Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Efient (prasugrel) – Marķējuma teksts - B01AC22

Updated on site: 06-Oct-2017

Zāļu nosaukumsEfient
ATĶ kodsB01AC22
Vielaprasugrel
RažotājsDaiichi Sankyo Europe GmbH

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA 5 mg APVALKOTO TABLEŠU KASTĪTE

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Efient 5 mg apvalkotās tabletes prasugrel

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra tablete satur 5 mg prazugrela (hidrohlorīda veidā)

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur laktozi. Sīkāku informāciju skat. lietošanas instrukcijā.

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

14 apvalkotās tabletes

28 apvalkotās tabletes

30 x 1 apvalkotā tablete

56 apvalkotās tabletes

84 apvalkotās tabletes

90 x 1 apvalkotā tablete

98 apvalkotās tabletes

30 apvalkotās tabletes

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz:

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā, lai pasargātu no gaisa un mitruma.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Daiichi Sankyo Europe GmbH

81366 Munich

Vācija

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/08/503/001 14 apvalkotās tabletes

EU/1/08/503/002 28 apvalkotās tabletes

EU/1/08/503/003 30 x 1 apvalkotā tablete

EU/1/08/503/004 56 apvalkotās tabletes

EU/1/08/503/005 84 apvalkotās tabletes

EU/1/08/503/006 90 x 1 apvalkotā tablete

EU/1/08/503/007 98 apvalkotās tabletes

EU/1/08/503/015 30 apvalkotās tabletes

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Efient 5 mg

17.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES 5 mg APVALKOTO TABLEŠU BLISTERIS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Efient 5 mg apvalkotās tabletes prasugrel

2.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

Daiichi-Sankyo (Logo)

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP:

4.SĒRIJAS NUMURS

Lot:

5.CITA

<P, O, T, C, Pk, S, Sv>

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA 10 mg APVALKOTO TABLEŠU KASTĪTE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Efient 10 mg apvalkotās tabletes prasugrel

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra tablete satur 10 mg prazugrela (hidrohlorīda veidā)

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur laktozi. Sīkāku informāciju skat. lietošanas instrukcijā.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

14 apvalkotās tabletes

28 apvalkotās tabletes

30 x 1 apvalkotā tablete

56 apvalkotās tabletes

84 apvalkotās tabletes

90 x 1 apvalkotā tablete

98 apvalkotās tabletes

30 apvalkotās tabletes

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz:

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā, lai pasargātu no gaisa un mitruma.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Daiichi Sankyo Europe GmbH

81366 Munich

Vācija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/08/503/008 14 apvalkotās tabletes

EU/1/08/503/009 28 apvalkotās tabletes

EU/1/08/503/010 30 x 1 apvalkotā tablete

EU/1/08/503/011 56 apvalkotās tabletes

EU/1/08/503/012 84 apvalkotās tabletes

EU/1/08/503/013 90 x 1 apvalkotā tablete

EU/1/08/503/014 98 apvalkotās tabletes

EU/1/08/503/016 30 apvalkotās tabletes

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Efient 10 mg

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES 10 mg APVALKOTO TABLEŠU BLISTERIS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Efient 10 mg apvalkotās tabletes prasugrel

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

Daiichi-Sankyo (Logo)

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP:

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot:

5. CITA

<P, O, T, C, Pk, S, Sv>

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas