Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Duloxetine Boehringer Ingelheim (duloxetine) – Marķējuma teksts - N06AX21

Updated on site: 06-Oct-2017

Zāļu nosaukumsDuloxetine Boehringer Ingelheim
ATĶ kodsN06AX21
Vieladuloxetine
RažotājsBoehringer Ingelheim International GmbH

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA 30 MG ZARNĀS ŠĶĪSTOŠO CIETO KAPSULU KASTĪTE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM 30 mg, zarnās šķīstošās cietās kapsulas. Duloxetine

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

tas

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

istr

4.ZĀĻU FORMA UN SATURSreSSaturKatr7

28 zarnās šķīstošās cietās kapsulas

nav

 

98 zarnās šķīstošās cietās kapsulas

 

5. LIETOŠANAS METODE UN

vairsIEVADĪŠANAS VEIDS

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

lesPAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀā

7.CITI ĪPAŠI BRZ ĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā. Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU (JA PIEMĒROJAMS)

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Boehringer Ingelheim International GmbH, Binger Str. 173 D-55216 Ingelheim am Rhein, Vācija.

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

EU/1/08/471/003

EU/1/08/471/004

EU/1/08/471/005

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

 

 

 

vairs

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM

Z

ā

les

 

 

 

 

 

 

 

 

 

istr

ē

tas

 

 

 

 

 

re

ğ

 

 

 

 

 

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 mg

 

 

 

 

 

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA IZVIETOJAMĀ UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES 30 mg zarnās šķīstošās cietās kapsulas

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM 30 mg zarnās šķīstošās cietās kapsulas Duloxetine

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

Boehringer Ingelheim

 

 

 

 

 

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

DERĪGUMA TERMIŅŠ

 

 

 

 

 

ē

 

 

 

 

 

 

 

 

Der. līdz

 

 

 

 

 

 

istr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

SĒRIJAS NUMURS

 

 

 

ğ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sēr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

CITA

 

 

 

nav

re

 

 

 

 

 

 

 

les

vairs

 

 

 

 

 

 

 

Z

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA 60 MG ZARNĀS ŠĶĪSTOŠO CIETO KAPSULU KASTĪTE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM 60 mg, zarnās šķīstošās cietās kapsulas. Duloxetine

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)tas

3.PALĪGVIELU SARAKSTSistr ēğskatīt lietošanas instrukcijā.Katrā kapsulā ir 60 mg duloksetīna (hidrohlorīda veidā).Satur saharoziSīkāku informāciju

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

28 zarnās šķīstošās cietās kapsulas

nav

re

98 zarnās šķīstošās cietās kapsulas

 

 

5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PARvairsZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETlesĀ

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMSā

Z 8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā. Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU (JA PIEMĒROJAMS)

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Boehringer Ingelheim International GmbH, Binger Str. 173 D-55216 Ingelheim am Rhein, Vācija.

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

EU/1/08/471/011

EU/1/08/471/012

13. SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15.

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

nav

16.

INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

 

DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM 60 mg

 

 

les

vairs

Z

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

istr

ē

tas

 

 

 

re

ğ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA IZVIETOJAMĀ UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES 60 mg zarnās šķīstošās cietās kapsulas

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM 60 mg zarnās šķīstošās cietās kapsulas Duloxetine

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

Boehringer Ingelheim

3.

DERĪGUMA TERMIŅŠ

 

 

 

 

istr

ē

 

 

 

 

 

Der. līdz

 

 

 

 

 

ğ

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

SĒRIJAS NUMURS

 

 

re

 

 

 

 

 

 

 

Sēr.

 

 

 

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

CITA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les

vairs

 

 

 

 

 

 

Z

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tas

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas