Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Emadine (emedastine) – Marķējuma teksts - S01GX06

Updated on site: 06-Oct-2017

Zāļu nosaukumsEmadine
ATĶ kodsS01GX06
Vielaemedastine
RažotājsNovartis Europharm Limited

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KASTĪTE 5 ml un 10 ml PUDELĪTEI

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

EMADINE 0,5 mg/ml acu pilieni, šķīdums

Emedastine

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Emedastīns 0,5 mg/ml, difumarāta veidā.

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur: benzalkonija hlorīdu 0,1 mg/ml, trometamolu, nātrija hlorīdu, hipromelozi, sālsskābi/nātrija hidroksīdu (lai pielāgotu pH), attīrītu ūdeni.

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

Acu pilieni, šķīdums;

1 x 5 ml

1 x 10 ml

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Lietošanai acīs. Pirms lietošanas izlasiet instrukciju.

6.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:Izmest četras nedēļas pēc pirmās atvēršanas.

Atvērts:

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 25C.

10.ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Lielbritānija

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/98/095/001 1 x 5 ml

EU/1/98/095/002 1 x 10 ml

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Emadine

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA 5 ml un 10 ml PUDELĪTES ETIĶETE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

EMADINE 0,5 mg/ml acu pilieni, šķīdums

Emedastine

Lietošanai acīs.

2.LIETOŠANAS VEIDS

Pirms lietošanas izlasiet instrukciju.

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

Izmest četras nedēļas pēc pirmās atvēršanas.

Atvērts:

4.SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

5.SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

5 ml

10 ml

6.CITA

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Kartona kastīte 30 x 0,35 ml kartona kastīte 60 x 0,35 ml

1 ZĀĻU NOSAUKUMS

EMADINE 0,5 mg/ml acu pilieni, šķīdums, vienas devas iepakojums

Emedastine

2 AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Emedastīns 0,5 mg/ml, difumarāta veidā.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur: trometamolu, nātrija hlorīdu, hipromelozi, sālsskābi, nātrija hidroksīdu un attīrītu ūdeni.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Acu pilieni, šķīdums;

0,35 ml x 30

0,35 ml x 60

5 LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Lietošanai acīs. Pirms lietošanas izlasiet instrukciju.

6ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7 CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Paredzēts tikai vienreizējai lietošanai. Paredzēts lietošanai abās acīs. Nesatur konservantus.

8 DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz:

Pēc vienreizējās devas lietošanas, neizlietoto pārpalikumu tūlīt izmest.

Izmest neizlietoto iepakojumu vienu nedēļu pēc pirmās atvēršanas.

9 ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30C.

10ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Lielbritānija

12 REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/98/095/003 0,35ml x 30

EU/1/98/095/004 0,35ml x 60

13 SĒRIJAS NUMURS

Sēr.:

14 IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Emadine

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA VAI, JA NAV ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA, UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

Folija iepakojums

1 ZĀĻU NOSAUKUMS

EMADINE 0,5 mg/ml acu pilieni, šķīdums, vienas devas iepakojums

Emedastine

2 AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Emedastīns 0,5 mg/ml, difumarāta veidā.

3 PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur: trometamolu, nātrija hlorīdu, hipromelozi, sālsskābi, nātrija hidroksīdu un attīrītu ūdeni.

4 ZĀĻU FORMA UN SATURS

Acu pilieni, šķīdums;

0,35 ml x 5

5 LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Lietošanai acīs. Pirms lietošanas izlasiet instrukciju.

6ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7 CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Paredzēts tikai vienreizējai lietošanai. Paredzēts lietošanai abās acīs. Nesatur konservantus.

8 DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz:

Pēc vienreizējās devas lietošanas, neizlietoto pārpalikumu tūlīt izmest.

Izmest neizlietoto iepakojumu vienu nedēļu pēc pirmās atvēršanas.

9 ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30 C.

10ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11REĢISTRĀCIJAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Lielbritānija

12 REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/98/095/003 0,35 ml x 30

EU/1/98/095/004 0,35 ml x 60

13 SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15 NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

Atvērt maisiņu iegriezuma vietā

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

Vienas devas iepakojums

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

EMADINE

Lietošanai acīs.

2. LIETOŠANAS VEIDS

Pirms lietošanas izlasiet instrukciju.

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

4. SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

6. CITA

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas