Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

DuoPlavin (clopidogrel / acetylsalicylic acid) – Lietošanas instrukcija - B01AC30

Updated on site: 06-Oct-2017

Zāļu nosaukumsDuoPlavin
ATĶ kodsB01AC30
Vielaclopidogrel / acetylsalicylic acid
RažotājsSanofi Pharma Bristol-Myers Squibb SNC

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

DuoPlavin 75 mg/75 mg apvalkotās tabletes

DuoPlavin 75 mg/100 mg apvalkotās tabletes

Clopidogrelum/Acidum acetylsalicylicum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju. Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.Kas ir DuoPlavin un kādam nolūkam to lieto

2.Kas Jums jāzina pirms DuoPlavin lietošanas

3.Kā lietot DuoPlavin

4.Iespējamās blakusparādības

5.Kā uzglabāt DuoPlavin

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1.Kas ir DuoPlavin un kādam nolūkam to lieto

DuoPlavin satur klopidogrelu un acetilsalicilskābi (ASS) un pieder zāļu grupai, ko sauc par prettrombocītu līdzekļiem. Trombocīti ir ļoti mazi asins formelementi, kas salīp kopā asinsreces procesā. Novēršot šo salipšanu, antitrombocitārie līdzekļi dažu veidu asinsvados, ko sauc par artērijām, mazina asins recekļa veidošanās iespēju (procesu, ko sauc par aterotrombozi).

DuoPlavin lieto pieaugušiem cilvēkiem, lai novērstu asins recekļu (trombu) veidošanos cietās artērijās, kas var izraisīt aterotrombotiskus notikumus (piemēram, insultu, sirdslēkmi vai nāvi).

DuoPlavin Jums parakstīts divu atsevišķu zāļu vietā, klopidogrels un ASS, lai palīdzētu novērst asins recekļu veidošanos, jo Jums ir bijušas stipras sāpes krūtīs, ko sauc par nestabilu stenokardiju vai sirdslēkmi (miokarda infarktu). Šī traucējuma ārstēšanai ārsts var būt Jums nosprostotā vai sašaurinātajā artērijā ievietojis stentu, lai atjaunotu efektīvu asins plūsmu.

2. Kas Jums jāzina pirms DuoPlavin lietošanas

Nelietojiet DuoPlavin šādos gadījumos

Ja Jums ir alerģija pret klopidogrelu, acetilsalicilskābi (ASS) vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

Ja Jums ir alerģija pret citām zālēm, kurus sauc par nesteroīdajiem pretiekaisuma līdzekļiem, ko parasti lieto, lai ārstētu muskuļu un locītavu sāpīgus un/vai iekaisīgus stāvokļus.

Ja Jums ir slimība, kas ietver astmas, izdalījumu no deguna un deguna polipu (deguna izaugumu veids) kombināciju.

Ja Jums ir slimība, kas pašreiz izraisa asiņošanu, piemēram, kuņģa čūla vai asiņošana smadzenēs.

Ja Jums ir smaga aknu slimība.

Ja Jums ir smaga nieru slimība.

Ja esat pēdējā grūtniecības trimestrī.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Ja kāda no tālāk minētām situācijām attiecas uz Jums, Jums par to jāpastāsta ārstam pirms

DuoPlavin lietošanas.

Ja Jums ir asiņošanas risks, piemēram,

slimība, kas Jums rada iekšējas asiņošanas risku (piemēram, kuņģa čūla):

asins slimība, kas rada iekšējas asiņošanas tendenci (jebkuru Jūsu organisma audu, orgānu vai locītavu asiņošana);

nesen bijusi nopietna trauma,

nesen veikta operācija (tostarp stomatoloģiska),

turpmāko 7 dienu laikā ir plānota operācija (tostarp stomatoloģiska).

Ja Jums bijis receklis smadzeņu artērijā (išēmisks insults), kas radies pēdējās septiņās dienās.

Ja Jums ir nieru vai aknu slimība.

Ja Jūsu anamnēzē ir astma vai alerģiskas reakcijas, arī alerģija pret jebkurām zālēm, kas lietotas Jūsu slimības ārstēšanai.

Ja Jums ir podagra.

Ja Jūs lietojat alkoholu, jo tādā gadījumā ir palielināts kuņģa-zarnu trakta asiņošanas vai bojājuma risks.

Ja Jums ir stāvoklis, ko sauc par glikozes-6-fosfāta dehidrogenāzes (G6FD) deficītu, jo pastāv īpašas formas anēmijas (mazs sarkano asins šūnu skaits) veidošanās risks.

DuoPlavin lietošanas laikā

Jums jāpastāsta savam ārstam

ja tiek plānota ķirurģiska (arī stomatoloģiska) operācija;

ja Jums ir jebkādas kuņģa vai vēdera sāpes vai kuņģa vai zarnu asiņošana (sarkani vai melni izkārnījumi).

Jums jāpastāsta savam ārstam nekavējoties, ja Jums rodas medicīnisks stāvoklis, kas zināms kā trombotiska trombocitopēniska purpura jeb TTP un izpaužas ar drudzi un zilumiem zem

ādas, kas var rasties kā sarkani punkti kniepadatas gala lielumā ar neizskaidrojamu ārkārtēju nogurumu, apjukumu, ādas vai acu dzeltēšanu (dzelti) vai bez šīm izpausmēm (skatīt 4. punktu).

Ja Jūs iegriežat sev vai savainojat sevi, var paiet ilgāks laiks līdz apstājas asiņošana. Tas saistīts ar Jūsu zāļu darbību, jo tās novērš asins recekļu veidošanos. Tomēr, ja esat nobažījies par asiņošanu, Jums uzreiz jāsazinās ar savu ārstu (skatīt 4. punktu).

Jūsu ārsts var nosūtīt Jūs veikt asinsanalīzes.

Bērni un pusaudži

Bērniem un pusaudžiem līdz 18 gadu vecumam DuoPlavin lietošanai nav paredzēts. Gadījumos, kad acetilsalicilskābi (ASS) saturošas zāles nozīmē bērniem vai pusaudžiem ar vīrusu infekciju, pastāv saistība starp ASS lietošanu un Reija sindroma attīstību. Reija sindroms ir ļoti reta slimība, kuras iznākums var būt letāls.

Citas zāles un DuoPlavin

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Dažas citas zāles var ietekmēt DuoPlavin lietošanu vai otrādi.

Jums noteikti jāpasaka ārstam, ja Jūs lietojat

zāles, kas var Jums palielināt asiņošanas risku, piemēram:

iekšķīgi lietojamos antikoagulantus, zāles, ko lieto, lai samazinātu asins recekļu veidošanos,

ASS vai citu nesteroīdu pretiekaisuma līdzekli, ko parasti izmanto sāpīgu un/vai iekaisīgu muskuļu vai locītavu stāvokļu ārstēšanai,

heparīnu vai jebkuras citas injicējamas zāles, ko lieto asins recēšanas mazināšanai,

- tiklopidīnu, citus prettrombocītu līdzekļus,

selektīvos serotonīna atpakaļsaistes inhibitorus (piemēram, bet ne tikai fluoksetīnu vai fluvoksamīnu) – zāles ko parasti lieto depresijas ārstēšanai,

omeprazolu vai esomeprazolu – zāles kuņģa darbības traucējumu ārstēšanai,

metotreksātu - zāles, ko lieto, lai ārstētu smagu locītavu slimību (reimatoīdo artrītu) vai ādas slimību (psoriāzi),

acetazolamīdu — zāles, ko lieto, lai ārstētu glaukomu (paaugstinātu intraokulāro spiedienu) vai epilepsiju, vai lai pastiprinātu urīna plūsmu,

probenecīdu, benzbromaronu vai sulfīnpirazonu – zāles, ko lieto podagras ārstēšanai,

flukonazolu vai vorikonazolu - zāles, ko lieto sēnīšu infekcijas ārstēšanai,

efavirenzu vai tenofovīru – zāles HIV (cilvēka imūndeficīta vīrusa) infekcijas ārstēšanai,

valproiskābi, valproātu vai karbamazepīnu - zāles dažu epilepsijas veidu ārstēšanai,

vējbaku vakcīnu, zāles, ko izmanto vējbaku vai jostas rozes profilaksei, 6 nedēļu laikā no DuoPlavin lietošanas, kā arī gadījumā, ja Jums ir aktīva vējbaku vai jostas rozes infekcija (skatīt 2. punktu „Bērni un pusaudži”),

moklobemīdu – zāles depresijas ārstēšanai,

repaglinīdu – zāles diabēta ārstēšanai,

-paklitakselu – zāles vēža ārstēšanai,

Nikorandilu - zāles, ko lieto, lai ārstētu ar sirdi saistītas sāpes krūškurvī.

Jums jāpārtrauc cita klopidogrela lietošana, kamēr lietojat DuoPlavin.

ASS lietojot laiku pa laikam (ne vairāk par 1000 mg 24 stundu laikā), problēmas parasti nerodas, bet ilgstoša lietošana citos apstākļos jāapspriež ar ārstu.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Nelietojiet DuoPlavin grūtniecības trešā trimestra laikā.

Šīs zāles labāk nelietot grūtniecības pirmā un otrā trimestra laikā.

Ja Jums ir grūtniecība vai aizdomas par grūtniecību, Jums par to jāpastāsta savam ārstam vai farmaceitam pirms DuoPlavin lietošanas. Ja Jums iestājas grūtniecība DuoPlavin lietošanas laikā, nekavējoties konsultējieties ar savu ārstu, jo grūtniecības laikā klopidogrelu nav ieteicams lietot.

Jūs nedrīkstat barot bērnu ar krūti, kamēr lietojat šīs zāles.

Ja barojat bērnu ar krūti vai plānojat barot bērnu ar krūti, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar savu ārstu.

Pirms jebkuru zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

DuoPlavin neietekmē Jūsu spēju vadīt transportlīdzekļus vai apkalpot mehānismus.

DuoPlavin satur laktozi

Ja ārsts Jums ir teicis, ka Jums ir kāda cukura (piemēram, laktozes) nepanesība, pirms lietojat šīs zāles konsultējieties ar ārstu.

DuoPlavin satur hidrogenētu rīcineļļu

Tā var izraisīt kuņģa darbības traucējumus vai caureju.

3.Kā lietot DuoPlavin

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Ieteicamā deva ir viena DuoPlavin tablete dienā kopā ar glāzi ūdens, lietojot iekšķīgi ēšanas laikā vai neatkarīgi no ēdienreizēm.

Jums jālieto zāles vienā un tai pašā laikā katru dienu.

Atkarībā no Jūsu stāvokļa Jūsu ārsts noteiks, cik ilgi Jums jālieto DuoPlavin. Ja Jums ir bijusi sirdslēkme, to jāparaksta vismaz četru nedēļu ilgai lietošanai. Jebkurā gadījumā Jums jālieto DuoPlavin tik ilgi, kamēr Jūsu ārsts turpina to parakstīt.

Ja esat lietojis DuoPlavin vairāk nekā noteikts

Palielināta asiņošanas riska dēļ sazinieties ar ārstu vai tuvākās slimnīcas neatliekamās palīdzības nodaļu.

Ja esat aizmirsis lietot DuoPlavin

Ja esat aizmirsis ieņemt DuoPlavin devu, bet atceraties to 12 stundu laikā pēc parastā lietošanas laika, nekavējoties ieņemiet tableti un pēc tam lietojiet nākamo tableti parastā laikā.

Ja esat aizmirsis vairāk nekā 12 stundas, vienkārši lietojiet nākamo devu parastajā laikā. Nelietojiet divkāršu devu, lai aizvietotu izlaisto tableti.

Jūs varat pārbaudīt, kad Jūs pēdējo reizi lietojāt DuoPlavin, 14, 28 un 84 tablešu iepakojumā izmantojot uz plāksnītes esošo kalendāru.

Ja Jūs pārtraucat lietot DuoPlavin

Nepārtrauciet ārstēšanu, ja vien ārsts Jums to nav licis. Pirms zāļu lietošanas pārtraukšanas vai lietošanas atsākšanas sazinieties ar ārstu.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4.Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Nekavējoties sazinieties ar ārstu, ja Jums rodas

-drudzis, infekcijas pazīmes vai stiprs nogurums. Šie simptomi var rasties reti sastopamas dažu asins šūnu skaita mazināšanās dēļ;

-aknu darbības traucējumu pazīmes, piemēram, dzeltena ādas un/vai acu krāsa (dzelte), saistīta vai nesaistīta ar asiņošanu, kas rodas zem ādas sīku, sarkanu punktu veidā, un/vai apjukumu (skatīt 2. punktu ”Brīdinājumi un piesardzība lietošanā”);

-mutes dobuma pietūkums vai ādas bojājumi, piemēram, izsitumi vai nieze, ādas bullas. Tās var būt alerģiskas reakcijas pazīmes.

Visbiežāk novērotā blakusparādība, kas novērota, lietojot DuoPlavin, ir asiņošana. Asiņošana var izpausties kā kuņģa vai zarnu asiņošana, zilumi, hematoma (neparasta asiņošana vai zilumu veidošanās zem ādas), deguna asiņošana, asinis urīnā. Nelielā skaitā gadījumu ziņots arī par acs asiņošanu, asiņošanu galvas smadzenēs (īpaši gados vecākiem cilvēkiem), plaušās vai locītavās.

Ja Jums DuoPlavin lietošanas laikā rodas ilgstoša asiņošana

Ja esat sev iegriezis vai guvis traumu, līdz asiņošanas apturēšanai var paiet ilgāks laiks. Tas ir saistīts ar Jūsu zāļu iedarbību, jo tās novērš asins recekļa veidošanos. Tas neattiecas uz nelieliem iegriezumiem un traumām, piemēram, sagriešanos skujoties. Tomēr, ja Jums rodas bažas par asiņošanu, tūlīt sazinieties ar ārstu (skatīt 2. punktu ”Brīdinājumi un piesardzība lietošanā”).

Citas blakusparādības ir šādas

Biežas blakusparādības (var rasties līdz 1 no 10 cilvēkiem): caureja, sāpes vēderā, gremošanas traucējumi vai grēmas.

Retākas blakusparādības (var rasties līdz 1 no 100 cilvēkiem):

galvassāpes, kuņģa čūla, vemšana, slikta dūša, aizcietējums, pārlieka gāzu uzkrāšanās kuņģī vai zarnās, izsitumi, nieze, reibonis, tirpšana unnejutīgums.

Retas blakusparādības (var rasties līdz 1 no 1 000 cilvēkiem): vertigo, krūšu palielināšanās vīriešiem.

Ļoti retas blakusparādības (var rasties līdz 1 no 10 000 cilvēkiem):

dzelte (ādas un/vai acu dzeltena nokrāsa), dedzinoša sajūta kuņģī un/vai barības vadā; stipras sāpes vēderā kopā ar muguras sāpēm vai bez tām; drudzis, apgrūtināta elpošana, dažreiz kopā ar klepu; ģeneralizētas alerģiskas reakcijas (piemēram, vispārēja karstuma sajūta ar pēkšņu vispārēju diskomfortu līdz ģībonim); mutes dobuma tūska; bulozi izsitumi; alerģiskas reakcijas uz ādas; mutes dobuma gļotādas iekaisums (stomatīts); pazemināts asinsspiediens; apjukums; halucinācijas; sāpes locītavās; muskuļu sāpes; garšas sajūtas traucējumi, sīko asinsvadu iekaisums.

Blakusparādību biežums nav zināms (biežumu nevar noteikt pēc pieejamiem datiem): čūlas perforācija, troksnis ausīs, dzirdes zudums, pēkšņa dzīvību apdraudoša alerģiska vai

paaugstinātas jutības reakcija ar sāpēm krūškurvī vai vēderā, nieru slimība, zems cukura līmenis asinīs, podagra (sāpīgas, pietūkušas locītavas, ko izraisa urīnskābes kristāli) un pārtikas alerģijas paasinājums, īpaša anēmijas (mazs sarkano asins šūnu skaits) forma (skatīt 2. punktu „Brīdinājumi un piesardzība lietošanā”), tūska.

Turklāt Jūsu ārsts var konstatēt pārmaiņas Jūsu asins vai urīna analīzēs.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.Kā uzglabāt DuoPlavin

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un blistera pēc „Der. līdz” un „EXP”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

Nelietojiet šīs zāles, ja ievērojat jebkādas redzamas bojājuma pazīmes.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko DuoPlavin satur

DuoPlavin 75 mg/75 mg apvalkotās tabletes

Aktīvās vielas ir klopidogrels un acetilsalicilskābe (ASS). Katra tablete satur 75 mg klopidogrela (hidrogēnsulfāta veidā) un 75 mg acetilsalicilskābes.

Citas sastāvdaļas ir:

tabletes kodols: mannīts (E421), makrogols 6000, mikrokristāliskā celuloze, mazaizvietotā hidroksipropilceluloze, kukurūzas ciete, hidrogenēta rīcineļļa (skatīt 2. punktu „DuoPlavin satur hidrogenētu rīcineļļu”), stearīnskābe, koloidāls bezūdens silīcija dioksīds;

tabletes apvalks: laktozes monohidrāts (skatīt 2. punktu „DuoPlavin satur laktozi”), hipromeloze (E464), titāna dioksīds (E171), triacetīns (E1518), dzeltenais dzelzs oksīds

(E172);

glazētājviela: karnaubas vasks.

DuoPlavin 75 mg/100 mg apvalkotās tabletes

Aktīvās vielas ir klopidogrels un acetilsalicilskābe (ASS). Katra tablete satur 75 mg klopidogrela (hidrogēnsulfāta veidā) un 100 mg acetilsalicilskābes.

Citas sastāvdaļas ir:

tabletes kodols: mannīts (E421), makrogols 6000, mikrokristāliskā celuloze, mazaizvietotā hidroksipropilceluloze, kukurūzas ciete, hidrogenēta rīcineļļa (skatīt 2. punktu „DuoPlavin satur hidrogenētu rīcineļļu”), stearīnskābe un koloidāls bezūdens silīcija dioksīds;

tabletes apvalks: laktozes monohidrāts (skatīt 2. punktu „DuoPlavin satur laktozi”), hipromeloze (E464), titāna dioksīds (E171), triacetīns (E1518), sarkanais dzelzs oksīds

(E172);

glazētājviela: karnaubas vasks.

DuoPlavin ārējais izskats un iepakojums

DuoPlavin 75 mg/75 mg apvalkotās tabletes

DuoPlavin 75 mg/75 mg apvalkotās tabletes (tabletes) ir ovālas, abpusēji viegli izliektas, dzeltenas ar iegravētu ”C75” vienā pusē un ”A75” otrā pusē. DuoPlavin pieejams kartona kastītēs pa

14, 28, 30 un 84 tabletēm alumīnija blisteros

30 x 1, 50 x 1, 90 x 1 un 100 x 1 tabletei perforētos alumīnija dozējamu vienību blisteros.

DuoPlavin 75 mg/100 mg apvalkotās tabletes

DuoPlavin 75 mg/100 mg apvalkotās tabletes (tabletes) ir ovālas, abpusēji viegli izliektas, gaišsārtas ar iegravētu ”C75” vienā pusē un ”A100” otrā pusē. DuoPlavin pieejams kartona kastītēs pa

14, 28 un 84 tabletēm alumīnija blisteros

30 x 1, 50 x 1, 90 x 1 un 100 x 1 tabletei perforētos alumīnija dozējamu vienību blisteros.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

Sanofi Clir SNC

54, rue La Boétie - F-75008 Paris, Francija

Ražotājs:

Sanofi Winthrop Industrie

1, Rue de la Vierge, Ambarès & Lagrave, F-33565 Carbon Blanc cedex, Francija

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/ Belgien

Lietuva

Sanofi Belgium

UAB «SANOFI-AVENTIS LIETUVA»

Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00

Tel: +370 5 2755224

България

Luxembourg/Luxemburg

SANOFI BULGARIA EOOD

Sanofi Belgium

Тел: +359 (0)2 970 53 00

Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00 (Belgique/Belgien)

Česká republika

Magyarország

sanofi-aventis, s.r.o.

SANOFI-AVENTIS Zrt.

Tel: +420 233 086 111

Tel.: +36 1 505 0050

Danmark

Malta

sanofi-aventis Denmark A/S

Sanofi Malta Ltd.

Tlf: +45 45 16 70 00

Tel: +356 21493022

Deutschland

Nederland

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

sanofi-aventis Netherlands B.V.

Tel: +49 (0)180 2 222010

Tel: +31 (0)182 557 755

Eesti

Norge

sanofi-aventis Estonia OÜ

sanofi-aventis Norge AS

Tel: +372 627 3488

Tlf: +47 67 10 71 00

Ελλάδα

Österreich

sanofi-aventis AEBE

sanofi-aventis GmbH

Τηλ: +30 210 900 16 00

Tel: +43 1 80 185 – 0

España

Polska

sanofi-aventis, S.A.

sanofi-aventis Sp. z o.o.

Tel: +34 93 485 94 00

Tel: +48 22 280 00 00

France

Portugal

sanofi-aventis France

Sanofi - Produtos Farmacêuticos, Lda

Tél: 0 800 222 555

Tel: +351 21 35 89 400

Appel depuis l’étranger: +33 1 57 63 23 23

 

Hrvatska

România

sanofi-aventis Croatia d.o.o.

Sanofi Romania SRL

Tel: +385 1 600 34 00

Tel: +40 (0) 21 317 31 36

Ireland

Slovenija

sanofi-aventis Ireland Ltd. T/A SANOFI

sanofi-aventis d.o.o.

Tel: +353 (0) 1 403 56 00

Tel: +386 1 560 48 00

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o.

Sími: +354 535 7000

Tel: +421 2 33 100 100

Italia

Suomi/Finland

Sanofi S.p.A.

Sanofi Oy

Tel: 800.536 389

Puh/Tel: +358 (0) 201 200 300

 

Κύπρος

Sverige

 

sanofi-aventis Cyprus Ltd.

Sanofi AB

Τηλ: +357 22 871600

Tel: +46

(0)8 634 50 00

Latvija

United Kingdom

sanofi-aventis Latvia SIA

Sanofi

 

Tel: +371 67 33 24 51

Tel: +44

(0) 845 372 7101

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta <mēnesis GGGG>

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http//www.ema.europa.eu.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas