Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ebilfumin (oseltamivir) – Zāļu apraksts - J05AH02

Updated on site: 06-Oct-2017

Zāļu nosaukumsEbilfumin
ATĶ kodsJ05AH02
Vielaoseltamivir
RažotājsActavis Group PTC ehf

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Ebilfumin 30 mg cietās kapsulas

Ebilfumin 45 mg cietās kapsulas

Ebilfumin 75 mg cietās kapsulas

2.KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Ebilfumin 30 mg cietās kapsulas

Katra cietā kapsula satur oseltamivīra fosfātu, kas atbilst 30 mg oseltamivīra (Oseltamivirum). Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

Ebilfumin 45 mg cietās kapsulas

Katra cietā kapsula satur oseltamivīra fosfātu, kas atbilst 45 mg oseltamivīra (Oseltamivirum). Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

Ebilfumin 75 mg cietās kapsulas

Katra cietā kapsula satur oseltamivīra fosfātu, kas atbilst 75 mg oseltamivīra (Oseltamivirum). Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.ZĀĻU FORMA

Ebilfumin 30 mg cietās kapsulas

Cietajai kapsulai ir spilgti dzeltens korpuss un vāciņš ar melnu uzdruku „OS 30”. Kapsulas izmērs: 4. Kapsula satur baltu granulētu pulveri.

Ebilfumin 45 mg cietās kapsulas

Cietajai kapsulai ir balts necaurspīdīgs korpuss un vāciņš ar melnu uzdruku „OS 45”. Kapsulas izmērs: 4.

Kapsula satur baltu granulētu pulveri.

Ebilfumin 75 mg cietās kapsulas

Cietajai kapsulai ir balts necaurspīdīgs korpuss un spilgti dzeltens vāciņš ar melnu uzdruku „OS 75. Kapsulas izmērs: 2.

Kapsula satur baltu granulētu pulveri.

4.KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.Terapeitiskās indikācijas

Gripas ārstēšana

Ebilfumin ir paredzēts pieaugušajiem un bērniem, tai skaitā iznēsātiem jaundzimušajiem ar tipiskiem gripas simptomiem laikā, kad sabiedrībā cirkulē gripas vīruss. Efektivitāte pierādīta, sākot ārstēšanu divu dienu laikā no pirmo simptomu parādīšanās brīža.

Gripas profilakse

-Gripas profilakse cilvēkiem no viena gada vecuma vai vecākiem pēc kontakta ar klīniski diagnosticētu gripas slimnieku laikā, kad sabiedrībā cirkulē gripas vīruss.

-Atbilstoša Ebilfumin lietošana gripas profilaksei jānosaka katrā konkrētā gadījumā, ņemot vērā apstākļus un cilvēku grupu, kurai nepieciešama aizsardzība. Izņēmuma gadījumā (piemēram, neatbilstība starp cirkulējošiem vīrusa celmiem un vakcīnas sastāvā esošiem celmiem un pandēmijas gadījumā) cilvēkiem no viena gada vecuma vai vecākiem var apsvērt sezonālu profilaksi.

-Ebilfumin indicēts gripas profilaksei pēc kontakta ar gripas slimnieku zīdaiņiem līdz 1 gada vecumam pandēmiska gripas uzliesmojuma laikā (skatīt 5.2. apakšpunktu).

Ebilfumin neaizstāj pretgripas vakcināciju.

Pretvīrusu līdzekļu lietošana gripas ārstēšanai un profilaksei jānosaka, ievērojot oficiālos ieteikumus. Pieņemot lēmumu par oseltamivīra lietošanu terapijai un profilaksei, jāņem vērā informācija par cirkulējošo gripas vīrusu tipiem, pieejamā informācija par vīrusu jutību pret zālēm katrā sezonā un informācija par slimības ietekmi dažādos ģeogrāfiskos apvidos un pacientu grupās (skatīt 5.1. apakšpunktu).

4.2.Devas un lietošanas veids

Devas

Ebilfumin cietās kapsulas ir bioekvivalentas zāļu formas. 75 mg devu var lietot kā

-vienu 75 mg kapsulu vai

-vienu 30 mg kapsulu un vienu 45 mg kapsulu.

Pediatriskiem un pieaugušiem pacientiem, kam ir grūti norīt kapsulas vai vajadzīga mazāka deva, ieteicamais medikaments ir rūpnieciski ražots pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai (6 mg/ml).

Pieaugušie un pusaudži no 13 gadu vecuma

Ārstēšana: Ieteicamā iekšķīgi lietojamā deva pusaudžiem (vecumā no 13 līdz 17 gadiem) un pieaugušajiem ir pa 75 mg oseltamivīra divas reizes dienā 5 dienas.

Ķermeņa masa

Ieteicamā deva 5 dienas

> 40 kg

75 mg divas reizes dienā

Ārstēšana jāuzsāk pēc iespējas ātrāk pirmajās divās gripas simptomu parādīšanās dienās.

Profilakse pēc kontakta ar gripas slimnieku: Ieteicamā deva gripas profilaksei pusaudžiem (vecumā no 13 līdz 17 gadiem) un pieaugušajiem pēc cieša kontakta ar inficētu cilvēku ir 75 mg oseltamivīra vienu reizi dienā 10 dienas.

Ķermeņa masa

Ieteicamā deva 10 dienas

> 40 kg

75 mg vienu reizi dienā

Ārstēšana jāuzsāk pēc iespējas ātrāk divu dienu laikā pēc kontakta ar inficētu cilvēku.

Profilakse laikā, kad sabiedrībā cirkulē gripas epidēmija: Ieteicamā deva gripas profilaksei slimības uzliesmojuma laikā ir 75 mg oseltamivīra vienu reizi dienā līdz pat 6 nedēļas ilgi.

Pediatriskā populācija

Bērni vecumā no 1 līdz 12 gadiem

Zīdaiņiem un bērniem no 1 gada vecuma pieejamas Ebilfumin 30 mg, 45 mg un 75 mg kapsulas.

Ārstēšana: Zīdaiņu un bērnu no 1 gada vecuma ārstēšanai ieteicamas šādas ķermeņa masai pielāgotas dozēšanas shēmas.

Ķermeņa masa

Ieteicamā deva 5 dienas

10 līdz15 kg

30 mg divas reizes dienā

 

> 15 kg līdz 23 kg

45 mg divas reizes dienā

> 23 kg līdz 40 kg

60 mg divas reizes dienā

> 40 kg

75 mg divas reizes dienā

Ārstēšana jāuzsāk pēc iespējas ātrāk pirmajās divās gripas simptomu parādīšanās dienās.

Profilakse pēc kontakta ar gripas slimnieku: Ieteicamā Ebilfumin deva gripas profilaksei pēc kontakta ar gripas slimnieku ir šāda.

Ķermeņa masa

Ieteicamā deva 10 dienas

10 līdz15 kg

30 mg vienu reizi dienā

> 15 kg līdz 23 kg

45 mg vienu reizi dienā

> 23 kg līdz 40 kg

60 mg vienu reizi dienā

> 40 kg

75 mg vienu reizi dienā

Profilakse laikā, kad sabiedrībā cirkulē gripas epidēmija: Profilakse gripas epidēmijas laikā nav pētīta bērniem līdz 12 gadu vecumam.

Zīdaiņi vecumā no 0 līdz 12 mēnešiem

Ārstēšana: Ieteicamā deva 0–12 mēnešus vecu zīdaiņu ārstēšanai ir 3 mg/kg divreiz dienā. Tas balstās uz farmakokinētikas un lietošanas drošuma datiem, kas liecina, ka šāda deva zīdaiņiem vecumā no

0 līdz 12 mēnešiem nodrošina tādu priekšzāļu un aktīvā metabolīta koncentrāciju plazmā, kas ļauj sagaidīt klīnisku efektivitāti un līdzīgu drošuma profilu, kāds novērots vecākiem bērniem un pieaugušajiem (skatīt 5.2. apakšpunktu). Šāda devu shēma ieteicama 0–12 mēnešus vecu zīdaiņu ārstēšanai:

Ķermeņa masa *

Ieteicamā deva 5 dienas

3 kg

9 mg divreiz dienā

4 kg

12 mg divreiz dienā

5 kg

15 mg divreiz dienā

6 kg

18 mg divreiz dienā

7 kg

21 mg divreiz dienā

8 kg

24 mg divreiz dienā

9 kg

27 mg divreiz dienā

10 kg

30 mg divreiz dienā

* Šajā tabulā nav iekļautas visas šajā pacientu grupā iespējamās ķermeņa masas vērtības. Lai noteiktu devu, visiem pacientiem vecumā līdz 1 gadam, neatkarīgi no pacienta ķermeņa masas, jālieto 3 mg/kg.

Ārstēšana jāuzsāk pēc iespējas ātrāk pirmajās divās gripas simptomu parādīšanās dienās.

Šī ieteiktā deva neattiecas uz priekšlaicīgi dzimušiem zīdaiņiem, proti, mazāk nekā 36 nedēļas pēc ieņemšanas brīža.Nav pieejama pietiekama informācija par šiem pacientiem, kuriem var būt nepieciešama savādāka deva nenobriedušu fizioloģisko funkciju dēļ.

Profilakse pēc kontakta ar gripas slimnieku: Ieteicamā profilaktiskā deva zīdaiņiem līdz 1 gada vecumam pandēmiska gripas uzliesmojuma laikā ir puse no ārstēšanai paredzētās dienas devas. To pamato klīniskie dati par zīdaiņiem un bērniem no 1 gada vecuma, un pieaugušiem, kas liecina, ka profilaktiska deva, kas atbilst pusei no ārstēšanai paredzētas dienas devas, ir klīniski efektīva gripas profilaksei. Šāda vecumam pielāgota profilaktisku devu shēma ieteicama 0-12 mēnešus veciem zīdaiņiem vecumā no 0 līdz 12 mēnešiem (informāciju par kopējās iedarbības simulāciju skatīt 5.2. apakšpunktā):

Vecums

Ieteicamā deva 10 dienas

0– 12 mēneši

3 mg/kg vienu reizi dienā

Šī ieteiktā deva neattiecas uz priekšlaicīgi dzimušiem zīdaiņiem, proti, pirms 36 nedēļu vecuma no ieņemšanas brīža. Nav pieejams pietiekami daudz datu par šiem pacientiem, kam var būt nepieciešama citāda deva nenobriedušu fizioloģisko funkciju dēļ.

Ambulatora profilakse gripas epidēmijas laikā: profilakse gripas epidēmijas laikā bērniem vecumā no 0 līdz 12 mēnešiem nav pētīta.

Norādījumus par ekstemporālo zāļu pagatavošanu skatīt 6.6. apakšpunktā.

Īpašas cilvēku grupas

Aknu darbības traucējumi

Pacientiem ar aknu darbības traucējumiem devas pielāgošana nav nepieciešama ne ārstēšanai, ne profilaksei. Nav veikti pētījumi bērniem ar aknu darbības traucējumiem.

Nieru darbības traucējumi

Gripas ārstēšana: Pieaugušajiem un pusaudžiem vecumā no 13 līdz 17 gadiem ar vidēji smagiem vai smagiem nieru darbības traucējumiem ieteicams pielāgot devu. Ieteicamās devas norādītas tabulā zemāk.

Kreatinīna klīrenss

Ieteicamā deva ārstēšanai

> 60 (ml/min)

75 mg divas reizes dienā

> 30 līdz 60 (ml/min)

30 mg divas reizes dienā

> 10 līdz 30 (ml/min)

30 mg vienu reizi dienā

≤ 10 (ml/min)

Lietot nav ieteicams (informācija nav pieejama)

Hemodialīzes pacienti

30 mg pēc katra hemodialīzes kursa

Peritoneālās dialīzes pacienti*

30 mg vienreizējas devas veidā

* Informācija iegūta pētījumos ar pacientiem, kuriem veic nepārtrauktu ambulatoru peritoneālo dialīzi (NAPD). Paredzams, ka automātiskas peritoneālās dialīzes (APD) režīmā oseltamivīra karboksilāta klīrenss būs lielāks. Drīkst pārslēgt terapijas režīmu no APD uz NAPD, ja nefrologs to uzskata par nepieciešamu.

Gripas profilakse: pieaugušajiem un pusaudžiem vecumā no 13 līdz 17 gadiem ar vidēji smagiem vai smagiem nieru darbības traucējumiem ieteicams pielāgot devu kā norādīts tabulā zemāk.

Kreatinīna klīrenss

Ieteicamā deva profilaksei

> 60 (ml/min)

75 mg vienu reizi dienā

> 30 līdz 60 (ml/min)

30 mg vienu reizi dienā

> 10 līdz 30 (ml/min)

30 mg katru otro dienu

≤ 10 (ml/min)

Lietot nav ieteicams (informācija nav pieejama)

Hemodialīzes pacienti

30 mg pēc katra otrā hemodialīzes kursa

Peritoneālās dialīzes pacienti*

30 mg reizi nedēļā

* Informācija iegūta pētījumos ar pacientiem, kuriem veic nepārtrauktu ambulatoru peritoneālo dialīzi (NAPD). Paredzams, ka automātiskas peritoneālās dialīzes (APD) režīmā oseltamivīra karboksilāta klīrenss būs lielāks. Drīkst pārslēgt terapijas režīmu no APD uz NAPD, ja nefrologs to uzskata par nepieciešamu.

Nav pieejama pietiekama klīniskā informācija par zīdaiņiem un bērniem (līdz 12 gadu vecumam) ar nieru darbības traucējumiem, lai varētu sniegt jebkādas devu rekomendācijas.

Gados vecāki cilvēki

Ja nav norādes par vidēji smagiem vai smagiem nieru darbības traucējumiem, deva nav jāpielāgo.

Pacienti ar pavājinātu imunitāti

Pacientiem ar pavājinātu imunitāti ir vērtēta ilgstošāka, līdz 12 nedēļas ilga sezonāla profilakse (skatīt 4.4., 4.8. un 5.1. apakšpunktu).

Lietošanas veids

Iekšķīgai lietošanai.

Pacienti, kuri nespēj norīt kapsulas, var saņemt atbilstošu ekstemporānu zāļu formu (pagatavošanu skatīt 6.6. apakšpunktā).

4.3.Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

4.4.Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Oseltamivīrs ir efektīvs tikai pret gripas vīrusu izraisītu slimību. Nav pierādījumu par oseltamivīra efektivitāti pret citu vīrusu izraisītām slimībām, izņemot gripas vīrusus (skatīt 5.1 apakšpunktu).

Oseltamivīrs neaizstāj pretgripas vakcināciju.

Oseltamivīra lietošana nedrīkst ietekmēt cilvēku izvērtēšanu ikgadējai pretgripas vakcinācijai. Aizsardzība pret gripu turpinās tikai oseltamivīra lietošanas laikā. Oseltamivīru gripas ārstēšanai un profilaksei drīkst izmantot tikai tad, ja droši epidemioloģiskie dati liecina par gripas vīrusa cirkulēšanu sabiedrībā. Pierādīts, ka cirkulējošo gripas vīrusu tipu jutība pret oseltamivīru ir ļoti nepastāvīga (skatīt 5.1. apakšpunktu). Tādēļ ārstiem, kuri nozīmē zāles, pieņemot lēmumu par oseltamivīra lietošanu, jāņem vērā visjaunākā pieejamā informācija par attiecīgajā brīdī cirkulējošo vīrusu jutību pret oseltamivīru.

Smaga blakusslimība

Nav pieejama informācija par oseltamivīra drošumu un efektivitāti pacientiem ar jebkādu pietiekami smagu vai nestabilu medicīnisku stāvokli, kura dēļ var būt nepieciešama hospitalizācija.

Pacienti ar pavājinātu imunitāti

Oseltamivīra efektivitāte gripas ārstēšanai vai profilaksei pacientiem ar pavājinātu imunitāti nav droši pierādīta (skatīt 5.1. apakšpunktu).

Sirds/elpceļu slimība

Oseltamivīra efektivitāte, ārstējot pacientus ar hronisku sirds un/vai elpceļu slimību, nav pierādīta. Šai pacientu grupā nenovēroja komplikāciju sastopamības atšķirības starp ārstēšanas un placebo grupām (skatīt 5.1. apakšpunktu).

Pediatriskā populācija

Pašlaik nav pieejama informācija, kas ļautu noteikt devas priekšlaicīgi dzimušiem bērniem (< 36 nedēļas pēc ieņemšanas brīža).

Smagi nieru darbības traucējumi

Pusaudžiem vecumā no 13 līdz 17 gadiem un pieaugušajiem ar smagiem nieru darbības traucējumiem ieteicams pielāgot gan ārstēšanai, gan profilaksei lietoto devu. Nav pieejama pietiekama informācija par zīdaiņiem un bērniem no viena gada vecuma ar nieru darbības traucējumiem, lai varētu sniegt jebkādus ieteikumus par devām (skatīt 4.2. un 5.2. apakšpunktu).

Neiropsihiatriski traucējumi

Pacientiem ar gripu (it īpaši bērniem un pusaudžiem) oseltamivīra lietošanas laikā ir ziņots par neiropsihiatriskiem traucējumiem. Šādi gadījumi novēroti arī pacientiem ar gripu, kuri oseltamivīru nelietoja. Pacienti rūpīgi jānovēro, lai konstatētu iespējamās uzvedības pārmaiņas, un katra konkrētā pacienta gadījumā rūpīgi jāizvērtē ar terapijas turpināšanu saistītais ieguvums un risks (skatīt 4.8. apakšpunktu).

4.5.Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Oseltamivīra farmakokinētiskās īpašības, piemēram, zema saistīšanās pakāpe ar olbaltumvielām un no CYP450 un glikuronidāzes sistēmām neatkarīgs metabolisms (skatīt 5.2. apakšpunktu) liecina, ka nav raksturīga klīniski nozīmīga mijiedarbība ar šo mehānismu starpniecību.

Probenecīds

Lietojot vienlaicīgi ar probenecīdu pacientiem ar normālu nieru darbību, devas pielāgošana nav nepieciešama. Lietojot vienlaicīgi ar probenecīdu, kas ir spēcīgs nieru kanāliņu sekrēcijas anjonu ceļa inhibitors, aptuveni 2 reizes palielinās oseltamivīra aktīvā metabolīta iedarbība.

Amoksicilīns

Oseltamivīram nepiemīt kinētiska mijiedarbība ar amoksicilīnu, kas izdalās tādā pašā veidā, un tas norāda, ka oseltamivīra mijiedarbība ar šo izvadīšanas ceļu ir vāja.

Eliminācija caur nierēm

Ņemot vērā zināmo vairuma šo vielu drošības intervālu, aktīvā metabolīta izvadīšanas īpašības (glomerulārā filtrācija un anjonu tubulārā sekrēcija) un šo ceļu izvadīšanas spēju, klīniski nozīmīga zāļu mijiedarbība, konkurējoši ietekmējot sekrēciju nieru kanāliņos, nav raksturīga. Tomēr oseltamivīrs piesardzīgi jānozīmē cilvēkiem, kuri vienlaicīgi lieto līdzīgi izvadāmas zāles ar šauru terapeitisko drošības indeksu (piemēram, hlorpropamīdu, metotreksātu, fenilbutazonu).

Papildus informācija

Lietojot oseltamivīru vienlaicīgi ar paracetamolu, acetilsalicilskābi, cimetidīnu, antacīdiem (magnija un alumīnija hidroksīdiem un kalcija karbonātiem), rimantadīnu vai varfarīnu (pacientiem, kuriem ir stabila reakcija uz varfarīnu un nav gripas), nav novērota farmakokinētiska mijiedarbība starp šiem līdzekļiem un oseltamivīru vai tā galveno metabolītu.

4.6.Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Lai gan nav veikti kontrolēti klīniskie pētījumi par oseltamivīra lietošanu grūtniecēm, tomēr dati par tā lietošanu grūtniecības laikā ir iegūti pēcreģistrācijas pētījumos un zāļu lietošanas novērojumos (lūdzu skatīt 5.1. apakšpunktu „Gripas ārstēšana grūtniecēm”; datus par zāļu iedarbību grūtniecēm lūdzu skatīt 5.2. apakšpunktā). Šī informācija, apvienojumā ar pētījumiem dzīvniekiem, neliecina par tiešu vai netiešu kaitīgu ietekmi uz grūtniecību, embrija/augļa vai pēcdzemdību attīstību (skatīt 5.3. apakšpunktu). Grūtnieces drīkst lietot oseltamivīru, izvērtējot pieejamo drošuma informāciju, cirkulējošā gripas vīrusa veida patogenitāti un grūtnieces vispārējo veselības stāvokli.

Barošana ar krūti

Žurku mātītēm laktācijas periodā oseltamivīrs un tā aktīvais metabolīts izdalās pienā. Pieejama ļoti ierobežota informācija par bērniem, kurus ar krūti barojušas mātes, kuras lietojušas oseltamivīru, kā arī par oseltamivīra izdalīšanos mātes pienā. Ierobežotā informācija liecina, ka oseltamivīrs un tā aktīvais metabolīts ir atklāti mātes pienā, tomēr līmenis bija zems, kā rezultātā zīdaiņa organismā nonāk subterapeitiska deva. Ņemot vērā šo informāciju, cirkulējošā gripas vīrusa veida patogenitāti un ar krūti barojošās sievietes vispārējo veselības stāvokli, var apsvērt oseltamivīra lietošanu, ja ar krūti barojošajai mātei ir skaidri paredzams iespējamais ieguvums.

Fertilitāte

Ņemot vērā neklīniskos datus, nav nekādu pierādījumu, ka oseltamivīrs ietekmētu vīriešu vai sieviešu auglību (skatīt 5.3. apakšpunktu).

4.7.Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Oseltamivīrs neietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

4.8.Nevēlamās blakusparādības

Drošuma profila kopsavilkums

Vispārējo oseltamivīra drošības profilu pamato klīnisko pētījumu laikā iegūtie dati par 6049 pieaugušajiem/pusaudžiem un 1473 bērniem, kuriem ārstēta gripa ar oseltamivīru vai placebo, kā arī 3990 pieaugušiem/pusaudžiem un 253 bērnu vecuma pacientiem, kuri oseltamivīru vai placebo/bez ārstnieciskās vielas ir saņēmuši gripas profilaksei. Turklāt 475 pacienti (tajā skaitā arī 18 bērni, no

kuriem 10 saņēma oseltamivīru un 8 saņēma placebo) ar pavājinātu imunitāti oseltamivīru vai placebo saņēma gripas profilaksei.

Pieaugušajiem/pusaudžiem terapijas pētījumu laikā visbiežāk ziņotas nevēlamās blakusparādības (NBP) bija slikta dūša un vemšana, bet profilakses pētījumu laikā – slikta dūša. Vairums šo NBP ir aprakstīts kā vienreizējs gadījums pirmajā vai otrajā terapijas dienā, un tās spontāni izzuda 1 – 2 dienu laikā. Bērniem visbiežāk ziņotā nevēlamā blakusparādība bija vemšana. Vairumam pacientu šo NBP dēļ nebija jāpārtrauc oseltamivīra lietošana.

Pēc oseltamivīra nonākšanas tirgū par šādām nopietnām blakusparādībām ziņots reti: anafilaktiskas un anafilaktoīdas reakcijas, aknu darbības traucējumi (zibensveida hepatīts, aknu darbības traucējumi un dzelte), angioneirotiskā tūska, Stīvensa-Džonsona sindroms un toksiska epidermas nekrolīze, kuņģa- zarnu trakta asiņošana un neiropsihiatriski traucējumi.

(Informāciju par neiropsihiatriskiem traucējumiem skatīt 4.4. apakšpunktā).

Blakusparādību saraksts tabulas veidā

Turpmāk tabulā uzskaitīto NBP biežums ir iedalīts šādi: ļoti bieži ( 1/10), bieži ( 1/100 līdz < 1/10),

retāk ( 1/1000 līdz < 1/100), reti ( 1/10 000 līdz < 1/1000) un ļoti reti (< 1/10 000). NBP attiecīgajai kategorijai tabulās ir pievienotas saskaņā ar klīnisko pētījumu laikā iegūtās informācijas analīzes rezultātiem.

Gripas ārstēšana un profilakse pieaugušajiem un pusaudžiem:

Pieaugušajiem/pusaudžiem terapijas un profilakses pētījumu laikā visbiežāk novērotās NBP, lietojot ieteikto devu (pa 75 mg divas reizes dienā 5 dienu terapijas laikā un 75 mg vienu reizi dienā līdz 6 nedēļām profilakses nolūkos), ir sniegtas 1. tabulā.

Tika ziņots, ka drošuma dati pētījuma dalībniekiem, kuri lietoja ieteikto oseltamivīra devu profilakses nolūkos (75 mg vienu reizi dienā līdz 6 nedēļām), bija kvalitatīvi līdzīgi tiem, kas tika novēroti terapijas pētījumos, kaut gan profilakses pētījumos lietošanas periods bija ilgāks.

1. tabula

Gripas terapijas un profilakses pētījumu laikā pieaugušajiem un pusaudžiem vai

 

pēcreģistrācijas uzraudzības laikā novērotās ar oseltamivīra lietošanu saistītās

 

nevēlamās blakusparādības

 

 

 

 

 

 

 

Orgānu sistēmu

Nevēlamas blakusparādības atbilstoši to sastopamības biežumam

klases (OSK)

 

Ļoti bieži

Bieži

Retāk

Reti

Infekcijas un

 

 

Bronhīts,

 

 

infestācijas

 

 

Herpes simplex,

 

 

 

 

 

nazofaringīts,

 

 

 

 

 

augšējo elpceļu

 

 

 

 

 

infekcijas,

 

 

 

 

 

sinusīts

 

 

Asins un

 

 

 

 

Trombocitopēnija

limfātiskās

 

 

 

 

 

sistēmas

 

 

 

 

 

traucējumi

 

 

 

 

 

Imūnās sistēmas

 

 

Paaugstinātas

Anafilaktiskas

traucējumi

 

 

 

jutības reakcija

reakcijas,

 

 

 

 

 

anafilaktoīdas

 

 

 

 

 

reakcijas

Psihiskie

 

 

 

 

Ažitācija,

traucējumi

 

 

 

 

patoloģiska

 

 

 

 

 

uzvedība, trauksme,

 

 

 

 

 

apjukums, murgi,

 

 

 

 

 

delīrijs,

 

 

 

 

 

halucinācijas, nakts

Orgānu sistēmu

Nevēlamas blakusparādības atbilstoši to sastopamības biežumam

klases (OSK)

Ļoti bieži

Bieži

Retāk

Reti

 

 

 

 

murgi,

 

 

 

 

pašsavainošanās

Nervu sistēmas

Galvassāpes

Bezmiegs

Izmainīts apziņas

 

traucējumi

 

 

līmenis, krampji

 

Acu bojājumi

 

 

 

Redzes traucējumi

Sirds funkcijas

 

 

Sirds aritmija

 

traucējumi

 

 

 

 

Elpošanas

 

Klepus, rīkles

 

 

sistēmas

 

iekaisums, iesnas

 

 

traucējumi,

 

 

 

 

krūšu kurvja un

 

 

 

 

videnes slimības

 

 

 

 

Kuņģa-zarnu

Slikta dūša

Vemšana, sāpes

 

Kuņģa-zarnu trakta

trakta

 

vēderā (tajā skaitā

 

asiņošana,

traucējumi

 

sāpes vēdera

 

hemorāģisks kolīts

 

 

augšdaļā),

 

 

 

 

dispepsija

 

 

Aknu un/vai

 

 

Paaugstināts aknu

Zibensveida

žults izvades

 

 

enzīmu līmenis

hepatīts, aknu

sistēmas

 

 

 

mazspēja, hepatīts

traucējumi

 

 

 

 

Ādas un

 

 

Ekzēma,

Angioneirotiskā

zemādas audu

 

 

dermatīts,

tūska, erythema

bojājumi

 

 

izsitumi, nātrene

multiforme,

 

 

 

 

Stīvensa-Džonsona

 

 

 

 

sindroms, toksiska

 

 

 

 

epidermas nekrolīze

Vispārēji

 

Sāpes, reibonis

 

 

traucējumi un

 

(tajā skaitā

 

 

reakcijas

 

vertigo),

 

 

ievadīšanas vietā

 

nogurums,

 

 

 

 

drudzis, sāpes

 

 

 

 

ekstremitātē

 

 

Gripas ārstēšana un profilakse bērniem:

Klīniskajos pētījumos kopumā piedalījās 1473 bērni (tajā skaitā arī veseli bērni vecumā no 1 līdz 12 gadiem un bērni ar bronhiālo astmu vecumā no 6 līdz 12 gadiem), kuri lietoja oseltamivīru gripas saslimšanas ārstēšanai. No tiem 851 bērni tika ārstēti ar oseltamivira suspensiju. Kopumā 158 bērni lietoja ieteikto oseltamivīra devu vienu reizi dienā pēc kontakta ar gripas slimnieku profilakses pētījumā ar slimnieku ģimenes locekļiem (n = 99), sešas nedēļas ilgā sezonālas profilakses pētījumā (n = 49) un 12 nedēļas ilgā sezonālas profilakses pētījumā bērniem (n = 10), kuriem bija pavājināta imunitāte.

2. tabulā minētas biežākās NBP, par kurām ziņots klīniskajos pētījumos, kuros piedalās bērni.

2. tabula. Pētījumos novērotās nevēlamās blakusparādības, lietojot oseltamivīru gripas ārstēšanai un profilaksei bērniem (no vecuma/ķermeņa masas atkarīgs devas lielums [30 līdz 75 mg vienu reizi dienā])

Orgānu sistēmu

Nevēlamas blakusparādības atbilstoši to sastopamības biežumam

klases (OSK)

Ļoti bieži

Bieži

Retāk

Reti

Infekcijas un

 

Vidusauss

 

 

infestācijas

 

iekaisums

 

 

Orgānu sistēmu

Nevēlamas blakusparādības atbilstoši to sastopamības biežumam

klases (OSK)

Ļoti bieži

Bieži

Retāk

Reti

Infekcijas un

 

Vidusauss

 

 

infestācijas

 

iekaisums

 

 

Nervu sistēmas

 

Galvassāpes

 

 

traucējumi

 

 

 

 

Acu bojājumi

 

Konjunktivīts (tajā

 

 

 

 

skaitā apsārtušas

 

 

 

 

acis, izdalījumi no

 

 

 

 

acīm un acu sāpes)

 

 

Ausu un labirinta

 

Ausu sāpes

Bungplēvītes

 

bojājumi

 

 

bojājums

 

Elpošanas sistēmas

Klepus, aizlikts

Iesnas

 

 

traucējumi, krūšu

deguns

 

 

 

kurvja un videnes

 

 

 

 

slimības

 

 

 

 

Kuņģa-zarnu trakta

Vemšana

Sāpes vēderā (arī

 

 

traucējumi

 

vēdera augšdaļā),

 

 

 

 

dispepsija, slikta

 

 

 

 

dūša

 

 

Ādas un zemādas

 

 

Dermatīts (tajā

 

audu bojājumi

 

 

skaitā atopisks

 

 

 

 

un alerģisks

 

 

 

 

dermatīts)

 

Atsevišķu blakusparādību apraksts:

 

 

 

Psihiskie traucējumi un nervu sistēmas traucējumi

Gripa var būt saistīta ar dažādiem neiroloģiskiem un uzvedības simptomiem, kas var ietvert, piemēram, halucinācijas, delīriju un patoloģisku uzvedību, kas dažos gadījumos var beigties letāli. Šie gadījumi var rasties encefalīta vai encefalopātijas gadījumā, bet var rasties arī bez uzskatāmas smagas slimības.

Par pacientiem ar gripu, kuri lietojuši oseltamivīru, bijuši ziņojumi pēcreģistrācijas periodā par krampjiem un delīriju (tajā skaitā simptomiem, piemēram, apziņas līmeņa izmaiņas, apjukums, patoloģiska uzvedība, murgi, halucinācijas, ažitācija, trauksme, nakts murgi), kas tikai ļoti retos gadījumos saistīti ar pašsavainošanos vai letālu iznākumu. Šie gadījumi tika novēroti galvenokārt bērniem un pusaudžiem un tiem bieži bija pēkšņs sākums un tie ātri izzuda. Oseltamivīra saistība ar šiem gadījumiem nav zināma. Šādi neiropsihiski gadījumi novēroti arī pacientiem ar gripu, kuri nebija lietojuši oseltamivīru.

Aknu un/vai žults izvades sistēmas traucējumi

Aknu un/vai žults izvades sistēmas traucējumi, tajā skaitā hepatīts un paaugstināts aknu enzīmu līmenis pacientiem ar gripai līdzīgu slimību. Šie gadījumi ietver letālu zibensveida hepatītu/aknu mazspēju.

Citas īpašas pacientu grupas

Pediatriskā populācija (zīdaiņi līdz viena gada vecumam)

Divos pētījumos, kuru mērķis bija noskaidrot oseltamivīra terapijas farmakokinētiku, farmakodinamiku un drošuma profilu 135 bērniem ar gripas infekciju vecumā līdz vienam gadam, drošuma profils, analizējot pa vecuma grupām, bija līdzīgs: visbiežāk ziņotās nevēlamās blakusparādības bija vemšana, caureja un autiņdermatīts (skatīt 5.2. apakšpunktu). Pieejamie dati par zīdaiņiem, kuru vecums ir mazāks par 36 nedēļām pēc ieņemšanas brīža, nav pietiekami.

Informācija par oseltamivīra lietošanas drošumu, kad tas lietots gripas ārstēšanai zīdaiņiem līdz viena gada vecumam, no prospektīviem un retrospektīviem novērošanas pētījumiem (kopā aptverot vairāk nekā 2400 šīs vecuma grupas zīdaiņu), epidemioloģisko datu bāzu izpētes un pēcreģistrācijas ziņojumi liecina, ka drošuma raksturojums zīdaiņiem līdz viena gada vecumam ir līdzīgs apstiprinātajam lietošanas drošuma raksturojumam bērniem no viena gada vecuma.

Gados vecāki pacienti un pacienti ar hronisku sirds un/vai elpceļu slimību

Gripas terapijas pētījumos tika iekļauti citādi veseli pieaugušie/pusaudži un pacienti riska grupā (pacienti ar lielāku ar gripu saistītu simptomu rašanās risku, piemēram, gados vecāki pacienti un pacienti ar hroniskām sirds vai elpceļu slimībām). Kopumā drošības dati pacientiem riska grupā bija kvalitatīvi līdzīgi kā veseliem pieaugušajiem/pusaudžiem.

Pacienti ar pavājinātu imunitāti

12 nedēļu ilgā profilakses pētījumā, piedaloties 475 pacientiem ar pavājinātu imunitāti, tajā skaitā 18 bērni vecumā no 1 līdz 12 gadiem, drošības dati 238 pacientiem, kuri saņēma oseltamivīru, bija līdzvērtīgi, kā iepriekš novēroti oseltamivīra profilakses klīniskos pētījumos.

Bērni, kuriem jau pirms slimības bija bronhiālā astma

Kopumā blakusparādību dati bērniem ar esošu bronhiālo astmu bija kvalitatīvi līdzvērtīgi tiem, kādi tika novēroti citādi veseliem bērniem.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvuma/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

4.9.Pārdozēšana

Ziņojumi par oseltamivīra pārdozēšanu saņemti no klīniskajiem pētījumiem un pēcreģistrācijas pieredzē. Vairumā gadījumu ziņojumos par pārdozēšanu nav ziņots par blakusparādībām.

Blakusparādības, par kurām ziņots pēc pārdozēšanas, gan pēc rakstura, gan lokalizācijas bija līdzīgas tām, kas novērotas pēc terapeitisku oseltamivīra devu lietošanas un kas aprakstītas 4.8. apakšpunktā „Nevēlamās blakusparādības”.

Specifisks antidots nav zināms.

Pediatriskā populācija

Par pārdozēšanu bērniem ziņots biežāk nekā pieaugušajiem un pusaudžiem. Sagatavojot oseltamivīra suspensiju iekšķīgai lietošanai un lietojot oseltamivīru saturošus līdzekļus bērniem, jāievēro piesardzība.

5.FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1.Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: Pretvīrusu līdzekļi sistēmiskai lietošanai, neiraminidāzes inhibitori, ATĶ kods: J05AH02

Oseltamivīra fosfāts ir aktīvā metabolīta (oseltamivīra karboksilāta) pamatsavienojums. Aktīvais metabolīts ir selektīvs gripas vīrusa neiraminidāzes enzīmu (uz viriona virsmas esošu glikoproteīnu) inhibitors. Vīrusa neiraminidāzes enzīma aktivitāte ir svarīga gan lai vīruss iekļūtu neinficētās šūnās, gan arī nesen izveidojušos vīrusa daļiņu atbrīvošanai no inficētas šūnas un turpmākai vīrusinfekcijas izplatībai organismā.

Oseltamivīra karboksilāts in vitro nomāc A un B gripas vīrusu neiraminidāzes. Oseltamivīra fosfāts in vitro inaktivē gripas vīrusa infekciju un replikāciju. Lietojot iekšķīgi, oseltamivīrs nomāc A un B gripas vīrusu replikāciju un patogēniskumu in vivo gripas infekcijas dzīvnieku modeļos ar pretvīrusu iedarbību līdzīgu kā cilvēkam, lietojot 75 mg divas reizes dienā.

Oseltamivīra pretvīrusu aktivitāte pret A un B gripas vīrusu tika apstiprināta eksperimentālos pētījumos ar veseliem brīvprātīgajiem.

Oseltamivīra neiraminidāzes enzīma IK50 klīniski izolētam A gripas vīrusam bija 0,1 līdz 1,3 nM un B gripas vīrusam - 2,6 nM. Publicētos pētījumos novērota augstāka IK50 B gripas vīrusam, vidēji līdz 8,5 nM.

Klīniskie pētījumi

Gripas infekcijas ārstēšana

Šī indikācija noteikta, pamatojoties uz klīniskiem pētījumiem par dabiskiem gripas uzliesmojumiem, kad dominējošā bija A gripas infekcija

Oseltamivīrs ir efektīvs tikai pret gripas vīrusa izraisītu slimību. Tādēļ statistiskā analīze veikta tikai ar gripas vīrusu inficētiem cilvēkiem. Apvienotā ārstēšanas pētījuma grupā, kurā bija gan ar gripas vīrusu inficēti, gan neinficēti (ITT) cilvēki, primārā efektivitāte mazinājās proporcionāli gripas vīrusu neinficēto pacientu skaitam. Kopējā ārstēšanas grupā gripas infekcija tika apstiprināta 67 % (robežās no 46 % līdz 74 %) pētījumā iesaistīto pacientu. Gados vecāku pacientu grupā 64 % pacientu bija gripas saslimšana un gripas slimība bija 62 % pacientu ar hronisku sirds un/vai elpceļu slimību. Visos III fāzes ārstēšanas pētījumos pacientus iesaistīja pētījumā tikai laikā, kad vietējā sabiedrībā cirkulēja gripas vīruss.

Pieaugušie un pusaudži no 13 gadiem: Pacienti tika uzskatīti par piemērotiem pētījumam, ja par viņiem tika ziņots 36 stundu laikā no simptomu rašanās, viņiem bija drudzis≥ 37,8 °C, ko pavadīja vismaz viens no elpceļu simptomiem (klepus, deguna simptomi vai kakla iekaisums) un vismaz viens sistēmisks simptoms (mialģija, drebuļi/svīšana, nogurums, nespēks vai galvassāpes). Veicot visu gripas vīrusa pozitīvo ārstēšanas pētījumos iesaistīto pieaugušo un pusaudžu (N = 2413) apkopoto analīzi, konstatēja, ka 75 mg oseltamivīra lietošana divas reizes dienā 5 dienas mazina vidējo gripas ilgumu aptuveni par vienu dienu - no 5,2 dienām (95 % TI (ticamības intervāls) 4,9 - 5,5) placebo grupā līdz 4,2 dienām (95 % TI 4,0 - 4,4 dienas; p ≤ 0,0001).

Cilvēku daļa, kuriem attīstījās specifiski ar antibiotiskajiem līdzekļiem ārstējami dziļo elpceļu sarežģījumi (galvenokārt bronhīts), samazinājās no 12,7 % (135/1063) placebo grupā līdz 8,6 % (116/1350) ar oseltamivīru ārstēto pacientu grupā (p = 0,0012).

Gripas ārstēšana augsta riska grupas pacientiem: Vidējais gripas saslimšanas ilgums gados vecākiem cilvēkiem (≥ 65 gadi) un cilvēkiem ar hronisku sirds un/vai elpceļu slimību, lietojot 75 mg oseltamivīra divas reizes dienā 5 dienas, būtiski nemazinājās. Kopējais drudža ilgums ar oseltamivīru ārstētajās grupās samazinājās par vienu dienu. Gripas vīrusa pozitīviem gados vecākiem cilvēkiem oseltamivīrs ievērojami samazināja specifisko ar antibiotiskajiem līdzekļiem ārstējamo dziļo elpceļu sarežģījumu (galvenokārt bronhīta) sastopamību no 19 % (52/268) placebo grupā līdz 12 % (29/250) ar oseltamivīru ārstētu pacientu grupā (p= 0,0156).

Gripas vīrusa pozitīviem pacientiem ar hronisku sirds un/vai elpceļu slimību kombinētā ar antibiotiskajiem līdzekļiem ārstējamo dziļo elpceļu sarežģījumu (galvenokārt bronhīta) sastopamība bija 17 % (22/133) placebo grupā un 14 % (16/118) ar oseltamivīru ārstētu pacientu grupā (p = 0,5976).

Gripas ārstēšana grūtniecēm: Kontrolēti klīniski pētījumi par oseltamivīra lietošanu grūtniecēm nav veikti, tomēr pēcreģistrācijas pētījumi un retrospektīvi zāļu lietošanas novērojumi liecina par ieguvumu šajā pacientu populācijā, attiecībā uz zemāku saslimstību, mirstību, izmantojot pašreizējās

lietošanas shēmas. Farmakokinētikas analīzes rezultāti liecina par mazāku aktīvā metabolīta ekspozīciju, tomēr grūtniecēm gripas ārstēšanai vai profilaksei devas nav jāpielāgo (skatīt 5.2. apakšpunktu “Farmakokinētiskās īpašības”, “Īpašas pacientu grupas”).

Gripas ārstēšana bērniem: Pētījumā ar citādi veseliem (65 % gripas vīrusa pozitīvi) bērniem vecumā no 1 līdz 12 gadiem (vidējais vecums 5,3 gadi) ar drudzi (≥ 37,8 °C) un klepu vai iesnām, 67 % gripas vīrusa pozitīvo pacientu bija inficēti ar A gripas vīrusu un 33 % - ar B gripas vīrusu. Ārstēšana ar oseltamivīru, sākot to lietot 48 stundu laikā no simptomu parādīšanās, ievērojami paātrināja atveseļošanos (atveseļošanās definēta kā vienlaicīga normālas veselības un aktivitātes atjaunošanās un drudža, klepus un iesnu izzušana) par 1,5 dienām (95 % TI 0,6 - 2,2 dienas; p < 0,0001), salīdzinot ar placebo. Oseltamivīrs samazināja akūta vidusauss iekaisuma sastopamību no 26,5 % (53/200) placebo grupā līdz 16 % (29/183) ar oseltamivīru ārstētiem bērniem (p = 0,013).

Otrā pētījumā piedalījās 334 bērni vecumā no 6 līdz 12 gadiem ar bronhiālo astmu, no kuriem 53,6 % bija gripas vīrusa pozitīvi. Ar oseltamivīru ārstēto pacientu grupā vidējais slimības ilgums būtiski nemazinājās. 6. dienā (pēdējā ārstēšanas dienā) FEV1 bija palielinājies par 10,8 % ar oseltamivīru ārstēto pacientu grupā, salīdzinot ar 4,7 % placebo grupā (p = 0,0148).

Eiropas Zāļu aģentūra atliek pienākumu iesniegt pētījumu rezultātus oseltamivīram vienā vai vairākās pediatriskās populācijas apakšgrupās ar gripas saslimšanu (informāciju par lietošanu bērniem skatīt 4.2. apakšpunktā).

Indikācija zīdaiņiem vecumā līdz 1 gadam ir noteikta, pamatojoties uz datiem par efektivitāti vecākiem bērniem, un ieteicamā deva noteikta, pamatojoties uz farmakokinētikas modelēšanas datiem (skatīt 5.2. apakšpunktu).

B gripas vīrusa infekcijas ārstēšana: Kopumā 15 % no gripas vīrusa pozitīvās grupas bija inficēti ar B gripas vīrusu, atsevišķos pētījumos šī daļā bija no 1 % līdz 33 %. Vidējais slimības ilgums ar B gripas vīrusu inficētiem cilvēkiem būtiski neatšķīrās starp ārstēšanas grupām dažādos pētījumos.

Analizēšanai apkopoja datus no visiem pētījumiem par 504 ar B gripas vīrusu inficētiem cilvēkiem. Oseltamivīrs samazināja laiku līdz visu simptomu izzušanai par 0,7 dienām (95 % TI 0,1 - 1,6 dienas; p = 0,022) un drudža (≥ 37,8 °C), klepus un iesnu ilgumu par vienu dienu (95 % TI 0,4 - 1,7 dienas; p < 0,001), salīdzinot ar placebo.

Gripas profilakse

Oseltamivīra efektivitāte dabiskā ceļā iegūtas gripas profilaksē pierādīta pētījumā ar slimnieku ģimenes locekļiem pēc kontakta ar infekciju un divos sezonālos profilakses pētījumos. Primārais efektivitātes raksturlielums visos šajos pētījumos bija laboratoriski apstiprināta gripas saslimšana. Gripas epidēmijas virulence iepriekš nav paredzama un ir atšķirīga dažādos reģionos un katrā sezonā, tādēļ mainās arī pacientu skaits (NNT – number needed to treat), kurus jāārstē, lai novērstu vienu gripas gadījumu.

Profilakse pēc kontakta ar slimnieku: Pētījumu ar kontaktpersonām (12,6 % vakcinēti pret gripu), lietojot 75 mg oseltamivīra vienu reizi dienā, sāka 2 dienu laikā no simptomu parādīšanās slimajam cilvēkam un turpināja 7 dienas. Gripas diagnozi apstiprināja 163 no 377 slimības gadījumiem. Oseltamivīrs nozīmīgi samazināja klīnisku gripas saslimšanu sastopamību cilvēkiem, kuri kontaktējuši ar slimnieku, kuriem apstiprināta gripas diagnoze, no 24/200 (12 %) gadījumiem placebo grupā līdz 2/205 (1 %) gadījumiem oseltamivīra grupā (mazināšanās par 92 %, [95 % TI 6 - 16; p ≤ 0,0001]). Pacientu skaits, kurus jāārstē (NNT) kontaktpersonām ar slimniekiem, kuriem apstiprināta gripas diagnoze, bija 10 (95 % TI 9 - 12) un 16 (95 % TI 15 - 19) kopējā populācijā (ITT), neatkarīgi no infekcijas statusa slimajam cilvēkam.

Oseltamivīra efektivitāte dabiskā ceļā iegūtas gripas profilaksē ir pierādīta profilakses pētījumā pēc saskares ar infekciju mājas apstākļos, kurā bija iekļauti pieaugušie, pusaudži un bērni vecumā no 1 līdz 12 gadiem gan kā atsevišķi gadījumi, gan kā kontaktpersonas ar ģimenes locekļiem. Šī pētījuma primārais efektivitātes rezultāts bija laboratoriski apstiprinātas klīniskas gripas sastopamība mājas apstākļos. Oseltamivīra profilaktiska lietošana turpinājās 10 dienas. Kopējā populācijā laboratoriski

apstiprinātas klīniskas gripas sastopamība mājas apstākļos samazinājās no 20 % (27 / 136) grupā, kas nesaņēma profilaktisku ārstēšanu līdz 7 % (10 / 135) grupā, kas saņēma profilaktisku ārstēšanu (62,7 % samazināšanās [95 % TI 26,0 - 81,2; p = 0,0042]). Mājas apstākļos gripas inficēto gadījumu

indeksa rādītājos novēroja gripas sastopamības samazināšanos no 26 % (23 / 89) grupā, kas nesaņēma profilaktisku ārstēšanu līdz 11 % (9 / 84) grupā, kas saņēma profilaktisku ārstēšanu (58,5 % samazināšanās [95 % TI 15,6 - 79,6; p = 0,0114]). Pēc apakšgrupu analīzes bērniem vecumā no 1 līdz 12 gadiem, laboratoriski apstiprinātas klīniskas gripas sastopamība starp bērniem būtiski samazinājās no 19 % (21 / 111) grupā, kas nesaņēma profilaktisku ārstēšanu līdz 7 % (7 / 104) grupā, kas saņēma profilaktisku ārstēšanu (64,4 % samazināšanās [95 % TI 15,8 - 85,0; p = 0,0188]). Starp bērniem, kuri jau vairs neizdalīja vīrusu pētījuma sākumā, laboratoriski apstiprinātas klīniskas gripas sastopamība samazinājās no 21 % (15 / 70) grupā, kas nesaņem profilaktisku ārstēšanu, līdz 4 % (2 / 47) grupā, kas saņēma profilaktisku ārstēšanu (80,1 % samazinājums [95 % TI 22,0 – 94,9; p = 0,0206]). Visas pediatriskās populācijas NNT bija 9 (95 % TI 7 - 24) un 8 (95 % TI 6, augšējais limits nav novērtēts) kopējā populācijā (ITT) un pediatriskie kontakti no inficēto gadījumu indeksa (ITTII) attiecīgi.

Gripas profilakse zīdaiņiem līdz 1 gada vecumam pēc kontakta ar slimnieku pandēmijas laikā:

Gripas profilakse pandēmijas laikā 0 – 12 mēnešus veciem zīdaiņiem kontrolētos klīniskajos pētījumos nav pētīta. Vairāk par kopējās iedarbības simulāciju skatīt 5.2. apakšpunktā.

Profilakse laikā, kad sabiedrībā cirkulē gripas epidēmija: Veicot apkopotu divu citu pētījumu analīzi, kas veikti ar nevakcinētiem citādi veseliem pieaugušajiem, konstatēja, ka 75 mg oseltamivīra lietošana vienu reizi dienā 6 nedēļas nozīmīgi samazina klīniskas gripas saslimšanas sastopamību no 25 /519 (4,8 %) gadījumiem placebo grupā līdz 6/520 (1,2 %) gadījumiem oseltamivīra grupā (mazināšanās par 76 % [95 % TI 1,6 - 5,7; p = 0,0006]) laikā, kad sabiedrībā cirkulē gripas uzliesmojums. NNT šajā pētījumā bija 28 (95 % TI 24 - 50). Pētījumā ar gados vecākiem aprūpes namu iemītniekiem (80 % dalībnieku saņēma pretgripas vakcīnu pētījuma sezonā) 75 mg oseltamivīra lietošana vienu reizi dienā 6 nedēļas nozīmīgi samazināja klīniskas gripas saslimšanas sastopamību – no 12/272 (4,4 %) gadījumiem placebo grupā līdz 1/276 (0,4 %) gadījumam oseltamivīra grupā (samazinājums par 92 % [95 % TI 1,5 - 6,6; p = 0,0015]). NNT šajā pētījumā bija 25 (95 % TI 23 - 62).

Gripas profilakse pacientiem ar pavājinātu imunitāti: Dubultmaskētā, placebo kontrolētā randomizētā pētījumā par sezonālu gripas profilaksi piedalījās 475 pacienti ar pavājinātu imunitāti (388 pacienti pēc norobežota orgāna transplantācijas [195 pacienti saņēma placebo, bet 193 pacienti saņēma oseltamivīru], 87 pacienti pēc asinsrades cilmjšūnu pārstādīšanas [43 pacienti saņēma placebo, bet 44 pacienti saņēma oseltamivīru], neviens pacients ar cita veida pavājinātu imunitāti), no kuriem 18 bija bērni vecumā no 1 līdz 12 gadiem. Šī pētījuma primārais vērtētais raksturlielums bija laboratoriski apstiprinātas klīniskas gripas, kas definēta pēc vīrusu uzsējuma un/vai četrkārtīgas HAI antivielu koncentrācijas palielināšanās, sastopamība. Laboratoriski apstiprinātas klīniskas gripas saslimšanas sastopamība bija 2,9 % (7/238) placebo grupā un 2,1 % (5/237) oseltamivīra grupā (95 % TI - 2,3 % – 4,1 %; p = 0,772).

Nav veikti specifiski pētījumi, lai novērtētu sarežģījumu riska mazināšanos.

Rezistence pret oseltamivīru

Klīniskie pētījumi: Gripas vīrusu ar samazinātu jutīgumu vai atklātu rezistenci pret oseltamivīru rašanās risks ir plaši pētīts Roche sponsorētos klīniskajos pētījumos. Bērniem biežāk radās pret oseltamivīra rezistentie vīrusi nekā pieaugušajiem, diapazonā no mazāk par 1% pieaugušajiem līdz 18% zīdaiņiem līdz 1 gadam. Bērni, kuriem tika noskaidrots, ka viņi nēsā pret oseltamivīru nejutīgu vīrusu, pārsvarā izdalīja vīrusu ilgākā laika posmā, salīdzinot ar pacientiem ar pret oseltamivīru jutīgu vīrusu. Tomēr, ārstēšanas laikā pret oseltamivīru veidojusies rezistence neietekmēja atbildes reakciju uz ārstēšanu un nepagarināja gripas slimošanas laiku.

Pacientu populācija

Pacienti ar rezistentām mutācijām (%)

Fenotipizācija*

Geno- un

 

fenotipizācija*

 

 

Pieaugušie un pusaudži

0,62 % (14/2253)

0,67% (15/2253)

Bērni (1 – 12 gadu vecumā)

3,89% (66/1698)

4,24% (72/1698)

Zīdaiņi (< 1gadu)

18,31% (13/71)

18,31% (13/71)

* Pilnīga genotipizācija netika veikta visos pētījumos

Nav pierādījumu par zāļu rezistences rašanos, lietojot oseltamivīru klīniskajos pētījumos, kas līdz šim veikti pēc saskares ar infekciju (7 dienas), pēc saskares ar infekciju mājas apstākļos (10 dienas) un sezonālai gripas profilaksei (42 dienas) pacientiem ar normālu imunitāti. 12 nedēļas ilgā profilakses pētījumā pacientiem ar pavājinātu imunitāti rezistenci nenovēroja.

Klīniskie un uzraudzības dati: In vitro ir konstatētas dabīgas A un B gripas vīrusu mutācijas ar samazinātu jutību pret oseltamivīru, kas izdalītas no oseltamivīru nesaņēmušiem pacientiem. Oseltamivīra lietošanas laikā izmeklētie rezistento vīrusu celmi izdalīti no pacientiem gan ar normālu, gan pavājinātu imunitāti. Pacientiem ar pavājinātu imunitāti un maziem bērniem vīrusu rezistences attīstības risks oseltamivīra lietošanas laikā ir lielāks.

Konstatēts, ka pret oseltamivīru rezistentie vīrusi, kas izdalīti no pacientiem, kuri ārstēti ar oseltamivīru, kā arī pret oseltamivīru rezistentie eksperimentālie gripas vīrusu celmi satur N1 un N2 neiraminidāžu mutācijas. Rezistenci izraisošajām mutācijām ir raksturīga tendence būt specifiskām vīrusu apakštipiem. Kopš 2007. gada epizodiski atklāta dabiski izveidojusies rezistence, kas saistīta ar H275Y mutāciju sezonālajā H1N1 celmā. Šādu vīrusu jutība pret oseltamivīru un tā izplatība mainās atkarībā no sezonas un ģeogrāfiski. 2008. gada vairāk nekā 99 % Eiropā izolēto cirkulējošo H1N1 gripas vīrusu tika konstatēts H275Y. 2009. gada H1N1 („cūku gripas”) vīrusi bija gandrīz vienādi jutīgi pret oseltamivīru, un tika saņemti tikai sporādiski ziņojumi par rezistenci terapeitisko un profilaktisko shēmu lietošanas laikā.

5.2.Farmakokinētiskās īpašības

Vispārēja informācija

Uzsūkšanās

Pēc oseltamivīra fosfāta (pamatsavienojuma) iekšķīgas lietošanas oseltamivīrs no kuņģa un zarnu trakta uzsūcas ātri un tiek plaši pārvērsts par aktīvu metabolītu (oseltamivīra karboksilātu), galvenokārt aknu esterāžu ietekmē. Vismaz 75 % iekšķīgi lietotās devas sasniedz sistēmisko asinsriti aktīvā metabolīta veidā. Pamatsavienojuma iedarbība ir mazāka nekā 5 %, relatīvi salīdzinot ar aktīvo metabolītu. Gan pamatsavienojuma, gan aktīvā metabolīta koncentrācija plazmā ir proporcionāla devai, un to neietekmē lietošana vienlaicīgi ar ēdienu.

Izkliede

Oseltamivīra karboksilāta vidējais izkliedes tilpums līdzsvara apstākļos cilvēkam ir aptuveni 23 litri, kas atbilst ekstracelulārā šķidruma daudzumam organismā. Tā kā neiraminidāzes aktivitāte ir ekstracelulāra, oseltamivīra karboksilāts izplatās uz visām vietām, kur ir nokļuvis gripas vīruss.

Ar cilvēka plazmas olbaltumvielām saistās nenozīmīgs oseltamivīra karboksilāta daudzums (aptuveni 3 %).

Biotransformācija

Galvenokārt aknās novietoto esterāžu ietekmē oseltamivīrs tiek plaši pārvērsts par oseltamivīra karboksilātu. In vitro pētījumos pierādīts, ka ne oseltamivīrs, ne arī tā aktīvais metabolīts nav galveno citohroma P450 izoformu substrāts vai inhibitors. In vivo nav konstatēts neviena savienojuma 2. fāzes konjugāts.

Eliminācija

Pēc uzsūkšanās oseltamivīrs galvenokārt (> 90 %) tiek izvadīts, pārvēršot to par oseltamivīra karboksilātu, kas netiek tālāk metabolizēts un izdalās ar urīnu. Oseltamivīra karboksilāta maksimālā koncentrācija plazmā vairumam cilvēku samazinās ar 6 līdz 10 stundu pusperiodu. Aktīvais metabolīts izdalās tikai nieru ekskrēcijas ceļā. Nieru klīrenss (18,8 l/h) pārsniedz glomerulārās filtrācijas ātrumu (7,5 l/h), kas liecina, ka papildus glomerulārai filtrācijai notiek arī sekrēcija kanāliņos. Mazāk nekā 20 % no radioloģiski iezīmētas iekšķīgi lietotas devas izdalās ar izkārnījumiem.

Citas īpašas pacientu grupas

Pediatriskā populācija

Zīdaiņi līdz viena gada vecumam: Oseltamivīra farmakokinētika, farmakodinamika un drošums vērtēti divos nekontrolētos, nemaskētos pētījumos, kuros piedalījās bērni vecumā līdz vienam gadam, kas bija inficējušies ar gripu (n=135). Vecumā līdz vienam gadam ir samazināts aktīvās vielas klīrensa ātrums, koriģējot atbilstoši ķermeņa masai. Jaunākajiem zīdaiņiem bija arī lielāka metabolītu kopējās iedarbības mainība. Pieejamie dati liecina, ka kopējā iedarbība pēc 3 mg/kg devas lietošanas zīdaiņiem vecumā no 0 līdz 12 mēnešiem nodrošina tādu priekšzāļu un metabolītu iedarbību, kas varētu būt efektīva un ar tādu drošuma profilu, kāds novērots lielākiem bērniem un pieaugušajiem, kam lietota apstiprinātā deva (skatīt 4.1. un 4.2. apakšpunktu). Ziņotās nevēlamās blakusparādības bija atbilstošas pierādītajam drošuma profilam lielākiem bērniem.

Nav datu par gripas profilaksi pēc saskares ar gripas vīrusu zīdaiņiem vecumā līdz 1 gadam. Pētījumi par profilaksi gripas epidēmijas laikā bērniem vecumā līdz 12 gadiem nav veikti

Gripas profilakse zīdaiņiem līdz 1 gada vecumam pēc kontakta ar slimnieku pandēmijas laikā:

Zīdaiņiem līdz 1 gada vecumam simulējot devu 3 mg/kg vienu reizi dienā, ieguva kopējo iedarbību, kas bija tādās pašās robežās vai augstāka, kā lietojot 75 mg devu reizi dienā pieaugušajiem. Kopējā iedarbība nav lielāka par iedarbību ārstējot zīdaiņus līdz 1 gada vecumam (3mg/kg divreiz dienā) un paredzams, ka būs ar līdzīgu drošuma profilu (skatīt 4.8. apakšpunktu). Nav veikti klīniski profilakses pētījumi zīdaiņiem līdz 1 gada vecumam.

Zīdaiņi un bērni no viena gada vecuma: oseltamivīra farmakokinētika pētīta vienreizējas devas farmakokinētikas pētījumos ar 1–16 gadus veciem zīdaiņiem, bērniem un pusaudžiem. Vairāku devu farmakokinētiku pētīja nelielam skaitam bērnu, kas bija iesaistīti klīniskās efektivitātes pētījumā. Maziem bērniem gan pamatsavienojums, gan aktīvais metabolīts no organisma izdalījās ātrāk nekā pieaugušajiem, tāpēc lietotās devas (mg/kg) iedarbība bija mazāka. Lietojot 2 mg/kg, oseltamivīra karboksilāta iedarbība ir līdzīga kā pieaugušajiem, lietojot vienreizēju 75 mg devu (aptuveni 1 mg/kg). Oseltamivīra farmakokinētika bērniem un pusaudžiem no 12 gadu vecuma ir tāda pati kā pieaugušajiem.

Gados vecāki cilvēki

Lietojot salīdzināmas oseltamivīra devas, gados vecākiem cilvēkiem (vecumā no 65 līdz 78 gadiem) aktīvā metabolīta iedarbība līdzsvara apstākļos bija par 25 līdz 35 % lielāka nekā par 65 gadiem jaunākiem pieaugušajiem. Gados vecākiem cilvēkiem novērotie pusperiodi bija līdzīgi kā jauniem pieaugušajiem. Ņemot vērā zāļu iedarbību un panesamību, ja nav datu par vidēji smagiem vai smagiem nieru darbības traucējumiem (kreatinīna klīrenss < 60 ml/min), gados vecākiem cilvēkiem deva nav jāpielāgo (skatīt 4.2. apakšpunktu).

Nieru darbības traucējumi

Lietojot 100 mg oseltamivīra fosfāta divas reizes dienā 5 dienas pacientiem ar dažādas pakāpes nieru darbības traucējumiem, novēroja, ka oseltamivīra karboksilāta iedarbība ir apgriezti proporcionāla nieru darbības pasliktināšanās pakāpei. Devu skatīt 4.2. apakšpunktā.

Aknu darbības traucējumi

In vitro pētījumos pierādīts, ka pacientiem ar aknu darbības traucējumiem nav paredzama ne oseltamivīra iedarbības ievērojama pastiprināšanās, ne aktīvā metabolīta iedarbības ievērojama pavājināšanās (skatīt 4.2. apakšpunktu).

Grūtnieces

Apkopota populācijas farmakokinētikas analīze liecina, ka 4.2. apakšpunktā “Devas un lietošanas veids” aprakstītā Ebilfumin lietošanas shēma nodrošina mazāku aktīvā metabolīta ekspozīciju grūtniecēm (vidēji par 30 % visos trimestros), salīdzinot ar sievietēm, kuras nav grūtnieces. Tomēr arī šāda mazāka prognozētā ekspozīcija saglabājas virs dažādu gripas vīrusa celmu inhibējošās

koncentrācijas (IC95 vērtībām) un terapeitiskā līmenī. Turklāt novērojumos iegūti pierādījumi, kas liecina, ka pašreizējā lietošanas shēma rada ieguvumu šajā pacientu populācijā. Tāpēc grūtniecēm gripas ārstēšanai vai profilaksei devas pielāgošana nav ieteicama (skatīt 4.6. apakšpunktu “Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti”).

5.3.Preklīniskie dati par drošumu

Neklīniskajos standartpētījumos iegūtie dati par farmakoloģisko drošumu, atkārtotu devu toksicitāti un genotoksicitāti neliecina par īpašu risku cilvēkam. Standarta grauzēju kancerogenitātes pētījumi uzrādīja saistību ar no devas atkarīgu dažu audzēju sastopamības biežuma palielināšanos, kas raksturīgi grauzēju sugai. Ņemot vērā iedarbības robežas, salīdzinājumā ar paredzamo iedarbību cilvēkiem, šie atklājumi neizmainīja oseltamivīra ieguvuma/riska attiecību pie apstiprinātajām indikācijām.

Teratoloģijas pētījumus veica ar žurkām un trušiem, lietojot attiecīgi līdz 1500 mg/kg un 500 mg/kg dienā. Nenovēroja ietekmi uz augļa attīstību. Žurku auglības pētījumā, lietojot līdz 1500 mg/kg dienā, nenovēroja nevēlamās blakusparādības nevienam dzimumam. Pētījumos ar žurkām pirms un pēc dzimšanas, lietojot 1500 mg/kg dienā, novēroja pagarinātu dzemdību laiku: drošības intervāls starp iedarbību cilvēkam un lielāko devu žurkām bez iedarbības (500 mg/kg dienā) oseltamivīram ir 480 reizes lielāks un aktīvajam metabolītam attiecīgi 44 reizes lielāks. Iedarbība uz augli žurkām un trušiem bija aptuveni 15 līdz 20 % no iedarbības mātītei.

Žurkām zīdīšanas laikā oseltamivīrs un aktīvais metabolīts izdalās ar pienu. Ierobežots datu apjoms liecina, ka oseltamivīrs un tā aktīvais metabolīts izdalās mātes pienā. Dzīvnieku datu ekstrapolācija liecina, ka šie savienojumi dzīvniekiem izdalās attiecīgi 0,01 mg dienā un 0,3 mg dienā.

Oseltamivīra spēju izraisīt ādas sensitizāciju novēroja “maksimizēšanas” testā jūrascūciņām. Izmeklējot dzīvniekus, kas ārstēti ar aktīvo vielu nenoteiktā zāļu formā, aptuveni 50 % dzīvnieku novēroja eritēmu. Trušiem novēroja pārejošu acu kairinājumu.

Lai gan ļoti lielas vienreizējas iekšķīgi lietotas oseltamivīra fosfāta sāls devas, līdz pat lielākajām pārbaudītajām devām (1310 mg/kg), neizraisīja blakusparādības pieaugušām žurkām, 7 dienas veciem žurku mazuļiem šādas devas izraisīja toksisku ietekmi, arī nāves gadījumus. Šīs reakcijas novēroja, lietojot 657 mg/kg un lielākas devas. Lietojot 500 mg/kg, nevēlamas blakusparādības nenovēroja, arī ilgstošas ārstēšanas gadījumā (500 mg/kg dienā no 7. līdz 21. dienai pēc dzimšanas).

6.FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.Palīgvielu saraksts

Ebilfumin 30 mg cietās kapsulas

Kapsulas saturs

Preželatinizēta ciete (iegūta no kukurūzas cietes)

Talks

Povidons (K-29/32)

Kroskarmelozes nātrija sāls

Nātrija stearilfumarāts

Kapsulas apvalks

Želatīns

Dzeltenais dzelzs oksīds (E172) Titāna dioksīds (E171)

Apdrukas tinte

Šellaka glazūra-45% (20% esterificēta) Melnais dzelzs oksīds (E172)

Propilēnglikols (E1520)

Amonija hidroksīds 28% (E527)

Ebilfumin 45 mg cietās kapsulas

Kapsulas saturs

Preželatinizēta ciete (iegūta no kukurūzas cietes)

Talks

Povidons (K-29/32)

Kroskarmelozes nātrija sāls

Nātrija stearilfumarāts

Kapsulas apvalks

Želatīns

Titāna dioksīds (E171)

Apdrukas tinte

Šellaka glazūra-45% (20% esterificēta) Melnais dzelzs oksīds (E172) Propilēnglikols (E1520)

Amonija hidroksīds 28% (E527)

Ebilfumin 75 mg cietās kapsulas

Kapsulas saturs

Preželatinizēta ciete (iegūta no kukurūzas cietes)

Talks

Povidons (K-29/32)

Kroskarmelozes nātrija sāls

Nātrija stearilfumarāts

Kapsulas apvalks

Vāciņs

Želatīns

Dzeltenais dzelzs oksīds (E172) Titāna dioksīds (E171) Korpuss

Želatīns

Titāna dioksīds (E171)

Apdrukas tinte

Šellaka glazūra-45% (20% esterificēta) Melnais dzelzs oksīds (E172) Propilēnglikols (E1520)

Amonija hidroksīds 28% (E527)

6.2.Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3.Uzglabāšanas laiks

5 gadi.

Aptiekā pagatavotas suspensijas uzglabāšana

Uzglabāšanas laiks 3 nedēļas, ja uzglabāts temperatūrā līdz 25 ºC. Uzglabāšanas laiks 6 nedēļas, uzglabājot ledusskapī (2 ºC - 8 ºC).

6.4.Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 C.

Uzglabāšanas nosacījumus aptiekā pagatavotai suspensijai skatīt 6.3. apakšpunktā.

6.5.Iepakojuma veids un saturs

PVH/PE/PVdH/Al; blisteri vai ABPE pudelītes ar ZBPE vāciņu (un desikantu).

Iepakojumā 10 kapsulas.

6.6.Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

Ekstemporāla pagatavošana

Ja nav pieejams oseltamivīra pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai

Pediatriskajiem un pieaugušiem pacientiem, kuriem ir grūti norīt kapsulas vai vajadzīga mazāka deva, ieteicamais medikaments ir rūpnieciski ražots oseltamivīra pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai (6 mg/ml). Ja rūpnieciski ražots oseltamivīra pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai nav pieejams, farmaceits var pagatavot suspensiju (6 mg/ml) no Ebilfumin kapsulām vai arī pacienti var pagatavot suspensiju no kapsulām mājās.

Zīdaiņiem līdz 1 gada vecumam labāk dot aptiekā, nekā mājas apstākļos pagatavotas zāles. Sīkāka informācija par zāļu pagatavošanu mājas apstākļos pieejama Ebilfumin kapsulu lietošanas instrukcijas sadaļā „Ebilfumin šķidrās zāļu formas pagatavošana mājas apstākļos”.

Lai lietotu aptiekā pagatavotu suspensiju, kā arī lai pagatavotu zāles mājas apstākļos, nepieciešamas šļirces ar atbilstošu tilpumu un iedalījumu. Abos gadījumos vēlams, lai uz šļircēm būtu vajadzīgā tilpuma iedaļas.

Pagatavošana aptiekā

Aptiekā no kapsulām pagatavota 6 mg/ml suspensija

Pieaugušie, pusaudži, zīdaiņi un bērni no 1 gada vecuma, kuri nevar norīt veselas kapsulas

Šī procedūra apraksta 6 mg/ml suspensijas pagatavošanu, kas nodrošina zāļu daudzumu vienam pacientam 5 dienu ārstēšanas vai 10 dienu profilakses kursam.

Farmaceits no Ebilfumin 30 mg, 45 mg vai 75 mg kapsulām var pagatavot 6 mg/ml suspensiju, izmantojot ūdeni, kas satur 0,05 % masas/tilpuma attiecības nātrija benzoāta, kas pievienots kā konservants.

Pirmkārt, aprēķiniet nepieciešamo un katram pacientam izsniedzamo suspensijas kopējo tilpumu, kas nepieciešams 5 dienu ārstēšanas kursam vai 10 dienu profilakses kursam. Nepieciešamais kopējais tilpums tiek noteikts atkarībā no pacienta ķermeņa masas, kā ieteikts tabulā zemāk. Lai paņemtu pareizu tilpumu līdz 10 devām (2 ņemšanas reizes, lai nodrošinātu dienas devu 5 dienām), pagatavošanā jāņem vērā kolonna, kurā norādīts mērījuma zudums.

Aptiekā pagatavotas 6 mg/ml suspensijas tilpums atkarībā no pacienta ķermeņa masas

Ķermeņa masa

Kopējais suspensijas tilpums

Kopējais suspensijas tilpums atkarībā

(kg)

atkarībā no pacienta ķermeņa masas

no pacienta ķermeņa masas

 

(ml)

(ml)

 

Mērījuma zudums nav ņemts vērā

Mērījuma zudums ņemts vērā

10 kg līdz 15 kg

50 ml

60 ml vai 75 ml*

> 15 kg līdz 23 kg

75 ml

90 ml vai 100 ml*

 

 

> 23 kg līdz 40 kg

100 ml

125 ml

> 40 kg

125 ml

137,5 ml (vai 150 ml)*

* Atkarībā no lietotās

kapsulas stipruma.

 

Otrkārt, noskaidrojiet aptiekā pagatavojamā 6 mg/ml suspensijas kopējā tilpuma (aprēķināt augstāk norādītā tabulā) iegūšanai nepieciešamo kapsulu skaitu un suspensijas pamata (ūdens, kas satur 0,05 % masas/tilpuma attiecības nātrija benzoāta, kas pievienots kā konservants) daudzumu, kā norādīts tabulā zemāk:

Aptiekā pagatavotās 6 mg/ml suspensijas kopējā tilpuma iegūšanai nepieciešamais kapsulu skaits un pamata daudzums

Pagatavojamās

Nepieciešamais Ebilfumin kapsulu skaits

Nepieciešamais

suspensijas

 

(mg oseltamivīra)

 

suspensijas pamata

kopējais tilpums

75 mg

45 mg

30 mg

tilpums

60 ml

Lūdzam lietot

8 kapsulas

12 kapsulas

59,5 ml

 

cita stipruma

(360 mg)

(360 mg)

 

 

kapsulu*

 

 

 

75 ml

6 kapsulas

10 kapsulas

15 kapsulas

74 ml

 

(450 mg)

(450 mg)

(450 mg)

 

90 ml

Lūdzam lietot

12 kapsulas

18 kapsulas

89 ml

 

cita stipruma

(540 mg)

(540 mg)

 

 

kapsulu*

 

 

 

100 ml

8 kapsulas

Lūdzam lietot

20 kapsulas

98,5 ml

 

(600 mg)

cita stipruma

(600 mg)

 

 

 

kapsulas*

 

 

125 ml

10 kapsulas

Lūdzam lietot

25 kapsulas

123,5 ml

 

(750 mg)

cita stipruma

(750 mg)

 

 

 

kapsulas*

 

 

137,5 ml

11 kapsulas

Lūdzam lietot

Lūdzam lietot

136 ml

 

(825 mg)

cita stipruma

cita stipruma

 

 

 

kapsulu*

kapsulu*

 

* Lai iegūtu nepieciešamās koncentrācijas suspensiju, neder šā stipruma kapsulu kombinācija, tādēļ lūdzam lietot cita stipruma kapsulas.

Treškārt, pagatavojiet 6 mg/ml suspensiju no Ebilfumin kapsulām, ievērojot tālāk aprakstīto procedūru:

1.Piemērota lieluma stikla mērglāzē iepildiet nepieciešamo ūdens daudzumu, kuram pievienots 0,05 % masas/tilpuma attiecības nātrija benzoāts, kas pievienots kā konservants.

2.Atveriet norādīto Ebilfumin kapsulu skaitu un katras kapsulas saturu ieberiet tieši konservantu saturošā ūdenī stikla mērglāzē.

3.Ar piemērotu maisīšanas ierīci, maisiet šķīdumu 2 minūtes.

(Piezīme: aktīvā viela oseltamivīra fosfāts viegli šķīst ūdenī. Suspensiju veido dažas Ebilfumin kapsulu palīgvielas, kas nav šķīstošas.)

4.Pārnesiet iegūto suspensiju dzintarkrāsas stikla vai dzintarkrāsas polietilēntereftalāta (PET) pudelē. Lai novērstu suspensijas izšļakstīšanos, varat izmantot piltuvi.

5.Noslēdziet pudeli ar bērniem neatveramu vāciņu.

6.Uz pudeles pievienot brīdinājumu "Pirms lietošanas viegli sakratīt".

(Piezīme: Šī pagatavotā suspensija pirms lietošanas ir viegli jāsakrata, lai samazinātu noslieci saistīt gaisu.)

7.Informējiet bērna vecāku vai aprūpes sniedzēju, ka neizlietotās zāles un materiāli pēc terapijas pabeigšanas ir jāiznīcina. Ieteicams šo informāciju vai nu norādīt uz pudeles marķējuma, vai atzīmēt to aptiekas lietošanas norādījumos.

8.Uz marķējuma norādiet atbilstošu derīguma termiņu saskaņā ar uzglabāšanas nosacījumiem (skatīt 6.3. apakšpunktu).

Uz pudeles uzlīmējiet aptiekas marķējumu, norādot pacienta vārdu, norādījumus par lietošanu, derīguma termiņu, zāļu nosaukumu un citu nepieciešamo informāciju atbilstoši vietējiem farmācijas normatīvajiem aktiem. Norādījumus par pareizu dozēšanu skatīt tabulā zemāk.

No Ebilfumin kapsulām aptiekā pagatavotas 6 mg/ml suspensijas dozēšana zīdaiņiem un bērniem no 1 gada vecuma

 

 

Vienas devas

 

 

Ķermeņa masa

Deva

tilpums

Deva ārstēšanai

Deva profilaksei

(kg)

(mg)

6 mg/ml

(5 dienas)

(10 dienas)

10 kg līdz 15 kg

30 mg

5 ml

5 ml divas reizes dienā

5 ml vienu reizi dienā

> 15 kg - 23 kg

45 mg

7,5 ml

7,5 ml divas reizes dienā

7,5 ml vienu reizi dienā

> 23 kg – 40 kg

60 mg

10 ml

10 ml divas reizes dienā

10 ml vienu reizi dienā

> 40 kg

75 mg

12,5 ml

12,5 ml divas reizes dienā

12,5 ml vienu reizi dienā

Izsniedziet aptiekā pagatavoto suspensiju, pievienojot graduētu šļirci iekšķīgai ievadīšanai maza suspensijas daudzuma paņemšanai. Ja iespējams, katram pacientam uz šļirces iekšķīgai ievadīšanai atzīmējiet vai izceliet iedaļu, kas atbilst šī pacienta devai (atbilstoši iepriekš sniegtajai dozēšanas tabulai).

Aprūpētājam vajadzīgā deva jāsamaisa ar tādu pašu daudzumu salda, šķidra ēdiena, piemēram, cukurūdeni, šokolādes sīrupu, ķiršu sīrupu, deserta garnējumu (piemēram, karameļu vai īrisu mērce), lai maskētu rūgto garšu.

Zīdaiņi līdz 1 gada vecumam

Šī procedūra apraksta 6 mg/ml suspensijas pagatavošanu, kas nodrošina zāļu daudzumu vienam pacientam 5 dienu ārstēšanas vai 10 dienu profilakses kursam.

Farmaceits no Ebilfumin 30 mg, 45 mg vai 75 mg kapsulām var pagatavot 6 mg/ml suspensiju, izmantojot ūdeni, kas satur 0,05 % masas/tilpuma attiecības nātrija benzoāta, kas pievienots kā konservants.

Pirmkārt, aprēķiniet nepieciešamo un katram pacientam izsniedzamo suspensijas kopējo tilpumu. Nepieciešamais kopējais tilpums tiek noteikts atkarībā no pacienta ķermeņa masas, kā ieteikts tabulā zemāk. Lai paņemtu pareizu tilpumu līdz 10 devām (2 ņemšanas reizes, lai nodrošinātu dienas devu 5 dienām), pagatavošanā jāņem vērā kolonna, kurā norādīts mērījuma zudums.

Aptiekā pagatavotas 6 mg/ml suspensijas kopējā tilpuma pagatavošana atkarībā no pacienta ķermeņa masas

 

Kopējais pagatavojamais tilpums

Kopējais pagatavojamais tilpums

Ķermeņa masa

atkarībā no pacienta ķermeņa masas

atkarībā no pacienta ķermeņa masas

(kg)

(ml)

(ml)

 

Mērījuma zudums nav ņemts vērā

Mērījuma zudums ņemts vērā

< 7 kg

līdz 40 ml

50 ml

> 7 kg līdz10 kg

50 ml

60 ml vai 75 ml*

* Atkarībā no lietotās kapsulas stipruma.

Otrkārt, noskaidrojiet ekstemporālās 6 mg/ml suspensijas pagatavošanai nepieciešamo kapsulu skaitu un suspensijas pamata (ūdens, kas satur 0,05 % masas/tilpuma attiecības nātrija benzoāta, kas pievienots kā konservants) daudzumu, kāds nepieciešams kopējā tilpuma iegūšanai (aprēķina pēc augstāk sniegtās tabulas), kā norādīts zemāk esošajā tabulā.

Aptiekā pagatavotās 6 mg/ml suspensijas kopējā tilpuma iegūšanai nepieciešamais kapsulu skaits un pamata daudzums

Pagatavojamās

Nepieciešamais Ebilfumin kapsulu skaits

Nepieciešamais

suspensijas

 

(mg oseltamivīra)

 

suspensijas pamata

kopējais tilpums

75 mg

45 mg

30 mg

tilpums

50 ml

4 kapsulas

Lūdzam lietot

10 kapsulas

49,5 ml

Pagatavojamās

Nepieciešamais Ebilfumin kapsulu skaits

Nepieciešamais

suspensijas

 

(mg oseltamivīra)

 

suspensijas pamata

kopējais tilpums

75 mg

45 mg

30 mg

tilpums

 

(300 mg)

cita stipruma

(300 mg)

 

 

 

kapsulas*

 

 

 

Lūdzam lietot

8 kapsulas

12 kapsulas

 

60 ml

cita stipruma

59,5 ml

(360 mg)

(360 mg)

 

kapsulas*

 

 

 

 

 

75 ml

6 kapsulas

10 kapsulas

15 kapsulas

74 ml

(450 mg)

(450 mg)

(450 mg)

 

 

* Lai iegūtu nepieciešamās koncentrācijas suspensiju, neder šā stipruma kapsulu kombinācija, tādēļ lūdzam lietot cita stipruma kapsulas.

Treškārt, pagatavojiet 6 mg/ml suspensiju no Ebilfumin kapsulām, ievērojot tālāk aprakstīto procedūru:

1.Piemērota lieluma stikla mērglāzē iepildiet nepieciešamo ūdens daudzumu, kuram pievienots 0,05 % masas/tilpuma attiecības nātrija benzoāts, kas pievienots kā konservants.

2.Atveriet norādīto Ebilfumin kapsulu skaitu un katras kapsulas saturu ieberiet tieši konservantu saturošā ūdenī stikla mērglāzē.

3.Ar piemērotu maisīšanas ierīci, maisiet šķīdumu 2 minūtes.

(Piezīme: aktīvā viela oseltamivīra fosfāts viegli šķīst ūdenī. Suspensiju veido dažas Ebilfumin kapsulu palīgvielas, kas nav šķīstošas.)

4.Pārnesiet iegūto suspensiju dzintarkrāsas stikla vai dzintarkrāsas polietilēntereftalāta (PET) pudelē. Lai novērstu suspensijas izšļakstīšanos, varat izmantot piltuvi.

5.Noslēdziet pudeli ar bērniem neatveramu vāciņu.

6.Uz pudeles pievienot brīdinājumu "Pirms lietošanas viegli sakratīt".

(Piezīme: Šī pagatavotā suspensija pirms lietošanas ir viegli jāsakrata, lai samazinātu noslieci saistīt gaisu.)

7.Informējiet bērna vecāku vai aprūpes sniedzēju, ka neizlietotās zāles un materiāli pēc terapijas pabeigšanas ir jāiznīcina. Ieteicams šo informāciju vai nu norādīt uz pudeles marķējuma, vai atzīmēt to aptiekas lietošanas norādījumos.

8.Uz marķējuma norādiet atbilstošu derīguma termiņu saskaņā ar uzglabāšanas nosacījumiem (skatīt 6.3. apakšpunktu).

Uz pudeles uzlīmējiet aptiekas marķējumu, norādot pacienta vārdu, norādījumus par lietošanu, derīguma termiņu, zāļu nosaukumu un citu nepieciešamo informāciju atbilstoši vietējiem farmācijas normatīvajiem aktiem. Norādījumus par pareizu dozēšanu skatīt tabulā zemāk.

No Ebilfumin kapsulām aptiekā pagatavotas 6 mg/ml suspensijas dozēšana zīdaiņiem līdz 1 gada vecumam

Ķermeņa masa

Deva

Devas

 

 

Izmantojamā

(noapaļojot līdz

(mg)

tilpums

Terapeitiskā

Profilaktiskā

dozatora lielums (ar

tuvākajiem 0,5

 

(6 mg/ml)

deva

deva

0,1 ml iedaļām)

kg)

 

 

(5 dienām)

(10 dienām)

 

 

9 mg

1,5 ml

1,5 ml divreiz

1,5 ml vienu

2,0 ml vai 3,0 ml

3 kg

 

 

dienā

reizi dienā

 

 

10,5 mg

1,8 ml

1,8 ml divreiz

1,8 ml vienu

2,0 ml vai 3,0 ml

3,5 kg

 

 

dienā

reizi dienā

 

 

12 mg

2,0 ml

2,0 ml divreiz

2,0 ml vienu

3,0 ml

4 kg

 

 

dienā

reizi dienā

 

 

13,5 mg

2,3 ml

2,3 ml divreiz

2,3 ml vienu

3,0 ml

4,5 kg

 

 

dienā

reizi dienā

 

 

15 mg

2,5 ml

2,5 ml divreiz

2,5 ml vienu

3,0 ml

5 kg

 

 

dienā

reizi dienā

 

 

16,5 mg

2,8 ml

2,8 ml divreiz

2,8 ml vienu

3,0 ml

5,5 kg

 

 

dienā

reizi dienā

 

 

18 mg

3,0 ml

3,0 ml divreiz

3,0 ml vienu

3,0 ml (vai 5,0 ml)

6 kg

 

 

dienā

reizi dienā

 

 

19,5 mg

3,3 ml

3,3 ml divreiz

3,3 ml vienu

5,0 ml

6,5 kg

 

 

dienā

reizi dienā

 

 

21 mg

3,5 ml

3,5ml divreiz

3,5 ml vienu

5,0 ml

7 kg

 

 

dienā

reizi dienā

 

 

22,5 mg

3,8 ml

3,8 ml divreiz

3,8 ml vienu

5,0 ml

7,5 kg

 

 

dienā

reizi dienā

 

 

24 mg

4,0 ml

4,0 ml divreiz

4,0 ml vienu

5,0 ml

8 kg

 

 

dienā

reizi dienā

 

 

25,5 mg

4,3 ml

4,3 ml divreiz

4,3 ml vienu

5,0 ml

8,5 kg

 

 

dienā

reizi dienā

 

 

27 mg

4,5 ml

4,5 ml divreiz

4,5 ml vienu

5,0 ml

9 kg

 

 

dienā

reizi dienā

 

 

28,5 mg

4,8 ml

4,8 ml divreiz

4,8 ml vienu

5,0 ml

9,5 kg

 

 

dienā

reizi dienā

 

 

30 mg

5,0 ml

5,0 ml divreiz

5,0 ml vienu

5,0 ml

10 kg

 

 

dienā

reizi dienā

 

Izsniedziet aptiekā pagatavoto suspensiju, pievienojot graduētu šļirci iekšķīgai dozēšanai maza suspensijas daudzuma paņemšanai. Ja iespējams, katram pacientam uz šļirces iekšķīgai dozēšanai atzīmējiet vai izceliet iedaļu, kas atbilst šī pacienta devai (atbilstoši iepriekš sniegtajai dozēšanas tabulai).

Aprūpētājam vajadzīgā deva jāsamaisa ar tādu pašu daudzumu salda, šķidra ēdiena, piemēram, cukurūdeni, šokolādes sīrupu, ķiršu sīrupu, deserta garnējumu (piemēram, karameļu vai īrisu mērce), lai maskētu rūgto garšu.

Pagatavošana mājās

Ja nav pieejama rūpnieciski ražota oseltamivīra suspensija iekšķīgai lietošanai, var lietot no Ebilfumin kapsulām aptiekā pagatavotu suspensiju (sīkākus norādījumus skatīt iepriekš). Ja rūpnieciski ražota oseltamivīra suspensija iekšķīgai lietošanai nav pieejama un nav iespējams suspensiju pagatavot arī aptiekā, Ebilfumin suspensiju var pagatavot mājas apstākļos.

Ja pieejamas atbilstošas devas kapsulas, kas nepieciešamas devas pagatavošanai, devu paņem, atverot kapsulu un tās saturu iemaisot ne vairāk kā vienā tējkarotē ar piemērotu saldinātu pārtikas produktu. Rūgto garšu var maskēt šādi produkti: cukurūdens, šokolādes sīrups, ķiršu sīrups, deserta garnējums (karameļu vai īrisu mērce). Maisījums jāsamaisa un viss daudzums jādod pacientam. Maisījums jānorij uzreiz pēc tā pagatavošanas.

Ja pieejamas tikai 75 mg kapsulas, bet vajadzīgas 30 mg vai 45 mg devas, Ebilfumin suspensijas pagatavošanā jāveic papildu darbības. Sīkāku informāciju skatīt Ebilfumin kapsulu lietošanas instrukcijas sadaļā „Ebilfumin šķidrās zāļu formas pagatavošana mājas apstākļos”.

7.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Actavis Group PTC ehf. Reykjavíkurvegi 76-78 220 Hafnarfjörður Īslande

8.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

Ebilfumin 30 mg cietās kapsulas

EU/1/14/915/001 (10 cietās kapsulas blisteros)

EU/1/14/915/002 (10 cietās kapsulas pudelītēs)

Ebilfumin 45 mg cietās kapsulas

EU/1/14/915/003 (10 cietās kapsulas blisteros)

EU/1/14/915/004 (10 cietās kapsulas pudelītēs)

Ebilfumin 75 mg cietās kapsulas

EU/1/14/915/005 (10 cietās kapsulas blisteros)

EU/1/14/915/006 (10 cietās kapsulas pudelītēs)

9.PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 2014. gada 22. maijs

10.TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas