Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Evicel (human fibrinogen / human thrombin) – Marķējuma teksts - B02BC

Updated on site: 06-Oct-2017

Zāļu nosaukumsEvicel
ATĶ kodsB02BC
Vielahuman fibrinogen / human thrombin
RažotājsOmrix Biopharmaceuticals N. V.

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Kartona kārba ar 2 flakoniem

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

EVICEL šķīdumi audu līmes iegūšanai

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Šķīdumi audu līmes iegūšanai

Aktīvās vielas:

1.sastāvdaļa: 1 flakons ar 1 ml recējošu cilvēka proteīnu (50 – 90 mg/ml),

2.sastāvdaļa: 1 flakons ar 1 ml cilvēka trombīnu (800 – 1200 SV/ml).

Aktīvās vielas:

1.sastāvdaļa: 1 flakons ar 2 ml recējošu cilvēka proteīnu (50 – 90 mg/ml),

2.sastāvdaļa: 1 flakons ar 2 ml cilvēka trombīnu (800 – 1200 SV/ml).

Aktīvās vielas:

1.sastāvdaļa: 1 flakons ar 5 ml recējošu cilvēka proteīnu (50 – 90 mg/ml),

2.sastāvdaļa: 1 flakons ar 5 ml cilvēka trombīnu (800 – 1200 SV/ml).

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Cilvēka fibrinogēns: arginīna hidrohlorīds, glicīns, nātrija hlorīds, nātrija citrāts, kalcija hlorīds, ūdens injekcijām.

Cilvēka trombīns: kalcija hlorīds, cilvēka albumīns, mannīts, nātrija acetāts, ūdens injekcijām.

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

Šķīdumi audu līmes iegūšanai

Aktīvās vielas:

1.sastāvdaļa: 1 flakons ar 1 ml recējošu cilvēka proteīnu (50 – 90 mg/ml),

2.sastāvdaļa: 1 flakons ar 1 ml cilvēka trombīnu (800 – 1,200 SV/ml).

Aktīvās vielas:

1.sastāvdaļa: 1 flakons ar 2 ml recējošu cilvēka proteīnu (50 – 90 mg/ml),

2.sastāvdaļa: 1 flakons ar 2 ml cilvēka trombīnu (800 – 1200 SV/ml).

Aktīvās vielas:

1.sastāvdaļa: 1 flakons ar 5 ml recējošu cilvēka proteīnu (50 – 90 mg/ml),

2.sastāvdaļa: 1 flakons ar 5 ml cilvēka trombīnu (800 – 1200 SV/ml).

5.LIETOŠANAS METODE UN VEIDS(-I)

Uzklāšanai uz brūcēm.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Nelietot intravaskulāri.

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Turēt vertikālā stāvoklī.

Pēc atkausēšanas atkārtoti nesasaldēt.

Uzglabāt kartona kārbā -18°C vai zemākā temperatūrā, aizsargāt no gaismas. Pēc atkausēšanas uzglabāt neatvērtos flakonos kartona kārbā 2 – 8°C temperatūrā līdz 30 dienām.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM (JA PIEMĒROJAMS)

Neizlietotās zāles jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Omrix Biopharmaceuticals N.V.

Leonardo Da Vinci Laan 15

B-1831 Diegem

Beļģija

12.REĢISTRĀCIJAS NUMURS(-I)

EU/1/08/473/001

EU/1/08/473/002

EU/1/08/473/003

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Pamatojums Braila raksta nepiemērošanai ir apstiprināts.

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA Flakona etiķete

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN LIETOŠANAS VEIDS(-I)

Cilvēka fibrinogēns:

EVICEL šķīdumi audu līmes iegūšanai

1.sastāvdaļa: recējoši cilvēka proteīni 50 – 90 mg/ml

2.LIETOŠANAS METODE

Uzklāšanai uz brūcēm.

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

4.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

5.SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

1ml

2ml

5ml

6.CITA

Lietojams kā divkomponentu preparāts ar pievienoto uzklāšanas ierīci.

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA Flakona etiķete

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN LIETOŠANAS VEIDS(-I)

Cilvēka trombīns:

EVICEL šķīdumi audu līmes iegūšanai

2. sastāvdaļa: cilvēka trombīns 800 – 1200 SV/ml

2. LIETOŠANAS METODE

Uzklāšanai uz brūcēm.

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

4. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

1ml

2ml

5ml

6. CITA

Lietojams kā divkomponentu preparāts ar pievienoto uzklāšanas ierīci.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas