Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Elonva (corifollitropin alfa) – Zāļu apraksts - G03GA09

Updated on site: 06-Oct-2017

Zāļu nosaukumsElonva
ATĶ kodsG03GA09
Vielacorifollitropin alfa
RažotājsMerck Sharp

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Elonva 100 mikrogrami šķīdums injekcijām.

2.KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Katrā pilnšļircē ir 0,5 ml šķīduma injekcijām, kas satur 100 mikrogramus alfa* korifolitropīna (corifollitropin alfa).

*alfa korifolitropīns ir glikoproteīns, ko izstrādā Ķīnas kāmju olnīcu (Chinese Hamster Ovary; CHO) šūnas ar rekombinanto DNS tehnoloģiju.

Palīgviela(-s) ar zināmu iedarbību:

Šīs zāles satur mazāk par 1 mmol nātrija (23 mg) katrā devā, – būtībā tas ir „nātriju nesaturošs”.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.ZĀĻU FORMA

Šķīdums injekcijām (injekcijām).

Dzidrs un bezkrāsains ūdens šķīdums.

4.KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.Terapeitiskās indikācijas

Elonva indicēts kontrolētai olnīcu stimulācijai (KOS) apvienojumā ar Gonadotropīna atbrīvojošo hormonu (GnRH) antagonistu daudzu folikulu attīstībai sievietēm, kuras piedalās atbalstītās reproduktīvās tehnoloģijas (ART) programmā.

4.2.Devas un lietošanas veids

Ārstēšana ar Elonva jāsāk auglības traucējumu ārstēšanā pieredzējuša ārsta uzraudzībā.

Devas

Reproduktīva vecuma sieviešu terapijā Elonva deva ir atkarīga no ķermeņa masas un vecuma.

Viena 100 mikrogramu deva ir ieteicama sievietēm vecumā līdz 36 gadiem un ar ķermeņa masu, kas nepārsniedz 60 kilogramus .

Viena 150 mikrogramu deva ir ieteicama sievietēm:

-kuru ķermeņa masa ir lielāka par 60 kilogramiem neatkarīgi no vecuma;

-kuru ķermeņa masa ir 50 kilogramu vai vairāk un kuras ir vecākas par 36 gadiem.

Pētījumos nepiedalījās sievietes vecumā pēc 36 gadiem un ar ķermeņa masu, kas nepārsniedz 50 kilogramus.

 

 

 

Ķermeņa masa

 

 

 

Mazāk par 50 kg

50 – 60 kg

Vairāk par 60 kg

 

36 gadi un

100 mikrogramu

100 mikrogramu

150 mikrogramu

Vecums

jaunākas

 

 

 

 

Vecākas par 36

Nav pētīts.

150 mikrogramu

150 mikrogramu

 

gadiem

 

 

 

Ieteicamās Elonva devas ir noteiktas tikai terapijas ciklam ar GnRH antagonistu, kas tika ievadīts no 5. vai 6. stimulācijas dienas (skatīt arī 4.1., 4.4. un 5.1. apakšpunktu).

Stimulācijas 1. diena:

Menstruālā cikla agrīnās folikulārās fāzes laikā Elonva jāievada vienreizējas subkutānas injekcijas veidā, vislabāk vēdera priekšējā sienā.

Stimulācijas 5. vai 6. diena:

Ārstēšana ar GnRH antagonistu vēlams sākt stimulācijas 5. vai 6. dienā atkarībā no olnīcu atbildes reakcijas, t.i., augošu folikulu skaita un izmēra .Paralēla estradiola līmeņa noteikšana serumā var būt noderīga. GnRH antagonistu lieto, lai novērstu priekšlaicīgu luteinizējošā hormona (LH) koncentrācijas palielināšanos.

Stimulācijas 8. diena:

Kad pagājušas septiņas dienas pēc Elonva injekcijas, stimulācijas 1. dienā, KOS terapiju var turpināt, katru dienu injicējot (rekombinanto) folikulus stimulējošo hormonu [(rec)FSH], līdz ir sasniegti kritēriji oocītu galīgās nobriešanas ierosināšanai (3 folikuli 17 mm). (rec)FSH dienas devas lielums var būt atkarīgs no olnīcu atbildes reakcijas. Sievietēm, kuru olnīcas reaģē normāli, ieteicama 150 SV liela (rec)FSH dienas deva. Atkarībā no olnīcu atbildes reakcijas dienā, kad ievada cilvēka horija gonadotropīnu (hCG), (rec)FSH ievadi var izlaist.. Parasti pietiekama folikulu attīstība tiek sasniegta vidēji līdz terapijas devītajai diena (no 6. līdz 18. dienai).

Lai ierosinātu galīgo oocītu nobriešanu, tiklīdz tiek konstatēti 3 folikuli, kuru izmērs ir 17 mm, tai pašā dienā vai vienu dienu vēlāk vienu reizi injicē 5000 līdz 10 000 SV hCG. Lai līdz minimumam samazinātu olnīcu hiperstimulācijas sindroma (OHSS) risku, pārāk izteiktas olnīcu atbildes reakcijas gadījumā skatīt 4.4. apakšpunktā sniegtos ieteikumus.

Īpašas pacientu grupas

Nieru darbības traucējumi

Pētījumi pacientēm ar nieru mazspēju nav veikti. Tā kā pacientēm ar nieru mazspēju var būt samazināts korifolitropīna eliminācijas ātrums, šīm sievietēm Elonva lietošana nav ieteicama (skatīt 4.4. un 5.2. apakšpunktu).

Aknu darbības traucējumi

Lai gan dati par pacientēm ar aknu darbības traucējumiem nav pieejami, nav ticams, ka aknu darbības traucējumi ietekmē alfa korifolitropīna elimināciju (skatīt 5.2. apakšpunktu).

Pediatriskā populācija

Reģistrētās indikācijas ietvaros Elonva lietošana uz pediatrisko populāciju neattiecas.

Lietošanas veids

Ja tiek pareizi ievēroti ārsta sniegtie norādījumi, Elonva zemādas injekciju var veikt pati sieviete vai viņas partneris. Elonva pašinjekciju atļauts veikt tikai labi motivētām, pietiekami apmācītām sievietēm, kurām pieejami eksperta ieteikumi.

4.3.Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

Olnīcu, krūts, dzemdes, hipofīzes vai hipotalāma audzēji.

Patoloģiska (ne menstruāla) asiņošana no maksts bez zināma/diagnosticēta cēloņa.

Primāra olnīcu mazspēja.

Olnīcu cistas vai palielinātas olnīcas.

Olnīcu hiperstimulācijas sindroms (OHSS) nesenā anamnēzē.

Iepriekš bijis COS cikls, kura rezultātā attīstījušies vairāk nekā 30 folikuli 11 mm, kas konstatēts ultrasonogrāfiski.

Bazālais antrālo folikulu skaits > 20.

Fibroīdi dzemdes audzēji, kas nav saderīgi ar grūtniecību.

Vairošanās orgānu kroplības, kas nav saderīgas ar grūtniecību.

Policistiskais olnīcu sindroms (PCOS).

4.4.Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Neauglības novērtējums pirms ārstēšanas uzsākšanas

Pirms terapijas sākuma piemērotā veidā jāizmeklē pāra neauglība. Īpaši nepieciešami sievietes izmeklējumi attiecībā uz hipotireozi, virsnieru garozas nepietiekamību un hiperprolaktinēmiju, kā arī hipofīzes vai hipotalama audzējiem, ordinējot piemērotu specifisku terapiju. Pirms ārstēšanas ar Elonva uzsākšanas, jāizvērtē medicīniskie stāvokļi, kad grūtniecība ir kontrindicēta.

Devas cikla stimulācijas laikā

Elonva paredzētas tikai vienai subkutānai injekcijai. Vienā ārstēšanas ciklā nedrīkst ievadīt vēl kādu Elonva injekciju (skatīt 4.2. apakšpunktu).

Pēc Elonva ievadīšanas nedrīkst ievadīt papildus FSH saturošās zāles pirms stimulācijas 8. dienas (skatīt arī 4.2. apakšpunktu).

Nieru mazspēja

Pacientēm ar vieglu, vidēji smagu vai smagu nieru mazspēju var būt samazināta alfa korifolitropīna eliminācija (skatīt 4.2. un 5.2. apakšpunktu). Tāpēc šīm sievietēm Elonva nav ieteicams.

Nav ieteicams ar GnRH agonistiem

Ir maz datu par Elonva lietošanu kombinācijā ar GnRH agonistu. Neliela nekontrolēta pētījuma rezultāti liecina par izteiktāku olnīcu atbildes reakciju nekā kombinācijā ar GnRH antagonistu. Tādēļ Elonva lietošana nav ieteicama kombinācijā ar GnRH agonistu (skatīt arī

4.2. apakšpunktu).

Olnīcu hiperstimulācijas sindroms (OHSS)

OHSS ir medicīniska blakusparādība, kas atšķiras no nekomplicētas olnīcu palielināšanas. Viegla vai vidēji smaga OHSS klīniskie simptomi ir sāpes vēderā, slikta dūša, caureja, neliela vai vidēji izteikta olnīcu palielināšanās un olnīcu cistas. Smags OHSS var apdraudēt dzīvību. Smaga OHSS klīniskie simptomi ir lielas olnīcu cistas, akūtas sāpes vēderā, ascīts, pleiras izsvīdums, hidrotorakss, aizdusa, oligūrija, hematoloģiskas novirzes un ķermeņa masas palielināšanās. Retos gadījumos saistībā ar OHSS iespējama venoza vai arteriāla trombembolija. Saistībā ar OHSS ziņots par pārejošiem izmainītiem aknu funkcionālajiem radītājiem, kas var liecināt par aknu disfunkciju ar vai bez morfoloģiskām izmaiņām aknu biopsijā.

OHSS var izraisīt hCG ievadīšana un grūtniecība (endogēnais hCG). Agrīns OHSS parasti rodas 10 dienu laikā pēc hCG ievadīšanas un var būt saistīts ar pārmērīgu olnīcu atbildes reakciju pret gonadotropīna stimulāciju. Vēlīns OHSS sākas vairāk nekā 10 dienas pēc hCG ievadīšanas un ir grūtniecības hormonālo izmaiņu sekas. OHSS riska dēļ pacientes jāuzrauga vismaz divas nedēļas pēc hCG ievadīšanas.

Sievietēm ar zināmiem izteiktiem olnīcu atbildes reakciju riska faktoriem, varbūt īpaša nosliece uz OHSS attīstību pēc terapijas ar Elonva. Sievietēm, kurām ir olnīcu pirmā cikla stimulācija un kuru riska faktori ir daļēji zināmi, ieteicama rūpīga agrīno OHSS simptomu un pazīmju novērošana.

Lai samazinātu OHSS risku, pirms ārstēšanas un ar regulāriem starplaikiem ārstēšanas gaitā jāveic folikulārās attīstības ultraskaņas izmeklējumi. Paralēla estradiola līmeņa noteikšana serumā var būt noderīga. ART gadījumā ir palielināts OHSS risks ar 18 vai vairāk folikuliem 11 mm vai lielākā diametrā. Ja kopā ir 30 vai vairāk folikulu, ieteicams atturēties no hCG ievadīšanas.

Atkarībā no olnīcu atbildes reakcijas, lai samazinātu OHSS risku, var apsvērt sekojošus pasākumus:

-atturēties no turpmākas stimulēšanas ar gonadotropīnu maksimāli 3 dienas;

-neievadīt hCG un pārtraukt ārstēšanas kursu;

-ievadīt mazāku hCG devu nekā 10 000 SV, lai veicinātu galīgo olšūnas nobriešanu, t. i., 5000 SV hCG vai 250 mikrogramu rec-hCG (kas atbilst aptuveni 6500 SV);

-atcelt sasaldēto embriju pārvietošanu;

-izvairīties no hCG ievadīšanas, luteālās fāzes atbalstam .

Ir svarīgi ievērot ieteikto Elonva devu un ārstēšanas ciklu un uzmanīgi kontrolēt olnīcu atbildes reakciju, lai samazinātu OHSS risku. Ja attīstās OHSS, jāseko standarta un attiecīgajām OHSS procedūrām.

Olnīcu sagriešanās

Olnīcu sagriešanās tika konstatēta, veicot ārstēšanu ar gonadotropīniem, tajā skaitā Elonva. Olnīcu sagriešanās būt saistīta ar citiem riska faktoriem, piemēram, OHSS, grūtniecību, iepriekš veiktu abdominālu operāciju, iepriekšēju olvadu sagriešanos, iepriekšēju vai pašreizēju olnīcu cistu. Olnīcu bojājumus, kas var rasties samazinātas asins piegādes dēļ, var ierobežot, agri nosakot olnīcu sagriešanās diagnozi un nekavējoties novēršot to.

Vairākaugļu grūtniecība

Ārstēšanas gadījumā ar visiem gonadotropīniem, tajā skaitā Elonva, ziņots par vairākaugļu grūtniecību un dzimšanu. Sieviete un viņas partneris jābrīdina par iespējamo risku mātei (grūtniecības un dzemdību sarežģījumi) un jaundzimušajam (mazs svars dzimšanas brīdī) pirms ārstēšanas sākšanas. Sievietei, kurai tiek veiktas ART procedūras, vairākaugļu grūtniecības risks ir galvenokārt saistīts ar pārvietoto embriju skaitu.

Ārpusdzemdes grūtniecība

Neauglīgām sievietēm, kurām tiek veikta ART ārpusdzemdes grūtniecības rašanās biežums ir lielāks. Ir svarīgi agrīni saņemt ultraskaņas apliecinājumu, ka grūtniecība ir dzemdē, un izslēgt ārpusdzemdes grūtniecības varbūtību.

Iedzimtas malformācijas

Iedzimtu kroplību sastopamība pēc ART var būt nedaudz lielāka nekā pēc spontānas apaugļošanās. Uzskata, ka cēlonis ir vecāku parametru atšķirības (piemēram, mātes vecums, spermas īpašības) un lielākā vairākaugļu grūtniecības sastopamība.

Olnīcu un dzimumorgānu jaunveidojumi

Saņemti ziņojumi par olnīcu un citu vairošanās sistēmas orgānu jaunveidojumiem – gan labdabīgiem, gan ļaundabīgiem – sievietēm, kurām vairākas reizes veikta neauglības ārstēšana. Nav noskaidrots, vai ārstēšana ar gonadotropīniem palielina neauglīgām sievietēm šo audzēju risku.

Asinsvadu komplikācijas

Ārstēšanas gadījumā ar gonadotropīniem, tajā skaitā Elonva, ziņots par trombembolijas traucējumiem, kas saistīti ar OHSS un atsevišķi no OHSS. Asinsvadu tromboze, kas var rasties vēnās vai artērijās, var izraisīt samazinātu asins plūsmu dzīvībai svarīgajiem orgāniem vai ekstremitātēm. Sievietēm ar vispāratzītiem trombembolisku traucējumu riska faktoriem, piemēram, personiskā vai ģimenes anamnēze, stipra aptaukošanās vai trombofilija, ārstēšana ar gonadotropīniem var vēl palielināt šo risku. Šīm sievietēm jāsalīdzina gonadotropīna ievadīšanas sniegtais guvums ar risku. Tomēr jāatzīmē, ka arī pati grūtniecība rada palielinātu trombozes risku.

4.5.Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Ar Elonva un citām zālēm nav veikti mijiedarbības pētījumi. Alfa korifolitropīns nav citohroma P450 enzīmu substrāts, tāpēc nav paredzama metaboliska mijiedarbība ar citām zālēm.

4.6.Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Ja gadījumā Elonva tiek netīšām ievadītas grūtniecības laikā, klīniskie dati nesniedz pietiekamus pierādījumus, lai izslēgtu nelabvēlīgu grūtniecības iznākumu. Pētījumos dzīvniekiem novērota toskiska ietekme uz vairošanos (skatīt preklīniskos datus par drošību 5.3. apakšpunktā). Elonva lietošana grūtniecības laikā nav indicēta.

Barošana ar krūti

Elonva lietošana zīdīšanas periodā nav indicēta.

Fertilitāte

Elonva ir indicēts lietošanai neauglības gadījumā (skatīt 4.1. apakšpunktu).

4.7.Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Nav veikti pētījumi, lai novērtētu ietekmi uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus. Elonva var izraisīt reiboni. Sievietes jābrīdina, ka, ja viņas jūtas apreibušas, viņas nedrīkst vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

4.8.Nevēlamās blakusparādības

Drošuma profila kopsavilkums

Klīniskajos pētījumos (n = 2397) Elonva lietošanas laikā biežāk novērotās nevēlamās reakcijas ir diskomforts iegurnī (6,0 %), OHSS (4,3 %, skatīt arī 4.4. apakšpunktu), galvassāpes (4,0 %), sāpes iegurnī (2,9 %) slikta dūša (2,3 %), nespēks (1,5 %) un krūšu dziedzeru jutīgums (1,3 %).

Blakusparādību uzskaitījums tabulā

Zemāk tabulā parādītas galvenās klīnisko pētījumu laikā un pēcreģistrācijas pieredzē ar Elonva ārstētajām sievietēm novērotās nevēlamās blakusparādības, kas sistematizētas pēc orgānu sistēmām un sastopamības; ļoti bieži (≥ 1/10), bieži (≥ 1/100 līdz < 1/10), retāk (≥ 1/1 000 līdz < 1/100), reti

(≥ 1/10 000 līdz < 1/1 000), ļoti reti (< 1/10 000) un nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem

datiem). Katrā sastopamības biežuma grupā nevēlamās blakusparādības sakārtotas to nopietnības samazinājuma secībā.

Orgānu sistēma

Sastopamības biežums

Blakusparādība

Imūnās sistēmas

Nav zināmi

Hipersensitivitātes reakcijas,

traucējumi

 

lokālas un vispārējas, tajā

 

 

skaitā izsitumi*

Psihiskie traucējumi

Retāk

Garastāvokļa svārstības

Nervu sistēmas traucējumi

Bieži

Galvassāpes

 

Retāk

Reibonis

Asinsvadu sistēmas

Retāk

Karstuma viļņi

traucējumi

 

 

Kuņģa-zarnu trakta

Bieži

Slikta dūša,

traucējumi

Retāk

Vēdera apjoma

 

 

palielināšanās, vemšana,

 

 

caureja, aizcietējums

Skeleta-muskuļu un

Retāk

Muguras sāpes

saistaudu sistēmas

 

 

bojājumi

 

 

Traucējumi grūtniecības,

Retāk

Spontāns aborts

pēcdzemdību un

 

 

perinatālajā periodā

 

 

Reproduktīvās sistēmas

Bieži

OHSS, sāpes iegurnī,

traucējumi un krūts

 

diskomforta sajūta iegurnī,

slimības

 

krūšu dziedzeru jutīgums

 

Retāk

Olnīcu sagriešanās, sāpes

 

 

dzemdes piedēkļos,

 

 

priekšlaicīga ovulācija, krūšu

 

 

dziedzeru sāpes

Vispārēji traucējumi un

Bieži

Nogurums

reakcijas ievadīšanas vietā

Retāk

Hematoma injekcijas vietā,

 

 

 

sāpes injekcijas vietā,

 

 

aizkaitināmība

Izmeklējumi

Retāk

Paaugstināts

 

 

alanīnaminotransferāzes

 

 

līmenis, paaugstināts

 

 

aspartātaminotransferāzes

 

 

līmenis

Traumas, saindēšanās un

Retāk

Procedūras izraisītas sāpes

ar manipulācijām saistītas

 

 

komplikācijas

 

 

*Nevēlamās blakusparādības, kas noteiktas pēcreģistrācijas pieredzē.

Izvēlēto blakusparādību raksturojums

Ziņots arī par ektopisku grūtniecību un vairākkārtēju grūtniecību. Uzskata, ka tas ir saistīts ar ART vai turpmāko grūtniecību.

Atsevišķos gadījumos trombembolismu saista ar Elonvas terapiju kā arī ar citu gonadotropīnu terapiju.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par

jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

4.9.Pārdozēšana

Vairāk par vienu Elonva injekciju ārstēšanas kursā vai pārāk liela Elonva un/vai (rec)FSH deva var palielināt OHSS risku. OHSS riska samazināšanas pasākumus skatīt 4.4. apakšpunktā.

5.FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1.Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: dzimumhormoni un dzimumorgānu modulatori, gonadotropīni, ATĶ kods: G03GA09

Darbības mehānisms

Alfa korifolitropīns ir izstrādāts kā ilgstošas darbības folikulu stimulators ar tādu pašu farmakodinamisko raksturojumu kā (rec)FSH, taču ar izteikti ilgstošāku FSH iedarbību. Viena subkutāna ieteicamās Elonva devas injekcija spēj ierosināt un uzturēt vairāku folikulu augšanu visu nedēļu un tā var aizstāt pirmās septiņas jebkura katru dienu injicējama (rec)FSH zāļu injekcijas KOS ārstēšanas kursā. FSH aktivitātes ilgums tika sasniegts, pievienojot cilvēka horiona gonadotropīna (hCG) β apakšvienības C-gala peptīdu cilvēka FSH β ķēdei. Alfa korifolitropīnam nepiemīt nekāda iekšēja LH/hCG aktivitāte.

Klīniskā efektivitāte un drošums

Trīs nejaušinātos, dubultmaskētos klīniskos pētījumos ārstēšana ar vienu subkutānu Elonva 100 mikrogramu (ENSURE pētījums) vai 150 mikrogramu (ENGAGE un PURSUE pētījums)

injekciju pirmās septiņas KOS dienas tika salīdzināta ar ārstēšanu ar attiecīgi 150, 200 vai 300 SV recFSH dienas devām. Visos trīs klīniskajos pētījumos tika izmantota hipofīzes funkciju nomākšana ar GnRH antagonistu (ganireliksa acetāta injekciju 0,25 mg dienas devā).

ENSURE pētījumā 396 klīniski veselas sievietes ar normālu ovulāciju vecumā no 18 līdz 36 gadiem ar ķermeņa masu, kas nepārsniedza 60 kg ART programmas ietvaros vienu ciklu tika ārstētas ar 100 mikrogramiem Elonva un hipofīzes nomākumu ar GnRH antagonistu. Primārais efektivitātes mērķa kritērijs bija iegūto olšūnu skaits. Vidējais kopējais stimulācijas ilgums abās grupās bija

9 dienas, kas liecina, ka olnīcu stimulācijas pabeigšanai bija nepieciešamas divas recFSH dienas, sākot no 8. stimulācijas dienas (šajā pētījumā recFSH tika ievadīts hCG dienā).

ENGAGE pētījumā 1506 klīniski veselas sievietes ar normālu ovulāciju vecumā no 18 līdz 36 gadiem ar ķermeņa masu, kas bija lielāka par 60 kg un nepārsniedza 90 kg, ART programmas ietvaros vienu ciklu tika ārstētas ar 150 mikrogramiem Elonva un hipofīzes nomākumu ar GnRH antagonistu. Divi primārie efektivitātes mērķa kritēriji bija turpinātas grūtniecības gadījumu skaits un iegūto olšūnu skaits. Vidējais kopējais stimulācijas ilgums abās grupās bija 9 dienas, kas liecina, ka olnīcu stimulācijas pabeigšanai bija nepieciešamas divas recFSH dienas, sākot no 8. stimulācijas dienas (šajā pētījumā recFSH tika ievadīts hCG dienā).

PURSUE pētījumā 1390 klīniski veselas sievietes ar normālu ovulāciju vecumā no 35 līdz 42 gadiem ar ķermeņa masu, kas bija vismaz 50 kg ART programmas ietvaros vienu ciklu tika ārstētas ar

150 mikrogramiem Elonva un hipofīzes nomākumu ar GnRH antagonistu. Primārais efektivitātes mērķa kritērijs bija vitālas grūtniecības gadījumu skaits. Iegūto olšūnu skaits bija galvenais sekundārais efektivitātes mērķa kritērijs. Vidējais kopējais stimulācijas ilgums abās grupās bija

9 dienas, kas liecina, ka olnīcu stimulācijas pabeigšanai bija nepieciešama viena recFSH diena, sākot no 8. stimulācijas dienas (šajā pētījumā recFSH hCG dienā netika ievadīts).

Iegūto olšūnu skaits

Visos trīs pētījumos vienas 100 vai 150 mikrogramu Elonva injekcijas ievadīšana pirmās septiņas KOS dienas izraisīja lielāku iegūto olšūnu skaitu nekā recFSH lietošana reizi dienā. Tomēr atšķirības tika novērotas tikai iepriekš definētās ekvivalences (ENGAGE un ENSURE) vai nepārākuma (PURSUE) robežas. Skatīt 1. tabulu zemāk.

1. tabula. Vidējais iegūto olšūnu skaits ENSURE, ENGAGE un PURSUE pētījumā Ārstēt paredzētā populācija (ITT)

 

ENSURE

ENGAGE

PURSUE

 

(18-36 g. v.)

Raksturlielu

(35-42 g. v.)

(18-36 g. v.)

(ķermeņa masa bija lielāka

(ķermeņa masa bija vismaz

ms

(ķermeņa masa nepārsniedza

par 60 kg un nepārsniedza

 

50 kg)

 

 

60 kg)

 

90 kg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elonva

 

recFSH

Elonva

 

recFSH

Elonva

 

recFSH

 

100 µg

 

150 SV

150 µg

 

200 SV

150 µg

 

300 SV

 

N = 268

 

N = 128

N = 756

 

N = 750

N = 694

 

N = 696

Vidējais

13,3

 

10,6

13,8

 

12,6

10,7

 

10,3

olšūnu skaits

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atšķirība

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[95% TI]

2,5 [1,2; 3,9]

1,2 [0,5; 1,9]

0,5 [-0,2; 1,2]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grūtniecība no svaigiem olšūnu cikliem ENGAGE un PURSUE pētījumā

ENGAGE pētījumā, Elonva salīdzinot ar recFSH, tika pierādīts Elonva nepārākums, vērtējot pēc turpinātas grūtniecības īpatsvara, turpinātu grūtniecību definējot kā vismaz viena augļa esamību ar sirdsdarbību, kā noteikts vismaz 10 nedēļas pēc embrija pārneses.

PURSUE pētījumā, Elonva salīdzinot ar recFSH, tika pierādīts Elonva nepārākums, vērtējot pēc vitālas grūtniecības gadījumu īpatsvara, vitālas grūtniecības gadījumu īpatsvaru definējot kā to pētījuma dalībnieču skaitu procentos, kam bija vismaz viens auglis ar sirdsdarbību, kā noteikts 5 – 6 nedēļas pēc embrija pārneses.

Dati par grūtniecību no svaigiem olšūnu cikliem ENGAGE un PURSUE pētījumā apkopoti 2. tabulā zemāk.

2. tabula. Grūtniecības rezultāti no svaigiem olšūnu cikliem ENGAGE un PURSUE pētījumā

Ārstēt paredzētā populācija (ITT)

Raksturlielums

ENGAGEsvaigie olšūnu cikli

PURSUEsvaigie olšūnu cikli

 

(18-36 g. v.)

(35-42 g. v.)

 

(ķermeņa masa bija lielāka par 60 kg un

(ķermeņa masa bija vismaz 50 kg)

 

nepārsniedza 90 kg)

 

 

Elonva

recFSH

Atšķirība

Elonva

recFSH

Atšķirība

 

150 µg

200 SV

[95% TI]

150 µg

300 SV

[95% TI]

 

N = 756

N = 750

 

N = 694

N = 696

 

Vitālas

39,9 %

39,1 %

1,1 [-3,8; 5,9]

23,9 %

26,9 %

-3,0 [-7,3;

grūtniecības

 

 

 

 

 

1,4]

gadījumu

 

 

 

 

 

 

īpatsvars

 

 

 

 

 

 

Turpinātas

39,0 %

38,1 %

1,1 [-3,8; 5,9]

22,2 %

24,0 %

-1,9 [-6,1:

grūtniecības

 

 

 

 

 

2,3]

gadījumu

 

 

 

 

 

 

īpatsvars

 

 

 

 

 

 

Dzīvi dzimušo

35,6 %

34,4 %

1,3 [-3,5; 6,1]

21,3 %

23,4 %

-2,3 [-6,5;

skaits*

 

 

 

 

 

1,9]

Primārais efektivitātes mērķa kritērijs ENGAGE pētījumā bija turpināta grūtniecība (noteikta vismaz 10 nedēļas pēc embrija pārneses).

Primārais efektivitātes mērķa kritērijs PURSUE pētījumā bija vitālas grūtniecības gadījumu īpatsvars, kas tika definēts kā to pētījuma dalībnieču daudzums procentos, kam bija vismaz viens auglis ar sirdsdarbību, kā noteikts 5 –6 nedēļas pēc embrija pārneses.

*Dzīvi dzimušo skaits ENGAGE un PURSUE bija sekundārais efektivitātes mērķa kritērijs.

Šajos klīniskajos pētījumos vienas Elonva injekcijas drošuma raksturojums bija salīdzināms ar ikdienas recFSH injekcijām.

Grūtniecība no saldētiem-atsaldētiem embriju transfēru (SAET) cikliem ENGAGE un PURSUE pētījumā

ENGAGE novērojuma SAET pētījumā tika iekļautas sievietes, kam vismaz viens embrijs tika atsaldēts lietošanai līdz vismaz vienam gadam pēc kriosaglabāšanas. ENGAGE pētījuma SAET ciklos pārnesto embriju vidējais skaits bija 1,7 abās ārstēšanas grupās.

PURSUE novērojuma SAET pētījumā tika iekļautas sievietes, kam vismaz viens embrijs tika atsaldēts lietošanai divu gadu laikā pēc pēdējā kriosaglabāšanas datuma šajā pētījumā. PURSUE pētījuma SAET ciklos pārnesto embriju vidējais skaits bija 2,4 abās terapijas grupās. Šis pētījums sniedza arī drošuma datus par bērniem, kas dzimuši no kriosaglabātiem embrijiem.

Lielākais SAET ciklu skaits bija 5 un 4 novērojuma SAET pētījumā attiecīgi ENGAGE un PURSUE pētījumam. Grūtniecības iznākums no pirmajiem diviem SAET cikliem ENGAGE un PURSUE pētījumā apkopoti 3. tabulā zemāk.

3. tabula. Grūtniecības rezultāti no SAET cikliem ENGAGE un PURSUE pētījumā Ārstēt paredzētā populācija (ĀPP)

 

SAET cikli ENGAGE pētījumā

SAET cikli PURSUE pētījumā

 

(18-36 g. v.)

(35-42 g. v.)

 

(ķermeņa masa bija lielāka par

(ķermeņa masa bija vismaz 50 kg)

 

60 kg un nepārsniedza 90 kg)

 

 

 

Elonva

 

 

recFSH

 

 

Elonva

 

 

recFSH

 

 

 

150 µg

 

 

200 SV

 

 

150 µg

 

 

300 SV

 

 

n

N

%

n

N

%

n

N

%

n

 

N

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAET 1. ciklsa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turpināta

 

 

37.

 

 

30.6

28.3

 

 

29.0

grūtniecība

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzīvi dzimušie

-

 

-

 

-

-

 

-

 

-

28.3

 

 

28.3

SAET 2. ciklsa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turpināta

 

 

23.

 

 

29.0

34.8

 

 

42.9

grūtniecība

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzīvi dzimušie

-

 

-

 

-

-

 

-

 

-

34.8

 

 

42.9

n = dalībnieču skaits ar notikumu; N = kopējais dalībnieču skaits a Uz embrija transfēru.

Iedzimtas malformācijas, kas ziņotas pēc saldēta-atsaldēta embrija transfēra (SAET) cikla dzimušajiem bērniem

Pēc Elonva lietošanas 61 bērns piedzima pēc SAET cikla un 630 bērni piedzima pēc svaigiem ART cikliem. Iedzimto malformāciju īpatsvars (kopā lielās un mazās), kas ziņots bērniem, kuri dzimuši pēc SAET cikla (16,4%), bija līdzīgs tam, kas ziņots bērniem, kuri dzimuši pēc svaigiem ART cikliem (19,5%).

Imunogenitāte

No 2511 sievietēm, kas lietoja Elonva un kam tika noteikta antivielu veidošanās pēc terapijas, četrām sievietēm (0,16 %) bija pierādījumi par antivielu veidošanos, tai skaitā trīs sievietēm, kas vienreiz bija lietojušas Elonva, un vienai sievietei, kas divas reizes bija lietojusi Elonva. Visos gadījumos šīs antivielas nebija neitralizējošas un neietekmēja atbildreakciju pret stimulāciju vai hipotalāma-hipofīzes-olnīcu (HPO) ass normālās fizioloģiskās atbildreakcijaspret. Divām no šīm četrām sievietēm grūtniecība iestājās tajā pašā ārstēšanas ciklā, kad tika atklātas antivielas, kas liecina, ka neneitralizējošām antivielām pēc stimulācijas ar Elonva nav klīniskas nozīmes.

Pediatriskā populācija

Eiropas Zāļu aģentūra atliek pienākumu iesniegt pētījumu rezultātus Elonva vienā vai vairākās pediatriskās populācijas apakšgrupās, kas slimo ar hipogonadotropisku hipogonādismu. Informāciju par lietošanu bērniem skatīt 4.2. apakšpunktā.

5.2.Farmakokinētiskās īpašības

Alfa korifolitropīna farmakokinētiskos lielumus noteica pēc subkutānas ievadīšanas sievietēm, kam tika veikts KOS ārstēšanas cikls.

Ilgā eliminācijas pusperioda dēļ pēc ieteiktās devas ievadīšanas alfa korifolitropīna koncentrācija serumā ir pietiekama, lai nodrošinātu daudzu folikulu augšanu veselu nedēļu. Tas attaisno pirmo septiņu ikdienas (rec)FSH injekciju aizstāšanu ar vienu subkutānu Elonva injekciju KOS, lai izveidotos daudzi folikuli un iestātos grūtniecība ART programmā (skatīt 4.2. apakšpunktu).

Ķermeņa masa ir alfa korifolitropīna kopējo iedarbību noteicošs faktors. Alfa korifolitropīna kopējā iedarbība pēc vienas subkutānas injekcijas ir 665 stundas*ng/ml (AUC, 426-1037 stundas*ng/ml1) un pēc 100 mikrogramu alfa korifolitropīna ievadīšanas sievietēm ar ķermeņa masu, kas nepārsniedza 60 kilogramus, un pēc 150 mikrogramu alfa korifolitropīna ievadīšanas sievietēm ar ķermeņa masu, kas pārsniedza 60 kilogramus, bija līdzīga.

Paredzētais intervāls 90% pētījuma dalībnieču.

 

Uzsūkšanās

Pēc vienas subkutānas Elonva injekcijas maksimālā alfa korifolitropīna koncentrācija serumā ir 4,24 ng/ml (2,49-7,21 ng/ml1) un tiek sasniegta 44 stundas (35–57 stundas1) pēc devas ievadīšanas. Absolūtā biopieejamība ir 58% (48–70%1).

Izkliede

Alfa korifolitropīna izkliede, metabolisms un eliminācija ir ļoti līdzīgi citiem gonadotropīniem, piemēram, FSH, hCG un LH. Pēc uzsūkšanās asinīs alfa korifolitropīns izkliedējas galvenokārt olnīcās un nierēs. Līdzsvara stāvokļa izkliedes tilpums ir 9,2 l (6,5–13,1 l1). Alfa korifolitropīna kopējā iedarbība devu intervālā no 60 līdz 240 mikrogramiem palielinās tieši proporcionāli devai.

Eliminācija

Alfa korifolitropīna eliminācijas pusperiods ir 70 stundu (59-82 stundas 1) un klīrenss 0,13 l/stundā (0,10-0,18 l/stundā1). Alfa korifolitropīna eliminācija notiek pārsvarā caur nierēm, un izdalīšanās ātrums pacientēm ar nieru mazspēju tā var būt samazināts (skatīt 4.2. un 4.4. apakšpunktu). Metabolisms aknās mazāk iespaido alfa korifolitropīna eliminācijas apjomu.

Citas īpašas populācijas

Aknu darbības traucējumi

Lai gan nav pieejami dati par pacientēm ar traucētu aknu darbību, aknu darbības traucējumiem nevajadzētu ietekmēt alfa korifolitropīna farmakokinētikas raksturojumu.

5.3.Preklīniskie dati par drošumu

Ne-klīniskajos standartpētījumos iegūtie dati par vienas un atkārtotu devu toksicitāti un drošuma farmakoloģiju neliecina par īpašu risku cilvēkam.

Reproduktīvās toksikoloģijas pētījumi žurkām un trušiem liecina, ka alfa korifolitropīns neietekmē auglību. Alfa korifolitropīna ievadīšana žurkām un trušiem pirms un tieši pēc pārošanās, kā arī agrīni grūsnības laikā izraisīja embriotoksicitāti. Trušiem, ievadot pirms pārošanās, novērota teratogenitāte. Uzskata, ka gan embriotoksicitāte, gan teratogenitāte ir dzīvnieka superovulatorā stāvokļa sekas, kas nespēj saglabāt to embriju skaitu, kas pārsniedz fizioloģiskās robežas. Šīs atrades ir maz saistītas ar klīnisko Elonva lietošanu.

6.FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.Palīgvielu saraksts

Nātrija citrāts Saharoze Polisorbāts 20 Metionīns

Nātrija hidroksīds (pH korekcijai) Sālsskābe (pH korekcijai)

Ūdens injekcijām

6.2.Nesaderība

Saderības pētījumu trūkuma dēļ zāles nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) ar citām zālēm.

6.3.Uzglabāšanas laiks

3 gadi

6.4.Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt ledusskapī (2 °C – 8 °C). Nesasaldēt.

Ērtības dēļ, pacientei ir atļauts uzglabāt zāles līdz 25 °C temperatūrā ne ilgāk par 1 mēnesi. Uzglabāt ārējā kastītē, sargāt no gaismas.

6.5.Iepakojuma veids un saturs

Elonva ir iepildītas pilnšļircēs ar Luera uzgali, pa 1 ml (I klases hidrolītiskais stikls), kas noslēgtas ar brombutila elastomēra virzuli un vāciņu. Šļirce ir apgādāta ar automātisku drošības sistēmu, lai nepieļautu saduršanos ar adatu pēc lietošanas. Šļirce ir iepakojumā ar sterilu injekciju adatu. Katra pilnšlirce satur 0,5 ml šķīduma injekcijām.

Elonva iepakojumā ir 1 pilnšļirce.

6.6.Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

Nelietojiet Elonva, ja šķīdums nav dzidrs.

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

7.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Merck Sharp & Dohme Limited

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Lielbritānija

8.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/09/609/001

9.PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS /PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Pirmās reģistrācijas datums: 2010. gada 25. janvāris

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 2014. gada 22. augusts

10.TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

GGG.DD.mēnesis

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu/

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Elonva 150 mikrogrami šķīdums injekcijām.

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Katrā pilnšļircē ir 0,5 ml šķīduma injekcijām, kas satur 150 mikrogramus alfa* korifolitropīna (corifollitropin alfa).

*alfa korifolitropīns ir glikoproteīns, ko izstrādā Ķīnas kāmju olnīcu (Chinese Hamster Ovary; CHO) šūnas ar rekombinanto DNS tehnoloģiju.

Palīgviela(-s) ar zināmu iedarbību:

Šīs zāles satur mazāk par 1 mmol nātrija (23 mg) katrā devā, – būtībā tas ir „nātriju nesaturošs”.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3. ZĀĻU FORMA

Šķīdums injekcijām (injekcijām).

Dzidrs un bezkrāsains ūdens šķīdums.

4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.Terapeitiskās indikācijas

Elonva indicēts kontrolētai olnīcu stimulācijai (KOS) apvienojumā ar Gonadotropīna atbrīvojošo hormonu (GnRH) antagonistu daudzu folikulu attīstībai sievietēm, kuras piedalās atbalstītās reproduktīvās tehnoloģijas (ART) programmā.

4.2.Devas un lietošanas veids

Ārstēšana ar Elonva jāsāk auglības traucējumu ārstēšanā pieredzējuša ārsta uzraudzībā.

Devas

Reproduktīva vecuma sieviešu terapijā Elonva deva ir atkarīga no ķermeņa masas un vecuma.

Viena 100 mikrogramu deva ir ieteicama sievietēm vecumā līdz 36 gadiem un ar ķermeņa masu, kas nepārsniedz 60 kilogramus.

Viena 150 mikrogramu deva ir ieteicama sievietēm

:

-kuru ķermeņa masa ir lielāka par 60 kilogramiem neatkarīgi no vecuma;

-kuru ķermeņa masa ir 50 kilogramu vai vairāk un kuras ir vecākas par 36 gadiem.

Pētījumos nepiedalījās sievietes vecumā pēc 36 gadiem un ar ķermeņa masu, kas nepārsniedz 50 kilogramus.

 

 

 

Ķermeņa masa

 

 

 

Mazāk par 50 kg

50 – 60 kg

Vairāk par 60 kg

 

36 gadi un

100 mikrogramu

100 mikrogramu

150 mikrogramu

Vecums

jaunākas

 

 

 

 

Vecākas par 36

Nav pētīts.

150 mikrogramu

150 mikrogramu

 

gadiem

 

 

 

Ieteicamās Elonva devas ir noteiktas tikai terapijas ciklam ar GnRH antagonistu, kas tika ievadīts no 5. vai 6. stimulācijas dienas (skatīt arī 4.1., 4.4. un 5.1. apakšpunktu).

Stimulācijas 1. diena:

Menstruālā cikla agrīnās folikulārās fāzes laikā Elonva jāievada vienreizējas subkutānas injekcijas veidā, vislabāk vēdera priekšējā sienā.

Stimulācijas 5. vai 6. diena:

Ārstēšana ar GnRH antagonistu vēlams sākt stimulācijas 5. vai 6. dienā atkarībā no olnīcu atbildes reakcijas, t.i., augošu folikulu skaita un izmēra. Paralēla estradiola līmeņa noteikšana serumā var būt noderīga. GnRH antagonistu lieto, lai novērstu priekšlaicīgu luteinizējošā hormona (LH) koncentrācijas palielināšanos.

Stimulācijas 8. diena:

Kad pagājušas septiņas dienas pēc Elonva injekcijas, stimulācijas 1. dienā, KOS terapiju var turpināt, katru dienu injicējot (rekombinanto) folikulus stimulējošo hormonu [(rec)FSH], līdz ir sasniegti kritēriji oocītu galīgās nobriešanas ierosināšanai (3 folikuli 17 mm). (rec)FSH dienas devas lielums var būt atkarīgs no olnīcu atbildes reakcijas. Sievietēm, kuru olnīcas reaģē normāli, ieteicama 150 SV liela (rec)FSH dienas deva. Atkarībā no olnīcu atbildes reakcijas dienā, kad ievada cilvēka horija gonadotropīnu (hCG), (rec)FSH ievadi var izlaist. Parasti pietiekama folikulu attīstība tiek sasniegta vidēji līdz terapijas devītajai diena (no 6. līdz 18. dienai).

Lai ierosinātu galīgo oocītu nobriešanu, tiklīdz tiek konstatēti 3 folikuli, kuru izmērs ir 17 mm, tai pašā dienā vai vienu dienu vēlāk vienu reizi injicē 5000 līdz 10 000 SV hCG. Lai līdz minimumam samazinātu olnīcu hiperstimulācijas sindroma (OHSS) risku, pārāk izteiktas olnīcu atbildes reakcijas gadījumā skatīt 4.4. apakšpunktā sniegtos ieteikumus.

Īpašas pacientu grupas

Nieru darbības traucējumi

Pētījumi pacientēm ar nieru mazspēju nav veikti. Tā kā pacientēm ar nieru mazspēju var būt samazināts korifolitropīna eliminācijas ātrums, šīm sievietēm Elonva lietošana nav ieteicama (skatīt 4.4. un 5.2. apakšpunktu).

Aknu darbības traucējumi

Lai gan dati par pacientēm ar aknu darbības traucējumiem nav pieejami, nav ticams, ka aknu darbības traucējumi ietekmē alfa korifolitropīna elimināciju (skatīt 5.2. apakšpunktu).

Pediatriskā populācija

Reģistrētās indikācijas ietvaros Elonva lietošana uz pediatrisko populāciju neattiecas.

Lietošanas veids

Ja tiek pareizi ievēroti ārsta sniegtie norādījumi, Elonva zemādas injekciju var veikt pati sieviete vai viņas partneris. Elonva pašinjekciju atļauts veikt tikai labi motivētām, pietiekami apmācītām sievietēm, kurām pieejami eksperta ieteikumi.

4.3.Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

Olnīcu, krūts, dzemdes, hipofīzes vai hipotalāma audzēji.

Patoloģiska (ne menstruāla) asiņošana no maksts bez zināma/diagnosticēta cēloņa.

Primāra olnīcu mazspēja.

Olnīcu cistas vai palielinātas olnīcas.

Olnīcu hiperstimulācijas sindroms (OHSS) nesenā anamnēzē.

Iepriekš bijis COS cikls, kura rezultātā attīstījušies vairāk nekā 30 folikuli 11 mm, kas konstatēts ultrasonogrāfiski.

Bazālais antrālo folikulu skaits > 20.

Fibroīdi dzemdes audzēji, kas nav saderīgi ar grūtniecību.

Vairošanās orgānu kroplības, kas nav saderīgas ar grūtniecību.

Policistiskais olnīcu sindroms (PCOS).

4.4.Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Neauglības novērtējums pirms ārstēšanas uzsākšanas

Pirms terapijas sākuma piemērotā veidā jāizmeklē pāra neauglība. Īpaši nepieciešami sievietes izmeklējumi attiecībā uz hipotireozi, virsnieru garozas nepietiekamību un hiperprolaktinēmiju, kā arī hipofīzes vai hipotalama audzējiem, ordinējot piemērotu specifisku terapiju. Pirms ārstēšanas ar Elonva uzsākšanas, jāizvērtē medicīniskie stāvokļi, kad grūtniecība ir kontrindicēta.

Deva cikla stimulācijas laikā

Elonva paredzētas tikai vienai subkutānai injekcijai. Vienā ārstēšanas ciklā nedrīkst ievadīt vēl kādu Elonva injekciju (skatīt 4.2. apakšpunktu).

Pēc Elonva ievadīšanas nedrīkst ievadīt papildus FSH saturošās zāles pirms stimulācijas 8. dienas (skatīt arī 4.2. apakšpunktu).

Nieru mazspēja

Pacientēm ar vieglu, vidēji smagu vai smagu nieru mazspēju var būt samazināta alfa korifolitropīna eliminācija (skatīt 4.2. un 5.2. apakšpunktu). Tāpēc šīm sievietēm Elonva nav ieteicams.

Nav ieteicams ar GnRH agonistiem

Ir maz datu par Elonva lietošanu kombinācijā ar GnRH agonistu. Neliela nekontrolēta pētījuma rezultāti liecina par izteiktāku olnīcu atbildes reakciju nekā kombinācijā ar GnRH antagonistu. Tādēļ Elonva lietošana nav ieteicama kombinācijā ar GnRH agonistu (skatīt arī

4.2. apakšpunktu).

Olnīcu hiperstimulācijas sindroms (OHSS)

OHSS ir medicīniska blakusparādība, kas atšķiras no nekomplicētas olnīcu palielināšanas. Viegla vai vidēji smaga OHSS klīniskie simptomi ir sāpes vēderā, slikta dūša, caureja, neliela vai vidēji izteikta olnīcu palielināšanās un olnīcu cistas. Smags OHSS var apdraudēt dzīvību. Smaga OHSS klīniskie simptomi ir lielas olnīcu cistas , akūtas sāpes vēderā, ascīts, pleiras izsvīdums, hidrotorakss, aizdusa, oligūrija, hematoloģiskas novirzes un ķermeņa masas palielināšanās. Retos gadījumos saistībā ar OHSS iespējama venoza vai arteriāla trombembolija. Saistībā ar OHSS ziņots par pārejošiem izmainītiem aknu funkcionālajiem

radītājiem, kas var liecināt par aknu disfunkciju ar vai bez morfoloģiskām izmaiņām aknu biopsijā.

OHSS var izraisīt hCG ievadīšana un grūtniecība (endogēnais hCG). Agrīns OHSS parasti rodas 10 dienu laikā pēc hCG ievadīšanas un var būt saistīts ar pārmērīgu olnīcu atbildes reakciju pret gonadotropīna stimulāciju. Vēlīns OHSS sākas vairāk nekā 10 dienas pēc hCG ievadīšanas un ir grūtniecības hormonālo izmaiņu sekas. OHSS riska dēļ pacientes jāuzrauga vismaz divas nedēļas pēc hCG ievadīšanas.

Sievietēm ar zināmiem izteiktiem olnīcu atbildes reakciju riska faktoriem, varbūt īpaša nosliece uz OHSS attīstību pēc terapijas ar Elonva. Sievietēm, kurām ir olnīcu pirmā cikla stimulācija un kuru riska faktori ir daļēji zināmi, ieteicama rūpīga agrīno OHSS simptomu un pazīmju novērošana. Lai samazinātu OHSS risku, pirms ārstēšanas un ar regulāriem starplaikiem ārstēšanas gaitā jāveic folikulārās attīstības ultraskaņas izmeklējumi . Paralēla estradiola līmeņa noteikšana serumā var būt noderīga. ART gadījumā ir palielināts OHSS risks ar 18 vai vairāk folikuliem 11 mm vai lielākā diametrā. Ja kopā ir 30 vai vairāk folikulu, ieteicams atturēties no hCG ievadīšanas.

Atkarībā no olnīcu atbildes reakcijas, lai samazinātu OHSS risku, var apsvērt sekojošus pasākumus:

-atturēties no turpmākas stimulēšanas ar gonadotropīnu maksimāli 3 dienas;

-neievadīt hCG un pārtraukt ārstēšanas kursu;

-ievadīt mazāku hCG devu nekā 10 000 SV, lai veicinātu galīgo olšūnas nobriešanu, t. i., 5000 SV hCG vai 250 mikrogramu rec-hCG (kas atbilst aptuveni 6500 SV);

- atcelt sasaldēto embriju pārvietošanu;

-izvairīties no hCG ievadīšanas, luteālās fāzes atbalstam.

Ir svarīgi ievērot ieteikto Elonva devu un ārstēšanas ciklu un uzmanīgi kontrolēt olnīcu atbildes reakciju, lai samazinātu OHSS risku. Ja attīstās OHSS, jāseko standarta un attiecīgajām OHSS procedūrām.

Olnīcu sagriešanās

Olnīcu sagriešanās tika konstatēta, veicot ārstēšanu ar gonadotropīniem, tajā skaitā Elonva. Olnīcu sagriešanās būt saistīta ar citiem riska faktoriem, piemēram, OHSS, grūtniecību, iepriekš veiktu abdominālu operāciju, iepriekšēju olvadu sagriešanos, iepriekšēju vai pašreizēju olnīcu cistu. Olnīcu bojājumus, kas var rasties samazinātas asins piegādes dēļ, var ierobežot, agri nosakot olnīcu sagriešanās diagnozi un nekavējoties novēršot to.

Vairākaugļu grūtniecība

Ārstēšanas gadījumā ar visiem gonadotropīniem, tajā skaitā Elonva, ziņots par vairākaugļu grūtniecību un dzimšanu. Sieviete un viņas partneris jābrīdina par iespējamo risku mātei (grūtniecības un dzemdību sarežģījumi) un jaundzimušajam (mazs svars dzimšanas brīdī) pirms ārstēšanas sākšanas. Sievietei, kurai tiek veiktas ART procedūras, vairākaugļu grūtniecības risks ir galvenokārt saistīts ar pārvietoto embriju skaitu.

Ārpusdzemdes grūtniecība

Neauglīgām sievietēm, kurām tiek veikta ART ārpusdzemdes grūtniecības rašanās biežums ir lielāks. Ir svarīgi agrīni saņemt ultraskaņas apliecinājumu, ka grūtniecība ir dzemdē, un izslēgt ārpusdzemdes grūtniecības varbūtību.

Iedzimtas malformācijas

Iedzimtu kroplību sastopamība pēc ART var būt nedaudz lielāka nekā pēc spontānas apaugļošanās. Uzskata, ka cēlonis ir vecāku parametru atšķirības (piemēram, mātes vecums, spermas īpašības) un lielākā vairākaugļu grūtniecības sastopamība.

Olnīcu un dzimumorgānu jaunveidojumi

Saņemti ziņojumi par olnīcu un citu vairošanās sistēmas orgānu jaunveidojumiem – gan labdabīgiem, gan ļaundabīgiem – sievietēm, kurām vairākas reizes veikta neauglības ārstēšana. Nav noskaidrots, vai ārstēšana ar gonadotropīniem palielina neauglīgām sievietēm šo audzēju risku.

Asinsvadu komplikācijas

Ārstēšanas gadījumā ar gonadotropīniem, tajā skaitā Elonva, ziņots par trombembolijas traucējumiem, kas saistīti ar OHSS un atsevišķi no OHSS. Asinsvadu tromboze, kas var rasties vēnās vai artērijās, var izraisīt samazinātu asins plūsmu dzīvībai svarīgajiem orgāniem vai ekstremitātēm. Sievietēm ar vispāratzītiem trombembolisku traucējumu riska faktoriem, piemēram, personiskā vai ģimenes anamnēze, stipra aptaukošanās vai trombofilija, ārstēšana ar gonadotropīniem var vēl palielināt šo risku. Šīm sievietēm jāsalīdzina gonadotropīna ievadīšanas sniegtais guvums ar risku. Tomēr jāatzīmē, ka arī pati grūtniecība rada palielinātu trombozes risku.

4.5.Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Ar Elonva un citām zālēm nav veikti mijiedarbības pētījumi. Alfa korifolitropīns nav citohroma P450 enzīmu substrāts, tāpēc nav paredzama metaboliska mijiedarbība ar citām zālēm.

4.6.Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Ja gadījumā Elonva tiek netīšām ievadītas grūtniecības laikā, klīniskie dati nesniedz pietiekamus pierādījumus, lai izslēgtu nelabvēlīgu grūtniecības iznākumu. Pētījumos dzīvniekiem novērota toskiska ietekme uz vairošanos (skatīt preklīniskos datus par drošību 5.3. apakšpunktā). Elonva lietošana grūtniecības laikā nav indicēta.

Barošana ar krūti

Elonva lietošana zīdīšanas periodā nav indicēta.

Fertilitāte

Elonva ir indicēts lietošanai neauglības gadījumā (skatīt 4.1. apakšpunktu).

4.7.Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Nav veikti pētījumi, lai novērtētu ietekmi uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus. Elonva var izraisīt reiboni. Sievietes jābrīdina, ka, ja viņas jūtas apreibušas, viņas nedrīkst vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

4.8.Nevēlamās blakusparādības

Drošuma profila kopsavilkums

Klīniskajos pētījumos (n = 2397) Elonva lietošanas laikā biežāk novērotās nevēlamās reakcijas ir diskomforts iegurnī (6,0 %), OHSS (4,3 %, skatīt arī 4.4. apakšpunktu), galvassāpes (4,0 %), sāpes iegurnī (2,9 %) slikta dūša (2,3 %), nespēks (1,5 %) un krūšu dziedzeru jutīgums (1,3 %).

Blakusparādību uzskaitījums tabulā

Zemāk tabulā parādītas galvenās klīnisko pētījumu laikā un pēcreģistrācijas pieredzē ar Elonva ārstētajām sievietēm novērotās nevēlamās blakusparādības, kas sistematizētas pēc orgānu sistēmām un sastopamības; ļoti bieži (≥ 1/10), bieži (≥ 1/100 līdz < 1/10), retāk (≥ 1/1 000 līdz < 1/100), reti

(≥ 1/10 000 līdz < 1/1 000), ļoti reti (< 1/10 000) un nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem). Katrā sastopamības biežuma grupā nevēlamās blakusparādības sakārtotas to nopietnības samazinājuma secībā.

Orgānu sistēma

Sastopamības biežums

Blakusparādība

Imūnās sistēmas

Nav zināmi

Hipersensitivitātes reakcijas,

traucējumi

 

lokālas un vispārējas, tajā

 

 

skaitā izsitumi*

Psihiskie traucējumi

Retāk

Garastāvokļa svārstības

Nervu sistēmas traucējumi

Bieži

Galvassāpes

 

Retāk

Reibonis

Asinsvadu sistēmas

Retāk

Karstuma viļņi

traucējumi

 

 

Kuņģa-zarnu trakta

Bieži

Slikta dūša

traucējumi

Retāk

Vēdera apjoma

 

 

palielināšanās, vemšana,

 

 

caureja, aizcietējums

Skeleta-muskuļu un

Retāk

Muguras sāpes

saistaudu sistēmas

 

 

bojājumi

 

 

Traucējumi grūtniecības,

Retāk

Spontāns aborts

pēcdzemdību un

 

 

perinatālajā periodā

 

 

Reproduktīvās sistēmas

Bieži

OHSS, sāpes iegurnī,

traucējumi un krūts

 

diskomforta sajūta iegurnī,

slimības

 

krūšu dziedzeru jutīgums

 

Retāk

Olnīcu sagriešanās, sāpes

 

 

dzemdes piedēkļos,

 

 

priekšlaicīga ovulācija, krūšu

 

 

dziedzeru sāpes

Vispārēji traucējumi un

Bieži

Nogurums

reakcijas ievadīšanas vietā

Retāk

Hematoma injekcijas vietā,

 

 

 

sāpes injekcijas vietā,

 

 

aizkaitināmība

Izmeklējumi

Retāk

Paaugstināts

 

 

alanīnaminotransferāzes

 

 

līmenis, paaugstināts

 

 

aspartātaminotransferāzes

 

 

līmenis

Traumas, saindēšanās un

Retāk

Procedūras izraisītas sāpes

ar manipulācijām saistītas

 

 

komplikācijas

 

 

*Nevēlamās blakusparādības, kas noteiktas pēcreģistrācijas pieredzē.

Izvēlēto blakusparādību raksturojums

Ziņots arī par ektopisku grūtniecību un vairākkārtēju grūtniecību. Uzskata, ka tas ir saistīts ar ART vai turpmāko grūtniecību.

Atsevišķos gadījumos trombembolismu saista ar Elonvas terapiju kā arī ar citu gonadotropīnu terapiju.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

4.9.Pārdozēšana

Vairāk par vienu Elonva injekciju ārstēšanas kursā vai pārāk liela Elonva un/vai (rec)FSH deva var palielināt OHSS risku. OHSS riska samazināšanas pasākumus skatīt 4.4. apakšpunktā.

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1.Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: dzimumhormoni un dzimumorgānu modulatori, gonadotropīni, ATĶ kods: G03GA09

Darbības mehānisms

Alfa korifolitropīns ir izstrādāts kā ilgstošas darbības folikulu stimulators ar tādu pašu farmakodinamisko raksturojumu kā (rec)FSH, taču ar izteikti ilgstošāku FSH iedarbību. Viena subkutāna ieteicamās Elonva devas injekcija spēj ierosināt un uzturēt vairāku folikulu augšanu visu nedēļu un tā var aizstāt pirmās septiņas jebkura katru dienu injicējama (rec)FSH zāļu injekcijas KOS ārstēšanas kursā. FSH aktivitātes ilgums tika sasniegts, pievienojot cilvēka horiona gonadotropīna (hCG) β apakšvienības C-gala peptīdu cilvēka FSH β ķēdei. Alfa korifolitropīnam nepiemīt nekāda iekšēja LH/hCG aktivitāte.

Klīniskā efektivitāte un drošums

Trīs nejaušinātos, dubultmaskētos klīniskos pētījumos ārstēšana ar vienu subkutānu Elonva 100 mikrogramu (ENSURE pētījums) vai 150 mikrogramu (ENGAGE un PURSUE pētījums)

injekciju pirmās septiņas KOS dienas tika salīdzināta ar ārstēšanu ar attiecīgi 150, 200 vai 300 SV recFSH dienas devām. Visos trīs klīniskajos pētījumos tika izmantota hipofīzes funkciju nomākšana ar GnRH antagonistu (ganireliksa acetāta injekciju pa 0,25 mg dienas devā).

ENSURE pētījumā 396 klīniski veselas sievietes ar normālu ovulāciju vecumā no 18 līdz 36 gadiem ar ķermeņa masu, kas nepārsniedza 60 kg, ART programmas ietvaros vienu ciklu tika ārstētas ar 100 mikrogramiem Elonva un hipofīzes nomākumu ar GnRH antagonistu. Primārais efektivitātes mērķa kritērijs bija iegūto olšūnu skaits. Vidējais kopējais stimulācijas ilgums abās grupās bija

9 dienas, kas liecina, ka olnīcu stimulēšanas pabeigšanai bija nepieciešamas divas recFSH dienas, sākot no 8. stimulācijas dienas (šajā pētījumā recFSH tika ievadīts hCG dienā).

ENGAGE pētījumā 1506 klīniski veselas sievietes ar normālu ovulāciju vecumā no 18 līdz 36 gadiem ar ķermeņa masu, kas bija lielāka par 60 kg un nepārsniedza 90 kg, ART programmas ietvaros vienu ciklu tika ārstētas ar 150 mikrogramiem Elonva un hipofīzes nomākumu ar GnRH antagonistu. Divi primārie efektivitātes mērķa kritēriji bija turpinātas grūtniecības gadījumu skaits un iegūto olšūnu skaits. Vidējais kopējais stimulācijas ilgums abās grupās bija 9 dienas, kas liecina, ka olnīcu stimulācijas pabeigšanai bija nepieciešamas divas recFSH dienas, sākot no 8. stimulācijas dienas (šajā pētījumā recFSH tika ievadīts hCG dienā).

PURSUE pētījumā 1390 klīniski veselas sievietes ar normālu ovulāciju vecumā no 35 līdz 42 gadiem ar ķermeņa masu, kas bija vismaz 50 kg, ART programmas ietvaros vienu ciklu tika ārstētas ar

150 mikrogramiem Elonva un hipofīzes nomākumu ar GnRH antagonistu. Primārais efektivitātes

mērķa kritērijs bija vitālas grūtniecības gadījumu skaits. Iegūto olšūnu skaits bija galvenais sekundārais efektivitātes mērķa kritērijs. Vidējais kopējais stimulācijas ilgums abās grupās bija

9 dienas, kas liecina, ka olnīcu stimulācijas pabeigšanai bija nepieciešama viena recFSH diena, sākot no 8. stimulācijas dienas (šajā pētījumā recFSH hCG dienā netika ievadīts).

Iegūto olšūnu skaits

Visos trīs pētījumos vienas 100 vai 150 mikrogramu Elonva injekcijas ievadīšana pirmās septiņas KOS dienas izraisīja lielāku iegūto olšūnu skaitu nekā recFSH lietošana reizi dienā. Tomēr atšķirības tika novērotas tikai iepriekš definētās ekvivalences (ENGAGE un ENSURE) vai nepārākuma (PURSUE) robežas. Skatīt 1. tabulu zemāk.

1. tabula. Vidējais iegūto olšūnu skaits ENSURE, ENGAGE un PURSUE pētījumā Ārstēt paredzētā populācija (ITT)

 

ENSURE

ENGAGE

PURSUE

 

(18-36 g. v.)

 

(35-42 g. v.)

Rādītājs

(18-36 g. v.)

(ķermeņa masa bija lielāka

(ķermeņa masa bija vismaz

(ķermeņa masa nepārsniedza

par 60 kg un nepārsniedza

 

 

50 kg)

 

 

60 kg)

 

90 kg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elonva

 

recFSH

Elonva

 

recFSH

Elonva

 

recFSH

 

100 µg

 

150 SV

150 µg

 

200 SV

150 µg

 

300 SV

 

N = 268

 

N = 128

N = 756

 

N = 750

N = 694

 

N = 696

Vidējais

13,3

 

10,6

13,8

 

12,6

10,7

 

10,3

olšūnu skaits

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atšķirība

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[95% TI]

2,5 [1,2; 3,9]

1,2 [0,5; 1,9]

0,5 [-0,2; 1,2]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grūtniecība no svaigo olšūnu cikliem ENGAGE un PURSUE pētījumā

ENGAGE pētījumā, salīdzinot Elonva un recFSH, tika pierādīts Elonva nepārākums, vērtējot pēc turpinātas grūtniecības īpatsvara, turpinātu grūtniecību definējot kā vismaz viena augļa esamību ar sirdsdarbību, kā noteikts vismaz 10 nedēļas pēc embrija pārneses.

PURSUE pētījumā, Elonva salīdzinot ar recFSH, tika pierādīts Elonva nepārākums, vērtējot pēc vitālas grūtniecības gadījumu īpatsvara, vitālas grūtniecības gadījumu īpatsvaru definējot kā to pētījuma dalībnieču skaitu procentos, kam bija vismaz viens auglis ar sirdsdarbību, kā noteikts 5 – 6 nedēļas pēc embrija pārneses.

Dati par grūtniecību no svaigo olšūnu cikliem ENGAGE un PURSUE pētījumā apkopoti 2. tabulā zemāk.

2. tabula. Grūtniecības rezultāti no svaigiem olšūnu cikliem ENGAGE un PURSUE pētījumā

Ārstēt paredzētā populācija (ITT)

Rādītājs

ENGAGEsvaigie olšūnu cikli

PURSUEsvaigie olšūnu cikli

 

(18-36 g. v.)

(35-42 g. v.)

 

(ķermeņa masa bija lielāka par 60 kg un

(ķermeņa masa bija vismaz 50 kg)

 

nepārsniedza 90 kg)

 

 

Elonva

recFSH

Atšķirība

Elonva

recFSH

Atšķirība

 

150 µg

200 SV

[95% TI]

150 µg

300 SV

[95% TI]

 

N = 756

N = 750

 

N = 694

N = 696

 

Vitālas

39,9 %

39,1 %

1,1 [-3,8; 5,9]

23,9 %

26,9 %

-3,0 [-7,3;

grūtniecības

 

 

 

 

 

1,4]

gadījumu

 

 

 

 

 

 

īpatsvars

 

 

 

 

 

 

Turpinātas

39,0 %

38,1 %

1,1 [-3,8; 5,9]

22,2 %

24,0 %

-1,9 [-6,1

grūtniecības

 

 

 

 

 

2,3]

gadījumu

 

 

 

 

 

 

īpatsvars

 

 

 

 

 

 

Dzīvi dzimušo

35,6 %

34,4 %

1,3 [-3,5; 6,1]

21,3 %

23,4 %

-2,3 [-6,5;

skaits*

 

 

 

 

 

1,9]

Primārais efektivitātes mērķa kritērijs ENGAGE pētījumā bija turpināta grūtniecība (vērtēta vismaz 10 nedēļas pēc embrija pārneses).

Primārais efektivitātes galaiznākums PURSUE pētījumā bija vitālas grūtniecības gadījumu īpatsvars, kas tika definēts kā to pētījuma dalībnieču daudzums procentos, kam bija vismaz viens auglis ar sirdsdarbību, kā noteikts 5 –6 nedēļas pēc embrija pārnešanas.

*Dzīvi dzimušo skaits ENGAGE un PURSUE bija sekundārais efektivitātes mērķa kritērijs.

Šajos klīniskajos pētījumos vienas Elonva injekcijas drošuma raksturojums bija salīdzināms ar ikdienas recFSH injekcijām.

Grūtniecība no saldētiem-atsaldētiem embriju transfēru (SAET) cikliem ENGAGE un PURSUE pētījumā

ENGAGE novērojuma SAET pētījumā tika iekļautas sievietes, kam vismaz viens embrijs tika atsaldēts lietošanai līdz vismaz vienam gadam pēc kriosaglabāšanas. ENGAGE pētījuma SAET ciklos pārnesto embriju vidējais skaits bija 1,7 abās ārstēšanas grupās.

PURSUE novērojuma SAET pētījumā tika iekļautas sievietes, kam vismaz viens embrijs tika atsaldēts lietošanai divu gadu laikā pēc pēdējā kriosaglabāšanas datuma šajā pētījumā. PURSUE pētījuma SAET ciklos pārnesto embriju vidējais skaits bija 2,4 abās terapijas grupās. Šis pētījums sniedza arī drošuma datus par bērniem, kas dzimuši no kriosaglabātiem embrijiem.

Lielākais SAET ciklu skaits bija 5 un 4 novērojuma SAET pētījumā attiecīgi ENGAGE un PURSUE pētījumam. Grūtniecības iznākums no pirmajiem diviem SAET cikliem ENGAGE un PURSUE pētījumā apkopoti 3. tabulā zemāk.

3. tabula. Grūtniecības rezultāti no SAET cikliem ENGAGE un PURSUE pētījumā Ārstēt paredzētā populācija (ĀPP)

 

SAET cikli ENGAGE pētījumā

SAET cikli PURSUE pētījumā

 

(18-36 g. v.)

(35-42 g. v.)

 

(ķermeņa masa bija lielāka par

(ķermeņa masa bija vismaz 50 kg)

 

60 kg un nepārsniedza 90 kg)

 

 

 

Elonva

 

 

recFSH

 

 

Elonva

 

 

recFSH

 

 

 

150 µg

 

 

200 SV

 

 

150 µg

 

 

300 SV

 

 

n

N

%

n

N

%

n

N

%

n

 

N

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAET 1. ciklsa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turpināta

 

 

37.

 

 

30.6

28.3

 

 

29.0

grūtniecība

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzīvi dzimušie

-

 

-

 

-

-

 

-

 

-

28.3

 

 

28.3

SAET 2. ciklsa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turpināta

 

 

23.

 

 

29.0

34.8

 

 

42.9

grūtniecība

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzīvi dzimušie

-

 

-

 

-

-

 

-

 

-

34.8

 

 

42.9

n = dalībnieču skaits ar notikumu; N = kopējais dalībnieču skaits a Uz embrija transfēru.

Iedzimtas malformācijas, kas ziņotas pēc saldēta-atsaldēta embrija transfēra (SAET) cikla dzimušajiem bērniem

Pēc Elonva lietošanas 61 bērns piedzima pēc SAET cikla un 630 bērni piedzima pēc svaigiem ART cikliem. Iedzimto malformāciju īpatsvars (kopā lielās un mazās), kas ziņots bērniem, kuri dzimuši pēc SAET cikla (16,4%), bija līdzīgs tam, kas ziņots bērniem, kuri dzimuši pēc svaigiem ART cikliem (19,5%).

Imunogenitāte

No 2511 sievietēm, kas lietoja Elonva un kam tika noteikta antivielu veidošanās pēc terapijas, četrām sievietēm (0,16 %) bija pierādījumi par antivielu veidošanos, tai skaitā trīs sievietēm, kas vienreiz bija lietojušas Elonva, un vienai sievietei, kas divas reizes bija lietojusi Elonva. Visos gadījumos šīs antivielas nebija neitralizējošas un neietekmēja atbildreakciju pret stimulāciju vai hipotalāma- hipofīzes-olnīcu (HPO) ass normālās fizioloģiskās atbildreakcijas. Divām no šīm četrām sievietēm grūtniecība iestājās tajā pašā ārstēšanas ciklā, kad tika atklātas antivielas, kas liecina, ka neneitralizējošām antivielām pēc stimulācijas ar Elonva nav klīniskas nozīmes.

Pediatriskā populācija

Eiropas Zāļu aģentūra atliek pienākumu iesniegt pētījumu rezultātus Elonva vienā vai vairākās pediatriskās populācijas apakšgrupās, kas slimo ar hipogonadotropisku hipogonādismu. Informāciju par lietošanu bērniem skatīt 4.2. apakšpunktā.

5.2.Farmakokinētiskās īpašības

Alfa korifolitropīna farmakokinētiskos lielumus noteica pēc subkutānas ievadīšanas sievietēm, kam tika veikts KOS ārstēšanas cikls.

Ilgā eliminācijas pusperioda dēļ pēc ieteiktās devas ievadīšanas alfa korifolitropīna koncentrācija serumā ir pietiekama, lai nodrošinātu daudzu folikulu augšanu veselu nedēļu. Tas attaisno pirmo septiņu ikdienas (rec)FSH injekciju aizstāšanu ar vienu subkutānu Elonva injekciju KOS, lai izveidotos daudzi folikuli un iestātos grūtniecība ART programmā (skatīt 4.2. apakšpunktu).

Ķermeņa masa ir alfa korifolitropīna kopējo iedarbību noteicošs faktors. Alfa korifolitropīna kopējā iedarbība pēc vienas subkutānas injekcijas ir 665 stundas*ng/ml (AUC, 426-1037 stundas*ng/ml2) un pēc 100 mikrogramu alfa korifolitropīna ievadīšanas sievietēm ar ķermeņa masu, kas nepārsniedza 60 kilogramus, un pēc 150 mikrogramu alfa korifolitropīna ievadīšanas sievietēm ar ķermeņa masu, kas pārsniedza 60 kilogramus, bija līdzīga.

Paredzētais intervāls 90% pētījuma dalībnieču .

 

Uzsūkšanās

Pēc vienas subkutānas Elonva injekcijas maksimālā alfa korifolitropīna koncentrācija serumā ir 4,24 ng/ml (2,49-7,21 ng/ml1) un tiek sasniegta 44 stundas (35–57 stundas1) pēc devas ievadīšanas. Absolūtā biopieejamība ir 58% (48–70%1).

Izkliede

Alfa korifolitropīna izkliede, metabolisms un eliminācija ir ļoti līdzīgi citiem gonadotropīniem, piemēram, FSH, hCG un LH. Pēc uzsūkšanās asinīs alfa korifolitropīns izkliedējas galvenokārt olnīcās un nierēs. Līdzsvara stāvokļa izkliedes tilpums ir 9,2 l (6,5–13,1 l1). Alfa korifolitropīna kopējā iedarbība devu intervālā no 60 līdz 240 mikrogramiem palielinās tieši proporcionāli devai.

Eliminācija

Alfa korifolitropīna eliminācijas pusperiods ir 70 stundu (59-82 stundas 1) un klīrenss 0,13 l/stundā (0,10-0,18 l/stundā1). Alfa korifolitropīna eliminācija notiek pārsvarā caur nierēm, un izdalīšanās ātrums pacientēm ar nieru mazspēju tā var būt samazināts (skatīt 4.2. un 4.4. apakšpunktu). Metabolisms aknās mazāk iespaido alfa korifolitropīna eliminācijas apjomu.

Eliminācija

Alfa korifolitropīna eliminācijas pusperiods ir 69 stundas (59-79 stundas 1) un klīrenss 0,13 l/stundā (0,10-0,18 l/stundā1). Alfa korifolitropīna eliminācija notiek pārsvarā caur nierēm, un izdalīšanās ātrums pacientēm ar nieru mazspēju tā var būt samazināts (skatīt 4.2. un 4.4. apakšpunktu). Metabolisms aknās mazāk iespaido alfa korifolitropīna eliminācijas apjomu.

Citas īpašas populācijas

Aknu darbības traucējumi

Lai gan nav pieejami dati par pacientēm ar traucētu aknu darbību, aknu darbības traucējumiem nevajadzētu ietekmēt alfa korifolitropīna farmakokinētikas raksturojumu.

5.3.Preklīniskie dati par drošumu

Ne-klīniskajos standartpētījumos iegūtie dati par vienas un atkārtotu devu toksicitāti un drošuma farmakoloģiju neliecina par īpašu risku cilvēkam.

Reproduktīvās toksikoloģijas pētījumi žurkām un trušiem liecina, ka alfa korifolitropīns neietekmē auglību. Alfa korifolitropīna ievadīšana žurkām un trušiem pirms un tieši pēc pārošanās, kā arī agrīni grūsnības laikā izraisīja embriotoksicitāti. Trušiem, ievadot pirms pārošanās, novērota teratogenitāte. Uzskata, ka gan embriotoksicitāte, gan teratogenitāte ir dzīvnieka superovulatorā stāvokļa sekas, kas nespēj saglabāt to embriju skaitu, kas pārsniedz fizioloģiskās robežas. Šīs atrades ir maz saistītas ar klīnisko Elonva lietošanu.

6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.Palīgvielu saraksts

Nātrija citrāts

Saharoze

Polisorbāts 20

Metionīns

Nātrija hidroksīds (pH korekcijai) Sālsskābe (pH korekcijai)

Ūdens injekcijām

6.2.Nesaderība

Saderības pētījumu trūkuma dēļ zāles nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) ar citām zālēm.

6.3.Uzglabāšanas laiks

3 gadi

6.4.Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt ledusskapī (2 °C – 8 °C). Nesasaldēt.

Ērtības dēļ, pacientei ir atļauts uzglabāt zāles līdz 25 °C temperatūrā ne ilgāk par 1 mēnesi. Uzglabāt ārējā kastītē, sargāt no gaismas.

6.5.Iepakojuma veids un saturs

Elonva ir iepildīts pilnšļircēs ar Luera uzgali, pa 1 ml (I klases hidrolītiskais stikls), kas noslēgtas ar brombutila elastomēra virzuli un vāciņu. Šļirce ir apgādāta ar automātisku drošības sistēmu, lai nepieļautu saduršanos ar adatu pēc lietošanas. Šļirce ir iepakojumā ar sterilu injekciju adatu. Katra pilnšlirce satur 0,5 ml šķīduma injekcijām.

Elonva iepakojumā ir 1 pilnšļirce.

6.6.Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

Nelietojiet Elonva, ja šķīdums nav dzidrs.

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Merck Sharp & Dohme Limited

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Lielbritānija

8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/09/609/002

9. PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS /PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Pirmās reģistrācijas datums: 2010. gada 25. janvāris

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 2014. gada 22. augusts

10. TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

GGGG.DD.mēnesis

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu/

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas