Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Epoetin Alfa Hexal (epoetin alfa) – Zāļu apraksts - B03XA01

Updated on site: 06-Oct-2017

Zāļu nosaukumsEpoetin Alfa Hexal
ATĶ kodsB03XA01
Vielaepoetin alfa
RažotājsHexal AG

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Epoetin alfa HEXAL 1 000 SV/0,5 ml šķīdums injekcijām pilnšļircē

Epoetin alfa HEXAL 2 000 SV/1 ml šķīdums injekcijām pilnšļircē

Epoetin alfa HEXAL 3 000 SV/0,3 ml šķīdums injekcijām pilnšļircē

Epoetin alfa HEXAL 4 000 SV/0,4 ml šķīdums injekcijām pilnšļircē

Epoetin alfa HEXAL 5 000 SV/0,5 ml šķīdums injekcijām pilnšļircē

Epoetin alfa HEXAL 6 000 SV/0,6 ml šķīdums injekcijām pilnšļircē

Epoetin alfa HEXAL 7 000 SV/0,7 ml šķīdums injekcijām pilnšļircē

Epoetin alfa HEXAL 8 000 SV/0,8 ml šķīdums injekcijām pilnšļircē

Epoetin alfa HEXAL 9 000 SV/0,9 ml šķīdums injekcijām pilnšļircē

Epoetin alfa HEXAL 10 000 SV/1 ml šķīdums injekcijām pilnšļircē

Epoetin alfa HEXAL 20 000 SV/0,5 ml šķīdums injekcijām pilnšļircē

Epoetin alfa HEXAL 30 000 SV/0,75 ml šķīdums injekcijām pilnšļircē

Epoetin alfa HEXAL 40 000 SV/1 ml šķīdums injekcijām pilnšļircē

2.KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Epoetin alfa HEXAL 1 000 SV/0,5 ml šķīdums injekcijām pilnšļircē

Katrs ml šķīduma satur 2 000 SV alfa epoetīna* (epoetin alfa), kas atbilst 16,8 mikrogramiem/ml

0,5 ml pilnšļirce satur 1 000 starptautiskās vienības (SV), kas atbilst 8,4 mikrogramiem alfa epoetīna.*

Epoetin alfa HEXAL 2 000 SV/1 ml šķīdums injekcijām pilnšļircē

Katrs ml šķīduma satur 2 000 SV alfa epoetīna* (epoetin alfa), kas atbilst 16,8 mikrogramiem/ml.

1 ml pilnšļirce satur 2 000 starptautiskās vienības (SV), kas atbilst 16,8 mikrogramiem alfa epoetīna.*

Epoetin alfa HEXAL 3 000 SV/0,3 ml šķīdums injekcijām pilnšļircē

Katrs ml šķīduma satur 10 000 SV alfa epoetīna* (epoetin alfa), kas atbilst 84,0 mikrogramiem/ml. 0,3 ml pilnšļirce satur 3 000 starptautiskās vienības (SV), kas atbilst 25,2 mikrogramiem alfa epoetīna.*

Epoetin alfa HEXAL 4 000 SV/0,4 ml šķīdums injekcijām pilnšļircē

Katrs ml šķīduma satur 10 000 SV alfa epoetīna* (epoetin alfa), kas atbilst 84,0 mikrogramiem/ml. 0,4 ml pilnšļirce satur 4 000 starptautiskās vienības (SV), kas atbilst 33,6 mikrogramiem alfa epoetīna.*

Epoetin alfa HEXAL 5 000 SV/0,5 ml šķīdums injekcijām pilnšļircē

Katrs ml šķīduma satur 10 000 SV alfa epoetīna* (epoetin alfa), kas atbilst 84,0 mikrogramiem/ml. 0,5 ml pilnšļirce satur 5 000 starptautiskās vienības (SV), kas atbilst 42,0 mikrogramiem alfa epoetīna.*

Epoetin alfa HEXAL 6 000 SV/0,6 ml šķīdums injekcijām pilnšļircē

Katrs ml šķīduma satur 10 000 SV alfa epoetīna* (epoetin alfa), kas atbilst 84,0 mikrogramiem/ml. 0,6 ml pilnšļirce satur 6 000 starptautiskās vienības (SV), kas atbilst 50,4 mikrogramiem alfa epoetīna.*

Epoetin alfa HEXAL 7 000 SV/0,7 ml šķīdums injekcijām pilnšļircē

Katrs ml šķīduma satur 10 000 SV alfa epoetīna* (epoetin alfa), kas atbilst 84,0 mikrogramiem/ml. 0,7 ml pilnšļirce satur 7 000 starptautiskās vienības (SV), kas atbilst 58,8 mikrogramiem alfa epoetīna.*

Epoetin alfa HEXAL 8 000 SV/0,8 ml šķīdums injekcijām pilnšļircē

Katrs ml šķīduma satur 10 000 SV alfa epoetīna* (epoetin alfa), kas atbilst 84,0 mikrogramiem/ml. 0,8 ml pilnšļirce satur 8 000 starptautiskās vienības (SV), kas atbilst 67,2 mikrogramiem alfa epoetīna.*

Epoetin alfa HEXAL 9 000 SV/0,9 ml šķīdums injekcijām pilnšļircē

Katrs ml šķīduma satur 10 000 SV alfa epoetīna* (epoetin alfa), kas atbilst 84,0 mikrogramiem/ml. 0,9 ml pilnšļirce satur 9 000 starptautiskās vienības (SV), kas atbilst 75,6 mikrogramiem alfa epoetīna.*

Epoetin alfa HEXAL 10 000 SV/1 ml šķīdums injekcijām pilnšļircē

Katrs ml šķīduma satur 10 000 SV alfa epoetīna* (epoetin alfa), kas atbilst 84,0 mikrogramiem/ml. 1 ml pilnšļirce satur 10 000 starptautiskās vienības (SV), kas atbilst 84,0 mikrogramiem alfa epoetīna.*

Epoetin alfa HEXAL 20 000 SV/0,5 ml šķīdums injekcijām pilnšļircē

Katrs ml šķīduma satur 40 000 SV alfa epoetīna* (epoetin alfa), kas atbilst 336,0 mikrogramiem/ml. 0,5 ml pilnšļirce satur 20 000 starptautiskās vienības (SV), kas atbilst 168,0 mikrogramiem alfa epoetīna.*

Epoetin alfa HEXAL 30 000 SV/0,75 ml šķīdums injekcijām pilnšļircē

Katrs ml šķīduma satur 40 000 SV alfa epoetīna* (epoetin alfa), kas atbilst 336,0 mikrogramiem/ml. 0,75 ml pilnšļirce satur 30 000 starptautiskās vienības (SV), kas atbilst 252,0 mikrogramiem alfa epoetīna.*

Epoetin alfa HEXAL 40 000 SV/1 ml šķīdums injekcijām pilnšļircē

Katrs ml šķīduma satur 40 000 SV alfa epoetīna* (epoetin alfa), kas atbilst 336,0 mikrogramiem/ml. 1 ml pilnšļirce satur 40 000 starptautiskās vienības (SV), kas atbilst 336,0 mikrogramiem alfa epoetīna.*

* Iegūts Ķīnas kāmja olnīcu (CHO) šūnās, izmantojot rekombinanto DNS tehnoloģiju. Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

Zāles satur mazāk par 1 mmol nātrija (23 mg) katrā devā, - būtībā tās ir nātriju nesaturošas.

3.ZĀĻU FORMA

Šķīdums injekcijām pilnšļircē (injekcijām) Dzidrs, bezkrāsains šķīdums

4.KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.Terapeitiskās indikācijas

Epoetin alfa HEXAL ir paredzēts simptomātiskas anēmijas ārstēšanai, kas saistīta ar hronisku nieru mazspēju (HNM):

-pieaugušajiem un bērniem vecumā no 1 līdz 18 gadiem, kuriem tiek veikta hemodialīze, un pieaugušajiem pacientiem, kuriem tiek veikta peritoneālā dialīze (skatīt 4.4. apakšpunktu);

-pieaugušajiem ar nieru mazspēju, kuriem vēl nav nepieciešama dialīze, lai ārstētu smagu anēmiju, kas saistīta ar nieru bojājumu un ko pavada klīniski simptomi (skatīt

4.4. apakšpunktu).

Epoetin alfa HEXAL ir paredzēts lietošanai pieaugušajiem, kuri saņem ķīmijterapiju sakarā ar norobežotu audzēju, ļaundabīgu limfomu vai multiplo mielomu un kuriem transfūzijas risks novērtēts pēc pacienta vispārējā stāvokļa (piem., kardiovaskulārais statuss, iepriekšēja anēmija ķīmijterapijas sākumā), lai ārstētu anēmiju un mazinātu nepieciešamību pēc transfūzijas.

Epoetin alfa HEXAL ir paredzēts lietošanai pieaugušajiem, kas piedalās asins transfūzijas programmā, lai palielinātu ieguvumu no autologajām asinīm. Ārstēšana būtu jāordinē vienīgi pacientiem ar mērenu anēmiju (hemoglobīna [Hb] koncentrācija no 10 līdz 13 g/dl [no 6,2 līdz 8,1 mmol/l], bez dzelzs deficīta), ja asinis nav iespējams uzglabāt vai tās nav pietiekamā daudzumā, ja plānota plaša apjoma

ķirurģiska iejaukšanās, kuras laikā ir nepieciešams liels asins daudzums (4 vai vairāk asins vienības sievietēm un 5 vai vairāk vīriešiem).

Epoetin alfa HEXAL ir paredzēts lietošanai pieaugušajiem bez dzelzs deficīta, kuriem ir augsts transfūziju komplikāciju risks pirms plānveida ortopēdiskas operācijas, lai samazinātu alogēnās asins transfūzijas. Lietošana būtu jāierobežo pacientiem ar mērenu anēmiju (piem., hemoglobīna koncentrācija robežās no 10 līdz 13 g/dl vai no 6,2 līdz 8,1 mmol/l), kuriem nav iespējama autologās asins transfūzijas programma un paredzams vidēji smags asiņu zudums (no 900 līdz 1 800 ml).

4.2.Devas un lietošanas veids

Ārstēšana ar Epoetin alfa HEXAL jāuzsāk ārstu uzraudzībā, kuriem ir pieredze pacientu ar augstāk minētajām indikācijām ārstēšanā.

Devas

Visi pārējie anēmijas cēloņi (dzelzs, folātu vai B12 vitamīna deficīts, alumīnija intoksikācija, infekcija vai iekaisums, asiņu zudums, hemolīze un jebkādas etioloģijas kaulu smadzeņu fibroze) ir jāizmeklē un jāārstē pirms alfa epoetīna terapijas uzsākšanas un lēmuma palielināt devu pieņemšanas. Lai nodrošinātu optimālu atbildes reakciju pēc alfa epoetīna lietošanas, jāpārliecinās par adekvātām dzelzs rezervēm un, nepieciešamības gadījumā, jālieto dzelzs papildterapija (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Simptomātiskas anēmijas ārstēšana pieaugušajiem ar hronisku nieru mazspēju

Anēmijas simptomi un to sekas var atšķirties atkarībā no vecuma, dzimuma un blakusslimībām ; ārstam pacienta ārstniecības kurss un stāvoklis jānovērtē individuāli.

Ieteicamā vēlamā hemoglobīna koncentrācija ir robežās no 10 g/dl līdz 12 g/dl (no 6,2 līdz 7,5 mmol/l). Epoetin alfa HEXAL jāievada, lai hemoglobīna līmenis nepārsniegtu 12 g/dl

(7,5 mmol/l). Jāizvairās no hemoglobīna līmeņa paaugstināšanās vairāk par 2 g/dl (1,25 mmol/l) četru nedēļu periodā. Ja tas notiek, jāveic atbilstoša devas pielāgošana saskaņā ar sniegtajiem norādījumiem.

Tā kā katra pacienta individuālā atbildes reakcija var būt mainīga, dažkārt var būt novērojamas hemoglobīna vērtības, kas pārsniedz vai ir zemākas par koncentrācijas robežām. Hemoglobīna līmeni var regulēt ar devas noteikšanu, ņemot vērā hemoglobīna koncentrāciju no 10 g/dl (6,2 mmol/l) līdz 12 g/dl (7,5 mmol/l).

Jāizvairās no tāda hemoglobīna līmeņa, kas pastāvīgi pārsniedz 12 g/dl (7,5 mmol/l). Ja hemoglobīna līmeņa pieaugums mēneša laikā pārsniedz 2 g/dl (1,25 mmol/l) vai ja hemoglobīna līmenis pastāvīgi ir augstāks par 12 g/dl (7,5 mmol/l), Epoetin alfa HEXAL deva ir jāsamazina par 25%. Ja hemoglobīna līmenis pārsniedz 13 g/dl (8,1 mmol/l), terapija ir jāpārtrauc līdz hemoglobīna līmenis samazinās zem 12 g/dl (7,5 mmol/l) un tad jāatsāk Epoetin alfa HEXAL terapija ar devu, kas ir par 25% zemāka par iepriekšējo devu.

Pacienti uzmanīgi jānovēro, lai pārliecinātos, ka anēmijas un anēmijas simptomu adekvātai kontrolei tiek ievadīta zemākā apstiprinātā efektīvā Epoetin alfa HEXAL deva, uzturot hemoglobīna koncentrāciju 12 g/dl (7,45 mmol/l) vai zemāku.

Jāievēro piesardzība, palielinot Epoetin alfa HEXAL devas pacientiem ar hronisku nieru mazspēju. Pacientiem, kuriem hemoglobīns nepietiekami reaģē uz Epoetin alfa HEXAL terapiju, jāapsver citi nepietiekamas atbildes reakcijas iemesli (skatīt 4.4. un 5.1. apakšpunktu).

Ārstēšana ar Epoetin alfa HEXAL ir iedalāma divās pakāpēs.

Pieaugušajiem hemodialīzes pacientiem

Pacientiem, kuri saņem hemodialīzi un kuriem ir ievietots intravenozais katetrs, vēlams zāles ievadīt intravenozi.

Koriģējošā fāze

Sākotnējā deva ir 50 SV/kg 3 reizes nedēļā.

Ja nepieciešams, palieliniet vai samaziniet devu par 25 SV/kg (3 reizes nedēļā), līdz tiek sasniegtas vēlamās hemoglobīna koncentrācijas robežas no 10 g/dl līdz 12 g/dl (no 6,2 līdz 7,5 mmol/l) (to vajadzētu darīt pakāpeniski, ik pēc četrām nedēļām).

Uzturošā fāze

Ieteicamā kopējā nedēļas deva ir no 75 SV/kg līdz 300 SV/kg.

Jāveic atbilstoša devas pielāgošana, lai uzturētu hemoglobīna koncentrāciju vēlamajās koncentrācijas robežās no 10 g/dl līdz 12 g/dl (no 6,2 līdz 7,5 mmol/l).

Pacientiem ar ļoti zemu sākotnējo hemoglobīnu (< 6 g/dl vai < 3,75 mmol/l) var būt nepieciešamas augstākas uzturošās devas nekā pacientiem, kuriem sākotnējā anēmija nav tik smaga (> 8 g/dl vai > 5 mmol/l).

Pieaugušie ar nieru mazspēju, kuriem vēl netiek veikta dialīze

Ja pacientam nav ievietots intravenozais katetrs, Epoetin alfa HEXAL var ievadīt subkutāni.

Koriģējošā fāze

Sākotnējā deva ir 50 SV/kg 3 reizes nedēļā, kuru vajadzības gadījumā var palielināt par 25 SV/kg (3 reizes nedēļā) līdz tiek sasniegts vēlamais rezultāts (to vajadzētu darīt pakāpeniski, ik pēc četrām nedēļām).

Uzturošā fāze

Uzturošās fāzes laikā Epoetin alfa HEXAL var ievadīt 3 reizes nedēļā vai subkutānas ievadīšanas gadījumā — vienu reizi nedēļā vai vienu reizi 2 nedēļās.

Jāveic atbilstoša devas pielāgošana, lai uzturētu hemoglobīnu vēlamajā līmenī: hemoglobīns no 10 līdz 12 g/dl (no 6,2 līdz 7,5 mmol/l). Pagarinot intervālus starp devu lietošanas reizēm, var būt nepieciešama devas palielināšana.

Maksimālajai devai nevajadzētu pārsniegt 150 SV/kg 3 reizes nedēļā, 240 SV/kg (maksimāli līdz 20 000 SV) vienreiz nedēļā vai 480 SV/kg (maksimāli līdz 40 000 SV) vienreiz 2 nedēļās.

Pieaugušajiem peritoneālās dialīzes pacientiem

Ja pacientam nav ievietots intravenozais katetrs, Epoetin alfa HEXAL var ievadīt subkutāni.

Koriģējošā fāze

Sākotnējā deva ir 50 SV/kg 2 reizes nedēļā.

Uzturošā fāze

Ieteicamā uzturošā deva ir no 25 SV/kg līdz 50 SV/kg 2 reizes nedēļā, 2 vienādās injekcijās.

Jāveic atbilstoša devas pielāgošana, lai uzturētu hemoglobīna koncentrāciju vēlamajā līmenī no 10 g/dl līdz 12 g/dl (no 6,2 līdz 7,5 mmol/l).

Pieaugušu pacientu ar ķīmijterapijas ierosinātu anēmiju ārstēšana

Anēmijas simptomi un to sekas var atšķirties atkarībā no vecuma, dzimuma un slimības smaguma pakāpes; ārstam pacienta ārstniecības kurss un stāvoklis jānovērtē individuāli.

Epoetin alfa HEXAL jāievada pacientiem ar anēmiju (piemēram, hemoglobīna koncentrācija ≤ 10 g/dl (6,2 mmol/l)).

Sākotnējā deva ir 150 SV/kg subkutāni 3 reizes nedēļā.

Epoetin alfa HEXAL sākotnējā deva var būt arī 450 SV/kg subkutāni vienu reizi nedēļā.

Jāveic atbilstoša devas pielāgošana, lai uzturētu hemoglobīna koncentrāciju vēlamās koncentrācijas robežās no 10 g/dl līdz 12 g/dl (no 6,2 līdz 7,5 mmol/l).

Tā kā katra pacienta individuālā atbildes reakcija var būt mainīga, dažkārt var būt novērojamas hemoglobīna koncentrācijas, kas pārsniedz vai ir zemākas par vēlamajām hemoglobīna koncentrācijas robežām. Mainīgie hemoglobīna rezultāti tiek izlīdzināti, pielāgojot devas, lai sasniegtu vēlamo hemoglobīna rezultātu robežās no 10 g/dl (6,2 mmol/l) līdz 12 g/dl (7,5 mmol/l). Jāizvairās no tādas hemoglobīna koncentrācijas, kas pastāvīgi pārsniedz 12 g/dl (7,5 mmol/l); norādījumi atbilstošai devas pielāgošanai, ja hemoglobīna koncentrācija pārsniedz 12 g/dl (7,5 mmol/l), aprakstīti turpmāk.

-Ja hemoglobīna koncentrācija ir paaugstinājusies vismaz par 1 g/dl (0,62 mmol/l) vai

retikulocītu daudzums palielinās ≥ 40 000 šūnām/µl virs sākuma rādītājiem pēc 4 nedēļu ārstēšanas, jāturpina ordinēt 150 SV/kg 3 reizes nedēļā vai 450 SV/kg reizi nedēļā.

-Ja hemoglobīna koncentrācija paaugstinās < 1 g/dl (< 0,62 mmol/l) un retikulocītu skaits palielinās < 40 000 šūnām/µl virs sākuma rādītājiem, deva jāpalielina līdz 300 SV/kg 3 reizes nedēļā. Ja pēc papildus 4 nedēļu terapijas ar 300 SV/kg 3 reizes nedēļā hemoglobīna koncentrācija palielinās ≥ 1 g/dl (≥ 0,62 mmol/l) vai retikulocītu skaits palielinās

≥ 40 000 šūnām/µl, jāturpina ordinēt 300 SV/kg deva 3 reizes nedēļā.

-Ja hemoglobīna koncentrācija palielinās < 1 g/dl (< 0,62 mmol/l) un leikocītu skaits palielinās < 40 000 šūnām/µl virs sākuma rādītājiem, atbildes reakcija ir maz ticama un ārstēšana jāpārtrauc.

Devas pielāgošana 10 g/dl-12 g/dl (6,2-7,5 mmol/l) hemoglobīna koncentrācijas uzturēšanai

Ja hemoglobīna koncentrācija paaugstinās vairāk par 2 g/dl (1,25 mmol/l) mēnesī vai ja hemoglobīna koncentrācija pārsniedz 12 g/dl (7,5 mmol/l), Epoetin alfa HEXAL deva jāsamazina par apmēram 25 līdz 50%.

Ja hemoglobīna koncentrācija pārsniedz 13 g/dl (8,1 mmol/l), terapija ir jāpārtrauc, līdz tas samazinās zem 12 g/dl (7,5 mmol/l) un tad Epoetin alfa HEXAL terapija jāatsāk ar 25% mazāku devu nekā iepriekš.

Ieteicamais dozēšanas režīms ir atveidots šajā diagrammā:

150 SV/kg 3x/nedēļā vai 450 SV/kg reizi nedēļā

4 nedēļas

Retikulocītu skaits palielinās ≥ 40 000/µl

Retikulocītu skaits palielinās < 40 000/µl

vai Hb palielinās ≥ 1 g/d

un Hb palielinās < 1 g/dl

 

 

 

 

 

 

 

 

Mērķa Hb

300 SV/kg

(≤ 12 g/dl)

3x/nedēļā

 

 

4 nedēļas

 

 

 

 

 

 

 

 

Retikulocītu skaits palielinās ≥ 40 000/µl

 

 

vai Hb palielinās ≥ 1 g/dl

 

 

 

 

 

 

 

 

Retikulocītu skaits palielinās < 40 000/µl

 

 

un Hb palielinās < 1 g/dl

Pārtraukt terapiju

Pacienti uzmanīgi jānovēro, lai pārliecinātos, ka anēmijas simptomu adekvātai kontrolei tiek ievadīta zemākā apstiprinātā eritropoēzi stimulējoša līdzekļa (erythropoiesis-stimulating agent – ESA) deva.

Alfa epoetīna terapija jāturpina vienu mēnesi pēc ķīmijterapijas beigām.

Pieaugušo autologās asins transfūzijas programmas pacientu ārstēšana, kuriem paredzēta operācija

Mēreni anēmiskiem pacientiem (hematokrīts no 33 līdz 39%), kam nepieciešama iepriekšēja ≥ 4 asins vienību nodošana, jāievada Epoetin alfa HEXAL 600 SV/kg intravenozi 2 reizes nedēļā 3 nedēļas pirms operācijas. Nododot asinis, Epoetin alfa HEXAL ievadāms pēc asins nodošanas procedūras pabeigšanas.

Pieaugušo pacientu ārstēšana, kuriem ieplānota īpaša plaša ortopēdiska operācija

Ieteicamā Epoetin alfa HEXAL deva ir 600 SV/kg subkutāni katru nedēļu trīs nedēļas (21, 14 un 7 dienas) pirms operācijas un operācijas dienā (0. diena).

Gadījumos, kad ir medicīniska nepieciešamība saīsināt laiku līdz operācijai līdz mazāk kā trīs nedēļām, 300 SV/kg Epoetin alfa HEXAL subkutāni būtu jāievada katru dienu, 10 dienas pirms operācijas, operācijas dienā un četras dienas tūlīt pēc tam.

Ja pirmsoperācijas periodā hemoglobīna līmenis sasniedz 15 g/dl (9,38 mmol/l) vai ir augstāks, Epoetin alfa HEXAL ordinēšana ir jāpārtrauc.

Pediatriskā populācija

Simptomātiskas anēmijas ārstēšana hroniskas nieru mazspējas pacientiem, kuri saņem hemodialīzi

Anēmijas simptomi un to sekas var atšķirties atkarībā no vecuma, dzimuma un blakusslimībām; ārstam pacienta ārstniecības kurss un stāvoklis jānovērtē individuāli.

Pediatriskiem pacientiem ieteicamā hemoglobīna koncentrācija ir robežās no 9,5 g/dl līdz 11 g/dl (no 5,9 līdz 6,8 mmol/l). Epoetin alfa HEXAL jāievada, lai hemoglobīna līmenis nepārsniegtu 11 g/dl (6,8 mmol/l). Jāizvairās no hemoglobīna līmeņa paaugstināšanās vairāk par 2 g/dl (1,25 mmol/l) četru nedēļu periodā. Ja tas notiek, jāveic atbilstoša devas pielāgošana saskaņā ar sniegtajiem norādījumiem.

Pacienti uzmanīgi jānovēro, lai pārliecinātos, ka anēmijas un anēmijas simptomu adekvātai kontrolei tiek ievadīta zemākā apstiprinātā Epoetin alfa HEXAL deva.

Ārstēšana ar Epoetin alfa HEXAL ir iedalāma divās pakāpēs – korekcijas un uzturošā fāzē.

Pediatrijas pacientiem, kuri saņem hemodialīzi un kuriem ir ievietots intravenozais katetrs, vēlams zāles ievadīt intravenozi.

Korekcijas fāze

Sākotnējā deva ir 50 SV/kg intravenozi 3 reizes nedēļā.

Ja nepieciešams, palieliniet vai samaziniet devu par 25 SV/kg (3 reizes nedēļā), līdz tiek sasniegtas vēlamās hemoglobīna koncentrācijas robežas no 9,5 g/dl līdz 11 g/dl (no 5,9 līdz 6,8 mmol/l) (to vajadzētu darīt pakāpeniski, ik pēc četrām nedēļām).

Uzturošā fāze

Jāveic atbilstoša devas pielāgošana, lai uzturētu hemoglobīna līmeni vēlamās koncentrācijas robežās no 9,5 g/dl līdz 11 g/dl (no 5,9 līdz 6,8 mmol/l).

Parasti bērniem, kuru ķermeņa masa mazāka par 30 kg, nepieciešamas lielākas uzturošās devas nekā bērniem, kuru masa lielāka par 30 kg, un pieaugušiem.

Pediatriskiem pacientiem ar ļoti zemu sākotnējo hemoglobīnu (< 6,8 g/dl vai < 4,25 mmol/l) var būt nepieciešamas lielākas uzturošās devas nekā pacientiem, kuru sākotnējais hemoglobīns ir augstāks (> 6,8 g/dl vai > 4,25 mmol/l).

Anēmija hroniskas nieru mazspējas pacientiem pirms dialīzes uzsākšanas vai pacientiem, kas saņem peritoneālo dialīzi

Alfa epoetīna drošums un efektivitāte, lietojot hroniskas nieru mazspējas pacientiem ar anēmiju pirms dialīzes uzsākšanas, vai pacientiem, kas saņem peritoneālo dialīzi, nav pierādīta. Pašlaik pieejamie dati par alfa epoetīna subkutānu lietošanu šajās populācijās aprakstīti 5.1. apakšpunktā, taču ieteikumus par devām nevar sniegt.

Pediatrisko pacientu ar ķīmijterapijas izraisītu anēmiju ārstēšana

Alfa epoetīna drošums un efektivitāte, lietojot pediatriskiem pacientiem, kas saņem ķīmijterapiju, nav pierādīta (skatīt 5.1. apakšpunktu).

Pediatrisko autologās asins transfūzijas programmas pacientu ārstēšana, kuriem paredzēta operācija

Alfa epoetīna drošums un efektivitāte, lietojot pediatriskiem pacientiem, nav pierādīta. Dati nav pieejami.

Pediatrisko pacientu ārstēšana, kuriem ieplānota plaša ortopēdiska operācija

Alfa epoetīna drošums un efektivitāte, lietojot pediatriskiem pacientiem, nav pierādīta. Dati nav pieejami.

Lietošanas veids

Piesardzības pasākumi pirms zāļu lietošanas vai rīkošanās ar tām.

Pirms lietošanas ļaujiet, lai Epoetin alfa HEXAL pilnšļirce sasniedz istabas temperatūru. Tas parasti ilgst no 15 līdz 30 minūtēm.

Tāpat kā citu injicējamu zāļu gadījumā pārbaudiet, vai šķīdumā nav saskatāmas daļiņas vai krāsas izmaiņas. Epoetin alfa HEXAL ir sterils, bet bez konservantiem un paredzēts tikai vienreizējai lietošanai. Ievadiet vajadzīgo daudzumu.

Simptomātiskas anēmijas ārstēšana pieaugušajiem ar hronisku nieru mazspēju

Pacientiem ar hronisku nieru mazspēju, kuriem pastāvīgi ir ievietots intravenozais katetrs (hemodialīzes pacientiem), vēlams Epoetin alfa HEXAL ievadīt intravenozi.

Ja pacientam nav ievietots intravenozais katetrs (pacientiem, kam vēl netiek veikta dialīze, un peritoneālās dialīzes pacientiem), Epoetin alfa HEXAL var ievadīt subkutānas injekcijas veidā.

Pieaugušu pacientu ar ķīmijterapijas izraisītu anēmiju ārstēšana

Epoetin alfa HEXAL jāievada subkutānas injekcijas veidā.

Pieaugušo autologās asins transfūzijas programmas pacientu ārstēšana, kuriem paredzēta operācija

Epoetin alfa HEXAL jāievada intravenozi.

Pieaugušo pacientu ārstēšana, kuriem ieplānota plaša ortopēdiska operācija

Epoetin alfa HEXAL jāievada subkutānas injekcijas veidā.

Simptomātiskas anēmijas ārstēšana pediatriskiem pacientiem ar hronisku nieru mazspēju, kas saņem hemodialīzi

Pediatriskiem pacientiem ar hronisku nieru mazspēju, kuriem pastāvīgi ir ievietots intravenozais katetrs (hemodialīzes pacientiem), vēlams Epoetin alfa HEXAL ievadīt intravenozi.

Intravenoza ievadīšana

Ievadiet vismaz divas līdz piecas minūtes, atkarībā no kopējās devas. Hemodialīzes pacientiem var tikt veikta bolus veida injekcija dialīzes laikā, izmantojot piemērotu venozo portu dialīzes sistēmā. Injekciju var veikt arī dialīzes beigās caur fistuladatas caurulīti, pēc tam ievadot 10 ml izotoniska sāļu šķīduma, lai izskalotu sistēmu un nodrošinātu optimālu līdzekļa ievadīšanu asinsritē (skatīt Devas, Pieaugušajiem hemodialīzes pacientiem).

Lēnāka ievadīšana ieteicama pacientiem ar „gripai līdzīgu” simptomu reakciju uz procedūru (skatīt 4.8. apakšpunktu).

Neievadiet Epoetin alfa HEXAL intravenozas infūzijas veidā vai maisījumā ar citu zāļu šķīdumiem (sīkāku informāciju skatīt 6.6. apakšpunktā).

Subkutāna ievadīšana

Maksimālais tilpums, ko parasti nevajadzētu pārsniegt vienā injekcijas vietā, ir 1ml. Lielāka tilpuma gadījumā injekcijai ieteicams izvēlēties vairāk nekā vienu vietu.

Injekcijas vajadzētu izdarīt ekstremitātēs vai vēdera priekšējā sienā.

Gadījumos, kad ārsts nosaka, ka pacients vai viņa aprūpētājs varētu Epoetin alfa HEXAL droši un efektīvi ievadīt subkutāni pašrocīgi, ir jāsniedz norādījumi par pareizu devu un ievadīšanu.

Norādījumi par to, kā pašam veikt Epoetin alfa HEXAL injekcijas ir sniegti lietošanas instrukcijas beigās.

4.3.Kontrindikācijas

-Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

-Pacienti, kuriem attīstījusies izolēta sarkanās rindas šūnu aplāzija (pure red cell aplasia - PRCA) pēc ārstēšanas ar jebkuru eritropoetīnu, nedrīkst saņemt Epoetin alfa HEXAL vai jebkuru citu eritropoetīnu (skatīt 4.4. apakšpunktu).

-Nekontrolēta hipertensija.

-Pacientiem, kuri papildus saņem Epoetin alfa HEXAL, ir jāņem vērā visas kontrindikācijas, kas saistītas ar autologās asins transfūzijas programmām.

Epoetin alfa HEXAL lietošana pacientiem, kuriem ieplānota nozīmīga plānveida ortopēdiska operācija un kuri nepiedalīsies autologās asins transfūzijas programmā, ir kontrindicēta, īpaši pacientiem ar smagu koronāro, perifēro artēriju, karotīdo vai cerebrālo asinsvadu slimību, ieskaitot pacientus ar nesenu miokarda infarktu vai insultu.

-Ķirurģiskiem pacientiem, kuri jebkura iemesla dēļ nevar saņemt atbilstošu antitrombotisku profilaksi.

4.4.Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Vispārēji

Visiem pacientiem, kuri saņem alfa epoetīnu, asinsspiediens ir rūpīgi jāmonitorē un, nepieciešamības gadījumā, jākontrolē. Alfa epoetīns neārstētas, nepietiekami ārstētas vai vāji kontrolētas hipertensijas gadījumā jālieto piesardzīgi. Var rasties nepieciešamība pievienot terapijai antihipertensīvos līdzekļus vai palielināt to devas. Ja asinsspiedienu nevar kontrolēt, alfa epoetīna lietošana ir jāpārtrauc.

Alfa epoetīna terapijas laikā arī pacientiem ar normālu vai zemu asinsspiedienu novērotas hipertoniskās krīzes ar encefalopātiju un krampjiem, kuru gadījumā bija nepieciešama tūlītēja ārsta konsultācija un intensīva terapija. Īpaši jāpievērš uzmanību pēkšņām durošām, migrēnai līdzīgām galvassāpēm, kas var būt brīdinošs simptoms (skatīt 4.8. apakšpunktu).

Pacientiem ar epilepsiju, epileptiskām lēkmēm anamnēzē vai slimībām, kurām raksturīga epileptiskās aktivitātes palielināšanās, piemēram, CNS infekcijām un metastāzēm galvas smadzenēs, alfa epoetīns ir jālieto piesardzīgi.

Pacientiem ar hronisku aknu mazspēju alfa epoetīns jālieto piesardzīgi. Alfa epoetīna drošums, lietojot pacientiem ar aknu disfunkciju, nav pierādīts.

Pacientiem ar ļaundabīgu audzēju, kuri saņem ESA, ir novērots palielināts asinsvadu trombotisku notikumu(thrombotic vascular events -TVE) sastopamības biežums (skatīt 4.8. apakšpunktu). Šie notikumi ietver venozas un arteriālas trombozes (tai skaitā dažas ar letālu iznākumu), piemēram, dziļo vēnu trombozi, plaušu artērijas emboliju, tīklenes trombozi un miokarda infarktu. Turklāt ziņots par cerebrovaskulāriem notikumiem (tai skaitā cerebrālu infarktu, cerebrālu hemorāģiju un transitoriskām išēmiskām lēkmēm).

Zināmais TVE risks ir rūpīgi jāizvērtē salīdzinājumā ar alfa epoetīna terapijas radītajiem ieguvumiem, it īpaši pacientiem ar TVE riska faktoriem, tai skaitā aptaukošanos un TVE gadījumiem anamnēzē (piem., dziļo vēnu tromboze, plaušu artērijas embolija un cerebrālo asinsvadu notikums).

Visiem pacientiem vajadzētu rūpīgi kontrolēt hemoglobīna līmeni, jo, ja pacienti indikācijas gadījumā saņem ārstēšanu, kad hemoglobīna koncentrācija pārsniedz koncentrācijas robežas, pastāv trombemboliju un letāla iznākuma risks.

Lietojot alfa epoetīnu, var būt mērena, no devas atkarīga trombocītu skaita palielināšanās normas robežās. Turpinot terapiju, tas pakāpeniski mazinās. Papildus ir saņemti ziņojumi par trombocitēmijas virs normas robežām gadījumiem. Pirmo 8 terapijas nedēļu laikā ir ieteicams regulāri noteikt trombocītu skaitu.

Visi pārējie anēmijas cēloņi (dzelzs, folātu vai B12 vitamīna deficīts, alumīnija intoksikācija, infekcija vai iekaisums, asiņu zudums, hemolīze un jebkādas etioloģijas kaulu smadzeņu fibroze) ir jāizmeklē un jāārstē pirms alfa epoetīna terapijas uzsākšanas, un lēmuma palielināt devu pieņemšanas. Vairumā gadījumu ferritīna līmenis serumā pazeminās līdz ar hematokrīta paaugstināšanos. Lai nodrošinātu

optimālu atbildes reakciju pēc alfa epoetīna lietošanas, jāpārliecinās par adekvātām dzelzs rezervēm un, nepieciešamības gadījumā, jālieto dzelzs papildterapija (skatīt 4.2. apakšpunktu):

-pacientiem ar hronisku nieru mazspēju dzelzs papildu lietošana (elementārā dzelzs no 200 līdz 300 mg/dienā perorāli pieaugušajiem un no 100 līdz 200 mg/dienā perorāli bērniem) ir ieteicama, ja seruma ferritīna līmenis ir mazāks par 100 ng/ml;

-pacientiem ar ļaundabīgu audzēju dzelzs papildu lietošana (elementārā dzelzs no 200 līdz 300 mg/dienā perorāli) ir ieteicama, ja transferīna piesaistīšanās ir mazāka par 20%.

-pacientiem, kuri piedalās autologās asins transfūzijas programmā, dzelzs papildu lietošana (elementārā dzelzs no 200 mg/dienā perorāli) ir jāuzsāk vairākas nedēļas pirms autologo asiņu iepriekšējas nodošanas, lai nodrošinātu lielas dzelzs rezerves pirms alfa epoetīna terapijas uzsākšanas un visa alfa epoetīna terapijas kursa laikā;

-pacientiem, kuriem ieplānota plaša ortopēdiska operācija, dzelzs papildu lietošana (elementārā dzelzs 200 mg/dienā perorāli) jāveic alfa epoetīna kursa laikā. Ja iespējams, lai nodrošinātu pietiekami lielas dzelzs rezerves, dzelzs papildu lietošana jāuzsāk pirms alfa epoetīna terapijas.

Ļoti reti ar alfa epoetīnu ārstētiem pacientiem ir novērota porfīrijas attīstība vai tās paasinājums. Pacientiem ar porfīriju alfa epoetīna lietošanā ir jāievēro piesardzība.

Lai uzlabotu eritropoēzi stimulējošo aģentu (ESA) izsekojamību, ievadītā ESA nosaukums skaidri jāieraksta (vai jānorāda) pacienta failā.

Pacientiem vienu ESA var nomainīt ar citu tikai tad, ja tiek nodrošināta adekvāta medicīniskā uzraudzība.

Izolēta sarkanās rindas šūnu aplāzija (PRCA)

Ar antivielām saistīta PRCA sastopama pēc mēnešiem un gadiem ilgas subkutānas epoetīna terapijas galvenokārt pacientiem ar hronisku nieru mazspēju. Ir saņemti arī ziņojumi par saslimšanas gadījumiem ar interferonu un ribavarīnu ārstētiem C hepatīta pacientiem, ja vienlaicīgi ir lietots ESA. Nav apstiprināta alfa epoetīna lietošana anēmijas ārstēšanai saistībā ar C hepatītu.

Pacientiem, kuriem pēkšņi novēro efektivitātes samazināšanos, uz ko norāda hemoglobīna līmeņa kritums (1 līdz 2 g/dl vai 0,62 līdz 1,25 mmol/l mēnesī), ar pieaugošu vajadzību pēc transfūzijām, jānosaka retikulocītu skaits un jāizvērtē iespējamie tipiskie neefektivitātes cēloņi (piem., dzelzs, folātu vai B12 vitamīna deficīts, intoksikācija ar alumīniju, infekcija vai iekaisums, asiņu zudums, hemolīze un jebkādas etioloģijas kaulu smadzeņu fibroze).

Var būt nepieciešams pārtraukt alfa epoetīna terapiju un veikt antieritropoetīna antivielu testu, ja novēro paradoksālu hemoglobīna līmeņa pazemināšanos un attīstās smaga anēmija ar zemu retikulocītu skaitu. Ir jāveic kaulu smadzeņu izmeklēšana, lai diagnosticētu PRCA.

Krusteniskās reakcijas riska dēļ nedrīkst uzsākt ārstēšanu ar kādu citu ESA.

Simptomātiskas anēmijas ārstēšana pieaugušiem un pediatriskiem pacientiem ar hronisku nieru mazspēju

Hroniskas nieru mazspējas pacientiem, kuri terapijā saņem alfa epoetīnu, līdz stabilas hemoglobīna koncentrācijas sasniegšanai regulāri jānosaka hemoglobīna līmenis, pēc tam koncentrācija jānosaka periodiski.

Hroniskas nieru mazspējas pacientiem hemoglobīna līmeņa paaugstināšanās tempam vajadzētu būt aptuveni 1 g/dl (0,62 mmol/l) mēnesī un tas nedrīkstētu pārsniegt 2 g/dl (1,25 mmol/l) mēnesī, lai mazinātu hipertensijas progresēšanas risku.

Pacientiem ar hronisku nieru mazspēju uzturošā hemoglobīna koncentrācija nedrīkst pārsniegt hemoglobīna koncentrācijas robežu augstāko vērtību, kas norādīta 4.2. apakšpunktā. Klīniskos

pētījumos tika novērots paaugstināts nāves un smagu kardiovaskulāru notikumu risks, kad tika lietoti ESA, lai sasniegtu hemoglobīna koncentrāciju virs 12 g/dl (7,5 mmol/l).

Kontrolētos klīniskajos pētījumos netika novērotas būtiskas priekšrocības epoetīnu lietošanai, kad hemoglobīna koncentrācija palielinājās virs līmeņa, kas nepieciešams anēmijas simptomu kontrolei un asins transfūzijas novēršanai.

Jāievēro piesardzība, palielinot Epoetin alfa HEXAL devas pacientiem ar hronisku nieru mazspēju, jo lielas kumulatīvās epoetīna devas var būt saistītas ar palielinātu mirstības, nopietnu kardiovaskulāru un cerebrovaskulāru notikumu risku. Pacientiem, kuriem hemoglobīns nepietiekami reaģē uz epoetīnu terapiju, jāapsver citi nepietiekamas atbildes reakcijas iemesli (skatīt 4.2. un 5.1. apakšpunktu).

Hroniskas nieru mazspējas pacienti, kuri alfa epoetīnus terapijā saņem subkutāni, regulāri jānovēro, lai noteiktu, vai nesamazinās efektivitāte, kas tiek definēta kā neesoša vai pavājināta reakcija uz alfa epoteīnu terapiju pacientiem, kam iepriekš reakcija uz šādu terapiju bija pietiekama. Uz to norāda hemoglobīna līmeņa ilgstoša pazemināšanās, neskatoties uz alfa epoteīnu devas palielināšanu (skatīt 4.8. apakšpunktu).

Daži pacienti ar garākiem intervāliem starp alfa epoetīna devu lietošanas reizēm (lietošanas reizes retāk nekā reizi nedēļā) var neuzturēt pietiekamu hemoglobīna līmeni (skatīt 5.1. apakšpunktu), un tiem var būt nepieciešams palielināt alfa epoetīna devu. Hemoglobīna līmenis ir regulāri jākontrolē.

Hemodialīzes pacientiem, īpaši tiem, kuriem ir tieksme uz hipotensiju vai kuriem ir arteriovenozās fistulas komplikācijas (piem., stenozes, aneirismas u.c.), ir novērotas šunta trombozes. Šiem pacientiem ieteicama agrīna šunta revīzija un trombozes profilakse, lietojot, piemēram, acetilsalicilskābi.

Atsevišķos gadījumos ir novērota hiperkaliēmija, lai gan cēloņsakarība nav noskaidrota. Hroniskas nieru mazspējas pacientiem ir jānosaka seruma elektrolīti. Ja ir noteikts paaugstināts vai pieaugošs kālija līmenis, tad papildus adekvātai hiperkaliēmijas ārstēšanai ir jāapsver alfa epoetīna ievadīšanas pārtraukšana līdz tiek koriģēts kālija līmenis serumā.

Alfa epoetīna terapijas kursa laikā hemodialīzes brīdī bieži ir nepieciešama palielināta heparīna deva, sakarā ar paaugstinātu hematokrītu. Ja heparinizācija nav pietiekama, ir iespējama dialīzes sistēmas oklūzija.

Pamatojoties uz pieejamo informāciju, anēmijas korekcija ar alfa epoetīnu pieaugušajiem pacientiem ar nieru mazspēju, kas vēl nav saņēmuši dialīzi, nepalielina nieru mazspējas pasliktināšanās ātrumu.

Pacientu ar ķīmijterapijas izraisītu anēmiju ārstēšana

Vēža pacientiem, kuri terapijā saņem alfa epoetīnu, līdz stabilas hemoglobīna koncentrācijas sasniegšanai regulāri jānosaka hemoglobīna līmenis, pēc tam koncentrācija jānosaka periodiski.

Epoetīni ir augšanas faktori, kas primāri stimulē eritrocītu veidošanos. Eritropoetīna receptori var atrasties uz dažādu audzēja šūnu virsmām. Tāpat kā tas ir ar visiem augšanas faktoriem, arī par epoetīniem pastāv uzskats, ka tie var stimulēt audzēju attīstību. Nevar izslēgt ESA lomu audzēja progresēšanā vai samazinātā dzīvildzē bez audzēja progresēšanas. Kontrolētos klīniskos pētījumos alfa epoetīna un citu ESA lietošanu saistīja ar samazinātu audzēja lokāli reģionālo kontroli vai samazinātu kopējo dzīvildzi:

-samazināta slimības lokāli reģionālā kontrole pacientiem ar progresējušu galvas un kakla ļaundabīgu audzēju, kuri saņēma staru terapiju, kad lietošanas mērķis bija panākt hemoglobīna koncentrācijas līmeni, kas augstāks par 14 g/dl (8,7 mmol/l),

-samazināja kopējo dzīvildzi un palielināja mirstību, slimībai progresējot 4 mēnešu laikā pacientēm ar metastatisku krūts vēzi, kuras saņēma ķīmijterapiju, kad lietošanas mērķis bija panākt hemoglobīna koncentrāciju robežās no 12 līdz 14 g/dl (no 7,5 līdz 8,7 mmol/l),

-palielināja mirstības risku pacientiem ar aktīvu ļaundabīgu saslimšanu, kuri nesaņēma ne ķīmijterapiju, ne staru terapiju, kad lietošanas mērķis bijis panākt hemoglobīna koncentrācijas līmeni 12 g/dl (7,5 mmol/l). ESA nav indicēts lietošanai šai pacientu grupai,

-veicot primāro analīzi, tika konstatēts slimības progresēšanas vai mirstības riska pieaugums par 9% alfa epoetīna un standarta aprūpes (standard of care – SOC) grupā, kā arī statistiski nevar izslēgt riska pieaugumu par 15% pacientēm ar metastātisku krūts vēzi, kuras saņēma ķīmijterapiju, kad lietošanas mērķis bija panākt hemoglobīna koncentrāciju robežās no 10 līdz 12 g/dl (no 6,2 līdz 7,5 mmol/l).

Ņemot vērā iepriekš minēto, dažās klīniskās situācijās asins transfūziju vajadzētu izmantot kā izvēles ārstēšanas metodi, ārstējot anēmiju pacientiem ar ļaundabīgu audzēju. Lēmumam par rekombinantā eritropoetīna terapiju jābūt pamatotam ar ieguvuma-riska novērtējumu, un tā pieņemšanā jāpiedalās katram pacientam individuāli, ņemot vērā specifisko klīnisko situāciju. Veicot šo novērtējumu, jāņem vērā šādi faktori: audzēja veids un stadija; anēmijas pakāpe; paredzamā dzīvildze; vide, kurā pacients tiek ārstēts, un pacienta izvēle (skatīt 5.1. apakšpunktu).

Ļaundabīga audzēja pacientiem, kuri saņem ķīmijterapiju, ir jāņem vērā 2-3 nedēļu nobīde starp ESA ievadīšanu un eritropoetīna inducētu eritrocītu parādīšanos, novērtējot, vai alfa epoetīna terapija ir pietiekama (pacientam ir risks saņemt transfūziju).

Pacienti, kuriem paredzēta operācija un autologās asins transfūzijas programma

Jāņem vērā visi īpašie brīdinājumi un īpašie piesardzības pasākumi, kas saistīti ar autologās asins transfūzijas programmu, īpaši par asins tilpuma aizvietošanu.

Pacienti, kuriem ieplānota plaša plānveida ortopēdiska operācija

Pirmsoperācijas periodā vienmēr jāizmanto laba asiņu pārvaldības prakse.

Pacientiem, kuriem ieplānota plaša plānveida ortopēdiska operācija, ir jāsaņem adekvāta prettrombozes profilakse, jo ķirurģiskiem pacientiem var attīstīties trombotiski un vaskulāri notikumi, īpaši pacientiem ar sirds-asinsvadu sistēmas slimībām. Turklāt, īpaša piesardzība ir jāievēro pacientiem ar noslieci uz DVT. Pacientiem ar sākotnējo hemoglobīna līmeni > 13 g/dl (> 8,1 mmol/l) nevar izslēgt iespējamību, ka alfa epoetīna terapija palielinās pēcoperācijas trombotisku/vaskulāru notikumu risku. Tādēļ alfa epoetīnu nedrīkst lietot pacientiem ar sākotnējo hemoglobīna līmeni

> 13 g/dl (> 8,1 mmol/l).

Palīgvielas

Šīs zāļes satur mazāk par 1 mmol nātrija (23 mg) katrā pilnšļircē, - būtībā tās ir „nātriju nesaturošas”.

4.5.Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Nav pierādījumu, kas apstiprinātu, ka alfa epoetīna lietošana ietekmē citu zāļu metabolismu. Zāles, kas samazina eritropoēzi, var samazināt atbildes reakciju pret alfa epoetīnu.

Tā kā ciklosporīns piesaistās pie eritrocītiem (red blood cells – RBC), ir iespējama zāļu mijiedarbība. Ja alfa epoetīnu lieto vienlaicīgi ar ciklosporīnu, jāmonitorē ciklosporīna līmenis asinīs un ciklosporīna deva, kas jāpiemēro hematokrīta pieaugumam.

Nav pierādījumu, kas apstiprinātu, ka pastāv alfa epoetīna mijiedarbība ar granulocītu koloniju stimulējošo faktoru (G-CSF) vai granulocītu makrofāgu koloniju stimulējošo faktoru (GM-CSF), pētot hematoloģisko diferenciāciju vai proliferāciju audzēja biopsijas paraugos in vitro.

Pieaugušai sievietei ar metastātisku krūts vēzi vienlaicīgi lietojot 6 mg/kg trastuzumaba un 40 000 SV/ml alfa epoetīna, netika konstatēta ietekme uz trastuzumaba farmakokinētiku.

4.6.Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Dati par alfa epoetīna lietošanu grūtniecības laikā ir ierobežoti vai nav pieejami. Pētījumi ar dzīvniekiem pierāda reproduktīvo toksicitāti (skatīt 5.3. apakšpunktu). Līdz ar to, alfa epoetīnu grūtniecības laikā būtu jālieto tikai tad, ja potenciālais ieguvums atsver potenciālo risku auglim. Alfa epoetīna lietošana nav ieteicama pacientēm, kurām ir jāveic operācija un kas ir grūtnieces un piedalās autologās asins transfūzijas programmā.

Barošana ar krūti

Nav zināms, vai eksogēnais alfa epoetīns izdalās cilvēka pienā. Alfa epoetīns barošanas ar krūti periodā jālieto piesardzīgi. Lēmums pārtraukt barošanu ar krūti vai pārtraukt/atturēties no terapijas ar alfa epoetīnu jāpieņem, izvērtējot krūts barošanas ieguvumu bērnam un ieguvumu no terapijas sievietei.

Alfa epoetīna lietošana nav ieteicama ķirurģiskām pacientēm, kuras baro bērnu ar krūti un piedalās autologās asins transfūzijas programmā.

Fertilitāte

Pētījumi par iespējamo alfa epoetīna ietekmi uz vīriešu vai sieviešu fertilitāti nav veikti.

4.7.Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Epoetin alfa HEXAL neietekmē vai nenozīmīgi ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismusNav veikti pētījumi, lai novērtētu ietekmi uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

4.8.Nevēlamās blakusparādības

Kopsavilkums par drošumu

Visbiežāk sastopamā zāļu blakusparādība alfa epoetīna terapijas laikā ir no devas atkarīga asinsspiediena paaugstināšanās vai jau esošas hipertensijas stāvokļa pasliktināšanās. Jāveic asinsspiediena kontrole, īpaši terapijas sākumā (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Alfa epoetīna klīniskajos pētījumos visbiežāk sastopamās zāļu blakusparādības: caureja, slikta dūša, vemšana, drudzis un galvassāpes. Gripai līdzīgi simptomi īpaši bieži var attīstīties ārstēšanas sākumā.

Par sastrēgumu elpošanas ceļos, kas ietver augšējo elpošanas ceļu sastrēguma notikumus, aizliktu degunu un nazofaringītu, ziņots pētījumos par garākiem intervāliem starp devu lietošanas reizēm pieaugušiem pacientiem ar nieru mazspēju, kuriem vēl neveic dialīzi.

Pacientiem, kuri saņem ESA, ir novērots palielināts asinsvadu trombotisku notikumu (thrombotic vascular events –TVE) sastopamības biežums (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Blakusparādību saraksts tabulas veidā

Alfa epoetīna vispārējo drošuma profilu izvērtēja 1 992 personām ar anēmiju no kopumā

3 262 personām, kuras piedalījās 23 randomizētos, dubultaklos, ar placebo vai standarta aprūpi kontrolētos pētījumos. Izvērtēšanā tika iekļautas 228 personas ar HNM, kuras ārstēšanā saņēma alfa epoetīnu no 4 hroniskas nieru mazspējas pētījumiem (2 pētījumi pirms dialīzes periodā

[N = 131 persona ar hronisku nieru mazspēju, kura saņēma terapiju] un 2 pētījumi dialīzes periodā [N = 97 personas ar HNM, kuras saņēma terapiju]; 1 404 personas ar vēzi, kuras saņēma terapiju, no 16 pētījumiem ar ķīmijterapijas izraisītu anēmiju; 147 personas, kuras saņēma terapiju, no

2 pētījumiem pacientiem, kuriem paredzēta autologo asiņu transfūzija, un 213 personas, kuras saņēma terapiju, no 1 pētījuma perioperatīvā periodā. Par zāļu blakusparādībām ziņoja ≥ 1% personu, kura šajos pētījumos ārstēšanā saņēma alfa epoetīnu, un tās ir apkopotas turpmākajā tabulā.

Biežuma definīcijas: ļoti bieži (≥ 1/10); bieži (≥ 1/100 līdz < 1/10); retāk (≥ 1/1 000 līdz < 1/100); reti (≥ 1/10 000 līdz < 1/1 000); ļoti reti (< 1/10 000), nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem).

Orgānu

Biežums

 

 

 

 

 

sistēmu

 

 

 

 

 

 

klasifikācija

 

 

 

 

 

 

 

Ļoti bieži

Bieži

Retāk

Reti

Ļoti reti

Nav zināmi

Asins un

 

 

 

 

Eritropoetīna

 

limfātiskās

 

 

 

 

antivielu izraisīta,

 

sistēmas

 

 

 

 

izolēta sarkanās

 

traucējumi

 

 

 

 

rindas šūnu

 

 

 

 

 

 

aplāzija1,4,

 

 

 

 

 

 

trombocitēmija1

 

Vielmaiņas un

 

 

Hiperkaliēmija2

 

 

 

uztures

 

 

 

 

 

 

traucējumi

 

 

 

 

 

 

Imūnās

 

 

 

 

 

Anafilaktiska

sistēmas

 

 

 

 

 

reakcija4,

traucējumi

 

 

 

 

 

paaugstināta

 

 

 

 

 

 

jutība4

Nervu

 

Galvassāpes

Krampji

 

 

 

sistēmas

 

 

 

 

 

 

traucējumi

 

 

 

 

 

 

Asinsvadu

 

Venozas un

 

 

 

Hipertoniskā

sistēmas

 

arteriālas

 

 

 

krīze4

traucējumi

 

trombozes3,

 

 

 

 

 

 

hipertensija

 

 

 

 

Elpošanas

 

Klepus

Elpceļu

 

 

 

sistēmas

 

 

gļotādas tūska

 

 

 

traucējumi,

 

 

 

 

 

 

krūšu kurvja

 

 

 

 

 

 

un videnes

 

 

 

 

 

 

slimības

 

 

 

 

 

 

Kuņģa-zarnu

Caureja,

 

 

 

 

 

trakta

slikta

 

 

 

 

 

traucējumi

dūša,

 

 

 

 

 

 

vemšana

 

 

 

 

 

Ādas un

 

Izsitumi

 

 

 

Angioedēma4,

zemādas audu

 

 

 

 

 

nātrene4

bojājumi

 

 

 

 

 

 

Skeleta-

 

Artralģija,

 

 

 

 

muskuļu un

 

kaulu sāpes,

 

 

 

 

saistaudu

 

mialģija,

 

 

 

 

sistēmas

 

sāpes

 

 

 

 

bojājumi

 

ekstremitātē

 

 

 

 

Iedzimtas,

 

 

 

 

 

Porfīrija4

pārmantotas

 

 

 

 

 

 

un ģenētiskas

 

 

 

 

 

 

izcelsmes

 

 

 

 

 

 

traucējumi

 

 

 

 

 

 

Vispārēji

Drudzis

Drebuļi,

 

 

 

Zāļu

traucējumi un

 

gripai līdzīgi

 

 

 

neefektivitāte4

reakcijas

 

simptomi,

 

 

 

 

ievadīšanas

 

reakcija

 

 

 

 

vietā

 

injekcijas

 

 

 

 

 

 

vietā,

 

 

 

 

 

 

perifēra

 

 

 

 

tūska

1 Konstatēts pēcreģistrācijas periodā, un biežuma kategorija noteikta atbilstoši spontāno ziņojumu biežumam

2 Bieži dialīzes pacientiem

3 Ietver arteriālus un venozus, letālus un neletālus notikumus, piemēram, dziļo vēnu trombozi, plaušu artērijas emboliju, tīklenes trombozi, arteriālu trombozi (tai skaitā miokarda infarktu), cerebrovaskulārus notikumus (tai skaitā cerebrālu infarktu un cerebrālu hemorāģiju), transitoriskas išēmiskas lēkmes un šunta trombozi (tai skaitā dialīzes aprīkojuma) un trombozi arteriovenozā šunta aneirismās

4 Aprakstīti turpmākajā sadaļā un/vai 4.4. apakšpunktā.

Atsevišķu blakusparādību apraksts

Ziņots par paaugstinātas jutības reakcijām, tai skaitā izsitumiem (tai skaitā nātreni), anafilaktisku reakciju un angioedēmu (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Alfa epoetīna terapijas laikā arī pacientiem ar normālu vai zemu asinsspiedienu novērotas hipertoniskās krīzes ar encefalopātiju un krampjiem, kuru gadījumā bija nepieciešama tūlītēja ārsta konsultācija un intensīva terapija. Īpaši jāpievērš uzmanību pēkšņām durošām, migrēnai līdzīgām galvassāpēm, kas var būt brīdinošs simptoms (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Ļoti retos gadījumos ziņots par antivielu izraisītu, izolētu sarkanās rindas šūnu aplāziju

(< 1/10 000 gadījums pacienta gadā), kas attīstās vairākus mēnešus vai gadus pēc alfa epoetīna terapijas (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Pediatriskā populācija ar hronisku nieru mazspēju, kas saņem hemodialīzi

Dati par pediatriskiem pacientiem ar hronisku nieru mazspēju, kuri saņem hemodialīzi klīniskos pētījumos un pēcreģistrācijas periodā, ir ierobežoti. Šai populācijai nav ziņots par pediatriskiem pacientiem specifiskām nevēlamām blakusparādībām, kuras nebūtu minētas iepriekšējā tabulā, vai blakusparādībām, kas neatbilstu pamatslimībai.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvuma/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

4.9.Pārdozēšana

Alfa epoetīna terapeitiskais indekss ir ļoti plašs. Alfa epoetīna pārdozēšanas rezultātā varētu vērot hormona farmakoloģiskās darbības pastiprināšanos. Pārmērīgi augsta hemoglobīna līmeņa gadījumā varētu veikt flebotomiju. Nepieciešamības gadījumā jānodrošina papildu uzturošā terapija.

5.FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1.Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: citi antianēmiski līdzekļi, eritropoetīns, ATĶ kods: B03XA01.

Epoetin alfa HEXAL ir līdzīgas bioloģiskas izcelsmes zāles. Sīkāka informācija ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.

Darbības mehānisms

Eritropoetīns (EPO) ir glikoproteīnu grupas hormons, kas galvenokārt veidojas nierēs, reaģējot uz hipoksiju, un tas ir galvenais eritrocītu (red blood cell – RBC) veidošanas regulators. EPO ir iesaistīts visās eritroīdo šūnu attīstības fāzēs, un, galvenokārt, tas ietekmē eritroīdo šūnu priekštečus. Pēc tam,

kad EPO saistās ar šūnas virsmas receptoru, tas aktivē signāla pārnešanas ceļus, kas kavē apoptozi un stimulē eritroīdo šūnu proliferāciju.

Rekombinanto cilvēka EPO (alfa epoetīnu), kas veidojas Ķīnas kāmju olnīcu šūnās, veido

165 aminoskābju rinda, kas ir identiska cilvēka urīna EPO – abus savienojumus nevar atšķirt ar funkcionālām analīzēm. Eritropoetīna molekulārais svars ir 32 000 līdz 40 000 daltoni.

Eritropoetīns ir augšanas faktors, kas galvenokārt stimulē eritrocītu veidošanos. Eritropoetīna receptori var atrasties uz dažādu audzēju šūnu virsmām.

Farmakodinamiskā iedarbība

Veseli brīvprātīgie

Pēc vienreizēju alfa epoetīna devu (no 20 000 līdz 160 000 SV subkutāni) ievadīšanas tika konstatēts, ka pētītajiem farmakodinamikas marķieriem, tai skaitā, retikulocītiem, RBC un hemoglobīnam, raksturīga no devas atkarīga atbildes reakcija. Retikulocītu procentuālā daudzuma izmaiņas raksturoja skaidri definēts koncentrācijas-laika profils ar rādītāja maksimumu un samazināšanos līdz sākotnējam stāvoklim. RBC un hemoglobīna profils bija nedaudz neskaidrāk definēts. Kopumā visi farmakodinamikas marķieri pieauga lineāri, maksimālo atbildes reakciju sasniedzot pie vislielākās devas.

Turpmākos farmakodinamikas pētījumos tika salīdzināta deva 40 000 SV vienu reizi nedēļā ar devu 150 SV/kg 3 reizes nedēļā. Neskatoties uz atšķirībām koncentrācijas-laika profilos, farmakodinamiskā atbildes reakcija (ko noteica pēc izmaiņām retikulocītu procentuālajā daudzumā, hemoglobīna koncentrācijā un kopējo RBC daudzumā) šīm lietošanas shēmām bija līdzīga. Papildu pētījumos salīdzināja lietošanas shēmu 40 000 SV alfa epoetīna vienu reizi nedēļā ar lietošanu divas reizes nedēļā devā no 80 000 līdz 120 000 SV subkutāni. Kopumā, pamatojoties uz šo farmakokinētisko pētījumu rezultātiem veseliem brīvprātīgajiem, šķiet, ka dozēšanas shēma 40 000 SV vienu reizi nedēļā ir efektīvāka RBC produkcijā, nekā dozēšanas shēmas divas reizes nedēļā, neskatoties uz novēroto līdzīgo retikulocītu produkciju, lietojot devu vienu reizi nedēļā un divas reizes nedēļā.

Hroniska nieru mazspēja

Pierādīts, ka alfa epoetīns stimulē eritropoēzi HNM pacientiem ar anēmiju, tai skaitā pacientiem, kuri saņem dialīzi, un pacientiem pirmsdialīzes periodā. Pirmais rādītājs, kas liecina par atbildes reakciju uz alfa epoetīna, ir retikulocītu skaita pieaugums 10 dienās, tam seko eritrocītu skaita, hemoglobīna un hematokrīta pieaugums parasti 2 līdz 6 nedēļu laikā. Hemoglobīna atbildes reakcija dažādiem pacientiem atšķiras, un to var ietekmēt dzelzs rezerves un blakusslimības.

Ķīmijterapijas izraisīta anēmija

Konstatēts, ka vēža pacientiem ar anēmiju, kas saņem ķīmijterapiju, alfa epoetīna lietošana 3 reizes nedēļā vai vienu reizi nedēļā pēc pirmā terapijas mēneša palielina hemoglobīna koncentrāciju un samazina nepieciešamību pēc transfūzijām.

Pētījumā, kurā veseliem brīvprātīgajiem un vēža pacientiem ar anēmiju salīdzināja dozēšanas shēmu 150 SV/kg 3 reizes nedēļā ar dozēšanas shēmu 40 000 SV vienu reizi nedēļā, tika konstatēts, ka retikulocītu procentuālā daudzuma, hemoglobīna un kopējā eritrocītu skaita izmaiņu profili bija līdzīgi abām dozēšanas shēmām un abām pacientu grupām – veseliem brīvprātīgajiem un vēža pacientiem ar anēmiju. Attiecīgo farmakodinamikas rādītāju AUC bija līdzīgas dozēšanas režīmiem 150 SV/kg

3 reizes nedēļā un dozēšanas režīmam 40 000 SV vienu reizi nedēļā gan veseliem brīvprātīgajiem, gan vēža pacientiem ar anēmiju.

Pieaugušie autologās asins transfūzijas programmas pacienti, kam paredzēta operācija

Pierādīts, ka alfa epoetīns stimulē eritrocītu veidošanos, lai palielinātu iegūto autologo asiņu daudzumu un ierobežotu hemoglobīna samazināšanos pieaugušiem pacientiem, kuriem ieplānota plaša operācija un kuriem nav paredzama nepieciešamā asins daudzuma iepriekšēja iegūšana pilnā apjomā. Vislielāko ietekmi novēroja pacientiem ar zemu hemoglobīnu (≤ 13 g/dl).

Pieaugušo pacientu, kuriem ieplānota plaša ortopēdiska operācija, ārstēšana

Pierādīts, ka alfa epoetīns samazina alogēno transfūziju risku un paātrina eritropoēzes atjaunošanos (palielinās hemoglobīna līmenis, hematokrīta līmenis un retikulocītu skaits) pacientiem, kuriem ieplānota plaša ortopēdiska operācija un kuru hemoglobīns pirms ārstēšanas ir robežās no > 10 līdz ≤ 13 g/dl.

Klīniskā efektivitāte un drošums

Hroniska nieru mazspēja

Alfa epoetīns ir pētīts klīniskajos pētījumos pieaugušiem HNM pacientiem ar anēmiju, tai skaitā pacientiem, kuri saņem hemodialīzi, un pacientiem pirmshemodialīzes periodā, lai ārstētu anēmiju un uzturētu hematokrītu mērķa koncentrācijas robežās no 30 līdz 36%.

Klīniskajos pētījumos, lietojot sākotnējās devas no 50 līdz 150 SV/kg trīs reizes nedēļā, aptuveni 95% pacientu novēroja labu atbildes reakciju un klīniski būtisku hematokrīta pieaugumu. Pēc aptuveni diviem terapijas mēnešiem gandrīz nevienam pacientam nebija nepieciešamas transfūzijas. Pēc mērķa hematokrīta sasniegšanas uzturošo devu pielāgoja katram pacientam individuāli.

Trīs lielos klīniskos pētījumos pieaugušiem pacientiem, kuri saņēma dialīzi, vidējā uzturošā deva, kas bija nepieciešama, lai uzturētu hematokrītu robežās no 30 līdz 36%, bija aptuveni 75 SV/kg 3 reizes nedēļā.

Dubultaklā, placebo kontrolētā, daudzcentru dzīves kvalitātes pētījumā HNM pacientiem, kuri saņēma hemodialīzi, pacientiem alfa epoetīna grupā pēc sešiem terapijas mēnešiem tika konstatēta klīniski būtiska un statistiski ticama uzlabošanās salīdzinājumā ar pacientiem placebo grupā, novērtējot nogurumu, fiziskos simptomus, attiecību kvalitāti un depresiju (Kidney Disease Questionnaire – Nieru slimību anketa). Pacienti no alfa epoetīna grupas tika iekļauti arī atklātā pētījuma pagarinājumā, kurā novēroja viņu dzīves kvalitātes uzlabošanos, kas saglabājās vēl 12 mēnešus.

Pieaugušie ar nieru mazspēju, kuriem vēl netiek veikta dialīze

Klīniskajos pētījumos pacientiem ar HNM, kuriem vēl netiek veikta dialīze, vidējais alfa epoetīna terapijas ilgums bija gandrīz pieci mēneši. Šo pacientu atbildes reakcija uz alfa epoetīna terapiju bija līdzīga atbildes reakcijai pacientiem, kuri saņēma dialīzi. Pacientiem ar HNM, kuriem vēl netiek veikta dialīze, konstatēja no devas atkarīgu un stabilu hematokrīta pieaugumu, ievadot alfa epoetīnu vai nu intravenozi, vai subkutāni. Abu alfa epoetīna lietošanas veidu gadījumā novēroja līdzīgu hematokrīta pieaugumu. Turklāt tika konstatēts, ka, lietojot alfa epoetīnu devas diapazonā no 75 līdz 150 SV/kg nedēļā, hematokrīts saglabājās robežās no 36 līdz 38% laika periodā līdz sešiem mēnešiem.

2 pētījumos ar pagarinātu intervālu starp alfa epoetīna devu lietošanas reizēm (3 reizes nedēļā, vienu reizi nedēļā, vienu reizi 2 nedēļās un vienu reizi 4 nedēļās) dažiem pacientiem ar garāku intervālu starp devām netika nodrošināts pietiekams hemoglobīna līmenis un viņi sasniedza protokolā definētos hemoglobīna kritērijus pētījuma pārtraukšanai (0% pacientu grupā, kuri terapiju lietoja vienu reizi nedēļā, 3,7% pacientu grupā, kas terapiju lietoja vienu reizi 2 nedēļās un 3,3% pacientu grupā, kuri terapiju lietoja vienu reizi 4 nedēļās).

Randomizētā prospektīvā pētījumā izvērtēja 1 432 pacientus ar hronisku nieru mazspēju un anēmiju, kuriem vēl netiek veikta dialīze. Pacienti tika iedalīti alfa epoetīna terapijas grupā, kuras mērķis bija hemoglobīna līmenis 13,5 g/dl (augstāks nekā ieteicamais hemoglobīna koncentrācijas līmenis), vai grupā, kuras mērķis bija 11,3 g/dl. Grupā, kurā bija augstāks hemoglobīns,125 (18%) no

715 pacientiem attīstījās nopietns kardiovaskulārs notikums (nāve, miokarda infarkts, insults vai hospitalizācija sastrēguma sirds mazspējas dēļ) salīdzinājumā ar 97 (14%) no 717 pacientiem grupā, kurā bija zemāks hemoglobīns (riska attiecība [hazard ratio – HR] 1,3, 95% TI: 1,0, 1,7, p = 0,03).

Hroniskas nieru mazspējas pacientiem (kuriem tiek veikta dialīze un kuriem netiek veikta dialīze, pacientiem, kuri slimo ar diabētu un kuri neslimo ar diabētu) tika veikta apkopoto ESA klīnisko pētījumu post-hoc analīze. Tika konstatēts, ka lielu kumulatīvo ESA devu lietošana ir saistīta ar riska pieauguma tendenci attiecībā uz jebkādas etioloģijas nāvi, kardiovaskulāriem un cerebrovaskulāriem notikumiem neatkarīgi no diabēta vai dialīzes statusa (skatīt 4.2. un 4.4. apakšpunktu).

Pacientu ar ķīmijterapijas izraisītu anēmiju ārstēšana

Alfa epoetīns ir pētīts klīniskajos pētījumos pieaugušiem vēža pacientiem ar anēmiju un limfoīdiem vai norobežotiem audzējiem, kā arī pacientiem, kuri lieto dažādas ķīmijterapijas shēmas, tai skaitā platīnu saturošas un platīnu nesaturošas shēmas. Šajos pētījumos tika pierādīts, ka, ievadot alfa epoetīnu 3 reizes nedēļā un vienu reizi nedēļā, pēc pirmā terapijas mēneša vēža pacientiem ar anēmiju palielinās hemoglobīns un samazinās nepieciešamība pēc transfūzijām. Dažos pētījumos pēc dubultaklās fāzes sekoja atklātā fāze, kuras laikā visi pacienti saņēma alfa epoetīnu, un šīs fāzes laikā tika konstatēta iedarbības saglabāšanās.

Pieejamie dati liecina, ka pacienti ar hematoloģiskiem ļaundabīgiem audzējiem un norobežotiem audzējiem reaģē uz alfa epoetīnu līdzvērtīgi, kā arī līdzvērtīgu atbildes reakciju uz alfa epoetīna terapiju novēro pacientiem ar audzēja infiltrāciju kaulu smadzenēs un pacientiem, kuriem šādas infiltrācijas nav. Līdzvērtīgu ķīmijterapijas intensitāti alfa epoetīna un placebo grupās ķīmijterapijas pētījumos pierādīja ar līdzīgu laukumu zem neitrofilo leikocītu-laika līknes pacientiem alfa terapijas grupā un pacientiem placebo grupā, kā arī ar līdzīgu pacientu proporciju alfa epoetīna un placebo grupās, kuriem absolūtais neitrofilo leikocītu skaits bija zemāks par 1 000 un 500 šūnām/µl.

Prospektīvā, randomizētā, dubultmaskētā, placebo kontrolētā pētījumā, kurā piedalījās 375 anēmiski pacienti ar dažādām nemieloīdām malignitātēm, kuri saņēma ķīmijterapiju bez platīna, novēroja nozīmīgu ar anēmiju saistīto parādību mazināšanos (piem., vājums, samazināta enerģija un aktivitāšu samazināšanās), pārbaudei izmantojot šādus mērījumus un skalas: Vēža terapijas anēmijas funkcionālā novērtējuma (Functional Assessment of Cancer Therapy-Anaemia FACT-An) vispārējā skala, FACT-An noguruma skala un Vēža lineārā analoga skala (Cancer Linear Analogue Scale - CLAS). Divos mazākos randomizētos, placebo kontrolētos pētījumos neizdevās uzrādīt ievērojamu dzīves kvalitātes uzlabošanos pēc EORTC-QLQ-C30 skalas vai CLAS.

Dzīvildze un audzēju progresēšana ir pētīta piecos apjomīgos kontrolētos pētījumos, kuros kopā tika iesaistīti 2 833 pacienti; no tiem četri bija dubultmaskēti placebo kontrolēti un viens atklāts pētījums. Pētījumos tika uzņemti pacienti, kuri tika ārstēti ar ķīmijterapiju (divi pētījumi) vai arī tādas pacientu populācijas, kurās netika indicēti ESA: anēmija ļaundabīga audzēja pacientiem, kuri nesaņem ķīmijterapiju, un galvas un kakla ļaundabīgā audzēja pacienti, kuri saņem staru terapiju. Vēlamais hemoglobīna koncentrācijas līmenis divos pētījumos bija > 13 g/dl (8,1 mmol/l); atlikušajos trīs pētījumos tas bija no 12 līdz 14 g/dl (no 7,5 līdz 8,7 mmol/l). Atklātajā pētījumā netika novērotas atšķirības starp kopējo dzīvildzi pacientiem, kuri tika ārstēti ar rekombinanto cilvēka eritropoetīnu, salīdzinājumā ar kontroles grupas pacientiem. Četros placebo kontrolētos pētījumos kopējās dzīvildzes riska attiecības bija robežās starp 1,25 un 2,47, - labākus rezultātus sasniedzot kontroles grupā. Šajos pētījumos novēroja nemainīgu, neizskaidrotu, bet statistiski būtisku palielinātu mirstību pacientiem ar anēmiju, kas saistīta ar dažādiem biežāk sastopamiem ļaundabīgiem audzējiem un kuri saņēma rekombinanto cilvēka eritropoetīnu salīdzinājumā ar kontroles grupas pacientiem. Kopējās dzīvildzes rādītājus pētījumos nevarēja pārliecinoši izskaidrot ar atšķirībām trombožu biežumā un to komplikācijām pacientiem, kuri lietoja rekombinanto cilvēka eritropoetīnu, salīdzinājumā ar kontroles grupu.

Tika veikta arī pacientu līmeņa datu analīze vairāk nekā 13 900 pacientiem ar ļaundabīgajiem audzējiem (ķīmijterapija, staru terapija, ķīmijterapija un staru terapija vai bez terapijas), kuri piedalījās 53 kontrolētos klīniskos pētījumos, kuros tika pētīti vairāki epoetīni. Kopējās dzīvildzes metaanalīze uzrādīja riska attiecību 1,06 par labu kontroles grupai (95% TI: 1,00, 1,12; 53 pētījumi un

13 933 pacienti), un pacientiem ar ļaundabīgajiem audzējiem, kuri saņēma ķīmijterapiju, kopējās dzīvildzes riska attiecība bija 1,04 (95% TI: 0,97, 1,11; 38 pētījumi un 10 441 pacients). Metaanalīzes uzrādīja arī konsekventi būtiski palielinātu trombembolisko notikumu relatīvo risku pacientiem ar ļaundabīgiem audzējiem, kuri saņēma rekombinanto cilvēka eritropoetīnu (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Randomizētā, atklātā, daudzcentru pētījumā piedalījās 2 098 sievietes ar metastātisku krūts vēzi un anēmiju, kuras saņēma pirmās vai otrās kārtas ķīmijterapiju. Tas bija līdzvērtīguma pētījums, kura dizains izstrādāts, lai izslēgtu audzēja progresēšanas vai nāves riska pieaugumu par 15% alfa epoetīna un standarta aprūpes (SOC) grupā salīdzinājumā ar izolētu standarta aprūpi. Mediānā dzīvildze bez slimības progresēšanas (progression free survival – PFS) saskaņā ar pētnieka novērtējumu bija

7,4 mēneši abās grupās (HR 1,09, 95% TI: 0,99, 1,20), norādot, ka pētījuma mērķis nav sasniegts. Pārtraucot klīnisko datu vākšanu, tika ziņots par 1 337 nāves gadījumiem. Mediānā kopējā dzīvildze

alfa epoetīna un SOC grupā bija 17,2 mēneši salīdzinājumā ar 17,4 mēnešiem izolētas SOC grupā (HR 1,06, 95% TI: 0,95, 1,18). Alfa epoetīna un SOC grupā ievērojami mazāks pacienšu skaits saņēma RBC transfūzijas (5,8% salīdzinājumā ar 11,4%), tomēr alfa epoetīna un SOC grupā pacientēm ievērojami biežāk novēroja asinsvadu trombotiskus notikumus (2,8% salīdzinājumā ar 1,4%).

Autologās asins transfūzijas programma

Alfa epoetīna spēja uzlabot nodoto autologo asiņu daudzumu pacientiem ar zemu hematokrītu (≤ 39% bez anēmijas dzelzs deficīta dēļ), kuriem ieplānota plaša ortopēdiska operācija, tika izvērtēta dubultaklā, placebo kontrolētā pētījumā 204 pacientiem un vienpusēji aklā, placebo kontrolētā pētījumā 55 pacientiem.

Dubultaklajā pētījumā pacienti ārstēšanā saņēma alfa epoetīnu 600 SV/kg vai placebo intravenozi vienu reizi dienā, katru 3 vai 4 dienu 3 nedēļas pēc kārtas (kopā 6 devas). Kopumā pacienti, kuri lietoja alfa epoetīnu, spēja pirms operācijas nodot daudz vairāk asins vienības (4,5 vienības), nekā pacienti, kuri lietoja placebo (3,0 vienības).

Vienpusēji aklajā pētījumā pacienti ārstēšanā saņēma alfa epoetīnu 300 SV/kg vai 600 SV/kg, vai placebo intravenozi vienu reizi dienā, katru 3 vai 4 dienu 3 nedēļas pēc kārtas (kopā 6 devas). Pacienti, kuri lietoja alfa epoetīnu, arī spēja pirms operācijas nodot daudz vairāk asins vienības (300 SV/kg alfa epoetīna grupā = 4,4 vienības; 600 SV/kg alfa epoetīna grupā = 4,7 vienības), nekā pacienti, kuri lietoja placebo (2,9 vienības).

Alfa epoetīna terapija samazināja alogēno asiņu transfūziju risku par 50% salīdzinājumā ar pacientiem, kuri nelietoja alfa epoetīnu.

Plaša plānveida ortopēdiskā operācija

Alfa epoetīna (300 SV/kg vai 100 SV/kg) ietekme uz nepieciešamību veikt alogēno asiņu transfūziju tika izvērtēta placebo kontrolētā, dubultaklā klīniskā pētījumā pieaugušem pacientiem bez dzelzs deficīta, kuriem ieplānota plaša ortopēdiska gūžas vai ceļa locītavas operācija. Alfa epoetīnu ievadīja subkutāni 10 dienas pirms operācijas, operācijas dienā un četras dienas pēc operācijas. Pacientus stratificēja atbilstoši sākotnējai hemoglobīna koncentrācijai (≤ 10 g/dl, no > 10 līdz ≤ 13 g/dl un

> 13 g/dl).

Alfa epoetīns 300 SV/kg būtiski samazināja alogēno asiņu transfūziju risku pacientiem, kuriem hemoglobīns pirms ārstēšanas bija no > 10 līdz ≤ 13 g/dl. Transfūzija bija nepieciešama 16% pacientu 300 SV/kg alfa epoetīna grupā, 23% pacientu 100 SV/kg alfa epoetīna grupā un 45% pacientu placebo grupā.

Atklātā, paralēlu grupu pētījumā pieaugušiem pacientiem bez dzelzs deficīta ar hemoglobīna koncentrāciju pirms ārstēšanas no ≥ 10 to ≤ 13 g/dl, kuriem ieplānota plaša ortopēdiska gūžas vai ceļa locītavas operācija, tika salīdzināta 300 SV/kg alfa epoetīna terapija subkutāni, vienu reizi dienā

10 dienas pirms operācijas, operācijas dienā un četras dienas pēc operācijas ar 600 SV/kg alfa epoetīna terapiju subkutāni, vienu reizi nedēļā 3 nedēļas pirms operācijas un operācijas dienā.

Laika periodā no ārstēšanas uzsākšanas līdz pirmsoperācijas brīdim vidējais hemoglobīna koncentrācijas pieaugums grupā, kas lietoja 600 SV/kg vienu reizi nedēļā (1,44 g/dl), bija divas reizes lielāks, nekā pieaugums grupā, kas lietoja 300 SV/kg vienu reizi dienā (0,73 g/dl). Pēcoperācijas periodā vidējā hemoglobīna koncentrācija abās terapijas grupās bija līdzīga.

Abās terapijas grupās novērotā eritropoēzes stimulācija nodrošināja līdzīgus transfūziju rādītājus (16% grupā, kas lietoja 600 SV/kg vienu reizi nedēļā, un 20% grupā, kas lietoja 300 SV/kg vienu reizi dienā).

Pediatriskā populācija

Hroniska nieru mazspēja

Alfa epoetīns tika pētīts 52 nedēļas ilgā atklātā, nerandomizētā, atklāta devu diapazona klīniskā pētījumā pediatriskiem pacientiem ar HNM, kuriem tiek veikta hemodialīze. Pētījumā iekļauto pacientu vecuma mediāna bija 11,6 gadi (diapazons no 0,5 līdz 20,1 gadam).

Alfa epoetīnu ievadīja 75 SV/kg/nedēļā intravenozi 2 vai 3 dalītās devās pēc dialīzes; devu palielināja par 75 SV/kg/nedēļā ar 4 nedēļu intervālu (maksimāli līdz 300 SV/kg/nedēļā), lai sasniegtu hemoglobīna pieaugumu 1 g/dl/mēnesī. Vēlamās hemoglobīna koncentrācijas robežas bija no 9,6 līdz 11,2 g/dl. Astoņdesmit viens procents pacientu sasniedza šo hemoglobīna koncentrācijas līmeni. Laika mediāna līdz mērķa koncentrācijas sasniegšanai bija 11 nedēļas, un mediānā deva mērķa koncentrācijas sasniegšanas brīdī bija 150 SV/kg/nedēļā. 90% no pacientiem, kuri sasniedz mērķa koncentrāciju, lietoja dozēšanas shēmu 3 reizes nedēļā.

Pēc 52 nedēļām pētījumā piedalījās 57% pacientu, lietojot mediāno devu 200 SV/kg/nedēļā.

Dati par zāļu subkutānu ievadīšanu bērniem ir ierobežoti. 5 neliela apjoma atklātos, nekontrolētos pētījumos (pacientu skaits no 9 līdz 22, kopā n = 72) alfa epoetīnu subkutāni ievadīja bērniem sākuma devā no 100 SV/kg/nedēļā līdz 150 SV/kg/nedēļā ar iespēju palielināt devu līdz 300 SV/kg/nedēļā. Šajos pētījumos vairums pacientu bija pirmsdialīzes stadijā (n = 44), 27 pacientiem veica peritoneālo dialīzi, 2 pacientiem veica hemodialīzi, un pacientu vecums bija no 4 mēnešiem līdz 17 gadiem. Kopumā šiem pētījumiem bija metodoloģiski ierobežojumi, tomēr zāļu lietošanu saistīja ar pozitīvu ietekmi uz hemoglobīna līmeņa palielināšanu. Ziņojumi par neparedzētām nevēlamām blakusparādībām netika saņemti (skatīt 4.2. apakšpunktu).

Ķīmijterapijas izraisīta anēmija

Alfa epoetīna 600 SV/kg ievadīšana (intravenozi vai subkutāni vienu reizi nedēļā) tika izvērtēta randomizētā, dubultaklā, placebo kontrolētā 16 nedēļu ilgā pētījumā un randomizētā, kontrolētā, atklātā 20 nedēļu ilgā pētījumā pediatriskiem pacientiem ar anēmiju, kuri saņēma mielosupresīvu ķīmijterapiju dažādu pediatrisku nemieloīdu malignitāšu ārstēšanai.

Pētījumā, kas ilga 16 nedēļas (n = 222), ar alfa epoetīnu ārstētajiem pacientiem netika novērota statistiski ticama ietekme uz punktu skaitu pacientu vai vecāku aizpildītajā Pediatriskajā dzīves kvalitātes aptaujā (Paediatric Quality of Life Inventory) vai Vēža modulī (Cancer Module) salīdzinājumā ar placebo grupu (primārais efektivitātes mērķa kritērijs). Turklāt starp alfa epoetīna un placebo lietotāju grupām netika novērota statistiska atšķirība attiecībā uz pacientu proporciju, kurai bija nepieciešama RBC masas transfūzija.

Pētījumā, kas ilga 20 nedēļas (n = 225), netika novērota būtiska atšķirība attiecībā uz primāro efektivitātes mērķa kritēriju, t.i., pacientu proporciju, kurai bija nepieciešama RBC transfūzija

pēc 28. dienas (62% pacientu alfa epoetīna grupā salīdzinājumā ar 69% pacientu standarta terapijas grupā).

5.2.Farmakokinētiskās īpašības

Uzsūkšanās

Pēc subkutānas injekcijas alfa epoetīna koncentrācija serumā sasniedz maksimumu laika periodā no 12 līdz 18 stundām pēc devas ievadīšanas. Pēc multiplu 600 SV/kg devu ievadīšanas subkutāni, vienu reizi nedēļā uzkrāšanos nenovēroja.

Subkutāni injicēta alfa epoetīna absolūtā biopieejamība veselām personām ir aptuveni 20%.

Izkliede

Vidējais izkliedes tilpums pēc intravenozas 50 un 100 SV/kg devas ievadīšanas veselām personām ir 49,3 ml/kg. Pēc intravenozas alfa epoetīna ievadīšanas personām ar hronisku nieru mazspēju izkliedes tilpums bija diapazonā no 57 līdz 107 ml/kg pēc vienreizējas devas ievadīšanas (12 SV/kg) un attiecīgi no 42 līdz 64 ml/kg pēc multiplu devu ievadīšanas (48-192 SV/kg). Tādējādi izkliedes tilpums ir nedaudz lielāks par plazmas tilpumu.

Eliminācija

Alfa epoetīna eliminācijas pusperiods pēc multiplām intravenozi ievadītām devām veseliem brīvprātīgajiem ir apmēram 4 stundas.

Subkutānās ievades gadījumā ir konstatēts, ka eliminācijas pusperiods veselām personām ir apmēram 24 stundas.

Vidējais CL/F devai 150 SV/kg 3 reizes nedēļā un devai 40 000 SV vienu reizi nedēļā veselām personām bija attiecīgi 31,2 un 12,6 ml/h/kg. Vidējais CL/F dozēšanas shēmai 150 SV/kg 3 reizes nedēļā un 40 000 SV vienu reizi nedēļā vēža pacientiem ar anēmiju bija attiecīgi 45,8 un 11,3 ml/h/kg. Vairumam vēža pacientu ar anēmiju, kuri periodiski saņēma ķīmijterapiju, CL/F bija zemāks pēc subkutānas 40 000 SV ievadīšanas vienu reizi nedēļā un 150 SV/kg ievadīšanas 3 reizes nedēļā salīdzinājumā ar rādītājiem, ko ieguva veselām personām.

Linearitāte/nelinearitāte

Veselām personām pēc intravenozas 150 un 300 SV/kg ievadīšanas 3 reizes nedēļā konstatēja devai proporcionālu alfa epoetīna koncentrācijas serumā pieaugumu. Ievadot vienreizējas 300 līdz

2 400 SV/kg alfa epoetīna devas subkutāni konstatēja lineāru attiecību starp vidējo Cmax un devu, kā arī starp vidējo AUC un devu. Veselām personām novēroja apgrieztu attiecību starp šķietamo klīrensu un devu.

Pētījumos, kuros izvērtēja dozēšanas intervāla palielināšanu (40 000 SV vienu reizi nedēļā un 80 000, 100 000 un 120 000 SV divas reizes nedēļā) stabilas koncentrācijas apstākļos novēroja lineāru, bet devai neproporcionālu attiecību starp vidējo Cmax un devu, kā arī starp vidējo AUC un devu.

Farmakokinētiskās/farmakodinamiskās attiecības

Alfa epoetīnam piemīt no devas atkarīga ietekme uz hematoloģiskajiem rādītājiem, un to neietekmē ievadīšanas veids.

Pediatriskā populācija

Pediatriskiem pacientiem ar hronisku nieru mazspēju pēc multiplu alfa epoetīna devu ievadīšanas ziņoja par eliminācijas pusperiodu aptuveni no 6,2 līdz 8,7 stundām. Šķiet, ka alfa epoetīna farmakokinētiskais profils bērniem un pusaudžiem ir līdzīgs farmakokinētiskajam profilam pieaugušajiem.

Farmakokinētiskie dati jaundzimušajiem ir ierobežoti.

Pētījuma dati par 7 priekšlaicīgi dzimušiem jaundzimušajiem ar ļoti mazu dzimšanas ķermeņa masu un 10 veseliem pieaugušajiem, kuri saņēma eritropoetīnu i.v., liecina, ka priekšlaicīgi dzimušiem jaundzimušajiem izkliedes tilpums ir aptuveni 1,5 līdz 2 reizes lielāks nekā veseliem pieaugušajiem, un klīrenss priekšlaicīgi dzimušiem jaundzimušajiem ir aptuveni 3 reizes lielāks nekā veseliem pieaugušajiem.

Nieru darbības traucējumi

Hroniskas nieru mazspējas pacientiem intravenozi ievadīta alfa epoetīna eliminācijas pusperiods ir nedaudz pagarināts salīdzinājumā ar veselām personām – tas ir aptuveni 5 stundas.

5.3.Preklīniskie dati par drošumu

Dažos atkārtotu devu toksikoloģijas pētījumos ar suņiem un žurkām, bet ne ar pērtiķiem, alfa epoetīna terapija tika saistīta ar subklīnisku kaulu smadzeņu fibrozi. Kaulu smadzeņu fibroze ir labi zināma komplikācija pacientiem ar hronisku nieru mazspēju, un to var saistīt ar sekundāru hiperparatireozi vai nezināmiem faktoriem. Pētījumā, kurā piedalījās hemodialīzes pacienti, kuri saņēma alfa epoetīnu

3 gadus, salīdzinot ar kontroles grupu, kurā iekļautie dialīzes pacienti nesaņēma alfa epoetīnu, kaulu smadzeņu fibrozes biežums nepieauga.

Alfa epoetīna lietošana neizraisa baktēriju gēnu mutāciju (Eimsa tests), hromosomu aberācijas zīdītāju šūnās, mikrokodoliņus pelēm vai gēnu mutāciju HGPRT lokusā.

Ilglaicīgi kancerogenitātes pētījumi netika veikti. Literatūrā atrodamie pretrunīgie ziņojumi, kas balstās uz in vitro atradnēm cilvēka audzēja paraugos, liecina par to, ka eritropoetīniem varētu būt loma audzēju proliferācijā. Šīs atradnes klīniskā nozīme ir neskaidra.

Cilvēka kaulu smadzeņu šūnu kultūrās alfa eritropoetīns specifiski stimulē eritropoēzi un neietekmē leikopoēzi. Alfa epoetīna citotoksisku ietekmi uz kaulu smadzeņu šūnām nebija iespējams konstatēt. Pētījumos ar dzīvniekiem, lietojot devu reizi nedēļā, kas aptuveni 20 reizes pārsniedza ieteicamo nedēļas devu cilvēkiem, alfa epoetīna ietekmē novēroja mazāku augļa svaru, bija kavēta osifikācija un palielinājāsaugļu mirstība. Šīs izmaiņas tiek uzskatītas par sekundārām saistībā ar samazinātu mātes ķermeņa masas pieaugumu, un to nozīme cilvēkam nav zināma, ņemot vērā terapeitisko devu līmeni.

6.FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.Palīgvielu saraksts

Nātrija dihidrogēnfosfāta dihidrāts Nātrija hidrogēnfosfāta dihidrāts Nātrija hlorīds

Glicīns Polisorbāts 80 Ūdens injekcijām

Sālsskābe (pH piemērošanai) Nātrija hidroksīds (pH piemērošanai)

6.2.Nesaderība

Saderības pētījumu trūkuma dēļ šīs zāles nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) ar citām zālēm.

6.3.Uzglabāšanas laiks

2 gadi

6.4.Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt un transportēt atdzesētu (2°C - 8°C). Šis temperatūras diapazons rūpīgi jāievēro līdz ievadīšanai pacientam.

Ambulatorai lietošanai zāles var izņemt no ledusskapja bez ievietošanas atpakaļ un uzglabāt ne ilgāk kā 3 dienas temperatūrā, kas nepārsniedz 25°C. Ja zāles netiek izlietotas līdz šī perioda beigām, tās ir jāiznīcina.

Nesasaldēt un nekratīt.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā. Sargāt no gaismas.

6.5.Iepakojuma veids un saturs

Pilnšļirces (I tipa stikls) ar virzuli-aizbāzni (gumija ar teflona pārklājumu) un adatas aizsargu vai bez tā, ievietotas blisterī.

Epoetin alfa HEXAL 1 000 SV/0,5 ml šķīdums injekcijām pilnšļircē

Katrā pilnšļircē ir 0,5 ml šķīduma.

Iepakojumā ir 1 vai 6 šļirces.

Epoetin alfa HEXAL 2 000 SV/1 ml šķīdums injekcijām pilnšļircē

Katrā pilnšļircē ir 1 ml šķīduma.

Iepakojumā ir 1 vai 6 šļirces.

Epoetin alfa HEXAL 3 000 SV/0,3 ml šķīdums injekcijām pilnšļircē

Katrā pilnšļircē ir 0,3 ml šķīduma.

Iepakojumā ir 1 vai 6 šļirces.

Epoetin alfa HEXAL 4 000 SV/0,4 ml šķīdums injekcijām pilnšļircē

Katrā pilnšļircē ir 0,4 ml šķīduma.

Iepakojumā ir 1 vai 6 šļirces.

Epoetin alfa HEXAL 5 000 SV/0,5 ml šķīdums injekcijām pilnšļircē

Katrā pilnšļircē ir 0,5 ml šķīduma.

Iepakojumā ir 1 vai 6 šļirces.

Epoetin alfa HEXAL 6 000 SV/0,6 ml šķīdums injekcijām pilnšļircē

Katrā pilnšļircē ir 0,6 ml šķīduma.

Iepakojumā ir 1 vai 6 šļirces.

Epoetin alfa HEXAL 7 000 SV/0,7 ml šķīdums injekcijām pilnšļircē

Katrā pilnšļircē ir 0,7 ml šķīduma.

Iepakojumā ir 1 vai 6 šļirces.

Epoetin alfa HEXAL 8 000 SV/0,8 ml šķīdums injekcijām pilnšļircē

Katrā pilnšļircē ir 0,8 ml šķīduma.

Iepakojumā ir 1 vai 6 šļirces.

Epoetin alfa HEXAL 9 000 SV/0,9 ml šķīdums injekcijām pilnšļircē

Katrā pilnšļircē ir 0,9 ml šķīduma.

Iepakojumā ir 1 vai 6 šļirces.

Epoetin alfa HEXAL 10 000 SV/1 ml šķīdums injekcijām pilnšļircē

Katrā pilnšļircē ir 1 ml šķīduma.

Iepakojumā ir 1 vai 6 šļirces.

Epoetin alfa HEXAL 20 000 SV/0,5 ml šķīdums injekcijām pilnšļircē

Katrā pilnšļircē ir 0,5 ml šķīduma.

Iepakojumā ir 1, 4 vai 6 šļirces.

Epoetin alfa HEXAL 30 000 SV/0,75 ml šķīdums injekcijām pilnšļircē

Katrā pilnšļircē ir 0,75 ml šķīduma.

Iepakojumā ir 1, 4 vai 6 šļirces.

Epoetin alfa HEXAL 40 000 SV/1 ml šķīdums injekcijām pilnšļircē

Katrā pilnšļircē ir 1 ml šķīduma.

Iepakojumā ir 1, 4 vai 6 šļirces.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6.Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

Epoetin alfa HEXAL nedrīkst lietot, un tas ir jāizmet

-ja šķīdums ir mainījis krāsu vai tajā redzamas daļiņas,

-ja iepakojums ir bojāts,

-ja zināt vai Jums šķiet, ka šķīdums nejauši ir sasaldēts;

-ir radušies ledusskapja darbības traucējumi.

Pilnšļirces ir gatavas lietošanai (skatīt 4.2. apakšpunktu). Pilnšļirci nedrīkst sakratīt. Uz pilnšļircēm ir riņķveida iedaļas gadījumā, ja nepieciešama daļēja ievadīšana. Katra riņķveida iedaļa atbilst 0,1 ml tilpuma. Zāles ir paredzētas tikai vienreizējai lietošanai. No katras šļirces paņemiet tikai vienu Epoetin alfa HEXAL devu, pirms injekcijas likvidējiet nevajadzīgo šķīdumu.

Pilnšļirces ar adatas aizsargu izmantošana

Adatas aizsargs pārklāj adatu pēc injekcijas, lai nepieļautu saduršanos ar adatu. Tas neietekmē šļirces darbību. Lēnām un vienmērīgi nospiediet virzuli, kamēr ir ievadīta visa deva, un virzuli vairs nav iespējams nospiest. Turot virzuli nospiestu, izvelciet šļirci no pacienta injekcijas vietas. Adatas aizsargs pārklās adatu, kad tiks atlaists virzulis.

Pilnšļirces bez adatas aizsarga izmantošana

Ievadiet devu, atbilstoši standarta protokolam.

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

7.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Hexal AG

Industriestrasse 25

D-83607 Holzkirchen

Vācija

8.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

Epoetin alfa HEXAL 1 000 SV/0,5 ml šķīdums injekcijām pilnšļircē

EU/1/07/411/001

EU/1/07/411/002

EU/1/07/411/027

EU/1/07/411/028

Epoetin alfa HEXAL 2 000 SV/1 ml šķīdums injekcijām pilnšļircē

EU/1/07/411/003

EU/1/07/411/004

EU/1/07/411/029

EU/1/07/411/030

Epoetin alfa HEXAL 3 000 SV/0,3 ml šķīdums injekcijām pilnšļircē

EU/1/07/411/005

EU/1/07/411/006

EU/1/07/411/031

EU/1/07/411/032

Epoetin alfa HEXAL 4 000 SV/0,4 ml šķīdums injekcijām pilnšļircē

EU/1/07/411/007

EU/1/07/411/008

EU/1/07/411/033

EU/1/07/411/034

Epoetin alfa HEXAL 5 000 SV/0,5 ml šķīdums injekcijām pilnšļircē

EU/1/07/411/009

EU/1/07/411/010

EU/1/07/411/035

EU/1/07/411/036

Epoetin alfa HEXAL 6 000 SV/0,6 ml šķīdums injekcijām pilnšļircē

EU/1/07/411/011

EU/1/07/411/012

EU/1/07/411/037

EU/1/07/411/038

Epoetin alfa HEXAL 7 000 SV/0,7 ml šķīdums injekcijām pilnšļircē EU/1/07/411/017

EU/1/07/411/018

EU/1/07/411/039

EU/1/07/411/040

Epoetin alfa HEXAL 8 000 SV/0,8 ml šķīdums injekcijām pilnšļircē EU/1/07/411/013

EU/1/07/411/014

EU/1/07/411/041

EU/1/07/411/042

Epoetin alfa HEXAL 9 000 SV/0,9 ml šķīdums injekcijām pilnšļircē EU/1/07/411/019

EU/1/07/411/020

EU/1/07/411/043

EU/1/07/411/044

Epoetin alfa HEXAL 10 000 SV/1 ml šķīdums injekcijām pilnšļircē EU/1/07/411/015

EU/1/07/411/016

EU/1/07/411/045

EU/1/07/411/046

Epoetin alfa HEXAL 20 000 SV/0,5 ml šķīdums injekcijām pilnšļircē EU/1/07/411/021

EU/1/07/411/022

EU/1/07/411/047

EU/1/07/411/053

EU/1/07/411/048

Epoetin alfa HEXAL 30 000 SV/0,75 ml šķīdums injekcijām pilnšļircē EU/1/07/411/023

EU/1/07/411/024

EU/1/07/411/049

EU/1/07/411/054

EU/1/07/411/050

Epoetin alfa HEXAL 40 000 SV/1 ml šķīdums injekcijām pilnšļircē EU/1/07/411/025

EU/1/07/411/026

EU/1/07/411/051

EU/1/07/411/055

EU/1/07/411/052

9.PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 2007. gada 28. augusts

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 2012. gada 18. jūnijs

10.TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas