Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

EllaOne (ulipristal) – Zāļu apraksts - G03AD02

Updated on site: 06-Oct-2017

Zāļu nosaukumsellaOne
ATĶ kodsG03AD02
Vielaulipristal
RažotājsLaboratoire HRA Pharma

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

ellaOne 30 mg tablete

2.KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Katra tablete satur 30 mg ulipristāla acetāta (ulipristal acetate).

Palīgvielas ar zināmu iedarbību:

Katra tablete satur 237 mg laktozes (kā monohidrāts).

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1 apakšpunktā.

3.ZĀĻU FORMA

Tablete.

Balta vai krēmkrāsas marmora, apaļa izliekta tablete ar iegravētu kodu “ella” uz abām virsmām.

4.KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.Terapeitiskās indikācijas

Avārijas kontracepcija 120 stundu (5 dienu) laikā pēc neaizsargāta dzimumakta vai izmantotās kontracepcijas metodes neveiksmes.

4.2.Devas un lietošanas veids

Devas

Terapijai lieto vienu tableti iekšķīgi pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 120 stundas (5 dienas) pēc neaizsargāta dzimumakta vai izmantotās kontracepcijas metodes neveiksmes.

ellaOne var lietot jebkurā brīdī menstruālā cikla laikā.

Ja trīs stundu laikā pēc ellaOne lietošanas rodas vemšana, jālieto vēl viena tablete.

Ja sievietei kavējas menstruācija vai ja ir grūtniecības simptomi, pirms ellaOne lietošanas jāpārliecinās, vai nav iestājusies grūtniecība.

Īpašas pacientu grupas

Nieru darbības traucējumi

Deva nav jāpielāgo.

Aknu darbības traucējumi

Tā kā specifiski pētījumi nav veikti, citādus ieteikumus par ellaOne devu nevar sniegt.

Smagi aknu darbības traucējumi

Tā kā specifiski pētījumi nav veikti, ellaOne lietošana nav ieteicama.

Pediatriskā populācija

ellaOne nav piemērots lietošanai bērniem pirms pubertātes vecuma avārijas kontracepcijas indikācijas gadījumā.

Pusaudži: ellaOne ir piemērots visām reproduktīvā vecuma sievietēm, arī pusaudzēm. Drošuma vai efektivitātes atšķirības salīdzinājumā ar pieaugušām sievietēm no 18 gadu vecuma, nav konstatētas (skatīt 5.1. apakšpunktu).

Lietošanas veids

Iekšķīgai lietošanai.

Tableti var lietot neatkarīgi no ēdienreizēm.

4.3.Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

4.4.Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

ellaOne drīkst lietot tikai atsevišķos gadījumos. Tā nekādā gadījumā nedrīkst aizstāt regulāru kontracepcijas līdzekļa lietošanu. Jebkurā gadījumā sievietēm jāiesaka lietot kontracepcijas līdzekļus regulāri.

ellaOne nav paredzēts lietošanai grūtniecības laikā, un to nedrīkst lietot, ja sievietei ir aizdomas par grūtniecību vai ja tā ir apstiprināta. Tomēr ellaOne nepārtrauc jau iestājušos grūtniecību (skatīt

4.6. apakšpunktu).

ellaOne ne vienmēr novērš grūtniecības iestāšanos.

Ja nākamā menstruācija kavējas vairāk nekā par 7 dienām, ja menstruācijas ir savādas vai ja ir grūtniecībai raksturīgie simptomi, kā arī šaubu gadījumā jāveic grūtniecības tests. Tāpat kā jebkurā grūtniecības gadījumā, jāizvērtē ārpusdzemdes grūtniecības iespējamība. Svarīgi zināt, ka dzemdes asiņošana neizslēdz ārpusdzemdes grūtniecību. Sievietēm, kurām pēc ellaOne lietošanas iestājas grūtniecība, jāsazinās ar ārstu (skatīt 4.6. apakšpunktu).

ellaOne nomāc vai aizkavē ovulāciju (skatīt 5.1. apakšpunktu). Ja ovulācija jau ir notikusi, ellaOne nav efektīvs. Ovulācijas laiku precīzi nevar noteikt, tāpēc ellaOne pēc dzimumakta bez izsargāšanās jālieto, cik drīz vien iespējams.

Nav pieejama informācija par ellaOne efektivitāti, ja to lieto vairāk nekā 120 stundas (5 dienas) pēc neaizsargāta dzimumakta.

Ierobežoti un nepārliecinoši dati norāda, ka palielināta ķermeņa svara vai ķermeņa masas indeksa (ĶMI) gadījumā iespējama samazināta ellaOne efektivitāte (skatīt 5.1. apakšpunktu). Visām sievietēm, neatkarīgi no sievietes ķermeņa svara vai ĶMI, avārijas kontracepcija jālieto pēc iespējas ātrāk pēc neaizsargāta dzimumakta.

Pēc ellaOne lietošanas menstruācijas dažkārt var sākties dažas dienas agrāk vai vēlāk nekā gaidīts. Aptuveni 7 % sieviešu menstruācijas sākās vairāk nekā septiņas dienas agrāk par gaidīto laiku. Aptuveni 18,5 % sieviešu menstruācijas aizkavējās par vairāk nekā septiņām dienām, un 4 % sieviešu aizkavēšanās pārsniedza 20 dienas.

Nav ieteicams vienlaikus lietot ulipristāla acetātu un levonorgestrelu saturošus avārijas kontracepcijas līdzekļus (skatīt 4.5. apakšpunktu).

Kontracepcija pēc ellaOne lietošanas

ellaOne ir avārijas kontracepcijas līdzeklis, kas mazina grūtniecības iestāšanās risku pēc neaizsargāta dzimumakta, bet nenodrošina kontraceptīvo aizsardzību turpmāku dzimumaktu gadījumā. Tāpēc pēc

avārijas kontracepcijas lietošanas sievietei jāiesaka līdz nākamajai menstruācijai izmantot drošu kontracepcijas barjermetodi.

Lai gan ellaOne lietošana nav kontrindikācija turpmākai regulārai kontracepcijas lietošanai, ellaOne var mazināt tās kontraceptīvo efektu (skatīt 4.5. apakšpunktu). Tāpēc, ja sieviete vēlas sākt vai turpināt izmantot hormonālo kontracepciju, pēc ellaOne lietošanas viņa to var darīt, taču līdz nākamo menstruāciju sākumam viņai jāiesaka izmantot drošu barjermetodi.

Īpašas pacientu grupas

Mijiedarbības dēļ nav ieteicams ellaOne lietot ar CYP3A4 inducētājiem (piemēram, barbiturātiem (tostarp primidonu un fenobarbitālu), fenitoīnu, fosfenitoīnu, karbamazepīnu, okskarbazepīnu, augu izcelsmes zālēm, kas satur Hypericum perforatum (asinszāli), rifampicīnu, rifabutīnu, grizeofulvīnu, efavirenzu, nevirapīnu un ilgstoši lietotu ritonavīru).

Nav ieteicams lietot sievietēm ar smagu astmu, kuras ārstē ar perorālajiem glikokortikoīdiem.

Šīs zāles satur laktozi. Pacientes ar reti sastopamu iedzimtu galaktozes nepanesamību, Lapp laktāzes deficītu vai glikozes-galaktozes malabsorbciju nedrīkst lietot šīs zāles.

4.5.Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Citu zāļu spēja ietekmēt ulipristāla acetātu

Ulipristāla acetātu in vitro metabolizē CYP3A4. − CYP3A4 inducētāji

In vivo rezultāti liecina, ka ulipristāla acetāta lietošana kopā ar spēcīgu CYP3A4 inducētāju, piemēram, rifampicīnu, izteikti, proti, par 90 % vai vairāk samazina ulipristāla acetāta Cmax un AUC vērtību un 2,2 reizes saīsina ulipristāla acetāta eliminācijas pusperiodu, kā rezultātā aptuveni 10 reižu samazinās ulipristāla acetāta ekspozīcija. Lietojot ellaOne vienlaikus ar CYP3A4 inducētājiem (piem., barbiturātiem (tostarp primidonu un fenobarbitālu), fenitoīnu, fosfenitoīnu, karbamazepīnu, okskarbazepīnu, augu izcelsmes zālēm, kas satur Hypericum perforatum (asinszāli), rifampicīnu, rifabutīnu, grizeofulvīnu, efavirenzu un nevirapīnu) samazinās ulipristāla acetāta koncentrācija plazmā un ellaOne efektivitāte. Sievietēm, kuras pēdējo 4 nedēļu laikā ir lietojušas enzīmus inducējošas zāles, ellaOne nav ieteicams (skatīt

4.4. apakšpunktu), un ir jāapsver nehormonālas avārijas kontracepcijas (piemēram, varu saturošas intrauterīnās sistēmas (copper intrauterine device, Cu-IUD)) lietošana.

CYP3A4 inhibitori

In vivo rezultāti liecina, ka ulipristāla acetāta lietošana kopā ar spēcīgiem vai vidēji spēcīgiem CYP3A4 inhibitoriem attiecīgi maksimāli 2 un 5,9 reizes palielināja ulipristāla acetāta Cmax un AUC vērtību. Nav domājams, ka CYP3A4 inhibitoru ietekme varētu izraisīt jebkādas klīniskas sekas.

Inducējoša ietekme uz CYP3A4 var būt arī CYP3A4 inhibitoram ritonavīram, ja to lieto ilgstoši. Tādā gadījumā ritonavīrs var pazemināt ulipristāla acetāta koncentrāciju plazmā. Tādēļ vienlaicīga lietošana nav ieteicama (skatīt 4.4. apakšpunktu). Enzīmus inducējošā iedarbība mazinās lēni, un ietekme uz ulipristāla acetāta koncentrāciju plazmā var rasties arī tad, ja sieviete enzīmu induktora lietošanu ir pārtraukusi iepriekšējo 4 nedēļu laikā.

Zāles, kas ietekmē kuņģa pH

Lietojot ulipristāla acetātu (10 mg tabletes) kopā ar protonu sūkņa inhibitoru esomeprazolu (20 mg dienā 6 dienas), bija par 65 % zemāka vidējā Cmax, ilgāks Tmax (no mediānas vērtības 0,75 stundas uz 1,0 stundu) un par 13 % lielāka vidējā AUC vērtība. Šīs mijiedarbības klīniskais nozīmīgums, ja ulipristāla acetāts lietots vienreizējas devas veidā kā avārijas kontracepcijas līdzeklis, nav zināms.

Ulipristāla acetāta spēja ietekmēt citas zāles

Hormonālie kontracepcijas līdzekļi

Tā kā ulipristāla acetāts ar augstu afinitāti saistās pie progesterona receptoriem, tas var ietekmēt progestogēnus saturošu zāļu iedarbību:

-var pavājināties kombinēto hormonālo kontracepcijas līdzekļu un tikai progesteronu saturošo kontracepcijas līdzekļu kontraceptīvā darbība;

-nav ieteicams lietot vienlaikus ulipristāla acetātu un levonorgestrelu saturošus avārijas kontracepcijas līdzekļus (skatīt 4.4. apakšpunktu).

In vitro dati liecina, ka ne ulipristāla acetāts, ne tā aktīvais metabolīts klīniski nozīmīgās koncentrācijās būtiski neinhibē CYP1A2, 2A6, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 un 3A4. Pēc vienreizējas devas lietošanas ir maz ticama CYP1A2 un CYP3A4 indukcija ulipristāla acetāta vai tā aktīvā metabolīta ietekmē. Tādēļ ir maz ticams, ka ulipristāla acetāta lietošana varētu mainīt klīrensu zālēm, kuras metabolizē šie enzīmi.

P-gp (P-glikoproteīna) substrāti

In vitro dati liecina, ka ulipristāla acetāts klīniski nozīmīgā koncentrācijā varētu būt P-gp inhibitors. In vivo rezultāti ar P-gp substrātu feksofenadīnu bija nepārliecinoši. Nav domājams, ka P-gp substrātu ietekme varētu izraisīt jebkādas klīniskas sekas.

4.6.Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

ellaOne nav paredzēts lietošanai grūtniecības laikā, un to nedrīkst lietot, ja sievietei ir aizdomas par grūtniecības iestāšanos vai ja grūtniecība ir apstiprināta (skatīt 4.2. apakšpunktu).

ellaOne nepārtrauc jau iestājušos grūtniecību.

Dažkārt pēc ellaOne lietošanas grūtniecība var iestāties. Lai arī teratogēniska iedarbība nav konstatēta, pētījumos ar dzīvniekiem iegūtie dati nav pietiekami, lai novērtētu reproduktīvo toksicitāti (skatīt

5.3 apakšpunktu). Ierobežoti dati par cilvēkiem, kad grūtniecības laikā lietots ellaOne, neliecina par drošuma apdraudējumu. Neskatoties uz to, ir svarīgi, lai informācija par visiem grūtniecības gadījumiem ellaOne lietojušām sievietēm tiktu paziņota www.hra-pregnancy-registry.com. Šī tīmekļa reģistra mērķis ir apkopot informāciju par drošumu no sievietēm, kuras lietojušas ellaOne grūtniecības laikā vai kurām iestājusies grūtniecība pēc ellaOne lietošanas. Tiks saglabāta visu apkopoto pacientu datu anonimitāte.

Barošana ar krūti

Ulipristāla acetāts izdalās mātes pienā (skatīt 5.2 apakšpunktu). Ietekme uz jaundzimušo/ zīdaini nav pētīta. Nevar izslēgt risku bērnam, kas tiek barots ar krūti. Pēc ellaOne lietošanas vienu nedēļu nav ieteicams barot bērnu ar krūti. Laktācijas stimulēšanai šajā laikā mātes pienu ieteicams atslaukt un iznīcināt.

Fertilitāte

Domājams, ka fertilitāte pēc ellaOne lietošanas avārijas kontracepcijai ātri atjaunojas. Sievietēm jāiesaka visos turpmākajos dzimumaktos līdz nākamajām menstruācijām izmantot drošu kontracepcijas barjermetodi.

4.7.Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

ellaOne var nedaudz vai mēreni ietekmēt spēju vadīt transportlīdzekļus vai apkalpot mehānismus. Pēc ellaOne lietošanas bieži rodas viegls vai vidēji stiprs reibonis, miegainība un neskaidra redze

sastopama retāk, reti ziņots par uzmanības traucējumiem. Pacienti ir jāinformē nevadīt transportlīdzekļus vai neapkalpot mehānismus, ja viņiem ir šādi simptomi (skatīt 4.8. apakšpunktu).

4.8.Nevēlamas blakusparādības

Drošuma profila kopsavilkums

Blakusparādības, par kurām tika visbiežāk ziņots, bija galvassāpes, slikta dūša, sāpes vēderā un dismenoreja.

Ulipristāla acetāta drošums novērtēts 4 718 sievietēm klīniskās attīstības programmas laikā.

Blakusparādību saraksta tabula

Blakusparādības, par kurām ziņots III fāzes programmā ar 2 637 sievietēm, norādītas tālāk redzamā tabulā.

Turpmāk minētās blakusparādības ir sakārtotas atbilstoši sastopamības biežumam un orgānu sistēmai. Katrā sastopamības biežuma grupā blakusparādības sakārtotas to biežuma samazinājuma secībā. Tabulā uzskaitītas blakusparādības saskaņā ar orgānu sistēmu un biežumu: ļoti bieži (≥1/10), bieži (≥ 1/100 to <1/10), retāk (≥ 1/1 000 to <1/100) un reti (≥1/10 000 līdz <1/1 000).

MedDRA

 

Blakusparādības (biežums)

 

Orgānu sistēma

Ļoti bieži

Bieži

Retāk

Reti

 

 

 

 

 

Infekcijas un infestācijas

 

 

Gripa

 

Vielmaiņas un uztures

 

 

Ēstgribas traucējumi

 

traucējumi

 

 

 

 

Psihiskie traucējumi

 

Garastāvokļa

Emocionāli traucējumi

Dezorientācija

 

 

traucējumi

Trauksme

 

 

 

 

Bezmiegs

 

 

 

 

Hiperaktivitāte

 

 

 

 

Dzimumtieksmes izmaiņas

 

Nervu sistēmas

 

Galvassāpes

Miegainība

Trīce

traucējumi

 

Reibonis

Migrēna

Uzmanības traucējumi

 

 

 

 

Garšas sajūtas

 

 

 

 

traucējumi

 

 

 

 

Ģībonis

Acu bojājumi

 

 

Redzes traucējumi

Neparasta sajūta acīs

 

 

 

 

Acs hiperēmija

 

 

 

 

Fotofobija

Ausu un labirinta

 

 

 

Reibonis

bojājumi

 

 

 

 

Elpošanas sistēmas

 

 

 

Sausa rīkle

traucējumi, krūšu kurvja

 

 

 

 

un videnes slimības

 

 

 

 

Kuņģa-zarnu trakta

 

Slikta dūša*

 

 

traucējumi

 

Sāpes vēderā*

Caureja

 

 

 

Diskomforta sajūta

Sausa mute

 

 

 

vēderā

Dispepsija

 

 

 

Vemšana*

Vēdera uzpūšanās

 

Ādas un zemādas audu

 

 

Pinnes

Nātrene

bojājumi

 

 

Ādas bojājumi

 

 

 

 

Nieze

 

Skeleta-muskuļu un

 

Sāpes muskuļos

 

 

saistaudu sistēmas

 

Sāpes mugurā

 

 

bojājumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reproduktīvās sistēmas

 

Dismenoreja

Menorāģija

Ārējo dzimumorgānu

traucējumi un krūts

 

Iegurņa sāpes

Izdalījumi no maksts

nieze

slimības

 

Krūšu dziedzeru

Menstruāciju traucējumi

Dispareinija

 

 

jutīgums

Asiņošana no dzemdes

Olnīcas cistas plīsums

 

 

 

Vaginīts

Vulvovaginālas sāpes

 

 

 

Karstuma viļņi

Hipomenoreja*

 

 

 

Premenstruālais sindroms

 

Vispārēji traucējumi un

 

Nespēks

Drebuļi

Slāpes

reakcijas ievadīšanas vietā

 

 

Vājums

 

 

 

 

Paaugstināta ķermeņa

 

 

 

 

temperatūra

 

*Simptomi, kurus var saistīt arī ar nediagnosticētu grūtniecību (vai ar to saistītām komplikācijām).

Pusaudzes: pētījumos un pēc zāļu reģistrācijas vērojamais drošuma profils sievietēm līdz 18 gadu vecumam ir līdzīgs pieaugušām sievietēm novērotajam drošuma profilam III fāzes programmā

(4.2. apakšpunkts).

Pēcreģistrācijas pieredze: blakusparādību, kas spontāni tika reģistrētas pēcreģistrācijas pieredzē, veids un biežums bija līdzīgi drošuma profilam, kas aprakstīts III fāzes programmā.

Atlasīto blakusparādību apraksts

Lielākajai daļai sieviešu (74,6 %) III fāzes pētījumos nākamās menstruācijas sākās paredzētajā laikā vai ± 7 dienu laikā, bet 6,8 % sieviešu menstruācijas sākās vairāk nekā septiņas dienas agrāk par

paredzēto laiku un 18,5 % sieviešu menstruācijas aizkavējās par vairāk nekā septiņām dienām no paredzētā laika. Aizkavēšanās pārsniedza 20 dienas 4 % sieviešu.

Neliela daļa sieviešu (8,7 %) ziņoja par vidēji 2,4 dienas ilgu starpmenstruālu asiņošanu. Lielākajā daļā gadījumu (88,2 %) šī asiņošana izpaudās kā smērēšanās. No sievietēm, kuras III fāzes pētījumos saņēma ellaOne, tikai 0,4% ziņoja par stipru starpmenstruālu asiņošanu.

Trešā fāzes pētījumos 82 sievietes tika iekļautas pētījumā vairāk nekā vienu reizi un tādēļ saņēma vairāk nekā vienu ellaOne devu (73 sievietes tika iekļautas divreiz un deviņas sievietes – trīsreiz). Šīm sievietēm nekonstatēja drošuma atšķirības, vērtējot pēc blakusparādību sastopamības un smaguma pakāpes, menstruālās asiņošanas ilguma vai apjoma izmaiņām vai starpmenstruālās asiņošanas sastopamības.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

4.9.Pārdozēšana

Pieredze par ulipristāla acetāta pārdozēšanu ir neliela. Vienreizējas līdz 200 mg lielas devas lietotas sievietēm bez bažām par drošumu. Šādas lielas devas tika labi panestas, tomēr šīm sievietēm bija saīsināts menstruālais cikls (asiņošana no dzemdes parādījās 2-3 dienas agrāk nekā paredzēts), un dažām sievietēm paildzinājās asiņošanas periods, lai gan asiņošanas apjoms nepalielinājās (smērēšanās). Nav pieejami antidoti, un turpmāka ārstēšana jāveic simptomātiski.

5.FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1.Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: dzimumhormoni un ģenitālās sistēmas modulatori, avārijas kontracepcija. ATĶ kods: G03AD02.

Ulipristāla acetāts ir pēc iekšķīgas lietošanas aktīvs sintētisks selektīvs progesterona receptoru modulators, kas darbojas, ar augstu afinitāti saistoties ar cilvēka progesterona receptoriem. Lietojot par avārijas kontracepcijas līdzekli, darbības mehānisms ir ovulācijas nomākšana vai aizkavēšana, nomācot LH daudzuma palielināšanos. Farmakodinamiskie dati liecina, ka, pat lietojot tieši pirms paredzamās ovulācijas (kad jau ir sākusies LH līmeņa paaugstināšanās), 78,6 % gadījumu ulipristāla acetāts spēj aizkavēt folikula plīsumu vismaz par 5 dienām (p<0,005 pret levonorgestrelu un placebo; skatīt tabulu).

Ovulācijas novēršana1,§

 

Placebo

Levonorgestrels

Ulipristāla acetāts

 

n=50

n=48

n=34

Ārstēšana pirms LH

n=16

n=12

n=8

daudzuma pieauguma

0,0%

25,0%

100%

 

 

 

p<0,005*

Ārstēšana, kad sācies LH

n=10

n=14

n=14

daudzuma pieaugums, bet

10,0%

14,3%

78,6%

pirms maksimālās LH

 

NSN†

p<0,005*

koncentrācijas

 

 

 

Ārstēšana pēc tam, kad

n=24

n=22

n=12

sasniegta maksimālā LH

4,2%

9,1%

8,3%

koncentrācija

 

NSN†

NSN*

1: Brache et al, Contraception 2013

§: definēja kā neplīsušu folikulu piecas dienas pēc ārstēšanas vēlīnā folikulārajā fāzē *: salīdzinot ar levonorgestrelu

NSN: nav statistiski nozīmīgs †: salīdzinot ar placebo

Ulipristāla acetātam piemīt arī augsta afinitāte pret glikortikoīdu receptoriem, un in vivo dzīvniekiem novērota antiglikokortikoīdu iedarbība. Taču cilvēkiem šāda ietekme nav novērota pat pēc atkārtotas 10 mg dienas devas lietošanas. Tam piemīt minimāla afinitāte pret androgēnu receptoriem un nav nekādas afinitātes pret cilvēka estrogēnu vai minerālkortikoīdu receptoriem.

Divu neatkarīgu randomizētu kontrolētu pētījumu (skatīt tabulu) rezultāti sievietēm, kuras lietoja avārijas kontracepcijas līdzekli 0–72 stundas pēc neaizsargāta dzimumakta vai izmantotās kontracepcijas metodes neveiksmes liecināja, ka ulipristāla acetāta efektivitāte nav sliktāka kā levonorgestrelam. Kombinējot divu pētījumu datus, izmantojot metaanalīzi, grūtniecības risks, lietojot ulipristāla acetātu, bija būtiski mazāks, salīdzinot ar levonorgestrelu (p=0,046).

 

Grūtniecību biežums (%)

Grūtniecības riska krusteniskā

Randomizēts

72 stundu laikā pēc neaizsargāta dzimumakta vai

attiecība [95% TI]; ulipristāla

kontrolēts

kontracepcijas metodes neveiksmes2

acetāts pret levonorgestrelu2

pētījums

Ulipristāla acetāts

Levonorgestrels

 

HRA2914-507

0,91

1,68

0,50 [0,18-1,24]

 

(7/773)

(13/773)

 

HRA2914-513

1,78

2,59

0,68 [0,35-1,31]

 

(15/844)

(22/852)

 

Metaanalīze

1,36

2,15

0,58 [0,33-0,99]

 

(22/1617)

( 35/1625)

 

2: Glasier et al, Lancet 2010

Divi pētījumi sniedza datus par ellaOne efektivitāti līdz 120 stundām pēc neaizsargāta dzimumakta. Atklātā klīniskā pētījumā sievietēm, kuras lietojušas avārijas kontracepcijas līdzekli un izmantojušas ulipristāla acetātu 48–120 stundas pēc neaizsargāta dzimumakta, novērotais grūtniecības iestāšanās biežums bija 2,1 % (26/1241). Papildus tam, iepriekš aprakstītais otrais salīdzinošais pētījums tāpat sniedza datus par 100 sievietēm, kuras saņēma ulipristāla acetātu 72 līdz 120 stundas pēc neaizsargāta dzimumakta un kurām netika konstatēta grūtniecība.

Ierobežoti un nepārliecinoši klīnisko pētījumu dati norāda uz iespējamu ulipristāla acetāta kontraceptīvās efektivitātes samazināšanās tendenci liela ķermeņa svara vai ĶMI gadījumā (skatīt 4.4. apakšpunktu). Zemāk norādītajā metaanalīzē par četriem ar ulipristāla acetātu veiktiem klīniskajiem pētījumiem nebija iekļautas sievietes, kuras turpināja veikt neaizsargātus dzimumaktus.

 

 

 

Pazemināts

 

Normāls svars

 

Liekais svars

 

Aptaukošanās

 

ĶMI (kg/m2)

 

svars

 

 

 

 

 

 

18,5–25

 

25–30

 

30–

 

 

 

0–18,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N kopā

 

N grūtniecības

 

Grūtniecību

0,00 %

1,23 %

1,29 %

2,57 %

 

biežums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ticamības

 

0,00–2,84

 

0,78–1,84

 

0,59–2,43

 

1,34–4,45

 

intervāls

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pēcreģistrācijas novērošanas pētījumā, kurā vērtēja ellaOne efektivitāti un drošumu 17 gadus vecām un jaunākām pusaudzēm, nekonstatēja drošuma vai efektivitātes atšķirības, salīdzinot ar pieaugušām sievietēm no 18 gadu vecuma.

5.2.Farmakokinētiskās īpašības

Uzsūkšanās

Pēc iekšķīgas vienreizējas 30 mg devas lietošanas ulipristāla acetāts uzsūcas ātri, maksimālo koncentrāciju plazmā 176 ± 89 ng/ml sasniedzot aptuveni stundas (0,5–2,0 h) laikā pēc zāļu lietošanas,

AUC0-∞ ir 556 ± 260 ng.h/ml.

Lietojot ulipristāla acetātu kopā ar sātīgām brokastīm, aptuveni par 45 % samazinājās vidējā Cmax, bija ilgāks Tmax (vidēji no 0,75 līdz 3 stundām) un par 25 % lielāks vidējais AUC0-∞, salīdzinot ar lietošanu tukšā dūšā. Līdzīgus rezultātus ieguva aktīvam monodemetilētam metabolītam.

Izkliede

Ulipristāla acetāts (>98 %) izteikti saistās ar plazmas olbaltumvielām, arī albumīnu, alfa-1 skābo glikoproteīnu un augsta blīvuma lipoproteīniem.

Ulipristāla acetāts ir lipofils savienojums un izdalās mātes pienā; vidējais izdalīšanās apjoms vienā dienā ir 13,35 µg [0–24 stundas], 2,16 µg [24–48 stundas], 1,06 µg [48–72 stundas], 0,58 µg [72– 96 stundas] un 0,31 µg [96–120 stundas).

In vitro dati liecina, ka ulipristāla acetāts var kalpot kā BCRP (krūts vēža rezistences proteīna) transportieru inhibitors zarnu līmenī. Nav paredzams, ka ulipristāla acetāta lietošanai būs kāda klīniska ietekme uz BCRP.

Ulipristāla acetāts nav ne OATP1B1, ne OATP1B3 substrāts.

Biotransformācija/eliminācija

Ulipristāla acetāts tiek plaši metabolizēts par monodemetilētiem, didemetilētiem un hidroksilētiem metabolītiem. Monodemetilēts metabolīts ir farmakoloģiski aktīvs. In vitro dati liecina, ka to mediē galvenokārt CYP3A4 un nedaudz CYP1A2 un CYP2A6. Aprēķināts, ka ulipristāla acetāta terminālais eliminācijas pusperiods plazmā pēc vienreizējas 30 mg devas lietošanas ir 32,4 ± 6,3 stundas, vidējais perorālais klīrenss (CL/F) ir 76,8 ± 64,0 l/h.

Īpašas pacienšu grupas

Farmakokinētikas pētījumi ar ulipristāla acetātu sievietēm ar nieru vai aknu darbības traucējumiem nav veikti.

5.3.Preklīniskie dati par drošumu

Neklīniskajos standartpētījumos iegūtie dati par farmakoloģisko drošumu, atkārtotu devu toksicitāti un genotoksicitāti neliecina par īpašu risku cilvēkam. Lielākā daļa konstatējumu vispārējās toksicitātes

pētījumos bija saistīta ar zāļu līdzekļa darbības mehānismu, tam darbojoties kā progesterona un glikokortikoīdu receptoru modulatoram, antiprogesterona iedarbību novērojot pie iedarbības, kas ir līdzīga terapeitiskajam līmenim.

Informācija no reproduktīvās toksicitāti pētījumiem ir ierobežota, jo tajos nav veikti ekspozīcijas mērījumi. Ulipristāla acetātam piemīt embrija bojāeju izraisoša iedarbība žurkām, trušiem (atkārtoti lietojot devas, kas pārsniedz 1 mg/kg) un pērtiķiem. Drošums cilvēka embrijam, lietojot šādas atkārtotas devas, nav zināms. Lietojot devas, kas bija pietiekami mazas, lai saglabātu grūsnību dzīvnieku sugām, teratogēnisku ietekmi nenovēroja.

Kancerogenitātes pētījumi (ar žurkām un pelēm) liecina, ka ulipristāla acetāts nav kancerogēns.

6.FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.Palīgvielu saraksts

Laktozes monohidrāts

Povidons K30

Kroskarmelozes nātrija sāls

Magnija stearāts

6.2.Nesaderība

Nav piemērojama

6.3.Uzglabāšanas laiks

3 gadi

6.4.Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C. Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no mitruma. Uzglabāt blisteri ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

6.5.Iepakojuma veids un saturs

Viena tablete PVH-PE-PVDH-alumīnija blisterī.

Viena tablete PVH-PVDH-alumīnija blisterī.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Kastītē ir viens blisteris ar vienu tableti.

6.6.Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai

Nav īpašu prasību.

7.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Laboratoire HRA Pharma 15, rue Béranger F-75003 Paris

Francija

8.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/09/522/001

EU/1/09/522/002

9.PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 15. maijs, 2009

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 20. maijs, 2014

10.TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

Pārskatīšanas datums:

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas