Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Docetaxel Mylan (docetaxel, anhydrous) - L01CD02

Updated on site: 06-Oct-2017

Zāļu nosaukumsDocetaxel Mylan
ATĶ kodsL01CD02
Vieladocetaxel, anhydrous
RažotājsMylan S.A.S.

Raksts satur

EMA/949959/2011
EMEA/H/C/002317
EPAR kopsavilkums plašākai sabiedrībai

Docetaxel Mylan

docetaksels

Šis dokuments ir Eiropas Publiskā novērtējuma ziņojuma (EPAR) kopsavilkums par Docetaxel Mylan. Tajā ir paskaidrots, kā Cilvēkiem paredzēto zāļu komiteja (CHMP) novērtēja šīs zāles, pirms sniegt pozitīvu atzinumu par reģistrācijas apliecības piešķiršanu un i t ikumus par Docetaxel Mylan lietošanu.

Kas ir Docetaxel Mylan

?

Docetaxel Mylan ir „ģenēriskas zāles”. Tas nozīmē, ka Docetaxel Mylan ir līdzīgas „atsauces zālēm”, kas

jau ir reģistrētas Eiropas Savienībā (ES) ar nos ukumu Taxotere. Plašāka informācija par ģenēriskām zālēm ir atrodama jautājumu un atbilžu dokumentā šeit.

Kāpēc lieto DocetaxelpreparatasMylan?

nesīkšVaistinisūnu plaušu vēža ārstēšanā. Docetaxel Mylan var lietot vienas pašas, ja ārstēšana ar citām zālēm bijusi nesekmīga. Tās var lietot arī kopā ar cisplatīnu (citām pretvēža zālēm) pacientiem, kas

Docetaxel Mylan lieto šādu vēža veidu ārstēšanai:

krūts dziedzera vēz s. Docetaxel Mylan var lietot vienas pašas, ja ārstēšana ar citām zālēm bijusi kam

pirms tam nav saņēmuši pretvēža zāles;

prostatas vēzis, kad audzējs nereaģē uz hormonu terapiju. Docetaxel Mylan lieto kopā ar prednizonu vai prednizolonu (pretiekaisuma zālēm);

kuņģa adenokarcinoma (kuņģa vēža veids) pacientiem, kas pirms tam nav saņēmuši pretvēža zāles. Docetaxel Mylan lieto kopā ar cisplatīnu un 5-fluoruracilu (citām pretvēža zālēm);

© Eiropas Zāļu aģentūra, 2012. Šī dokumenta reproducēšana ir atļauta tikai ar noteikumu, ka tiek dota atsauce uz avotu.

Kā noritēja Docetaxel Mylan izpēte?
Docetaxel Mylan darbojas?

galvas un kakla vēzis pacientiem ar progresējušu vēzi (kas sācis izplatīties). Docetaxel Mylan lieto kopā ar cisplatīnu un 5-fluoruracilu.

Plašāka informācija atrodama zāļu aprakstā (kas arī ir daļa no EPAR).

Šīs zāles var iegādāties tikai pret recepti.

Kā lieto Docetaxel Mylan?

Docetaxel Mylan drīkst lietot nodaļās, kas specializējušās ķīmijterapijas (pretvēža zāļu lietošanā) ārsta uzraudzībā, kam ir pieredze ķīmijterapijā.

neitrofilu skaits (balto asinsķermenīšu veida līmenis asinīs) ir normas robežās (nav zemāks p r 1500 šūnām/mm3). Sākot no dienas pirms Docetaxel Mylan infūzijas, pacientam ir jādod arī deksametazons (pretiekaisuma zāles). Papildu informācija pieejama zāļu aprakstā.

Docetaxel Mylan ievada ik pēc trim nedēļām vienu stundu ilgas infūzijas veidā. Deva, ārstēšanas ilgums un lietošana kopā ar citām zālēm ir atkarīga no ārstējamneberegistruotasā vēža veida. Docetaxel Mylan lieto tikai tad, ja

Docetaxel Mylan aktīvā viela docetaksels pieder pretvēža zāļu grupai, kas pazīstamas kā taksāni. Docetaksels bloķē šūnu spēju noārdīt iekšējo „skeletu”, kas šūnām ļauj dalīties un vairoties. Ja šis „skelets” saglabājas, šūnas nespēj dalīties un galu galā iet bojā. Doc taksels ietekmē ne tikai audzēja šūnas, bet, piemēram, arī asins šūnas, kā rezultātā var rasties lakusparādības.

pierādīja Docetaxel Mylan infūzijas šķīduma kv litātes līdzvērtību zālēm ar nosaukumu Taxotere. Tā kā Docetaxel Mylan ir ģenēriskas zāles, ko iev da infūzijas veidā un kas satur to pašu aktīvo vielu kā Taxotere, papildpētījumi nebija nepiecieš mi.

Uzņēmums iesniedza datus parpreparatasdocetakselu no zinātni kajām publikācijām. Turklāt uzņēmums

Kāda ir ieguvumu un riska attiecība, lietojot Docetaxel Mylan?

Tā kā Docetaxel Mylan ir ģenēriskas zāles, tad šo zāļu ieguvumu un riska attiecību uzskata par līdzvērtVaistinisīgu atsauces zāļu eguvumu un riska attiecībai.

Kāpēc Doce axel Mylan tika apstiprinātas?

CHMP secināja, ka atbilstoši ES prasībām ir pierādīta Docetaxel Mylan un Taxotere līdzvērtība. Tāpēc CHMP uzsk tīj , ka, tāpat kā Taxotere gadījumā, pacienta ieguvums pārsniedz identificēto risku. Komiteja ieteica izsniegt Docetaxel Mylan reģistrācijas apliecību.

Cita informācija par Docetaxel Mylan.

Eiropas Komisija 2012. gada 31. janvārī izsniedza Docetaxel Mylan reģistrācijas apliecību, kas derīga visā Eiropas Savienībā.

Pilns Docetaxel Mylan EPAR teksts ir atrodams aģentūras tīmekļa vietnē. ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Plašāka informācija par ārstēšanu ar Docetaxel Mylan pieejama zāļu lietošanas instrukcijā (kas arī ir daļa no EPAR) vai iegūstama, sazinoties ar ārstu vai farmaceitu.

Docetaxel Mylan

2. lappuse no 3

Pilns atsauces zāļu EPAR teksts arī ir pieejams aģentūras tīmekļa vietnē.

Šo kopsavilkumu pēdējo reizi atjaunināja 12.2011.

Docetaxel Mylan

3. lappuse no 3

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas