Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Extavia (interferon beta-1b) – Marķējuma teksts - L03AB08

Updated on site: 06-Oct-2017

Zāļu nosaukumsExtavia
ATĶ kodsL03AB08
Vielainterferon beta-1b
RažotājsNovartis Europharm Ltd

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KASTĪTE VIENAM IEPAKOJUMAM

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Extavia 250 mikrogrami/ml pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

Interferonum beta-1b

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

1 flakons satur 300 mikrogramus (9,6 miljoni SV) β-1b interferona.

Pēc sagatavošanas 1 ml satur 250 mikrogramus (8,0 miljoni SV) β-1b interferona.

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgvielas:

Pulveris: Cilvēka albumīns, mannīts. Šķīdinātājs: Nātrija hlorīds, ūdens injekcijai.

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai.

5 flakoni ar pulveri un 5 pilnšļirces ar 1,2 ml šķīdinātāja. 14 flakoni ar pulveri un 14 pilnšļirces ar 1,2 ml šķīdinātāja. 15 flakoni ar pulveri un 15 pilnšļirces ar 1,2 ml šķīdinātāja. 14 flakoni ar pulveri un 15 pilnšļirces ar 1,2 ml šķīdinātāja.

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Subkutānai lietošanai pēc izšķīdināšanas 1,2 ml šķīdinātāja.

Vienreizējai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

Pēc šķīduma sagatavošanas ieteicams to nekavējoties izlietot. Stabilitāte temperatūrā 2 C – 8 C saglabājas līdz 3 stundām.

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 C.

Nesasaldēt.

10.ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Lielbritānija

12.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

 

 

 

 

 

EU/1/08/454/008

15 flakoni ar pulveri un 15 pilnšļirces ar 1,2 ml šķīdinātāja

 

 

EU/1/08/454/010

5 flakoni ar pulveri un 5 pilnšļirces ar 1,2 ml šķīdinātāja

 

 

 

EU/1/08/454/011

14 flakoni ar pulveri un 14 pilnšļirces ar 1,2 ml šķīdinātāja

 

 

EU/1/08/454/013

14 flakoni ar pulveri un 15 pilnšļirces ar 1,2 ml šķīdinātāja

 

 

 

13.

SĒRIJAS NUMURS

Sērija

 

 

 

 

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Extavia

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

ĀRĒJAIS IEPAKOJUMS VAIRĀKU KASTĪŠU IEPAKOJUMAM (AR BLUE BOX)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Extavia 250 mikrogrami/ml pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

Interferonum beta-1b

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

1 flakons satur 300 mikrogramus (9,6 miljoni SV) β-1b interferona.

Pēc sagatavošanas 1 ml satur 250 mikrogramus (8,0 miljoni SV) β-1b interferona.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgvielas:

Pulveris: Cilvēka albumīns, mannīts. Šķīdinātājs: Nātrija hlorīds, ūdens injekcijai.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai.

3 mēnešu vairāku kastīšu iepakojums: 42 (3 iepakojumi pa 14) flakoni ar pulveri un 42 (3 iepakojumi pa 14) pilnšļirces ar 1,2 ml šķīdinātāja.

3 mēnešu vairāku kastīšu iepakojums: 45 (3 iepakojumi pa 15) flakoni ar pulveri un 45 (3 iepakojumi pa 15) pilnšļirces ar 1,2 ml šķīdinātāja.

3 mēnešu vairāku kastīšu iepakojums: 42 (3 iepakojumi pa 14) flakoni ar pulveri un 45 (3 iepakojumi pa 15) pilnšļirces ar 1,2 ml šķīdinātāja.

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Subkutānai lietošanai pēc izšķīdināšanas 1,2 ml šķīdinātāja.

Vienreizējai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

Pēc šķīduma sagatavošanas ieteicams to nekavējoties izlietot. Stabilitāte temperatūrā 2 C – 8 C saglabājas līdz 3 stundām.

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 C.

Nesasaldēt.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Lielbritānija

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/08/454/009

3 mēnešu vairāku kastīšu iepakojums, kas satur 45 flakonus ar pulveri un

 

45 pilnšļirces ar šķīdinātāju.

 

EU/1/08/454/012

3 mēnešu vairāku kastīšu iepakojums, kas satur 42 flakonus ar pulveri un

 

42 pilnšļirces ar šķīdinātāju.

 

EU/1/08/454/014

3 mēnešu vairāku kastīšu iepakojums, kas satur 42 flakonus ar pulveri un

 

45 pilnšļirces ar šķīdinātāju.

 

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Extavia

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA STARPIEPAKOJUMS VAIRĀKU KASTĪŠU IEPAKOJUMAM (BEZ BLUE BOX)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Extavia 250 mikrogrami/ml pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

Interferonum beta-1b

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

1 flakons satur 300 mikrogramus (9,6 miljoni SV) β-1b interferona.

Pēc sagatavošanas 1 ml satur 250 mikrogramus (8,0 miljoni SV) β-1b interferona.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgvielas:

Pulveris: Cilvēka albumīns, mannīts. Šķīdinātājs: Nātrija hlorīds, ūdens injekcijai.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai.

14 flakoni ar pulveri un 14 pilnšļirces ar 1,2 ml šķīdinātāja. 3 mēnešu vairāku kastīšu iepakojuma sastāvdaļa. Nepārdot atsevišķi.

15 flakoni ar pulveri un 15 pilnšļirces ar 1,2 ml šķīdinātāja. 3 mēnešu vairāku kastīšu iepakojuma sastāvdaļa. Nepārdot atsevišķi.

14 flakoni ar pulveri un 15 pilnšļirces ar 1,2 ml šķīdinātāja. 3 mēnešu vairāku kastīšu iepakojuma sastāvdaļa. Nepārdot atsevišķi.

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Subkutānai lietošanai pēc izšķīdināšanas 1,2 ml šķīdinātāja.

Vienreizējai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

Pēc šķīduma sagatavošanas ieteicams to nekavējoties izlietot. Stabilitāte temperatūrā 2 C – 8 C saglabājas līdz 3 stundām.

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 C.

Nesasaldēt.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Lielbritānija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/08/454/009

3 mēnešu vairāku kastīšu iepakojums, kas satur 45 flakonus ar pulveri un

 

45 pilnšļirces ar šķīdinātāju.

 

EU/1/08/454/012

3 mēnešu vairāku kastīšu iepakojums, kas satur 42 flakonus ar pulveri un

 

42 pilnšļirces ar šķīdinātāju.

 

EU/1/08/454/014

3 mēnešu vairāku kastīšu iepakojums, kas satur 42 flakonus ar pulveri un

 

45 pilnšļirces ar šķīdinātāju.

 

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Extavia

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMĀ

FLAKONA ETIĶETE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Extavia 250 mikrogrami/ml pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai

Interferonum beta-1b

Subkutānai lietošanai

2.LIETOŠANAS METODE

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

Pēc šķīduma sagatavošanas ieteicams to nekavējoties izlietot. Stabilitāte 2 C – 8 C temperatūrā saglabājas līdz 3 stundām.

4.SĒRIJAS NUMURS

Lot

5.SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

Pēc sagatavošanas vienā ml ir 250 mikrogrami (8,0 miljoni SV).

6.CITA

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES BLISTERIS PILNŠĻIRCĒM

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Šķīdinātājs Extavia sagatavošanai

1,2 ml 5,4 mg/ml nātrija hlorīda šķīduma

2.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

Novartis Europharm Limited

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5.CITA

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMĀ PILNŠĻIRCES ETIĶETE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Šķīdinātājs Extavia

Subkutānai lietošanai pēc sagatavošanas

2. LIETOŠANAS METODE

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

1,2 ml 5,4 mg/ml nātrija hlorīda šķīduma

6. CITA

0,25 / 0,5 / 0,75 / 1,0

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas