Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Edarbi (azilsartan medoxomil) – Lietošanas instrukcija - C09CA09

Updated on site: 06-Oct-2017

Zāļu nosaukumsEdarbi
ATĶ kodsC09CA09
Vielaazilsartan medoxomil
RažotājsTakeda Pharma A/S

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Edarbi 20 mg tabletes

Edarbi 40 mg tabletes

Edarbi 80 mg tabletes

Azilsartan medoxomil

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

-Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

-Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.Kas ir Edarbi un kādam nolūkam to lieto

2.Kas Jums jāzina pirms Edarbi lietošanas

3.Kā lietot Edarbi

4.Iespējamās blakusparādības

5.Kā uzglabāt Edarbi

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1.Kas ir Edarbi un kādam nolūkam to lieto

Edarbi satur aktīvo vielu – azilsartāna medoksomilu, kas pieder pie zāļu grupas, ko sauc par angiotensīna-II receptoru antagonistiem (AIIRA). Angiotensīns II ir viela, kas dabiski veidojas organismā un izraisa asinsvadu sašaurināšanos, tādējādi paaugstinot asinsspiedienu. Edarbi bloķē šo iedarbību, ļaujot asinsvadiem atslābt, kas veicina asinsspiediena pazemināšanos.

Šīs zāles lieto, lai ārstētu paaugstinātu asinsspiediena (esenciālu hipertensiju) pieaugušiem pacientiem (vecākiem par 18 gadiem).

Jūsu asinsspiediena pazemināšanos varēs konstatēt divu nedēļu laikā no ārstēšanas sākuma, un pilns atbilstošās devas efekts tiks novērots pēc 4 nedēļām.

2. Kas jums jāzina pirms Edarbi lietošanas

Nelietojiet Edarbi šādos gadījumos

-ja Jums ir alerģija pret azilsartāna medoksomilu vai kādu citu Edarbi sastāvdaļu (minēta 6. punktā).

-ja esat grūtniece vairāk nekā 3 mēnešus. (Labāk izvairīties no šo zāļu lietošanas arī grūtniecības sākumā – skatīt sadaļu par grūtniecību).

-ja Jums ir cukura diabēts vai nieru darbības traucējumi un Jūs tiekat ārstēts ar aliskirēnu saturošām zālēm, ko lieto paaugstināta asinsspiediena ārstēšanai.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Edarbi lietošanas konsultējieties ar ārstu, jo īpaši ja:

-Jums ir nieru slimības;

-Jums tiek veikta dialīze vai arī nesen ir pārstādīta niere;

-Jums ir smaga aknu slimība;

-Jums ir sirds slimības (ieskaitot sirds mazspēju, nesenu sirdslēkmi);

-Jums jebkad ir bijis insults;

-Jums ir zems asinsspiediens vai arī Jūs jūtaties apreibis vai tuvu ģībonim;

-Jums ir vemšana, nesen bijusi smaga vemšana, vai arī Jums ir caureja;

-Jums ir paaugstināts kālija līmenis asinīs (konstatēts asins analīzēs);

-Jums ir virsnieru slimība – primārs hiperaldosteronisms;

-Jums ir teikts, ka Jums ir sirds vārstuļu sašaurināšanās (aortas atveres vai mitrālā vārstuļa stenoze) vai arī, ka Jūsu sirds muskuļa biezums ir patoloģiski palielināts (obstruktīva hipertrofiska kardiomiopātija);

-Jūs lietojat kādas no turpmāk minētajām zālēm, ko lieto paaugstināta asinsspiediena ārstēšanai: o AKE inhibitoru (piemēram, enalaprilu, lizinoprilu, ramiprilu), it īpaši, ja Jums ir ar

diabētu saistīti nieru darbības traucējumi; o Aliskirēnu.

Jūsu ārsts var regulāri pārbaudīt Jūsu nieru funkcijas, asinsspiedienu un elektrolītu (piemēram, kālija) līmeni asinīs.

Skatīt arī informāciju apakšpunktā „Nelietojiet Edarbi šādos gadījumos”

Jums jāpastāsta savam ārstam, ja domājat, ka Jums ir (vai varētu būt) iestājusies grūtniecība. Edarbi nav ieteicams grūtniecības sākumā un to NEDRĪKST lietot pēc trešā grūtniecības mēneša, jo tas var radīt nopietnu kaitējumu Jūsu bērnam, ja to lietojat pēc trešā grūtniecības mēneša (skatīt punktu „Grūtniecība un barošana ar krūti”). Melnās rases pārstāvjiem Edarbi, iespējams, pazemina asinsspiedienu mazāk efektīvi.

Bērni un pusaudži

Dati par Edarbi lietošanu bērniem un pusaudžiem, kas ir jaunāki par 18 gadiem, ir ierobežoti. Tādēļ šīs zāles nedrīkst lietot bērniem un pusaudžiem.

Citas zāles un Edarbi

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu lietot.

Edarbi var ietekmēt dažu citu zāļu iedarbību un dažas zāles var ietekmēt Edarbi iedarbību.

Īpaši svarīgi ir pastāstīt ārstam, ja lietojat kādas no sekojošajām zālēm:

-litiju (zāles garīgās veselības problēmu ārstēšanai);

-nesteroīdos pretiekaisuma līdzekļus (NSPL), piemēram, ibuprofēnu, diklofenaku vai celekoksibu (zāles, kas mazina sāpes un iekaisumu);

-acetilsalicilskābi, ja to lietojat vairāk par 3 g dienā (zāles, kas mazina sāpes un iekaisumu);

-zāles, kas paaugstina kālija līmeni asinīs, tai skaitā kāliju saturošus uztura bagātinātājus, kāliju aizturošas zāles (atsevišķi „urīndzenošie līdzekļi”) un kāliju saturošus sāls aizstājējus;

-heparīnu (zāles asiņu šķidrināšanai);

-diurētiķus (urīndzenošas tabletes);

-aliskirēnu vai citas zāles, kas palīdz pazemināt Jūsu asinsspiedienu (angiotensīna konvertējošā enzīma inhibitoru vai angiotensīna II receptoru blokatoru, piemēram, enalaprilu, lizinoprilu, ramiprilu vai valsartānu, telmisartānu, irbesartānu).

Jūsu ārstam var būt nepieciešams mainīt Jūsu devu un/vai ievērot citus piesardzības pasākumus: Ja Jūs lietojat AKE inhibitoru vai aliskirēnu (skatīt arī informāciju apakšpunktā „Nelietojiet Edarbi šādos gadījumos” un „Brīdinājumi un piesardzība lietošanā”)

Grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu. Visticamāk, ārsts Jums ieteiks pārtraukt šo zāļu lietošanu jau pirms grūtniecības iestāšanās vai tiklīdz grūtniecība ir iestājusies un aizvietot Edarbi ar citām zālēm. Edarbi

nav ieteicams grūtniecības sākumā un to NEDRĪKST lietot pēc trešā grūtniecības mēneša, jo tas var radīt nopietnu kaitējumu Jūsu bērnam, ja to lietojat pēc trešā grūtniecības mēneša.

Barošana ar krūti

Ja barojat bērnu ar krūti, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu. Edarbi lietošana nav ieteicama mātēm, kas baro bērnu ar krūti un Jūsu ārsts piemeklēs Jums citas zāles, ja vēlaties barot bērnu ar krūti, īpaši, ja Jūsu bērns ir jaundzimušais vai priekšlaicīgi dzimis zīdainis.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Edarbi ietekme uz transportlīdzekļu vadīšanu vai mehānisku apkalpošanu ir maz ticama. Tomēr daži cilvēki, lietojot šīs zāles , var justies noguruši vai apreibuši, un ja tā notiek ar Jums, nevadiet transportlīdzekli un neapkalpojiet mehānismus.

3.Kā lietot Edarbi

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam. Ir svarīgi lietot Edarbi katru dienu vienā laikā.

Edarbi ir paredzēts iekšķīgai lietošanai. Tabletes jānorij, uzdzerot daudz ūdens. Jūs varat lietot šīs zāles kopā ar ēdienu vai atsevišķi.

-Parasti sākuma deva ir 40 mg vienu reizi dienā; Jūsu ārsts šo devu var palielināt līdz maksimāli 80 mg reizi dienā, atkarībā no asinsspiediena atbildes reakcijas..

-Gados ļoti veciem cilvēkiem (75 gadi un vairāk) ārsts var ieteikt zemāku sākuma devu, tas ir 20 mg vienu reizi dienā.

-Ja Jums ir viegla līdz vidēji smaga aknu slimība, Jūsu ārsts var ieteikt zemāku sākuma devu, tas ir 20 mg vienu reizi dienā.

-Pacientiem, kas nesen ir zaudējuši ķermeņa šķidrumus, piemēram, vemšanas vai caurejas dēļ, vai, lietojot urīndzenošus līdzekļus, ārsts var ieteikt zemāku sākuma devu, tas ir 20 mg vienu reizi dienā.

-Ja Jums ir citas blakus saslimšanas, tādas kā smaga nieru slimība vai sirds mazspēja, Jūsu ārsts noteiks piemērotāko sākuma devu.

Ja esat lietojis Edarbi vairāk nekā noteikts

Ja esat lietojis par daudz tablešu, vai arī Jūsu zāles ir lietojis kāds cits, nekavējoties sazinieties ar savu ārstu. Jūs varat just nespēku vai reiboni, ja esat lietojis vairāk zāļu, nekā noteikts.

Ja esat aizmirsis lietot Edarbi

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu. Vienkārši lietojiet nākamo devu parastajā laikā.

Ja pārtraucat lietot Edarbi

Ja pārtraucat lietot Edarbi, Jūsu asinsspiediens var atkal paaugstināties. Tādēļ nepārtrauciet lietot Edarbi, pirms aprunāsieties ar savu ārstu par alternatīvām terapijas iespējām.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

4.Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Pārtrauciet lietot Edarbi un nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību, ja Jums ir kāda no šīm alerģiskajām reakcijām, kuras ir sastopamas reti (skar mazāk nekā 1 no 1000 cilvēkiem):

-apgrūtināta elpošana vai rīšana, vai sejas, lūpu, mēles un/vai rīkles tūska (angioedēma);

-adas nieze ar piepaceltiem izsitumiem.

Citas iespējamās blakusparādības ir:

Bieži sastopamas blakusparādības (var skart līdz 1 no 10 cilvēkiem):

-reibonis;

-caureja;

-paaugstināts kreatīna fosfokināzes līmenis asinīs (kas liecina par muskuļu bojājumiem).

Retāk sastopamas blakusparādības (var skart līdz 1 no 100 cilvēkiem):

-zems asinsspiediens, kas var likt justies nespēcīgam vai apreibušam;

-nogurums;

-plaukstu, potīšu vai pēdu pietūkums (perifēra tūska);

-ādas izsitumi un nieze;

-slikta dūša;

-muskuļu spazmas;

-paaugstināts seruma kreatinīna līmenis asinīs (nieru darbības indikators);

-paaugstināts urīnskābes līmenis asinīs.

Reti sastopamas blakusparādības (var skart līdz 1 no 1000 cilvēkiem):

-izmaiņas asins analīžu rezultātos, ieskaitot pazeminātu proteīna (hemoglobīna) līmeni eritrocītos.

Ja Edarbi lieto kopā ar hlortalidonu (urīndzenošu tableti), asinīs bieži (mazāk nekā 1 no 10 lietotājiem) konstatēti augstāks noteiktu ķīmisko vielu (piemēram, kreatinīna), kas ir nieru darbības rādītājs, līmenis, un bieži attīstās arī zems asinsspiediens.

Plaukstu, potīšu un pēdu pietūkums ir sastopams biežāk (mazāk nekā 1 no 10 lietotājiem), ja Edarbi lieto ar amlodipīnu (kalcija kanālu blokatoru hipertensijas ārstēšanai), nekā tad, ja Edarbi lieto vienu pašu (mazāk nekā 1 no 100 lietotājiem). Šādas iedarbības biežums ir lielāks, ja amlodipīns tiek lietots viens pats.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.Kā uzglabāt Edarbi

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes pēc Derīgs līdz. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāt Edarbi oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas un mitruma. Zālēm nav nepieciešama īpaša uzglabāšanas temperatūra.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Edarbi satur

-Aktīvā viela ir azilsartāna medoksomils (kālija sāls formā).

Edarbi 20 mg: katra tablete satur 20 mg azilsartāna medoksomila (kālija sāls formā) Edarbi 40 mg: katra tablete satur 40 mg azilsartāna medoksomila (kālija sāls formā) Edarbi 80 mg: katra tablete satur 80 mg azilsartāna medoksomila (kālija sāls formā)

-Citas sastāvdaļas ir mannīts, fumārskābe, nātrija hidroksīds, hidroksipropilceluloze, kroskarmelozes nātrija sāls, mikrokristāliskā celuloze un magnija stearāts.

Edarbi ārējais izskats un iepakojums

Tabletes ir baltas, apaļas formas ar iespiestu “ASL” vienā pusē un “20”, “40” vai “80”otrā pusē. Edarbi ir pieejams blisteros ar 14 tabletēm vai 15 tabletēm kastītēs pa 14, 28, 30, 56, 90 vai 98 taetēm. Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

Takeda Pharma A/S, Dybendal Alle 10, 2630 Taastrup, Dānija

Ražotājs:

Takeda Ireland Limited, Bray Business Park, Kilruddery, Co. Wicklow, Īrija

Lai iegūtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar Reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Takeda Belgium

Takeda UAB

Tél/Tel: +32 2 464 06 11

Tel: +370 521 09 070

takeda-belgium@takeda.com

lt-info@takeda.com

България

Luxembourg/Luxemburg

Такеда България

Takeda Belgium

Тел.: +359 2 958 27 36; +359 2 958 15 29

Tél/Tel: +32 2 464 06 11

 

takeda-belgium@takeda.com

Česká republika

Magyarország

Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o

Takeda Pharma Kft.

Tel: +420 234 722 722

Tel: +361 2707030

Danmark

Malta

Takeda Pharma A/S

Takeda Italia S.p.A.

Tlf: +45 46 77 11 11

Tel: +39 06 5026 01

Deutschland

Nederland

Takeda GmbH

Takeda Nederland bv

Tel: 0800 825 3325

Tel: +31 23 566 8777

medinfo@takeda.de

nl.medical.info@takeda.com

Eesti

Norge

Takeda Pharma AS

Takeda Nycomed AS

Tel: +372 6177 669

Tlf: + 47 6676 3030

 

infonorge@takeda.com

Ελλάδα

Österreich

Vianex S.A

Takeda Pharma Ges.m.b.H.

Τηλ: +30 210 80 09 111 120

Tel: +43 (0) 800-20 80 50

España

Polska

Takeda Farmacéutica España S.A

Takeda Polska Sp. z o.o.

Tel: +34 917 14 99 00

Tel: +48 22 608 13 00

spain@takeda.com

 

France

Portugal

Takeda France S.A.S

Tecnimede, Sociedade Técnicio-Medicinal, S.A

Tél: +33 1 46 25 16 16

Tel: +351 932 333 108

Hrvatska

România

Takeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o.

Takeda Pharmaceuticals SRL

Tel: +385 1 377 88 96

Tel: +40 21 335 03 91

Ireland

Slovenija

Takeda UK Limited

Takeda GmbH, Podružnica Slovenija

Tel: +44 (0) 1628 537 900

Tel: +386 (0) 59 082 480

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

Takeda Pharmaceuticals Slovakia s.r.o

Sími: +354 535 7000

Tel: +421 (2) 20 602 600

vistor@vistor.is

 

Italia

Suomi/Finland

Takeda Italia S.p.A.

Oy Leiras Takeda Pharmaceuticals Ab

Tel: +39 06 5026 01

Puh/Tel: +358 20 746 5000

Κύπρος

Sverige

Takeda Pharma A/S

Takeda Pharma AB

Τηλ: +45 46 77 11 11

Tel: + 46 8 731 28 00

 

infosweden@takeda.com

Latvija

United Kingdom

Takeda Latvia SIA

Takeda UK Ltd

Tel: +371 67840082

Tel: +44 (0) 1628 537 900

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta {MM/GGGG}

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē: http://www.ema.europa.eu

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas