Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fertavid (follitropin beta) – Zāļu apraksts - G03GA06

Updated on site: 06-Oct-2017

Zāļu nosaukumsFertavid
ATĶ kodsG03GA06
Vielafollitropin beta
RažotājsMerck Sharp

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Fertavid 50 SV/0,5 ml šķīdums injekcijām

Fertavid 75 SV/0,5 ml šķīdums injekcijām

Fertavid 100 SV/0,5 ml šķīdums injekcijām

Fertavid 150 SV/0,5 ml šķīdums injekcijām

Fertavid 200 SV/0,5 ml šķīdums injekcijām

2.KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Fertavid 50 SV/0,5 ml šķīdums injekcijām

Viens flakons satur 50 SV rekombinanto folikulstimulējošo hormonu (FSH) 0,5 ml ūdens šķīdumā. Tas atbilst 100 SV/1 ml šķīduma. Viens flakons atbilst 5 mikrogramiem proteīna (specifiskā in vivo bioloģiskā aktivitāte ir aptuveni 10 000 SV FSH/ mg proteīna). Šķīdums injekcijai satur aktīvo vielu beta folitropīnu, ko iegūst no Ķīnas kāmja olnīcu šūnām (CHO) gēnu inženierijas ceļā.

Fertavid 75 SV/0,5 ml šķīdums injekcijām

Viens flakons satur 75 SV rekombinanto folikulstimulējošo hormonu (FSH) 0,5 ml ūdens šķīdumā. Tas atbilst 150 SV/1 ml šķīduma. Viens flakons atbilst 7,5 mikrogramiem proteīna (specifiskā in vivo bioloģiskā aktivitāte ir aptuveni 10 000 SV FSH/ mg proteīna). Šķīdums injekcijai satur aktīvo vielu beta folitropīnu, ko iegūst no Ķīnas kāmja olnīcu šūnām (CHO) gēnu inženierijas ceļā.

Fertavid 100 SV/0,5 ml šķīdums injekcijām

Viens flakons satur 100 SV rekombinanto folikulstimulējošo hormonu (FSH) 0,5 ml ūdens šķīdumā. Tas atbilst 200 SV/1 ml šķīduma. Viens flakons atbilst 10 mikrogramiem proteīna (specifiskā in vivo bioloģiskā aktivitāte ir aptuveni 10 000 SV FSH/ mg proteīna). Šķīdums injekcijai satur aktīvo vielu beta folitropīnu, ko iegūst no Ķīnas kāmja olnīcu šūnām (CHO) gēnu inženierijas ceļā.

Fertavid 150 SV/0,5 ml šķīdums injekcijām

Viens flakons satur 150 SV rekombinanto folikulstimulējošo hormonu (FSH) 0,5 ml ūdens šķīdumā. Tas atbilst 300 SV/1 ml šķīduma. Viens flakons atbilst 15 mikrogramiem proteīna (specifiskā in vivo bioloģiskā aktivitāte ir aptuveni 10 000 SV FSH/ mg proteīna). Šķīdums injekcijai satur aktīvo vielu beta folitropīnu, ko iegūst no Ķīnas kāmja olnīcu šūnām (CHO) gēnu inženierijas ceļā.

Fertavid 200 SV/0,5 ml šķīdums injekcijām

Viens flakons satur 200 SV rekombinanto folikulstimulējošo hormonu (FSH) 0,5 ml ūdens šķīdumā. Tas atbilst 400 SV/1 ml šķīduma. Viens flakons atbilst 20 mikrogramiem proteīna (specifiskā in vivo bioloģiskā aktivitāte ir aptuveni 10 000 SV FSH/ mg proteīna). Šķīdums injekcijai satur aktīvo vielu beta folitropīnu, ko iegūst no Ķīnas kāmja olnīcu šūnām (CHO) gēnu inženierijas ceļā.

Palīgviela(-s) ar zināmu iedarbību:

Viena šo zāļu injekcija satur mazāk nekā 1 mmol nātrija (23 mg), t.i., tās praktiski nesatur nātriju.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā .

3.ZĀĻU FORMA

Šķīdums injekcijām (injekcijām). Dzidrs un bezkrāsains šķīdums.

4.KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.Terapeitiskās indikācijas

Pieaugušām sievietēm:

Fertavid indicēts sievietes neauglības ārstēšanai šādās klīniskās situācijās:

Anovulācija (ieskaitot policistisko olnīcu sindromu, PCOS) sievietēm, kuras nav reaģējušas uz ārstēšanu ar klomifēna citrātu.

Kontrolētā olnīcu hiperstimulācija, lai izraisītu multiplu folikulu attīstību, realizējot medicīniskās reprodukcijas programmas [piem., apaugļošana in vitro /embrija pārnešana (IVF/ET), intrafalopiārā gametas pārnešana (GIFT) un intracitoplazmātiskā spermas injekcija (ICSI)].

Pieaugušiem vīriešiem:

Hipogonadotropā hipogonādisma izraisīta spermatoģenēzes mazspēja.

4.2.Devas un lietošanas veids

Fertavid jālieto ārsta uzraudzībā, kam ir pieredze neauglības ārstēšanā.

Pirmo Fertavid injekciju jāveic tiešā medicīniskā uzraudzībā.

Devas

Dozēšana sievietēm

Dažādiem indivīdiem olnīcu reakcija pret eksogēnajiem gonadotropīniem var būt ļoti atšķirīga. Tādēļ nav iespējams noteikt vienotu to dozēšanas shēmu. Deva jāpiemeklē individuāli katrai pacientei atkarībā no olnīcu reakcijas, izmantojot ultrasonogrāfisku folikulu veidošanās novērtējumu. Vienlaikus lietderīgi varētu būt arī noteikt estradiola koncentrāciju serumā .

Pamatojoties uz salīdzinošo klīnisko pētījumu rezultātiem pierādīts, ka mērķtiecīgāka var būt zemāku Fertavid kopējo devu nozīmēšana īsākā ārstēšanas periodā par tām, ko parasti lieto ar urīna FSH. Šis ieteikums ir nozīmīgs ne tikai, lai optimizētu folikulu attīstību, bet arī lai samazinātu nevēlamās olnīcu hiperstimulācijas risku (skatīt 5.1. apakšpunktu).

Abu minēto lietošanas indikāciju gadījumā klīniskā pieredze gūta, izmantojot Fertavid līdz trīs ārstēšanas ciklu veidā. Plašā pieredze ar IVF liecina, ka sekmīga ārstēšanas rezultāta iespēja saglabājas nemainīga pirmo 4 mēģinājumu laikā, tālāk tā pakāpeniski samazinās.

Anovulācija

Rekomendēts sekvenciālo terapijas shēmu sākt ar 50 SV Fertavid dienā. Šo sākumdevu turpina lietot vismaz septiņas dienas. Ja šajā laikā neparādās olnīcu reakcija, dienas devu pakāpeniski paaugstina, kamēr folikulu veidošanās un/vai plazmas estradiola līmenis liecina par adekvātu farmakodinamisko reakciju. Par optimālu uzskatāms estradiola līmeņa paaugstinājums par 40 – 100 % dienā. Tad preparāta dienas deva tiek saglabāta nemainīga līdz preovulatorā stāvokļa sasniegšanai. Preovulatorais stāvoklis uzskatāms par sasniegtu, ja ultrasonogrāfiskā izmeklēšana liecina, ka dominējošā folikula diametrs ir vismaz 18 mm un/vai plazmas estradiola līmenis ir 300 – 900 pikogrami/ml (1 000 – 3 000 pmol/l). Parasti, lai sasniegtu šādu stāvokli, pietiek ar 7 līdz 14 dienas ilgu terapijas kursu. Tad Fertavid lietošanu pārtrauc, un ovulāciju var izraisīt, ievadot cilvēka horiona gonadotropīnu (hCG).

Ja reaģējošo folikulu skaits ir pārāk liels vai estradiola līmenis paaugstinās pārāk strauji (piemēram, divās līdz trīs sekojošās dienās tas ik dienas dubultojas), preparāta dienas deva jāsamazina.

Tā kā folikuli, kuru diametrs pārsniedz 14 mm, var nodrošināt grūtniecības iestāšanos, daudzu šāda lieluma folikulu attīstība rada daudzaugļu grūtniecības risku. Šādā gadījumā jāatturas no hCG ievadīšanas un jāizvairās no grūtniecības, lai novērstu daudzaugļu grūtniecību.

Kontrolētā olnīcu hiperstimulācija medicīniskajās reprodukcijas programmās

Tiek izmantotas dažādas stimulācijas shēmas. Ieteicamā sākuma deva ir 100 - 225 SV, kas jāturpina vismaz pirmās 4 dienas. Pēc tam jāpiemeklē optimālā individuālā deva, vadoties pēc olnīcu reakcijas. Klīniskajos pētījumos noskaidrots, ka sešas līdz divpadsmit dienas uzturošā deva diapazonā no 75 līdz 375 SV ir pietiekama, taču var būt nepieciešama arī ilgstošāka terapija.

Fertavid var lietot gan vienu pašu, gan kombinācijā ar kādu GnRH agonistu vai antagonistu, lai novērstu priekšlaicīgu luteinizāciju. Lietojot GnRH agonistu, var būt nepieciešama augstāka

Fertavid kopējā deva, lai sasniegtu adekvātu folikulu atbildes reakciju.

Olnīcu reakciju kontrolē ar ultraskaņas izmeklējuma starpniecību. Vienlaikus var būt lietderīgi noteikt arī estradiola koncentrāciju serumā. Ja izmeklēšana ar ultraskaņu liecina, ka izveidojušies vismaz trīs folikuli, kuru diametrs ir 16-20 mm, un vienlaikus konstatējams pietiekami augsts estradiola līmenis plazmā (ap 300-400 pikogrami/ml jeb 1 000-1 300 pmol/l uz katru folikulu, kura diametrs pārsniedz 18 mm), pēdējo folikulu nobriešanas fāzi inducē, ievadot hCG. Oocītus iegūst pēc 34 – 35 stundām.

Dozēšana vīriešiem

Fertavid deva ir 450 SV/nedēļā. Ieteicams to sadalīt 3 devās pa 150 SV kopā ar hCG. Spermatoģenēzes uzlabošanos var sagaidīt pēc vismaz 3–4 mēnešu ārstēšanas kursa ar Fertavid un hCG. Lai novērtētu atbildes reakciju, 4 – 6 mēnešus pēc ārstēšanas sākuma ieteicams veikt spermas analīzi. Ja pacients nav reaģējis uz ārstēšanu, kombinēto terapiju turpina; esošā klīniskā pieredze liecina, ka ārstēšanas kurss var būt nepieciešams pat līdz 18 mēnešiem vai ilgāks, lai sasniegtu spermatoģenēzi.

Pediatriskā populācija

Fertavid nav piemērots lietošanai pediatriskajā populācijā apstiprināto indikāciju gadījumā.

Lietošanas veids

Lai novērstu sāpes injekcijas laikā un mazinātu preparāta izplūdi caur dūriena vietu, Fertavid šķīdums intramuskulāri vai subkutāni jāievada lēni. Lai novērstu taukaudu atrofiju, katra nākošā subkutānā injekcija izdarāma, nedaudz mainot vietu. Neizlietotais šķīdums jāizlej.

Fertavid subkutānās injekcijas var izdarīt pats pacients vai partneris, ja ārsts viņus iepriekš instruējis. Pašārstēšanās ar Fertavid pieļaujama tikai labi motivētāiem, pienācīgi apmācītiem pacientiem, kas ievēro speciālista norādījumus.

4.3.Kontrindikācijas

Vīriešiem un sievietēm

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

Olnīcu, krūts, dzemdes, sēklinieku, hipofīzes vai hipotalāma audzēji.

Primāra dzimumdziedzeru mazspēja.

Papildu sievietēm

Neskaidras izcelsmes vagināla asiņošana.

Olnīcu cistas vai olnīcu palielinājums, ja tas nav saistīts ar policistisko olnīcu sindromu (PCOS).

Reproduktīvo orgānu attīstības defekti, kas nepieļauj grūtniecību.

Dzemdes fibroīdie audzēji, kas nepieļauj grūtniecību.

4.4.Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Paaugstinātas jutības reakcijas pret antibiotikām

Fertavid var saturēt nelielu daudzumu streptomicīna un/vai neomicīna. Tas var izraisīt paaugstinātas jutības reakcijas jutīgiem pacientiem.

Neauglības novērtēšana pirms ārstēšanas sākumaPirms ārstēšanas sākuma atbilstoši jānovērtē pāra neauglība. It īpaši jāpārbauda, vai pacientiem nav hipotireoīdisma, virsnieru mazspējas, hiperprolaktinēmijas un hipofīzes vai hipotalāma audzēju, un jānodrošina atbilstoša specifiskā ārstēšana.

Sievietēm

Olnīcu hiperstimulācijas sindroms (OHSS)

OHSS ir no nekomplicētas olnīcu palielināšanās atšķirīgs medicīnisks notikums. Viegla un vidēji smaga OHSS klīniskās pazīmes un simptomi ir vēdersāpes, slikta dūša, caureja, viegla līdz vidēji

smaga olnīcu palielināšanās un olnīcu cistas. Smags OHSS var būt bīstams dzīvībai. Smaga OHSS klīniskās pazīmes un simptomi ir lielas olnīcu cistas, akūtas vēdersāpes, ascīts, pleiras izsvīdums, hidrotorakss, dispnoja, oligūrija, hematoloģiskas novirzes un ķermeņa masas palielināšanās. Retos gadījumos saistībā ar OHSS var rasties venoza vai arteriāla tromboembolija. Tāpat saistībā ar OHSS ziņots par pārejošām aknu funkcionālo rādītāju novirzēm, kas ļauj domāt par aknu disfunkciju, ar vai bez morfoloģiskām pārmaiņām aknu biopsijā.

OHSS cēlonis var būt cilvēka horionogonadotropīna (hCG) lietošana vai grūtniecība (endogēnais hCG). Agrīns OHSS parasti rodas 10 dienu laikā pēc hCG lietošanas un var būt saistīts ar pārmērīgu olnīcu reakciju uz gonadotropīna stimulāciju. Vēlīns OHSS rodas vairāk nekā 10 dienas pēc hCG lietošanas un ir sekas hormonālajām pārmaiņām saistībā ar grūtniecību. Tā kā pastāv OHSS rašanās risks, pacientes jānovēro vismaz divas nedēļas pēc hCG lietošanas.

Sievietēm, kam ir zināmi izteiktas olnīcu atbildreakcijas riska faktori, var būt īpaša predispozīcija uz OHSS rašanos Fertavid terapijas laikā vai pēc tās. Sievietēm, kurām notiek pirmais olnīcu stimulācijas cikls un kuru riska faktori ir zināmi tikai daļēji, ieteicams rūpīgi kontrolēt agrīnās OHSS pazīmes un simptomus.

Lai mazinātu OHSS risku, pirms ārstēšanas un ar regulāriem intervāliem ārstēšanas laikā jāvērtē folikulu veidošanās ar ultraskaņas izmeklējumu. Vienlaikus lietderīgi var būt noteikt arī estradiola koncentrāciju serumā. ART gadījumā palielināts OHSS risks ir tad, ja ir 18 vai vairāk folikuli, kuru diametrs ir 11 mm vai lielāks. Ja kopējais folikulu skaits ir 30 vai vairāk, hCG lietošanu ieteicams aizturēt.

Atkarībā no olnīcu atbildreakcijas var apsvērt šādus pasākumus OHSS mazināšanai:

-aizturēt turpmāku stimulāciju ar gonadotropīnu maksimāli uz 3 dienām (coasting);

-aizturēt hCG lietošanu un atcelt ārstēšanas ciklu;

-ievadīt par 10 000 SV mazāku urīna hCG devu, lai ierosinātu galīgo oocītas nobriešanu, piemēram, 5000 SV urīna hCG vai 250 mikrogrami rec-hCG (kas atbilst aptuveni 6500 SV urīna hCG);

-atcelt svaiga embrija pārnesi un iesaldēt embrijus;

-izvairīties no hCG ievadīšanas luteālās fāzes atbalstam.

Ja rodas OHSS, jāpiemēro atbilstoša standarta terapija OHSS ārstēšanai.

Vairākaugļu grūtniecība

Saistībā ar visām gonadotropām terapijām, tostarp beta folitropīnu, ir ziņots par vairākaugļu grūtniecību un dzemdībām. Daudzaugļu grūtniecība ir paaugstināts risks gan sievietei (grūtniecības un dzemdību sarežģījumi), gan perinatālajam bērna periodam (neliels dzimšanas svars). Lai samazinātu vairākaugļu grūtniecības risku, sievietēm, kurām nenotiek ovulācija un tā tiek inducēta, folikulu veidošanās novērtēšana, veicot transvaginālu ultrasonogrāfju, var palīdzēt noteikt, vai turpināt ciklu. Vienlaikus lietderīgi varētu būt arī noteikt estradiola koncentrāciju serumā. Paciente pirms ārstēšanas uzsākšanas jābrīdina par iespējamu daudzaugļu grūtniecību.

Sievietēm, kurām izmanto medicīniskās apaugļošanas (Assisted Reproduction Technologies, ART) procedūras, daudzaugļu grūtniecības risks galvenokārt ir saistīts ar pārnesto embriju skaitu. Izmantojot FSH ovulācijas indukcijas ciklā, atbilstoša devas(-u) pielāgošana var palīdzēt novērt vairāku folikulu veidošanos

Ektopiska grūtniecība

Neauglīgām sievietēm, kurām izmanto ART ir palielināta ārpusdzemdes grūtniecības sastopamība. Tāpēc svarīgi ar agrīnu ultrasonogrāfiju pārliecināties, ka grūtniecība ir intrauterīna.

Spontānais aborts

Sievietēm, kuras izmanto medicīniskās apaugļošanas metodes, grūtniecības priekšlaicīgas pārtraukšanās risks ir augstāks nekā parasti populācijā.

Vaskulāras komplikācijas

Pēc ārstēšanas ar gonadotropīniem, tostarp follitropīnu beta, ir ziņots par tromboemboliskiem notikumiem, gan saistībā ar OHSS, gan neatkarīgi no tā. Intravaskulāra tromboze, kas var rasties vēnās vai artērijās, var samazināt dzīvībai svarīgo orgānu vai ekstremitāšu asinsapgādi. Sievietēm ar vispāratzītiem tromboembolijas riska faktoriem, piemēram, attiecīgu personīgo vai ģimenes anamnēzi, izteiktu aptaukošanos vai tromboemboliju, ārstēšana ar gonadotropīniem, tostarp ar Fertavid, var vēl vairāk palielināt šo risku. Tādām sievietēm jāizvērtē ieguvumi no gonadotropīna, arī Fertavid, lietošanas, un ar to saistītais risks. Tomēr jāņem vērā, ka arī pati grūtniecība ir saistīta ar palielinātu trombozes risku.

Iedzimtas patoloģijas

Pēc ART metožu lietošanas iedzimto patoloģiju biežums var būt nedaudz augstāks nekā pēc spontānas grūtniecības iestāšanās. To izskaidro ar vecāku medicīnisko stāvokli (piem., mātes vecumu, spermas kvalitāti) un daudzaugļu grūtniecību.

Olnīcu samešanās

Pēc ārstēšanas ar gonadotropīniem, tajā skaitā beta folitropīnu ziņots par olnīcu samešanos. Olnīcu samešanās būt saistīta ar citiem riska faktoriem, piemēram, OHSS, grūtniecību, iepriekš veiktu ķirurģisku operāciju vēdera dobumā, olnīcu samešanos anamnēzē, iepriekš bijušu vai esošu olnīcu cistu un policistiskām olnīcām. Pavājinātas asinsapgādes radītu olnīcu bojājumu var mazināt agrīni diagnosticējot un nekavējoties novēršot samešanos.

Olnīcu un citu reproduktīvās sistēmas orgānu audzēji

Ir bijuši ziņojumi, ka sievietēm, kuras izgājušas atkārtotus neauglības ārstēšanas ciklus, iespējami olnīcu un citu reproduktīvās sistēmas orgānu audzēji, gan labdabīgi, gan ļaundabīgi. Nav pierādīts, ka ārstēšana ar gonadotropīniem paaugstina šo saslimšanas risku neauglīgām sievietēm.

Citi medicīniski stāvokļi

Pirms ārstēšanas ar Fertavid jānovērtē arī medicīniskie stāvokļi, kuru gadījumā kontrindicēta grūtniecība

Vīriešiem

Primāra sēklinieku mazspēja

Vīriešiem paaugstināts endogēnā FSH līmenis norāda uz primāru sēklinieku mazspēju. Šādi pacienti nereaģē uz Fertavid/hCG ārstēšanu.

4.5.Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Vienlaicīga Fertavid un klomifēna citrāta lietošana var pastiprināt folikulāro reakciju. Pēc GnRH agonistu inducētās hipofīzes jutība pazemināšanās, var būt nepieciešamas augstākas Fertavid devas, lai sasniegtu vēlamo folikulāro efektu.

4.6.Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Fertilitāte

Fertavid lieto terapijā sievietēm, kurām veic olnīcu inducēšanu vai kontrolētu olnīcu hiperstimulēšanu medicīniskās apaugļošanas programmās. Vīriešiem Fertavid lieto hipogonadotropiska hipogonādisma izraisītas pavājinātas spermatoģenēzes ārstēšanai. Informāciju par devām un lietošanas veidu skatīt 4.2. apakšpunktā.

Grūtniecība

Fertavid lietošanai grūtniecības laikā nav indikāciju. Ja grūtniecības laikā tomēr ir nejauši saņemti rekombinantie FSH preparāti, nevar izslēgt teratogēnā efekta iespējamību, jo nav pietiekošas klīniskās pieredzes. Tomēr līdz šim nav saņemti ziņojumi par šādām patoloģijām. Pētījumos ar dzīvniekiem nav pierādīts teratogēns efekts.

Barošana ar krūtiNav pieejama informācija par klīniskiem pētījumiem vai pētījumiem ar dzīvniekiem par beta folitropīna izdalīšanos mātes pienā. Maz ticams, ka beta folitropīns izdalās mātes pienā tā lielās molekulmasas dēļ. Ja beta folitropīns izdalītos mātes pienā, tas tiktu noārdīts bērna kuņģa-zarnu traktā. Beta folitropīns var ietekmēt piena veidošanos.

4.7.Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Fertavid neietekmē vai nedaudz ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

4.8.Nevēlamās blakusparādības

Lietojot Fertavid intramuskulāri vai subkutāni var būt vietējas reakcijas injekcijas apvidū (3 % gadījumu no visiem ārstētajiem pacientiem). Vairums no šīm vietējām reakcijām ir viegli izteiktas un ir pārejošas. Vispārējas hipersensitivitātes reakcijas (0,2 % gadījumu no visiem pacientiem, kuri ārstēti ar beta folitropīnu).

Terapija sievietēm:

Ir ziņots, ka aptuveni 4 % sieviešu, kuras klīnisko pētījumu laikā ārstēja ar beta folitropīnu, novēroja pazīmes un simptomus, saistītus ar olnīcu hiperstimulācijas sindromu (OHSS) (skatīt 4.4. apakšpunktu ). Nevēlamās blakusparādības, kuras saistītas ar šo sindromu, bija sāpes iegurnī un/vai sastrēgums mazajā iegurnī, sāpes vēderā un/vai vēdera uzpūšanās, sūdzības par izmaiņām krūšu dziedzeros un olnīcu palielināšanās.

Turpmāk tabulā atbilstoši orgānu sistēmas grupai un biežumam norādītas beta folitropīna blakusparādības, kas novērotas klīniskos pētījumos sievietēm: bieži (≥ 1/100 līdz < 1/10), retāk (≥ 1/1000 līdz < 1/100).

OSG

Biežums

Blakusparādība

Nervu sistēmas traucējumi

Bieži

Galvassāpes

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Bieži

Vēdera uzpūšanās

 

 

Vēdera sāpes

 

Retāk

Nepatīkama sajūta vēderā

 

 

Aizcietējums

 

 

Caureja

 

 

Slikta dūša

Reproduktīvās sistēmas

Bieži

OHSS

traucējumi un krūts slimības

 

Sāpes iegurnī

 

Retāk

Sūdzības par izmaiņām krūšu

 

 

dziedzeros1

 

 

Metrorāģija

 

 

Olnīcas cista

 

 

Olnīcu palielināšanās

 

 

Olnīcas samešanās

 

 

Dzemdes palielināšanās

 

 

Vagināla asiņošana

Vispārēji traucējumi un

Bieži

Reakcija injekcijas vietā2

reakcijas ievadīšanas vietā

 

 

 

Retāk

Ģeneralizētas paaugstinātas

 

 

jutības reakcijas3

1.Sūdzības par izmaiņām krūšu dziedzeros ir jutīgums, sāpes un/vai asiņu pieplūdums un krūtsgala sāpes

2.Vietējas reakcijas injekcijas vietā ir zilums, sāpes, apsārtums, pietūkums un nieze

3.Ģeneralizētas paaugstinātas jutības reakacijas ir eritēma, nātrene, izsitumi un nieze

Bez tam ziņots par ārpusdzemdes grūtniecību, spontānu abortu un daudzaugļu grūtniecību. Uzskata, ka tas saistīts ar ART vai turpmāku grūtniecību.

Atsevišķos gadījumos trombemboliju saista ar beta folitropīna/hCG terapiju, tāpat kā tas var būt, lietojot citus gonadotropīnus.

Terapija vīriešiem:

Turpmāk tabulā atbilstoši orgānu sistēmas grupai un biežumam norādītas beta folitropīna blakusparādības, kas novērotas klīniskos pētījumos vīriešiem (zāles saņēma 30 pacienti): bieži (≥ 1/100 līdz < 1/10).

OSG

Biežums1

Blakusparādība

 

 

 

Nervu sistēmas traucējumi

Bieži

Galvassāpes

 

 

 

Ādas un zemādas audu bojājumi

Bieži

Pinnes

 

 

Izsitumi

 

 

 

Reproduktīvās sistēmas traucējumi

Bieži

Epididimāla/sēklinieka

un krūts slimības

 

piedēkļa cista

 

Ginekomastija

 

 

Vispārēji traucējumi un reakcijas

Bieži

Reakcijas injekcijas vietā2

ievadīšanas vietā

 

 

 

 

 

1. Blakusparādības, par kurām ziņots tikai vienu reizi, norādītas kā bieži radušās, jo viens ziņojums rada par 1% lielāku biežumu.2. Lokālās reakcijas injekcijas vietā ir sacietējums un sāpes.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

4.9.Pārdozēšana

Nav datu par Fertavid akūto toksicitāti cilvēkam, bet pētījumos ar dzīvniekiem pierādīts, ka Fertavid un urīna gonadotropīna akūtā toksicitāte ir ļoti zema. Pārāk augstas FSH devas var radīt olnīcu hiperstimulāciju (skat. apakšpunktā 4.4).

5.FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1.Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: dzimumhormoni un dzimumsistēmas modulatori, gonadotropīni; ATĶ kods: GO3G A06.

Fertavid satur rekombinanto FSH. Tā ražošanā izmantota rekombinantā DNS tehnoloģija, pārveidojot Ķīnas kāmja olnīcu šūnu līniju ar cilvēka FSH subvienību gēniem. Primāro aminoskābju secība tajā ir identiska dabīgajam cilvēka FSH. Noskaidrots, ka nelielas atšķirības ir ogļhidrātu ķēdes struktūrā.

Darbības mehānisms

FSH nepieciešams normālai folikulu attīstībai un nobriešanai, kā arī steroīdo dzimumhormonu producēšanai. Sievietes organismā FSH līmenis nosaka folikulu attīstības sākumu un ilgumu, tātad arī to nobriešanas laiku un nobriedušo folikulu skaitu. Tādējādi, noteiktu dzimumdziedzeru funkciju traucējumu gadījumos Fertavid var tikt izmantots, lai veicinātu folikulu attīstību un steroīdo dzimumhormonu produkciju. Bez tam Fertavid var lietot, lai stimulētu multiplu folikulu attīstību medicīnisko reprodukcijas programmu [piem., apaugļošanas in vitro/embrija pārnešanas (IVF/ET),

intrafalopiārās gametas pārnešanas (GIFT) un intracitoplazmātiskās spermas injekcijas (ICSI)] ietvaros. Pēc Fertavid kursa parasti tiek lietots hCG, lai izraisītu folikulu nobriešanas pēdējo fāzi, nodrošinātu mejozi un folikulu plīšanu.

Klīniskā efektivitāte un drošums

Klīniskos pētījumos, salīdzinot recFSH (beta folitropīnu) un urīna FSH kontrolētas olnīcu stimulēšanas gadījumā sievietēm, kas piedalījās mākslīgās apaugļošanas (ART) programmā un ovulācijas ierosināšanai (skatīt tālāk 1. un 2. tabulu), beta folitropīns bija spēcīgāks nekā urīna FSH, jo bija jālieto mazāka kopējā deva un bija nepieciešams īsāks ārstēšanas laiks, lai ierosinātu folikulu nobriešanu.

Kontrolētas olnīcu stimulēšanas gadījumā beta folitropīns nodrošināja lielāka oocītu daudzuma iegūšanu, lietojot mazāku kopējo devu un ārstējot īsāku laiku, salīdzinājumā ar urīna FSH.

1. tabula. Pētījuma Nr. 37 608 rezultāti (tas bija randomizēts, salīdzinošs grupu klīniskais pētījums, kura laikā tika salīdzināta beta folitropīna un urīna FSH lietošanas drošība un efektivitāte, veicot kontrolētu olnīcu stimulāciju).

 

beta folitropīns

u-FSH

 

(n = 546)

(n = 361)

 

 

 

Vidējais iegūto olšūnu skaits

10,84*

8,95

 

 

 

Vidējā kopējā deva (75 SV ampulu skaits)

28,5*

31,8

 

 

 

Vidējais ar FSH veiktās stimulācijas ilgums (dienas)

10,7*

11,3

 

 

 

* Starp abām grupām bija nozīmīga statistiska atšķirība (p < 0,05).

Ovulācijas ierosināšanai lietojot beta folitropīnu, bija nepieciešama mazāka kopējā deva un īsāks vidējais ārstēšanas laiks, salīdzinot ar urīna FSH.

2. tabula. Pētījuma Nr. 37 609 rezultāti (tas bija randomizēts, salīdzinošs grupu klīniskais pētījums, kura laikā tika salīdzināta beta folitropīna un urīna FSH lietošanas drošība un efektivitāte, veicot ovulācijas ierosināšanu).

 

 

beta folitropīns

u-FSH

 

 

(n = 105)

(n = 66)

 

 

 

 

Vidējais folikulu skaits

12 mm

3,6*

2,6

 

15 mm

2,0

1,7

 

18 mm

1,1

0,9

 

 

 

 

Vidējā kopējā deva (SV)a

 

750*

1,035

Vidējais ārstēšanas ilgums (dienas)a

10,0*

13,0

* Starp abām grupām bija nozīmīga statistiska atšķirība (p < 0,05).

a Tikai sievietēm, kurām tika ierosināta ovulācija (beta folitropīns, n = 76; u-FSH, n = 42).

5.2.Farmakokinētiskās īpašības

Uzsūkšanās

Pēc Fertavid intramuskulāras vai subkutānas ievadīšanas maksimālā FSH koncentrācija tiek sasniegta apmēram 12 stundu laikā. Vīriešiem pēc intramuskulāras Fertavid injekcijas FSH koncentrācija ir augstāka un tiek sasniegta ātrāk nekā sievietēm. Tā kā preparāta uzsūkšanās no injekcijas vietas ir lēna un tā eliminācijas pusperiods ir aptuveni 40 stundas (robežās no 12 līdz 70 stundām), FSH paaugstinātais līmenis saglabājas 24 – 48 stundas. Samērā garā eliminācijas pusperioda dēļ atkārtota vienas un tās pašas preparāta devas ievadīšana nodrošina apmēram 1,5 - 2,5 reizes augstāku FSH

koncentrāciju plazmā, nekā ievadot vienu atsevišķu devu. Tas dod iespēju sasniegt terapeitiskas FSH koncentrācijas.

Nav būtisku atšķirību Fertavid farmakokinētikā, ievadot to subkutāni vai intramuskulāri. Abos gadījumos tā absolūtā biopieejamība ir ap 77 %.

Izkliede, biotransformācija un eliminācija

Rekombinantais FSH ir bioķīmiski ļoti līdzīgs urīnā konstatējamam cilvēka FSH, un tā izkliede, metabolisms un izvadīšana notiek līdzīgi.

5.3.Preklīniskie dati par drošumu

Vienas atsevišķas Fertavid devas ievadīšana žurkām neizraisa nozīmīgus toksiskus efektus. Ievadot to atkārtoti žurkām (divas nedēļas) un suņiem (trīspadsmit nedēļas), Fertavid pat devās, kas simtkārtīgi pārsniedz maksimālās cilvēka praksē lietojamās devas, nerada nopietnus toksiskus efektus. Izmantojot Eimsa testu vai in vitro hromosomu aberācijas testu ar cilvēka limfocītiem, Fertavid nav konstatētas mutagēnas īpašības.

6.FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.Palīgvielu saraksts

Fertavid šķīdums injekcijām satur: Saharozi

Nātrija citrātu L-metionīnu Polisorbātu 20 Ūdeni injekcijām.

Preparāta pH var būt koriģēts ar nātrija hidroksīdu un/vai sālsskābi.

6.2.Nesaderība

Saderības pētījumu trūkuma dēļ zāles nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) ar citiem produktiem.

6.3.Uzglabāšanas laiks

3 gadi.

Flakona saturs jāizlieto tūlīt pēc gumijas korķa caurduršanas.

6.4.Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt ledusskapī (2 C – 8 C). Nesasaldēt.

Flakonu(-us) uzglabāt ārējā iepakojumā.

Pacienta ērtībām Fertavid var uzglabāt temperatūrā 25 ºC vai zemākā vienu laika periodu līdz 3 mēnešiem.

Uzglabāšanas nosacījumus pēc zāļu pirmās atvēršanas skatīt 6.3. apakšpunktā.

6.5.Iepakojuma veids un saturs

0,5 ml šķīduma pildīts 3 ml stikla (I tipa) flakonos ar (hlorobutila gumijas) korķīšiem. Iepakojumā 1, 5 vai 10 flakoni.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6.Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos.

Nelietot šķīdumu, ja tas satur daļiņas vai nav dzidrs.

Flakona saturs jāizlieto tūlīt pēc gumijas korķa caurduršanas.

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

7.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Merck Sharp & Dohme Limited

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Lielbritānija

8.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURI

Fertavid 50 SV/0,5 ml šķīdums injekcijām

EU/1/09/510/001

EU/1/09/510/002

EU/1/09/510/003

Fertavid 75 SV/0,5 ml šķīdums injekcijām

EU/1/09/510/004

EU/1/09/510/005

EU/1/09/510/006

Fertavid 100 SV/0,5 ml šķīdums injekcijām

EU/1/09/510/007

EU/1/09/510/008

EU/1/09/510/009

Fertavid 150 SV/0,5 ml šķīdums injekcijām

EU/1/09/510/010

EU/1/09/510/011

EU/1/09/510/012

Fertavid 200 SV/0,5 ml šķīdums injekcijām

EU/1/09/510/013

EU/1/09/510/014

EU/1/09/510/015

9.PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS /PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Pirmās reģistrācijas datums: 2009.gada 19. martā

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 2014.gada 21. februārī

10.TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

DD mēnesis GGGG

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Fertavid 150 SV/0,18 ml šķīdums injekcijām

Fertavid 300 SV/0,36 ml šķīdums injekcijām

Fertavid 600 SV/0,72 ml šķīdums injekcijām

Fertavid 900 SV/1,08 ml šķīdums injekcijām

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Fertavid 150 SV/0,18 ml šķīdums injekcijām

Viens kārtridžs satur 150 SV rekombinanto folikulstimulējošo hormonu (FSH) kopējo devu 0,18 ml ūdens šķīdumā. Šķīdums injekcijām satur aktīvo vielu beta folitropīnu, ko iegūst no Ķīnas kāmju olnīcu šūnām (CHO) gēnu inženērijas ceļā, koncentrācijā, kas atbilst 833 SV/ml ūdens šķīdumā. Stiprums atbilst 83,3 mikrogramiem proteīna/ ml (specifiskā in vivo bioloģiskā aktivitāte ir ekvivalenta aptuveni 10 000 SV FSH/mg proteīna).

Fertavid 300 SV/0,36 ml šķīdums injekcijām

Viens kārtridžs satur 300 SV kopējo devu 0,36 ml (rekombinanto folikulstimulējošo hormonu (FSH) ūdens šķīdumā. Šķīdums injekcijām satur aktīvo vielu beta folitropīnu, ko iegūst no Ķīnas kāmju olnīcu šūnām (CHO) gēnu inženērijas ceļā, koncentrācijā, kas atbilst 833 SV/ml ūdens šķīdumā. Stiprums atbilst 83,3 mikrogramiem proteīna/ ml (specifiskā in vivo bioloģiskā aktivitāte ir ekvivalenta aptuveni 10 000 SV FSH/ mg proteīna).

Fertavid 600 SV/0,72 ml šķīdums injekcijām

Viens kārtridžs satur 600 SV rekombinanto folikulstimulējošo hormonu (FSH) kopējo devu 0,72 ml ūdens šķīdumā. Šķīdums injekcijām satur aktīvo vielu beta folitropīnu, ko iegūst no Ķīnas kāmju olnīcu šūnām (CHO) gēnu inženērijas ceļā, koncentrācijā, kas atbilst 833 SV/ml ūdens šķīdumā. Stiprums atbilst 83,3 mikrogramiem proteīna/ml (specifiskā in vivo bioloģiskā aktivitāte ir ekvivalenta aptuveni 10 000 SV FSH/mg proteīna).

Fertavid 900 SV/1,08 ml šķīdums injekcijām

Viens kārtridžs satur 900 SV rekombinanto folikulstimulējošo hormonu (FSH) kopējo devu 1,08 ml ūdens šķīdumā. Šķīdums injekcijām satur aktīvo vielu beta folitropīnu, ko iegūst no Ķīnas kāmju olnīcu šūnām (CHO) gēnu inženērijas ceļā, koncentrācijā, kas atbilst 833 SV/ml ūdens šķīdumā. Stiprums atbilst 83,3 mikrogramiem proteīna/ml (specifiskā in vivo bioloģiskā aktivitāte ir ekvivalenta aptuveni 10 000 SV FSH/ mg proteīna).

Palīgviela(-s) ar zināmu iedarbību:

Viena šo zāļu injekcija satur mazāk nekā 1 mmol nātrija (23 mg), t.i., tās praktiski nesatur nātriju.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā .

3. ZĀĻU FORMA

Šķīdums injekcijām (injekcijām). Dzidrs un bezkrāsains šķīdums.

Kārtridžos lietošanai kopā ar pildspalvveida injektoru.

4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.Terapeitiskās indikācijas

Pieaugušām sievietēm:

Fertavid indicēts sievietes neauglības ārstēšanai šādās klīniskās situācijās:

Anovulācija (ieskaitot policistisko olnīcu sindromu, PCOS) sievietēm, kuras nav reaģējušas uz ārstēšanu ar klomifēna citrātu.

Kontrolētā olnīcu hiperstimulācija, lai izraisītu multiplu folikulu attīstību, realizējot medicīniskās reprodukcijas programmas [piem., apaugļošana in vitro /embrija pārnešana (IVF/ET), intrafalopiārā gametas pārnešana (GIFT) un intracitoplazmātiskā spermas injekcija (ICSI)].

Pieaugušiem pīriešiem:

Hipogonadotropā hipogonādisma izraisīta spermatoģenēzes mazspēja.

4.2.Devas un lietošanas veids

Fertavid jālieto ārsta uzraudzībā, kam ir pieredze neauglības ārstēšanā.

Pirmo Fertavid injekciju jāveic tiešā medicīniskā uzraudzībā.

Devas

Dozēšana sievietēm

Dažādiem indivīdiem olnīcu reakcija pret eksogēnajiem gonadotropīniem var būt ļoti atšķirīga. Tādēļ nav iespējams noteikt vienotu to dozēšanas shēmu. Deva jāpiemeklē individuāli katrai pacientei atkarībā no olnīcu reakcijas, izmantojot ultrasonogrāfisku folikulu veidošanās novērtējumu. Vienlaikus lietderīgi varētu būt arī noteikt estradiola koncentrāciju serumā.

Lietojot pildspalvveida injektoru, jāņem vērā, ka pildspalva ir ļoti precīza ierīce, ar kuru akurāti ievada noteikto devu. Ir pierādīts, ka ar pildspalvu, salīdzinājumā ar tradicionālo šļirci, ievada apmēram 18 % augstāku FSH devu. To būtu svarīgi ievērot, ja viena ārstēšanas cikla laikā jāmaina pildspalvveida injektors un tradicionālā šļirce. It īpaši, ja pēc tradicionālās šļirces sāk izmantot pildspalvu, jāpievērš uzmanība mazu devu noregulēšanai, lai neievadītu pārāk lielu medikamenta devu.

Pamatojoties uz salīdzinošo klīnisko pētījumu rezultātiem pierādīts, ka mērķtiecīgāka var būt zemāku Fertavid kopējo devu nozīmēšana īsākā ārstēšanas periodā par tām, ko parasti lieto ar urīna FSH. Šis ieteikums ir nozīmīgs ne tikai, lai optimizētu folikulu attīstību, bet arī lai samazinātu nevēlamās olnīcu hiperstimulācijas risku (skatīt 5.1. apakšpunktu ).

Abu minēto lietošanas indikāciju gadījumā klīniskā pieredze gūta, izmantojot Fertavid līdz trīs ārstēšanas ciklu veidā. Plašā pieredze ar IVF liecina, ka sekmīga ārstēšanas rezultāta iespēja saglabājas nemainīga pirmo 4 mēģinājumu laikā, tālāk tā pakāpeniski samazinās.

Anovulācija

Rekomendēts sekvenciālo terapijas shēmu sākt ar 50 SV Fertavid dienā. Šo sākumdevu turpina lietot vismaz septiņas dienas. Ja šajā laikā neparādās olnīcu reakcija, dienas devu pakāpeniski paaugstina, kamēr folikulu veidošanās un/vai plazmas estradiola līmenis liecina par adekvātu farmakodinamisko reakciju. Par optimālu uzskatāms estradiola līmeņa paaugstinājums par 40 – 100 % dienā. Tad preparāta dienas deva tiek saglabāta nemainīga līdz preovulatorā stāvokļa sasniegšanai. Preovulatorais stāvoklis uzskatāms par sasniegtu, ja ultrasonogrāfiskā izmeklēšana liecina, ka dominējošā folikula diametrs ir vismaz 18 mm un/vai plazmas estradiola līmenis ir 300 – 900 pikogrami/ml (1 000 – 3 000 pmol/l). Parasti, lai sasniegtu šādu stāvokli, pietiek ar 7 līdz 14 dienas ilgu terapijas kursu. Tad Fertavid lietošanu pārtrauc, un ovulāciju var izraisīt, ievadot cilvēka horiona gonadotropīnu (hCG).

Ja reaģējošo folikulu skaits ir pārāk liels vai estradiola līmenis paaugstinās pārāk strauji (piemēram, divās līdz trīs sekojošās dienās tas ik dienas dubultojas), preparāta dienas deva jāsamazina.

Tā kā folikuli, kuru diametrs pārsniedz 14 mm, var nodrošināt grūtniecības iestāšanos, daudzu šāda lieluma folikulu attīstība rada daudzaugļu grūtniecības risku. Šādā gadījumā jāatturas no hCG ievadīšanas un jāizvairās no grūtniecības, lai novērstu daudzaugļu grūtniecību.

Kontrolētā olnīcu hiperstimulācija medicīniskajās reprodukcijas programmās

Tiek izmantotas dažādas stimulācijas shēmas. Ieteicamā sākuma deva ir 100 - 225 SV, kas jāturpina vismaz pirmās 4 dienas. Pēc tam jāpiemeklē optimālā individuālā deva, vadoties pēc olnīcu reakcijas. Klīniskajos pētījumos noskaidrots, ka sešas līdz divpadsmit dienas uzturošā deva diapazonā no 75 līdz 375 SV ir pietiekama, taču var būt nepieciešama arī ilgstošāka

terapija.

Fertavid var lietot gan vienu pašu, gan kombinācijā ar kādu GnRH agonistu vai antagonistu, lai novērstu priekšlaicīgu luteinizāciju. Lietojot GnRH agonistu, var būt nepieciešama augstāka Fertavid kopējā deva, lai sasniegtu adekvātu folikulu atbildes reakciju.

Olnīcu reakciju kontrolē ar ultraskaņas izmeklējuma starpniecību. Vienlaikus var būt lietderīgi noteikt arī estradiola koncentrāciju serumā. Ja ultrasonogrāfiskā izmeklēšana liecina, ka izveidojušies vismaz trīs folikuli, kuru diametrs ir 16-20 mm, un vienlaikus konstatējams pietiekami augsts estradiola līmenis plazmā (ap 300-400 pikogrami/ml jeb 1 000-1 300 pmol/l uz katru folikulu, kura diametrs pārsniedz 18 mm), pēdējo folikulu nobriešanas fāzi inducē, ievadot hCG. Oocītus iegūst pēc 34 – 35 stundām.

Dozēšana vīriešiem

Fertavid deva ir 450 SV/nedēļā. Ieteicams to sadalīt 3 devās pa 150 SV kopā ar hCG. Spermatoģenēzes uzlabošanos var sagaidīt pēc vismaz 3–4 mēnešu ārstēšanas kursa ar Fertavid un hCG. Lai novērtētu atbildes reakciju, 4 – 6 mēnešus pēc ārstēšanas sākuma ieteicams veikt spermas analīzi. Ja pacients nav reaģējis uz ārstēšanu, kombinēto terapiju turpina; esošā klīniskā pieredze liecina, ka ārstēšanas kurss var būt nepieciešams pat līdz 18 mēnešiem vai ilgāks, lai sasniegtu spermatoģenēzi.

Pediatriskā populācija

Fertavid nav piemērots lietošanai pediatriskajā populācijā apstiprināto indikāciju gadījumā.

Lietošanas veids

Fertavid šķīdumu injekcijām kārtridžos ir paredzēts lietošanai ar pildspalvveida injektoru Puregon Pen un tas jāievada subkutāni. Lai novērstu taukaudu atrofiju, katra nākošā subkutānā injekcija izdarāma, nedaudz mainot vietu.

Fertavid injekcijas ar pildspalvveida injektoru var izdarīt pacients, ja ārsts viņu iepriekš instruējis.

4.3.Kontrindikācijas

Vīriešiem un sievietēm

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

Olnīcu, krūts, dzemdes, sēklinieku, hipofīzes vai hipotalāma audzēji.

Primāra dzimumdziedzeru mazspēja.

Papildu sievietēm

Neskaidras izcelsmes vagināla asiņošana.

Olnīcu cistas vai olnīcu palielinājums, ja tas nav saistīts ar policistisko olnīcu sindromu (PCOS).

Reproduktīvo orgānu attīstības defekti, kas nepieļauj grūtniecību.

Dzemdes fibroīdie audzēji, kas nepieļauj grūtniecību.

4.4.Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Paaugstinātas jutības reakcijas pret antibiotikām

Fertavid var saturēt nelielu daudzumu streptomicīna un/vai neomicīna. Tas var izraisīt paaugstinātas jutības reakcijas jutīgiem pacientiem.

Neauglības novērtēšana pirms ārstēšanas sākuma

Pirms ārstēšanas sākuma atbilstoši jānovērtē pāra neauglība. It īpaši jāpārbauda, vai pacientiem nav hipotireoīdisma, virsnieru mazspējas, hiperprolaktinēmijas un hipofīzes vai hipotalāma audzēju, un jānodrošina atbilstoša specifiskā ārstēšana.

Sievietēm

Olnīcu hiperstimulācijas sindroms (OHSS)

OHSS ir no nekomplicētas olnīcu palielināšanās atšķirīgs medicīnisks notikums. Viegla un vidēji smaga OHSS klīniskās pazīmes un simptomi ir vēdersāpes, slikta dūša, caureja, viegla līdz vidēji smaga olnīcu palielināšanās un olnīcu cistas. Smags OHSS var būt bīstams dzīvībai. Smaga OHSS klīniskās pazīmes un simptomi ir lielas olnīcu cistas, akūtas vēdersāpes, ascīts, pleiras izsvīdums, hidrotorakss, dispnoja, oligūrija, hematoloģiskas novirzes un ķermeņa masas palielināšanās. Retos gadījumos saistībā ar OHSS var rasties venoza vai arteriāla tromboembolija. Tāpat saistībā ar OHSS ziņots par pārejošām aknu funkcionālo rādītāju novirzēm, kas ļauj domāt par aknu disfunkciju, ar vai bez morfoloģiskām pārmaiņām aknu biopsijā.

OHSS cēlonis var būt cilvēka horionogonadotropīna (hCG) lietošana vai grūtniecība (endogēnais hCG). Agrīns OHSS parasti rodas 10 dienu laikā pēc hCG lietošanas un var būt saistīts ar pārmērīgu olnīcu reakciju uz gonadotropīna stimulāciju. Vēlīns OHSS rodas vairāk nekā 10 dienas pēc hCG lietošanas un ir sekas hormonālajām pārmaiņām saistībā ar grūtniecību. Tā kā pastāv OHSS rašanās risks, pacientes jānovēro vismaz divas nedēļas pēc hCG lietošanas.

Sievietēm, kam ir zināmi izteiktas olnīcu atbildreakcijas riska faktori, var būt īpaša predispozīcija uz OHSS rašanos Fertavid terapijas laikā vai pēc tās. Sievietēm, kurām notiek pirmais olnīcu stimulācijas cikls un kuru riska faktori ir zināmi tikai daļēji, ieteicams rūpīgi kontrolēt agrīnās OHSS pazīmes un simptomus.

Lai mazinātu OHSS risku, pirms ārstēšanas un ar regulāriem intervāliem ārstēšanas laikā jāvērtē folikulu veidošanās ar ultraskaņas izmeklējumu. Vienlaikus lietderīgi var būt noteikt arī estradiola koncentrāciju serumā. ART gadījumā palielināts OHSS risks ir tad, ja ir 18 vai vairāk folikuli, kuru diametrs ir 11 mm vai lielāks. Ja kopējais folikulu skaits ir 30 vai vairāk, hCG lietošanu ieteicams aizturēt.

Atkarībā no olnīcu atbildreakcijas var apsvērt šādus pasākumus OHSS mazināšanai:

aizturēt turpmāku stimulāciju ar gonadotropīnu maksimāli uz 3 dienām (coasting);

aizturēt hCG lietošanu un atcelt ārstēšanas ciklu;

ievadīt par 10 000 SV mazāku urīna hCG devu, lai ierosinātu galīgo oocītas nobriešanu, piemēram, 5000 SV urīna hCG vai 250 mikrogrami rec-hCG (kas atbilst aptuveni 6500 SV urīna hCG);

atcelt svaiga embrija pārnesi un iesaldēt embrijus;

izvairīties no hCG ievadīšanas luteālās fāzes atbalstam.

Ja rodas OHSS, jāpiemēro atbilstoša standarta terapija OHSS ārstēšanai.

Vairākaugļu grūtniecība

Saistībā ar visām gonadotropām terapijām, tostarp beta folitropīnu, ir ziņots par vairākaugļu grūtniecību un dzemdībām. Daudzaugļu grūtniecība ir paaugstināts risks gan sievietei (grūtniecības un dzemdību sarežģījumi), gan perinatālajam bērna periodam (neliels dzimšanas svars). Lai samazinātu vairākaugļu grūtniecības risku, sievietēm, kurām nenotiek ovulācija un tā tiek inducēta, folikulu veidošanās novērtēšana, veicot transvaginālu ultrasonogrāfju, var palīdzēt noteikt, vai turpināt ciklu. Vienlaikus lietderīgi varētu būt arī noteikt estradiola koncentrāciju serumā. Paciente pirms ārstēšanas uzsākšanas jābrīdina par iespējamu daudzaugļu grūtniecību.

Sievietēm, kurām izmanto medicīniskās apaugļošanas (Assisted Reproduction Technologies, ART) procedūras, daudzaugļu grūtniecības risks galvenokārt ir saistīts ar pārnesto embriju skaitu. Izmantojot FSH ovulācijas indukcijas ciklā, atbilstoša devas(-u) pielāgošana var palīdzēt novērt vairāku folikulu veidošanos

Ektopiska grūtniecība

Neauglīgām sievietēm, kurām izmanto ART ir palielināta ārpusdzemdes grūtniecības sastopamība. Tāpēc svarīgi ar agrīnu ultrasonogrāfiju pārliecināties, ka grūtniecība ir intrauterīna.

Spontānais aborts

Sievietēm, kuras izmanto medicīniskās apaugļošanas metodes, grūtniecības priekšlaicīgas pārtraukšanās risks ir augstāks nekā parasti populācijā.

Vaskulāras komplikācijas Vaskulāras komplikācijas

Pēc ārstēšanas ar gonadotropīniem, tostarp beta folitropīnu, ir ziņots par tromboemboliskiem notikumiem, gan saistībā ar OHSS, gan neatkarīgi no tā. Intravaskulāra tromboze, kas var rasties vēnās vai artērijās, var samazināt dzīvībai svarīgo orgānu vai ekstremitāšu asinsapgādi. Sievietēm ar vispāratzītiem tromboembolijas riska faktoriem, piemēram, attiecīgu personīgo vai ģimenes anamnēzi, izteiktu aptaukošanos vai tromboemboliju, ārstēšana ar gonadotropīniem, tostarp ar Fertavid, var vēl vairāk palielināt šo risku. Tādām sievietēm jāizvērtē ieguvumi no gonadotropīna, arī Fertavid, lietošanas, un ar to saistītais risks. Tomēr jāņem vērā, ka arī pati grūtniecība ir saistīta ar palielinātu trombozes risku.

Iedzimtas patoloģijas

Pēc ART lietošanas iedzimto patoloģiju biežums var būt nedaudz augstāks nekā pēc spontānas grūtniecības iestāšanās. To izskaidro ar vecāku medicīnisko stāvokli (piem., mātes vecumu, spermas kvalitāti) un daudzaugļu grūtniecību.

Olnīcu samešanās

Pēc ārstēšanas ar gonadotropīniem,tajā skaitā beta folitropīnu ziņots par olnīcu samešanos. Olnīcu samešanās var būt saistīta ar citiem riska faktoriem, piemēram, OHSS, grūtniecību, iepriekš veiktu ķirurģisku operāciju vēdera dobumā, olnīcu samešanos anamnēzē, iepriekš bijušu vai esošu olnīcu cistu un policistiskām olnīcām. Pavājinātas asinsapgādes radītu olnīcu bojājumu var mazināt agrīni diagnosticējot un nekavējoties novēršot samešanos.

Olnīcu un citu reproduktīvās sistēmas orgānu audzēji

Ir bijuši ziņojumi, ka sievietēm, kuras izgājušas atkārtotus neauglības ārstēšanas ciklus, iespējami olnīcu un citu reproduktīvās sistēmas orgānu audzēji, gan labdabīgi, gan ļaundabīgi. Nav pierādīts, ka ārstēšana ar gonadotropīniem paaugstina šo saslimšanas risku neauglīgām sievietēm.

Citi medicīniski stāvokļi

Pirms ārstēšanas ar Fertavid jānovērtē arī medicīniskie stāvokļi, kuru gadījumā kontrindicēta grūtniecība.

Vīriešiem

Primāra sēklinieku mazspēja

Vīriešiem paaugstināts endogēnā FSH līmenis norāda uz primāru sēklinieku mazspēju. Šādi pacienti nereaģē uz Fertavid/hCG ārstēšanu.

4.5.Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Vienlaicīga Fertavid un klomifēna citrāta lietošana var pastiprināt folikulāro reakciju. Pēc GnRH agonistu inducētās hipofīzes jutības pazemināšanās, var būt nepieciešamas augstākas Fertavid devas, lai sasniegtu vēlamo folikulāro efektu.

4.6.Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Fertilitāte

Fertavid lieto terapijā sievietēm, kurām veic olnīcu inducēšanu vai kontrolētu olnīcu hiperstimulēšanu medicīniskās apaugļošanas programmās. Vīriešiem Fertavid lieto hipogonadotropiska hipogonādisma izraisītas pavājinātas spermatoģenēzes ārstēšanai. Informāciju par devām un lietošanas veidu skatīt 4.2. apakšpunktā .

Grūtniecība

Fertavid lietošanai grūtniecības laikā nav indikāciju. Ja grūtniecības laikā tomēr ir nejauši saņemti rekombinantie FSH preparāti, nevar izslēgt teratogēnā efekta iespējamību, jo nav pietiekošas klīniskās pieredzes. Tomēr līdz šim nav saņemti ziņojumi par šādām patoloģijām. Pētījumos ar dzīvniekiem nav pierādīts teratogēns efekts.

Barošana ar krūti

Nav pieejama informācija par klīniskiem pētījumiem vai pētījumiem ar dzīvniekiem par beta folitropīna izdalīšanos mātes pienā. Maz ticams, ka beta folitropīns izdalās mātes pienā tā lielās molekulmasas dēļ. Ja beta folitropīns izdalītos mātes pienā, tas tiktu noārdīts bērna kuņģa-zarnu traktā. Beta folitropīns var ietekmēt piena veidošanos.

4.7.Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Fertavid neietekmē vai nedaudz ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

4.8.Nevēlamās blakusparādības

Lietojot Fertavid intramuskulāri vai subkutāni var būt vietējas reakcijas injekcijas apvidū (3 % gadījumu no visiem ārstētajiem pacientiem). Vairums no šīm vietējām reakcijām ir viegli izteiktas un ir pārejošas. Vispārējas hipersensitivitātes reakcijas novērotas retāk (0,2 % gadījumu no visiem pacientiem, kuri ārstēti ar beta folitropīnu).

Terapija sievietēm:

Ir ziņots, ka aptuveni 4 % sieviešu, kuras klīnisko pētījumu laikā ārstēja ar beta folitropīnu, novēroja pazīmes un simptomus, saistītus ar olnīcu hiperstimulācijas sindromu (OHSS) (skatīt 4.4. apakšpunktu). Nevēlamās blakusparādības, kuras saistītas ar šo sindromu, bija sāpes iegurnī un/vai sastrēgums mazajā iegurnī, sāpes vēderā un/vai vēdera uzpūšanās, sūdzības par izmaiņām krūšu dziedzeros un olnīcu palielināšanās.

Turpmāk tabulā atbilstoši orgānu sistēmas grupai un biežumam norādītas beta folitropīna blakusparādības, kas novērotas klīniskos pētījumos sievietēm: bieži (≥ 1/100 līdz < 1/10), retāk (≥ 1/1000 līdz < 1/100).

OSG

Biežums

Blakusparādība

Nervu sistēmas traucējumi

Bieži

Galvassāpes

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Bieži

Vēdera uzpūšanās

 

 

Vēdera sāpes

 

Retāk

Nepatīkama sajūta vēderā

 

 

Aizcietējums

 

 

Caureja

 

 

Slikta dūša

Reproduktīvās sistēmas

Bieži

OHSS

traucējumi un krūts slimības

 

Sāpes iegurnī

 

Retāk

Sūdzības par izmaiņām krūšu

 

 

dziedzeros1

 

 

Metrorāģija

 

 

Olnīcas cista

 

 

Olnīcu palielināšanās

 

 

Olnīcas samešanās

 

 

Dzemdes palielināšanās

 

 

Vagināla asiņošana

Vispārēji traucējumi un

Bieži

Reakcija injekcijas vietā2

reakcijas ievadīšanas vietā

 

 

 

Retāk

Ģeneralizētas paaugstinātas

 

 

jutības reakcijas3

1.Sūdzības par izmaiņām krūšu dziedzeros ir jutīgums, sāpes un/vai asiņu pieplūdums un krūtsgala sāpes

2.Vietējas reakcijas injekcijas vietā ir zilums, sāpes, apsārtums, pietūkums un nieze

3.Ģeneralizētas paaugstinātas jutības reakacijas ir eritēma, nātrene, izsitumi un nieze

Bez tam ziņots par ārpusdzemdes grūtniecību, spontānu abortu un daudzaugļu grūtniecību. Uzskata, ka tas saistīts ar ART vai turpmāku grūtniecību.

Atsevišķos gadījumos trombemboliju saista ar Fertavid/hCG terapiju, tāpat kā tas var būt, lietojot citus gonadotropīnus.

Terapija vīriešiem:

Turpmāk tabulā atbilstoši orgānu sistēmas grupai un biežumam norādītas beta folitropīna blakusparādības, kas novērotas klīniskos pētījumos vīriešiem (zāles saņēma 30 pacienti): bieži (≥ 1/100 līdz < 1/10).

OSG

Biežums1

Blakusparādība

 

 

 

Nervu sistēmas traucējumi

Bieži

Galvassāpes

 

 

 

Ādas un zemādas audu bojājumi

Bieži

Pinnes

 

 

Izsitumi

 

 

 

Reproduktīvās sistēmas traucējumi

Bieži

Epididimāla/sēklinieka

un krūts slimības

 

piedēkļa cista

 

Ginekomastija

 

 

Vispārēji traucējumi un reakcijas

Bieži

Reakcijas injekcijas vietā2

ievadīšanas vietā

 

 

 

 

 

1.Blakusparādības, par kurām ziņots tikai vienu reizi, norādītas kā bieži radušās, jo viens ziņojums rada par 1% lielāku biežumu. 2. Lokālās reakcijas injekcijas vietā ir sacietējums un sāpes.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

4.9.Pārdozēšana

Nav datu par Fertavid akūto toksicitāti cilvēkam, bet pētījumos ar dzīvniekiem pierādīts, ka Fertavid un urīna gonadotropīna akūtā toksicitāte ir ļoti zema. Pārāk augstas FSH devas var radīt olnīcu hiperstimulāciju (skat. apakšpunktā 4.4).

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1.Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: dzimumhormoni un dzimumsistēmas modulatori, gonadotropīni; ATĶ kods: GO3G A06.

Fertavid satur rekombinanto FSH. Tā ražošanā izmantota rekombinantā DNS tehnoloģija, pārveidojot Ķīnas kāmja olnīcu šūnu līniju ar cilvēka FSH subvienību gēniem. Primāro aminoskābju secība tajā ir identiska dabīgajam cilvēka FSH. Noskaidrots, ka nelielas atšķirības ir ogļhidrātu ķēdes struktūrā.

Darbības mehānisms

FSH nepieciešams normālai folikulu attīstībai un nobriešanai, kā arī steroīdo dzimumhormonu producēšanai. Sievietes organismā FSH līmenis nosaka folikulu attīstības sākumu un ilgumu, tātad arī to nobriešanas laiku un nobriedušo folikulu skaitu. Tādējādi, noteiktu dzimumdziedzeru funkciju traucējumu gadījumos Fertavid var tikt izmantots, lai veicinātu folikulu attīstību un steroīdo dzimumhormonu produkciju. Bez tam Fertavid var lietot, lai stimulētu multiplu folikulu attīstību medicīnisko reprodukcijas programmu [piem., apaugļošanas in vitro/embrija pārnešanas (IVF/ET), intrafalopiārās gametas pārnešanas (GIFT) un intracitoplazmātiskās spermas injekcijas (ICSI)] ietvaros. Pēc Fertavid kursa parasti tiek lietots hCG, lai izraisītu folikulu nobriešanas pēdējo fāzi, nodrošinātu mejozi un folikulu plīšanu.

Klīniskā efektivitāte un drošums

Klīniskos pētījumos, salīdzinot recFSH (beta folitropīnu) un urīna FSH kontrolētas olnīcu stimulēšanas gadījumā sievietēm, kas piedalījās mākslīgās apaugļošanas (ART) programmā un ovulācijas ierosināšanai (skatīt tālāk 1. un 2. tabulu), beta folitropīns bija spēcīgāks nekā urīna FSH, jo bija jālieto mazāka kopējā deva un bija nepieciešams īsāks ārstēšanas laiks, lai ierosinātu folikulu nobriešanu.

Kontrolētas olnīcu stimulēšanas gadījumā beta folitropīns nodrošināja lielāka oocītu daudzuma iegūšanu, lietojot mazāku kopējo devu un ārstējot īsāku laiku, salīdzinājumā ar urīna FSH.

1. tabula. Pētījuma Nr. 37 608 rezultāti (tas bija randomizēts, salīdzinošs grupu klīniskais pētījums, kura laikā tika salīdzināta beta folitropīna un urīna FSH lietošanas drošība un efektivitāte, veicot kontrolētu olnīcu stimulāciju).

 

beta folitropīns

u-FSH

 

(n = 546)

(n = 361)

 

 

 

Vidējais iegūto olšūnu skaits

10,84*

8,95

 

 

 

Vidējā kopējā deva (75 SV ampulu skaits)

28,5*

31,8

 

 

 

Vidējais ar FSH veiktās stimulācijas ilgums (dienas)

10,7*

11,3

 

 

 

* Starp abām grupām bija nozīmīga statistiska atšķirība (p < 0,05).

Ovulācijas ierosināšanai lietojot beta folitropīnu, bija nepieciešama mazāka kopējā deva un īsāks vidējais ārstēšanas laiks, salīdzinot ar urīna FSH.

2. tabula. Pētījuma Nr. 37 609 rezultāti (tas bija randomizēts, salīdzinošs grupu klīniskais pētījums, kura laikā tika salīdzināta beta folitropīna un urīna FSH lietošanas drošība un efektivitāte, veicot ovulācijas ierosināšanu).

 

 

beta folitropīns

u-FSH

 

 

(n = 105)

(n = 66)

 

 

 

 

Vidējais folikulu skaits

12 mm

3,6*

2,6

 

15 mm

2,0

1,7

 

18 mm

1,1

0,9

 

 

 

 

Vidējā kopējā deva (SV)a

 

750*

1,035

Vidējais ārstēšanas ilgums (dienas)a

10,0*

13,0

* Starp abām grupām bija nozīmīga statistiska atšķirība (p < 0,05).

a Tikai sievietēm, kurām tika ierosināta ovulācija (beta folitropīns, n = 76; u-FSH, n = 42).

5.2.Farmakokinētiskās īpašības

Uzsūkšanās

Pēc Fertavid subkutānas ievadīšanas maksimālā FSH koncentrācija tiek sasniegta apmēram 12 stundu laikā. Tā kā preparāta uzsūkšanās no injekcijas vietas ir lēna un tā eliminācijas pusperiods ir aptuveni 40 stundas (robežās no 12 līdz 70 stundām), FSH paaugstinātais līmenis saglabājas 24 – 48 stundas.

Samērā garā eliminācijas pusperioda dēļ atkārtota vienas un tās pašas preparāta devas ievadīšana nodrošina apmēram 1,5 - 2,5 reizes augstāku FSH koncentrāciju plazmā, nekā ievadot vienu atsevišķu devu. Tas dod iespēju sasniegt terapeitiskas FSH koncentrācijas.

Absolūtā biopieejamība pēc Fertavida subkutānas ievadīšanas ir ap 77 %.

Uzsūkšanās

5.3.Preklīniskie dati par drošumu

Vienas atsevišķas Fertavid devas ievadīšana žurkām neizraisa nozīmīgus toksiskus efektus. Ievadot to atkārtoti žurkām (divas nedēļas) un suņiem (trīspadsmit nedēļas), Fertavid pat devās, kas simtkārtīgi pārsniedz maksimālās cilvēka praksē lietojamās devas, nerada nopietnus toksiskus efektus. Izmantojot Eimsa testu vai in vitro hromosomu aberācijas testu ar cilvēka limfocītiem, Fertavid nav konstatētas mutagēnas īpašības.

6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.Palīgvielu saraksts

Fertavid šķīdums injekcijām satur: Saharozi

Nātrija citrātu L-metionīnu Polisorbātu 20 Benzilspirtu Ūdeni injekcijām.

Preparāta pH var būt koriģēts ar nātrija hidroksīdu un/vai sālsskābi.

6.2.Nesaderība

Saderības pētījumu trūkuma dēļ zāles nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) ar citiem produktiem.

6.3.Uzglabāšanas laiks

3 gadi.

Ja kārtridža gumijas pārklājums ir caurdurts ar adatu, zāles var uzglabāt maksimāli līdz 28 dienām.

6.4.Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt ledusskapī (2 C – 8 C). Nesasaldēt.

Kārtridžu uzglabāt ārējā iepakojumā.

Pacienta ērtībām Fertavid var uzglabāt temperatūrā 25 ºC vai zemākā vienu laika periodu līdz 3 mēnešiem.

Uzglabāšanas nosacījumus pēc zāļu pirmās atvēršanas skatīt 6.3. apakšpunktā.

6.5.Iepakojuma veids un saturs

Fertavid 150 SV/0,18 ml šķīdums injekcijām

0,18 ml šķīduma iepildīts 1,5 ml kārtridžā (1. tipa stikla) ar pelēku gumijas virzuli un gofrētu alumīnija vāciņu ar gumijas ieklājumu.

Iepakojumā 1 kārtridžs un 3 adatas, kuras paredzētas lietošanai ar Puregon Pen.

Kārtridži satur vismaz 225 SV FSH aktivitātes 0,270 ml ūdens šķīduma, kas ir pietiekams kopējai neto devai 150 SV.

Fertavid 300 SV/0,36 ml šķīdums injekcijām

0,36 ml šķīduma iepildīts 1,5 ml kārtridžā (1. tipa stikla) ar pelēku gumijas virzuli un gofrētu alumīnija vāciņu ar gumijas ieklājumu.

Iepakojumā 1 kārtridžs un 6 adatas, kuras paredzētas lietošanai ar Puregon Pen.

Kārtridži satur vismaz 400 SV FSH aktivitātes 0,480 ml ūdens šķīduma, kas ir pietiekams kopējai neto devai 300 SV.

Fertavid 600 SV/0,72 ml šķīdums injekcijām

0,72 ml šķīduma iepildīts 1,5 ml kārtridžā (1. tipa stikla) ar pelēku gumijas virzuli un gofrētu alumīnija vāciņu ar gumijas ieklājumu.

Iepakojumā 1 kārtridžs un 6 adatas, kuras paredzētas lietošanai ar Puregon Pen.

Kārtridži satur vismaz 700 SV FSH aktivitātes 0,840 ml ūdens šķīduma, kas ir pietiekams kopējai neto devai 600 SV.

Fertavid 900 SV/1,08 ml šķīdums injekcijām

1,08 ml šķīduma iepildīts 1,5 ml kārtridžā (1. tipa stikla) ar pelēku gumijas virzuli un gofrētu alumīnija vāciņu ar gumijas ieklājumu.

Iepakojumā 1 kārtridžs un 9 adatas, kuras paredzētas lietošanai ar Puregon Pen.

Kārtridži satur vismaz 1 025 SV FSH aktivitātes 1,230 ml ūdens šķīduma, kas ir pietiekams kopējai neto devai 900 SV.

6.6.Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos.

Nelietot šķīdumu, ja tas satur daļiņas vai nav dzidrs.

Fertavid šķīdums injekcijām ir paredzēts lietot kopā ar pildspalvveida injektoru Puregon Pen. Rūpīgi jāseko instrukcijām par pildspalvas lietošanu.

Gaisa burbuļi ir jāizvada no kārtridža pirms injekcijas (skat. pildspalvas lietošanas instrukciju). Tukšos kārtridžus nedrīkst atkārtoti uzpildīt.

Fertavid kārtridži nav paredzēti jaukšanai ar jebkurām citām zālēm tajos. Izmantotās adatas iznīciniet nekavējoties pēc injekcijas.

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Merck Sharp & Dohme Limited

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Lielbritānija

8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURI

Fertavid 150 SV/0,18 ml šķīdums injekcijām

EU/1/09/510/016

Fertavid 300 SV/0,36 ml šķīdums injekcijām

EU/1/09/510/017

Fertavid 600 SV/0,72 ml šķīdums injekcijām

EU/1/09/510/018

Fertavid 900 SV/1,08 ml šķīdums injekcijām

EU/1/09/510/019

9. PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS /PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Pirmās reģistrācijas datums: 2009.gada 19. martā

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 2014.gada 21. februārī

10. TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

DD mēnesis GGGG

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas