Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Effentora (fentanyl) – Lietošanas instrukcija - N02AB03

Updated on site: 06-Oct-2017

Zāļu nosaukumsEffentora
ATĶ kodsN02AB03
Vielafentanyl
RažotājsTeva B.V.

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Effentora, 100 mikrogramu, aiz vaiga lietojamās tabletes

Effentora, 200 mikrogramu, aiz vaiga lietojamās tabletes

Effentora, 400 mikrogramu, aiz vaiga lietojamās tabletes

Effentora, 600 mikrogramu, aiz vaiga lietojamās tabletes

Effentora, 800 mikrogramu, aiz vaiga lietojamās tabletes

Fentanyl

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

-Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

-Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.Kas ir Effentora un kādam nolūkam tās lieto

2.Kas Jums jāzina pirms Effentora lietošanas

3.Kā lietot Effentora

4.Iespējamās blakusparādības

5.Kā uzglabāt Effentora

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1.Kas ir Effentora un kādam nolūkam tās lieto

Effentora aktīvā viela ir fentanila citrāts. Effentora ir sāpju mazinošas zāles, pazīstamas kā opioīdi, kuras tiek lietotas pēkšņu, nekontrolējamu sāpju ārstēšanai pieaugušiem vēža slimniekiem, kuri jau lieto citus opioīdu līdzekļus nepārtraukto (visas diennakts garumā) sāpju mazināšanai.

Pēkšņas, nekontrolējamas sāpes ir papildu, pēkšņas sāpes, kuras parādās neskatoties uz to, ka Jūs lietojat parastos opioīdu sāpju mazināšanas medikamentus.

2. Kas Jums jāzina pirms Effentora lietošanas

NELIETOJIET Effentora šādos gadījumos:

ja Jūs regulāri nelietojat parakstītās opioīdu grupas zāles (piem., kodeīnu, fentanilu, hidromorfonu, morfīnu, oksikodonu, petidīnu) katru dienu regulāri, vismaz vienu nedēļu, savu pastāvīgo sāpju kontrolēšanai. Ja Jūs nelietojat šīs zāles, Jūs nedrīkstat lietot Effentora, jo tas var palielināt risku, ka elpošana varētu kļūt bīstami lēna un/vai sekla, vai pat apstāties;

ja Jums ir alerģija pret fentanilu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

ja Jūs ciešat no smagām elpošanas problēmām vai smagām obstruktīvām plaušu slimībām;

ja Jūs ciešat no īslaicīgām sāpēm, izņemot pēkšņām, nekontrolējamām sāpēm, ko izraisījis ievainojums vai operācija, galvassāpes vai migrēna.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Effentora lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Īpaša piesardzība, lietojot Effentora, nepieciešama šādos gadījumos

Effentora lietošanas laikā turpiniet lietot tos opioīdu zāles, kurus Jūs jau izmantojat savu nepārtraukto (diennakts), vēža izraisīto sāpju mazināšanai.

Kamēr Jūs tiekat ārstēts ar Effentora, nelietojiet citas fentanilu saturošas, iepriekš parakstītas zāles pēkšņu, nekontrolējamu sāpju ārstēšanai. Ja Jums vēl arvien mājās ir kādas no šīm fentanilu saturošām zālēm, sazinieties ar farmaceitu, lai noskaidrotu kā tās iznīcināt.

Pirms uzsākt Effentora lietošanu, pastāstiet ārstam vai farmaceitam, ja Jums ir kāda no turpmāk aprakstītajām problēmām.

Ja Jūs lietojat citas opioīdu zāles Jūsu nepārtraukto (diennakts) sāpju mazināšanai, kuru iedarbība vēl nav nostabilizējusies.

Ja Jūs ciešat no kādas problēmas, kas ietekmē elpošanu (tādas kā astma, sēcoša elpošana vai elpas trūkums).

Jums ir galvas trauma.

Jums ir ārkārtīgi lēna sirdsdarbība vai citas sirds problēmas.

Jums ir aknu vai nieru problēmas, jo minētie orgāni ietekmē veidu, kā šīs zāles tiek sadalītas organismā.

Jums ir zems cirkulējošo šķidrumu apjoms vai zems asinsspiediens.

Jums ir sirdsdarbības traucējumi, it īpaši lēna sirdsdarbība.

Jūs lietojat antidepresantus vai antipsihotiskus līdzekļus; lūdzu, skatiet sadaļu „Citas zāles un Effentora”.

Pēc opioīdu lietošanas Jums kādreiz ir radusies virsnieru mazspēja (skatīt 4. punktu „Nopietnas blakusparādības”).

Jūs esat bijis alkoholiķis vai narkotisko vielu lietotājs.

Jūs lietojat alkoholu; lūdzu, skatiet sadaļu „Effentora kopā ar uzturu, dzērienu un alkoholu”.

Ko darīt, ja kāds ir nejauši lietojis Effentora?

Ja kāds ir nejauši ieņēmis Effentora, lūdzu, nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību. Mēģiniet noturēt cilvēku nomodā, līdz ierodas ātrā palīdzība.

Ja kāds ir nejauši ieņēmis Effentora, tad varētu būt tādas pašas blakusparādības, kā aprakstīts sadaļā „Ja esat lietojis Effentora vairāk nekā noteikts”.

Bērni un pusaudži

Nedodiet šīs zāles bērniem un pusaudžiem vecumā līdz 18 gadiem.

Citas zāles un Effentora

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Par visām zālēm, kuras Jums normāli izraisa miegainību (kurām ir nomierinoša iedarbība), tādām kā miega zālēm, zālēm nemiera ārstēšanai, antihistamīnu grupas zālēm vai trankvilizatoriem.

Par visām zālēm, kuras var ietekmēt Effentora sadalīšanos organismā, tādām kā ritonavirs, nelfinavirs, amprenavirs un fosamprenavirs (zālēm, kuras palīdz kontrolēt HIV infekciju) vai citiem tā sauktajiem CYP3A4 inhibitoriem, tādiem kā ketokonazols, itrakonazols vai flukonazols (izmantojamas sēnīšu infekcijas ārstēšanai), troleandomicīns, klaritromicīns vai eritromicīns (zālēm, kuras tiek izmantotas baktēriju izraisītu infekciju ārstēšanai), aprepitants (izmantojams smaga nelabuma gadījumā) un diltiazems un verapamils (zāles, kas izmantojamas augsta asinsspiediena un sirds slimību ārstēšanai).

Pastāstiet savam ārstam par medikamentiem, tā sauktajiem monoaminooksidāzes (MAO) inhibitoriem (izmantojamiem smagas depresijas ārstēšanai) vai par līdzīgas iedarbības medikamentiem, ja esat tos lietojis iepriekšējo 2 nedēļu laikā.

Pastāstiet par noteikta veida spēcīgiem pretsāpju līdzekļiem, kurus sauc par daļējiem agonistiem/antagonistiem, piemēram, buprenorfīnu, nalbufīnu, pentazocīnu (pretsāpju zāles). Šo zāļu lietošanas laikā Jums var parādīties atcelšanas sindroma simptomi (slikta dūša, vemšana, caureja, nemiers, drebuļi, trīce un svīšana).

Blakusparādību risks palielinās, ja Jūs lietojat noteikta veida antidepresantus vai antipsihotiskos līdzekļus. Effentora var mijiedarboties ar šīm zālēm, un Jums var rasties psihiskā stāvokļa izmaiņas (piem., uzbudinājums, halucinācijas, koma), kā arī citi traucējumi, piemēram, ķermeņa temperatūras paaugstināšanās virs 38°C, sirdsdarbības paātrināšanās, nestabils asinsspiediens, refleksu pastiprināšanās, muskuļu stīvums, koordinācijas traucējumi un/vai kuņģa-zarnu trakta

simptomi (piem., slikta dūša, vemšana, caureja). Ārsts Jums pastāstīs, vai Effentora ir Jums piemērotas zāles.

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Effentora kopā ar uzturu, dzērienu un alkoholu

Effentora var lietot gan pirms, gan arī pēc ēšanas, taču to nevar lietot ēšanas laikā. Lai samitrinātu muti, pirms Effentora lietošanas var iedzert nedaudz ūdeni, taču Jūs nedrīkstat neko nedz ēst nedz arī dzert šo zāļu lietošanas laikā.

Jūs nedrīkstat dzert greipfrūtu sulu Effentora lietošanas laikā, jo tas var ietekmēt šo zāļu sadalīšanos organismā.

Nelietojiet alkoholu Effentora lietošanas laikā. Tas var palielināt nopietnu blakusparādību risku, tostarp izraisīt nāvi.

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Grūtniecība

Effentora grūtniecības laikā nevajadzētu lietot, izņemot ja šis jautājums ir apspriests ar Jūsu ārstu. Ja Effentora lieto ilgstoši grūtniecības laikā, jaundzimušajam bērnam pastāv arī atcelšanas simptomu risks, kas var būt dzīvībai bīstams, ja ārsts to neatpazīst un neārstē.

Jūs nedrīkstat lietot Effentora dzemdību laikā, jo fentanils var izraisīt elpošanas nomākumu jaundzimušajam bērnam.

Barošana ar krūti

Fentanils var nonākt mātes pienā un var izraisīt nevēlamās blakusparādības ar krūti barojamam mazulim. Nelietojiet Effentora, ja Jūs barojat ar krūti, Jūs nedrīkstat uzsākt bērna zīdīšanu, kamēr nav pagājušas vismaz 5 dienas pēc pēdējās Effentora lietošanas.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Jums jāapspriež ar savu ārstu, vai vadīt transportlīdzekļus vai apkalpot mehānismus ir droši pēc Effentora lietošanas. Nevadiet transportlīdzekļus un nelietojiet ierīces un mehānismus, ja: jūtat miegainību vai reiboni; Jums ir neskaidra redze vai dubultojas, vai arī ir grūti koncentrēties. Pirms vadīt transportlīdzekļus vai apkalpot mehānismus, Jums ir jāzina, kā Jūs reaģēsiet uz Effentora iedarbību.

Effentora satur nātriju

Katra Effentora 100 mikrogramu tablete satur 10 mg nātrija. Katra Effentora 200 mikrogramu, Effentora 400 mikrogramu, Effentora 600 mikrogramu un Effentora 800 mikrogramu tablete satur 20 mg nātrija. Jums tas jāņem vērā, ja Jums ir jāievēro kontrolētu nātrija diētu, kā arī nepieciešams lūgt ārsta padomu.

3.Kā lietot Effentora

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Devas un lietošanas biežums

Lietojot Effentora pirmo reizi, Jūsu ārsts darbosies kopā ar Jums, lai noskaidrotu devu, kura mazinās Jūsu pēkšņās, nekontrolējamās sāpes. Ir ļoti svarīgi Effentora lietot tieši tā, kā ārsts Jums ir rekomendējis. Sākotnējā deva ir 100 mikrogrami. Pareizās devas noteikšanas laikā ārsts Jums var ieteikt lietot vairāk nekā vienu tableti sāpju epizodē. Ja jūsu pēkšņās, nekontrolējamās sāpes nemazinās 30 minūšu laikā, lietojiet ne vairāk kā 1 Effentora tableti devas pielāgošanas perioda laikā.

Tikko Jūsu ārsts ir Jums noteicis nepieciešamo devu, lietojiet vienmēr 1 tableti pēkšņu, nekontrolējamu sāpju uzliesmojuma laikā. Turpmākā ārstēšanas kursa laikā var mainīties Jūsu pretsāpju līdzekļu lietošanas nepieciešamība. Var būt nepieciešamas lielākas devas. Ja šīs pēkšņās, nekontrolējamās sāpes nemazinās 30 minūšu laikā, lietojiet ne vairāk kā 1 Effentora tableti šī devas atkārtotas pielāgošanas perioda laikā.

Sazinieties ar ārstu, ja Jums noteiktā nepieciešamā deva nemazina Jūsu pēkšņās, nekontrolējamās sāpes. Jūsu ārsts izlems, vai nav nepieciešams mainīt devu.

Uzgaidiet vismaz 4 stundas, pirms uzsākat cita nekontrolējamo sāpju uzliesmojuma ārstēšanu ar Effentora.

Jums nekavējoties jāinformē ārsts, ja lietojat Effentora biežāk kā četras reizes dienā, jo tad ārsts var mainīt Jūsu pastāvīgo sāpju ārstēšanā izmantotās zāles.Pēc tam, kad atkal panākta Jūsu pastāvīgo sāpju kontrole, ārstam var rasties nepieciešamība mainīt Jūsu Effentora devu. Efektīvākai sāpju mazināšanai, pastāstiet ārstam par savām sāpēm un to, kā Effentora iedarbojas, lai nepieciešamības gadījumā varētu mainīt devu.

Nemainiet Effentora vai citu pretsāpju medikamentu devas. Jebkādas devu izmaiņas jāveic pēc ārsta norādījumiem un ārsta uzraudzībā.

Ja neesat pārliecināts par pareizās devas lielumu vai Jums ir jautājumi par šo zāļu lietošanu, nepieciešams sazināties ar savu ārstu.

Lietošanas veids

Effentora aiz vaiga lietojamās tabletes paredzētas lietošanai oromukozālā dobumā. Kad tablete tiek ievietota mutē, tā izšķīst un zāles tiek uzsūktas caur mutes gļotādu, nonākot asins sistēmā. Šāda zāļu lietošana nodrošina tā ātru absorbciju pēkšņu, nekontrolējamu sāpju mazināšanai.

Zāļu lietošana

Atveriet blistera iepakojumu tikai tad, kad esat gatavs lietot tableti. Nepieciešams tableti izlietot nekavējoties, tiklīdz tā ir izņemta no blistera iepakojuma.

Atdaliet vienu blistera daļu no blistera kartes, noplēšot perforācijas vietā.

Salociet blistera daļu pa norādīto līniju.

Atvelciet atpakaļ blistera daļu tabletes atklāšanai. NEMĒĢINIET izspiest tableti caur blisteru, jo tādā veidā tablete var tikt bojāta.

Izņemiet tableti no blistera iepakojuma un nekavējoties ievietojiet veselu tableti dzerokļa tuvumā starp smaganām un vaigu (kā parādīts attēlā). Tā vietā dažreiz ārsts var Jums ieteikt ievietot tableti zem mēles.

Nemēģiniet tableti sasmalcināt vai sadalīt.

Nekodiet, nesūkājiet, nekošļājiet vai nenorijiet tableti, jo tas izraisīs mazāku sāpju samazināšanu, nekā lietojot atbilstoši norādītajam.

Tableti nepieciešams atstāt starp vaigu un smaganām, kamēr tā izšķīst, kam parasti nepieciešamas 14 līdz 25 minūtes.

Tabletes šķīšanas laikā Jūs varat sajust vieglu burbuļošanas sajūtu starp vaigu un smaganām, jo tablete izšķīst.

Kairinājuma gadījuma varat mainīt tabletes atrašanās vietu aiz vaiga.

Pēc 30 minūtēm, ja vēl ir saglabājušies tabletes gabaliņi, tos var norīt, uzdzerot glāzi ūdens.

Ja esat lietojis Effentora vairāk nekā noteikts

Biežāk sastopamās nevēlamās blakusparādības ir miegainība, pagurums vai reiboņi. Ja jūtat spēcīgus reiboņus vai izteiktu miegainību pirms tablete ir pilnīgi izšķīdusi, izskalojiet muti ar ūdeni un izspļaujiet atlikušos tabletes gabaliņus izlietnē vai tualetē.

Nopietnas Effentora lietošanas blakusparādības ir lēna un/vai sekla elpošana. Tā var notikt, ja Effentora deva ir pārāk liela vai arī Jūs esat lietojis pārāk lielu Effentora daudzumu. Ja tā gadās, lūdzu, nekavējoties meklējiet medicīnisku palīdzību.

Ja esat aizmirsis lietot Effentora

Ja pēkšņās, nekontrolējamās sāpes vēl arvien pastāv, tad Jūs varat lietot Effentora atbilstoši ārsta norādījumiem. Ja pēkšņās, nekontrolējamās sāpes ir pārgājušas, nelietojiet Effentora, līdz šīs sāpes nav atsākušās.

Ja pārtraucat lietot Effentora

Jums jāpārtrauc Effentora lietošana, ja vairāk nejūtat pēkšņās, nekontrolējamās sāpes. Tomēr Jums jāturpina lietot parastās opioīdu pretsāpju zāles pastāvīgo vēža sāpju mazināšanai atbilstoši ārsta norādījumiem. Pārtraucot lietot Effentora, Jums var parādīties zāļu lietošanas pārtraukšanas simptomi, kas līdzīgi iespējamām Effentora blakusparādībām. Ja Jums parādās zāļu lietošanas pārtraukšanas simptomi vai Jūs uztraucaties par sāpju mazināšanu, sazinieties ar ārstu. Ārsts izvērtēs, vai Jums ir nepieciešamas zāles lietošanas pārtraukšanas simptomu mazināšanai vai novēršanai.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4.Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas. Ja pamaniet jebkādas no šīm blakusparādībām, sazinieties ar savu ārstu.

Nopietnas blakusparādības

Nopietnākās nevēlamās blakusparādības ir sekla elpošana, zems asinsspiediens un šoks. Effentora, tāpat kā citas fentanilu saturošas zāles, var izraisīt smagus elpošanas traucējumus, kā rezultātā var iestāties nāve. Ja jūtat spēcīgu miegainību un/vai Jums ir sekla elpošana, Jums vai Jūsu aprūpētājam nepieciešams nekavējoties sazināties ar savu ārstu, vai arī zvanīt ātrajai palīdzībai.

Nekavējoties sazinieties ar ārstu, ja novērojat šādu simptomu kombināciju

- Slikta dūša, vemšana, apetītes zudums, nogurums, vājums, reibonis un zems asinsspiediens

Kopā šie simptomi var liecināt par potenciāli dzīvībai bīstamu stāvokli, ko sauc par virsnieru mazspēju. Tas ir stāvoklis, kura gadījumā virsnieru dziedzeri neražo pietiekami daudz hormonu.

Citas blakusparādības

Ļoti biežas: var skart vairāk kā 1 no 10 cilvēkiem

Reiboņi, galvassāpes

nelabuma sajūta, vemšana

tabletes lietošanas vietā: sāpes, čūla, kairinājums, asiņošana, nejutīgums, sajūtu zudums, apsārtums, tūska vai plankumi

Biežas: var skart līdz 1 no 10 cilvēkiem

nemiera vai apjukuma sajūta, depresija, bezmiegs

garšas izmaiņas, ķermeņa masas samazināšanās

miegainība, nomierinoša sajūta, pārmērīgs nogurums, nespēks, migrēna, nejūtīgums, roku un kāju tūska, zāļu lietošanas pārtraukšanas sindroms (var izpausties kā šādas blakusparādības – slikta dūša, vemšana, caureja, nemiers, drebuļi, trīce un svīšana), trīcēšana, krišana, drebuļi

aizcietējums, iekaisums mutē, mutes sausums, caureja, grēmas, apetītes zudums, sāpes vēderā, diskomforta sajūta vēderā, gremošanas traucējumi, zobu sāpes, piena sēnīte mutē

nieze, pārmērīga svīšana, izsitumi

elpas trūkums, sāpes rīklē

samazināts balto asins ķermenīšu skaits, samazināts sarkano asins ķermenīšu skaits, paaugstināts vai pazemināts asinsspiediens, neparasti ātra sirdsdarbība

sāpes muskuļos, sāpes mugurā

nogurums

Retākas: var skart līdz 1 no 100 cilvēkiem

iekaisis kakls

samazināts to šūnu daudzums, kas palīdz asinīm sarecēt,

pacilātības, nervozitātes vai abnormalitātes sajūtas, nervu stress vai nomākums, var redzēt vai dzirdēt neeksistējošas lietas (halucinācijas), apziņas nomākums, mentālā stāvokļa izmaiņas, atkarības (atkarība no zālēm, pieradums pie zālēm), dezorientācija, koncentrēšanās spēju trūkums, līdzsvara zudums, reibonis, runāšanas problēmas, džinkstēšana ausīs, diskomforta sajūta ausīs

traucēta vai neskaidra redze, acu apsārtums

neparasti lēna sirdsdarbība, karstuma sajūta (karstuma viļņi),

smagas elpošanas problēmas, elpošanas traucējumi miega laikā,

viena vai vairākas no turpmāk aprakstītajām mutes problēmām: čūla, sajūtu zudums, diskomforts, neparasta krāsa, mīksto audu bojājumi, mēles bojājumi, sāpīga, čulgaina vai čūlaina mēle, smaganu sāpes, saplaisājušas lūpas, zobu bojājumi

barības vada iekaisums, zarnu paralīze, žultspūšļa darbības traucējumi

auksti sviedri, sejas pietūkums, ģeneralizēta nieze, matu izkritums, muskuļu raustīšanās, muskulatūras vājums, diskomforta sajūta krūtīs, slāpes, aukstuma sajūta, karstuma sajūta, urinēšanas grūtības

savārgums

piesarkums

Retas: var skart līdz 1 no 1 000 cilvēkiem

domāšanas traucējumi, kustību traucējumi

pūslīšu veidošanās mutē, lūpu sausums, strutu uzkrāšanās mutē zem ādas

testosterona trūkums, nepatīkamas sajūtas acīs, novērojami gaismas uzliesmojumi, nagu trauslums

Alerģiskas reakcijas, piemēram, izsitumi, apsārtums, lūpu un sejas pietūkums, nātrene

Nav zināmas: nevar noteikt pēc pieejamiem datiem

samaņas zudums, elpošanas apstāšanās, epileptiskas lēkmes

dzimumhormonu trūkums (androgēnu deficīts)

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.Kā uzglabāt Effentora

Sāpju mazinošās zāles Effentora ir ļoti stipras iedarbības medikaments un var būt dzīvībai bīstams, ja to nejauši lieto bērns. Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz blistera iepakojuma marķējuma un kartona kastītes. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabājiet oriģinālajā iepakojumā lai pasargātu no mitruma.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Effentora satur

Aktīvā viela ir fentanils. Katra tablete satur vai nu:

100 mikrogramus fentanila (citrāta veidā) vai

200 mikrogramus fentanila (citrāta veidā) vai

400 mikrogramus fentanila (citrāta veidā) vai

600 mikrogramus fentanila (citrāta veidā) vai

800 mikrogramus fentanila (citrāta veidā)

Citas sastāvdaļas ir mannīts, A tipa nātrija cietes glikolāts, nātrija hidrogēnkarbonāts, bezūdens nātrija karbonāts, bezūdens citronskābe, magnija stearāts.

Effentora ārējais izskats un iepakojums

Aiz vaiga lietojamās tabletes ir plakanas, ar noapaļotām, koniskām malām, ar vienā pusē reljefi izveidotu simbolu „C” un otrā pusē ar „1” Effentora 100 mikrogramu tabletēm, „2” Effentora 200 mikrogramu tabletēm, „4” Effentora 400 mikrogramu tabletēm, „6” Effentora 600 mikrogramu tabletēm un „8” Effentora 800 mikrogramu tabletēm.

Katrs blisters satur 4 aiz vaiga lietojamās tabletes, kartona kastītē pa 4 vai 28 aiz vaiga lietojamām tabletēm.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

TEVA B.V.

Swensweg 5 2031 GA Haarlem Nīderlande

Ražotājs:

Teva Pharmaceuticals Europe B.V.

Swensweg 5

2031 GA HAARLEM

Nīderlande

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Teva Pharma Belgium N.V./S.A. /AG

UAB “Sicor Biotech”

Tel/Tél: +32 3 820 73 73

Tel: +370 5 266 02 03

България

Luxembourg/Luxemburg

Тева Фармасютикълс България ЕООД

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG.

Teл.: +359 2 489 95 82

Tél: +32 3 820 73 73

Česká republika

Magyarország

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Teva Gyógyszergyár Zrt.

Tel: +420 251 007 111

Tel.: (+ 36) 1 288 6400

Danmark

Malta

Teva Denmark A/S

Teva Pharmaceuticals Ireland

Tlf: +45 44 98 55 11

Tel: +353 51 321740

Deutschland

Nederland

TEVA GmbH

Teva Nederland B.V.

Tel: +49 731 402 08

Tel: +31 (0) 800 0228 400

Eesti

Norge

Teva Eesti esindus

Teva Norway AS

UAB Sicor Biotech

Tlf: +47 66 77 55 90

Eesti filiaal

 

Tel: + 372 661 0801

 

Ελλάδα

Österreich

Teva Ελλάς Α.Ε.

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Τηλ: +30 210 72 79 099

Tel.Nr.: +43/1/97007 0

España

Polska

Teva Pharma, S.L.U.

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Tel: + 34 91 387 32 80

Tel.: +48 22 345 93 00

France

Portugal

Teva Santé

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tél: +33 1 55 91 78 00

Tel: +351 21 476 75 50

Hrvatska

România

Pliva Hrvatska d.o.o

Teva Pharmaceuticals S.R.L.

Tel: + 385 1 37 20 000

Tel: +4021 230 65 24

Ireland

Slovenija

Teva Pharmaceuticals

Pliva Ljubljana d.o.o.

Ireland

Tel: +386 1 58 90 390

Tel: +353 (0) 51 321 740

 

Ísland

Slovenská republika

Teva Norway AS

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Sími: +47 66 77 55 90

Tel: +421257267911

Italia

Suomi/Finland

Teva Italia S.r.l.

ratiopharm Oy

Tel: +39 028917981

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Κύπρος

Sverige

Teva Ελλάς Α.Ε.

Teva Sweden AB

Τηλ: +30 210 72 79 099

Tel: +46 (0) 42 12 11 00

Latvija

United Kingdom

Sicor Biotech filiāle Latvijā

Teva UK Limited

Tel: +371 67 323 666

Tel: +44 1977628500

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta {MM/GGGG}.

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas