Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ebilfumin (oseltamivir) – Lietošanas instrukcija - J05AH02

Updated on site: 06-Oct-2017

Zāļu nosaukumsEbilfumin
ATĶ kodsJ05AH02
Vielaoseltamivir
RažotājsActavis Group PTC ehf

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Ebilfumin 30 mg cietās kapsulas

Oseltamivirum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet savam ārstam vai farmaceitam.

-Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

-Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.Kas ir Ebilfumin un kādam nolūkam to lieto

2.Kas Jums jāzina pirms Ebilfumin lietošanas

3.Kā lietot Ebilfumin

4.Iespējamās blakusparādības

5Kā uzglabāt Ebilfumin

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1.Kas ir Ebilfumin un kādam nolūkam to lieto

Ebilfumin lieto gripas ārstēšanai pieaugušajiem, pusaudžiem, bērniem un zīdaiņiem (tai skaitā iznēsātiem jaundzimušajiem). To var lietot gan tad, ja Jums ir gripas simptomi, gan tad, ja ir zināms, ka Jūsu apkārtnē ir sastopams gripas vīruss.

Atsevišķos gadījumos Ebilfumin pieaugušajiem, pusaudžiem, bērniem un zīdaiņiem vecumā pēc 1 gada var nozīmēt arī gripas profilaksei, piemēram, ja esat sastapies ar kādu, kuram ir gripa.

Izņēmuma gadījumos Ebilfumin pieaugušajiem, pusaudžiem, bērniem un zīdaiņiem (tai skaitā iznēsātiem jaundzimušajiem) var nozīmēt profilaktiskai ārstēšanai, piemēram, globālas gripas epidēmijas (gripas pandēmijas) gadījumā, kad sezonālā gripas vakcīna var nenodrošināt pietiekamu aizsardzību.

Ebilfumin satur oseltamivīru, kas pieder zāļu grupai ko sauc par neiraminidāzes inhibitoriem. Šīs zāles novērš gripas vīrusa izplatīšanos organismā. Tās palīdz samazināt vai novērst gripas vīrusa infekcijas simptomus.

Gripa ir vīrusa izraisīta slimība. Gripas pazīmes bieži ir pēkšņs drudzis (ķermeņa temperatūra virs 37,8 °C), klepus, iesnas vai aizlikts deguns, galvassāpes, muskuļu sāpes un stiprs nogurums. Šos simptomus var izraisīt arī citas infekcijas. Īsta gripas infekcija attīstās tikai ikgadējā uzliesmojuma (epidēmijas) laikā, kad gripas vīrusi izplatās vietējā sabiedrībā. Ja nav epidēmijas, šo gripai līdzīgo simptomu iemesls galvenokārt ir cita slimība.

2.Kas Jums jāzina pirms Ebilfumin lietošanas

Nelietojiet Ebilfumin šādos gadījumos:

ja Jums ir alerģija pret oseltamivīru vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu. Ja tas attiecas uz Jums, konsultējieties ar savu ārstu. Nelietojiet Ebilfumin.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Ebilfumin lietošanas konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu.

Pirms Ebilfumin lietošanas pārliecinieties, ka Jūsu ārstējošais ārsts zina,

ka Jums ir alerģija pret citām zālēm;

ka Jums ir problēmas ar nierēm. Šādā gadījumā var būt jāpielāgo Jums nozīmētā deva;

ka Jums ir smaga slimība, kuras dēļ nekavējoties jāārstējas slimnīcā;

ka nedarbojas Jūsu imūnsistēma;

ka Jums ir hroniska sirds vai elpceļu slimība.

Ebilfumin terapijas laikā nekavējoties pastāstiet savam ārstam,

ja Jūs pamanāt uzvedības vai garastāvokļa pārmaiņas (neiropsihiatriskus traucējumus), it īpaši bērniem un pusaudžiem. Tās var būt retu, bet nopietnu blakusparādību izpausmes.

Ebilfumin nav pretgripas vakcīna

Ebilfumin nav vakcīna: tas ārstē infekciju vai nepieļauj gripas vīrusa izplatīšanos. Vakcīna Jūsu organismu apgādā ar antivielām, kas vērstas pret vīrusu. Ebilfumin neizmainīs pretgripas vakcīnas efektivitāti, un Jūsu ārsts var nozīmēt abus ārstēšanās veidus.

Citas zāles un Ebilfumin

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu lietot. Tas attiecas arī uz zālēm, kas pieejamas bez receptes. It īpaši tas attiecas uz sekojošām zālēm:

hlorpropamīdu (lieto diabēta ārstēšanai);

metotreksātu (lieto, piemēram, reimatoīdā artrīta ārstēšanai);

fenilbutazonu (lieto sāpju un iekaisuma ārstēšanai);

probenecīdu (lieto podagras ārstēšanai).

Grūtniecība un barošana ar krūti

Jums jāpastāsta savam ārstam, ja Jūs esat grūtniece, Jums varētu būt iestājusies grūtniecība vai arī Jūs plānojat grūtniecību, lai Jūsu ārsts varētu lemt par Ebilfumin piemērotību Jums.

Ietekme uz zīdaiņiem, kurus baro ar krūti, nav zināma. Jums jāpastāsta savam ārstam, ja Jūs barojat bērnu ar krūti, lai Jūsu ārsts varētu lemt par Ebilfumin piemērotību Jums.

Pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Ebilfumin neietekmē Jūsu spēju vadīt transportlīdzekli vai apkalpot mehānismus.

3.Kā lietot Ebilfumin

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā Jūsu ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet savam ārstam vai farmaceitam.

Lietojiet Ebilfumin pēc iespējas ātrāk, vislabāk divu dienu laikā pēc gripas simptomu parādīšanās.

Ieteicamās devas

Gripas ārstēšanai jālieto pa divām devām dienā. Parasti ērti ir lietot vienu devu no rīta un otru vakarā. Ļoti svarīgi pabeigt pilnu 5 dienu kursu, pat ja Jūsu pašsajūta uzlabojas ātri.

Gripas profilaksei vai pēc saskares ar inficētu personu Jums būs jālieto pa vienai devai dienā 10 dienas. Vislabāk zāles lietot no rīta brokastu laikā.

Īpašos apstākļos, piemēram, gripas plašas izplatīšanās gadījumos vai pacientiem ar pavājinātu imunitāti ārstēšana turpināsies 6 vai 12 nedēļas.

Ieteicamā deva ir atkarīga no pacienta ķermeņa masas. Jums jālieto iekšķīgi lietojamās suspensijas daudzums, ko nozīmējis Jūsu ārsts.

Pieaugušie un pusaudži no 13 gadu vecuma

Ķermeņa masa

Gripas ārstēšana:

Gripas profilakse:

 

deva 5 dienām

deva 10 dienām

40 kg vai vairāk

75 mg divas reizes dienā

75 mg vienu reizi dienā

75 mg var saņemt, lietojot 30 mg kapsulu un 45 mg kapsulu

 

Bērni vecumā no 1 līdz 12 gadiem

 

 

Ķermeņa masa

Gripas ārstēšana:

Gripas profilakse:

 

deva 5 dienām

deva 10 dienām

10 līdz 15 kg

30 mg divas reizes dienā

30 mg vienu reizi dienā

Vairāk nekā 15 kg un līdz 23 kg

45 mg divas reizes dienā

45 mg vienu reizi dienā

Vairāk nekā 23 kg un līdz 40 kg

60 mg divas reizes dienā

60 mg vienu reizi dienā

Vairāk nekā 40 kg

75 mg divas reizes dienā

75 mg vienu reizi dienā

75 mg var saņemt, lietojot 30 mg kapsulu un 45 mg kapsulu

Zīdaiņi līdz 1 gada vecumam (vecumā no 0 līdz 12 mēnešiem)

Par Ebilfumin lietošanu gripas profilaksei gripas pandēmijas laikā zīdaiņiem līdz 1 gada vecumam lemj ārsts, kad apsvēris iespējamo guvumu salīdzinājumā ar iespējamo risku zīdainim.

Ķermeņa masa, vecums

Gripas ārstēšana:

Gripas profilakse:

 

deva 5 dienām

deva 10 dienām

 

 

 

3 kg līdz 10+ kg

3 mg uz kg ķermeņa masas,

3 mg uz kg,

 

divas reizes dienā

vienu reizi dienā

mg uz kg = mg uz katru kilogramu zīdaiņa ķermeņa masas. Piemēram: ja 6 mēnešus veca zīdaiņa ķermeņa masa ir 8 kg, deva ir

8 kg x 3 mg uz kg = 24 mg

Lietošanas veids

Kapsulas jānorij veselas, uzdzerot ūdeni. Kapsulas nedrīkst sasmalcināt vai sakošļāt.

Ebilfumin var lietot ēdienreižu laikā vai neatkarīgi no ēdienreizēm, tomēr tā lietošana kopā ar ēdienu var samazināt sliktas dūšas vai vemšanas rašanās iespēju.

Pacienti, kuriem ir grūtības norīt kapsulas, var lietot šīs zāles šķidrā veidā (iekšķīgi lietojama suspensija). Ja Jums nepieciešama suspensija iekšķīgai lietošanai, bet, ja tā nav pieejama, Ebilfumin šķidrumu varat pagatavot no šīm kapsulām. Instrukciju skatīt sadaļā Ebilfumin suspensijas pagatavošana mājas apstākļos.

Ja esat lietojis Ebilfumin vairāk nekā noteikts

Pārtrauciet Ebilfumin lietošanu un nekavējoties sazinieties ar ārstu vai farmaceitu. Vairumā pārdozēšanas gadījumu cilvēkiem nebija nekādu blakusparādību. Ja tika ziņots par

blakusparādībām, tās bija līdzīgas tām, kas novērotas, lietojot parastās devas, kā norādīts 4. punktā. Lietojot oseltamivīru, bērniem par pārdozēšanu ziņots biežāk nekā pieaugušajiem un pusaudžiem. Sagatavojot Ebilfumin šķidrumu bērniem un lietojot Ebilfumin kapsulas vai Ebilfumin šķidrumu bērniem, jāievēro piesardzība.

Ja esat aizmirsis lietot Ebilfumin

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto kapsulu.

Ja pārtraucat lietot Ebilfumin

Pārtraucot Ebilfumin lietošanu blakusparādības nerodas, bet, ja Ebilfumin lietošana tiek pārtraukta ātrāk, nekā norādījis Jūsu ārsts, var atkārtoti attīstīties gripas simptomi. Vienmēr pabeidziet visu zāļu lietošanas kursu, kuru Jūsu ārsts Jums nozīmējis.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

4.Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas. Daudzas no zemāk minētajām blakusparādībām var izraisīt arī gripa.

Pēc oseltamivīra nonākšanas tirgū par šādām nopietnām blakusparādībām ziņots retos gadījumos:

anafilaktiskas un anafilaktoīdas reakcijas: nopietnas alerģiskas reakcijas ar ādas un sejas pietūkumu, niezošiem izsitumiem, pazeminātu asinsspiedienu un apgrūtinātu elpošanu;

aknu darbības traucējumi (zibensveida hepatīts, aknu darbības traucējumi un dzelte): dzeltenīga ādas un acu baltumu nokrāsa, izkārnījumu krāsas izmaiņas, uzvedības pārmaiņas;

angioneirotiskā tūska: pēkšņs nopietns ādas pietūkums, galvenokārt galvas un kakla zonā, ieskaitot acis un mēli, ar apgrūtinātu elpošanu;

Stīvensa-Džonsona sindroms un toksiska epidermas nekrolīze: komplicēta, iespējami dzīvībai bīstama alerģiska reakcija, nopietns ādas un, iespējams, zemādas iekaisums, sākotnēji ar drudzi, kakla iekaisumu, un nogurumu, izsitumiem uz ādas, kas izraisa plaša apmēra ādas čulgas, lobīšanos vai atslāņošanos, iespējama apgrūtināta elpošana un pazemināts asinsspiediens;

kuņģa-zarnu trakta asiņošana: ilgstoša resnās zarnas asiņošana vai asins spļaušana;

neiropsihiatriski traucējumi: kā aprakstīts zemāk.

Ja Jums novērojams kāds no šiem simptomiem, nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību.

Visbiežāk (ļoti bieži un bieži) ziņots par šādām Ebilfumin blakusparādībām: slikta dūša, vemšana, sāpes kuņģī, kuņģa darbības traucējumi, galvassāpes un sāpes. Šīs blakusparādības vairumā gadījumu rodas pēc pirmās zāļu devas lietošanas un parasti izzūd, turpinot ārstēšanu. Šo reakciju sastopamības biežums samazinās, lietojot zāles ēdienreižu laikā.

Retas, taču nopietnas blakusparādības: nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību

(var ietekmēt mazāk nekā 1 cilvēku no 1000)

Ārstēšanas laikā ar oseltamivīru saņemti reti ziņojumi par:

krampjiem un delīriju, tajā skaitā apziņas traucējumiem;

apjukumu, patoloģisku uzvedību;

murgiem, halucinācijām, uzbudinājumu, trauksmi, nakts murgiem.

Par tām ziņoja galvenokārt bērniem un pusaudžiem, un bieži tām bija pēkšņs sākums un tās ātri izzuda. Ļoti retos gadījumos pacients savainoja sevi, dažkārt ar letālu iznākumu. Šādi neiropsihiatriski gadījumi novēroti arī pacientiem ar gripu, kuri nebija lietojuši oseltamivīru.

pacienti, it īpaši bērni un pusaudži, rūpīgi jānovēro attiecībā uz iepriekš aprakstītajām uzvedības pārmaiņām.

Ja Jums novērojams kāds no šiem simptomiem, it īpaši gados jaunākiem cilvēkiem, nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību.

Pieaugušajiem un pusaudžiem no 13 gadu vecuma

Ļoti biežas blakusparādības

(var ietekmēt vairāk nekā 1 cilvēku no 10)

galvassāpes;

slikta dūša.

Biežas blakusparādības

(var ietekmēt mazāk nekā 1 cilvēku no 10)

bronhīts;

Herpes vīruss;

klepus;

reibonis;

drudzis;

sāpes;

sāpes ekstremitātē;

iesnas;

miega traucējumi;

kakla iekaisums;

sāpes kuņģī;

nogurums;

pilnuma sajūta vēdera augšdaļā;

augšējo elpceļu infekcija (deguna, rīkles vai deguna blakusdobuma iekaisums);

kuņģa darbības traucējumi;

vemšana.

Retākas blakusparādības

(var ietekmēt mazāk nekā 1 cilvēku no 100)

alerģiskas reakcijas;

apziņas līmeņa izmaiņas;

krampji;

sirds ritma traucējumi;

viegli līdz smagi aknu darbības traucējumi;

ādas reakcijas (ādas iekaisums, sarkani un niezoši izsitumi, zvīņaina āda).

Retas blakusparādības

(var ietekmēt mazāk nekā 1 cilvēku no 1000)

trombocitopēnija (samazināts trombocītu skaits);

redzes traucējumi.

Bērniem vecumā no 1 līdz 12 gadiem

Ļoti biežas blakusparādības

(var ietekmēt vairāk nekā 1 cilvēku no 10)

klepus;

aizlikts deguns;

vemšana.

Biežas blakusparādības

(var ietekmēt mazāk nekā 1 cilvēku no 10)

konjunktivīts (sarkanas acis un izdalījumi vai sāpes acī);

ausu iekaisums un citi ausu bojājumi;

galvassāpes;

slikta dūša;

iesnas;

sāpes kuņģī;

pilnuma sajūta vēdera augšdaļā;

kuņģa darbības traucējumi.

Retākas blakusparādības

(var ietekmēt mazāk nekā 1 cilvēku no 100)

ādas iekaisums;

bungplēvītes (bungādiņa) traucējumi.

Zīdaiņi vecumā līdz 1 gadam

Blakusparādības, par kurām ziņots zīdaiņiem vecumā no 0 līdz 12 mēnešiem, pārsvarā ir līdzīgas blakusparādībām, par kurām ziņots vecākiem bērniem (no 1 gada vecuma). Papildus ziņots par caureju un autiņdermatītu.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas šajā instrukcijā nav minētas. Tomēr

ja Jums vai Jūsu bērnam atkārtoti rodas vemšana, vai

ja gripas simptomi pastiprinās vai drudzis nerimstas, pēc iespējās ātrāk izstāstiet to savam ārstam.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.Kā uzglabāt Ebilfumin

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kartona kastītes un blistera pēc „Derīgs līdz:” vai „EXP”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 C.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Ebilfumin satur

-Katra cietā kapsula satur oseltamivīra fosfātu, kas atbilst 30 mg oseltamivīra.

-Citas sastāvdaļas ir:

kapsulas saturs: preželatinizēta ciete (iegūta no kukurūzas cietes), talks, povidons (K-29/32), kroskarmelozes nātrija sāls, nātrija stearilfumarāts;

kapsulas apvalks: želatīns, dzeltenais dzelzs oksīds (E172) un titāna dioksīds (E171); apdrukas tinte: šellaka glazūra-45% (20% esterificēta), melnais dzelzs oksīds (E172), propilēnglikols (E1520), amonija hidroksīds 28% (E527).

Ebilfumin ārējais izskats un iepakojums

Cietajai kapsulai ir spilgti dzeltens korpuss un vāciņš ar melnu uzdruku „OS 30”. Kapsulas izmērs: 4.

Ebilfumin 30 mg cietās kapsulas ir pieejamas blisteros vai pudelītēs pa 10 kapsulām.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Actavis Group PTC ehf. Reykjavíkurvegi 76-78, 220 Hafnarfjörður Īslande

Ražotājs

Actavis ehf. Reykjavíkurvegur 78, IS-220 Hafnarfjörður Īslande

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Actavis Group PTC ehf.

UAB "Sicor Biotech

IJsland/ Islande / Island

Tel: +370 5 266 0203

България

Luxembourg/Luxemburg

Актавис ЕАД

Actavis Group PTC ehf.

Teл.: +359 2 489 95 85

Islande / Island

Česká republika

Magyarország

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Teva Gyógyszergyár Zrt.

Tel: +420 251 007 111

Tel.: +36 1 288 6400

Danmark

Malta

Teva Denmark A/S

Actavis Ltd.

Tlf: +45 44 98 55 11

Tel: +35621693533

Deutschland

Nederland

Actavis Group PTC ehf.

Actavis Group PTC ehf.

Island

IJsland

Eesti

Norge

UAB "Sicor Biotech" Eesti filiaal

Teva Norway AS

Tel: +372 661 0801

Tlf: +47 66 77 55 90

Ελλάδα

Österreich

Specifar ABEE

Actavis GmbH

Τηλ: +30 210 5401500

Tel: +43 (0)662 435 235 00

España

Polska

Actavis Group PTC ehf.

Actavis Export Int. Ltd., Malta

Islandia

Kontakt w Polsce:

 

Tel.: (+48 22) 512 29 00

France

Portugal

TEVA SANTE

Actavis Group PTC ehf.

Tél: +33 1 55 91 78 00

Islândia

Hrvatska

România

Pliva Hrvatska d.o.o.

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel: +385 1 37 20 000

Tel: +40 21 230 65 24

Ireland

Slovenija

Actavis Ireland Limited

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +353 (0)21 4619040

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

Slovenská republika

Actavis Group PTC ehf.

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Sími: +354 550 3300

Tel: +421 2 57 26 79 11

Italia

Suomi/Finland

Actavis Group PTC ehf.

ratiopharm Oy

Islanda

Puh/Tel: +358 (0)20 180 5900

Κύπρος

Sverige

Specifar ABEE

Teva Sweden AB

Τηλ: +30 210 5401500

+46 42 12 11 00

Ελλάδα

 

Latvija

United Kingdom

UAB "Sicor Biotech" filiāle Latvijā

Actavis UK Limited

Tel: +371 673 23 666

Tel: +44 1271 385257

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta {MM/GGGG}

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu

---------------------------------------------------------------------------------------

Informācija lietotājam

Pacientiem, kuriem ir grūtības norīt kapsulas, tajā skaitā ļoti maziem bērniem, var būt pieejamas zāles šķidrā formā.

Ja Jums nepieciešamas šķidras zāles, bet tās nav pieejamas, suspensiju no Ebilfumin kapsulām iespējams pagatavot aptiekā (skatīt “Informācija veselības aprūpes speciālistiem”). Vislabāk lietot aptiekā pagatavoto suspensiju.

Ja nav pieejamas aptiekā pagatavotas zāles, Jūs no šīm kapsulām varat pagatavot Ebilfumin suspensiju mājās.

Deva gripas ārstēšanai un novēršanai ir vienāda. Atšķiras tikai lietošanas biežums.

Ebilfumin šķidrās zāļu formas pagatavošana mājās apstākļos

Ja Jums pieejamas atbilstošas kapsulas (30 mg vai 60 mg deva), Jūs atvērsiet kapsulu un iemaisīsiet tās saturu vienā tējkarotē (vai mazākā daudzumā) piemērota salda pārtikas produkta. Tas parasti ir piemērots bērniem no 1 gada vecuma. Skatīt instrukcijas sākuma daļu.

Ja nepieciešama mazāka deva, Ebilfumin suspensijas pagatavošanai no kapsulām būs nepieciešams veikt vairāk darbību. Tas ir piemērots mazākiem bērniem un zīdaiņiem; viņiem nepieciešamā Ebilfumin deva parasti ir mazāka par 30 mg. Skatīt instrukcijas beigu daļu.

Bērni vecumā no 1 līdz 12 gadiem

Lai pagatavotu 30 mg vai 60 mg devu,

Jums nepieciešams:

viena vai divas Ebilfumin 30 mg kapsulas;

asas šķēres;

viena maza bļodiņa;

tējkarote (5 ml karotīte);

ūdens;

salds pārtikas produkts, lai maskētu pulvera rūgto garšu.

Piemēri: šokolādes vai ķiršu sīrups vai deserta garnējums, piemēram, karameļu vai īrisu mērce. Varat arī pagatavot cukurūdeni: samaisiet tējkaroti ūdens ar trim ceturtdaļām (¾) tējkarotes cukura.

1. solis: Pārbaudiet, vai deva ir pareiza

Lai noteiktu pareizo zāļu daudzumu, Jums zemāk norādītās tabulas kreisajā pusē jāatrod pacienta ķermeņa masa. Jums jāskatās tabulas labajā pusē, lai uzzinātu, cik daudz kapsulu nepieciešams, lai pacientam iedotu vienu devu. Gripas ārstēšanai un novēršanai lietotais zāļu daudzums ir vienāds.

30 mg un 60 mg devas pagatavošanai Jums jāizmanto tikai 30 mg kapsulas. Nemēģiniet pagatavot 45 mg vai 75 mg devu, izmantojot 30 mg kapsulu saturu. Tā vietā izmantojiet atbilstošas devas kapsulas.

Ķermeņa masa

Ebilfumin deva

Kapsulu skaits

Līdz 15 kg

30 mg

1 kapsula

15 kg līdz 23 kg

45 mg

Neizmantojiet 30 mg kapsulas

23 līdz 40 kg

60 mg

2 kapsulas

2. solis: Izberiet visu pulveri bļodiņā

Turiet 30 mg kapsulu uz augšu virs bļodiņas un uzmanīgi ar šķērēm nogrieziet apaļo galu. Ieberiet visu pulveri bļodiņā.

Lai pagatavotu 60 mg devu, atveriet otru kapsulu. Ieberiet visu pulveri bļodiņā. Ar pulveri rīkojieties uzmanīgi, jo tas var kairināt Jūsu ādu un acis.

3.solis: Saldiniet pulveri un lietojiet devu

Pulverim bļodiņā pievienojiet nedaudz – ne vairāk par vienu tējkaroti – salda pārtikas produkta. Tas maskēs Ebilfumin pulvera rūgto garšu.

Rūpīgi samaisiet maisījumu.

Nekavējoties iedodiet visu bļodiņas saturu pacientam.

Ja bļodiņā vēl paliek maisījums, izskalojiet bļodiņu ar nelielu ūdens daudzumu un lieciet pacientam to visu izdzert.

Šo procedūru atkārtojiet katru reizi, kad Jums jādod zāles.

Zīdaiņi līdz 1 gada vecumam

Lai pagatavotu mazāku vienu devu, Jums nepieciešams:

viena Ebilfumin 30 mg kapsula;

asas šķēres;

divas mazas bļodiņas (katram bērnam nepieciešams savs bļodiņu pāris);

vienu lielu mērierīci iekšķīgi lietojamo devu mērīšanai, lai nomērītu ūdens daudzumu – 5 ml mērierīci vai 10 ml mērierīci;

vienu mazu mērierīci iekšķīgi lietojamo devu mērīšanai, kas ļauj nomērīt 0,1 ml, devas lietošanai

tējkarote (5 ml karotīte);

ūdens;

salds pārtikas produkts, lai maskētu Ebilfumin rūgto garšu.

Piemēri: šokolādes vai ķiršu sīrups vai deserta garnējums, piemēram, karameļu vai īrisu mērce. Varat arī pagatavot cukurūdeni: samaisiet tējkaroti ūdens ar trim ceturtdaļām (¾) tējkarotes cukura.

1.solis: Izberiet visu pulveri bļodiņā

Turiet 30 mg kapsulu uz augšu virs vienas no bļodiņām un uzmanīgi ar šķērēm nogrieziet apaļo galu. Ar pulveri rīkojieties uzmanīgi – tas var kairināt Jūsu ādu un acis.

Neatkarīgi no nepieciešamās devas, ieberiet visu pulveri bļodiņā.

Gan gripas ārstēšanai, gan novēršanai nepieciešamais zāļu daudzums ir vienāds.

2.solis: Pievienojiet ūdeni, lai atšķaidītu zāles

Ar lielo mērierīci paņemiet 5 ml ūdens.

Pievienojiet ūdeni bļodiņā esošajam pulverim.

Ar tējkaroti maisiet šo maisījumu aptuveni 2 minūtes.

Neuztraucieties, ja viss pulveris neizšķīst. Neizšķīdušais pulveris ir tikai neaktīvās sastāvdaļas.

3.solis: Izvēlieties Jūsu bērna ķermeņa masai atbilstošo daudzumu

Tabulas kreisajā pusē atrodiet bērna ķermeņa masu.

Tabulas labajā pusē redzams, cik daudz šķidrā maisījuma ir nepieciešams iepildīt mērierīcē.

Zīdaiņi vecumā līdz 1 gadam (tai skaitā iznēsāti jaundzimušie)

Bērna ķermeņa masa

Cik daudz maisījuma

(tuvākā vērtība)

ir jāpaņem

3 kg

1,5 ml

3,5 kg

1,8 ml

4 kg

2,0 ml

4,5 kg

2,3 ml

5 kg

2,5 ml

5,5 kg

2,8 ml

6 kg

3,0 ml

6,5 kg

3,3 ml

7 kg

3,5 ml

7,5 kg

3,8 ml

8 kg

4,0 ml

8,5 kg

4,3 ml

9 kg

4,5 ml

9,5 kg

4,8 ml

10 kg vai vairāk

5,0 ml

4.solis: Ievelciet šķidro maisījumu mērierīcē

Pārliecinieties, vai Jums ir pareizā izmēra mērierīce.

Ievelciet pareizo šķidrā maisījuma daudzumu no pirmās bļodiņas.

Maisījumu mērierīcē ievelciet uzmanīgi, lai neveidotos gaisa burbuļi.

Lēnām izspiediet pareizo devu otrajā bļodiņā.

5.solis: Saldiniet un dodiet to bērnam

Maisījumam otrajā bļodiņā pievienojiet nedaudz – ne vairāk par vienu tējkaroti – salda pārtikas produkta.

Tas mazinās Ebilfumin rūgto garšu.

Rūpīgi samaisiet saldo pārtikas produktu un Ebilfumin suspensiju.

Visu otrās bļodiņas saturu (Ebilfumin suspensiju ar pievienoto saldo pārtikas produktu) nekavējoties iedodiet bērnam.

Ja otrajā bļodiņā kaut kas atlicis, izskalojiet bļodiņu ar nelielu daudzumu ūdens un lieciet to visu bērnam izdzert. Bērni, kuri nemāk dzert no bļodiņas, jābaro ar karoti vai arī atlikušais šķidrums viņiem jāiedod no pudelītes.

Iedodiet bērnam kaut ko uzdzert.

Izlejiet neizlietoto Ebilfumin šķidrumu, kas atlicis pirmajā bļodiņā.

Šo procedūru atkārtojiet katru reizi, kad Jums jādod zāles.

---------------------------------------------------------------------------------------

Informācija tikai veselības aprūpes speciālistiem

Pacienti, kuri nespēj norīt kapsulas: Ieteicamais medikaments pediatriskiem un pieaugušiem pacientiem, kam ir grūti norīt kapsulas vai nepieciešama mazāka deva, ir oseltamivīra suspensija iekšķīgai lietošanai (6 mg/ml). Ja oseltamivīra pulveris iekšķīgi lietojamās suspensijas pagatavošanai nav pieejams, farmaceits var pagatavot suspensiju (6 mg/ml) no Ebilfumin kapsulām. Ja nav pieejama arī aptiekā pagatavota suspensija, pacienti var pagatavot suspensiju no kapsulām mājas apstākļos.

Lai lietotu aptiekā pagatavotu suspensiju, kā arī lai pagatavotu zāles mājas apstākļos, nepieciešamas mērierīces iekšķīgai ievadīšanai (šļirces iekšķīgai dozēšanai) ar atbilstošu tilpumu un iedalījumu. Abos gadījumos vēlams, lai uz mērierīcēm būtu vajadzīgā tilpuma iedaļas. Lai zāles pagatavotu mājas apstākļos, nepieciešamas atsevišķas mērierīces, lai paņemtu pareizu ūdens tilpumu un Ebilfumin/ūdens maisījumu. Lai paņemtu 5,0 ml ūdens, jālieto 5 ml vai 10 ml šļirces.

Atbilstoša lieluma mērierīces, lai paņemtu pareizu Ebilfumin suspensijas (6 mg/ml) tilpumu, redzamas turpmāk.

Zīdaiņi vecumā līdz 1 gadam (tai skaitā iznēsāti jaundzimušie):

Ebilfumin

 

Pielietojamās

Ebilfumin suspensijas daudzums

mērierīces lielums

deva

 

(0,1 ml iedaļas)

 

 

9 mg

1.5 ml

2.0 ml (vai 3,0 ml)

10 mg

1,7 ml

2,0 ml (vai 3,0 ml)

11,25 mg

1,9 ml

2,0 ml (vai 3,0 ml)

12,5 mg

2,1 ml

3,0 ml

13,75 mg

2,3 ml

3,0 ml

15 mg

2,5 ml

3,0 ml

16,25 mg

2,7 ml

3,0 ml

18 mg

3,0 ml

3,0 ml (vai 5,0 ml)

19,5 mg

3,3 ml

5,0 ml

21 mg

3,5 ml

5,0 ml

22,5 mg

3,8 ml

5,0 ml

24 mg

4,0 ml

5,0 ml

25,5 mg

4,3 ml

5,0 ml

27 mg

4,5 ml

5,0 ml

28,5 mg

4,8 ml

5,0 ml

30 mg

5,0 ml

5,0 ml

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Ebilfumin 45 mg cietās kapsulas

Oseltamivirum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet savam ārstam vai farmaceitam.

-Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

-Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.Kas ir Ebilfumin un kādam nolūkam to lieto

2.Kas Jums jāzina pirms Ebilfumin lietošanas

3.Kā lietot Ebilfumin

4.Iespējamās blakusparādības

5Kā uzglabāt Ebilfumin

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir Ebilfumin un kādam nolūkam to lieto

Ebilfumin lieto gripas ārstēšanai pieaugušajiem, pusaudžiem, bērniem un zīdaiņiem (tai skaitā iznēsātiem jaundzimušajiem). To var lietot gan tad, ja Jums ir gripas simptomi, gan tad, ja ir zināms, ka Jūsu apkārtnē ir sastopams gripas vīruss.

Atsevišķos gadījumos Ebilfumin pieaugušajiem, pusaudžiem, bērniem un zīdaiņiem vecumā pēc 1 gada var nozīmēt arī gripas profilaksei, piemēram, ja esat sastapies ar kādu, kuram ir gripa.

Izņēmuma gadījumos Ebilfumin pieaugušajiem, pusaudžiem, bērniem un zīdaiņiem (tai skaitā iznēsātiem jaundzimušajiem) var nozīmēt profilaktiskai ārstēšanai, piemēram, globālas gripas epidēmijas (gripas pandēmijas) gadījumā, kad sezonālā gripas vakcīna var nenodrošināt pietiekamu aizsardzību.

Ebilfumin satur oseltamivīru, kas pieder zāļu grupai, ko sauc par neiraminidāzes inhibitoriem. Šīs zāles novērš gripas vīrusa izplatīšanos organismā. Tās palīdz samazināt vai novērst gripas vīrusa infekcijas simptomus.

Gripa ir vīrusa izraisīta slimība. Gripas pazīmes bieži ir pēkšņs drudzis (ķermeņa temperatūra virs 37,8 °C), klepus, iesnas vai aizlikts deguns, galvassāpes, muskuļu sāpes un stiprs nogurums. Šos simptomus var izraisīt arī citas infekcijas. Īsta gripas infekcija attīstās tikai ikgadējā uzliesmojuma (epidēmijas) laikā, kad gripas vīrusi izplatās vietējā sabiedrībā. Ja nav epidēmijas, šo gripai līdzīgo simptomu iemesls galvenokārt ir cita slimība.

2. Kas Jums jāzina pirms Ebilfumin lietošanas

Nelietojiet Ebilfumin šādos gadījumos:

ja Jums ir alerģija pret oseltamivīru vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu. Ja tas attiecas uz Jums, konsultējieties ar savu ārstu. Nelietojiet Ebilfumin.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Ebilfumin lietošanas konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu.

Pirms Ebilfumin lietošanas pārliecinieties, ka Jūsu ārstējošais ārsts zina,

ka Jums ir alerģija pret citām zālēm;

ka Jums ir problēmas ar nierēm. Šādā gadījumā var būt jāpielāgo Jums nozīmētā deva;

ka Jums ir smaga slimība, kuras dēļ nekavējoties jāārstējas slimnīcā;

ka nedarbojas Jūsu imūnsistēma;

ka Jums ir hroniska sirds vai elpceļu slimība.

Ebilfumin terapijas laikā nekavējoties pastāstiet savam ārstam,

ja Jūs pamanāt uzvedības vai garastāvokļa pārmaiņas (neiropsihiatriskus traucējumus), it īpaši bērniem un pusaudžiem. Tās var būt retu, bet nopietnu blakusparādību izpausmes.

Ebilfumin nav pretgripas vakcīna

Ebilfumin nav vakcīna: tas ārstē infekciju vai nepieļauj gripas vīrusa izplatīšanos. Vakcīna Jūsu organismu apgādā ar antivielām, kas vērstas pret vīrusu. Ebilfumin neizmainīs pretgripas vakcīnas efektivitāti, un Jūsu ārsts var nozīmēt abus ārstēšanās veidus.

Citas zāles un Ebilfumin

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu lietot. Tas attiecas arī uz zālēm, kas pieejamas bez receptes. It īpaši tas attiecas uz sekojošām zālēm:

hlorpropamīdu (lieto diabēta ārstēšanai);

metotreksātu (lieto, piemēram, reimatoīdā artrīta ārstēšanai);

fenilbutazonu (lieto sāpju un iekaisuma ārstēšanai);

probenecīdu (lieto podagras ārstēšanai).

Grūtniecība un barošana ar krūti

Jums jāpastāsta savam ārstam, ja Jūs esat grūtniece, Jums varētu būt iestājusies grūtniecība vai arī Jūs plānojat grūtniecību, lai Jūsu ārsts varētu lemt par Ebilfumin piemērotību Jums.

Ietekme uz zīdaiņiem, kurus baro ar krūti, nav zināma. Jums jāpastāsta savam ārstam, ja Jūs barojat bērnu ar krūti, lai Jūsu ārsts varētu lemt par Ebilfumin piemērotību Jums.

Pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Ebilfumin neietekmē Jūsu spēju vadīt transportlīdzekli vai apkalpot mehānismus.

3. Kā lietot Ebilfumin

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā Jūsu ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet savam ārstam vai farmaceitam.

Lietojiet Ebilfumin pēc iespējas ātrāk, vislabāk divu dienu laikā pēc gripas simptomu parādīšanās.

Ieteicamās devas

Gripas ārstēšanai jālieto pa divām devām dienā. Parasti ērti ir lietot vienu devu no rīta un otru vakarā. Ļoti svarīgi pabeigt pilnu 5 dienu kursu, pat ja Jūsu pašsajūta uzlabojas ātri.

Gripas profilaksei vai pēc saskares ar inficētu personu Jums būs jālieto pa vienai devai dienā 10 dienas. Vislabāk zāles lietot no rīta brokastu laikā.

Īpašos apstākļos, piemēram, gripas plašas izplatīšanās gadījumos vai pacientiem ar pavājinātu imunitāti ārstēšana turpināsies 6 vai 12 nedēļas.

Ieteicamā deva ir atkarīga no pacienta ķermeņa masas. Jums jālieto iekšķīgi lietojamās suspensijas daudzums, ko nozīmējis Jūsu ārsts.

Pieaugušie un pusaudži no 13 gadu vecuma

Ķermeņa masa

Gripas ārstēšana:

Gripas profilakse:

 

deva 5 dienām

deva 10 dienām

40 kg vai vairāk

75 mg divas reizes dienā

75 mg vienu reizi dienā

75 mg var saņemt, lietojot 30 mg kapsulu un 45 mg kapsulu

 

Bērni vecumā no 1 līdz 12 gadiem

 

 

Ķermeņa masa

Gripas ārstēšana:

Gripas profilakse:

 

deva 5 dienām

deva 10 dienām

10 līdz 15 kg

30 mg divas reizes dienā

30 mg vienu reizi dienā

Vairāk nekā 15 kg un līdz 23 kg

45 mg divas reizes dienā

45 mg vienu reizi dienā

Vairāk nekā 23 kg un līdz 40 kg

60 mg divas reizes dienā

60 mg vienu reizi dienā

Vairāk nekā 40 kg

75 mg divas reizes dienā

75 mg vienu reizi dienā

75 mg var saņemt, lietojot 30 mg kapsulu un 45 mg kapsulu

Zīdaiņi līdz 1 gada vecumam (vecumā no 0 līdz 12 mēnešiem)

Par Ebilfumin lietošanu gripas profilaksei gripas pandēmijas periodā zīdaiņiem līdz 1 gada vecumam lemj ārsts, kad apsvēris iespējamo guvumu salīdzinājumā ar iespējamo risku zīdainim.

Ķermeņa masa, vecums

Gripas ārstēšana:

Gripas profilakse:

 

deva 5 dienām

deva 10 dienām

 

 

 

3 kg līdz 10+ kg

3 mg uz kg ķermeņa masas,

3 mg uz kg,

 

divas reizes dienā

vienu reizi dienā

mg uz kg = mg uz katru kilogramu zīdaiņa ķermeņa masas. Piemēram: ja 6 mēnešus veca zīdaiņa ķermeņa masa ir 8 kg, deva ir

8 kg x 3 mg uz kg = 24 mg

Lietošanas veids

Kapsulas jānorij veselas, uzdzerot ūdeni. Kapsulas nedrīkst sasmalcināt vai sakošļāt.

Ebilfumin var lietot ēdienreižu laikā vai neatkarīgi no ēdienreizēm, tomēr tā lietošana kopā ar ēdienu var samazināt sliktas dūšas vai vemšanas rašanās iespēju.

Pacienti, kuriem ir grūtības norīt kapsulas, var lietot šīs zāles šķidrā veidā (iekšķīgi lietojama suspensija). Ja Jums nepieciešama suspensija iekšķīgai lietošanai, bet, ja aptiekā tā nav pieejama, Ebilfumin šķidrumu varat pagatavot no šīm kapsulām. Instrukciju skatīt sadaļā Ebilfumin šķidrās zāļu formas pagatavošana mājas apstākļos.

Ja esat lietojis Ebilfumin vairāk nekā noteikts

Pārtrauciet Ebilfumin lietošanu un nekavējoties sazinieties ar ārstu vai farmaceitu. Vairumā pārdozēšanas gadījumu cilvēkiem nebija nekādu blakusparādību. Ja tika ziņots par

blakusparādībām, tās bija līdzīgas tām, kas novērotas, lietojot parastās devas, kā norādīts 4. punktā. Lietojot oseltamivīru, bērniem par pārdozēšanu ziņots biežāk nekā pieaugušajiem un pusaudžiem. Sagatavojot Ebilfumin šķidrumu bērniem un lietojot Ebilfumin kapsulas vai Ebilfumin šķidrumu bērniem, jāievēro piesardzība.

Ja esat aizmirsis lietot Ebilfumin

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto kapsulu.

Ja pārtraucat lietot Ebilfumin

Pārtraucot Ebilfumin lietošanu blakusparādības nerodas, bet, ja Ebilfumin lietošana tiek pārtraukta ātrāk, nekā norādījis Jūsu ārsts, var atkārtoti attīstīties gripas simptomi. Vienmēr pabeidziet visu zāļu lietošanas kursu, kuru Jūsu ārsts Jums nozīmējis.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas. Daudzas no zemāk minētajām blakusparādībām var izraisīt arī gripa.

Pēc oseltamivīra nonākšanas tirgū par šādām nopietnām blakusparādībām ziņots retos gadījumos:

anafilaktiskas un anafilaktoīdas reakcijas: nopietnas alerģiskas reakcijas ar ādas un sejas pietūkumu, niezošiem izsitumiem, pazeminātu asinsspiedienu un apgrūtinātu elpošanu;

aknu darbības traucējumi (zibensveida hepatīts, aknu darbības traucējumi un dzelte): dzeltenīga ādas un acu baltumu nokrāsa, izkārnījumu krāsas izmaiņas, uzvedības pārmaiņas;

angioneirotiskā tūska: pēkšņs nopietns ādas pietūkums, galvenokārt galvas un kakla zonā, ieskaitot acis un mēli, ar apgrūtinātu elpošanu;

Stīvensa-Džonsona sindroms un toksiska epidermas nekrolīze: komplicēta, iespējami dzīvībai bīstama alerģiska reakcija, nopietns ādas un, iespējams, zemādas iekaisums, sākotnēji ar drudzi, kakla iekaisumu, un nogurumu, izsitumiem uz ādas, kas izraisa plaša apmēra ādas čulgas, lobīšanos vai atslāņošanos, iespējama apgrūtināta elpošana un pazemināts asinsspiediens;

kuņģa-zarnu trakta asiņošana: ilgstoša resnās zarnas asiņošana vai asins spļaušana;

neiropsihiatriski traucējumi: kā aprakstīts zemāk.

Ja Jums novērojams kāds no šiem simptomiem, nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību.

Visbiežāk (ļoti bieži un bieži) ziņots par šādām Ebilfumin blakusparādībām: slikta dūša, vemšana, sāpes kuņģī, kuņģa darbības traucējumi, galvassāpes un sāpes. Šīs blakusparādības vairumā gadījumu rodas pēc pirmās zāļu devas lietošanas un parasti izzūd, turpinot ārstēšanu. Šo reakciju sastopamības biežums samazinās, lietojot zāles ēdienreižu laikā.

Retas, taču nopietnas blakusparādības: nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību

(var ietekmēt mazāk nekā 1 cilvēku no 1000)

Ārstēšanas laikā ar oseltamivīru saņemti reti ziņojumi par:

krampjiem un delīriju, tajā skaitā apziņas traucējumiem;

apjukumu, patoloģisku uzvedību;

murgiem, halucinācijām, uzbudinājumu, trauksmi, nakts murgiem.

Par tām ziņoja galvenokārt bērniem un pusaudžiem, un bieži tām bija pēkšņs sākums un tās ātri izzuda. Ļoti retos gadījumos pacients savainoja sevi, dažkārt ar letālu iznākumu. Šādi neiropsihiatriski gadījumi novēroti arī pacientiem ar gripu, kuri nebija lietojuši oseltamivīru.

pacienti, it īpaši bērni un pusaudži, rūpīgi jānovēro attiecībā uz iepriekš aprakstītajām uzvedības pārmaiņām.

Ja Jums novērojams kāds no šiem simptomiem, it īpaši gados jaunākiem cilvēkiem, nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību.

Pieaugušajiem un pusaudžiem no 13 gadu vecuma

Ļoti biežas blakusparādības

(var ietekmēt vairāk nekā 1 cilvēku no 10)

galvassāpes;

slikta dūša.

Biežas blakusparādības

(var ietekmēt mazāk nekā 1 cilvēku no 10)

bronhīts;

Herpes vīruss;

klepus;

reibonis;

drudzis;

sāpes;

sāpes ekstremitātē;

iesnas;

miega traucējumi;

kakla iekaisums;

sāpes kuņģī;

nogurums;

pilnuma sajūta vēdera augšdaļā;

augšējo elpceļu infekcija (deguna, rīkles vai deguna blakusdobuma iekaisums);

kuņģa darbības traucējumi;

vemšana.

Retākas blakusparādības

(var ietekmēt mazāk nekā 1 cilvēku no 100)

alerģiskas reakcijas;

apziņas līmeņa izmaiņas;

krampji;

sirds ritma traucējumi;

viegli līdz smagi aknu darbības traucējumi;

ādas reakcijas (ādas iekaisums, sarkani un niezoši izsitumi, zvīņaina āda).

Retas blakusparādības

(var ietekmēt mazāk nekā 1 cilvēku no 1000)

trombocitopēnija (samazināts trombocītu skaits);

redzes traucējumi.

Bērniem vecumā no 1 līdz 12 gadiem

Ļoti biežas blakusparādības

(var ietekmēt vairāk nekā 1 cilvēku no 10)

klepus;

aizlikts deguns;

vemšana.

Biežas blakusparādības

(var ietekmēt mazāk nekā 1 cilvēku no 10)

konjunktivīts (sarkanas acis un izdalījumi vai sāpes acī);

ausu iekaisums un citi ausu bojājumi;

galvassāpes;

slikta dūša;

iesnas;

sāpes kuņģī;

pilnuma sajūta vēdera augšdaļā;

kuņģa darbības traucējumi.

Retākas blakusparādības

(var ietekmēt mazāk nekā 1 cilvēku no 100)

ādas iekaisums;

bungplēvītes (bungādiņa) traucējumi.

Zīdaiņi vecumā līdz 1 gadam

Blakusparādības, par kurām ziņots zīdaiņiem vecumā no 0 līdz 12 mēnešiem, pārsvarā ir līdzīgas blakusparādībām, par kurām ziņots vecākiem bērniem (no 1 gada vecuma). Papildus ziņots par caureju un autiņdermatītu.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas šajā instrukcijā nav minētas. Tomēr

ja Jums vai Jūsu bērnam atkārtoti rodas vemšana, vai

ja gripas simptomi pastiprinās vai drudzis nerimstas, pēc iespējās ātrāk izstāstiet to savam ārstam.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Ebilfumin

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kartona kastītes un blistera pēc „Derīgs līdz:” vai „EXP”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 C.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Ebilfumin satur

-Katra cietā kapsula satur oseltamivīra fosfātu, kas atbilst 45 mg oseltamivīra.

-Citas sastāvdaļas ir:

kapsulas saturs: preželatinizēta ciete (iegūta no kukurūzas cietes), talks, povidons (K-29/32), kroskarmelozes nātrija sāls, nātrija stearilfumarāts;

kapsulas apvalks: želatīns, titāna dioksīds (E171);

apdrukas tinte: šellaka glazūra-45% (20% esterificēta), melnais dzelzs oksīds (E172), propilēnglikols (E1520), amonija hidroksīds 28% (E527).

Ebilfumin ārējais izskats un iepakojums

Cietajai kapsulai ir balts, necaurspīdīgs korpuss un vāciņš ar melnu uzdruku „OS 45”. Kapsulas izmērs: 4.

Ebilfumin 45 mg cietās kapsulas ir pieejamas blisteros vai pudelītēs pa 10 kapsulām.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Actavis Group PTC ehf. Reykjavíkurvegi 76-78, 220 Hafnarfjörður Īslande

Ražotājs

Actavis ehf. Reykjavíkurvegur 78, IS-220 Hafnarfjörður Īslande

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Actavis Group PTC ehf.

UAB "Sicor Biotech"

Ijsland / Islande / Island

Tel: +370 5 266 0203

България

Luxembourg/Luxemburg

Актавис ЕАД

Actavis Group PTC ehf.

Teл.: +359 2 489 95 85

Islande / Island

Česká republika

Magyarország

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Teva Gyógyszergyár Zrt.

Tel: +420 251 007 111

Tel.: +36 1 288 6400

Danmark

Malta

Teva Denmark A/S

Actavis Ltd.

Tlf: +45 44 98 55 11

Tel: +35621693533

Deutschland

Nederland

Actavis Group PTC ehf.

Actavis Group PTC ehf.

Island

IJsland

Eesti

Norge

UAB "Sicor Biotech" Eesti Filiaal

Teva Norway AS

Tel: +372 661 080

Tlf: +47 66 77 55 90

Ελλάδα

Österreich

Specifar ABEE

Actavis GmbH

Τηλ: +30 210 5401500

Tel: +43 (0)662 435 235 00

España

Polska

Actavis Group PTC ehf.

Actavis Export Int. Ltd., Malta

Islandia

Kontakt w Polsce:

 

Tel.: (+48 22) 512 29 00

France

Portugal

TEVA SANTE

Actavis Group PTC ehf.

Tél: +33 1 55 91 78 00

Islândia

Hrvatska

România

Pliva Hrvatska d.o.o.

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel: +385 1 37 20 000

Tel: +40 21 230 65 24

Ireland

Slovenija

Actavis Ireland Limited

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +353 (0)21 4619040

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

Slovenská republika

Actavis Group PTC ehf.

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Sími: +354 550 3300

Tel: +421 2 57 26 79 11

Italia

Suomi/Finland

Actavis Group PTC ehf.

ratiopharm Oy

Islanda

Puh/Tel: +358 (0) 20 180 5900

Κύπρος

Sverige

Specifar ABEE

Teva Sweden AB

Τηλ: +30 210 5401500

+46 42 12 11 00

Ελλάδα

 

Latvija

United Kingdom

UAB “Sicor Biotech" filiāle Latvijā Tel:

Actavis UK Limited

+371 673 23 666

Tel: +44 1271 385257

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta {MM/GGGG}

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu

---------------------------------------------------------------------------------------

Informācija lietotājam

Pacientiem, kuriem ir grūtības norīt kapsulas, tajā skaitā ļoti maziem bērniem, var būt pieejamas zāles šķidrā formā.

Ja Jums nepieciešamas šķidras zāles, bet tās nav pieejamas, suspensiju no Ebilfumin kapsulām iespējams pagatavot aptiekā (skatīt “Informācija veselības aprūpes speciālistiem”). Vislabāk lietot aptiekā pagatavoto suspensiju.

Ja nav pieejamas aptiekā pagatavotas zāles, Jūs no šīm kapsulām varat pagatavot Ebilfumin suspensiju mājās.

Deva gripas ārstēšanai un novēršanai ir vienāda. Atšķiras tikai lietošanas biežums.

Ebilfumin suspensijas pagatavošana mājās apstākļos

Ja Jums pieejamas atbilstošas kapsulas (45 mg deva), Jūs atvērsiet kapsulu un iemaisīsiet tās saturu vienā tējkarotē (vai mazākā daudzumā) piemērota salda pārtikas produkta. Tas parasti ir piemērots bērniem no 1 gada vecuma. Skatīt instrukcijas sākuma daļu.

Ja nepieciešama mazāka deva, Ebilfumin suspensijas pagatavošanai no kapsulām būs nepieciešams veikt vairāk darbību. Tas ir piemērots mazākiem bērniem un zīdaiņiem ar mazāku ķermeņa masu; viņiem nepieciešamā Ebilfumin deva parasti ir mazāka par 45 mg. Skatīt instrukcijas beigu daļu.

Bērni vecumā no 1 līdz 12 gadiem

Lai pagatavotu 45 mg devu,

Jums nepieciešams:

viena Ebilfumin 45 mg kapsula;

asas šķēres;

viena maza bļodiņa;

tējkarote (5 ml karotīte);

ūdens;

salds pārtikas produkts, lai maskētu pulvera rūgto garšu.

Piemēri: šokolādes vai ķiršu sīrups vai deserta garnējums, piemēram, karameļu vai īrisu mērce. Varat arī pagatavot cukurūdeni: samaisiet tējkaroti ūdens ar trim ceturtdaļām (¾) tējkarotes cukura.

1. solis: Pārbaudiet, vai deva ir pareiza

Lai noteiktu pareizo zāļu daudzumu, Jums zemāk norādītās tabulas kreisajā pusē jāatrod pacienta ķermeņa masa. Jums jāskatās tabulas labajā pusē, lai uzzinātu, cik daudz kapsulu nepieciešams, lai pacientam iedotu vienu devu. Gripas ārstēšanai un novēršanai lietotais zāļu daudzums ir vienāds.

45 mg devas pagatavošanai Jums jāizmanto tikai 45 mg kapsulas. Nemēģiniet pagatavot 30 mg, 60 mg vai 75 mg devu, izmantojot 45 mg kapsulu saturu. Tā vietā izmantojiet atbilstošas devas kapsulas.

Ķermeņa masa

Ebilfumin deva

Kapsulu skaits

Līdz 15 kg

30 mg

Neizmantojiet 45 mg kapsulas

15 kg līdz 23 kg

45 mg

1 kapsula

23 līdz 40 kg

60 mg

Neizmantojiet 45 mg kapsulas

2. solis: Izberiet visu pulveri bļodiņā

Turiet 45 mg kapsulu uz augšu virs bļodiņas un uzmanīgi ar šķērēm nogrieziet apaļo galu. Ieberiet visu pulveri bļodiņā.

Ar pulveri rīkojieties uzmanīgi, jo tas var kairināt Jūsu ādu un acis.

3.solis: Saldiniet pulveri un lietojiet devu

Pulverim bļodiņā pievienojiet nedaudz – ne vairāk par vienu tējkaroti – salda pārtikas produkta. Tas maskēs Ebilfumin pulvera rūgto garšu.

Rūpīgi samaisiet maisījumu.

Nekavējoties iedodiet visu bļodiņas saturu pacientam.

Ja bļodiņā vēl paliek maisījums, izskalojiet bļodiņu ar nelielu ūdens daudzumu un lieciet pacientam to visu izdzert.

Šo procedūru atkārtojiet katru reizi, kad Jums jādod zāles.

Zīdaiņi līdz 1 gada vecumam

Lai pagatavotu mazāku vienu devu, Jums nepieciešams:

viena Ebilfumin 45 mg kapsula;

asas šķēres;

divas mazas bļodiņas (katram bērnam nepieciešams savs bļodiņu pāris);

vienu lielu mērierīci iekšķīgi lietojamo devu mērīšanai, lai nomērītu ūdens daudzumu – 5 ml mērierīci vai 10 ml mērierīci;

vienu mazu mērierīci iekšķīgi lietojamo devu mērīšanai, kas ļauj nomērīt 0,1 ml, devas lietošanai

tējkarote (5 ml karotīte);

ūdens;

salds pārtikas produkts, lai maskētu Ebilfumin rūgto garšu.

Piemēri: šokolādes vai ķiršu sīrups vai deserta garnējums, piemēram, karameļu vai īrisu mērce. Varat arī pagatavot cukurūdeni: samaisiet tējkaroti ūdens ar trim ceturtdaļām (¾) tējkarotes cukura.

1.solis: Izberiet visu pulveri bļodiņā

Turiet 45 mg kapsulu uz augšu virs vienas no bļodiņām un uzmanīgi ar šķērēm nogrieziet apaļo galu. Ar pulveri rīkojieties uzmanīgi – tas var kairināt Jūsu ādu un acis.

Neatkarīgi no nepieciešamās devas, ieberiet visu pulveri bļodiņā.

Gan gripas ārstēšanai, gan novēršanai nepieciešamais zāļu daudzums ir vienāds.

2.solis: Pievienojiet ūdeni, lai atšķaidītu zāles

Ar lielo mērierīci paņemiet 7,5 ml ūdens.

Pievienojiet ūdeni bļodiņā esošajam pulverim.

Ar tējkaroti maisiet šo maisījumu aptuveni 2 minūtes.

Neuztraucieties, ja viss pulveris neizšķīst. Neizšķīdušais pulveris ir tikai neaktīvās sastāvdaļas.

3.solis: Izvēlieties Jūsu bērna ķermeņa masai atbilstošo daudzumu

Tabulas kreisajā pusē atrodiet bērna ķermeņa masu.

Tabulas labajā pusē redzams, cik daudz šķidrā maisījuma ir nepieciešams iepildīt mērierīcē.

Zīdaiņi vecumā līdz 1 gadam (tai skaitā iznēsāti jaundzimušie)

Bērna ķermeņa masa

Cik daudz maisījuma

(tuvākā vērtība)

ir jāpaņem

3 kg

1,5 ml

3,5 kg

1,8 ml

4 kg

2,0 ml

4,5 kg

2,3 ml

5 kg

2,5 ml

5,5 kg

2,8 ml

6 kg

3,0 ml

6,5 kg

3,3 ml

7 kg

3,5 ml

7,5 kg

3,8 ml

8 kg

4,0 ml

8,5 kg

4,3 ml

9 kg

4,5 ml

 

9,5 kg

4,8 ml

10 kg vai vairāk

5,0 ml

4.solis: Ievelciet šķidro maisījumu mērierīcē

Pārliecinieties, vai Jums ir pareizā izmēra mērierīce.

Ievelciet pareizo šķidrā maisījuma daudzumu no pirmās bļodiņas.

Maisījumu mērierīcē ievelciet uzmanīgi, lai neveidotos gaisa burbuļi.

Lēnām izspiediet pareizo devu otrajā bļodiņā.

5.solis: Saldiniet un dodiet to bērnam

Maisījumam otrajā bļodiņā pievienojiet nedaudz – ne vairāk par vienu tējkaroti – salda pārtikas produkta.

Tas mazinās Ebilfumin rūgto garšu.

Rūpīgi samaisiet saldo pārtikas produktu un Ebilfumin suspensiju.

Visu otrās bļodiņas saturu (Ebilfumin suspensiju ar pievienoto saldo pārtikas produktu) nekavējoties iedodiet bērnam.

Ja otrajā bļodiņā kaut kas atlicis, izskalojiet bļodiņu ar nelielu daudzumu ūdens un lieciet to visu bērnam izdzert. Bērni, kuri nemāk dzert no bļodiņas, jābaro ar karoti vai arī atlikušais šķidrums viņiem jāiedod no pudelītes.

Iedodiet bērnam kaut ko uzdzert.

Izlejiet neizlietoto Ebilfumin šķidrumu, kas atlicis pirmajā bļodiņā.

Šo procedūru atkārtojiet katru reizi, kad Jums jādod zāles.

---------------------------------------------------------------------------------------

Informācija tikai veselības aprūpes speciālistiem

Pacienti, kuri nespēj norīt kapsulas: Ieteicamais medikaments pediatriskiem un pieaugušiem pacientiem, kam ir grūti norīt kapsulas vai nepieciešama mazāka deva, ir oseltamivīra suspensija iekšķīgai lietošanai (6 mg/ml). Ja oseltamivīra pulveris iekšķīgi lietojamās suspensijas pagatavošanai nav pieejams, farmaceits var pagatavot suspensiju (6 mg/ml) no Ebilfumin kapsulām. Ja nav pieejama arī aptiekā pagatavota suspensija, pacienti var pagatavot suspensiju no kapsulām mājas apstākļos.

Lai lietotu aptiekā pagatavotu suspensiju, kā arī lai pagatavotu zāles mājas apstākļos, nepieciešamas mērierīces iekšķīgai ievadīšanai (šļirces iekšķīgai dozēšanai) ar atbilstošu tilpumu un iedalījumu. Abos gadījumos vēlams, lai uz mērierīcēm būtu vajadzīgā tilpuma iedaļas. Lai zāles pagatavotu mājas apstākļos, nepieciešamas atsevišķas mērierīces, lai paņemtu pareizu ūdens tilpumu un Ebilfumin/ūdens maisījumu. Lai paņemtu 5,0 ml ūdens, jālieto 5 ml vai 10 ml šļirces.

Atbilstoša lieluma mērierīces, lai paņemtu pareizu Ebilfumin suspensijas (6 mg/ml) tilpumu, redzamas turpmāk.

Zīdaiņi vecumā līdz 1 gadam (tai skaitā iznēsāti jaundzimušie):

Ebilfumin

 

Pielietojamās

Ebilfumin suspensijas daudzums

mērierīces lielums

deva

 

(0,1 ml iedaļas)

 

 

9 mg

1.5 ml

2.0 ml (vai 3,0 ml)

10 mg

1,7 ml

2,0 ml (vai 3,0 ml)

11,25 mg

1,9 ml

2,0 ml (vai 3,0 ml)

12,5 mg

2,1 ml

3,0 ml

13,75 mg

2,3 ml

3,0 ml

15 mg

2,5 ml

3,0 ml

16,25 mg

2,7 ml

3,0 ml

18 mg

3,0 ml

3,0 ml (vai 5,0 ml)

19,5 mg

3,3 ml

5,0 ml

21 mg

3,5 ml

5,0 ml

22,5 mg

3,8 ml

5,0 ml

24 mg

4,0 ml

5,0 ml

25,5 mg

4,3 ml

5,0 ml

27 mg

4,5 ml

5,0 ml

28,5 mg

4,8 ml

5,0 ml

30 mg

5,0 ml

5,0 ml

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Ebilfumin 75 mg cietās kapsulas

Oseltamivirum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet savam ārstam vai farmaceitam.

-Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

-Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.Kas ir Ebilfumin un kādam nolūkam to lieto

2.Kas Jums jāzina pirms Ebilfumin lietošanas

3.Kā lietot Ebilfumin

4.Iespējamās blakusparādības

5Kā uzglabāt Ebilfumin

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir Ebilfumin un kādam nolūkam to lieto

Ebilfumin lieto gripas ārstēšanai pieaugušajiem, pusaudžiem, bērniem un zīdaiņiem (tai skaitā iznēsātiem jaundzimušajiem). To var lietot gan tad, ja Jums ir gripas simptomi, gan tad, ja ir zināms, ka Jūsu apkārtnē ir sastopams gripas vīruss.

Atsevišķos gadījumos Ebilfumin pieaugušajiem, pusaudžiem, bērniem un zīdaiņiem vecumā pēc 1 gada var nozīmēt arī gripas profilaksei, piemēram, ja esat sastapies ar kādu, kuram ir gripa.

Izņēmuma gadījumos Ebilfumin pieaugušajiem, pusaudžiem, bērniem un zīdaiņiem (tai skaitā iznēsātiem jaundzimušajiem) var nozīmēt profilaktiskai ārstēšanai, piemēram, globālas gripas epidēmijas (gripas pandēmijas) gadījumā, kad sezonālā gripas vakcīna var nenodrošināt pietiekamu aizsardzību.

Ebilfumin satur oseltamivīru, kas pieder zāļu grupai ko sauc par neiraminidāzes inhibitoriem. Šīs zāles novērš gripas vīrusa izplatīšanos organismā. Tās palīdz samazināt vai novērst gripas vīrusa infekcijas simptomus.

Gripa ir vīrusa izraisīta slimība. Gripas pazīmes bieži ir pēkšņs drudzis (ķermeņa temperatūra virs 37,8 °C), klepus, iesnas vai aizlikts deguns, galvassāpes, muskuļu sāpes un stiprs nogurums. Šos simptomus var izraisīt arī citas infekcijas. Īsta gripas infekcija attīstās tikai ikgadējā uzliesmojuma (epidēmijas) laikā, kad gripas vīrusi izplatās vietējā sabiedrībā. Ja nav epidēmijas, šo gripai līdzīgo simptomu iemesls galvenokārt ir cita slimība.

2. Kas Jums jāzina pirms Ebilfumin lietošanas

Nelietojiet Ebilfumin šādos gadījumos:

ja Jums ir alerģija pret oseltamivīru vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu. Ja tas attiecas uz Jums, konsultējieties ar savu ārstu. Nelietojiet Ebilfumin.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Ebilfumin lietošanas konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu.

Pirms Ebilfumin lietošanas pārliecinieties, ka Jūsu ārstējošais ārsts zina,

ka Jums ir alerģija pret citām zālēm;

ka Jums ir problēmas ar nierēm. Šādā gadījumā var būt jāpielāgo Jums nozīmētā deva;

ka Jums ir smaga slimība, kuras dēļ nekavējoties jāārstējas slimnīcā;

ka nedarbojas Jūsu imūnsistēma;

ka Jums ir hroniska sirds vai elpceļu slimība.

Ebilfumin terapijas laikā nekavējoties pastāstiet savam ārstam,

ja Jūs pamanāt uzvedības vai garastāvokļa pārmaiņas (neiropsihiatriskus traucējumus), it īpaši bērniem un pusaudžiem. Tās var būt retu, bet nopietnu blakusparādību izpausmes.

Ebilfumin nav pretgripas vakcīna

Ebilfumin nav vakcīna: tas ārstē infekciju vai nepieļauj gripas vīrusa izplatīšanos. Vakcīna Jūsu organismu apgādā ar antivielām, kas vērstas pret vīrusu. Ebilfumin neizmainīs pretgripas vakcīnas efektivitāti, un Jūsu ārsts var nozīmēt abus ārstēšanās veidus.

Citas zāles un Ebilfumin

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu lietot. Tas attiecas arī uz zālēm, kas pieejamas bez receptes. It īpaši tas attiecas uz sekojošām zālēm:

hlorpropamīdu (lieto diabēta ārstēšanai);

metotreksātu (lieto, piemēram, reimatoīdā artrīta ārstēšanai);

fenilbutazonu (lieto sāpju un iekaisuma ārstēšanai);

probenecīdu (lieto podagras ārstēšanai).

Grūtniecība un barošana ar krūti

Jums jāpastāsta savam ārstam, ja Jūs esat grūtniece, Jums varētu būt iestājusies grūtniecība vai arī Jūs plānojat grūtniecību, lai Jūsu ārsts varētu lemt par Ebilfumin piemērotību Jums.

Ietekme uz zīdaiņiem, kurus baro ar krūti, nav zināma. Jums jāpastāsta savam ārstam, ja Jūs barojat bērnu ar krūti, lai Jūsu ārsts varētu lemt par Ebilfumin piemērotību Jums.

Pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Ebilfumin neietekmē Jūsu spēju vadīt transportlīdzekli vai apkalpot mehānismus.

3. Kā lietot Ebilfumin

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā Jūsu ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet savam ārstam vai farmaceitam.

Lietojiet Ebilfumin pēc iespējas ātrāk, vislabāk divu dienu laikā pēc gripas simptomu parādīšanās.

Ieteicamās devas

Gripas ārstēšanai jālieto pa divām devām dienā. Parasti ērti ir lietot vienu devu no rīta un otru vakarā. Ļoti svarīgi pabeigt pilnu 5 dienu kursu, pat ja Jūsu pašsajūta uzlabojas ātri.

Gripas profilaksei vai pēc saskares ar inficētu personu Jums būs jālieto pa vienai devai dienā 10 dienas. Vislabāk zāles lietot no rīta brokastu laikā.

Īpašos apstākļos, piemēram, gripas plašas izplatīšanās gadījumos vai pacientiem ar pavājinātu imunitāti ārstēšana turpināsies 6 vai 12 nedēļas.

Ieteicamā deva ir atkarīga no pacienta ķermeņa masas. Jums jālieto iekšķīgi lietojamās suspensijas daudzums, ko nozīmējis Jūsu ārsts.

Pieaugušie un pusaudži no 13 gadu vecuma

Ķermeņa masa

Gripas ārstēšana:

Gripas profilakse:

 

deva 5 dienām

deva 10 dienām

40 kg vai vairāk

75 mg divas reizes dienā

75 mg vienu reizi dienā

75 mg var saņemt, lietojot 30 mg kapsulu un 45 mg kapsulu

 

Bērni vecumā no 1 līdz 12 gadiem

 

 

Ķermeņa masa

Gripas ārstēšana:

Gripas profilakse:

 

deva 5 dienām

deva 10 dienām

10 līdz 15 kg

30 mg divas reizes dienā

30 mg vienu reizi dienā

Vairāk nekā 15 kg un līdz 23 kg

45 mg divas reizes dienā

45 mg vienu reizi dienā

Vairāk nekā 23 kg un līdz 40 kg

60 mg divas reizes dienā

60 mg vienu reizi dienā

Vairāk nekā 40 kg

75 mg divas reizes dienā

75 mg vienu reizi dienā

75 mg var saņemt, lietojot 30 mg kapsulu un 45 mg kapsulu

Zīdaiņi līdz 1 gada vecumam (vecumā no 0 - 12 mēnešiem)

Par Ebilfumin lietošanu zīdaiņiem gripas profilaksei gripas pandēmijas laikā līdz 1 gada vecumam lemj ārsts, kad apsvēris iespējamo guvumu salīdzinājumā ar iespējamo risku zīdainim.

Ķermeņa masa, vecums

Gripas ārstēšana:

Gripas profilakse:

 

deva 5 dienām

deva 10 dienām

 

 

 

3 kg līdz 10+ kg

3 mg uz kg ķermeņa masas,

3 mg uz kg,

 

divas reizes dienā

vienu reizi dienā

mg uz kg = mg uz katru kilogramu zīdaiņa ķermeņa masas. Piemēram: ja 6 mēnešus veca zīdaiņa ķermeņa masa ir 8 kg, deva ir

8 kg x 3 mg uz kg = 24 mg

Lietošanas veids

Kapsulas jānorij veselas, uzdzerot ūdeni. Kapsulas nedrīkst sasmalcināt vai sakošļāt.

Ebilfumin var lietot ēdienreižu laikā vai neatkarīgi no ēdienreizēm, tomēr tā lietošana kopā ar ēdienu var samazināt sliktas dūšas vai vemšanas rašanās iespēju.

Pacienti, kuriem ir grūtības norīt kapsulas, var lietot šīs zāles šķidrā veidā (iekšķīgi lietojama suspensija). Ja Jums nepieciešama suspensija iekšķīgai lietošanai, bet, aptiekā tā nav pieejama, Ebilfumin šķidrumu varat pagatavot no šīm kapsulām. Instrukciju skatīt sadaļā Ebilfumin šķidrās zāļu formas pagatavošana mājas apstākļos.

Ja esat lietojis Ebilfumin vairāk nekā noteikts

Pārtrauciet Ebilfumin lietošanu un nekavējoties sazinieties ar ārstu vai farmaceitu. Vairumā pārdozēšanas gadījumu cilvēkiem nebija nekādu blakusparādību. Ja tika ziņots par

blakusparādībām, tās bija līdzīgas tām, kas novērotas, lietojot parastās devas, kā norādīts 4. punktā. Lietojot oseltamivīru, bērniem par pārdozēšanu ziņots biežāk nekā pieaugušajiem un pusaudžiem. Sagatavojot Ebilfumin šķidrumu bērniem un lietojot Ebilfumin kapsulas vai Ebilfumin šķidrumu bērniem, jāievēro piesardzība.

Ja esat aizmirsis lietot Ebilfumin

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto kapsulu.

Ja pārtraucat lietot Ebilfumin

Pārtraucot Ebilfumin lietošanu blakusparādības nerodas, bet, ja Ebilfumin lietošana tiek pārtraukta ātrāk, nekā norādījis Jūsu ārsts, var atkārtoti attīstīties gripas simptomi. Vienmēr pabeidziet visu zāļu lietošanas kursu, kuru Jūsu ārsts Jums nozīmējis.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas. Daudzas no zemāk minētajām blakusparādībām var izraisīt arī gripa.

Pēc oseltamivīra nonākšanas tirgū par šādām nopietnām blakusparādībām ziņots retos gadījumos:

anafilaktiskas un anafilaktoīdas reakcijas: nopietnas alerģiskas reakcijas ar ādas un sejas pietūkumu, niezošiem izsitumiem, pazeminātu asinsspiedienu un apgrūtinātu elpošanu;

aknu darbības traucējumi (zibensveida hepatīts, aknu darbības traucējumi un dzelte): dzeltenīga ādas un acu baltumu nokrāsa, izkārnījumu krāsas izmaiņas, uzvedības pārmaiņas;

angioneirotiskā tūska: pēkšņs nopietns ādas pietūkums, galvenokārt galvas un kakla zonā, ieskaitot acis un mēli, ar apgrūtinātu elpošanu;

Stīvensa-Džonsona sindroms un toksiska epidermas nekrolīze: komplicēta, iespējami dzīvībai bīstama alerģiska reakcija, nopietns ādas un, iespējams, zemādas iekaisums, sākotnēji ar drudzi, kakla iekaisumu, un nogurumu, izsitumiem uz ādas, kas izraisa plaša apmēra ādas čulgas, lobīšanos vai atslāņošanos, iespējama apgrūtināta elpošana un pazemināts asinsspiediens;

kuņģa-zarnu trakta asiņošana: ilgstoša resnās zarnas asiņošana vai asins spļaušana;

neiropsihiatriski traucējumi: kā aprakstīts zemāk.

Ja Jums novērojams kāds no šiem simptomiem, nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību.

Visbiežāk (ļoti bieži un bieži) ziņots par šādām Ebilfumin blakusparādībām: slikta dūša, vemšana, sāpes kuņģī, kuņģa darbības traucējumi, galvassāpes un sāpes. Šīs blakusparādības vairumā gadījumu rodas pēc pirmās zāļu devas lietošanas un parasti izzūd, turpinot ārstēšanu. Šo reakciju sastopamības biežums samazinās, lietojot zāles ēdienreižu laikā.

Retas, taču nopietnas blakusparādības: nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību

(var ietekmēt mazāk nekā 1 cilvēku no 1000)

Ārstēšanas laikā ar oseltamivīru saņemti reti ziņojumi par:

krampjiem un delīriju, tajā skaitā apziņas traucējumiem;

apjukumu, patoloģisku uzvedību;

murgiem, halucinācijām, uzbudinājumu, trauksmi, nakts murgiem.

Par tām ziņoja galvenokārt bērniem un pusaudžiem, un bieži tām bija pēkšņs sākums un tās ātri izzuda. Ļoti retos gadījumos pacients savainoja sevi, dažkārt ar letālu iznākumu. Šādi neiropsihiatriski gadījumi novēroti arī pacientiem ar gripu, kuri nebija lietojuši oseltamivīru.

pacienti, it īpaši bērni un pusaudži, rūpīgi jānovēro attiecībā uz iepriekš aprakstītajām uzvedības pārmaiņām.

Ja Jums novērojams kāds no šiem simptomiem, it īpaši gados jaunākiem cilvēkiem, nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību.

Pieaugušajiem un pusaudžiem no 13 gadu vecuma

Ļoti biežas blakusparādības

(var ietekmēt vairāk nekā 1 cilvēku no 10)

galvassāpes;

slikta dūša.

Biežas blakusparādības

(var ietekmēt mazāk nekā 1 cilvēku no 10)

bronhīts;

Herpes vīruss;

klepus;

reibonis;

drudzis;

sāpes;

sāpes ekstremitātē;

iesnas;

miega traucējumi;

kakla iekaisums;

sāpes kuņģī;

nogurums;

pilnuma sajūta vēdera augšdaļā;

augšējo elpceļu infekcija (deguna, rīkles vai deguna blakusdobuma iekaisums);

kuņģa darbības traucējumi;

vemšana.

Retākas blakusparādības

(var ietekmēt mazāk nekā 1 cilvēku no 100)

alerģiskas reakcijas;

apziņas līmeņa izmaiņas;

krampji;

sirds ritma traucējumi;

viegli līdz smagi aknu darbības traucējumi;

ādas reakcijas (ādas iekaisums, sarkani un niezoši izsitumi, zvīņaina āda).

Retas blakusparādības

(var ietekmēt mazāk nekā 1 cilvēku no 1000)

trombocitopēnija (samazināts trombocītu skaits);

redzes traucējumi.

Bērniem vecumā no 1 līdz 12 gadiem

Ļoti biežas blakusparādības

(var ietekmēt vairāk nekā 1 cilvēku no 10)

klepus;

aizlikts deguns;

vemšana.

Biežas blakusparādības

(var ietekmēt mazāk nekā 1 cilvēku no 10)

konjunktivīts (sarkanas acis un izdalījumi vai sāpes acī);

ausu iekaisums un citi ausu bojājumi;

galvassāpes;

slikta dūša;

iesnas;

sāpes kuņģī;

pilnuma sajūta vēdera augšdaļā;

kuņģa darbības traucējumi.

Retākas blakusparādības

(var ietekmēt mazāk nekā 1 cilvēku no 100)

ādas iekaisums;

bungplēvītes (bungādiņa) traucējumi.

Zīdaiņi vecumā līdz 1 gadam

Blakusparādības, par kurām ziņots zīdaiņiem vecumā no 0 līdz 12 mēnešiem, pārsvarā ir līdzīgas blakusparādībām, par kurām ziņots vecākiem bērniem (no 1 gada vecuma). Papildus ziņots par caureju un autiņdermatītu.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas šajā instrukcijā nav minētas. Tomēr

ja Jums vai Jūsu bērnam atkārtoti rodas vemšana, vai

ja gripas simptomi pastiprinās vai drudzis nerimstas, pēc iespējās ātrāk izstāstiet to savam ārstam.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Ebilfumin

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kartona kastītes un blistera pēc „Derīgs līdz:” vai „EXP”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 C.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Ebilfumin satur

-Katra cietā kapsula satur oseltamivīra fosfātu, kas atbilst 75 mg oseltamivīra.

-Citas sastāvdaļas ir:

kapsulas saturs: preželatinizēta ciete (iegūta no kukurūzas cietes), talks, povidons (K-29/32), kroskarmelozes nātrija sāls, nātrija stearilfumarāts;

kapsulas apvalks: vāciņš: želatīns, dzeltenais dzelzs oksīds (E172) un titāna dioksīds (E171); korpuss: želatīns, titāna dioksīds (E171);

apdrukas tinte: šellaka glazūra-45% (20% esterificēta), melnais dzelzs oksīds (E172), propilēnglikols (E1520), amonija hidroksīds 28% (E527).

Ebilfumin ārējais izskats un iepakojums

Cietajai kapsulai ir balts, necaurspīdīgs korpuss un spilgti dzeltens vāciņš ar melnu uzdruku „OS 75”. Kapsulas izmērs: 2.

Ebilfumin 75 mg cietās kapsulas ir pieejamas blisteros vai pudelītēs pa 10 kapsulām.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Actavis Group PTC ehf. Reykjavíkurvegi 76-78, 220 Hafnarfjörður Īslande

Ražotājs

Actavis ehf. Reykjavíkurvegur 78, IS-220 Hafnarfjörður Īslande

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Actavis Group PTC ehf.

UAB "Sicor Biotech"

Ijsland / Islande / Island

Tel: +370 5 266 0203

България

Luxembourg/Luxemburg

Актавис ЕАД

Actavis Group PTC ehf.

Teл.: +359 2 489 95 85

Islande / Island

Česká republika

Magyarország

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Teva Gyógyszergyár Zrt.

Tel: +420 251 007 111

Tel.: +36 1 288 6400

Danmark

Malta

Teva Denmark A/S

Actavis Ltd.

Tlf: +45 44 98 55 11

Tel: +35621693533

Deutschland

Nederland

Actavis Group PTC ehf.

Actavis Group PTC ehf.

Island

IJsland

Eesti

Norge

UAB “"Sicor Biotech" Eesti filiaal

Teva Norway AS

Tel: +372 661 0801

Tlf: +47 66 77 55 90

Ελλάδα

Österreich

Specifar ABEE

Actavis GmbH

Τηλ: +30 210 5401500

Tel: +43 (0)662 435 235 00

España

Polska

Actavis Group PTC ehf.

Actavis Export Int. Ltd., Malta

Islandia

Kontakt w Polsce:

 

Tel.: (+48 22) 512 29 00

France

Portugal

TEVA SANTE

Actavis Group PTC ehf.

Tél: +33 1 55 91 78 00

Islândia

Hrvatska

România

Pliva Hrvatska d.o.o.

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel: +385 1 37 20 000

Tel: +4021 230 65 24

Ireland

Slovenija

Actavis Ireland Limited

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +353 (0)21 4619040

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

Slovenská republika

Actavis Group PTC ehf.

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Sími: +354 550 3300

Tel: +421 2 57 26 79 11

Italia

Suomi/Finland

Actavis Group PTC ehf.

ratiopharm Oy

Islanda

Puh/Tel: +358 (0) 20 180 5900

Κύπρος

Sverige

Specifar ABEE

Teva Sweden AB

Τηλ: +30 210 5401500

+46 42 12 11 00

Ελλάδα

 

Latvija

United Kingdom

UAB "Sicor Biotech" filiāle Latvijā

Actavis UK Limited

Tel: +371 673 23 666

Tel: +44 1271 385257

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta {MM/GGGG}

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu

---------------------------------------------------------------------------------------

Informācija lietotājam

Pacientiem, kuriem ir grūtības norīt kapsulas, tajā skaitā ļoti maziem bērniem, var būt pieejamas zāles šķidrā formā.

Ja Jums nepieciešamas šķidras zāles, bet tās nav pieejamas, suspensiju no Ebilfumin kapsulām iespējams pagatavot aptiekā (skatīt “Informācija veselības aprūpes speciālistiem”). Vislabāk lietot aptiekā pagatavoto suspensiju.

Ja nav pieejamas aptiekā pagatavotas zāles, Jūs no šīm kapsulām varat pagatavot Ebilfumin suspensiju mājās.

Deva gripas ārstēšanai un novēršanai ir vienāda. Atšķiras tikai lietošanas biežums.

Ebilfumin suspensijas pagatavošana mājās apstākļos

Ja Jums ir pieejams pareizais kapsulu stiprums (75 mg deva), Jūs atvērsiet kapsulu un iemaisīsiet tās saturu vienā tējkarotē (vai mazākā daudzumā) piemērota salda pārtikas produkta. Tas parasti ir piemērots bērniem no 1 gada vecuma. Skatīt instrukcijas sākuma daļu.

Ja nepieciešama mazāka deva, Ebilfumin suspensijas pagatavošanai no kapsulām būs nepieciešams veikt vairāk darbību. Tas ir piemērots mazākiem bērniem un zīdaiņiem; viņiem nepieciešamā Ebilfumin deva parasti ir mazāka par 30 mg. Skatīt instrukcijas beigu daļu.

Pieaugušie un pusaudži no 13 gadu vecuma un bērni ar ķermeņa masu lielāku par 40 kg

Lai pagatavotu 75 mg devu,

Jums nepieciešams:

viena Ebilfumin 75 mg kapsula;

asas šķēres;

viena maza bļodiņa;

tējkarote (5 ml karotīte);

ūdens;

salds pārtikas produkts, lai maskētu pulvera rūgto garšu.

Piemēri: šokolādes vai ķiršu sīrups vai deserta garnējums, piemēram, karameļu vai īrisu mērce. Varat arī pagatavot cukurūdeni: samaisiet tējkaroti ūdens ar trim ceturtdaļām (¾) tējkarotes cukura.

1. solis: Pārbaudiet, vai deva ir pareiza

Lai noteiktu pareizo zāļu daudzumu, Jums zemāk norādītās tabulas kreisajā pusē jāatrod pacienta ķermeņa masa. Jums jāskatās tabulas labajā pusē, lai uzzinātu, cik daudz kapsulu nepieciešams, lai pacientam iedotu vienu devu. Gripas ārstēšanai un novēršanai lietotais zāļu daudzums ir vienāds.

75 mg devas pagatavošanai Jums jāizmanto tikai 75 mg kapsulas. Nemēģiniet pagatavot 75 mg, devu, izmantojot 30 mg vai 45 mg kapsulu saturu. Tā vietā izmantojiet atbilstošas devas kapsulas.

Ķermeņa masa

Ebilfumin deva

Kapsulu skaits

No 40 kg

75 mg

1 kapsula

Nav piemērots bērniem ar ķermeņa masu mazāku par 40 kg

Bērniem ar ķermeņa masu mazāku par 40 kg Jums būs nepieciešams pagatavot devu, kas mazāka par 75 mg (skatīt zemāk).

2. solis: Izberiet visu pulveri bļodiņā

Turiet 75 mg kapsulu uz augšu virs bļodiņas un uzmanīgi ar šķērēm nogrieziet apaļo galu. Ieberiet visu pulveri bļodiņā.

Ar pulveri rīkojieties uzmanīgi, jo tas var kairināt Jūsu ādu un acis.

3.solis: Saldiniet pulveri un lietojiet devu

Pulverim bļodiņā pievienojiet nedaudz – ne vairāk par vienu tējkaroti – salda pārtikas produkta. Tas maskēs Ebilfumin pulvera rūgto garšu.

Rūpīgi samaisiet maisījumu.

Nekavējoties iedodiet visu bļodiņas saturu pacientam.

Ja bļodiņā vēl paliek maisījums, izskalojiet bļodiņu ar nelielu ūdens daudzumu un lieciet pacientam to visu izdzert.

Šo procedūru atkārtojiet katru reizi, kad Jums jādod zāles.

Zīdaiņi līdz 1 gada vecumam un bērni ar ķermeņa masu mazāku par 40 kg

Lai pagatavotu mazāku vienu devu, Jums nepieciešams:

viena Ebilfumin 75 mg kapsula;

asas šķēres;

divas mazas bļodiņas;

vienu lielu mērierīci iekšķīgi lietojamo devu mērīšanai, lai nomērītu ūdens daudzumu – 5 vai 10 ml mērierīci;

vienu mazu mērierīci iekšķīgi lietojamo devu mērīšanai, kas ļauj nomērīt 0,1 ml, devas lietošanai

tējkarote (5 ml karotīte);

ūdens;

salds pārtikas produkts, lai maskētu Ebilfumin rūgto garšu.

Piemēri: šokolādes vai ķiršu sīrups vai deserta garnējums, piemēram, karameļu vai īrisu mērce. Varat arī pagatavot cukurūdeni: samaisiet tējkaroti ūdens ar trim ceturtdaļām (¾) tējkarotes cukura.

1.solis: Izberiet visu pulveri bļodiņā

Turiet 75 mg kapsulu uz augšu virs vienas no bļodiņām un uzmanīgi ar šķērēm nogrieziet apaļo galu. Ar pulveri rīkojieties uzmanīgi – tas var kairināt Jūsu ādu un acis.

Neatkarīgi no nepieciešamās devas, ieberiet visu pulveri bļodiņā.

Gan gripas ārstēšanai, gan novēršanai nepieciešamais zāļu daudzums ir vienāds.

2.solis: Pievienojiet ūdeni, lai atšķaidītu zāles

Ar lielo mērierīci paņemiet 12,5 ml ūdens.

Pievienojiet ūdeni bļodiņā esošajam pulverim.

Ar tējkaroti maisiet šo maisījumu aptuveni 2 minūtes.

Neuztraucieties, ja viss pulveris neizšķīst. Neizšķīdušais pulveris ir tikai neaktīvās sastāvdaļas.

3.solis: Izvēlieties Jūsu bērna ķermeņa masai atbilstošo daudzumu

Tabulas kreisajā pusē atrodiet bērna ķermeņa masu.

Tabulas labajā pusē redzams, cik daudz šķidrā maisījuma ir nepieciešams iepildīt mērierīcē.

Zīdaiņi vecumā līdz 1 gadam (tai skaitā iznēsāti jaundzimušie)

Bērna ķermeņa masa

Cik daudz maisījuma

(tuvākā vērtība)

ir jāpaņem

3 kg

1,5 ml

3,5 kg

1,8 ml

4 kg

2,0 ml

4,5 kg

2,3 ml

5 kg

2,5 ml

5,5 kg

2,8 ml

6 kg

3,0 ml

6,5 kg

3,3 ml

7 kg

3,5 ml

7,5 kg

3,8 ml

8 kg

4,0 ml

8,5 kg

4,3 ml

9 kg

4,5 ml

9,5 kg

4,8 ml

10 kg vai vairāk

5,0 ml

4.solis: Ievelciet šķidro maisījumu mērierīcē

Pārliecinieties, vai Jums ir pareizā izmēra mērierīce.

Ievelciet pareizo šķidrā maisījuma daudzumu no pirmās bļodiņas.

Maisījumu mērierīcē ievelciet uzmanīgi, lai neveidotos gaisa burbuļi.

Lēnām izspiediet pareizo devu otrajā bļodiņā.

5.solis: Saldiniet un dodiet to bērnam

Maisījumam otrajā bļodiņā pievienojiet nedaudz – ne vairāk par vienu tējkaroti – salda pārtikas produkta.

Tas mazinās Ebilfumin rūgto garšu.

Rūpīgi samaisiet saldo pārtikas produktu un Ebilfumin suspensiju.

Visu otrās bļodiņas saturu (Ebilfumin suspensiju ar pievienoto saldo pārtikas produktu) nekavējoties iedodiet bērnam.

Ja otrajā bļodiņā kaut kas atlicis, izskalojiet bļodiņu ar nelielu daudzumu ūdens un lieciet to visu bērnam izdzert. Bērni, kuri nemāk dzert no bļodiņas, jābaro ar karoti vai arī atlikušais šķidrums viņiem jāiedod no pudelītes.

Iedodiet bērnam kaut ko uzdzert.

Izlejiet neizlietoto Ebilfumin šķidrumu, kas atlicis pirmajā bļodiņā.

Šo procedūru atkārtojiet katru reizi, kad Jums jādod zāles.

---------------------------------------------------------------------------------------

Informācija tikai veselības aprūpes speciālistiem

Pacienti, kuri nespēj norīt kapsulas:Ieteicamais medikaments pediatriskiem un pieaugušiem pacientiem, kam ir grūti norīt kapsulas vai nepieciešama mazāka deva, ir oseltamivīra suspensija iekšķīgai lietošanai (6 mg/ml). Ja oseltamivīra pulveris iekšķīgi lietojamās suspensijas pagatavošanai nav pieejams, farmaceits var pagatavot suspensiju (6 mg/ml) no Ebilfumin kapsulām. Ja nav pieejama arī aptiekā pagatavota suspensija, pacienti var pagatavot suspensiju no kapsulām mājas apstākļos.

Lai lietotu aptiekā pagatavotu suspensiju, kā arī lai pagatavotu zāles mājas apstākļos, nepieciešamas mērierīces iekšķīgai ievadīšanai (šļirces iekšķīgai dozēšanai) ar atbilstošu tilpumu un iedalījumu. Abos gadījumos vēlams, lai uz mērierīcēm būtu vajadzīgā tilpuma iedaļas. Lai zāles pagatavotu mājas apstākļos, nepieciešamas atsevišķas mērierīces, lai paņemtu pareizu ūdens tilpumu un Ebilfumin/ūdens maisījumu. Lai paņemtu 12,5 ml ūdens, jālieto 10 ml šļirces.

Atbilstoša lieluma mērierīces, lai paņemtu pareizu Ebilfumin suspensijas (6 mg/ml) tilpumu, redzamas turpmāk.

Zīdaiņi vecumā līdz 1 gadam (tai skaitā iznēsāti jaundzimušie):

Ebilfumin

 

Pielietojamās

Ebilfumin suspensijas daudzums

mērierīces lielums

deva

 

(0,1 ml iedaļas)

 

 

9 mg

1.5 ml

2.0 ml (vai 3,0 ml)

10 mg

1,7 ml

2,0 ml (vai 3,0 ml)

11,25 mg

1,9 ml

2,0 ml (vai 3,0 ml)

12,5 mg

2,1 ml

3,0 ml

13,75 mg

2,3 ml

3,0 ml

15 mg

2,5 ml

3,0 ml

16,25 mg

2,7 ml

3,0 ml

18 mg

3,0 ml

3,0 ml (vai 5,0 ml)

19,5 mg

3,3 ml

5,0 ml

21 mg

3,5 ml

5,0 ml

22,5 mg

3,8 ml

5,0 ml

24 mg

4,0 ml

5,0 ml

25,5 mg

4,3 ml

5,0 ml

27 mg

4,5 ml

5,0 ml

28,5 mg

4,8 ml

5,0 ml

30 mg

5,0 ml

5,0 ml

Bērni no 1 gada vecuma ar ķermeņa masu mazāku par 40 kg

Ebilfumin

 

Pielietojamās

Ebilfumin suspensijas daudzums

mērierīces lielums

deva

 

(0,1 ml iedaļas)

 

 

30 mg

5,0 ml

5,0 ml (vai 10,0 ml)

45 mg

7,50 ml

10,0 ml

60 mg

10,0 ml

10,0 ml

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas