni. Kapsulas nedrīkst sakošļāt.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU (JA PIEMĒROJAMS)

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

BIOCODEX

7 avenue Gallieni

94250 Gentilly Francija

Tālr.: + 33 1 41 24 30 00 E-pasts: webar@biocodex.fr

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS (-I)

EU/1/06/367/004 30 cietās kapsulas

EU/1/06/367/005 60 cietās kapsulas

EU/1/06/367/006 90 cietās kapsulas

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Diacomit 500 mg cietās kapsulas

INFORMĀCIJA, KAS IZVIETOJAMA UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

PUDELES ETIĶETES TEKSTS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Diacomit 500 mg cietās kapsulas

Stiripentol

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Viena kapsula satur 500 mg stiripentola.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur nātriju.

Sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

30 cietās kapsulas

60 cietās kapsulas

90 cietās kapsulas

5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai.

Kapsulas jānorij veselas, uzdzerot ūdeni. Kapsulas nedrīkst sakošļāt.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU (JA PIEMĒROJAMS)

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

BIOCODEX

7 avenue Gallieni

94250 Gentilly Francija

Tālr.: + 33 1 41 24 30 00 E-pasts: webar@biocodex.fr

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS (-I)

EU/1/06/367/004 30 cietās kapsulas

EU/1/06/367/005 60 cietās kapsulas

EU/1/06/367/006 90 cietās kapsulas

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KARTONA KASTĪTE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Diacomit 250 mg pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai

Stiripentol

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Viena paciņa satur 250 mg stiripentola.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Aspartāms (E951)

Sorbīts

Glikozes šķīdrums, izsmidzinot žāvēts

Nātrijs

Sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai 30 paciņas

60 paciņas

90 paciņas

5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai.

Pulveris jāsamaisa ar glāzi ūdens, un maisījums jāizdzer tūlīt pēc samaisīšanas, maltītes laikā.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU (JA PIEMĒROJAMS)

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

BIOCODEX

7 avenue Gallieni

94250 Gentilly Francija

Tālr.: + 33 1 41 24 30 00 E-pasts: webar@biocodex.fr

12.REĢISTRĀCIJAS NUMURS(-I)

EU/1/06/367/007 30 paciņas

EU/1/06/367/008 60 paciņas

EU/1/06/367/009 90 paciņas

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Diacomit 250 mg pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai.

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS IZVIETOJAMA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ

IEPAKOJUMA

PACIŅAS ETIĶETES TEKSTS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Diacomit 250 mg pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai

Stiripentol

Iekšķīgai lietošanai.

2.LIETOŠANAS METODE

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

4.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

5.SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

250 mg

6.CITA

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KARTONA KĀRBA

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Diacomit 500 mg pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai

Stiripentol

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Viena paciņa satur 500 mg stiripentola.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Aspartāms (E951)

Sorbīts

Glikozes šķīdrums, izsmidzinot žāvēts

Nātrijs

Sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai 30 paciņas

60 paciņas

90 paciņas

5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai.

Pulveris jāsamaisa ar glāzi ūdens, un maisījums jāizdzer tūlīt pēc samaisīšanas, maltītes laikā.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU (JA PIEMĒROJAMS)

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

BIOCODEX

7 avenue Gallieni

94250 Gentilly Francija

Tālr.: + 33 1 41 24 30 00 E-pasts: webar@biocodex

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS (-I)

EU/1/06/367/010 30 paciņas

EU/1/06/367/011 60 paciņas

EU/1/06/367/012 90 paciņas

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Diacomit 500 mg pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS IZVIETOJAMA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ

IEPAKOJUMA

PACIŅAS ETIĶETES TEKSTS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Diacomit 500 mg pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai

Stiripentol

Iekšķīgai lietošanai.

2. LIETOŠANAS METODE

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

4. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

500 mg

6. CITA

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas