Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Episalvan (betulae cortex dry extract (5-10 : 1);...) – Marķējuma teksts - D03AX13

Updated on site: 06-Oct-2017

Zāļu nosaukumsEpisalvan
ATĶ kodsD03AX13
Vielabetulae cortex dry extract (5-10 : 1); extraction solvent: n-heptane 95% (w/w)
RažotājsBirken AG

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA UN UZ TIEŠĀ

IEPAKOJUMA

ĀRĒJĀ KARTONA KĀRBIŅA un TŪBIŅA

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Episalvan gels

Betulae corticis extractum

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

1 g gela satur 100 mg attīrīta sausā bērzu mizas ekstrakta, kas iegūts no Betula pendula/Betula pubescens, un kas atbilst 72–88 mg betulīna.

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgviela: saulespuķu eļļa.

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

Gels. 23,4 g

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Lietošanai uz ādas.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Tikai vienreizējai lietošanai. Pēc lietošanas atlikums jāiznīcina.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

 

ema-combined-h3938lv

Pg. 13

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30 °C.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN

ADRESE

Birken AG

Streiflingsweg 11

75223 Niefern-Öschelbronn

Vācija

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/15/1069/001

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles. (tikai uz kastītes)

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Episalvan gels (tikai uz kastītes)

 

ema-combined-h3938lv

Pg. 14

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas