Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Elmiron (pentosan polysulfate sodium) – Lietošanas instrukcija - G04BX15

Updated on site: 06-Oct-2017

Zāļu nosaukumsElmiron
ATĶ kodsG04BX15
Vielapentosan polysulfate sodium
Ražotājsbene-Arzneimittel GmbH

Lietošanas instrukcija: informācija pacientam

elmiron 100 mg cietās kapsulas pentosan polysulfate sodium

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.Kas ir elmiron un kādam nolūkam tās lieto

2.Kas Jums jāzina pirms elmiron lietošanas

3.Kā lietot elmiron

4.Iespējamās blakusparādības

5.Kā uzglabāt elmiron

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1.Kas ir elmiron un kādam nolūkam tās lieto

elmiron ir zāles, kas satur aktīvo vielu pentozāna polisulfāta nātrija sāli. Pēc lietošanas zāles nonāk urīnā un pieķeras pie urīnpūšļa iekšējās virsmas, palīdzot veidot aizsargslāni.

elmiron lieto, lai pieaugušajiem ārstētu urīnpūšļa sāpju sindromu, kam raksturīgas daudzas nelielas asiņošanas vai specifiski bojājumi uz urīnpūšļa sieniņām, vidēji spēcīgas līdz spēcīgas sāpes un bieža vajadzība urinēt.

2. Kas Jums jāzina pirms elmiron lietošanas

Nelietojiet elmiron šādos gadījumos:

ja Jums ir alerģija pret pentozāna polisulfāta nātrija sāli vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

ja Jums ir asiņošana (izņemot asiņošanu mēnešreižu laikā).

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms elmiron lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu, ja Jums ir:

paredzēta ķirurģiska operācija;

asins recēšanas traucējumi vai paaugstināts asiņošanas risks, piemēram, Jūs lietojat zāles, kas kavē asins recēšanu;

jebkad bijis samazināts trombocītu skaits asinīs, ko izraisījušas zāles, kas tiek sauktas par heparīnu;

pasliktināta aknu vai nieru darbība.

Bērni un pusaudži

elmiron nav ieteicams lietot bērniem, kas jaunāki par 18 gadiem, jo šo zāļu drošums un efektivitāte šajā pacientu grupā nav pierādīts.

Citas zāles un elmiron

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu lietot.

Noteikti informējiet ārstu vai farmaceitu, ja lietojat zāles, kas novērš asins recēšanu, vai pretsāpju zāles, kas pasliktina asins recēšanu.

Grūtniecība un barošana ar krūti

elmiron nav ieteicams lietot grūtniecības laikā vai kamēr barojat bērnu ar krūti.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

elmiron neietekmē vai nenozīmīgi ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

3.Kā lietot elmiron

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Ieteicamā deva

1 kapsula 3 reizes dienā

Ārsts novērtēs Jūsu atbildes reakciju uz elmiron ik pēc 6 mēnešiem.

Lietošanas veids

Norijiet kapsulas veselas, uzdzerot glāzi ūdens, vismaz 1 stundu pirms vai 2 stundas pēc ēdienreizes.

Ja esat lietojis elmiron vairāk nekā noteikts

Pārdozēšanas gadījumā informējiet ārstu. Ja Jums rodas blakusparādības, pārtrauciet elmiron lietošanu līdz brīdim, kad blakusparādības ir pazudušas.

Ja esat aizmirsis lietot elmiron

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto kapsulu.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4.Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Novērotās blakusparādības un to biežums:

Bieži: var rasties līdz pat 1 no 10 pacientiem

infekcijas, gripa;

galvassāpes, muguras sāpes;

reibonis;

slikta dūša, gremošanas traucējumi, caureja, sāpes vēderā, palielināts vēdera dobums;

asiņošana no anālās atveres;

šķidruma uzkrāšanās rokās vai kājās;

matu izkrišana;

vājums, sāpes iegurnī (vēdera apakšdaļā);

vajadzība urinēt biežāk nekā parasti;

traucēta aknu darbība.

Retāk: var rasties līdz pat 1 no 100 cilvēkiem

nepietiekams trombocītu, sarkano vai balto asins šūnu skaits;

asiņošana, tostarp nelieli asinsizplūdumi zem ādas;

asins recēšanas traucējumi;

alerģiskas reakcijas, pastiprināta jutība pret gaismu;

apetītes zudums, svara pieaugums vai samazināšanās;

spēcīgas garastāvokļa svārstības vai depresija;

pastiprināta svīšana, bezmiegs;

nemiers;

neparastas sajūtas, piemēram, durstoša sajūta, tirpas un nieze;

acu asarošana, “slinkā acs”;

zvanīšana vai džinkstēšana ausīs;

apgrūtināta elpošana;

gremošanas traucējumi, vemšana, vēdera pūšanās, aizcietējums;

čūlas mutes dobumā;

izsitumi uz ādas, dzimumzīmju izmēra palielināšanās;

locītavu vai muskuļu sāpes.

Nav zināms: biežumu nevar noteikt pēc pieejamiem datiem

asins recēšanas traucējumi;

alerģiskas reakcijas;

traucēta aknu darbība.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.Kā uzglabāt elmiron

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

pudelīte

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz marķējuma pēc EXP un kastītes pēc “Derīgs līdz”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāt cieši noslēgtā pudelītē, lai pasargātu no mitruma.

Izlietot 30 dienu laikā pēc pirmās atvēršanas. Pēc šī perioda beigām izmetiet atlikušās kapsulas.

blisteris

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes pēc “Derīgs līdz” un blistera pēc EXP. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāt temperatūrā līdz 30 °C.

Neizmetiet zāles kanalizācijā. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko elmiron satur

Aktīvā viela ir pentozāna polisulfāta nātrija sāls.

Viena cietā kapsula satur 100 mg pentozāna polisulfāta nātrija sāls.

Citas sastāvdaļas ir mikrokristāliskā celuloze, magnija stearāts, želatīns, titāna dioksīds (E171).

elmiron ārējais izskats un iepakojums

Cietās kapsulas ir baltas un necaurspīdīgas, pieejamas plastmasas pudelītē ar bērniem neatveramu vāciņu vai plastmasas/alumīnija blisteros, kas iepakoti kartona kastītē.

Katra kartona kastīte satur 90 kapsulas.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

bene-Arzneimittel GmbH Herterichstrasse 1-3 D-81479 Munich

Tel.: +49 (0)89 749870 Fakss: +49 (0)89 74987142

E-pasts: contact@bene-arzneimittel.de

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas