Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Evicel (human fibrinogen / human thrombin) – Lietošanas instrukcija - B02BC

Updated on site: 06-Oct-2017

Zāļu nosaukumsEvicel
ATĶ kodsB02BC
Vielahuman fibrinogen / human thrombin
RažotājsOmrix Biopharmaceuticals N. V.

Lietošanas instrukcija: informācija pacientam

EVICEL šķīdumi audu līmes iegūšanai

Cilvēka fibrinogēns, cilvēka trombīns

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam.

-Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas šajā instrukcijā nav minētas. Skatiet 4. sadaļu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.Kas ir EVICEL, un kādam nolūkam to lieto

2.Kas Jums jāzina pirms EVICEL lietošanas

3.Kā lietot EVICEL

4.Iespējamās blakusparādības

5 Kā uzglabāt EVICEL

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1.Kas ir EVICEL un kādam nolūkam to lieto

EVICEL ir cilvēka fibrīna līme, kas tiek piegādāta iepakojumos ar diviem atsevišķiem flakoniem, katrs no tiem satur 1 ml, 2 ml vai 5 ml šķīduma (attiecīgi cilvēka fibrinogēnu un cilvēka trombīnu).

Uzklāšanas ierīce un atbilstoši papildu uzgaļi ir piegādājami atsevišķi.

Fibrinogēns ir recējoša proteīna koncentrāts, bet trombīns ir ferments, kas veicina recējošo proteīnu salipšanu. Tādējādi, abas sastāvdaļas sajaucot, tās nekavējoties sarec.

EVICEL tiek uzklāts ķirurģiskas manipulācijas laikā, lai samazinātu asiņošanu un sulošanos operācijas laikā un pēc tās.

EVICEL var lietot arī asinsvadu ķirurģijā, kā arī operācijās, kas notiek uz vēdera aizmugurējās sienas. EVICEL var lietot arī, lai palīdzētu neiroķirurģiskas operācijas laikā ūdensnecaurlaidīgā veidā noslēgt smadzeņu apvalkus (dura mater), ja nepietiek ar citiem ķirurģiskiem paņēmieniem.

Preparāts tiek uzpilināts vai uzsmidzināts uz audu griezuma, kur tas izveido plānu slāni, kas noklāj audus un/vai pārtrauc asiņošanu.

2. Kas Jums jāzina pirms EVICEL lietošanas

Nelietojiet EVICEL šādos gadījumos:

ja esat pārāk jutīgs (alerģisks) pret preparātiem, kas gatavoti no cilvēka asinīm, vai pret jebkuru no pārējām EVICEL sastāvdaļām (uzskaitītas 6. sadaļā). Šādas reakcijas izpaužas kā nātrene, izsitumi, spiediena sajūta krūtīs, sēcoša elpa, strauja asinsspiediena pazemināšanās un apgrūtināta elpošana. Rodoties šādiem simptomiem, preparāta lietošana ir nekavējoties jāpārtrauc;

EVICEL nedrīkst lietot endoskopiskajā ķirurģijā. Par laparoskopiju skatīt ieteikumu zemāk.

EVICEL nedrīkst lietot dura mater šuvju diegu nostiprināšanai, ja spraugas pēc šuvju uzlikšanas ir

lielākas nekā 2 mm.

EVICEL nedrīkst lietot kā līmi durālo aizlāpu fiksēšanai.

EVICEL nedrīkst lietot kā sīlantu, ja nav iespējams sašūt dura mater ar šuvēm.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Lai izvairītos no iespējami dzīvībai bīstamas gaisa vai gāzes embolijas riska, EVICEL jāizsmidzina, izmantojot tikai saspiestu CO2 gāzi.

Pirms EVICEL uzklāšanas brūces virsmas laukums jānosusina, izmantojot standarta metodes (piem., atkārtoti uzklājot pārsējus, izmantojot tamponus vai atsūkšanas ierīces).

Ja EVICEL tiek uzklāts ķirurģiskās manipulācijas laikā, ķirurgam ir jānodrošina, lai tas tiktu uzklāts tikai uz audu virsmas. EVICEL nekādā gadījumā nedrīkst injicēt audos vai asinsvados, jo tas var ierosināt recekļu veidošanos, un šie recekļi var izraisīt pacienta nāvi.

EVICEL lietojums nav pētīts sekojošās procedūrās, tāpēc nav pieejama informācija, kas liecina par tā efektivitāti šajās procedūrās:

audu līmēšanai;

galvas smadzeņu vai mugurkaula ķirurģijā, izņemot kā palīglīdzekli smadzeņu apvalku (dura mater) ūdensnecaurlaidīgai noslēgšanai;

kuņģa vai zarnu asiņošanas apturēšanai, ievadot līdzekli ar endoskopu (caurulīti);

brūču noslēgšanai pēc zarnu operācijām.

kā sīlants transsfenoidālajās un otoneiroķirurģiskajās procedūrās.

Nav arī zināms, vai staru terapija varētu ietekmēt fibrīna sīlanta efektivitāti, ja to lieto šuvju diegu nostiprināšanai neiroķirurģisku operāciju laikā.

Klīniskos pētījumos nav izvērtēta EVICEL lietošana pacientiem, kam neiroķirurģiskajās operācijās tiek veikta arī ārstēšana ar implantiem vai durālajiem aizlāpiem.

Pirms EVICEL lietošanas durālo šuvju diegu nostiprināšanai ir jāmazina asiņošana.

EVICEL tiek uzklāts plānā kārtiņā. Pārmērīgs recekļa biezums var negatīvi ietekmēt šo zāļu efektivitāti un brūces dzīšanas procesu.

Dažos gadījumos dzīvībai bīstama gaisa vai gāzu embolija ir radusies, lietojot izsmidzināšanas ierīces, kas EVICEL padevei izmanto spiediena regulatoru. Šāds gadījums iespējams, lietojot izsmidzināšanas ierīci ar augstāku spiedienu nekā ieteicams un/vai tuvu audu virsmai. EVICEL uzklāšanu izsmidzinot jāizmanto tikai tad, ja iespējams precīzi noteikt izsmidzināšanas attālumu, īpaši laparoskopijā. Izsmidzināšanas attālumam un spiedienam jābūt ražotāja ieteiktajā diapazonā (skatiet tabulu Lietošanas pamācības sadaļā). Izsmidzinot EVICEL, jānovēro asinsspiediena, pulsa, skābekļa saturācijas un CO2 daudzuma izelpas beigās izmaiņas, jo ir iespējama gaisa vai gāzu embolijas rašanās. Izsmidzināšanas ierīcēm un piederumu uzgaļiem ir pievienoti lietošanas norādījumi un ieteikumi par spiediena diapazonu un attālumu līdz audu virsmai, un šie norādījumi ir rūpīgi jāievēro.

Blakusesošie audi jāpasargā, lai EVICEL uzklātu tikai uz paredzētajām virsmām.

Tāpat kā ar jebkurām proteīnus saturošām zālēm, iespējamas alerģiskas paaugstinātas jutības reakcijas. Šādu reakciju pazīmes ir nātrene, izsitumi, spiediena sajūta krūtīs, sēcoša elpa, asinsspiediena pazemināšanās un anafilakse. Ja parādās šie simptomi, lietošana nekavējoties jāpārtrauc.

Gatavojot zāles no cilvēka asinīm vai plazmas, tiek īstenoti noteikti pasākumi, lai novērstu infekciju pārnešanu uz pacientiem. Tas ietver rūpīgu asins un plazmas donoru atlasi, lai izslēgtu iespējamus infekcijas pārnēsātājus, kā arī katra atsevišķā donora materiāla un apvienotā plazmas materiāla analīzes, lai noteiktu faktorus, kas liecinātu par vīrusu un citu mikroorganismu klātbūtni. Šo preparātu ražotāji asins un plazmas pārstrādē iekļauj pasākumus, kas var inaktivēt vai iznīcināt vīrusus. Tomēr, neskatoties

uz šiem pasākumiem, gadījumos, kad tiek lietoti no cilvēka asinīm vai plazmas gatavotās zāles, infekcija var tikt pārnesta uz pacientu. Tas attiecas arī uz nezināmiem vai jauniem vīrusiem, kā arī citiem slimību izraisītājiem.

Pasākumi, kas tiek īstenoti, ražojot fibrinogēnu un trombīnu, ir uzskatāmi par efektīviem pret ar lipīdiem pārklātajiem vīrusiem, kā, piemēram, cilvēka imūndeficīta vīrusu (HIV), vīrusiem, kas izraisa B un C hepatītus, kā arī pret vīrusu, kas izraisa hepatītu A un kuram apvalka nav. Šie pasākumi var izrādīties nepietiekami efektīvi pret parvovīrusu B19. Parvovīrusa B19 infekcija var nopietni ietekmēt grūtnieces (augļa infekcija), kā arī pacientus ar nomāktu imūnsistēmu un cilvēkus ar noteikta veida anēmiju (piemēram, sirpjveida šūnu anēmiju un hemolītisko anēmiju).

Veselības aprūpes darbinieki reģistrēs zāļu nosaukumu un sērijas numuru, lai varētu izsekot iespējamo infekcijas avotu.

Citas zāles un EVICEL

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot, tai skaitā – bezrecepšu zālēm.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Informācija nav pietiekama, lai noskaidrotu, vai EVICEL lietošana grūtniecības un bērna zīdīšanas laikā rada jebkādus draudus. Tomēr, tā kā EVICEL tiek lietots ķirurģiskas operācijas laikā, Jums, ja iestājusies grūtniecība vai barojat bērnu ar krūti, operācijas vispārējais risks ir jāapspriež ar savu ārstu.

Lietošana pediatrijā

Ir pārāk maz datu, lai pamatotu EVICEL nekaitīgumu un efektivitāti bērniem.

3.Kā lietot EVICEL

Jūsu ārstējošais ārsts lietos EVICEL operācijas gaitā. Operācijas laikā ārsts, izmantojot uzklāšanas ierīci, uzpilinās vai uzsmidzinās EVICEL uz atsegtiem audiem. Ierīce ļauj vienlaicīgi uzklāt abu sastāvdaļu vienādus daudzumus un nodrošina to vienmērīgu sajaukšanos, kas ir svarīgi, lai audu līmes iedarbība būtu pēc iespējas labāka.

Uzklājamā EVICEL daudzums atkarīgs no operācijas gaitā apstrādājamo audu virsmas. To uzklāj uz audiem ļoti mazā apjomā vai izsmidzina ar īsiem grūdieniem (0,1 – 0,2 ml), izveidojot plānu, līdzenu slāni. Ja ar vienu EVICEL slāni nevar pilnīgi apturēt asiņošanu, var uzklāt otru slāni.

4.Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas. Klīniskajos pētījumos novēroja šādas blakusparādības, kuras uzskata par saistītām ar EVICEL lietošanu.

Visnopietnākās blakusparādības

Ūdeņaina šķidruma izdalīšanās no brūces vai pa degunu (smadzeņu šķidruma noplūde/smadzeņu šķidruma rinoreja)

Galvassāpes, nelabums un vemšana (subdurālas higromas, kas nozīmē smadzeņu šķidruma uzkrāšanos subdurālajā telpā, dēļ)

Drudzis vai arī ilgi aizcietējumi, meteorisms (abdomināla abscesa dēļ)

Iepriekš norādītās parādības ir bijušas sastopamas bieži (var skart līdz 1 cilvēkam no 10).

- Nejutīgums vai sāpes ekstremitātēs, ādas krāsas maiņa (transplantāta oklūzijas vai trombozes dēļ) Iepriekš norādītās parādības ir bijušas sastopamas retāk (var rasties līdz 1 cilvēkam no 100).

Ja Jums ir kāds no augstāk minētajiem simptomiem vai jebkādi citi simptomi saistībā ar operāciju, nekavējoties pasakiet to savam ārstam vai ķirurgam. Ja nejūtaties labi, nekavējoties informējiet ārstu, pat tad, ja jūsu simptomi atšķiras no tā, kas šeit aprakstīts.

Citas blakusparādības

Citas blakusparādības, kas EVICEL klīniskajos pētījumos tika novērotas bieži (t.i., var rasties līdz 1 pacientam no 10), bija meningīts un smadzeņu šķidruma uzkrāšanās smadzeņu dobumos (hidrocefālija).Visas šīs parādības ir bijušas sastopamas bieži).

Blakusparādības, kas EVICEL klīniskajos pētījumos tika novērotas retāk (t.i., var rasties līdz 1 pacientam no 100), bija infekcija, norobežots asins izplūdums (hematoma), pietūkums, pazemināts hemoglobīna līmenis, kā arī brūces komplikācijas pēc operācijas (tostarp asiņošana vai infekcija).

EVICEL ir fibrīna sīlants. Fibrīna sīlanti, lai arī reti (līdz 1 pacientam no 1000), var izraisīt alerģisku reakciju. Pie alerģiskas reakcijas var sākties viena vai vairākas no uzskaitītajām parādībām: izsitumi uz ādas, nātrene, spiediena sajūta krūtīs, drebuļi, pietvīkums, galvassāpes, zems asinsspiediens, letarģija, slikta dūša, nemiers, paātrināta sirdsdarbība, kņudēšana, vemšana un sēcoša elpa. Ziņas par pacientiem, kam pēc EVICEL lietošanas rodas alerģiskas reakcijas, nav saņemtas.

Teorētiski ir iespējams, ka jums var izveidoties antivielas pret EVICEL esošajiem proteīniem, un tas var negatīvi ietekmēt asinsreci. Nav zināms, cik bieži tā notiek (to nevar novērtēt pēc pieejamajiem datiem).

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medicīnas māsu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.Kā uzglabāt EVICEL

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kartona kārbas un flakona etiķetes pēc „Derīgs līdz”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Flakoni ir jāuzglabā vertikālā stāvoklī.

Uzglabāt saldētavā -18 °C vai zemākā temperatūrā.

Flakonus uzglabāt ārējā kārbā, lai pasargātu no gaismas. Pēc atkausēšanas atkārtoti nesasaldēt. Pēc atkausēšanas neatvērtus flakonus 2 – 8 °C temperatūrā, sargājot no gaismas, var uzglabāt līdz 30 dienām, neveicot atkārtotu to sasaldēšanu. Jaunais derīguma termiņš flakoniem, ko uzglabā 2 – 8 °C temperatūrā, ir jāatzīmē uz kartona kārbas, bet tas nedrīkst pārsniegt derīguma termiņu, ko ražotājs norādījis uz kartona kārbas un marķējuma. Šī perioda beigās zāles ir jāizlieto vai jāizmet.

Fibrinogēna un trombīna sastāvdaļas istabas temperatūrā ir stabilas līdz 24 stundām. Neatdzesējiet EVICEL, kad tās sasniegušas istabas temperatūru.

Iesūcot uzklāšanas ierīcē, tās ir jāizlieto nekavējoties. Izmetiet neizlietotās zāles, kas 24 stundas atradušās istabas temperatūrā.

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko EVICEL satur

Aktīvās vielas ir:

1.sastāvdaļa: recējoši cilvēka proteīni (50 – 90 mg/ml)

2.sastāvdaļa: cilvēka trombīns (800 – 1200 SV/ml)

Citas sastāvdaļas

1.sastāvdaļa: arginīna hidrohlorīds, glicīns, nātrija hlorīds, nātrija citrāts, kalcija hlorīds un ūdens injekcijām.

2.sastāvdaļa: kalcija hlorīds, cilvēka albumīns, mannīts, nātrija acetāts un ūdens injekcijām.

Iepakojuma lielumi

EVICEL ir pieejams šādos lielumos: 2 x 1 ml, 2 x 2 ml un 2 x 5 ml.

Visi iepakojuma lielumi visās valstīs tirgū var nebūt pieejami.

EVICEL ārējais izskats un iepakojuma saturs

EVICEL ir cilvēka fibrīna līme, kas tiek piegādāta iepakojumā ar diviem atsevišķiem flakoniem, katrs no tiem satur attiecīgi 1 ml, 2 ml vai 5 ml cilvēka fibrinogēna un cilvēka trombīna šķīduma.

Uzklāšanas ierīce un atbilstoši papildu uzgaļi ir piegādājami atsevišķi.

Fibrinogēns un trombīns ir iepakoti kopā kā divi flakoni ar vienādu tilpumu (1 ml, 2 ml vai 5 ml) sasaldēta, sterila šķīduma; tas pēc atkausēšanas ir bezkrāsains vai iedzeltens. Fibrinogēns ir recējošu proteīnu koncentrāts, un trombīns ir ferments, kas izsauc recējoša proteīna salipšanu. Tādējādi, kad abas sastāvdaļas tiek sajauktas, tās acumirklī sarecē.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Omrix Biopharmaceuticals N.V.

Leonardo Da Vinci Laan 15

B-1831 Diegem

Beļģija

Tel: + 32 2 746 30 00

Fakss: + 32 2 746 30 01

Lai iegūtu papildinformāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar ražotāju:

Pharmacovigilance Department

Omrix Biopharmaceuticals Ltd

Plasma Fractionation Institute

Sheba Hospital, Tel Hashomer

Ramat Gan 5262000, Izraēla

Tel: +972-3-5316512

Fakss: +972-3-5316590

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta {MM/GGGG}.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tālāk sniegtā informācija paredzēta tikai veselības aprūpes speciālistiem.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Izlasiet pirms iepakojuma atvēršanas

EVICEL tiek piegādāts sterilā iepakojumā, tāpēc ir svarīgi izmantot tikai nebojātus iepakojumus, kas nav tikuši atvērti (atkārtota sterilizācija nav iespējama).

Sagatavošana

Sagatavojot EVICEL lietošanai, adatas netiek izmantotas. Iepildiet divu flakonu saturu uzklāšanas ierīcē, ievērojot lietošanas instrukciju, kas atrodas ierīces iepakojumā. Abās šļircēs ir jāiepilda vienāds daudzums, tajās nedrīkst būt gaisa burbulīši. Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām. Šķīdumiem jābūt dzidriem vai viegli opalescējošiem. Nelietojiet šķīdumus, kas ir duļķaini vai ar nogulsnēm.

EVICEL UZGLABĀŠANA

EVICEL apstiprinātais uzglabāšanas laiks ir 24 mēneši ≤ –18 oC temperatūrā.

24 mēnešu uzglabāšanas laikā pēc atkausēšanas neatvērtus flakonus 2 – 8 °C temperatūrā, aizsargājot no gaismas, var uzglabāt ne ilgāk kā 30 dienas. Fibrinogēna un trombīna sastāvdaļas istabas temperatūrā ir stabilas līdz 24 stundām.

Flakoni ir jāuzglabā vertikālā stāvoklī.

Nelietot pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kārbas un etiķetes.

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Fibrinogēns un trombīns

Ilgtermiņa uzglabāšana

Uzglabāt saldētavā -18 °C vai zemākā temperatūrā. Nelietot pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kārbas.

Īstermiņa uzglabāšana

Uzglabāt 2–8 °C temperatūrā (ledusskapī) ne ilgāk kā 30 dienas. Datums, kurā uzsākta glabāšana ledusskapī, jāatzīmē norādītajā vietā uz kārbas. Atkārtoti nesasaldēt.

Fibrinogēna un trombīna sastāvdaļas istabas temperatūrā ir stabilas līdz 24 stundām, taču, iesūcot uzklāšanas ierīcē, tās ir jāizlieto nekavējoties.

Uzklāšanas ierīce

Uzglabāt istabas temperatūrā atsevišķi no fibrinogēna un trombīna.

Atkausēšana

Flakoni ir jāatkausē, izmantojot vienu no šādām metodēm: 2 8 °C (ledusskapī): flakoni atkūst 1 dienas laikā vai

20 25 °C (istabas temperatūrā): flakoni atkūst 1 stundas laikā, vai

37 °C (piemēram, ūdens vannā, ievērojot aseptikas noteikumus, vai sildot flakonus plaukstās):flakoni ir jāatkausē 10 minūtēs, tos šādā temperatūrā nedrīkst atstāt ilgāk kā uz 10 minūtēm vai līdz tie ir pilnībā atkusuši. Temperatūra nedrīkst pārsniegt 37 °C.

Pirms lietošanas preparāts ir jāsasilda līdz 20 30 °C.

Sagatavošana

Šķīdumi ir dzidri vai viegli opalescējoši. Nelietojiet šķīdumus, kas ir duļķaini vai kuros ir nogulsnes.

EVICEL drīkst uzklāt tikai, izmantojot ar CE marķētu EVICEL uzklāšanas ierīci, kā arī iespējams izmantot ierīcei pievienojamo uzgali. Lietošanas pamācības, kurās ir sīki izklāstīta EVICEL lietošana ar uzklāšanas ierīci un atsevišķi pasūtāmiem piederumu uzgaļiem, ir uzklāšanas ierīču un piederumu uzgaļu iepakojumos. Papildu uzgaļus drīkst izmantot tikai tādas personas, kas ir apmācītas laparoskopisko, laparoskopiski asistēto vai vaļējo ķirurģisko procedūru veikšanā. Zāles drīkst sagatavot un ievadīt tikai atbilstoši norādījumiem un, izmantojot šīm zālēm ieteiktās ierīces.

Lai izvairītos no iespējami dzīvībai bīstamas gaisa vai gāzes embolijas riska, EVICEL jāizsmidzina, izmantojot tikai saspiestu CO2 gāzi.

Saskaņā ar ierīcei pievienoto lietošanas pamācību iesūciet abu flakonu saturu uzklāšanas ierīcē. Abās šļircēs ir jāiepilda vienāds daudzums, tajās nedrīkst būt gaisa burbulīšu. Sagatavojot EVICEL lietošanai, adatas netiek izmantotas.

Pirms EVICEL uzklāšanas brūces virsmas laukums jānosusina, izmantojot standarta metodes (piem., atkārtoti uzklājot pārsējus, izmantojot tamponus vai atsūkšanas ierīces).

Uzklāšana pilinot

Turot uzklāšanas ierīces galu pēc iespējas tuvāk audu virsmai, bet nepieskaroties tiem uzklāšanas laikā, piliniet pa pilei uz apstrādājamās virsmas. Ja uzklāšanas ierīces uzgalis nosprostojas, katetra galu var saīsināt, ik reizi nogriežot no tā 0,5 cm.

Uzklāšana izsmidzinot

EVICEL jāizsmidzina, izmantojot tikai zem spiediena esošu CO2.

Uzklāšanas ierīces īso caurulīti pievienojiet garās gāzu caurulītes Luera savienojuma vīrišķā tipa slēgam. Pievienojiet gāzes caurules (ar 0,2 μm bakteriostatisko filtru) sievišķā tipa slēgu pie spiediena regulatora. Spiediena regulators ir jālieto saskaņā ar ražotāja norādījumiem.

Uzklājot EVICEL ar izsmidzināšanas ierīci, ievērojiet ražotāja ieteikto spiediena diapazonu un attālumu no audiem.

Operācija

Izmantojamais

Izmantojamie

Izmantoja-

Attālums no

Izsmidzināšanas

 

izsmidzināša-

uzklāšanas uzgaļi

mais

mērķa

spiediens

 

nas komplekts

 

spiediena

audiem

 

 

 

 

regulators

 

 

 

 

6 cm elastīgs

 

 

 

 

 

uzgalis

 

 

 

 

 

 

 

 

20 – 25 psi

 

 

35 cm nelokāms

 

 

Vaļēja operācija

 

 

10 – 15 cm

(1,4 – 1,7 bar)

 

uzgalis

 

 

 

 

 

 

 

EVICEL

 

Omrix

 

 

 

45 cm elastīgs

 

 

 

uzklāšanas

uzgalis

spiediena

 

 

 

ierīce

 

regulators

 

 

 

 

35 cm nelokāms

 

 

15 – 20 psi

Laparoskopiskās

 

uzgalis

 

 

(1,0 – 1,4 bar)

 

 

 

4 – 10 cm

 

procedūras

 

45 cm elastīgs

 

20 psi

 

 

 

 

 

uzgalis

 

 

 

 

 

 

(1,4 bar)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparāts uz audiem ir jāizsmidzina ar īsiem grūdieniem (0,1 – 0,2 ml), lai izveidotos plāns, līdzens slānis. EVICEL uz uzklāšanas virsmas veido caurspīdīgu plēvi.

Izsmidzinot EVICEL, jānovēro asinsspiediena, pulsa, skābekļa saturācijas un CO2 daudzuma izelpas beigās izmaiņas, jo ir iespējama gāzu embolijas rašanās.

Atkritumu likvidēšana

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas