Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fexeric (ferric citrate coordination complex) – Lietošanas instrukcija - V03AE

Updated on site: 06-Oct-2017

Zāļu nosaukumsFexeric
ATĶ kodsV03AE
Vielaferric citrate coordination complex
RažotājsKeryx Biopharma UK Ltd

Lietošanas instrukcija: informācija pacientam

Fexeric 1 g apvalkotās tabletes ferric citrate coordination complex

Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Jūs varat palīdzēt, ziņojot par jebkādām novērotajām blakusparādībām. Par to, kā ziņot par blakusparādībām, skatīt 4. punkta beigās.

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

-Šīs zāles ir parakstītas Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

-Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.Kas ir Fexeric un kādam nolūkam tās lieto

2.Kas Jums jāzina pirms Fexeric lietošanas

3.Kā lietot Fexeric

4.Iespējamās blakusparādības

5.Kā uzglabāt Fexeric

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1.Kas ir Fexeric un kādam nolūkam tās lieto

Fexericietver dzelzs citrāta komplekso savienojumu kā aktīvo vielu. Šīs zāles lieto pieaugušajiem ar nieru darbības traucējumiem, lai samazinātu augsto fosfora līmeni asinīs.

Fosfors ir pieejams daudzos pārtikas produktos. Pacienti, kuru nieres nedarbojas pareizi, nevar atbilstoši izvadīt fosforu no organisma. Tas var novest pie augsta fosfora līmeņa asinīs. Normāla fosfora līmeņa uzturēšana ir svarīga veselīgu kaulu un asinsvadu uzturēšanai, un ādas niezes, sarkano acu, kaulu sāpju un kaulu lūzumu novēršanai.

Fexericpiesaistās pārtikas produktu fosforam gremošanas traktā, lai novērstu tā uzsūkšanos asinīs. Fexeric-piesaistītais fosfors pēc tam tiek izvadīts no organisma ar fēcēm.

Jums, iespējams, ir ieteikts ievērot īpašu diētu, lai novērstu fosfora līmeņa paaugstināšanos asinīs līdz augstam līmenim. Ja šis ir tas gadījums, Jums ir jāturpina ievērot diētu pat tad, ja lietojat Fexeric.

2. Kas Jums jāzina pirms Fexeric lietošanas

Nelietojiet Fexeric šādos gadījumos:

-ja Jums ir alerģija pret dzelzs citrāta komplekso savienojumu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

-ja Jums ir zems fosfora līmenis asinīs;

-ja Jums ir smaga kuņģa vai zarnu slimība, piemēram, kuņģa vai zarnu asiņošana;

-ja Jums ir hemohromatoze, stāvoklis, kas liek organismam absorbēt pārāk daudz dzelzs no dētas;

-Ja Jums ir kādi citi traucējumi, kas saistīti ar pārmērīgu dzelzs daudzumu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Fexeric lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu, ja Jums ir:

-organismā pārāk daudz dzelzs;

-zarnu iekaisums.

Kontroles testi

Fexeric palielina dzelzs līmeni organismā. Tā kā pārāk liels dzelzs līmenis ir nedrošs, Jums regulāri tiks veiktas asins analīzes, nosakot dzelzs līmeni. Šīs asins analīzes var būt daļa no nieru slimības rutīnas pārbaudēm.

Bērni un pusaudži

Nedodiet šīs zāles bērniem un pusaudžiem līdz 18 gadu vecumam. Fexeric drošums un efektivitāte nav pētīta šai populācijai.

Citas zāles un Fexeric

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu lietot.

Tālāk norādītās zāles var ietekmēt Fexeric, vai Fexericvar ietekmēt šīs zāles.

Citas dzelzi saturošas zāles.

Fexeric satur dzelzi, tāpēc Jūsu ārstam var būt jāpielāgo citu dzelzi saturošo zāļu deva.

Alumīniju saturošas zāles.

Fexeric nedrīkst lietot vienlaikus ar alumīniju saturošām zālēm.

Tāpat informējiet ārstu vai farmaceitu, ja lietojat vai varētu lietot tālāk norādītās zāles. Jūsu ārsts var nomainīt šo zāļu devu vai ieteikt Jums lietot šīs zāles 2 stundas pirms vai pēc Fexeric lietošanas. Var apsvērt arī šādu zāļu līmeņa kontrolēšanu asinīs:

-ciprofloksacīns, doksiciklīns, cefdinirs: zāles bakteriālo infekciju ārstēšanai;

-valproskābe: epilepsijas un garīgo traucējumu ārstēšanai;

-sertralīns: zāles depresijas ārstēšanai;

-metotreksāts: zāles reimatoīdā artrīta, vēža un ādas slimību, psoriāzes ārstēšanai;

-alendronāts: zāles samazinātas kaulu masas un blīvuma ārstēšanai;

-levodopa: zāles Parkinsona slimības ārstēšanai;

-levotiroksīns: zāles tiroīda hormona deficīta ārstēšanai.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Grūtniecība

Ja esat sieviete reproduktīvā vecumā, Jums terapijas laikā ir jālieto kontracepcijas līdzekļi. Ja terapijas laikā Jums iestājas grūtniecība, lūdziet ārstam padomu. Nav zināms, vai Fexeric ietekmē nedzimušos bērnus.

Barošana ar krūti

Pastāstiet savam ārstam, ja vēlaties bērnu barot ar krūti. Nav zināms, vai Fexeric var nonākt mātes pienā un ietekmēt bērnu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Fexeric neietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

Fexeric satur saulrieta dzelteno FCF (E110) un alūra sarkano AC (E129)

Tie var izraisīt alerģiskas reakcijas.

3.Kā lietot Fexeric

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Ieteicamā deva

-Sākumadeva pieaugušajiem: 3 līdz 6 tabletes dienā dalītās devās tūlītēji pēc galvenajām dienas ēdienreizēm vai to laikā. Lietojot zāles ēdienreižu laikā, to iedarbība ir efektīvāka.

Pacientiem, kuriem netiek veikta dialīze, nepieciešama mazāka sākumdeva: 3 tabletes dienā dalītās devās tūlītēji pēc dienas ēdienreizēm vai to laikā.

Jūsu ārsts var samazināt vai palielināt devu atkarībā no fosfora līmeņa asinīs. Jūsu ārsts regulāri kontrolēs fosfora līmeni asinīs. Šīs asins analīzes var būt daļa no nieru slimības rutīnas pārbaudēm.

-Maksimālā deva: 12 tabletes dienā dalītās devās tūlītēji pēc dienas ēdienreizēm vai to laikā.

Lietošanas veids

Tūlītēji pēc ēdienreizes vai tās laikā norijiet veselu tableti, uzdzerot glāzi ūdens.

Ja esat lietojis Fexericvairāk nekā noteikts

Ja esat lietojis Fexeric pārāk daudz, pastāstiet savam ārstam vai farmaceitam.

Ja bērns nejauši norij Fexeric, nekavējoties sazinieties ar ārstu vai toksikoloģijas centru.

Ja esat aizmirsis lietot Fexeric

Parastajā laikā ēdienreizē lietojiet nākamo devu. Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja pārtraucat lietot Fexeric

Augsta fosfora līmeņa asinīs ārstēšanai parasti ir nepieciešams ilgs laika periods. Ir svarīgi turpināt lietot Fexeric tik ilgi, kamēr ārsts Jums to izraksta.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājietārstam vai farmaceitam.

4.Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Nekavējoties pastāstiet savam ārstam, ja Jums ir:

-smagas sāpes vēderā vai aizcietējums (retāk);

-asiņu vemšana (retāk);

-asinis izkārnījumos (retāk).

Par tālāk norādītajām blakusparādībām ir ziņots, lietojot Fexeric dialīzes pacientiem.

Ļoti biežas blakusparādības (var ietekmēt vairāk nekā 1no 10 cilvēkiem):

-vēdera izejas krāsas izmaiņas;

-caureja.

Biežas blakusparādības (var rasties līdz 1 no 10 cilvēkiem):

-aizcietējums;

-sāpes/diskomforts vēderā;

-vēdera uzpūšanās;

-slikta dūša, vemšana.

Retākas blakusparādības (var rasties līdz 1 no 100 cilvēkiem):

-izmaiņas dzelzsasins analīžu rezultātos;

-apetītes trūkums vai palielināta apetīte;

-gremošanas traucējumi, gāzu uzkrāšanās;

-kuņģa gļotādas iekaisums, kuņģa gļotādas vai zarnas pirmās daļas čūla;

-kuņģa sulas atvilnis barības vadā;

-patoloģiski izdalījumi, zarnu kustību neregularitāte;

-zems fosfora līmenis asinīs;

-sausa mute;

-garšas traucējumi;

-galvassāpes;

-reibonis;

-zems kālija līmenis asinīs;

-urīna nesaturēšana;

-izsitumi, nieze;

-sirdsklauves;

-elpas trūkums, sēkšana vai patoloģiski trokšņi elpojot;

-sāpes;

-slāpes;

-bronhīts;

-muskuļu traumas;

-palielinātaķermeņa masa;

-šķidrums plaušās;

-ļoti augsts asinsspiediens.

Visbiežāk sastopamās blakusparādības (var rasties līdz 1no 10 cilvēkiem) pacientiem, kuriem netiek veikta dialīze, ir arī saistītas ar kuņģi un zarnām:

bezkrāsainas fēces;

caureja;

aizcietējums.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā.Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.Kā uzglabāt Fexeric

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz pudeles un kartona kastītes pēc Derīgs līdz. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C.

Uzglabāt cieši noslēgtā pudelē, lai pasargātu no mitruma.

Pēc pudeles atvēršanas izlietot 60 dienu laikā.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Fexeric satur

Aktīvā viela ir dzelzs citrāta kompleksais savienojums.

Katra apvalkotā tablete satur 1 g dzelzs citrāta kompleksā savienojuma (kas atbilst 210 mg dzelzs). Citas sastāvdaļas ir preželatinizēta ciete, kalcija stearāts, hipromeloze, titāna dioksīds, triacetīns, saulrieta dzeltenais FCF (E110), alūra sarkanais AC (E129), indigo karmīns.

Fexeric ārējais izskats un iepakojums

Fexeric apvalkotās tabletes ir persiku krāsas, ovālas formas tabletes ar iespiedumu “KX52” vienā pusē. Tabletes ir 19 mm garas, 7,2 mm biezas un 10 mm platas.

Tabletes ir iepakotas plastmasas pudelēs ar bērniem neatveramiem vāciņiem. Tie tiek piegādāti vienā iepakojuma izmērā ar 200 tabletēm pudelē.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

Keryx Biopharma UK Ltd. Riverbank House

2 Swan Lane London EC4R 3TT

Lielbritānija

Ražotājs:

Propak Health Ltd.

3-4 Ballyboggan Industrial Estate Ballyboggan Road

Finglas

Dublin 11

Īrija

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieku:

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas