Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Docetaxel Mylan (docetaxel, anhydrous) – Marķējuma teksts - L01CD02

Updated on site: 06-Oct-2017

Zāļu nosaukumsDocetaxel Mylan
ATĶ kodsL01CD02
Vieladocetaxel, anhydrous
RažotājsMylan S.A.S.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KASTĪTE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Docetaxel Mylan 20 mg/1 ml koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai

Docetaxelum

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS (I) UN DAUDZUMS(I)

Katrs koncentrāta ml satur 20 mg docetaksela (bezūdens)neberegistruotas. Viens flakons ar 1 ml koncentrāta satur 20 mg docetaksela.

Palīgvielas: polisorbāts 80, bezūdens etilspirts un citronskābe. Sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

Koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai

5 flakoni ar 1 ml šķīduma

1 flakons ar 1 ml šķīduma preparatas

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Gatavs pievienošanai infūziju šķīdumam.

Vienreizējas lie oša as flakoni.

Intravenozai lie ošanai.

Ar šļirciVaistinisno flakona zvelciet nepieciešamo docetaksela koncentrāta daudzumu (20 mg/ml) un ievadiet tieši infūziju šķīdumā.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz:

Uzglabāšanas nosacījumus pēc zāļu atšķaidīšanas lasīt lietošanas instrukcijā.

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C. Uzglabāt oriģinālā iepakojumā. Sargāt no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU (JA PIEMĒROJAMS)

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA neberegistruotasNOSAUKUMS UN ADRESE

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS

NUMURS(–I)

13. SĒRIJAS NUMURS

preparatas

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMI

VaistinisPAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA IZVIETOJAMA UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

FLAKONA ETIĶETE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Docetaxel Mylan 20 mg1 ml sterils koncentrāts

docetaxelum Intravenozai lietošanai

2. LIETOŠANAS VEIDS

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

 

 

 

Der. līdz:

 

neberegistruotas

 

 

 

 

 

4. SĒRIJAS NUMURS

 

 

Sērija:

 

 

 

 

 

 

preparatas

 

5. SATURS PĒC SVARA, TILPUMA VAI VIENĪBU DAUDZUMS

20 mg/ ml

 

 

6. CITA

 

 

Vaistinis

 

 

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS
3. PALĪGVIELU SARAKSTS

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KASTĪTE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Docetaxel Mylan 80 mg/4 ml koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai

Docetaxelum

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS (I) UN DAUDZUMS(I)

Katrs koncentrāta ml satur 20 mg docetaksela (bezūdens)neberegistruotas. Viens flakons ar 4 ml koncentrāta satur 80 mg docetaksela.

Palīgvielas: polisorbāts 80, bezūdens etilspirts un citronskābe. Sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

Koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai

5 flakoni ar 4 ml

1 flakons ar 4 ml preparatas

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Gatavs pievienošanai infūziju šķīdumam.

Vienreizējas lie oša as flakoni.

Intravenozai lie ošanai.

Ar šļirciVaistinisno flakona zvelciet nepieciešamo docetaksela koncentrāta daudzumu (20 mg/ml) un ievadiet tieši infūziju šķīdumā.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz:

Uzglabāšanas nosacījumus pēc zāļu atšķaidīšanas lasīt lietošanas instrukcijā.

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C.Uzglabāt oriģinālā iepakojumā. Sargāt no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU (JA PIEMĒROJAMS)

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(–I)neberegistruotas

13. SĒRIJAS NUMURS

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBApreparatas

15. NORĀDĪJUMIVaistinisPAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA IZVIETOJAMA UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

FLAKONA ETIĶETE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Docetaxel Mylan 80 mg/4 ml sterils koncentrāts docetaxelum

Intravenozai lietošanai

2. LIETOŠANAS VEIDS

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

 

 

 

Der. līdz:

 

neberegistruotas

 

 

 

 

 

4. SĒRIJAS NUMURS

 

 

Sērija:

 

 

 

5. SATURS PĒC SVARA, TILPUMA VAI VIENĪBU DAUDZUMS

80 mg/ 4 ml

preparatas

 

 

 

 

 

 

6. CITA

 

 

Vaistinis

 

 

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS
3. PALĪGVIELU SARAKSTS

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KASTĪTE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Docetaxel Mylan 200 mg/10 ml koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai

Docetaxelum

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS (I) UN DAUDZUMS(I)

Palīgvielas: polisorbāts 80, bezūdens etilspirts un citronskābe. Sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

Viens ml koncentrāta satur 20 mg docetaksela (bezūdens)neberegistruotas Viens flakons ar 10 ml koncentrāta satur 200 mg docetaksela.

Koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai

5 flakoni ar 10 ml

1 flakons ar 10 ml preparatas

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Gatavs pievienošanai infūziju šķīdumam.

Vienreizējas lie oša as flakoni.

Intravenozai lie ošanai.

Ar šļirciVaistinisno flakona zvelciet nepieciešamo docetaksela koncentrāta daudzumu (20 mg/ml) un ievadiet tieši infūziju šķīdumā.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz:

Uzglabāšanas nosacījumus pēc zāļu atšķaidīšanas skatīt lietošanas instrukcijā.

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C .

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā. Sargāt no gaismas.

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU (JA PIEMĒROJAMS)

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOTneberegistruotasNEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Mylan S.A.S.

117 allée des parcs

69800 Saint Priest

Francija

EU/1/11/748/005 – 1 flakonspreparatas

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(–I)

EU/1/11/748/006 – 1 flakoni

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

Recepšu zāles.

14. IZSNIEGŠANASVaistinisKĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Pamatojums Braila raksta nepiemērošanai ir apstiprināts.

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA IZVIETOJAMA UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

FLAKONA ETIĶETE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Docetaxel Mylan 200 mg/10 ml sterils koncentrāts

Docetaxelum

Intravenozai lietošanai

2. LIETOŠANAS VEIDS

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

 

 

 

Der. līdz:

 

neberegistruotas

 

 

 

 

 

4. SĒRIJAS NUMURS

 

 

Sērija:

 

 

 

5. SATURS PĒC SVARA, TILPUMA VAI VIENĪBU DAUDZUMS

200 mg/ 10 ml

preparatas

 

 

 

 

 

 

6. CITA

 

 

Vaistinis

 

 

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas