Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

EllaOne (ulipristal) – Marķējuma teksts - G03AD02

Updated on site: 06-Oct-2017

Zāļu nosaukumsellaOne
ATĶ kodsG03AD02
Vielaulipristal
RažotājsLaboratoire HRA Pharma

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KARTONA KASTĪTE

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

ellaOne 30 mg tablete Ulipristal acetate

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Viena tablete satur 30 mg ulipristāla acetāta.

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur laktozi.

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

1 tablete.

5.LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Ja pēdējo 4 nedēļu esat lietojis kādas citas zāles, it īpaši epilepsijas, tuberkulozes, HIV infekcijas ārstēšanai, vai augu izcelsmes zāles, kas satur asinszāli (skatiet lietošanas instrukciju), ellaOne var iedarboties mazāk efektīvi. Pirms ellaOne lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C. Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā, lai pasargātu no mitruma. Uzglabāt blisteri ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Laboratoire HRA Pharma 15 rue Béranger F-75003 Paris

Francija

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/09/522/001

EU/1/09/522/002

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Bezrecepšu zāles.

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

Avārijas kontracepcijas līdzeklis

Lietojiet vienu tableti, cik drīz vien iespējams pēc neaizsargāta dzimumakta vai kontracepcijas neveiksmes.

Zāles jālieto 120 stundu (5 dienu laikā) pēc neaizsargāta dzimumakta vai kontracepcijas neveiksmes.

Jāietver QR kods sasaistei ar lietošanas instrukciju

Lietošanas instrukcija tiešsaistē

 

VALSTS

 

 

 

 

 

 

 

URL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUSTRIJA

www.hra-pharma.com/PIL/AT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEĻĢIJA

www.hra-pharma.com/PIL/BE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BULGĀRIJA

www.hra-pharma.com/PIL/BG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORVĀTIJA

www.hra-pharma.com/PIL/HR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KIPRA

www.hra-pharma.com/PIL/GR

 

ČEHIJAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPUBLIKA

 

www.hra-pharma.com/PIL/CZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DĀNIJA

www.hra-pharma.com/PIL/DK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IGAUNIJA

www.hra-pharma.com/PIL/LT

 

 

 

 

 

 

 

 

SOMIJA

www.hra-pharma.com/PIL/FI

 

 

 

 

 

 

 

FRANCIJA

www.hra-pharma.com/PIL/FR

 

 

 

 

 

 

VĀCIJA

www.hra-pharma.com/PIL/DE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRIEĶIJA

www.hra-pharma.com/PIL/GR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNGĀRIJA

www.hra-pharma.com/PIL/HU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISLANDE

 

www.hra-pharma.com/PIL/IS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĪRIJA

 

www.hra-pharma.com/PIL/UK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITĀLIJA

 

www.hra-pharma.com/PIL/IT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LATVIJA

 

www.hra-pharma.com/PIL/LT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIETUVA

 

www.hra-pharma.com/PIL/LT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUKSEMBURGA

 

www.hra-pharma.com/PIL/BE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MALTA

 

Nav piemērojams

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NĪDERLANDE

 

www.hra-pharma.com/PIL/NL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORVĒĢIJA

 

www.hra-pharma.com/PIL/NO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLIJA

 

www.hra-pharma.com/PIL/PL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORTUGĀLE

 

www.hra-pharma.com/PIL/PT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUMĀNIJA

 

www.hra-pharma.com/PIL/RO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLOVĀKIJA

 

www.hra-pharma.com/PIL/SK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLOVĒNIJA

 

www.hra-pharma.com/PIL/SI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPĀNIJA

 

www.hra-pharma.com/PIL/ES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZVIEDRIJA

 

www.hra-pharma.com/PIL/SE

 

APVIENOTĀ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARALISTE

 

 

 

www.hra-pharma.com/PIL/UK

 

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

ellaOne

17.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

<Nav piemērojams.>

18.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

<Nav piemērojams.>

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA NORĀDĀMA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES

ALUMĪNIJA BLISTERIS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

ellaOne 30 mg tablete Ulipristal acetate

2.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

HRA Pharma

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

4.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

5.CITA

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas