Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Eperzan (albiglutide) – Lietošanas instrukcija - A10BJ04

Updated on site: 06-Oct-2017

Zāļu nosaukumsEperzan
ATĶ kodsA10BJ04
Vielaalbiglutide
RažotājsGlaxoSmithKline Trading Services Limited

Lietošanas instrukcija: informācija pacientam

Eperzan 30 mg pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

Albiglutidum

Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Jūs varat palīdzēt, ziņojot par jebkādām novērotajām blakusparādībām. Par to, kā ziņot par blakusparādībām, skatīt 4. punkta beigās.

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

-Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

-Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, medmāsu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.Kas ir Eperzan un kādam nolūkam to lieto

2.Kas Jums jāzina pirms Eperzan lietošanas

3.Kā lietot Eperzan

4.Iespējamās blakusparādības

5.Kā uzglabāt Eperzan

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

Pildspalvveida pilnšļirces lietošanas norādījumi (otrā pusē)

Jautājumi un atbildes par pildspalvveida pilnšļirces lietošanas norādījumiem

Izlasiet šīs lietošanas instrukcijas abas puses

1.Kas ir Eperzan un kādam nolūkam to lieto

Eperzan satur aktīvo vielu albiglutīdu, kas pieder pie zāļu grupas, ko sauc par GLP-1 receptoru agonistiem un kurus izmanto cukura (glikozes) līmeņa asinīs pazemināšanai pieaugušajiem ar 2. tipa cukura diabētu.

2.tipa cukura diabēts Jums ir:

vai nu tāpēc, ka Jūsu organismā neveidojas pietiekami daudz insulīna, lai regulētu cukura līmeni

asinīs,

vai

• tāpēc, ka Jūsu organisms nespēj pareizi izmantot insulīnu.

Eperzan palīdz organismam palielināt insulīna veidošanos, kad cukura līmenis asinīs ir augsts.

Lai palīdzētu regulēt cukura līmeni asinīs, Eperzan lieto:

- vienu pašu, ja cukura līmeni asinīs neizdodas pietiekami regulēt tikai ar diētu un fiziskajām aktivitātēm un Jūs nevarat lietot metformīnu (citas zāles diabēta ārstēšanai)

vai

-kombinācijā ar citām diabēta ārstēšanai paredzētām zālēm, ko lieto iekšķīgi (piemēram, metformīns, zāles, ko sauc par sulfonilurīnvielas atvasinājumiem vai tiazolidīndioniem), vai ar insulīnu.

Ir ļoti svarīgi, lai Jūs turpinātu ievērot visus ārsta ieteikumus par diētu un dzīvesveidu Eperzan lietošanas laikā.

2. Kas Jums jāzina pirms Eperzan lietošanas

Nelietojiet Eperzan šādos gadījumos:

Ja Jums ir alerģija pret albiglutīdu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

Ja domājat, ka to var attiecināt uz Jums, nelietojiet Eperzan, kamēr neesat konsultējies par to ar savu ārstu, medmāsu vai farmaceitu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Eperzan lietošanas konsultējieties ar ārstu, medmāsu vai farmaceitu:

ja Jums ir

1. tipa

(insulīnatkarīgais) cukura diabēts vai ketoacidoze (ļoti nopietna cukura diabēta komplikācija, kad organisms nespēj šķelt glikozi, jo nav pietiekami insulīna), šīs zāles nebūs Jums piemērotas. Pārrunājiet ar savu ārstu, kā pazīt ketoacidozes simptomus un nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību, ja tie rodas;

ja Jums kādreiz ir bijis pankreatīts (aizkuņģa dziedzera iekaisums). Jūsu ārsts izlems, vai Jūs varat lietot Eperzan, un izskaidros Jums pankreatīta simptomus (skatīt 4. punktu);

ja Jūs cukura diabēta ārstēšanai lietojat sulfonilurīnvielas atvasinājumus vai insulīnu, jo var rasties zems cukura līmenis asinīs (hipoglikēmija). Šī riska mazināšanai Jūsu ārstam var nākties mainīt Jums šo citu zāļu devu. (Informāciju par zema cukura līmeņa pazīmēm skatīt 4. punktā, apakšpunktā "Ļoti biežas blakusparādības");

ja Jums ir nopietni kuņģa iztukšošanās traucējumi (gastroparēze) vai ja Jums ir smaga zarnu slimība (smaga gastrointestināla slimība). Eperzan nav ieteicams lietot, ja Jums ir kāds no šiem stāvokļiem.

Pirms Eperzan lietošanas konsultējieties ar ārstu, medmāsu vai farmaceitu, ja domājat, ka uz Jums var attiecināt kaut ko no minētā.

Bērni un pusaudži

Nav zināms, vai Eperzan ir drošs un efektīvs cilvēkiem līdz 18 gadu vecumam. Eperzan nav ieteicams lietošanai bērniem un pusaudžiem.

Citas zāles un Eperzan

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot (skatīt arī iepriekš 2. punktu, apakšpunktu "Brīdinājumi un piesardzība lietošanā").

Jūs nedrīkstat lietot akarbozi, ja Jums radies zarnu nosprostojums.

Konsultējieties ar savu ārstu, ja vienlaikus lietojat akarbozi un Eperzan.

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu, medmāsu vai farmaceitu. Ja ir iespējama grūtniecības iestāšanās, Jums šo zāļu lietošanas laikā jāizmanto efektīva kontracepcija.

Grūtniecība

Nekavējoties informējiet savu ārstu, medmāsu vai farmaceitu, ja Eperzan terapijas laikā Jums iestājas grūtniecība.

Nav informācijas par Eperzan drošumu sievietēm grūtniecības laikā. Eperzan nedrīkst lietot grūtniecības laikā.

Ja Jūs plānojat grūtniecību, Jūsu ārsts var izlemt pārtraukt Jūsu ārstēšanu ar Eperzan vismaz vienu mēnesi pirms cenšanās panākt grūtniecības iestāšanos. Tas ir tādēļ, ka vajadzīgs zināms laiks, lai Eperzan izdalītos no organisma.

Barošana ar krūti

Ja Jūs barojat bērnu ar krūti, Jums par to jākonsultējas ar savu ārstu, pirms Jūs lietojat Eperzan. Nav zināms, vai Eperzan izdalās mātes pienā. Jums un Jūsu ārstam jāizlemj, vai Jūs lietosiet Eperzan vai barosiet bērnu ar krūti. Abas lietas darīt Jūs nedrīkstat.

Fertilitāte

Gan vīriešiem, gan sievietēm- nav zināms, vai Eperzan var ietekmēt Jūsu auglību.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Eperzan neizraisa ietekmi uz Jūsu spēju vadīt transportlīdzekli vai lietot mehānismus. Tomēr, ja lietojat Eperzan kopā ar sulfonilurīnvielas atvasinājumiem vai insulīnu, Jums var rasties zems cukura līmenis asinīs (hipoglikēmija). Tas var izraisīt grūtības koncentrēties un padarīt Jūs apreibušu vai miegainu. Ja tā notiek, nevadiet transportlīdzekļus un neapkalpojiet mehānismus.

Nātrija saturs

Šīs zāles satur mazāk nekā 1 mmol (23 mg) nātrija vienā 0,5 ml devā. Būtībā tās ir nātriju nesaturošas.

3.Kā lietot Eperzan

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts, medmāsa vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam, medmāsai vai farmaceitam.

Ieteicamā deva ir 30 mg vienreiz nedēļā, injicējot vienā un tajā pašā dienā katru nedēļu. Jūsu ārsts var palielināt Jūsu devu līdz 50 mg vienreiz nedēļā, ja ar 30 mg devu neizdodas kontrolēt cukura līmeni asinīs. Ja nepieciešams, Jūs varat mainīt nedēļas dienu, kad lietojat Eperzan, ja vien kopš pēdējās devas lietošanas pagājušas vismaz četras dienas.

Jūs varat lietot Eperzan jebkurā dienas laikā ēdienreižu laikā vai neatkarīgi no tām.

Eperzan ir pieejams pildspalvveida pilnšļircē, lai Jūs varētu to injicēt sev pats. Par to, kā pareizi injicēt Eperzan, konsultējieties ar ārstu, medmāsu vai farmaceitu. Jūs katru nedēļu varat injicēt zāles vienā un tajā pašā ķermeņa daļā, taču neinjicējiet zāles ikreiz precīzi vienā un tajā pašā vietā.

Eperzan nedrīkst injicēt vēnā (intravenozi) vai muskulī (intramuskulāri).

Pildspalvveida injektorā ir pulveris un ūdens, kas pirms lietošanas jāsajauc. Šajā lietošanas instrukcijā pēc 6. punkta ir lietošanas norādījumi, kuros soli pa solim paskaidrots, kā sajaukt zāles un kā tās injicēt. Ja Jums ir jautājumi vai ja Jūs nesaprotat, kā lietot šo pildspalvveida pilnšļirci, konsultējieties ar ārstu, medmāsu vai farmaceitu.

Nekādā gadījumā nejauciet kopā insulīnu un Eperzan. Ja Jums vienā laikā jālieto abas šīs zāles, ievadiet tās divu atsevišķu injekciju veidā. Abas injekcijas var ievadīt vienā un tajā pašā ķermeņa daļā (piemēram, vēdera apvidū), taču ne ļoti cieši blakus vienu otrai.

Ja esat lietojis Eperzan vairāk nekā noteikts

Ja esat lietojis pārāk daudz Eperzan, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Ja iespējams, parādiet viņiem iepakojumu vai šo instrukciju. Jums var būt ļoti slikta dūša (spēcīgs nelabums), vemšana vai galvassāpes.

Ja esat aizmirsis lietot Eperzan

Ja esat izlaidis vienu devu, injicējiet nākamo devu, cik drīz vien iespējams, trīs dienu laikā pēc izlaistās devas. Pēc tam Jūs varat atsākt injekciju veikšanu parastajā dienā. Ja kopš devas izlaišanas pagājušas vairāk nekā trīs dienas, nogaidiet līdz parastajai ieplānotajai dienai, kad jāveic nākamā injekcija. Neinjicējiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja pārtraucat lietot Eperzan

Lietojiet Eperzan tik ilgi, cik iesaka ārsts. Pārtraucot lietot Eperzan, var tikt ietekmēts cukura līmenis asinīs. Nepārtrauciet lietot zāles, ja vien to neiesaka darīt ārsts.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4.Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Akūta pankreatīta (aizkuņģa dziedzera iekaisuma) risks

Ir ziņots par pankreatītu kā par retāku blakusparādību. Tas var rasties līdz 1 no 100 cilvēkiem. Pankreatīts var būt smags un dzīvībai bīstams.

Ja Jums ir:

stipras sāpes vēderā, kuras nepāriet, tas var būt pankreatīta simptoms. Sāpes var būt kopā ar vemšanu vai bez tās. Jūs varat sajust, ka sāpes virzās no priekšpuses (vēdera) uz muguru.

Pārtrauciet lietot Eperzan un nekavējoties konsultējieties ar ārstu.

Citas blakusparādības, par ko ziņots saistībā ar Eperzan lietošanu

Ļoti bieži: var rasties vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem:

zems cukura līmenis asinīs (hipoglikēmija), ja Eperzan lieto kombinācijā ar insulīnu vai sulfonilurīnvielas atvasinājumiem. Zema cukura līmeņa brīdinājuma pazīmes var būt auksti sviedri, vēsa, bāla āda, galvassāpes, miegainība, vājums, reibonis, apmulsuma vai aizkaitināmības sajūta, izsalkums, ātra sirdsdarbība un nervozitāte. Jūsu ārsts Jums pateiks, ko darīt, ja pazeminās cukura līmenis asinīs;

caureja;

slikta dūša (nelabums);

izsitumi, ādas apsārtums vai nieze Eperzan injekcijas vietā.

Bieži: var rasties līdz 1 no 10 cilvēkiem:

infekcija krūškurvī (pneimonija);

zems cukura līmenis asinīs (hipoglikēmija), ja Eperzan lieto vienu pašu vai kombinācijā ar metformīnu vai pioglitazonu;

neregulāra sirdsdarbība;

vemšana;

aizcietējums;

gremošanas traucējumi;

grēmas (gastroezofageālais atvilnis).

Retāk: var rasties līdz 1 no 100 cilvēkiem:

zarnu nosprostojums.

Reti: var rasties līdz 1 no 1000 cilvēkiem:

alerģiska reakcija (paaugstināta jutība); ietver tādus simptomus kā lokāli vai izkaisīti izsitumi, ādas apsārtums vai nieze un apgrūtināta elpošana.

Ir saņemti ziņojumi arī par dažām citām blakusparādībām (biežums nav zināms, nevar noteikt pēc pieejamiem datiem):

• pavājināta ēstgriba.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālo ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.Kā uzglabāt Eperzan

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz pildspalvveida pilnšļirces un kastītes pēc „Derīgs līdz”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Līdz lietošanai uzglabāt pildspalvveida pilnšļirces un adatas oriģinālajā kartona kastītē.

Uzglabāt ledusskapī (2°C – 8°C). Nesasaldēt. Pirms lietošanas zāles var uzglabāt istabas temperatūrā (līdz 30°C) ne ilgāk kā kopumā 4 nedēļas. Pēc šī laika pilnšļirces jāizlieto vai jāizmet.

Pēc pulvera un šķidruma sajaukšanas pildspalvveida pilnšļircē tās saturs jāizlieto 8 stundu laikā.

Lietojiet pildspalvveida pilnšļirci tūlīt pēc adatas uzlikšanas un uzpildīšanas, citādi šķīdums adatā var izžūt un to nosprostot.

Lietojiet katru pildspalvveida pilnšļirci tikai vienreiz.

Pēc pildspalvveida pilnšļirces lietošanas nenoņemiet adatu. Izmetiet pildspalvveida pilnšļirci saskaņā ar ārsta, farmaceita vai medmāsas norādījumiem.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Eperzan satur

-Aktīvā viela ir albiglutīds.

Katrā 30 mg pildspalvveida pilnšļircē ir 30 mg albiglutīda 0,5 ml tilpumā.

-Šķīdinātājs ir ūdens injekcijām.

-Citas sastāvdaļas ir nātrija dihidrogēnfosfāta monohidrāts un bezūdens nātrija hidrogēnfosfāts (skatīt 2. punktu, apakšpunktu "Nātrija saturs"), trehalozes dihidrāts, mannīts, polisorbāts 80.

Eperzan ārējais izskats un iepakojums

Eperzan ir pieejams pildspalvveida pilnšļircē pašinjekcijai. Katra pildspalvveida pilnšļirce satur baltu līdz dzeltenu pulveri un bezkrāsainu šķīdinātāju, kuri atrodas atsevišķos nodalījumos. Katrai pildspalvveida pilnšļircei ir paredzēta adata.

Pildspalvveida pilnšļirces ir ievietotas iepakojumos, kuros ir 4 pildspalvveida pilnšļirces un 4 adatas, vai daudzdevu iepakojumos, kuros ir 3 iepakojumi pa 4 pildspalvveida pilnšļircēm un 4 adatām katrā.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

GlaxoSmithKline Trading Services Limited, Currabinny, Carrigaline, County Cork, Īrija

Ražotāja, kas atbild par sērijas izlaidi, nosaukums un adrese:

Glaxo Operations UK Limited (tirgū kā Glaxo Wellcome Operations)

Harmire Road

Barnard Castle

Durham

DL12 8DT

Lielbritānija

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien

Luxembourg/Luxemburg

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

Tél/Tel: + 32 (0)10 85 52 00

Belgique/Belgien

 

Tél/Tel: + 32 (0)10 85 52 00

България

Magyarország

ГлаксоСмитКлайн ЕООД

GlaxoSmithKline Kft.

Teл.: + 359 2 953 10 34

Tel.: + 36 1 225 5300

Česká republika

Malta

GlaxoSmithKline s.r.o.

GlaxoSmithKline Malta

Tel: + 420 222 001 111

Tel: + 356 21 238131

cz.info@gsk.com

 

Danmark

Nederland

GlaxoSmithKline Pharma A/S

GlaxoSmithKline BV

Tlf: + 45 36 35 91 00

Tel: + 31 (0)30 6938100

info@glaxosmithkline.dk

nlinfo@gsk.com

Deutschland

Norge

GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG

GlaxoSmithKline AS

Tel.: + 49 (0)89 36044 8701

Tlf: + 47 22 70 20 00

produkt.info@gsk.com

firmapost@gsk.no

Eesti

Österreich

GlaxoSmithKline Eesti OU

GlaxoSmithKline Pharma GmbH

Tel: + 372 6676 900

Tel: + 43 (0)1 97075 0

estonia@gsk.com

at.info@gsk.com

Ελλάδα

Polska

GlaxoSmithKline A.E.B.E.

GSK Services Sp. z.o.o.

Τηλ: + 30 210 68 82 100

Tel.: + 48 (0)22 576 9000

España

Portugal

 

GlaxoSmithKline, S.A.

GlaxoSmithKline – Produtos

Tel: + 34 902 202 700

Farmacêuticos, Lda.

es-ci@gsk.com

Tel: + 351 21 412 95 00

 

FI.PT@gsk.com

France

România

Laboratoire GlaxoSmithKline

GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L.

Tél: + 33 (0)1 39 17 84 44

Tel: + 4021 3028 208

diam@gsk.com

 

Hrvatska

 

GlaxoSmithKline d.o.o.

 

Tel:+385 1 6051 999

 

Ireland

Slovenija

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

GlaxoSmithKline d.o.o.

Tel: + 353 (0)1 4955000

Tel: + 386 (0)1 280 25 00

 

medical.x.si@gsk.com

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o.

Sími: + 354 535 7000

Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11

 

recepcia.sk@gsk.com

Italia

Suomi/Finland

GlaxoSmithKline S.p.A.

GlaxoSmithKline Oy

Tel: + 39 (0)45 9218 111

Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30

 

Finland.tuoteinfo@gsk.com

Κύπρος

Sverige

GlaxoSmithKline (Cyprus) Ltd

GlaxoSmithKline AB

Τηλ: + 357 22 39 70 00

Tel: + 46 (0)31 67 09 00

gskcyprus@gsk.com

info.produkt@gsk.com

Latvija

United Kingdom

GlaxoSmithKline Latvia SIA

GlaxoSmithKline UK

Tel: + 371 67312687

Tel: + 44 (0)800 221441

lv-epasts@gsk.com

customercontactuk@gsk.com

Lietuva

 

GlaxoSmithKline Lietuva UAB

 

Tel: + 370 5 264 90 00

 

info.lt@gsk.com

 

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta <{MM/GGGG}>

Citi informācijas avoti

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

Vienreiz nedēļā lietojamā Eperzan 30 mg pildspalvveida pilnšļirce

Izlasiet visus norādījumus, arī jautājumus un atbildes, un sekojiet tālāk aprakstītajiem soļiem, lai sajauktu zāles un sagatavotu pildspalvveida pilnšļirci injekcijai.

Saglabājiet šos norādījumus un izmantojiet tos ikreiz, kad sagatavojat zāles.

Ja soļi no A līdz C netiek veikti pareizā secībā, pildspalvveida pilnšļirce var tikt bojāta.

Pildspalvveida pilnšļirces raksturojums

Vienā šīs pildspalvveida pilnšļirces nodalījumā ir zāļu pulveris, bet otrā — ūdens. Jums tos vajadzēs sajaukt kopā, pagriežot pildspalvveida pilnšļirci.

Caurspīdīgs

kārtridžs

Pildspalv- veida pilnšļirces korpuss

Skatlodziņš

Cipars 3: lielie gaisa burbuļi izvadīti, izbīdās injekcijas poga un pildspalvveida pilnšļirce ir sagatavota lietošanai.

Cipars 2: zāļu pulveris un ūdens ir sajaukti. Nogaidiet 15 minūtes, pēc tam uzlieciet adatu.

Cipars 1: pildspalvveida pilnšļirce ir gatava procedūras sākumam. Zāļu pulveris un ūdens atrodas atsevišķos nodalījumos caurspīdīgajā kārtridžā.

Injekcijas poga*

*Kamēr pildspalvveida pilnšļirce nav sagatavota lietošanai, injekcijas poga atrodas tās iekšpusē.

UZMANĪBU!

Neļaujiet pildspalvveida pilnšļircei sasalt. Ja tā ir sasalusi, izmetiet to.

Ja tā tiek uzglabāta ledusskapī, pirms A soļa uzsākšanas ļaujiet tai 15 minūtes atrasties istabas temperatūrā.

Nelietojiet pildspalvveida pilnšļirci atkārtoti, neuzlieciet atpakaļ vāciņu un nenoņemiet no tās adatu. Tūlīt pēc injekcijas izmetiet pildspalvveida pilnšļirci.

Pirms sākat: nomazgājiet rokas, tad sagatavojiet un pārbaudiet materiālus

Nomazgājiet rokas.

Izņemiet pildspalvveida pilnšļirci un jaunu adatu no kastītes un pārbaudiet uz pildspalvveida pilnšļirces esošo etiķeti, lai pārliecinātos, ka tā ir Jums parakstītā zāļu deva.

Paņemiet tīru, tukšu glāzi, kurā ievietot pildspalvveida pilnšļirci, kamēr zāles sajaucas, pulksteni/taimeri laika mērīšanai, kamēr zāles sajaucas, un tvertni pildspalvveida pilnšļirces izmešanai (šie piederumi nav iekļauti produkta iepakojumā).

Adata

 

Ārējais adatas

 

 

uzgalis

 

Iekšējais adatas

 

uzgalis

 

Adata

 

Cilpa

Eperzan 30 mg vienreizējas lietošanas pildspalvveida pilnšļirce

NEUZLIECIET adatu,

kamēr nav norādīts to darīt B solī

Tīra, tukša glāze

Pulkstenis/taimeris

 

A SOLIS: pārbaudiet pildspalvveida pilnšļirci un sajauciet zāles

Pārbaudiet pildspalvveida pilnšļirci

Pārbaudiet, vai Jums ir visi iepriekš minētie piederumi (pildspalvveida pilnšļirce, adata, glāze, taimeris, aprīkojums izmešanai).

Pārbaudiet derīguma termiņu uz pildspalvveida pilnšļirces. Ja termiņš beidzies, nelietojiet zāles.

PĀRBAUDIET DERĪGUMA TERMIŅU

Pārliecinieties, vai pildspalvveida pilnšļirces ciparu lodziņā ir redzams [1]. Ja nav redzams [1] , NELIETOJIET ZĀLES.

Pagrieziet pildspalvveida pilnšļirci, lai sajauktu zāles

Turiet pildspalvveida pilnšļirces korpusu ar caurspīdīgo kārtridžu uz augšu, lai ciparu lodziņā būtu redzams [1].

Ar otru roku pagrieziet caurspīdīgo kārtridžu bultiņu virzienā (pulksteņrādītāju kustības virzienā), līdz jūtat/ dzirdat, ka pildspalvveida pilnšļirce ar klikšķi fiksējas paredzētajā vietā un ciparu lodziņā ir redzams [2]. Tādējādi tiks sajaukts caurspīdīgajā kārtridžā esošais zāļu pulveris un šķidrums.

Lēni un uzmanīgi piecas reizes pašūpojiet pildspalvveida pilnšļirci no vienas puses uz otru (līdzīgi vējstikla tīrītājam), lai zāles sajauktos. NEKRATIET pildspalvveida pilnšļirci intensīvi, lai izvairītos no putu veidošanās, kas var ietekmēt devu.

5 REIZES

NEKRATIET pilnšļirci intensīvi

Nogaidiet, līdz zāles izšķīst

Ievietojiet pildspalvveida pilnšļirci tīrā, tukšā glāzē, lai caurspīdīgais kārtridžs būtu vērsts uz augšu.

Iestatiet pulksteni/ taimeri uz 15 minūtēm.

Nogaidiet

minūtes

Jums jānogaida 15 minūtes, lai zāles izšķīstu, pirms turpināt ar B soli.

Kad saturs ir izšķīdināts, līdz pāriešanai uz B soli pildspalvveida pilnšļirci drīkst uzglabāt ne ilgāk kā 8 stundas. Kad ir pievienota adata, pildspalvveida pilnšļirce jāizlieto nekavējoties.

B SOLIS: uzlieciet adatu un sagatavojiet pildspalvveida pilnšļirci injekcijai

Pēc tam, kad nogaidītas 15 minūtes, nomazgājiet rokas un uzreiz veiciet atlikušās darbības.

Pārbaudiet izšķīdušās zāles

Vēlreiz lēni un uzmanīgi 5 reizes pašūpojiet pildspalvveida pilnšļirci no vienas puses uz otru (līdzīgi vējstikla tīrītājam), lai zāles atkal sajauktos. NEKRATIET pildspalvveida pilnšļirci intensīvi, lai izvairītos no putu veidošanās, kas var ietekmēt devu.

ATKĀRTOJIET ŠŪPOŠANU

NEKRATIET pilnšļirci intensīvi

5 TIMES

Skatieties caur skatlodziņu, lai pārbaudītu, vai kārtridžā esošais šķidrums ir dzidrs un nesatur daļiņas.

PĀRBAUDIET,

VAI NAV

DAĻIŅU

Ja šķidrumā joprojām ir redzamas daļiņas,

NELIETOJIET pilnšļirci.

Šķidrumam būs dzeltena krāsa, un tā augšpusē būs lieli gaisa burbuļi.

Uzlieciet adatu

Noņemiet atloku no ārējā adatas uzgaļa.

Turiet pildspalvveida pilnšļirci ar caurspīdīgo kārtridžu uz augšu.

Stingri spiediet adatu taisni uz leju uz caurspīdīgā kārtridža, līdz sajūtat/ sadzirdat klikšķi. Tas

nozīmē, ka adata ir uzlikta.

“KLIK”

STINGRI SPIEDIET

UZ LEJU

NEGRIEZIET adatu un neuzlieciet to slīpi

Viegli uzsitiet, lai atbrīvotos no gaisa burbuļiem

Turot šļirci ar adatu uz augšu, 2–3 reizes viegli uzsitiet pa caurspīdīgo kārtridžu, lai lielie gaisa burbuļi nonāktu augšā.

UZSITIET PA

KĀRTRIDŽU

Turiet šļirci ar adatu uz augšu.

Mazi gaisa pūslīši drīkst būt, un tiem nav jānonāk augšā.

Pagrieziet pildspalvveida pilnšļirci, lai uzpildītu adatu

PĒC TAM, kad uzlikta adata, kamēr lodziņā ir cipars [2], lēni vairākas reizes pagrieziet caurspīdīgo kārtridžu bultiņu virzienā (pulksteņrādītāju kustības virzienā), līdz jūtat/ dzirdat, ka pildspalvveida pilnšļirce noklikšķ un ciparu lodziņā ir redzams [3]. Tādējādi no caurspīdīgā kārtridža tiek izvadīti lielie gaisa burbuļi. Turklāt pildspalvveida pilnšļirces apakšā parādīsies arī injekcijas poga.

“KLIK”

C SOLIS: noņemiet abus adatas uzgaļus un injicējiet zāles

Noņemiet adatas uzgaļus

Uzmanīgi noņemiet ārējo adatas uzgali un pēc tam iekšējo adatas uzgali. No adatas var izplūst daži pilieni šķidruma. Tas ir normāli.

1. solis: noņemiet ārējo

2. solis: noņemiet iekšējo

adatas uzgali.

adatas uzgali.

Injicējiet zāles

Ievadiet adatu vēdera, augšstilba vai augšdelma ādā un injicējiet, kā Jums rādījis Jūsu ārsts vai medicīnas māsa.

Injekcijas vietas

Ar īkšķi lēni un vienmērīgi spiediet injekcijas pogu, lai injicētu zāles. Jo lēnāk Jūs spiedīsiet, jo vieglāka liksies injekcija.

Turiet injekcijas pogu nospiestu, līdz dzirdat klikšķi. Turpiniet turēt īkšķi uz pogas un pēc tam lēni skaitiet līdz 5, lai ievadītu pilnu zāļu devu.

"KLIK

 

Tad lēni

 

 

skaitiet līdz 5

 

 

 

 

Lēni un vienmērīgi injicējiet. Kad esat dzirdējis klikšķi, skaitiet līdz 5, lai ievadītu pilnu devu.

Kad esat aizskaitījis līdz pieci, izvelciet adatu no ādas.

Izmetiet pildspalvveida pilnšļirci

Neuzlieciet atpakaļ adatai uzgali un nenoņemiet adatu no pildspalvveida pilnšļirces.

Neizmetiet izlietoto pildspalvveida pilnšļirci sadzīves atkritumos. Izmetiet to saskaņā ar ārsta vai farmaceita norādījumiem.

Jautājumi un atbildes

Ciparu lodziņš

Vai ar cipariem 1, 2 un 3 es izvēlos savu zāļu devu?

Nē, Jums nav jāizvēlas deva. Ciparu uzdevums ir palīdzēt Jums sagatavot zāles lietošanai un ievadīt tās.

Cipars 1 – pildspalvveida pilnšļirce ir gatava procedūras sākumam. Zāļu pulveris un ūdens atrodas atsevišķos nodalījumos caurspīdīgajā kārtridžā.

Cipars 2 – zāļu pulveris un ūdens ir sajaukti, pēc tam viegli pagrozot. Nogaidiet 15 minūtes un pēc tam uzlieciet adatu.

Cipars 3 – lielie gaisa burbuļi ir izvadīti, izbīdās injekcijas poga, un pildspalvveida pilnšļirce ir gatava injekcijai.

Kas man jādara, ja es nesadzirdu KLIKŠĶI, kad ciparu lodziņā parādās cipars 2 vai 3?

Ja nedzirdat klikšķi, kad ciparu lodziņā parādās cipars 2 vai cipars 3, iespējams, cipars neatrodas tieši lodziņa centrā. Viegli pagrieziet caurspīdīgo kārtridžu bultiņas virzienā, lai atskanētu klikšķis un cipars atrastos lodziņa centrā.

A solis — pārbaudiet pildspalvveida pilnšļirci un sajauciet zāles

Kas notiek, ja es nenogaidu 15 minūtes pēc pildspalvveida pilnšļirces pagriešanas uz ciparu 2?

Ja nenogaidāt pilnas 15 minūtes, zāļu pulveris var nebūt kārtīgi sajaukts ar ūdeni. Tā rezultātā caurspīdīgajā kārtridžā var peldēt daļiņas, deva var būt neefektīva un/vai var nosprostoties adata. Nogaidot pilnas 15 minūtes, tiek nodrošināta zāļu pulvera un ūdens pareiza sajaukšanās, pat ja vizuāli var likties, ka sajaukšanās notikusi ātrāk.

Kas notiek, ja pēc pildspalvveida pilnšļirces pagriešanas uz ciparu 2 A solī es atstāju pildspalvveida pilnšļirci uz vairāk nekā 15 minūtēm?

Kamēr vien nav uzlikta adata, pildspalvveida pilnšļirci var lietot līdz 8 stundām no A soļa sākuma laika. Ja kopš zāļu sajaukšanas A solī pagājis vairāk par 8 stundām, izmetiet šo pildspalvveida pilnšļirci un izmantojiet citu pildspalvveida pilnšļirci.

B solis — uzlieciet adatu un sagatavojiet pildspalvveida pilnšļirci injekcijai

Kas notiek, ja es atstāju pildspalvveida pilnšļirci ar B solī uzliktu adatu un vēlāk atgriežos, lai pabeigtu C soli?

Adata var nosprostoties; pēc B soļa tūlīt jāizpilda C solis.

Kas notiek, ja es neuzlieku adatu B solī, kā noteikts?

Neuzlieciet adatu A solī. Ja adata ir uzlikta A solī, daļa zāļu sajaukšanas procesā var tikt zaudēta. Ja adata ir uzlikta A solī, izmetiet pildspalvveida pilnšļirci un izmantojiet citu pildspalvveida pilnšļirci.

Uzlieciet adatu, kad ciparu lodziņā ir cipars 2, pirms kārtridža pagriešanas nākamajā pozīcijā (cipars 3). Tādējādi kārtridžā esošais gaiss var izplūst caur adatu.

o Ja adata tiek pievienota pēc tam, kad lodziņā kļūst redzams cipars 3, ar pildspalvveida pilnšļirci var nebūt iespējams ievadīt pilnu devu vai tā var ieķerties. Izmetiet šo pildspalvveida pilnšļirci un lietojiet citu pildspalvveida pilnšļirci.

Adata ir jāuzspiež, līdz jūtat/dzirdat klikšķi, bet tā nav jāuzskrūvē. Ja adata nejauši ir uzskrūvēta nevis uzspiesta, bet lodziņā joprojām ir cipars 2, pildspalvveida pilnšļirci drīkst lietot.

Ja nevarat uzgriezt ciparu 3, izmetiet šo pildspalvveida pilnšļirci un izmantojiet citu pildspalvveida pilnšļirci.

C solis — noņemiet abus adatas uzgaļus un injicējiet zāles

Joprojām ir palikuši daži nelieli gaisa pūslīši. Vai es tomēr varu lietot pildspalvveida pilnšļirci?

Jā, ir normāli saskatīt nelielus atlikušus gaisa pūslīšus, un Jūs saņemsiet pareizu Jūsu zāļu devu. Nelielie gaisa pūslīši Jums nekaitēs.

Kad esmu ievadījis zāles, caurspīdīgajā kārtridžā joprojām ir redzams nedaudz šķidruma.

Tas ir normāli. Ja esat sadzirdējis/ sajutis, ka injekcijas poga noklikšķ un esat lēni noskaitījis līdz 5, pirms izvilkāt adatu no ādas, Jūs esat saņēmis pareizu zāļu devu.

Lūdzu, pārliecinieties, ka

30 mg

Jūs lietojat pareizo devu.

Šie norādījumi attiecas uz:

Lietošanas instrukcija: informācija pacientam

Eperzan 50 mg pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

Albiglutidum

Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Jūs varat palīdzēt, ziņojot par jebkādām novērotajām blakusparādībām. Par to, kā ziņot par blakusparādībām, skatīt 4. punkta beigās.

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

-Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

-Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, medmāsu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.Kas ir Eperzan un kādam nolūkam to lieto

2.Kas Jums jāzina pirms Eperzan lietošanas

3.Kā lietot Eperzan

4.Iespējamās blakusparādības

5.Kā uzglabāt Eperzan

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

Pildspalvveida pilnšļirces lietošanas norādījumi (otrā pusē)

Jautājumi un atbildes par pildspalvveida pilnšļirces lietošanas norādījumiem

Izlasiet šīs lietošanas instrukcijas abas puses

1.Kas ir Eperzan un kādam nolūkam to lieto

Eperzan satur aktīvo vielu albiglutīdu, kas pieder pie zāļu grupas, ko sauc par GLP-1 receptoru agonistiem un kurus izmanto cukura (glikozes) līmeņa asinīs pazemināšanai pieaugušajiem ar 2. tipa cukura diabētu.

2.tipa cukura diabēts Jums ir:

vai nu tāpēc, ka Jūsu organismā neveidojas pietiekami daudz insulīna, lai regulētu cukura līmeni

asinīs, vai

• tāpēc, ka Jūsu organisms nespēj pareizi izmantot insulīnu.

Eperzan palīdz organismam palielināt insulīna veidošanos, kad cukura līmenis asinīs ir augsts.

Lai palīdzētu regulēt cukura līmeni asinīs, Eperzan lieto:

- vienu pašu, ja cukura līmeni asinīs neizdodas pietiekami regulēt tikai ar diētu un fiziskajām aktivitātēm un Jūs nevarat lietot metformīnu (citas zāles diabēta ārstēšanai)

vai

-kombinācijā ar citām diabēta ārstēšanai paredzētām zālēm, ko lieto iekšķīgi (piemēram, metformīns, zāles, ko sauc par sulfonilurīnvielas atvasinājumiem vai tiazolidīndioniem), vai ar insulīnu.

Ir ļoti svarīgi, lai Jūs turpinātu ievērot visus ārsta ieteikumus par diētu un dzīvesveidu Eperzan lietošanas laikā.

2. Kas Jums jāzina pirms Eperzan lietošanas

Nelietojiet Eperzan šādos gadījumos:

Ja Jums ir alerģija pret albiglutīdu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

Ja domājat, ka to var attiecināt uz Jums, nelietojiet Eperzan, kamēr neesat konsultējies par to ar savu ārstu, medmāsu vai farmaceitu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Eperzan lietošanas konsultējieties ar ārstu, medmāsu vai farmaceitu:

ja Jums ir

1. tipa

(insulīnatkarīgais) cukura diabēts vai ketoacidoze (ļoti nopietna cukura diabēta komplikācija, kad organisms nespēj šķelt glikozi, jo nav pietiekami insulīna), šīs zāles nebūs Jums piemērotas. Pārrunājiet ar savu ārstu, kā pazīt ketoacidozes simptomus un nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību, ja tie rodas;

ja Jums kādreiz ir bijis pankreatīts (aizkuņģa dziedzera iekaisums). Jūsu ārsts izlems, vai Jūs varat lietot Eperzan, un izskaidros Jums pankreatīta simptomus (skatīt 4. punktu);

ja Jūs cukura diabēta ārstēšanai lietojat sulfonilurīnvielas atvasinājumus vai insulīnu, jo var rasties zems cukura līmenis asinīs (hipoglikēmija). Šī riska mazināšanai Jūsu ārstam var nākties mainīt Jums šo citu zāļu devu. (Informāciju par zema cukura līmeņa pazīmēm skatīt 4. punktā, apakšpunktā "Ļoti biežas blakusparādības");

ja Jums ir nopietni kuņģa iztukšošanās traucējumi (gastroparēze) vai ja Jums ir smaga zarnu slimība (smaga gastrointestināla slimība). Eperzan nav ieteicams lietot, ja Jums ir kāds no šiem stāvokļiem.

Pirms Eperzan lietošanas konsultējieties ar ārstu, medmāsu vai farmaceitu, ja domājat, ka uz Jums var attiecināt kaut ko no minētā.

Bērni un pusaudži

Nav zināms, vai Eperzan ir drošs un efektīvs cilvēkiem līdz 18 gadu vecumam. Eperzan nav ieteicams lietošanai bērniem un pusaudžiem.

Citas zāles un Eperzan

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot (skatīt arī iepriekš 2. punktu, apakšpunktu "Brīdinājumi un piesardzība lietošanā").

Jūs nedrīkstat lietot akarbozi, ja Jums radies zarnu nosprostojums.

Konsultējieties ar savu ārstu, ja vienlaikus lietojat akarbozi un Eperzan.

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu, medmāsu vai farmaceitu. Ja ir iespējama grūtniecības iestāšanās, Jums šo zāļu lietošanas laikā jāizmanto efektīva kontracepcija.

Grūtniecība

Nekavējoties informējiet savu ārstu, medmāsu vai farmaceitu, ja Eperzan terapijas laikā Jums iestājas grūtniecība.

Nav informācijas par Eperzan drošumu sievietēm grūtniecības laikā. Eperzan nedrīkst lietot grūtniecības laikā.

Ja Jūs plānojat grūtniecību, Jūsu ārsts var izlemt pārtraukt Jūsu ārstēšanu ar Eperzan vismaz vienu mēnesi pirms cenšanās panākt grūtniecības iestāšanos. Tas ir tādēļ, ka vajadzīgs zināms laiks, lai Eperzan izdalītos no organisma.

Barošana ar krūti

Ja Jūs barojat bērnu ar krūti, Jums par to jākonsultējas ar savu ārstu, pirms Jūs lietojat Eperzan. Nav zināms, vai Eperzan izdalās mātes pienā. Jums un Jūsu ārstam jāizlemj, vai Jūs lietosiet Eperzan vai barosiet bērnu ar krūti. Abas lietas darīt Jūs nedrīkstat.

Fertilitāte

Gan vīriešiem, gan sievietēm- nav zināms, vai Eperzan var ietekmēt Jūsu auglību.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Eperzan neizraisa ietekmi uz Jūsu spēju vadīt transportlīdzekli vai lietot mehānismus. Tomēr, ja lietojat Eperzan kopā ar sulfonilurīnvielas atvasinājumiem vai insulīnu, Jums var rasties zems cukura līmenis asinīs (hipoglikēmija). Tas var izraisīt grūtības koncentrēties un padarīt Jūs apreibušu vai miegainu. Ja tā notiek, nevadiet transportlīdzekļus un neapkalpojiet mehānismus.

Nātrija saturs

Šīs zāles satur mazāk nekā 1 mmol (23 mg) nātrija vienā 0,5 ml devā. Būtībā tās ir nātriju nesaturošas.

3.Kā lietot Eperzan

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts, medmāsa vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam, medmāsai vai farmaceitam.

Ieteicamā deva ir 30 mg vienreiz nedēļā, injicējot vienā un tajā pašā dienā katru nedēļu. Jūsu ārsts var palielināt Jūsu devu līdz 50 mg vienreiz nedēļā, ja ar 30 mg devu neizdodas kontrolēt cukura līmeni asinīs. Ja nepieciešams, Jūs varat mainīt nedēļas dienu, kad lietojat Eperzan, ja vien kopš pēdējās devas lietošanas pagājušas vismaz četras dienas.

Jūs varat lietot Eperzan jebkurā dienas laikā ēdienreižu laikā vai neatkarīgi no tām.

Eperzan ir pieejams pildspalvveida pilnšļircē, lai Jūs varētu to injicēt sev pats. Par pareizu Eperzan injicēšanu konsultējieties ar ārstu, medmāsu vai farmaceitu. Eperzan injicē zem ādas vēdera apvidū, augšstilbā (ciskā) vai augšdelma aizmugurē. Jūs katru nedēļu varat injicēt zāles vienā un tajā pašā ķermeņa daļā, taču neinjicējiet zāles ikreiz precīzi vienā un tajā pašā vietā.

Eperzan nedrīkst injicēt vēnā (intravenozi) vai muskulī (intramuskulāri).

Pildspalvveida injektorā ir pulveris un ūdens, kas pirms lietošanas jāsajauc. Šajā lietošanas instrukcijā pēc 6. punkta ir lietošanas norādījumi, kuros soli pa solim paskaidrots, kā sajaukt zāles un kā tās injicēt. Ja Jums ir jautājumi vai ja Jūs nesaprotat, kā izmantot šo pildspalvveida pilnšļirci, konsultējieties ar ārstu, medmāsu vai farmaceitu.

Nekādā gadījumā nejauciet kopā insulīnu un Eperzan. Ja Jums vienā laikā jālieto abas šīs zāles, ievadiet tās divu atsevišķu injekciju veidā. Abas injekcijas var ievadīt vienā un tajā pašā ķermeņa daļā (piemēram, vēdera apvidū), taču ne ļoti cieši blakus vienu otrai.

Ja esat lietojis Eperzan vairāk nekā noteikts

Ja esat lietojis pārāk daudz Eperzan, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Ja iespējams, parādiet viņiem iepakojumu vai šo instrukciju. Jums var būt ļoti slikta dūša (spēcīgs nelabums), vemšana vai galvassāpes.

Ja esat aizmirsis lietot Eperzan

Ja esat izlaidis vienu devu, injicējiet nākamo devu, cik drīz vien iespējams, trīs dienu laikā pēc izlaistās devas. Pēc tam Jūs varat atsākt injekciju veikšanu parastajā dienā. Ja kopš devas izlaišanas pagājušas vairāk nekā trīs dienas, nogaidiet līdz parastajai ieplānotajai dienai, kad jāveic nākamā injekcija. Neinjicējiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja pārtraucat lietot Eperzan

Lietojiet Eperzan tik ilgi, cik iesaka ārsts. Pārtraucot lietot Eperzan, var tikt ietekmēts cukura līmenis asinīs. Nepārtrauciet lietot zāles, ja vien to neiesaka darīt ārsts.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4.Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Akūta pankreatīta (aizkuņģa dziedzera iekaisuma) risks

Ir ziņots par pankreatītu kā par retāku blakusparādību. Tas var rasties līdz 1 no 100 cilvēkiem. Pankreatīts var būt smags un dzīvībai bīstams.

Ja Jums ir:

stipras sāpes vēderā, kuras nepāriet, tas var būt pankreatīta simptoms. Sāpes var būt kopā ar vemšanu vai bez tās. Jūs varat sajust, ka sāpes virzās no priekšpuses (vēdera) uz muguru.

Pārtrauciet lietot Eperzan un nekavējoties konsultējieties ar ārstu.

Citas blakusparādības, par ko ziņots saistībā ar Eperzan lietošanu

Ļoti bieži: var rasties vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem:

zems cukura līmenis asinīs (hipoglikēmija), ja Eperzan lieto kombinācijā ar insulīnu vai sulfonilurīnvielas atvasinājumiem. Zema cukura līmeņa brīdinājuma pazīmes var būt auksti sviedri, vēsa, bāla āda, galvassāpes, miegainība, vājums, reibonis, apmulsuma vai aizkaitināmības sajūta, izsalkums, ātra sirdsdarbība un nervozitāte. Jūsu ārsts Jums pateiks, ko darīt, ja pazeminās cukura līmenis asinīs;

caureja;

slikta dūša (nelabums);

izsitumi, ādas apsārtums vai nieze Eperzan injekcijas vietā.

Bieži: var rasties līdz 1 no 10 cilvēkiem:

infekcija krūškurvī (pneimonija);

zems cukura līmenis asinīs (hipoglikēmija), ja Eperzan lieto vienu pašu vai kombinācijā ar metformīnu vai pioglitazonu;

neregulāra sirdsdarbība;

vemšana;

aizcietējums;

gremošanas traucējumi;

grēmas (gastroezofageālais atvilnis).

Retāk: var rasties līdz 1 no 100 cilvēkiem:

zarnu nosprostojums.

Reti: var rasties līdz 1 no 1000 cilvēkiem:

• alerģiska reakcija (paaugstināta jutība); ietver tādus simptomus kā lokāli vai izkaisīti izsitumi, ādas apsārtums vai nieze un apgrūtināta elpošana.

Ir saņemti ziņojumi arī par dažām citām blakusparādībām (biežums nav zināms, nevar noteikt pēc pieejamiem datiem):

• pavājināta ēstgriba.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālo ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.Kā uzglabāt Eperzan

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz pildspalvveida pilnšļirces un kastītes pēc „Derīgs līdz”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Līdz lietošanai uzglabāt pildspalvveida pilnšļirces un adatas oriģinālajā kartona kastītē.

Uzglabāt ledusskapī (2°C – 8°C). Nesasaldēt. Pirms lietošanas zāles var uzglabāt istabas temperatūrā (līdz 30°C) ne ilgāk kā kopumā 4 nedēļas. Pēc šī laika pilnšļirces jāizlieto vai jāizmet.

Pēc pulvera un šķidruma sajaukšanas pildspalvveida pilnšļircē tās saturs jāizlieto 8 stundu laikā.

Lietojiet pildspalvveida pilnšļirci tūlīt pēc adatas uzlikšanas un uzpildīšanas, citādi šķīdums adatā var izžūt un to nosprostot.

Lietojiet katru pildspalvveida pilnšļirci tikai vienreiz.

Pēc pildspalvveida pilnšļirces lietošanas nenoņemiet adatu. Izmetiet pildspalvveida pilnšļirci saskaņā ar ārsta, farmaceita vai medmāsas norādījumiem.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Eperzan satur

-Aktīvā viela ir albiglutīds.

Katrā 50 mg pildspalvveida pilnšļircē ir 50 mg albiglutīda 0,5 ml tilpumā.

-Šķīdinātājs ir ūdens injekcijām.

-Citas sastāvdaļas ir nātrija dihidrogēnfosfāta monohidrāts un bezūdens nātrija hidrogēnfosfāts (skatīt 2. punktu, apakšpunktu "Nātrija saturs"), trehalozes dihidrāts, mannīts, polisorbāts 80.

Eperzan ārējais izskats un iepakojums

Eperzan ir pieejams pildspalvveida pilnšļircē pašinjekcijai. Katra pildspalvveida pilnšļirce satur baltu līdz dzeltenu pulveri un bezkrāsainu šķīdinātāju, kuri atrodas atsevišķos nodalījumos. Katrai pildspalvveida pilnšļircei ir paredzēta adata.

Pildspalvveida pilnšļirces ir ievietotas iepakojumos, kuros ir 4 pildspalvveida pilnšļirces un 4 adatas, vai daudzdevu iepakojumos, kuros ir 3 iepakojumi pa 4 pildspalvveida pilnšļircēm un 4 adatām katrā.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

GlaxoSmithKline Trading Services Limited, Currabinny, Carrigaline, County Cork, Īrija

Ražotāja, kas atbild par sērijas izlaidi, nosaukums un adrese:

Glaxo Operations UK Limited (tirgū kā Glaxo Wellcome Operations)

Harmire Road

Barnard Castle

Durham

DL12 8DT

Lielbritānija

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien

Luxembourg/Luxemburg

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

Tél/Tel: + 32 (0)10 85 52 00

Belgique/Belgien

 

Tél/Tel: + 32 (0)10 85 52 00

България

Magyarország

ГлаксоСмитКлайн ЕООД

GlaxoSmithKline Kft.

Teл.: + 359 2 953 10 34

Tel.: + 36 1 225 5300

Česká republika

Malta

GlaxoSmithKline s.r.o.

GlaxoSmithKline Malta

Tel: + 420 222 001 111

Tel: + 356 21 238131

cz.info@gsk.com

 

Danmark

Nederland

GlaxoSmithKline Pharma A/S

GlaxoSmithKline BV

Tlf: + 45 36 35 91 00

Tel: + 31 (0)30 6938100

info@glaxosmithkline.dk

nlinfo@gsk.com

Deutschland

Norge

GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG

GlaxoSmithKline AS

Tel.: + 49 (0)89 36044 8701

Tlf: + 47 22 70 20 00

produkt.info@gsk.com

firmapost@gsk.no

Eesti

Österreich

GlaxoSmithKline Eesti OU

GlaxoSmithKline Pharma GmbH

Tel: + 372 6676 900

Tel: + 43 (0)1 97075 0

estonia@gsk.com

at.info@gsk.com

Ελλάδα

Polska

GlaxoSmithKline A.E.B.E.

GSK Services Sp. z.o.o.

Τηλ: + 30 210 68 82 100

Tel.: + 48 (0)22 576 9000

España

Portugal

 

GlaxoSmithKline, S.A.

GlaxoSmithKline – Produtos

Tel: + 34 902 202 700

Farmacêuticos, Lda.

es-ci@gsk.com

Tel: + 351 21 412 95 00

 

FI.PT@gsk.com

France

România

Laboratoire GlaxoSmithKline

GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L.

Tél: + 33 (0)1 39 17 84 44

Tel: + 4021 3028 208

diam@gsk.com

 

Hrvatska

 

GlaxoSmithKline d.o.o.

 

Tel:+385 1 6051 999

 

Ireland

Slovenija

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

GlaxoSmithKline d.o.o.

Tel: + 353 (0)1 4955000

Tel: + 386 (0)1 280 25 00

 

medical.x.si@gsk.com

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o.

Sími: + 354 535 7000

Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11

 

recepcia.sk@gsk.com

Italia

Suomi/Finland

GlaxoSmithKline S.p.A.

GlaxoSmithKline Oy

Tel: + 39 (0)45 9218 111

Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30

 

Finland.tuoteinfo@gsk.com

Κύπρος

Sverige

GlaxoSmithKline (Cyprus) Ltd

GlaxoSmithKline AB

Τηλ: + 357 22 39 70 00

Tel: + 46 (0)31 67 09 00

gskcyprus@gsk.com

info.produkt@gsk.com

Latvija

United Kingdom

GlaxoSmithKline Latvia SIA

GlaxoSmithKline UK

Tel: + 371 67312687

Tel: + 44 (0)800 221441

lv-epasts@gsk.com

customercontactuk@gsk.com

Lietuva

 

GlaxoSmithKline Lietuva UAB

 

Tel: + 370 5 264 90 00

 

info.lt@gsk.com

 

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta <{MM/GGGG}>

Citi informācijas avoti

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

Vienreiz nedēļā lietojamā Eperzan 50 mg pildspalvveida pilnšļirce

Izlasiet visus norādījumus, arī jautājumus un atbildes, un sekojiet tālāk aprakstītajiem soļiem, lai sajauktu zāles un sagatavotu pildspalvveida pilnšļirci injekcijai.

Saglabājiet šos norādījumus un izmantojiet tos ikreiz, kad sagatavojat zāles.

Ja soļi no A līdz C netiek veikti pareizā secībā, pildspalvveida pilnšļirce var tikt bojāta.

Pildspalvveida pilnšļirces raksturojums

Vienā šīs pildspalvveida pilnšļirces nodalījumā ir zāļu pulveris, bet otrā — ūdens. Jums tos vajadzēs sajaukt kopā, pagriežot pildspalvveida pilnšļirci.

Caurspīdīgs

kārtridžs

Pildspalv- veida pilnšļirces korpuss

Skatlodziņš

Cipars 3: lielie gaisa burbuļi izvadīti, izbīdās injekcijas poga un pildspalvveida pilnšļirce ir sagatavota lietošanai.

Cipars 2: zāļu pulveris un ūdens ir sajaukti. Nogaidiet 30 minūtes, pēc tam uzlieciet adatu.

Cipars 1: pildspalvveida pilnšļirce ir gatava procedūras sākumam. Zāļu pulveris un ūdens atrodas atsevišķos nodalījumos caurspīdīgajā kārtridžā.

Injekcijas poga*

*Kamēr pildspalvveida pilnšļirce nav sagatavota lietošanai, injekcijas poga atrodas tās iekšpusē.

UZMANĪBU!

Neļaujiet pildspalvveida pilnšļircei sasalt. Ja tā ir sasalusi, izmetiet to.

Ja tā tiek uzglabāta ledusskapī, pirms A soļa uzsākšanas ļaujiet tai 15 minūtes atrasties istabas temperatūrā.

Nelietojiet pildspalvveida pilnšļirci atkārtoti, neuzlieciet atpakaļ vāciņu un nenoņemiet no tās adatu. Tūlīt pēc injekcijas izmetiet pildspalvveida pilnšļirci.

Pirms sākat: nomazgājiet rokas, tad sagatavojiet un pārbaudiet materiālus

Nomazgājiet rokas.

Izņemiet pildspalvveida pilnšļirci un jaunu adatu no kastītes un pārbaudiet uz pildspalvveida pilnšļirces esošo etiķeti, lai pārliecinātos, ka tā ir Jums parakstītā zāļu deva.

Paņemiet tīru, tukšu glāzi, kurā ievietot pildspalvveida pilnšļirci, kamēr zāles sajaucas, pulksteni/taimeri laika mērīšanai, kamēr zāles sajaucas, un tvertni pildspalvveida pilnšļirces izmešanai (šie piederumi nav iekļauti produkta iepakojumā).

Adata

Ārējais adatas uzgalis

Iekšējais adatas uzgalis

Adata

Atloks

Eperzan 50 mg vienreizējas lietošanas pildspalvveida pilnšļirce

Šai EPERZAN 50 mg pildspalvveida pilnšļircei nepieciešamas 30 minūtes, lai A solī sajauktos zāļu pulveris un ūdens. Tas ir atšķirīgi kā EPERZAN 30 mg pildspalvveida pilnšļircei, ko Jūs, iespējams, lietojāt iepriekš.

NEUZLIECIET adatu,

kamēr nav norādīts to darīt B solī

Tīra, tukša glāze

Pulkstenis/taimeris

 

A SOLIS: pārbaudiet pildspalvveida pilnšļirci un sajauciet zāles

Pārbaudiet pildspalvveida pilnšļirci

Pārbaudiet, vai Jums ir visi iepriekš minētie piederumi (pildspalvveida pilnšļirce, adata, glāze, taimeris, aprīkojums izmešanai).

Pārbaudiet derīguma termiņu uz pildspalvveida pilnšļirces. Ja termiņš beidzies, nelietojiet zāles.

PĀRBAUDIET DERĪGUMA TERMIŅU

Pārliecinieties, vai pildspalvveida pilnšļirces ciparu lodziņā ir redzams [1]. Ja nav redzams [1] , NELIETOJIET ZĀLES.

Pagrieziet pildspalvveida pilnšļirci, lai sajauktu zāles

Turiet pildspalvveida pilnšļirces korpusu ar caurspīdīgo kārtridžu uz augšu, lai ciparu lodziņā būtu redzams [1].

Ar otru roku pagrieziet caurspīdīgo kārtridžu bultiņu virzienā (pulksteņrādītāju kustības virzienā), līdz jūtat/ dzirdat, ka pildspalvveida pilnšļirce ar klikšķi fiksējas paredzētajā vietā un ciparu lodziņā ir redzams [2]. Tādējādi tiks sajaukts caurspīdīgajā kārtridžā esošais zāļu pulveris un šķidrums.

Lēni un uzmanīgi piecas reizes pašūpojiet pildspalvveida pilnšļirci no vienas puses uz otru (līdzīgi vējstikla tīrītājam), lai zāles sajauktos. NEKRATIET pildspalvveida pilnšļirci intensīvi, lai izvairītos no putu veidošanās, kas var ietekmēt devu.

5 REIZES

NEKRATIET pilnšļirci intensīvi

Nogaidiet, līdz zāles izšķīst

Ievietojiet pildspalvveida pilnšļirci tīrā, tukšā glāzē, lai caurspīdīgais kārtridžs būtu vērsts uz augšu.

Iestatiet pulksteni/ taimeri uz 30 minūtēm.

NOGAIDIET 30

MINŪTES

Jums jānogaida 30 minūtes, lai zāles izšķīstu, pirms turpināt ar B soli.

Kad saturs ir izšķīdināts, līdz pāriešanai uz B soli pildspalvveida pilnšļirci drīkst uzglabāt ne ilgāk kā 8 stundas. Kad ir pievienota adata, pildspalvveida pilnšļirce jāizlieto nekavējoties.

B SOLIS: uzlieciet adatu un sagatavojiet pildspalvveida pilnšļirci injekcijai

Pēc tam, kad nogaidītas 30 minūtes, nomazgājiet rokas un uzreiz veiciet atlikušās darbības.

Pārbaudiet izšķīdušās zāles

Vēlreiz lēni un uzmanīgi 5 reizes pašūpojiet pildspalvveida pilnšļirci no vienas puses uz otru (līdzīgi vējstikla tīrītājam), lai zāles atkal sajauktos. NEKRATIET pildspalvveida pilnšļirci intensīvi, lai

izvairītos no putu veidošanās, kas var ietekmēt devu.

5 REIZES

ATKĀRTOJIET ŠŪPOŠANU

NEKRATIET pilnšļirci intensīvi

Skatieties caur skatlodziņu, lai pārbaudītu, vai kārtridžā esošais šķidrums ir dzidrs un nesatur daļiņas.

PĀRBAUDIET,

VAI NAV

DAĻIŅU

Ja šķidrumā joprojām ir redzamas daļiņas,

NELIETOJIET pilnšļirci.

Šķidrumam būs dzeltena krāsa, un tā augšpusē būs lieli gaisa burbuļi.

Uzlieciet adatu

Noņemiet atloku no ārējā adatas uzgaļa.

Turiet pildspalvveida pilnšļirci ar caurspīdīgo kārtridžu uz augšu.

Stingri spiediet adatu taisni uz leju uz caurspīdīgā kārtridža, līdz sajūtat/ sadzirdat klikšķi. Tas

nozīmē, ka adata ir uzlikta.

“KLIK”

STINGRI SPIEDIET

UZ LEJU

NEGRIEZIET adatu un neuzlieciet to slīpi

Viegli uzsitiet, lai atbrīvotos no gaisa burbuļiem

Turot šļirci ar adatu uz augšu, 2–3 reizes viegli uzsitiet pa caurspīdīgo kārtridžu, lai lielie gaisa burbuļi nonāktu augšā.

UZSITIET PA

KĀRTRIDŽU

Turiet šļirci ar adatu uz augšu.

Mazi gaisa pūslīši drīkst būt, un tiem nav jānonāk augšā.

Pagrieziet pildspalvveida pilnšļirci, lai uzpildītu adatu

PĒC TAM, kad uzlikta adata, kamēr lodziņā ir cipars [2], lēni vairākas reizes pagrieziet caurspīdīgo kārtridžu bultiņu virzienā (pulksteņrādītāju kustības virzienā), līdz jūtat/ dzirdat, ka pildspalvveida pilnšļirce noklikšķ un ciparu lodziņā ir redzams [3]. Tādējādi no caurspīdīgā kārtridža tiek izvadīti lielie gaisa burbuļi. Turklāt pildspalvveida pilnšļirces apakšā parādīsies arī injekcijas poga.

“KLIK”

C SOLIS: noņemiet abus adatas uzgaļus un injicējiet zāles

Noņemiet adatas uzgaļus

Uzmanīgi noņemiet ārējo adatas uzgali un pēc tam iekšējo adatas uzgali. No adatas var izplūst daži pilieni šķidruma. Tas ir normāli.

1. solis: noņemiet ārējo

2. solis: noņemiet iekšējo

adatas uzgali.

adatas uzgali.

Injicējiet zāles

Ievadiet adatu vēdera, augšstilba vai augšdelma ādā un injicējiet, kā Jums rādījis Jūsu ārsts vai medicīnas māsa.

Injekcijas vietas

Ar īkšķi lēni un vienmērīgi spiediet injekcijas pogu, lai injicētu zāles. Jo lēnāk Jūs spiedīsiet, jo vieglāka liksies injekcija.

Turiet injekcijas pogu nospiestu, līdz dzirdat klikšķi. Turpiniet turēt īkšķi uz pogas un pēc tam lēni skaitiet līdz 5, lai ievadītu pilnu zāļu devu.

"KLIK"

 

Tad lēni

 

 

skaitiet līdz 5

 

Lēni un vienmērīgi injicējiet. Kad esat dzirdējis klikšķi, skaitiet līdz 5, lai ievadītu pilnu devu.

Kad esat aizskaitījis līdz pieci, izvelciet adatu no ādas.

Izmetiet pildspalvveida pilnšļirci

Neuzlieciet atpakaļ adatai uzgali un nenoņemiet adatu no pildspalvveida pilnšļirces.

Neizmetiet izlietoto pildspalvveida pilnšļirci sadzīves atkritumos. Izmetiet to saskaņā ar ārsta vai farmaceita norādījumiem.

Jautājumi un atbildes

Ciparu lodziņš

Vai ar cipariem 1, 2 un 3 es izvēlos savu zāļu devu?

Nē, Jums nav jāizvēlas deva. Ciparu uzdevums ir palīdzēt Jums sagatavot zāles lietošanai un ievadīt tās.

Cipars 1 – pildspalvveida pilnšļirce ir gatava procedūras sākumam. Zāļu pulveris un ūdens atrodas atsevišķos nodalījumos caurspīdīgajā kārtridžā.

Cipars 2 – zāļu pulveris un ūdens ir sajaukti, pēc tam viegli pagrozot. Nogaidiet 30 minūtes un pēc tam uzlieciet adatu.

Cipars 3 – lielie gaisa burbuļi ir izvadīti, izbīdās injekcijas poga, un pildspalvveida pilnšļirce ir gatava injekcijai.

Kas man jādara, ja es nesadzirdu KLIKŠĶI, kad ciparu lodziņā parādās cipars 2 vai 3?

Ja nedzirdat klikšķi, kad ciparu lodziņā parādās cipars 2 vai cipars 3, iespējams, cipars neatrodas tieši lodziņa centrā. Viegli pagrieziet caurspīdīgo kārtridžu bultiņas virzienā, lai atskanētu klikšķis un cipars atrastos lodziņa centrā.

A solis — pārbaudiet pildspalvveida pilnšļirci un sajauciet zāles

Kas notiek, ja es nenogaidu 30 minūtes pēc pildspalvveida pilnšļirces pagriešanas uz ciparu 2?

Ja nenogaidāt pilnas 30 minūtes, zāļu pulveris var nebūt kārtīgi sajaukts ar ūdeni. Tā rezultātā caurspīdīgajā kārtridžā var peldēt daļiņas, deva var būt neefektīva un/vai var nosprostoties adata. Nogaidot pilnas 30 minūtes, tiek nodrošināta zāļu pulvera un ūdens pareiza sajaukšanās, pat ja vizuāli var likties, ka sajaukšanās notikusi ātrāk.

Kas notiek, ja pēc pildspalvveida pilnšļirces pagriešanas uz ciparu 2 A solī es atstāju pildspalvveida pilnšļirci uz vairāk nekā 30 minūtēm?

Kamēr vien nav uzlikta adata, pildspalvveida pilnšļirci var lietot līdz 8 stundām no A soļa sākuma laika. Ja kopš zāļu sajaukšanas A solī pagājis vairāk par 8 stundām, izmetiet šo pildspalvveida pilnšļirci un izmantojiet citu pildspalvveida pilnšļirci.

B solis — uzlieciet adatu un sagatavojiet pildspalvveida pilnšļirci injekcijai

Kas notiek, ja es atstāju pildspalvveida pilnšļirci ar B solī uzliktu adatu un vēlāk atgriežos, lai pabeigtu C soli?

Adata var nosprostoties; pēc B soļa tūlīt jāizpilda C solis.

Kas notiek, ja es neuzlieku adatu B solī, kā noteikts?

Neuzlieciet adatu A solī. Ja adata ir uzlikta A solī, daļa zāļu sajaukšanas procesā var tikt zaudēta. Ja adata ir uzlikta A solī, izmetiet pildspalvveida pilnšļirci un izmantojiet citu pildspalvveida pilnšļirci.

Uzlieciet adatu, kad ciparu lodziņā ir cipars 2, pirms kārtridža pagriešanas nākamā pozīcijā (cipars 3). Tādējādi kārtridžā esošais gaiss var izplūst caur adatu.

o Ja adata tiek pievienota pēc tam, kad lodziņā kļūst redzams cipars 3, ar pildspalvveida pilnšļirci var nebūt iespējams ievadīt pilnu devu vai tā var ieķerties. Izmetiet šo pildspalvveida pilnšļirci un lietojiet citu pildspalvveida pilnšļirci.

Adata ir jāuzspiež, līdz jūtat/dzirdat klikšķi, bet tā nav jāuzskrūvē. Ja adata nejauši ir uzskrūvēta nevis uzspiesta, bet lodziņā joprojām ir cipars 2, pildspalvveida pilnšļirci drīkst lietot.

Ja nevarat uzgriezt ciparu 3, izmetiet šo pildspalvveida pilnšļirci un izmantojiet citu pildspalvveida pilnšļirci.

C solis — noņemiet abus adatas uzgaļus un injicējiet zāles

Joprojām ir palikuši daži nelieli gaisa pūslīši. Vai es tomēr varu lietot pildspalvveida pilnšļirci?

Jā, ir normāli saskatīt nelielus atlikušus gaisa pūslīšus, un Jūs saņemsiet pareizu Jūsu zāļu devu. Nelielie gaisa pūslīši Jums nekaitēs.

Kad esmu ievadījis zāles, caurspīdīgajā kārtridžā joprojām ir redzams nedaudz šķidruma.

Tas ir normāli. Ja esat sadzirdējis/ sajutis, ka injekcijas poga noklikšķ un esat lēni noskaitījis līdz 5, pirms izvilkāt adatu no ādas, Jūs esat saņēmis pareizu zāļu devu.

Lūdzu, pārliecinieties, ka

50 mg

Jūs lietojat pareizo devu.

Šie norādījumi attiecas uz:

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas