Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Envarsus (tacrolimus) – Lietošanas instrukcija - L04AD02

Updated on site: 06-Oct-2017

Zāļu nosaukumsEnvarsus
ATĶ kodsL04AD02
Vielatacrolimus
RažotājsChiesi Farmaceutici S.p.A.

Lietošanas instrukcija: informācija pacientam

Envarsus 0,75 mg ilgstošās darbības tabletes

Envarsus 1 mg ilgstošās darbības tabletes

Envarsus 4 mg ilgstošās darbības tabletes

Tacrolimusum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet savam ārstam vai farmaceitam.

-Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

-Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.Kas ir Envarsus un kādam nolūkam to lieto

2.Kas Jums jāzina pirms Envarsus lietošanas

3.Kā lietot Envarsus

4.Iespējamās blakusparādības

5.Kā uzglabāt Envarsus

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1.Kas ir Envarsus un kādam nolūkam to lieto

Envarsus satur aktīvo vielu takrolimu. Tas ir imūno sistēmu nomācošs līdzeklis. Pēc nieres vai aknas transplantācijas, Jūsu organisma imūnā sistēma mēģinās jauno orgānu atgrūst (nepieņemt). Envarsus lieto, lai kontrolētu Jūsu organisma imūnās sistēmas atbildes reakciju, ļaujot Jūsu organismam pieņemt transplantēto orgānu.

Envarsus Jums arī var nozīmēt, lai pārtrauktu transplantētās aknas, nieres, sirds vai cita orgāna atgrūšanu, ja agrāk saņemtā ārstēšana pēc transplantācijas nav spējusi kontrolēt šādu imūnās sistēmas reakciju.

Envarsus paredzēts lietošanai pieaugušajiem.

2.Kas Jums jāzina pirms Envarsus lietošanas

Nelietojiet Envarsus šādos gadījumos:

-ja Jums ir alerģija pret takrolimu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

-ja Jums ir alerģija pret sirolimu vai jebkuru makrolīdu grupas antibiotisko līdzekli (piemēram, eritromicīnu, klaritromicīnu, josamicīnu).

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Envarsus satur aktīvo vielu takrolimu, ilgstošās darbības zāļu formā. Envarsus lieto vienu reizi dienā un tas nav aizstājams ar citām pieejamām takrolimu saturošām zālēm (ātras darbības vai ilgstošas darbības) vienādās devās.

Pastāstiet savam ārstam, ja kaut kas no turpmāk minētā attiecas uz Jums:

-ja Jums ir vai ir bijuši aknu darbības traucējumi;

-ja Jums ir caureja ilgāk par vienu dienu.

Jūsu ārstam var būt nepieciešams pielāgot Jūsu Envarsus devu.

Jums regulāri jāsazinās ar savu ārstu. Ik pa laikam Jūsu ārsts var veikt asins un urīna analīzes, sirds vai acu pārbaudes, lai noteiktu piemērotāko Envarsus devu.

Envarsus lietošanas laikā Jums ir jāierobežo saules un UV (ultravioletā) starojuma iedarbības laiks. Tas ir tāpēc, ka imūno sistēmu nomācoši līdzekļi var paaugstināt ādas vēža risku. Valkājiet piemērotu aizsargājošu apģērbu un lietojiet aizsarglīdzekļus ar augstu aizsardzības faktoru pret saules starojumu.

Bērni un pusaudži

Envarsus lietošana nav ieteicama bērniem un pusaudžiem vecumā līdz 18 gadiem.

Citas zāles un Envarsus

Pastāstiet savam ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot, ieskaitot zāles, ko var iegādāties bez receptes un augu izcelsmes līdzekļus.

Envarsus nav ieteicams lietot vienlaicīgi ar ciklosporīnu (citas zāles, ko lieto, lai novērstu transplantētā orgāna atgrūšanu).

Envarsus līmeni asinīs var ietekmēt citas zāles, ko lietojat, savukārt citu zāļu līmeni asinīs var ietekmēt Envarsus lietošana. Tādēļ var būt nepieciešams pārtraukt Envarsus lietošanu, palielināt vai samazināt tā devu. Īpaši svarīgi ir pastāstīt savam ārstam, ka Jūs lietojat vai pēdējā laikā esat lietojis šādas zāles:

-pretsēnīšu līdzekļus un antibiotiskos līdzekļus, it īpaši tos, ko sauc par makrolīdu grupas antibiotiskajiem līdzekļiem un lieto infekciju ārstēšanai (piemēram, ketokonazols, flukonazols, itrakonazols, vorikonazols, klotrimazols, eritromicīns, klaritromicīns, josamicīns un rifampicīns);

-HIV proteāzes inhibitorus (piemēram, ritonavīru, nelfinavīru, sahinavīru), ko lieto HIV infekcijas ārstēšanai;

-CHV proteāzes inhibitorus (piemēram, telaprevīru, boceprevīru), ko lieto C hepatīta infekcijas ārstēšanai;

-zāles kuņģa čūlas vai skābes atviļņa ārstēšanai (piemēram, omeprazolu, lansoprazolu vai cimetidīnu);

-pretvemšanas līdzekļus, ko lieto sliktas dūšas vai vemšanas ārstēšanai (piemēram, metoklopramīdu);

-cisaprīdu vai antacīdus, kas satur magnija/alumīnija hidroksīdu, ko lieto grēmu ārstēšanai;

-kontracepcijas tabletes vai citus hormonālos līdzekļus, kas satur etinilestradiolu vai danazolu;

-zāles, ko lieto augsta asinsspiediena vai sirds slimību ārstēšanai (piemēram, nifedipīnu, nikardipīnu, diltiazemu un verapamilu);

-antiaritmiskas zāles (piemēram, amiodaronu), ko lieto, lai kontrolētu aritmiju (neregulāru sirdsdarbību);

-zāles, kuras pazīstamas kā „statīni”, ko lieto, lai samazinātu paaugstinātu holesterīna un triglicerīdu līmeni;

-fenitoīnu vai fenobarbitālu, ko lieto epilepsijas ārstēšanai;

-prednizolonu un metilprednizolonu, kas pieder kortikosteroīdu grupai, ko lieto iekaisumu ārstēšanai vai, lai nomāktu imūno sistēmu (piemēram, transplantāta atgrūšanu);

-nefazodonu, ko lieto depresijas ārstēšanai;

-ārstniecības augu līdzekļus, kas satur asinszāli (Hypericum perforatum).

Pastāstiet savam ārstam, ja Jūs lietojat vai Jums jālieto ibuprofēns (lieto drudža, iekaisuma un sāpju ārstēšanai), amfotericīns B (lietot sēnīšu infekciju ārstēšanai) vai pretvīrusu līdzekļi (lieto vīrusu infekciju ārstēšanai, piemēram, aciklovīrs). Lietojot vienlaicīgi ar Envarsus, tie var pasliktināt nieru vai nervu sistēmas traucējumus.

Envarsus lietošanas laikā Jūsu ārstam ir jāzina, vai Jūs lietojat kāliju saturošus uztura bagātinātājus vai noteiktus diurētiskos līdzekļus, ko lieto sirds mazspējas, hipertensijas un nieru slimības gadījumā (piemēram, amilorīdu, triamterēnu vai spironolaktonu), nesteroīdos pretiekaisuma līdzekļus (NPL,

piemēram, ibuprofēnu), ko lieto drudža, iekaisuma un sāpju ārstēšanai, antikoagulantus (asins šķidrinātājus) vai iekšķīgi lietojamas pretdiabēta zāles.

Ja Jums ir nepieciešama jebkāda veida vakcinācija, lūdzu, vispirms par to pastāstiet savam ārstam.

Envarsus kopā ar uzturu un dzērienu

Envarsus lietošanas laikā izvairieties no greipfrūtu ēšanas (arī sulas), jo tas var ietekmēt zāļu līmeni asinīs.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Takrolims šķērso placentu, tāpēc, ja Jūs esat grūtniece, domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai arī Jūs plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar savu ārstu.

Takrolims izdalās mātes pienā. Tāpēc Envarsus lietošanas laikā Jūs nedrīkstat barot bērnu ar krūti.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Nevadiet transportlīdzekli un neapkalpojiet mehānismus, ja Jums pēc Envarsus lietošanas reibst galva vai nāk miegs, vai arī Jums ir neskaidra redze. Šādas reakcijas rodas biežāk, ja Jūs lietojat arī alkoholu.

Envarsus satur laktozi

Envarsus satur laktozi (piena cukuru). Ja Jūsu ārsts ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms lietojat šīs zāles, konsultējieties ar savu ārstu.

3.Kā lietot Envarsus

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet savam ārstam vai farmaceitam.

Šīs zāles Jums drīkst nozīmēt tikai ārsts ar pieredzi tādu pacientu ārstēšanā, kam veikta orgānu transplantācija.

Iegādājoties zāles aptiekā, pārliecinieties, ka Jūs vienmēr saņemat vienas un tās pašas takrolimu saturošas zāles, ja vien Jūsu transplantācijas speciālists nav piekritis, ka tās tiek nomainītas ar citām takrolimu saturošām zālēm.

Šīs zāles jālieto vienu reizi dienā. Ja zāles neizskatās tāpat kā parasti vai ir mainījušies lietošanas norādījumi, pēc iespējas ātrāk konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu, lai pārliecinātos, ka esat saņēmis pareizās zāles.

Transplantētā orgāna atgrūšanas profilaksei nepieciešamo sākuma devu Jums noteiks ārsts, aprēķinam izmantojot Jūsu ķermeņa masu. Ieteicamās sākuma devas tūlīt pēc transplantācijas parasti būs šādās robežās: 0,14 - 0,17 mg/kg ķermeņa masas dienā, atkarībā no transplantētā orgāna. Tādas pašas devas var lietot, ārstējot transplantētā orgāna atgrūšanu.

Jums nepieciešamās zāļu devas lielums ir atkarīgs no Jūsu vispārējā veselības stāvokļa un tā, kādas imūnās sistēmas darbību nomācošas zāles vēl lietojat. Pēc šo zāļu lietošanas uzsākšanas Jūsu ārsts bieži veiks asins analīzes, lai noteiktu pareizo devu. Vēlāk, lai noteiktu pareizo zāļu devu un periodiski to koriģētu, Jūsu ārstam būs regulāri jāveic Jums asins analīzes. Pēc Jūsu stāvokļa stabilizēšanās, ārsts parasti samazinās Envarsus devu.

Jums būs jālieto Envarsus katru dienu tikmēr, kamēr Jums būs nepieciešama imūnās sistēmas nomākšana, lai novērstu Jums transplantētā orgāna atgrūšanu. Jums regulāri jāsazinās ar savu ārstu.

Envarsus lieto iekšķīgi vienu reizi dienā, parasti tukšā dūšā.

Lietojiet tabletes uzreiz pēc izņemšanas no blistera. Tabletes ir jānorij veselas, uzdzerot glāzi ūdens. Nenorijiet folijas iepakojumā esošo desikantu (mitruma uzsūcējs).

Ja esat lietojis Envarsus vairāk nekā noteikts

Ja Jūs nejauši esat lietojis pārāk daudz Envarsus, nekavējoties sazinieties ar savu ārstu vai tuvākās slimnīcas neatliekamās palīdzības nodaļu.

Ja esat aizmirsis lietot Envarsus

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto tableti. Lietojiet pēc iespējas ātrāk tableti tajā pašā dienā.

Ja pārtraucat lietot Envarsus

Envarsus lietošanas pārtraukšana var paaugstināt transplantētā orgāna atgrūšanas risku. Nepārtrauciet savu ārstēšanos, ja ārsts Jums to nav licis darīt.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

4.Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Takrolims pavājina Jūsu organisma aizsargmehānismu (imūno sistēmu), kas tik spēcīgi necīnīsies ar infekciju. Tāpēc, lietojot Envarsus, Jums var būt lielāka iespēja saslimt ar infekciju.

Nekavējoties sazinieties ar savu ārstu, ja Jums rodas nopietnas blakusparādības.

Var rasties nopietnas blakusparādības, tajā skaitā alerģiskas un anafilaktiskas reakcijas. Ziņots par labdabīgiem un ļaundabīgiem audzējiem pēc Envarsus lietošanas.

Loti biežas blakusparādības (var rasties vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem):

-paaugstināts cukura līmenis asinīs, cukura diabēts, paaugstināts kālija līmenis asinīs;

-miega traucējumi;

-trīce, galvassāpes;

-paaugstināts asinsspiediens;

-novirzes aknu funkcionālajos testos;

-caureja, slikta dūša;

-nieru darbības traucējumi.

Biežas blakusparādības (var rasties mazāk nekā 1 no 10 cilvēkiem):

-samazināts asins šūnu (trombocītu, sarkano vai balto šūnu) skaits, palielināts balto asins šūnu skaits, sarkano asins šūnu skaita izmaiņas (nosaka asins analīzēs);

-pazemināts magnija, fosfāta, kālija, kalcija vai nātrija līmenis asinīs, šķidruma aizture, paaugstināts urīnskābes vai lipīdu līmenis asinīs, samazināta ēstgriba, paaugstināts asins skābums, citas izmaiņas asins sāļu sastāvā (nosaka asins analīzēs);

-trauksme, apjukums un dezorientācija, depresija, garastāvokļa izmaiņas, nakts murgi, halucinācijas, psihiski traucējumi;

-krampju lēkmes, apziņas traucējumi, plaukstu un pēdu tirpšana un nejutīgums (dažreiz sāpīgs), reibonis, rakstīšanas traucējumi, nervu sistēmas traucējumi;

-neskaidra redze, paaugstināta jutība pret gaismu, acu bojājumi;

-zvanīšanas troksnis ausīs;

-samazināta asinsrite sirds asinsvados, paātrināta sirdsdarbība;

-asiņošana, daļējs vai pilnīgs asinsvadu nosprostojums, pazemināts asinsspiediens;

-elpas trūkums, plaušu audu bojājumi, šķidruma uzkrāšanās ap plaušām, rīkles iekaisums, klepus, gripai līdzīgi simptomi;

-kuņģa darbības traucējumi, piemēram, iekaisums vai čūla, kas izraisa sāpes vēderā vai caureju, kuņģa asiņošana, mutes dobuma iekaisums vai čūla, šķidruma uzkrāšanās vēderā, vemšana, sāpes vēderā, gremošanas traucējumi, aizcietējums, gāzes, vēdera uzpūšanās, šķidra vēdera izeja;

-žultsvadu slimības, dzeltena āda (aknu bojājuma dēļ), aknu audu bojājums un aknu iekaisums;

-nieze, izsitumi, matu izkrišana, pinnes, pastiprināta svīšana;

-sāpes locītavās, ekstremitātēs vai mugurā, muskuļu krampji;

-nieru darbības traucējumi, samazināts urīna daudzums, urinācijas traucējumi vai sāpīga urinācija;

-vispārējs vājums, drudzis, šķidruma uzkrāšanās organismā, sāpes un diskomforts, paaugstināts enzīma (sārmainās fosfatāzes) līmenis asinīs, ķermeņa masas palielināšanās, temperatūras uztveres traucējumi;

-transplantētā orgāna darbības traucējumi.

Retākas blakusparādības (var rasties mazāk nekā 1 no 100 cilvēkiem):

-asinsreces traucējumi, visa veida asins šūnu skaita samazināšanās (nosaka asins analīzēs);

-dehidratācija, nespēja urinēt;

-novirzes asins analīzēs: pazemināts olbaltumvielu vai cukura līmenis, paaugstināts fosfātu līmenis, paaugstināts enzīma (laktātdehidrogenāzes) līmenis;

-koma, asinsizplūdums smadzenēs, insults, paralīze, smadzeņu darbības traucējumi, runas un valodas traucējumi, atmiņas traucējumi;

-acs lēcas apduļķošanās, dzirdes traucējumi;

-neregulāra sirdsdarbība, sirds apstāšanās, sirdsdarbības traucējumi, sirds muskuļa bojājumi, sirds muskuļa palielināšanās, pastiprināta sirdsdarbība, EKG, sirdsdarbības ātruma un pulsa novirzes;

-asins recekļi ekstremitāšu vēnās, šoks;

-apgrūtināta elpošana, elpceļu traucējumi, astma;

-zarnu nosprostojums, paaugstināts enzīma (amilāzes) līmenis asinīs, kuņģa satura atvilnis rīklē, aizkavēta kuņģa iztukšošanās;

-ādas iekaisums, dedzināšanas sajūta saules gaismā;

-locītavu bojājumi;

-sāpīgas menstruācijas un patoloģiska menstruālā asiņošana;

-vairāku orgānu mazspēja, gripai līdzīga saslimšana, paaugstināta jutība pret karstumu un aukstumu, spiediena sajūta krūškurvī, nervozitāte vai neparastas sajūtas, ķermeņa masas samazināšanās.

Retas blakusparādības (var rasties mazāk nekā 1 no 1 000 cilvēkiem):

-asins recekļu izraisīta neliela asiņošana ādā;

-pastiprināts muskulatūras stīvums;

-aklums, kurlums;

-šķidruma uzkrāšanās sirds somiņā;

-akūts elpas trūkums;

-cistu veidošanās aizkuņģa dziedzerī;

-asinsrites traucējumi aknās;

-nopietna saslimšana ar pūšļu veidošanos uz ādas, mutē, ap acīm un uz dzimumorgāniem; pastiprināts apmatojums;

-slāpes, kritieni, spiediena sajūta krūškurvī, ierobežots kustīgums, čūlas.

Ļoti retas blakusparādības (var rasties mazāk nekā 1 no 10 000 cilvēkiem):

-muskuļu vājums;

-novirzes sirds skenēšanas izmeklējumā;

-aknu mazspēja;

-sāpīga urinācija ar asins piejaukumu urīnā;

-taukaudu uzkrāšanās.

Nezināma biežuma blakusparādības (var rasties mazāk nekā 1 no 10 000 cilvēkiem)

-ziņots par izolētas sarkanās rindas šūnu aplāzijas gadījumiem (ļoti būtiska sarkano asins šūnu skaita samazināšanās);

-agranulocitoze (ļoti būtiski samazināts balto asins šūnu skaits);

-hemolītiska anēmija (sarkano asins šūnu skaita samazināšanās to patoloģiskas sabrukšanas dēļ).

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.Kā uzglabāt Envarsus

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes, blistera un apvalka pēc „Derīgs līdz”/„EXP”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

Uzglabāt oriģinālā alumīnija folijas apvalkā. Sargāt no gaismas.

Izlietojiet visas ilgstošās darbības tabletes 45 dienu laikā pēc alumīnija apvalka atvēršanas.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Envarsus satur

-Aktīvā viela ir takrolims.

Katra ilgstošās darbības tablete satur 0,75 mg takrolima (monohidrāta veidā). Katra ilgstošās darbības tablete satur 1,0 mg takrolima (monohidrāta veidā).

Katra ilgstošās darbības tablete satur 4,0 mg takrolima (monohidrāta veidā).

-Citas sastāvdaļas ir: hipromeloze, laktozes monohidrāts, makrogols 6000, poloksamērs 188, magnija stearāts, vīnskābe (E334), butilēts hidroksitoluols (E321), dimetikons 350.

Envarsus ārējais izskats un iepakojums

Envarsus 0,75 mg ilgstošās darbības tabletes ir baltas vai gandrīz baltas, ovālas, neapvalkotas tabletes ar iegravētu uzrakstu „0,75” vienā pusē un „TCS” otrā pusē.

Envarsus 1 mg ilgstošās darbības tabletes ir baltas vai gandrīz baltas, ovālas, neapvalkotas tabletes ar iegravētu uzrakstu „1” vienā pusē un „TCS” otrā pusē.

Envarsus 4 mg ilgstošās darbības tabletes ir baltas vai gandrīz baltas, ovālas, neapvalkotas tabletes ar iegravētu uzrakstu „4” vienā pusē un „TCS” otrā pusē.

Envarsus ir pieejams PVH blisteros, kas satur 10 tabletes. 3 blisteri ir iepakoti kopā aizsargājošā alumīnija folijas apvalkā, kurā ir desikants. Pieejami iepakojumi pa 30, 60 un 90 ilgstošās darbības tabletēm.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Chiesi Farmaceutici S.p.A. Via Palermo, 26/A

43122 Parma

Ražotājs

Rottendorf Pharma GmbH

Ostenfelder Straβe 51 - 61

59320 Ennigerloh North Rhine-Westphalia

Vācija vai

Chiesi Farmaceutici S.p.A. Via San Leonardo 96 43122 Parma

Itālija vai

Chiesi Pharmaceuticals GmbH

Gonzagagasse 16/16 1010 Wien

Austrija

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Chiesi sa/nv

Chiesi Pharmaceuticals GmbH

Tél/Tel: + 32 (0)2 788 42 00

Tel: +43 1 4073919

България

Luxembourg/Luxemburg

Chiesi Bulgaria EOOD

Chiesi sa/nv

Teл.: + 359 29201205

Tél/Tel: + 32 (0)2 788 42 00

Česká republika

Magyarország

Chiesi CZ s.r.o.

Chiesi Hungary Kft.

Tel: +420 261221745

Tel.: +36-1-429 1060

Danmark

Malta

Chiesi Pharma AB

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Tlf: +46 8 753 35 20

Tel: + 39 0521 2791

Deutschland

Nederland

Chiesi GmbH

Chiesi Pharmaceuticals B.V.

Tel: + 31 0 88 5016400

Eesti

Norge

Chiesi Pharmaceuticals GmbH

Chiesi Pharma AB

Tel: +43 1 4073919

Tlf: +46 8 753 35 20

Ελλάδα

Österreich

Chiesi Hellas AEBE

Chiesi Pharmaceuticals GmbH

Τηλ: + 30 210 6179763

Tel: + 43 1 4073919

España

Polska

Chiesi España, S.A.U.

Chiesi Poland Sp. z.o.o.

Tel: + 34 93 494 8000

Tel.: + 48 22 620 1421

France

Portugal

Chiesi S.A.S

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Tél: + 33 1 47688899

Tel: + 39 0521 2791

Hrvatska

România

Chiesi Pharmaceuticals GmbH

Chiesi Romania S.R.L.

Tel: + 43 1 4073919

Tel: + 40 212023642

Ireland

Slovenija

Chiesi Ltd

Chiesi Slovenija d.o.o.

Tel: + 44 0161 4885555

Tel: + 386-1-43 00 901

Ísland

Slovenská republika

Chiesi Pharma AB

Chiesi Slovakia s.r.o.

Sími: +46 8 753 35 20

Tel: + 421 259300060

Italia

Suomi/Finland

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Chiesi Pharma AB

Tel: + 39 0521 2791

Tlf: +46 8 753 35 20

Κύπρος

Sverige

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Chiesi Pharma AB

Τηλ: + 39 0521 2791

Tlf: +46 8 753 35 20

Latvija

United Kingdom

Chiesi Pharmaceuticals GmbH

Chiesi Ltd

Tel: + 43 1 4073919

Tel: + 44 0161 4885555

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta MM/GGGG

Citi informācijas avoti

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas