Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fendrix (hepatitis B surface antigen) – Marķējuma teksts - J07BC01

Updated on site: 06-Oct-2017

Zāļu nosaukumsFendrix
ATĶ kodsJ07BC01
Vielahepatitis B surface antigen
RažotājsGlaxoSmithKline Biologicals S.A.

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

PILNŠĻIRCE AR ATSEVIŠĶU ADATU: IEPAKOJUMS PA 1 PILNŠĻIRCE BEZ ADATAS: IEPAKOJUMS PA 1 PILNŠĻIRCES BEZ ADATĀM: IEPAKOJUMS PA 10

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Fendrix suspensija injekcijām

Hepatitis B (rDNA) vaccine (adjuvanted, adsorbed)

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

1 deva (0,5 ml):

 

B hepatīta vīrusa virsmas antigēns1, 2, 3

20 mikrogrami

1ar adjuvantu AS04C, kas satur:

 

- 3-O-dezacil-4’- monofosforillipīdu A (MPL) 2

50 mikrogrami

2adsorbēts uz alumīnija fosfāta (kopā 0,5 miligrami Al3+)

 

3ražots rauga šūnās (Saccharomyces cerevisiae) ar rekombinantās DNS tehnoloģiju.

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Nātrija hlorīds Ūdens injekcijām

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

Suspensija injekcijām

1pilnšļirce

1atsevišķa adata

1 deva (0,5 ml)

1pilnšļirce

1 deva (0,5 ml)

1 pilnšļirce

1 deva (0,5 ml)

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Intramuskulārai ievadīšanai

Pirms lietošanas sakratīt

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī

Nesasaldēt

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā. Sargāt no gaismas

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

Iznīcināt atbilstoši vietējām prasībām

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

GlaxoSmithKline Biologicals s.a.

Rue de l’Institut 89

B-1330 Rixensart, Beļģija

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/04/0299/001 – iepakojums pa 1 ar atsevišķu adatu

EU/1/04/0299/002 – iepakojums pa 1 bez adatas

EU/1/04/0299/003 – iepakojums pa 10 bez adatām

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Pamatojums Braila raksta nepiemērošanai ir apstiprināts

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ

IEPAKOJUMA

IEPAKOJUMS AR 1 PILNŠĻIRCI AR ATSEVIŠĶU ADATU IEPAKOJUMS AR 1 PILNŠĻIRCI BEZ ADATAS IEPAKOJUMS AR 10 PILNŠĻIRCĒM BEZ ADATĀM

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Fendrix suspensija injekcijām i.m.

2.LIETOŠANAS VEIDS

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

4.SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

5.SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

1 deva (0,5 ml)

6.CITA

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas