Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Docetaxel Winthrop (docetaxel) - L01CD02

Updated on site: 06-Oct-2017

Zāļu nosaukumsDocetaxel Winthrop
ATĶ kodsL01CD02
Vieladocetaxel
RažotājsAventis Pharma S.A.

Raksts satur

Docetaxel Winthrop

docetaksels

Šis ir Eiropas Publiskā novērtējuma ziņojuma (EPAR) kopsavilkums par Docetaxel Winthrop. Tajā ir paskaidrots, kā Cilvēkiem paredzēto zāļu komiteja (CHMP) novērtēja šīs zāles, pirms sniegt pozitīvu atzinumu par reģistrācijas apliecības piešķiršanu un ieteikumus par Docetaxel Winthrop lietošanu.

Kas ir Docetaxel Winthrop

?

Docetaxel Winthrop ir zāles, kas satur aktīvo vielu docetakselu. Tās ir pieejamas divos veidos:

divos flakonos (vienā ir koncentrēts šķīdums, bet otrā – šķīdinātājs), kuru saturu samaisa kopā, lai pagatavotu infūziju šķīdumu (ievadīšanai vēnā pa pilienam);

vienā flakonā, kas satur koncentrātu infūziju šķīduma pagatavošanai.

Kāpēc lieto Docetaxel Winthrop?

Docetaxel Winthrop lieto šādu vēža veidu ārstēšanai:

krūts dziedzera vēzis. Docetaxel Winthrop var lietot vienas pašas, ja ārstēšana ar citām zālēm bijusi nesekmīga. Tās var lietot arī kopā ar citām pretvēža zālēm (doksorubicīnu, ciklofosfamīdu, trastuzumabu vai kapecitabīnu) pacientēm, kas pirms tam nav saņēmušas pretvēža zāles vai kam ārstēšana ar citām zālēm bijusi nesekmīga, atkarībā no ārstējamā krūts dziedzera vēža veida un stadijas;

nesīkšūnu plaušu vēža ārstēšanā. Docetaxel Winthrop var lietot vienas pašas, ja ārstēšana ar citām zālēm bijusi nesekmīga. Tās var lietot arī kopā ar cisplatīnu (citām pretvēža zālēm) pacientiem, kas pirms tam nav saņēmuši pretvēža zāles;

prostatas vēzis, kad audzējs nereaģē uz hormonu terapiju. Docetaxel Winthrop lieto kopā ar prednizonu vai prednizolonu (pretiekaisuma zālēm);

© European Medicines Agency, 2012. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

kuņģa adenokarcinoma (kuņģa vēža veids) pacientiem, kas pirms tam nav saņēmuši pretvēža zāles. Docetaxel Winthrop lieto kopā ar cisplatīnu un 5-fluoruracilu (citām pretvēža zālēm);

galvas un kakla vēzis pacientiem ar lokāli progresējušu vēzi (vēzi, kas ir attīstījies, bet nav izplatījies). Docetaxel Winthrop lieto kopā ar cisplatīnu un 5-fluoruracilu.

Plašāka informācija atrodama zāļu aprakstā (kas arī ir daļa no EPAR).

Šīs zāles var iegādāties tikai pret recepti.

Kā lieto Docetaxel Winthrop?

Docetaxel Winthrop drīkst lietot nodaļās, kas specializējušās ķīmijterapijas (pretvēža zāļu) lietošanā ārsta uzraudzībā, kam ir pieredze ķīmijterapijā.

Docetaxel Winthrop ievada ik pēc trim nedēļām vienu stundu ilgas infūzijas veidā. Deva, ārstēšanas ilgums un lietošana kopā ar citām zālēm ir atkarīga no ārstējamā vēža veida. Docetaxel Winthrop lieto tikai tad, ja neitrofilu skaits (balto asins šūnu veida līmenis asinīs) ir normas robežās (nav zemāks par 1500 šūnām/mm3). Sākot no dienas pirms Docetaxel Winthrop infūzijas, pacientam ir jādod arī pretiekaisuma zāles, piemēram, deksametazons. Papildu informācija pieejama zāļu aprakstā.

Docetaxel Winthrop darbojas?

Docetaxel Winthrop aktīvā viela docetaksels pieder pretvēža zāļu grupai, kas pazīstamas kā taksāni. Docetaksels bloķē šūnu spēju noārdīt iekšējo „skeletu”, kas šūnām ļauj dalīties un vairoties. Ja šis „skelets” saglabājas, šūnas nespēj dalīties un galu galā iet bojā. Docetaksels ietekmē ne tikai audzēja šūnas, bet, piemēram, arī asins šūnas, un tas var izraisīt blakusparādības.

Kā noritēja Docetaxel Winthrop izpēte?

Docetaxel Winthrop pētījumos bija iekļautas vairāk nekā 4000 krūts dziedzera vēža pacientes, aptuveni 2000 nesīkšūnu plaušu vēža pacienti, 1006 prostatas vēža pacienti, 457 kuņģa adenokarcinomas pacienti un 897 galvas un kakla vēža pacienti. Vairumā šo pētījumu Docetaxel Winthrop tika kombinētas ar citām pretvēža zālēm un salīdzinātas ar dažādu zāļu kombinācijām vai tādu pašu ārstēšanu bez Docetaxel Winthrop. Galvenie iedarbīguma rādītāji bija to pacientu skaits, kuru audzējs reaģēja uz ārstēšanu, laiks, līdz slimība saasinājās, un pacientu dzīvildze.

Kādas bija Docetaxel Winthrop priekšrocības šajos pētījumos?

Pievienojot Docetaxel Winthrop citām pretvēža zālēm visu piecu vēža veidu terapijā, pieauga to pacientu skaits, kuru audzējs reaģēja uz ārstēšanu, laiks, līdz slimība saasinājās, un pacientu dzīvildze. Lietojot atsevišķi, Docetaxel Winthrop krūts dziedzera vēža ārstēšanā bija vismaz tikpat efektīvas un dažkārt efektīvākas par salīdzinājuma zālēm, un plaušu vēža ārstēšanā tās bija efektīvākas par labāko atbalsta terapiju (jebkurām zālēm vai paņēmieniem pacientu atbalstam, nevis citām pretvēža zālēm).

Kāds risks pastāv, lietojot Docetaxel Winthrop?

Visbiežāk novērotās Docetaxel Winthrop blakusparādības (vairāk nekā 1 pacientam no 10) ir neitropēnija (zems neitrofilu līmenis), anēmija (zems sarkano asins šūnu skaits), trombocitopēnija (zems asins trombocītu skaits), febrilā neitropēnija (ar drudzi saistīta neitropēnija), perifērā sensorā neiropātija (plaukstu un pēdu nervu bojājumi), perifērā motoriskā neiropātija (nervu bojājumi, kas apgrūtina kustību koordināciju), disgeizija (garšas sajūtas traucējumi), dispneja (elpas trūkums), stomatīts (mutes dobuma gļotādas iekaisums), caureja, slikta dūša, vemšana, alopēcija (matu

izkrišana), ādas reakcijas, nagu bojājumi, mialģija (sāpes muskuļos), ēstgribas zudums, infekcijas, šķidruma aizture, astēnija (vājums), sāpes un paaugstināta jutība (alerģiskas reakcijas). Šīs blakusparādības var būt smagākas, kad Docetaxel Winthrop lieto kopā ar citām pretvēža zālēm. Pilns visu Docetaxel Winthrop izraisīto blakusparādību apraksts ir atrodams zāļu lietošanas instrukcijā.

Docetaxel Winthrop nedrīkst lietot cilvēki ar paaugstinātu jutību (alerģiju) pret docetakselu vai kādu citu šo zāļu sastāvdaļu. Docetaxel Winthrop nedrīkst lietot pacienti, kam neitrofilu skaits ir zemāks par 1500 šūnām/mm3 vai smagi aknu darbības traucējumi.

Kāpēc Docetaxel Winthrop tika apstiprinātas?

CHMP nolēma, ka pacientu ieguvums, lietojot Docetaxel Winthrop, pārsniedz šo zāļu radīto risku, un ieteica izsniegt šo zāļu reģistrācijas apliecību.

Cita informācija par Docetaxel Winthrop

Eiropas Komisija 2007. gada 20. aprīlī izsniedza Doxetacel Winthrop reģistrācijas apliecību, kas derīga visā Eiropas Savienībā. Šīs reģistrācijas pamatā bija Taxotere reģistrācijas apliecība, ko izsniedza 1995. gadā („apzināta piekrišana”).

Pilns Docetaxel Winthrop EPAR teksts ir atrodams aģentūras tīmekļa vietnē: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Plašāka informācija par ārstēšanu ar Docetaxel Winthrop pieejama zāļu lietošanas instrukcijā (kas arī ir daļa no EPAR) vai, sazinoties ar ārstu vai farmaceitu.

Šo kopsavilkumu pēdējo reizi atjaunināja 03.2012.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas