Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Erbitux (cetuximab) – Lietošanas instrukcija - L01XC06

Updated on site: 06-Oct-2017

Zāļu nosaukumsErbitux
ATĶ kodsL01XC06
Vielacetuximab
RažotājsMerck KGaA

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Erbitux 5 mg/ml šķīdums infūzijām

Cetuximab

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.Kas ir Erbitux un kādam nolūkam tās lieto

2.Kas Jums jāzina pirms Erbitux lietošanas

3.Kā lietot Erbitux

4.Iespējamās blakusparādības

5.Kā uzglabāt Erbitux

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1.Kas ir Erbitux un kādam nolūkam tās lieto

Kas ir Erbitux

Erbitux satur cetuksimabu - monoklonālu antivielu. Monoklonālās antivielas ir olbaltumi, kas specifiski atpazīst un saistās pie citiem unikāliem olbaltumiem, ko sauc par antigēniem. Cetuksimabs saistās pie epidermas augšanas faktora receptora (EAFR) - antigēna uz noteiktu vēžu šūnu virsmas. EAFR aktivē olbaltumus, ko sauc par RAS. RAS olbaltumiem ir būtiska loma EAFR patoģenēzes ceļā

– kompleksā signalizējošā kaskādē, kas ir iesaistīta vēža attīstībā un progresēšanā. Šīs saistīšanās rezultātā vēža šūna vairs nevar saņemt ziņas, kas tai nepieciešamas augšanai, progresēšanai un metastazēšanai.

Kādam nolūkam Erbitux lieto

Erbitux lieto, lai ārstētu divus dažādus vēžu veidus:

metastātisku resno zarnu vēzi. Šiem pacientiem Erbitux lieto vienu pašu vai kombinācijā ar citām pretvēža zālēm;

noteikta veida galvas un kakla vēzi (plakanšūnu vēzis). Šiem pacientiem Erbitux tiek lietots kombinācijā ar staru terapiju vai citām pretvēža zālēm.

2.Kas Jums jāzina pirms Erbitux lietošanas

Nelietojiet Erbitux šādos gadījumos

Nelietojiet Erbitux, ja Jums kādreiz ir bijusi smaga paaugstinātas jutības (alerģiska) reakcija pret cetuksimabu.

Pirms metastātiska resno zarnu vēža ārstēšanas uzsākšanas ārsts pārbaudīs vēža šūnas, vai tās satur normālu (pirmatnējā tipa (wild-type)) RAS vai RAS mutāciju. Ja vēža šūnas satur RAS mutāciju, Jūs nedrīkstat lietot Erbitux kombinācijā ar citām pretvēža zālēm, kas satur oksaliplatīnu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Erbitux lietošanas konsultējieties ar ārstu, ja kaut kas no turpmāk minētās informācijas nav skaidrs.

Erbitux var izraisīt ar infūziju saistītas blakusparādības. Šīs reakcijas var būt alerģiskas. Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, izlasiet „Ar infūziju saistītas blakusparādības” 4. punktā, jo šīm reakcijām var būt nopietnas sekas, tai skaitā tās var apdraudēt dzīvību. Šīs blakusparādības parasti attīstās infūzijas laikā, 1 stundas laikā pēc infūzijas vai reizēm arī vēlāk. Lai atklātu šādu blakusparādību agrīnās pazīmes, katras Erbitux infūzijas laikā un vēl vismaz 1 stundu pēc tam Jūsu stāvokli regulāri pārbaudīs.

Jums ir augstāks smagas alerģiskas reakcijas risks, ja Jums ir alerģija pret sarkano gaļu, ērču kodumiem vai ir pozitīvs noteiktu antivielu testa rezultāts (redzams testā). Ārsts ar Jums pārrunās atbilstošus piesardzības pasākumus.

Erbitux var izraisīt blakusparādības, kas skar ādu. Ārsts ar Jums pārrunās, vai Jums ir nepieciešams veikt profilaktiskus pasākumus vai uzsākt agrīnu ārstēšanu. Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, izlasiet arī „Blakusparādības, kas skar ādu” 4. punktā, jo dažām ādas reakcijām var būt nopietnas sekas, tai skaitā tās var apdraudēt dzīvību.

Ja Jums ir sirdsdarbības traucējumi, ārsts pārrunās ar Jums, vai varat lietot Erbitux kombinācijā ar citām pretvēža zālēm, īpaši ja esat 65 gadus vecs vai vecāks.

Erbitux var izraisīt ar acīm saistītas blakusparādības. Lūdzu, pastāstiet ārstam, ja Jums parādās akūtas ar acīm saistītas problēmas vai šādas problēmas pasliktinās, piemēram, neskaidra redze, sāpes acī, apsārtušas acis un/vai izteikta sausuma sajūta acīs, ja Jums kādreiz ir bijušas šādas problēmas vai ja lietojat kontaktlēcas. Ārsts pārrunās ar Jums, vai Jums nepieciešama speciālista konsultācija.

Ja Jūs saņemat Erbitux kombinācijā ar citām pretvēža zālēm, ieskaitot platīnu, ļoti iespējama balto asins šūnu skaita samazināšanās. Jūsu ārsts regulāri pārbaudīs Jūsu asins sastāvu un vispārējo veselības stāvokli, lai noteiktu infekcijas pazīmes (skatīt „Blakusparādības, ja zāles tiek lietotas kombinācijā ar citām pretvēža zālēm” 4. punktā).

Ja Jūs saņemat Erbitux kombinācijā ar citām pretvēža zālēm, ieskaitot fluorpirimidīnus, ļoti iespējams, ka Jums radīsies sirdsdarbības traucējumi, kas var būt dzīvībai bīstami. Jūsu ārsts ar Jums pārrunās, vai Jums nepieciešama īpaša uzraudzība (skatīt arī „Blakusparādības, ja zāles tiek lietotas kombinācijā ar citām pretvēža zālēm” 4. punktā).

Bērni un pusaudži

Erbitux nav piemērots lietošanai bērniem un pusaudžiem.

Citas zāles un Erbitux

Pastāstiet ārstam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot, ieskaitot zāles, ko var iegādāties bez receptes.

Grūtniecība

Pastāstiet ārstam, ja esat stāvoklī vai, ja nelietojat piemērotu kontracepciju (ja neesat droša, pārrunājiet to ar savu ārstu). Tad ārsts ar Jums apspriedīs Erbitux lietošanas risku un ieguvumu šādos gadījumos.

Barošana ar krūti

Erbitux terapijas kursa laikā un vēl divus mēnešus pēc pēdējās devas lietošanas nebarojiet savu bērnu ar krūti.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Nevadiet transportlīdzekļus vai nelietojiet ierīces un mehānismus, ja jūtat ar ārstēšanu saistītus simptomus, kuri traucē Jūsu spēju koncentrēties un reaģēt.

3.Kā lietot Erbitux

Jūsu Erbitux terapiju uzraudzīs pretvēža zāļu lietošanā pieredzējis ārsts. Katras infūzijas laikā un vēl vismaz 1 stundu pēc tam Jūsu stāvokli regulāri pārbaudīs, lai atklātu agrīnās iespējamās ar infūziju saistīto blakusparādību pazīmes.

Pirms ārstēšanas

Pirms pirmās devas ievadīšanas Jūs saņemsiet zāles pret alerģiju, lai samazinātu alerģiskas reakcijas risku. Ārsts izlems, vai šāda iepriekšēja ārstēšana ir nepieciešama arī pirms turpmāko devu ievadīšanas.

Deva un lietošanas veids

Erbitux parasti ievada vēnā (pilienu infūzijas veidā) reizi nedēļā. Ārsts aprēķinās pareizo Erbitux devu, jo tā ir atkarīga no Jūsu ķermeņa virsmas laukuma. Pirmā deva (400 mg/m² ķermeņa virsmas laukuma) tiek ievadīta infūzijas veidā aptuveni 2 stundās ar infūzijas ātrumu līdz 5 mg/min. Katra turpmākā deva (250 mg/m² ķermeņa virsmas laukuma) tiek ievadīta infūzijas veidā aptuveni 1 stundas laikā ar infūzijas ātrumu līdz 10 mg/min.

Sīkāki norādījumi Jūsu ārstam vai medicīnas māsai par Erbitux infūzijas šķīduma pagatavošanu lasāmi šīs lietošanas instrukcijas beigās (skatīt „Norādījumi par sagatavošanu lietošanai”).

Ārstēšanas ilgums

Erbitux parasti ievada infūzijas veidā reizi nedēļā. Ārstēšanas ilgums dažādiem cilvēkiem, kā arī atkarībā no Jūsu slimības, var atšķirties, tāpēc ārsts ar Jums apspriedīsies, cik ilgi Jums būs jālieto

Erbitux.

Kombinācija ar citām pretvēža zālēm

Ja Jūs saņemat Erbitux kombinācijā ar citām pretvēža zālēm, šīs zāles nedrīkst ievadīt agrāk kā 1 stundu pēc Erbitux infūzijas pabeigšanas.

Ja Jūs saņemat Erbitux kombinācijā ar staru terapiju, Erbitux terapija tiek parasti uzsākta vienu nedēļu pirms staru terapijas.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam.

4.Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Galvenās Erbitux blakusparādības ir ar infūziju saistītās blakusparādības un blakusparādības, kas skar ādu:

Ar infūziju saistītas blakusparādības

Vairāk kā 10 no 100 pacientiem varētu būt ar infūziju saistītas blakusparādības. Vairāk kā 1 no 100 pacientiem šīs blakusparādības, iespējams, būs nopietnas. Šīs reakcijas varētu būt alerģiskas. Parasti tās parādās infūzijas laikā, 1 stundas laikā pēc infūzijas vai reizēm arī vēlāk.

Vieglas vai vidēji smagas, ar infūziju saistītas blakusparādības ir šādas:

drudzis,

drebuļi,

reibonis ,

apgrūtināta elpošana.

Ja rodas šādi simptomi, lūdzu, pēc iespējas ātrāk informējiet ārstu. Ārsts var apsvērt Erbitux infūzijas ātruma samazināšanu, lai novērstu šos simptomus.

Smagas, ar infūziju saistītas blakusparādības ir šādas:

ļoti stipri apgrūtināta elpošana, kas parādās pēkšņi,

nātrenes tipa izsitumi,

ģībonis,

sāpes krūtīs (sirds blakusparādību simptoms).

Ja rodas šādi simptomi, nekavējoties runājiet ar ārstu. Šīm blakusparādībām var būt nopietnas sekas un dažkārt tās var apdraudēt dzīvību, tāpēc tās ir nekavējoties jāārstē. Šādā gadījumā ārstēšana ar Erbitux ir jāpārtrauc.

Blakusparādības, kas skar ādu

Vairāk nekā 80 no 100 pacientiem varētu būt ar ādu saistītas blakusparādības. Aptuveni 15 no

100 pacientiem šīs ādas reakcijas varētu būt smagas. Vairums šo blakusparādību attīstās pirmajās trijās ārstēšanas nedēļās. Parasti ar laiku pēc Erbitux terapijas beigām tās izzūd.

Galvenās blakusparādības, kas skar ādu, ir šādas:

pinnēm līdzīgas ādas pārmaiņas,

nieze,

sausa āda,

ādas lobīšanās,

pārmērīga matu augšana,

nagu bojājumi, piemēram, naga pamatnes iekaisums.

Ļoti retos gadījumos (var skart līdz 1 no 10 000 cilvēkiem) pacientiem var attīstīties ādas čūlošanās vai lobīšanās, kas var norādīt uz smagu ādas reakciju, ko sauc par “Stīvensa-Džonsona sindroms”. Ja

Jūs novērojat šos simptomus, lūdzu, nekavējoties runājiet ar ārstu, jo šīm pazīmēm var būt nopietnas sekas, tai skaitā tās var apdraudēt dzīvību.

Ja novērojat citas izteiktas ādas pārmaiņas, lūdzu, pēc iespējas ātrāk informējiet ārstu, jo iespējams ir nepieciešams mainīt Erbitux devu vai starplaikus starp infūzijām. Ja ādas reakcija pēc vairākkārtējas devas samazināšanas atkal parādās, ārsts lems, vai ārstēšana ir jāpārtrauc.

Ja bojātās ādas vietas kļūst sliktākas, īpaši, ja novērojat arī vispārējas infekcijas pazīmes, piemēram, drudzi un nogurumu, nekavējoties runājiet ar ārstu. Šīs pazīmes var liecināt par ādas infekciju, kas var radīt nopietnas sekas, tai skaitā var apdraudēt dzīvību.

Blakusparādības, kas skar plaušas

Retākos gadījumos (var skart līdz 1 no 100 cilvēkiem) pacientiem var attīstīties plaušu iekaisums (ko sauc par intersticiālu plaušu slimību), kas var radīt nopietnas sekas, tai skaitā var apdraudēt dzīvību.

Ja novērojat tādus simptomus kā apgrūtināta elpošana vai ar to saistīta stāvokļa pasliktināšanās, nekavējoties konsultējieties ar ārstu, it sevišķi, ja rodas arī klepus vai drudzis. Jūsu ārsts izlems, vai

nepieciešams pārtraukt ārstēšanu.

Citas blakusparādības

Ļoti biežas blakusparādības (var skart vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem):

zarnu, mutes un deguna gļotādu iekaisums (dažos gadījumos smags), kas dažiem pacientiem var izraisīt deguna asiņošanu,

magnija līmeņa samazināšanās asinīs,

atsevišķu aknu enzīmu līmeņa palielināšanās asinīs.

Biežas blakusparādības (var skart līdz 1 no 10 cilvēkiem):

galvassāpes,

nogurums,

acu gļotādas kairinājums un apsārtums,

caureja,

šķidruma zudums organismā, kam par iemeslu var būt caureja vai samazināta šķidrumu uzņemšana,

slikta dūša,

vemšana,

apetītes zudums, kas izraisa svara samazināšanos,

kalcija līmeņa samazināšanās asinīs.

Retākas blakusparādības (var skart līdz 1 no 100 cilvēkiem):

asins trombi kāju vēnās,

asins trombi plaušās,

acs plakstiņa vai acs priekšējās daļas iekaisums.

Blakusparādības, kuru biežums nav zināms (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem):

galvas smadzeņu apvalku iekaisums (aseptisks meningīts).

Blakusparādības, ja zāles tiek lietotas kombinācijā ar citām pretvēža zālēm

Ja Jūs saņemat Erbitux kopā ar citām pretvēža zālēm, dažas blakusparādības, kas Jums var rasties, varētu būt saistītas arī ar zāļu kombināciju vai citām zālēm. Tāpēc, lūdzu, noteikti izlasiet arī citu zāļu lietošanas instrukcijas.

Ja Jūs saņemat Erbitux kombinācijā ar citām pretvēža zālēm, ieskaitot platīnu, ļoti iespējama balto asins šūnu skaita samazināšanās. Tas var novest pie infekciozām komplikācijām un apdraudēt dzīvību, īpaši, ja Jums ir ādas reakcijas, zarnu un mutes gļotādu iekaisums vai caureja. Tādējādi, ja novērojat vispārējas infekcijas pazīmes, piemēram, drudzi un nogurumu, nekavējoties runājiet ar ārstu.

Ja Jūs saņemat Erbitux kombinācijā ar pretvēža zālēm, kas satur fluorpirimidīnus, palielinās iespējamība, ka Jums attīstīsies šādas, ar šo otro zāļu lietošanu saistītas blakusparādības:

sāpes krūtīs,

sirdslēkme,

sirds mazspēja,

plaukstu vai pēdu apsārtums un pietūkums, kas var izraisīt ādas lobīšanos (plaukstu-pēdu sindroms).

Ja Jūs saņemat Erbitux kopā ar staru terapiju, dažas blakusparādības, kas Jums var rasties, varētu būt saistītas arī ar šo kombināciju, piemēram:

zarnu un mutes gļotādu iekaisums,

ādas reakcija, kas raksturīga staru terapijai,

rīšanas traucējumi,

balto asins šūnu skaita samazināšanās.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.Kā uzglabāt Erbitux

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz marķējuma un kastītes pēc „Derīgs līdz”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāt ledusskapī (2°C – 8°C).

Pēc atvēršanas Erbitux ir paredzēts tūlītējai lietošanai.

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Erbitux satur

Aktīvā viela ir cetuksimabs.

Katrā infūziju šķīduma mililitrā ir 5 mg cetuksimaba. Katrs 20 ml flakons satur 100 mg cetuksimaba. Katrs 100 ml flakons satur 500 mg cetuksimaba.

Citas sastāvdaļas ir nātrija hlorīds, glicīns, polisorbāts 80, citronskābes monohidrāts, nātrija hidroksīds un ūdens injekcijām.

Erbitux ārējais izskats un iepakojums

Erbitux 5 mg/ml šķīdums infūzijām ir flakonos pa 20 ml vai 100 ml.

Katrā iepakojumā ir 1 flakons.

Visi flakonu lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Merck KGaA

64271 Darmstadt

Vācija

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta MM/GGGG.

Citi informācijas avoti

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tālāk sniegtā informācija paredzēta tikai medicīnas vai veselības aprūpes speciālistiem.

Norādījumi par sagatavošanu lietošanai

Erbitux var ievadīt pilienveida infūzijā, ar infūzijas sūkni vai ar šļirces sūkni. Tā kā Erbitux ir saderīgs tikai ar sterilu nātrija hlorīda 9 mg/ml (0,9%) šķīdumu injekcijām, to nedrīkst sajaukt ar citām intravenozi ievadāmām zālēm. Infūzijai jāizmanto atsevišķa infūzijas sistēma, kas infūzijas beigās jāizskalo ar sterilu 9 mg/ml (0,9%) nātrija hlorīda šķīdumu injekcijām.

Erbitux 5 mg/ml ir saderīgs

ar polietilēna (PE), etilvinilacetāta (EVA) vai polivinilhlorīda (PVH) maisiņiem,

ar polietilēna (PE), poliuretāna (PUR), etilvinilacetāta (EVA), poliolefīna termoplastiskajām (TP) vai polivinila hlorīda (PVH) infūzijas sistēmām,

ar šļirces sūknim paredzētām polipropilēna (PP) šļircēm.

Erbitux 5 mg/ml ir ķīmiski un fizikāli stabils līdz 48 stundām 25°C temperatūrā, ja šķīdums tiek sagatavots, kā aprakstīts turpmāk tekstā. Tomēr, tā kā tas nesatur nekādus pretmikrobu konservantus vai bakteriostatiskas vielas, zāles paredzētas tūlītējai lietošanai. Jāievēro piesardzība, lai nodrošinātu aseptiskus apstākļus infūzijas sagatavošanas laikā. Erbitux 5 mg/ml jāsagatavo šādi:

Ievadīšanai ar infūzijas sūkni vai pilienveida infūzijā (atšķaidīts ar sterilu nātrija hlorīda

9 mg/ml (0,9%) šķīdumu): paņemiet piemērota izmēra infūziju maisiņu ar sterilu nātrija hlorīda 9 mg/ml (0,9%) šķīdumu. Aprēķiniet nepieciešamo Erbitux tilpumu. Ievelciet atbilstošo nātrija hlorīda šķīdumu no infūziju maisiņa, lietojot piemērotu sterilu šļirci un adatu. Paņemiet piemērotu sterilu šļirci un pievienojiet piemērotu adatu. Ievelciet nepieciešamo Erbitux tilpumu no flakona. Ievadiet Erbitux sagatavotā infūziju maisiņā. Atkārtojiet šo procedūru, līdz sasniegts aprēķinātais tilpums. Savienojiet infūziju līniju un pirms infūzijas sākuma piepildiet to ar atšķaidītu Erbitux. Ievadīšanai izmantojiet pilienveida infūziju vai infūzijas sūkni. Pirmā deva (400 mg/m² ķermeņa virsmas laukuma) tiek ievadīta infūzijas veidā aptuveni 2 stundās ar infūzijas ātrumu līdz 5 mg/min. Katra turpmākā deva (250 mg/m² ķermeņa virsmas laukuma) tiek ievadīta infūzijas veidā aptuveni 1 stundas laikā ar infūzijas ātrumu līdz 10 mg/min.

Ievadīšanai ar infūzijas sūkni vai pilienveida infūzijā (neatšķaidīts): aprēķiniet nepieciešamo Erbitux tilpumu. Paņemiet piemērotu sterilu šļirci (ne mazāku kā 50 ml) un pievienojiet piemērotu adatu. Ievelciet nepieciešamo Erbitux tilpumu no flakona. Ievadiet Erbitux sterilā traukā vai maisiņā. Atkārtojiet šo procedūru, līdz sasniegts aprēķinātais tilpums. Savienojiet infūziju līniju un pirms infūzijas sākuma piepildiet to ar Erbitux. Pirmā deva (400 mg/m² ķermeņa virsmas laukuma) tiek ievadīta infūzijas veidā aptuveni 2 stundās ar infūzijas ātrumu līdz 5 mg/min. Katra turpmākā deva (250 mg/m² ķermeņa virsmas laukuma) tiek ievadīta infūzijas veidā aptuveni 1 stundas laikā ar infūzijas ātrumu līdz 10 mg/min.

Ievadīšanai ar šļirces sūkni: aprēķiniet nepieciešamo Erbitux tilpumu. Paņemiet piemērotu sterilu šļirci un pievienojiet piemērotu adatu. Ievelciet nepieciešamo Erbitux tilpumu no flakona. Noņemiet adatu un ievietojiet šļirci šļirces sūknī. Pievienojiet infūzijas līniju šļircei un pēc līnijas piepildīšanas ar Erbitux vai sterilu nātrija hlorīda 9 mg/ml (0,9%) šķīdumu, sāciet infūziju. Atkārtojiet šo procedūru, līdz ievadīts aprēķinātais tilpums. Pirmā deva (400 mg/m² ķermeņa virsmas laukuma) tiek ievadīta infūzijas veidā aptuveni 2 stundās ar infūzijas ātrumu līdz 5 mg/min. Katra turpmākā deva (250 mg/m² ķermeņa virsmas laukuma) tiek ievadīta infūzijas veidā aptuveni 1 stundas laikā ar infūzijas ātrumu līdz 10 mg/min.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas