Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fareston (toremifene) – Lietošanas instrukcija - L02BA02

Updated on site: 06-Oct-2017

Zāļu nosaukumsFareston
ATĶ kodsL02BA02
Vielatoremifene
RažotājsOrion Corporation

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Fareston 60 mg tabletes

Toremifene

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

-Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

-Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.Kas ir Fareston un kādam nolūkam to lieto

2.Kas Jums jāzina pirms Fareston lietošanas

3.Kā lietot Fareston

4.Iespējamās blakusparādības

5.Kā uzglabāt Fareston

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1.Kas ir Fereston un kādam nolūkam to lieto

Fareston satur aktīvo vielu toremifēnu, antiestrogēnu. Fareston lieto noteikta tipa krūts vēža ārstēšanai sievietēm, kurām ir iestājusies menopauze.

2. Kas Jums jāzina pirms Fereston lietošanas

Nelietojiet Fareston šādos gadījumos:

-ja Jums ir alerģija pret toremifēnu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

-ja Jums novērota dzemdes gļotādas sabiezēšana;

-ja Jums ir nopietnas aknu problēmas;

-ja Jums ir iedzimts vai ir bijis jebkāds stāvoklis, kas izraisa noteiktas patoloģiskas izmaiņas Jūsu sirds elektriskās aktivitātes pierakstā (elektrokardiogrammā (EKG));

-ja Jums ir izmainīts sāļu saturs asinīs, īpaši ja ir zema kālija koncentrācija asinīs (hipokaliēmija), kas pašlaik nav izārstēta;

-ja Jums ir ļoti lēna sirdsdarbība (bradikardija);

-ja Jums ir sirds mazspēja;

-ja Jums ir bijuši sirds ritma traucējumi (aritmijas);

-ja Jūs lietojat citas zāles, kas var ietekmēt Jūsu sirdi (skatīt 2. punktu „Citas zāles un Fareston”). Tas ir tāpēc, ka Fareston var ietekmēt Jūsu sirdi, aizkavējot elektrisko signālu vadītspēju tajā (QT-intervāla pagarināšanās).

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Fareston lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu:

-ja Jums ir nestabils cukura diabēts;

-ja Jūsu vispārējais stāvoklis ir nopietni pasliktinājies;

-ja Jums iepriekš ir bijis tāds stāvoklis, ka Jūsu asinsvados veidojušies asins recekļi, piemēram, plaušās (plaušu embolija) vai kāju vēnās (dziļo vēnu tromboze);

-ja Fareston lietošanas laikā Jums rodas sirds ritma traucējumi. Jūsu ārsts var ieteikt Jums pārtraukt Fareston lietošanu un veikt medicīnisko pārbaudi, lai noskaidrotu, kā Jūsu sirds darbojas (EKG) (skatīt 2. punktu „Nelietojiet Fareston šādos gadījumos”);

-ja Jums ir sirds slimība, ieskaitot sāpes krūtīs (stenokardija);

-ja Jums ir vēzis, kas ir izplatījies uz kauliem (kaulu metastāzes), jo Fareston lietošanas sākumā kalcija līmenis asinīs var paaugstināties. Jūsu ārsts veiks regulāras medicīniskās pārbaudes;

-ja ārsts Jums ir teicis, ka Jums ir noteiktu cukuru nepanesamība, piemēram, laktozes (skatīt 2. punktu „Fareston satur laktozi”).

Pirms Fareston lietošanas uzsākšanas un vismaz reizi gadā tā lietošanas laikā Jums ir jāierodas uz ginekoloģiskajām apskatēm. Ja Jums ir augsts asinsspiediens, cukura diabēts, esat lietojuši hormonu aizstājterapiju vai Jums ir liekais svars (ĶMI virs 30), Jūsu ārsts Jūs regulāri pārbaudīs.

Citas zāles un Fareston

Pastāstiet ārstam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu lietot. Dažām zālēm Fareston lietošanas laikā var būt nepieciešams mainīt devu. Jo īpaši pastāstiet ārstam, ja Jūs lietojat kādas no sekojošām zālēm:

-urīndzenošās tabletes (tiazīdu grupas diurētiskie līdzekļi);

-zāles pret asins recēšanu, piemēram, varfarīnu;

-zāles pret epilepsiju (karbamazepīns, fentoīns, fenobarbitāls);

-pretsēnīšu preparātus, piemēram, ketokonazolu, itrakonazolu, vorikonazolu, posakonazolu;

-zāles, ko lieto bakteriālo infekciju ārstēšanai (antibiotikas), piemēram, eritromicīnu, klaritromicīnu un telitromicīnu;

-zāles, ko lieto vīrusu infekciju ārstēšanai, piemēram, ritonavīru un nelfinavīru.

Nelietojiet Fareston kopā ar šādām zālēm, jo paaugstinās Jūsu sirdsdarbības traucējumu risks (skatīt 2. punktu „Nelietojiet Fareston”):

-zālēm, ko lieto sirds ritma traucējumu ārstēšanai (antiaritmiskie līdzekļi); piemēram, hinidīnu, hidrohinidīnu, disopiramīdu, amiodaronu, sotalolu, dofetilīdu un ibutilīdu;

-zālēm, ko lieto psihisko un ar uzvedību saistīto traucējumu ārstēšanai (neiroleptiskie līdzekļi), piemēram, fenotiazīnus, pimozīdu, sertindolu, haloperidolu un sultoprīdu;

-zālēm, ko lieto infekciju ārstēšanai (pretmikrobu līdzekļi); piemēram, moksifloksacīnu, eritromicīnu (infūzijas veidā), pentamidīnu, un pretmalārijas līdzekļiem (īpaši halofantrīns);

-noteiktām zāles pret alerģiju; piemēram, terfenadīnu, astemizolu un mizolastīnu;

-citām; cisaprīdu, intravenozo vinkamīnu, bepridilu, difemanīlu.

Ja Jūs iestājaties slimnīcā vai ja Jums tiek parakstītas jaunas zāles, lūdzu, informējiet ārstu par to, ka lietojat Fareston.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Fareston nedrīkst lietot grūtniecības un barošanas ar krūti laikā.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Fareston neietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

Fareston satur lakotzi

Fareston satur laktozi (28,5 mg laktozes tabletē). Ja ārsts ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms lietojat šīs zāles, konsultējieties ar ārstu.

3.Kā lietot Fareston

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam. Ieteicamā deva ir viena 60 mg tablete, vienu reizi dienā. Fareston var lietot neatkarīgi no uztura.

Ja esat lietojis Fareston vairāk nekā noteikts

Jums nekavējoties jāsazinās ar savu ārstu vai farmaceitu vai jādodas uz tuvāko slimnīcu. Pārdozēšanas simptomi var būt reibonis un galvas sāpes.

Ja esat aizmirsis lietot Fareston

Ja Jūs izlaižat vienu devu – iedzeriet nākamo un turpiniet ārstēšanu kā norādīts. Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto tableti. Ja Jūs esat izlaidusi vairākas devas, informējiet savu ārstu un sekojiet viņa norādījumiem.

Ja pārtraucat lietot Fareston

Fareston lietošana jāpārtrauc tikai tad, ja tā ieteicis Jūsu ārsts.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4.Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Ļoti biežas blakusparādības (var rasties vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem)

-Karstuma viļņi, svīšana.

Biežas blakusparādības (var rasties līdz 1 no 10 cilvēkiem)

-Nogurums, reiboņi, depresija.

-Slikta dūša, vemšana.

-Izsitumi, nieze, tūska (uztūkums).

-Dzemdes asiņošana, balti izdalījumi.

Retākas blakusparādības(var rasties līdz 1 no 100 cilvēkiem)

-Galvas sāpes, miega traucējumi.

-Svara pieaugums, aizcietējums, apetītes zudums.

-Dzemdes gļotādas sabiezējums (endometrija hipertrofija).

-Asins recekļi, piemēram, plaušās (trombembolijas gadījumi).

-Elpas trūkums.

Retas blakusparādības(var rasties līdz 1 no 1000 cilvēkiem)

-Griešanās sajūta (līdzsvara traucējumi).

-Audzēji dzemdes gļotādā (endometrija polipi).

-Aknu enzīmu līmeņa paaugstināšanās (aknu transamināžu līmeņa paaugstināšanās).

Ļoti retas blakusparādības (var rasties līdz 1 no 10 000 cilvēkiem)

-Dzemdes gļotādas (endometrija) izmaiņas, dzemdes gļotādas vēzis (endometrija vēzis).

-Matu izkrišana (alopēcija).

-Acs virsmas apduļķošanās (pārejoša radzenes apduļķošanās).

-Dzeltenīga āda vai acu baltumi (dzelte).

Biežums nav zināms (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem)

-Mazs balto asins šūnu, kas ir svarīgas, lai cīnītos ar infekcijām, skaits (leikopēnija).

-Mazs sarkano asins šūnu skaits (anēmija).

-Mazs trombocītu skaits (trombocitopēnija).

-Aknu iekaisums (hepatīts).

Jums nekavējoties jākontaktējas ar savu ārstu, ja pamanāt kādu no sekojošiem:

-apakšstilba pietūkums vai jutīgums;

-neizskaidrojams elpas trūkums vai pēkšņas sāpes krūtīs;

-vaginālā asiņošana vai vaginālie izdalījumi.

Fareston izraisa izmaiņas sirds elektriskajā pierakstā (elektrokardiogrammā (EKG)). Skatīt 2. punktu „Brīdinājumi un piesardzība lietošanā”.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.Kā uzglabāt Fareston

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz marķējuma. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Fareston satur

-Aktīvā viela ir toremifēns, viena tablete satur 60 mg (citrāta veidā).

-Citas sastāvdaļas ir kukurūzas ciete, laktoze, povidons, nātrija cietes glikolāts, mikrokristāliskā celuloze, koloīdais bezūdens silīcija dioksīds, magnija stearāts.

Fareston ārējais izskats un iepakojums

Balta, apaļa, plakana tablete ar nošķeltu malu un uzrakstu „TO 60” vienā pusē. 30 un 100 tabletes. Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Orion Corporation

Orionintie 1

FIN-02200 Espoo

Somija

Ražotājs

Orion Corporation Orion Pharma

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Somija

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas