Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Feraccru (ferric maltol) – Lietošanas instrukcija - B03AB

Updated on site: 06-Oct-2017

Zāļu nosaukumsFeraccru
ATĶ kodsB03AB
Vielaferric maltol
RažotājsShield TX (UK) Limited

Lietošanas instrukcija: informācija pacientam

Feraccru 30 mg cietās kapsulas

Iron (dzelzs (III) maltola formā)

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Šīs zāles ir parakstītas Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.Kas ir Feraccru un kādam nolūkam tās lieto?

2.Kas Jums jāzina pirms Feraccru lietošanas?

3.Kā lietot Feraccru?

4.Iespējamās blakusparādības.

5.Kā uzglabāt Feraccru

6.Iepakojuma saturs un cita informācija.

1. Kas ir Feraccru un kādam nolūkam tās lieto?

Feraccru satur dzelzi (trīsvērtīgās dzelzs maltola formā). Feraccru lieto pieaugušajiem pacientiem ar iekaisīgām zarnu slimībām (IZS) zemu dzelzs rezervju asinīs ārstēšanai. Zems dzelzs līmenis asinīs izraisa anēmiju (samazināts sarkano asins šūnu skaits).

2. Kas Jums jāzina pirms Feraccru lietošanas?

Nelietojiet Feraccru šādos gadījumos:

-ja Jums ir alerģija pret maltolu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

-ja jums ir kāda slimība, kas izraisa dzelzs pārslodzi vai traucētu dzelzs izmantošanu organismā;

-ja esat saņēmis asins transfūziju vairākas reizes.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms ārstēšanas uzsākšanas ārsts veiks asins analīzes, lai noskaidrotu, vai Jums nav smaga anēmija un vai to ir izraisījis dzelzs deficīts (zemas dzelzs rezerves asinīs).

Jums jāizvairās no Feraccru lietošanas, ja Jums ir IZS uzliesmojums.

Bērni un pusaudži

Nedodiet Feraccru bērniem vai pusaudžiem līdz 18 gadu vecumam, jo tas nav pētīts šajā vecuma grupā. Pārlieku augsts dzelzs līmenis ir bīstams maziem bērniem un var būt potenciāli bīstams dzīvībai.

Citas zāles un Feraccru

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam, ja lietojat tālāk norādītās zāles.

Iespējams, Jums vajadzētu ievērot vismaz 2 stundu intervālu starp Feraccru lietošanu un:

uztura bagātinātājiem vai zālēm, kas satur magniju vai kalciju;

dažām antibiotikām, piemēram, ciprofloksacīnu un tetraciklīnu;

bifosfonātiem (ko lieto kaulu slimību ārstēšanā);

penicilamīnu (lieto metālu sasaistīšanai);

dažām zālēm, ko lieto Parkinsona slimības (entakapons, levodopa) un vairogdziedzera darbības traucējumu (levotiroksīns) ārstēšanā;

mikofenolātu (lieto ar citām zālēm, lai novērstu transplantēto orgānu atgrūšanu).

Dzelzi nedrīkst ievadīt intravenozas injekcijas vai infūzijas veidā, vienlaicīgi lietojot Feraccru.

Jūs nedrīkstat lietot Feraccru, ja vienlaicīgi lietojat dimerkaprolu (zāles toksisku metālu izvadīšanai no asinīm), metildopu (lieto paaugstināta asinsspiediena ārstēšanai), hloramfenikolu (lieto bakteriālu infekciju ārstēšanai) vai metildopu (lieto augsta asinsspiediena ārstēšanai).

Grūtniecība un barošana ar krūti

Nelietojat Feraccru, ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti.

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Feraccru neietekmē vai nedaudz ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

Feraccru kapsulas satur laktozi, saulrieta dzelteno FCF (E110) un alūra sarkano AC (E129).

Laktoze: ja ārsts ir teicis, ka Jums ir noteiktu cukuru nepanesamība, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu.

Saulrieta dzeltenais (E110) un alūra sarkanais (E129): var izraisīt alerģiskas reakcijas.

3.Kā lietot Feraccru

Vienmēr lietojiet šīs kapsulas tieši tā, kā ārsts Jums teicis.

Pieaugušie (no 18 gadu vecuma)

Lietojiet Feraccru tukšā dūšā, uzdzerot pusglāzi ūdens (vienu stundu pirms ēšanas vai vismaz 2 stundas pēc ēšanas). Ieteicamā deva ir viena (30 mg) kapsula divas reizes dienā (no rīta un vakarā).

Norijiet kapsulas veselas.

Ja esat lietojis Feraccru vairāk nekā noteikts

Pārāk lielas Feraccru devas lietošana var izraisīt sliktu dūšu vai vemšanu, sāpes vēderā un caureju. Ja Jūs vai kāda cita persona ir lietojusi pārāk lielu Feraccru devu, nekavējoties sazinieties ar savu ārstu vai dodieties uz slimnīcu. Paņemiet līdzi šo lietošanas instrukciju un visas atlikušās kapsulas, ko parādīt ārstam.

Ja esat aizmirsis lietot Feraccru

Izlaidiet aizmirsto devu un turpiniet ar nākamo devu kā parasti. Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto kapsulu.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

4.Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Visbiežāk novērotās Feraccru blakusparādības (1 līdz 10 pacientiem) ir:

sāpes vēderā,

meteorisms (palielināts gāzu daudzums),

aizcietējums,

nepatīkama sajūta kuņģī vai vēdera uzpūšanās,

caureja,

nelabums (slikta dūša).

Retākas blakusparādības (kas var rasties līdz 1 no 100 cilvēkiem): slāpes, locītavu stīvums, sāpes roku/kāju pirkstos, galvassāpes, pinnes, ādas apsārtums, vemšana un baktēriju daudzuma palielināšanās tievajās zarnās. Asins analīzes var uzrādīt paaugstinātu olbaltumvielu, kas noārda ķīmiskās vielas asinīs, un paaugstinātu hormona, kas stimulē vairogdziedzera darbību, līmeni asinīs.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumsV pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.Kā uzglabāt Feraccru

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz marķējuma pēc „DERĪGS LĪDZ” datuma. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Nelietojiet šīs zāles ilgāk par 45 dienām pēc pudeles pirmreizējās atvēršanas.

Kapsulas uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C.

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Feraccru satur?

Aktīvā viela ir 30 mg dzelzs (dzelzs (III) maltola formā).

Citas sastāvdaļas ir:

Laktozes monohidrāts (skatīt 2. punktu)

Nātrija laurilsulfāts

Magnija stearāts

Bezūdens koloidālais silīcija dioksīds

Krospovidons (A tips)

Želatīns

Briljantzilais (E133)

Alūra sarkanais AC (E129) (skatīt 2. punktu)

Titāna dioksīds (E171)

Saulrieta dzeltenais FCF (E110) (skatīt 2. punktu)

Feraccru ārējais izskats un iepakojuma saturs

Feraccru ir sarkana cietā kapsula, kas satur sarkanīgi brūnu pulveri.

Feraccru ir pieejams pudelēs, katrā pa 56 kapsulām.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Shield TX (UK) Ltd.

Gateshead Quays

NE8 3DF, Lielbritānija

Ražotājs

Piramal Healthcare UK Limited

Whalton Road

Morpeta

Nortamberlenda

NE61 3YA, Lielbritānija

Lai iegūtu papildus informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

BE\DE\EE\IE\EL\ES\FR\IT\CY\LV\LT\

AU\BG\CZ\DK\FI\HR\HU\PL\RO\SE\SI\SK\

LU\MT\NL\PT\UK

 

Shield TX (UK) Ltd.

AOP Orphan Pharmaceuticals AG

+44 (0)191 -511 -8500

+43-1-(-503) -72 -44

info@shieldtx.com

office@aoporphan.com

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

Citi informācijas avoti

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas