Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fertavid (follitropin beta) – Izsniegšanas kārtības un lietošanas nosacījumi vai ierobežojumi - G03GA06

Updated on site: 06-Oct-2017

Zāļu nosaukumsFertavid
ATĶ kodsG03GA06
Vielafollitropin beta
RažotājsMerck Sharp

A. BIOLOĢISKI

AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) RAŽOTĀJS(-I) UN RAŽOTĀJS(-I), KAS ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI

Bioloģiski aktīvās vielas ražotāju nosaukums un adrese

N.V. Organon

Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss

Veersemeer 4, 5347 JN Oss

Nīderlande

Ražotāju, kas atbild par sērijas izlaidi, nosaukums un adrese

Fertavid šķīdums injekcijām flakonos 50 SV/0,5 ml, 75 SV/0,5 ml, 100 SV/0,5 ml, 150 SV/0,5 ml, 200 SV/0,5 ml:

N.V. Organon

Kloosterstraat 6

5349 AB Oss

Nīderlande

Fertavid šķīdums injekcijām kārtridžos 150 SV/0,18 ml, 300 SV/0,36 ml, 600 SV/0,72 ml, 900 SV/1,08 ml:

N.V. Organon

Kloosterstraat 6

5349 AB Oss

Nīderlande

Organon (Ireland) Ltd. P.O. Box 2857 Swords, Co. Dublin Īrija

Zāļu lietošanas instrukcijā jāuzrāda ražotāja, kas atbild par attiecīgās sērijas izlaidi, nosaukums un adrese.

B.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBAS UN LIETOŠANAS NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI

NOSACĪJUMI UN IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, KAS UZLIKTI REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKAM

Zāles ar parakstīšanas ierobežojumiem (skatīt pielikumu I: zāļu apraksts, 4.2. apakšpunkts).

C. CITI REĢISTRĀCIJAS NOSACĪJUMI UN PRASĪBAS

Periodiski atjaunojamais drošuma ziņojums

Šo zāļu periodiski atjaunojamo drošuma ziņojumu iesniegšanas prasības ir norādītas Eiropas Savienības atsauces datumu un periodisko ziņojumu iesniegšanas biežuma sarakstā (EURD sarakstā), kas sagatavots saskaņā ar Direktīvas 2001/83/EK 107.c panta 7. punktu, un visos turpmākajos saraksta atjauninājumos, kas publicēti Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē.

D. NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ DROŠU UN EFEKTĪVU ZĀĻU LIETOŠANU

Riska pārvaldības plāns (RPP)

Nav piemērojama.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas