Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

DuoTrav (travoprost / timolol) – Marķējuma teksts - S01ED51

Updated on site: 06-Oct-2017

Zāļu nosaukumsDuoTrav
ATĶ kodsS01ED51
Vielatravoprost / timolol
RažotājsNovartis Europharm Limited

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KĀRBIŅA VIENAI 2,5 ml PUDELĪTEI + KĀRBIŅA 3 x 2,5 ml PUDELĪTĒM + KĀRBIŅA 6 x 2,5 ml PUDELĪTĒM

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

DuoTrav 40 mikrogrami/ml + 5 mg/ml acu pilieni, šķīdums travoprost/timolol

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

1ml šķīduma satur 40 mikrogramus travoprosta un 5 mg timolola (timolola maleāta formā).

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur: polikvaterīns-1, mannīts (E421), propilēnglikols (E1520), hidrogenēta polioksietilēnrīcineļļa 40 (HCO-40), borskābe, nātrija hlorīds, nātrija hidroksīds un/vai sālsskābe (pH regulēšanai), attīrīts ūdens.

Papildus informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

Acu pilieni, šķīdums. 1 x 2,5 ml

3 x 2,5 ml

6 x 2,5 ml

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Okulārai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz:

Iznīcināt 4 nedēļas pēc pirmās atvēršanas.

Atvērts:

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C

10.ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Lielbritānija

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/06/338/001 1 x 2,5 ml – PP pudelīte

EU/1/06/338/002 3 x 2,5 ml – PP pudelīte

EU/1/06/338/003 6 x 2,5 ml – PP pudelīte

EU/1/06/338/004 1 x 2,5 ml – ZBPE pudelīte

EU/1/06/338/005 3 x 2,5 ml – ZBPE pudelīte

EU/1/06/338/006 6 x 2,5 ml – ZBPE pudelīte

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16 INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

duotrav

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA PUDELĪTES ETIĶETE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

DuoTrav 40 mikrogrami/ml + 5 mg/ml acu pilieni, šķīdums travoprost/timolol

Okulārai lietošanai.

2.LIETOŠANAS VEIDS

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. <Atvērt šeit>

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz:

Iznīcināt 4 nedēļas pēc pirmās atvēršanas.

Atvērts:

4.SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

5.SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

2,5 ml

6 CITA

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

PĀRKLĀJUMS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

DuoTrav 40 mikrogrami/ml + 5 mg/ml acu pilieni, šķīdums travoprost/timolol

2. LIETOŠANAS VEIDS

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz:

Iznīcināt 4 nedēļas pēc pirmās atvēršanas.

4. SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

2,5 ml

6 CITA

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas