Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fiasp (insulin aspart) – Marķējuma teksts - A10AB05

Updated on site: 06-Oct-2017

Zāļu nosaukumsFiasp
ATĶ kodsA10AB05
Vielainsulin aspart
RažotājsNovo Nordisk A/S

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA ĀRĒJAIS IEPAKOJUMS (pildspalvveida pilnšļirce (FlexTouch))

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Fiasp 100 vienības/ml šķīdums injekcijām pildspalvveida pilnšļircē

Insulinum aspartum

2.AKTĪVĀS VIELAS NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

Viena pildspalvveida pilnšļirce satur 300 vienības asparta insulīna 3 ml šķīduma. 1 ml šķīduma satur 100 vienības asparta insulīna (atbilst 3,5 mg).

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Phenolum, metacresolum, glycerolum, zinci acetas, dinatrii phosphas dihydricus, arginini hydrochloridum, nicotinamidum (vitaminum B3), acidum hydrochloridum / natrii hydroxidum (ad pH), aqua ad iniectabile.

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

Šķīdums injekcijām

FlexTouch

1 x 3 ml

1 x 3 ml + 7 NovoFine Plus adatas

1 x 3 ml + 7 NovoFine adatas

1 x 3 ml + 7 NovoTwist adatas

5 x 3 ml

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDI

Adatas nav iekļautas iepakojumā.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Subkutāna vai intravenoza lietošana.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Lietot tikai dzidru, bezkrāsainu šķīdumu.

Paredzēts tikai individuālai lietošanai.

Paredzēts lietošanai kopā NovoFine Plus, NovoFine vai NovoTwist vienreiz lietojamām adatām, kas nav garākas par 8 mm.

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

Lietošanas laikā izlietot 4 nedēļu laikā.

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Pirms atvēršanas: Uzglabāt ledusskapī. Nesasaldēt.

Lietošanas laikā: Var uzglabāt ledusskapī. Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C. Nesasaldēt. Pildspalvveida pilnšļirce jāuzglabā ar uzliktu uzgali, lai pasargātu no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

Pēc katras injekcijas izmest adatu.

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd

Dānija

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS

EU/1/16/1160/001 1 pildspalvveida pilnšļirce 3 ml

EU/1/16/1160/002 1 pildspalvveida pilnšļirce 3 ml un 7 NovoFine Plus adatas EU/1/16/1160/003 1 pildspalvveida pilnšļirce 3 ml un 7 NovoFine adatas EU/1/16/1160/004 1 pildspalvveida pilnšļirce 3 ml un 7 NovoTwist adatas EU/1/16/1160/005 5 pildspalvveida pilnšļirces 3 ml

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Fiasp

17.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators

18.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA PILDSPALVVEIDA PILNŠĻIRCES ETIĶETE (pildspalvveida pilnšļirce (FlexTouch))

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDI

Fiasp 100 vienības/ml šķīdums injekcijām

Insulinum aspartum s.c., i.v.

2.LIETOŠANAS VEIDS

FlexTouch

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4.SĒRIJAS NUMURS

Lot

5.SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

3 ml

6.CITA

Novo Nordisk A/S

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

DAUDZDEVU IEPAKOJUMA KASĪTE (pildspalvveida pilnšļirce (FlexTouch) – ar blue box)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Fiasp 100 vienības/ml šķīdums injekcijām pildspalvveida pilnšļircē

Insulinum aspartum

2. AKTĪVĀS VIELAS NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

Viena pildspalvveida pilnšļirce satur 300 vienības asparta insulīna 3 ml šķīduma. 1 ml šķīduma satur 100 vienības asparta insulīna (atbilst 3,5 mg).

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Phenolum, metacresolum, glycerolum, zinci acetas, dinatrii phosphas dihydricus, arginini hydrochloridum, nicotinamidum (vitaminum B3), acidum hydrochloridum / natrii hydroxidum (ad pH), aqua ad iniectabile.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Šķīdums injekcijām

FlexTouch

Daudzdevu iepakojums 10 (2 iepakojumi pa 5 x 3 ml).

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDI

Adatas nav iekļautas iepakojumā.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Subkutāna vai intravenoza lietošana.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Lietot tikai dzidru, bezkrāsainu šķīdumu. Paredzēts tikai individuālai lietošanai.

Paredzēts lietošanai kopā NovoFine Plus, NovoFine vai NovoTwist vienreiz lietojamām adatām, kas nav garākas par 8 mm.

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

Lietošanas laikā izlietot 4 nedēļu laikā.

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Pirms atvēršanas: Uzglabāt ledusskapī. Nesasaldēt.

Lietošanas laikā: Var uzglabāt ledusskapī. Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C. Nesasaldēt. Pildspalvveida pilnšļirce jāuzglabā ar uzliktu uzgali, lai pasargātu no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

Pēc katras injekcijas izmest adatu.

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd

Dānija

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/16/1160/006 10 pildspalvveida pilnšļirces pa 3 ml

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Fiasp

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

DAUDZDEVU IEPAKOJUMA KASĪTE (pildspalvveida pilnšļirce (FlexTouch) – bez blue box)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Fiasp 100 vienības/ml šķīdums injekcijām pildspalvveida pilnšļircē

Insulinum aspartum

2. AKTĪVĀS VIELAS NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

Viena pildspalvveida pilnšļirce satur 300 vienības asparta insulīna 3 ml šķīduma. 1 ml šķīduma satur 100 vienības asparta insulīna (atbilst 3,5 mg).

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Phenolum, metacresolum, glycerolum, zinci acetas, dinatrii phosphas dihydricus, arginini hydrochloridum, nicotinamidum (vitaminum B3), acidum hydrochloridum / natrii hydroxidum (ad pH), aqua ad iniectabile.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Šķīdums injekcijām

FlexTouch

5 x 3 ml. Daudzdevu iepakojuma sastāvdaļa, nav paredzēts pārdot atsevišķi.

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDI

Adatas nav iekļautas iepakojumā.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Subkutāna vai intravenoza lietošana.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Lietot tikai dzidru, bezkrāsainu šķīdumu. Paredzēts tikai individuālai lietošanai.

Paredzēts lietošanai kopā NovoFine Plus, NovoFine vai NovoTwist vienreiz lietojamām adatām, kas nav garākas par 8 mm.

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

Lietošanas laikā izlietot 4 nedēļu laikā.

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Pirms atvēršanas: Uzglabāt ledusskapī. Nesasaldēt.

Lietošanas laikā: Var uzglabāt ledusskapī. Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C. Nesasaldēt. Pildspalvveida pilnšļirce jāuzglabā ar uzliktu uzgali, lai pasargātu no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

Pēc katras injekcijas izmest adatu.

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd

Dānija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/16/1160/006 10 pildspalvveida pilnšļirces pa 3 ml

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Fiasp

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

ĀRĒJAIS IEPAKOJUMS (kārtridžs (Penfill))

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Fiasp 100 vienības/ml šķīdums injekcijām kārtridžā

Insulinum aspartum

2. AKTĪVĀS VIELAS NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

Viens kārtridžs satur 300 vienības asparta insulīna 3 ml šķīduma. 1 ml šķīduma satur 100 vienības asparta insulīna (atbilst 3,5 mg).

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Phenolum, metacresolum, glycerolum, zinci acetas, dinatrii phosphas dihydricus, arginini hydrochloridum, nicotinamidum (vitaminum B3), acidum hydrochloridum / natrii hydroxidum (ad pH), aqua ad iniectabile.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Šķīdums injekcijām

Penfill

5 x 3 ml

10 x 3 ml

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDI

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Subkutāna vai intravenoza lietošana.

Paredzēts lietošanai kopā ar Novo Nordisk insulīna ievadīšanas ierīcēm.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Lietot tikai dzidru, bezkrāsainu šķīdumu.

Paredzēts tikai individuālai lietošanai.

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

Lietošanas laikā izlietot 4 nedēļu laikā.

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Pirms atvēršanas: Uzglabāt ledusskapī. Nesasaldēt.

Lietošanas laikā: Neatdzesēt. Uzglabāt temperatūra līdz 30°C. Nesasaldēt. Uzglabāt kārtridžu ārējā iepakojuma, lai pasargātu no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

Pēc katras injekcijas izmest adatu.

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd

Dānija

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURI

EU/1/16/1160/010 5 kārtridži 3 ml

EU/1/16/1160/011 10 kārtridži 3 ml

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Fiasp

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA STARPIEPAKOJUMA ETIĶETE (kārtridžs (Penfill))

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDI

Fiasp 100 vienības/ml šķīdums injekcijām

Insulinum aspartum s.c., i.v.

2. LIETOŠANAS VEIDS

Penfill

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

3 ml

6. CITA

Novo Nordisk A/S

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA ĀRĒJAIS IEPAKOJUMS (FLAKONS)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Fiasp 100 vienības/ml šķīdums injekcijām flakonā

Insulinum aspartum

2. AKTĪVĀS VIELAS NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

Viens flakons satur 1000 vienības asparta insulīna 10 ml šķīduma. 1 ml šķīduma satur 100 vienības asparta insulīna (atbilst 3,5 mg).

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Phenolum, metacresolum, glycerolum, zinci acetas, dinatrii phosphas dihydricus, arginini hydrochloridum, nicotinamidum (vitaminum B3), acidum hydrochloridum / natrii hydroxidum (ad pH), aqua ad iniectabile.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Šķīdums injekcijām

1 x 10 ml

5 x 10 ml

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDI

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Subkutāna vai intravenoza lietošana.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITS ĪPAŠS BRĪDINĀJUMS, JA NEPIECIEŠAMS

Lietot tikai dzidru, bezkrāsainu šķīdumu.

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

Lietošanas laikā izlietot 4 nedēļu laikā.

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Pirms atvēršanas: Uzglabāt ledusskapī. Nesasaldēt.

Lietošanas laikā: Var uzglabāt ledusskapī. Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C. Nesasaldēt. Uzglabāt flakonu ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

Pēc katras injekcijas izmest adatu.

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd

Dānija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURI

EU/1/16/1160/007 1 flakons x 10 mL

EU/1/16/1160/008 5 flakoni x 10 ml

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Fiasp

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA ETIĶETE (FLAKONS)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDI

Fiasp 100 vienības/ml šķīdums injekcijām

Insulinum aspartum s.c., i.v.

2. LIETOŠANAS VEIDS

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

10 ml

6. CITA

Novo Nordisk A/S

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

ĀRĒJĀ IETINAMĀ ETIĶETE UZ DAUDZDEVU IEPAKOJUMA (FLAKONS – ar blue box)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Fiasp 100 vienības/ml šķīdums injekcijām

Insulinum aspartum

2. AKTĪVĀS VIELAS NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

Viens flakons satur 1000 vienības asparta insulīna 10 ml šķīduma. 1 ml šķīduma satur 100 vienības asparta insulīna (atbilst 3,5 mg).

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Pphenolum, metacresolum, glycerolum, zinci acetas, dinatrii phosphas dihydricus, arginini hydrochloridum, nicotinamidum (vitaminum B3), acidum hydrochloridum / natrii hydroxidum (ad pH), aqua ad iniectabile.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Šķīdums injekcijām

Daudzdevu iepakojums: 5 (5 iepakojumi pa 1 x 10 ml)

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDI

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Subkutāna vai intravenoza lietošana.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITS ĪPAŠS BRĪDINĀJUMS, JA NEPIECIEŠAMS

Lietot tikai dzidru, bezkrāsainu šķīdumu.

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

Lietošanas laikā izlietot 4 nedēļu laikā.

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Pirms atvēršanas: Uzglabāt ledusskapī . Nesasaldēt.

Lietošanas laikā: Var uzglabāt ledusskapī. Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C. Nesasaldēt. Uzglabāt flakonu ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

Pēc katras injekcijas izmest adatu.

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd

Dānija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS

EU/1/16/1160/009 5 flakoni x 10 ml

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Fiasp

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ IEKŠĒJĀ IEPAKOJUMA

DAUDZDEVU IEPAKOJUMA ĀRĒJAIS IEPAKOJUMS (FLAKONS – bez blue box)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Fiasp 100 vienības/ml šķīdums injekcijām flakonā

Insulinum aspartum

2. AKTĪVĀS VIELAS NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

Viens flakons satur 1000 vienības asparta insulīna 10 ml šķīduma. 1 ml šķīduma satur 100 vienības asparta insulīna (atbilst 3,5 mg).

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Phenolum, metacresolum, glycerolum, zinci acetas, dinatrii phosphas dihydricus, arginini hydrochloridum, nicotinamidum (vitaminum B3), acidum hydrochloridum / natrii hydroxidum (ad pH), aqua ad iniectabile.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Šķīdums injekcijām

1 x 10 ml.

Daudzdevu iepakojuma sastāvdaļa, nav paredzēts pārdot atsevišķi.

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDI

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Subkutāna vai intravenoza lietošana.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITS ĪPAŠS BRĪDINĀJUMS, JA NEPIECIEŠAMS

Lietot tikai dzidru, bezkrāsainu šķīdumu.

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

Lietošanas laikā izlietot 4 nedēļu laikā.

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Pirms atvēršanas: Uzglabāt ledusskapī. Nesasaldēt.

Lietošanas laikā: Var uzglabāt ledusskapī. Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C. Nesasaldēt. Uzglabāt flakonu ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

Pēc katras injekcijas izmest adatu.

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd

Dānija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS

EU/1/16/1160/009 5 flakoni x 10 ml

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Fiasp

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas