Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Efient (prasugrel) – Lietošanas instrukcija - B01AC22

Updated on site: 06-Oct-2017

Zāļu nosaukumsEfient
ATĶ kodsB01AC22
Vielaprasugrel
RažotājsDaiichi Sankyo Europe GmbH

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Efient 10 mg apvalkotās tabletes

Efient 5 mg apvalkotās tabletes

Prasugrel

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

-Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

-Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.Kas ir Efient un kādam nolūkam tās lieto

2.Kas Jums jāzina pirms Efient lietošanas

3.Kā lietot Efient

4.Iespējamās blakusparādības

5.Kā uzglabāt Efient

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1.Kas ir Efient un kādam nolūkam tās lieto

Efient aktīvā viela ir prazugrels un tās pieder zāļu grupai, ko dēvē par trombocītu agregācijas inhibitoriem. Trombocīti ir ļoti nelielas šūnu daļiņas, kas cirkulē asinīs. Ja asinsvads ir bojāts, piemēram, tajā ir iegriezums, trombocīti salīp, lai palīdzētu izveidot asins recekli (trombu). Tādēļ trombocīti ir ļoti svarīgi, lai palīdzētu apturēt asiņošanu. Ja recekļi veidojas asinsvadā ar sacietējušām sieniņām, piemēram, artērijā, tie var būt ļoti bīstami, jo var pārtraukt asins apgādi, izraisot sirdslēkmi (miokarda infarktu), insultu vai nāvi. Recekļi artērijās, pa kurām asinis nonāk sirdī, var arī mazināt sirds asins apgādi, izraisot nestabilu stenokardiju (stipras sāpes krūtīs).

Efient kavē trombocītu salipšanu un tādējādi mazina asins recekļa izveidošanās iespējamību.

Jums ir parakstīts Efient, jo Jums jau ir bijusi sirdslēkme vai nestabila stenokardija un Jums ir veikta ārstēšana, izmantojot procedūru, ar kuras palīdzību atver bloķētās sirds artērijas. Jums var būt ievietots arī viens vai vairāki stenti, lai bloķēto vai sašaurināto artēriju, kas piegādā asinis sirdij, palīdzētu turēt atvērtu. Efient mazina iespēju, ka Jums varētu būt vēl viena sirdslēkme vai insults vai ka kāds no šiem aterotrombotiskajiem traucējumiem varētu būt par iemeslu Jūsu nāvei. Jūsu ārsts liks Jums lietot arī acetilsalicilskābi (piem., aspirīnu), kas ir vēl viens trombocītu agregācijas inhibitors.

2. Kas Jums jāzina pirms Efient lietošanas

Nelietojiet Efient šādos gadījumos:

-Ja Jums ir alerģija (paaugstināta jutība) pret prazugrelu vai kādu citu (6. punktā minēto) Efient sastāvdaļu. Alerģisku reakciju var atpazīt pēc izsitumiem, niezes, sejas pietūkuma, lūpu pietūkuma vai elpas trūkuma. Jā tā noticis ar Jums, pastāstiet to savam ārstam nekavējoties;

-ja Jums ir veselības stāvoklis, kas pašreiz izraisa asiņošanu, piemēram, asiņošana kuņģī vai zarnās;

-ja Jums jebkad ir bijis insults vai pārejoša išēmijas lēkme (TIL);

-ja Jums ir smaga aknu slimība.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Efient lietošanas

Pirms Efient lietošanas konsultējieties ar ārstu.

Ja uz Jums var attiecināt jebkuru no tālāk minētajām situācijām, Jums pirms Efient lietošanas jāpastāsta par to ārstam:

Ja Jums ir palielināts asiņošanas risks, piemēram:

-Jums ir 75 vai vairāk gadu. Jūsu ārstam jāparaksta 5 mg dienas deva, jo pacientiem pēc 75 gadu vecuma ir lielāks asiņošanas risks;

-Jums nesen bijusi nopietna trauma;

-Jums nesen veikta ķirurģiska operācija (tostarp dažas zobārstniecības procedūras);

-Jums ir nesen bijusi vai atkārtota asiņošana kuņģī vai zarnās (piem., kuņģa čūla, vai polipi resnajā zarnā);

-Jūsu ķermeņa masa ir mazāka par 60 kg. Ja Jūsu ķermeņa masa ir mazāka par 60 kg, Jūsu ārstam Jums jāparaksta 5 mg Efient dienas deva;

-Jums ir nieru slimība vai mēreni izteikti aknu darbības traucējumi;

-Jūs lietojat noteikta veida zāles (skat. “Citu zāļu lietošana” tālāk);

-Jums nākamo septiņu dienu laikā ir paredzēta ķirurģiska operācija (tostarp dažas zobārstniecības procedūras). Palielinātā asiņošanas riska dēļ Jūsu ārsts var vēlēties, lai Jūs uz laiku pārtraucat lietot Efient;

Ja Jums ir bijušas alerģiskas reakcijas (paaugstināta jutība) pret klopidogrelu vai kādu citu antitrombotisko līdzekli lūdzu, pastāstiet to savam ārstam pirms ārstēšanas sākšanas ar Efient. Ja lietojot Efient Jums rodas alerģiskas reakcijas, kas atpazīstamas pēc izsitumiem, niezes, sejas pietūkuma, lūpu pietūkuma vai elpas trūkuma, Jums tas nekavējoties jāpastāsta ārstam.

Efient lietošanas laikā

Jums nekavējoties jāpastāsta ārstam, ja Jums rodas medicīnisks stāvoklis, kas ietver drudzi un zilumu veidošanos zem ādas, kas var izpausties kā sarkani punkti ar neizskaidrojumu izteiktu nogurumu vai bez tā, apjukumu, ādas vai acu iekrāsošanos dzeltenā krāsā (dzelti), ko dēvē par trombotisko trombocitopēnisko purpuru (jeb TTP (skatīt apakšpunktu 4. „Iespējamās blakusparādības”).

Bērni un pusaudži

Efient nedrīkst lietot bērni un pusaudži līdz 18 gadu vecumam.

Citas zāles un Efient

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot , ieskaitot zāles, ko var iegādāties bez receptes, uztura bagātinātājus un augu valsts līdzekļus. Īpaši svarīgi ir pastāstīt ārstam, ja Jūs tiekat ārstēts ar klopidogrelu (trombocītu agregācijas inhibitors), varfarīnu (antikoagulants), vai nesteroīdajiem pretiekaisuma līdzekļiem sāpju un drudža novēršanai (piemēram, ibuprofēns, naproksēns, etorikoksibs). Lietojot kopā ar Efient, šīs zāles var palielināt asiņošanas risku.

Citas zāles Efient terapijas laikā drīkst lietot tikai tad, ja ārsts Jums to atļauj.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Pastāstiet ārstam, ja Jums iestājas grūtniecība vai plānojat grūtniecību, kamēr lietojat Efient. Jūs drīkstat lietot Efient tikai pēc tam, kad ar ārstu ir pārrunāts iespējamais ieguvums un iespējamais risks Jūsu nedzimušajam bērnam.

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Nav domājams, ka Efient varētu ietekmēt Jūsu spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

Efient satur laktozi.

Ja ārsts ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms lietojat šīs zāles, konsultējieties ar ārstu.

3.Kā lietot Efient

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Parastā Efient deva ir 10 mg dienā. Jūs uzsāksiet ārstēšanu ar vienreizēju 60 mg devu.

Ja Jūsu ķermeņa masa ir mazāka par 60 kg vai ja esat vecāks par 75 gadiem, deva ir 5 mg Efient dienā.

Jūsu ārsts arī liks Jums lietot acetilsalicilskābi un noteiks precīzu lietojamo devu (parasti 75 – 325 mg dienā).

Efient var lietot ēšanas laikā vai neatkarīgi no tās. Lietojiet zāļu devu aptuveni vienā un tajā pašā laikā katru dienu. Nesasmalciniet un nesadaliet tableti.

Ir svarīgi, lai Jūs pastāstītu ārstam, zobārstam un farmaceitam, ka lietojat Efient.

Ja esat lietojis Efient vairāk nekā noteikts

Nekavējoties sazinieties ar ārstu vai slimnīcu, jo Jums var būt pārmērīgas asiņošanas risks. Jums jāuzrāda ārstam Efient iepakojums.

Ja esat aizmirsis lietot Efient

Ja esat aizmirsis ieplānoto dienas devu, lietojiet Efient, kad par to atceraties. Ja esat aizmirsis devu uz visu dienu, vienkārši atsāciet lietot Efient parastajā devā nākamajā dienā. Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu. 14, 28, 56 84 un 98 tablešu iepakojumi ļauj noskaidrot, kurā dienā Jūs pēdējoreiz lietojāt Efient tableti, izmantojot uz blistera uzdrukāto kalendāru.

Ja pārtraucat lietot Efient

Nepārtrauciet lietot Efient bez ārsta ziņas: ja Jūs pārāk ātri pārtrauksiet Efient lietošanu, Jums var palielināties sirds lēkmju risks.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4.Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Ja novērojat kādu no turpmāk minētajām blakusparādībām, nekavējoties sazinieties ar savu ārstu:

pēkšņs notirpums vai nespēks rokā, kājā vai sejas zonā, īpaši, ja tas izpaužas tikai vienā ķermeņa pusē;

pēkšņs apmulsums, apgrūtināta runāšana vai spēja saprast citus cilvēkus;

pēkšņi apgrūtināta staigāšana vai līdzsvara vai koordinācijas zudums;

pēkšņs reibonis vai pēkšņas stipras galvassāpes bez zināma iemesla.

Visas iepriekš minētās pazīmes var liecināt par insultu. Insults ir retāka Efient blakusparādība pacientiem, kuriem nekad nav bijis insulta vai pārejošas išēmijas lēkmes (TIL- tranzitora išēmiska lēkme).

Tāpat nekavējoties sazinieties ar savu ārstu, ja pamanāt kādu no šiem simptomiem:

drudzis un zilumu veidošanās zem ādas, kas var izpausties kā sarkani punkti ar neizskaidrojamu izteiktu nogurumu vai bez tā, apjukumu, ādas vai acu iekrāsošanos dzeltenā krāsā (dzelti) (skatīt apakšpunktu 2. „Kas Jums jāzina pirms Efient lietošanas”);

izsitumi, nieze vai sejas pietūkums, lūpu/mēles pietūkums vai elpas trūkums. Tās var būt smagas alerģiskas reakcijas pazīmes (skatīt apakšpunktu 2. „ Kas Jums jāzina pirms Efient lietošanas”).

Ja novērojat kādu no turpmāk minētajām blakusparādībām, nekavējoties informējiet par to savu ārstu:

asinis urīnā;

asiņošana no taisnās zarnas, asinis izkārnījumos vai melni izkārnījumi;

nekontrolējama asiņošana, piemēram, no griezuma.

Visas iepriekšējās pazīmes var liecināt par asiņošanu, kas ir biežākā ar Efient novērotā blakusparādība. Lai gan stipra asiņošana nerodas bieži, tā var būt bīstama dzīvībai.

Biežas blakusparādības (rodas līdz 1 no 10 cilvēkiem)

Asiņošana kuņģī vai zarnās

Asiņošana no adatas dūriena vietas

Deguna asiņošana

Izsitumi uz ādas

Nelieli, sarkani asinsizplūdumi ādā (ekhimozes)

Asinis urīnā

Hematoma (asiņošana zem ādas injekcijas vietā vai muskulī, izraisot pietūkumu)

Zems hemoglobīna līmenis vai eritrocītu skaits (anēmija)

Asinsizplūdumi

Retākas blakusparādības (rodas līdz 1 no 100 cilvēkiem)

Alerģiska reakcija (izsitumi, nieze, lūpu/mēles tūska vai elpas trūkums)

Spontāna asiņošana acī, taisnajā zarnā, smaganās vai vēdera dobumā ap iekšējiem orgāniem

Asiņošana pēc ķirurģiskām operācijām

Asins atklepošana

Asinis izkārnījumos

Retas blakusparādības (rodas līdz 1 no 1000 cilvēkiem)

Mazs trombocītu skaits asinīs

Subkutāna hematoma (asiņošana zem ādas, kas izraisa pietūkumu)

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.Kā uzglabāt Efient

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz blistera un kastītes pēc “EXP”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā, lai pasargātu no gaisa un mitruma.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Efient satur

-Aktīvā viela ir prazugrels.

Efient 10 mg: katra tablete satur 10 mg prazugrela (hidrohlorīda veidā). Efient 5 mg: katra tablete satur 5 mg prazugrela (hidrohlorīda veidā).

-Citas sastāvdaļas ir:

mikrokristāliskā celuloze, mannīts (E421), kroskarmelozes nātrija sāls, hipromeloze (E464), magnija stearāts, laktozes monohidrāts, titāna dioksīds (E171), triacetīns (E1518), sarkanais dzelzs oksīds (tikai 10 mg tabletēm) (E172), dzeltenais dzelzs oksīds (E172) un talks.

Efient ārējais izskats un iepakojums

Efient 10 mg: gaiši brūnas, uz abām pusēm vērstas bultas formā veidotas tabletes ar iespiedumu “10 MG” vienā pusē un “4759” otrā pusē.

Efient 5 mg: dzeltenas, uz abām pusēm vērstas bultas formā veidotas tabletes ar iespiedumu “5 MG” vienā pusē un “4760” otrā pusē.

Efient ir pieejams iepakojumos pa 14, 28, 30, 56, 84, 90 un 98 tabletēm.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Daiichi Sankyo Europe GmbH Zielstattstrasse 48

81379 Munich Vācija

Ražotājs:

Lilly S.A.

Avda. de la Industria 30 28108 Alcobendas Madrid

Spānija

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

Belgique/België/Belgien

Lietuva

Daiichi Sankyo Belgium N.V.-S.A

Eli Lilly Holdings Limited atstovybė

Tél/Tel: +32 (0) 10 48 95 95

Tel. +370 (5) 2649600

България

Luxembourg/Luxemburg

ТП "Ели Лили Недерланд" Б.В. - България

Daiichi Sankyo Belgium N.V.-S.A

тел. +359 2 491 41 40

Tél/Tel: +32 (0) 10 48 95 95

Česká republika

Magyarország

ELI LILLY ČR, s.r.o.

Daiichi Sankyo Europe GmbH

Tel: +420 234 664 111

Tel: +49 (0) 89 7808 0

Danmark

Malta

Eli Lilly Danmark A/S

Charles de Giorgio Ltd.

Tlf: +45 45 26 60 00

Tel: +356 25600 500

Deutschland

Nederland

Daiichi Sankyo Deutschland GmbH

Daiichi Sankyo Nederland B.V.

Tel. +49 (0) 89 7808 0

Tel: +31 (0) 20 4 07 20 72

Eesti

Norge

Eli Lilly Holdings Limited Eesti filiaal

Eli Lilly Norge A.S.

Tel: +371 6 817 280

Tlf: +47 22 88 18 00

Ελλάδα

Österreich

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.

Daiichi Sankyo Austria GmbH

Τηλ: +30 210 629 4600

Tel: +43 (0) 1 485 86 42 0

España

Polska

Daiichi Sankyo España, S.A.

Eli Lilly Polska Sp. z o.o.

Tel: +34 (0) 91 539 99 11

Tel. +48 22 440 33 00

France

Portugal

Daiichi Sankyo France SAS

Daiichi Sankyo Portugal, Unip., Lda.

Tél: +33 (0) 1 55 62 14 60

Tel: +351 21 4232010

Hrvatska

România

Eli Lilly Hrvatska d.o.o.

Eli Lilly România S.R.L.

Tel: +385 1 2350 999

Tel: +40 21 4023000

Ireland

Slovenija

Daiichi Sankyo Ireland Ltd

Eli Lilly farmacevtska družba, d.o.o.

Tel: +353-(0) 1 489 3000

Tel: +386 (0)1 580 00 10

Ísland

Slovenská republika

Icepharma hf.

Eli Lilly Slovakia, s.r.o.

Sími: +354 540 8000

Tel: +421 220 663 111

Italia

Suomi/Finland

Daiichi Sankyo Italia S.p.A.

Oy Eli Lilly Finland Ab

Tel: +39 (0) 06 85 2551

Puh/Tel: +358-(0) 9 85 45 250

Κύπρος

Sverige

Phadisco Ltd

Eli Lilly Sweden AB

Τηλ: +357 22 715000

Tel: + 46 (0) 8 7378800

Latvija

United Kingdom

Eli Lilly Holdings Limited pārstāvniecība Latvijā

Daiichi Sankyo UK Ltd

Tel: +371 67364000

Tel: +44 (0) 1753 893 600

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http//www.ema.europa.eu

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas